Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


„06”грудня 2015 р. № __ Про підсумки плану підготовки ЦЗ за 2015 рікСторінка10/29
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.1 Mb.
ТипРозрахунок
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29

„06”грудня 2015 р. № __

Про підсумки плану підготовки ЦЗ за 2015 рік

та завдання на 2016 рік


План підготовки з ЦЗ школи в 2015 році в основному виконаний. Основні зусилля при вирішенні питань з ЦЗ зосереджувались на організації навчання учнів та постійного складу згідно з чинними програмами ЦЗ, проведення спеціального тренування, навчання учнів 1-11 класів з радіаційної безпеки за програмою “Основи безпеки життєдіяльності”, “Основи медичних знань ЦЗ”, «Захисту Вітчизни», а також створення умов надійного захисту учнів, працівників у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру, можливих терористичних проявів і спроможності діяти у разі їх виникнення. “День ЦЗ”, проведений у травні 2015 року, дав змогу керівному складу ЦЗ школи, працівникам та учням школи здобути практичний досвід виконання заходів ЦЗ з захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру, запобігання та оперативного реагування на них

Кращу підготовку виявили:

 • ланка пожежегасіння;

 • ланка охорони громадського порядку;

З метою пропаганди знань з ЦЗ і закріплення практичних навичок проводились змагання та вікторини з учнями 2-11-х класів на кращі знання і уміння користуватися засобами індивідуального та колективного захисту від засобів ураження, продовжувалась робота щодо удосконалення навчально-матеріальної бази ЦЗ, обладнано клас ЦЗ. У кабінеті ЗВ влаштований куточок з основ медичних знань.

Разом з тим у підготовці з ЦЗ малі місце суттєві недоліки:

 • на заняттях 6-7 класів недостатньо використовувалися наочні посібники з ЦЗ;

 • практичні заняття, тренування з учнями 8-9 класів проводились не на високому рівні.

З метою подолання негативних явищ, які мали місце в 2015 році, та виконання доручення Кабінету Міністрів України від 26.12.03р № 077642 та Організаційно-методичних рекомендацій щодо планування те реалізації основних заходів і завдань з підготовки Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій Цивільної оборони України, відповідно до законів України “Про Цивільну оборону України”, “Про місцеві державні адміністрації” та з метою закріплення досягнутих позитивних результатів, удосконалення готовності системи цивільної оборони школи до дій за призначенням, створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей від НС техногенного та природного характеру, ефективної реалізації державної політики в цій сфері

НАКАЗУЮ:

 1. Основним завданням у сфері діяльності з цивільного захисту на 2016 рік вважати прискорення впровадження Закону України “Про правові засади цивільного захисту в Україні”, приведення у відповідність його вимогам інших законодавчих та нормативно-правових актів, створення, становлення і забезпечення функціонування в державі нової сучасної системи цивільної безпеки – Єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій від НС, її функціональних та територіальних підсистем, спроможних ефективно діяти за призначенням в умовах загрози і виникнення будь-яких НС техногенного та природного характеру, можливих терористичних проявів та особливого періоду.

 2. Основні зусилля у ході реалізації основного завдання зосередити на:

  • забезпеченні реальної готовності органів управління , сил та засобів ЦЗ, всіх ланок до оперативного реагування на НС, проведення пошуково-рятувальних робіт, захисту населення і територій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків, організованого переведення з мирного на воєнний стан;

  • підвищення ефективності превентивних заходів у місті щодо захисту населення і територій від НС на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей; виконанні регіональної і місцевих програми щодо зменшення загрози і запобігання виникненню можливих НС та мінімізації їх наслідків;

  • накопичення матеріальних резервів усіх рівнів в обсягах, необхідних для забезпечення проведення першочергових відновних робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків прогнозованих НС;

  • навчанні керівного складу та органів управління ЄДС ЦЗ, підготовці її сил і засобів, а також населення до дій в умовах загрози та виникнення НС техногенного та природного характеру, терористичних проявів, особливого періоду, воєнного та надзвичайного стану на основі законодавства у зазначеній сфері.

 3. Підготовку учнів школи здійснити:

 • за програмами курсу “Основи безпеки життєдіяльності”, “Захист Вітчизни”, “Основи медичних знань ЦЗ”;

 • при підготовці та проведенні “Дня ЦЗ” на фоні можливого стихійного лиха, або аварії на об’єкті чи транспорті, терористичного акта, під вплив яких може підпасти школа, особливу увагу звернути на формування свідомості у дітей відчуття особистості та колективної безпеки, навичок розпізнання та оцінки небезпеки, а також безпечної поведінки в екстремальних ситуаціях вдома та на вулиці.

 1. Керівний склад ЦЗ школи навчати на міських курсах ЦЗ шляхом проведення одноденних та дводенних зборів згідно з планом підготовки ЦЗ школи. В групі НЦЗ школи обсягом 15 годин, згідно рекомендуючої тематики. Навчання провести під час зимових та весняних канікул.

 2. Особовий склад НФ ЦЗ школи навчати:

 • на планових заняттях в складі навчальних груп обсягом 15 годин, під керівництвом командирів формувань, згідно рекомендуючої тематики;

 • при підготовці та проведенні “Дня ЦЗ” провести ТСЗ з НФ

 1. Підготовку працівників школи, які не входять до складу НФ ЦЗ , проводити обсягом 12 годин на планових заняттях в складі навчальних груп, а також при підготовці і проведенні Дня ЦЗ провести з ними ТСН Заняття проводити по рекомендуючої тематиці.

Керівниками груп призначити:

 • група № 1 “Група керівного складу” – НЦЗ школи –Білім Г.В.

 • група № 2 “Група особового складу невоєнізованих формувань” – командири невоєнізованих формувань;

 • група № 3 “Група робітників та службовців школи, які не входять до формувань” – заступник НЦЗ школи Гульчук Г.С., заступник НШ ЦЗ школи Пархоменко Ю.О.;

 1. Штабу ЦЗ школи до 25.12.2015 року відпрацювати плани і документи з питань підготовки ЦЗ на 2016 рік, затвердити та погодити зі штабом ЦЗ смт. і Управлінням науки та освіти.

 2. Начальнику штабу ЦЗ школи укомплектувати кожну навчальну групу слухачами і подати списки мені на затвердження до26.12.2015року.

 3. Навчальний рік з ЦЗ розпочати 05 січня і завершити 30 листопада 2015 року.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника штабу ЦЗ.НЦЗ Директор школи Г.В.БІЛІМ

З наказом ознайомлена Ю.О.Пархоменко


ВИТЯГ 13 ПОЛОЖЕННЯ

Про підготовку і проведення Дня цивільноїоборони в загальноосвітніх закладах "( затверджено Наказом МО України від 19.05.1995 року №143/179)

День ЦЗ є завершальним етапом щорічного навчання учнів з курсу ,,Основи безпеки життєдіяльності " та Цивільної оборони на якому закріплюються отримані теоретичні знання про небезпеки, що трапляються, або можуть виникнути на відповідній території, про їх причини, наслідки для людей і навколишнього середовища та відпрацьовуються практичні дії з особистої безпеки і захисту учнів під час надзвичайних ситуацій. Основні заходи плануються як спільні, так і окремі із педагогічним колективом та обслуговуючим персоналом школи й учнями за віковими групами, класами

Підготовка до проведення Дня ЦЗ починається не пізніше ніж за 2 місяці до дня його проведення , при цьому розробляються відповідні документи.

Мета і завдання проведення Дня цивільної оборони :

1. Формування в учнів умінь та навичок грамотно і чітко діяти в різних надзвичайних ситуаціях для захисту свого життя та здоров'я

2. Виховання впевненості учнів у ефективності заходів, що проводяться цивільною обороною.

3. Формування і розвиток в учнів високих морально-психологічних якостей: відваги, мужності, витримки, ініціативи, спритності, здатності самовіддано виконувати завдання цивільної оборони.

4. Вдосконалення учнями та педагогічним колективом теоретичних знань та практичних навичок дій в умовах екстремальних ситуацій.

5. Визначення готовності структурних ланок ЦЗ школи до виконання завдань за своїм призначенням.

6. Практична перевірка здатності учнів діяти за сигналом оповіщення ЦЗ, користуватись засобами колективного та індивідуального захисту.

7. Навчання керівного та командно-начальницького складу організації й проведення заходів цивільної оборони в школі.

8. Пропагування передового досвіду організації та здійснення навчального процесу з ЦЗ та методичної майстерності вчителів, що викладають цей предмет.


День ЦЗ проводиться без порушення навчального процесу у квітні-травні, час його проведення повинен збігатися з часом проведення комплексу занять з охорони життя та здоров'я учнів за розкладом .

Перелік основних документів, які розробляються для підготовки і проведення „ Дня цивільної оборони" в школі:1. Наказ начальника ЦЗ - директора школи з підготовки і проведення „ Дня ЦЗ" в школі.

2. План підготовки і проведення Дня ЦЗ, з додатками :

- графік проведення Дня ЦЗ ;

- ввідні, щодо обстановки;

- розпорядження ( накази начальника ЦЗ ), щодо дій в разі отримання повідомлення про ускладнення обстановки при виникненні НС,

- функціональні обов'язки членів підкомісій ( журі) в період підготовки та проведення Дня ЦЗ в школі;

- варіанти оповіщення постійного персоналу та учнів про загрозу та виникнення НС ;

- наказ начальника ЦЗ - директора школи : „ Про підсумки проведення Дня ЦЗ в школі,

- документи на проведення :

а) відкритих уроків з ЦЗ (ЗБЖ);

б) вікторин : (затверджена директором школи організація і порядок їх проведення, де визначаються):

1. Місце і час проведення вікторини

2. Питання, правильні відповіді на них ; кількість балів за правильну відповідь.

3. Склад журі та його функціональні обов'язки.

4. Учні яких класів залучаються на проведення вікторин.

в) тренувань :( затверджена директором школи організація і порядок їх проведення , де визначаються):

1. Назва теми і умови тренування.

2. Хто проводить і учні яких класів залучаються.

3. Місце і час проведення тренувань.

4. Порядок оцінки дій учнів.

5. Матеріальне забезпечення.

г) комбінованих естафет (з учнями другої і третьої вікових груп , окремо затверджена для кожної вікової групи організація т порядок їх проведення, де визначаються) :

1. Місце і час проведення естафет.

2. Етапи естафет окремо для другої і третьої вікових груп.

3. Склад журі та їх функціональні обов'язки.

4. Порядок оцінки учасників естафети.

5. Матеріальне забезпечення.

д) змагань ( для третьої вікової групи по програмі ДПЮ ; затверджена директором школи організація і порядок їх проведення, де визначається ) ; .

1. Місце і час проведення змагань

2. Перелік питань змагань і очікувані дії учасників змагань .3. Склад журі і їх функціональні обов'язки.

4. Порядок дій учасників змагань.

5. Матеріальне забезпечення змагань.

є) здача нормативів з ЦЗ :( затверджена директором школи організація і порядок здачі нормативів з ЦЗ , де визначається ):

1. Умови і назва нормативів , які підлягають здачі.

2. Місце і час проведення здачі нормативів .

3. Суддівський склад і його функціональні обов'язки.

4. Учні яких класів залучаються до здачі нормативів з ЦЗ.

5. Матеріальне забезпечення.Основні заходи, що плануються до дня ЦЗ:

практичні заходи: збір постійного складу школи, перевірка укомплектованості та оснащеності невоєнізованнх формувань ЦЗ, приведення в готовність захисної споруди, відпрацювання прийомів користування засобами індивідуального захисту, проведення протипожежних, світломаскувальних, герметизаційних та евакуаційних заходів, відпрацювання практичних дій відповідно до «Плану дій НС»;

навчально-методичні заходи:, практичні, класно-групові заняття, семінари, бесіди. вікторини і відкриті уроки із залученням до їх проведення фахівців екологічної, пожежної, санітарно-епідеміологічної служб і працівників з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення,

агітаційно- пропагандистські заходи: огляди - конкурси, радіогазети, стінна преса, демонстрація кінофільмів, виставки, відновлення навчально-матеріальної бази,

спортивні заходи: естафети, тренування, змагання.

Основні заходи, які включаються в програму Дня ЦЗ:

- урочисте відкриття Дня ЦЗ;

- дії керівного та командно-начальницького складу ЦЗ, НФ ЦЗ, педагогічного складу та технічного, учнів - по ввідним,

- огляд структурних ланок ЦЗ і організація їх дій за призначенням;

- відкриті уроки з ОБЖ, медико-санітарної підготовки, тренування з учнями, вікторини, змагання, комбіновані естафети;

-зустрічі із представниками штабів і курсів ЦЗ, ветеранами;

- огляд-конкурси на кращу наочну агітацію з тематики ЦЗ (ОБЖ) та військове - патріотичного виховання;

- показ кінофільмів по тематиці цивільної оборони;

- підведення підсумків Дня ЦЗ.

Головна умова успішного проведення Дня ЦЗ - його насиченість практичними заходами в дусі змагань ,що викликають жвавий інтерес в учнів і сприяють поглибленню знань і придбанню практичних навиків , передбачення необхідних заходів для безпеки учасників і медичного контролю.

У залежності від тематики й обсягів навчання з ОБЖ і ЦЗ з учнями в День ЦЗ проводяться;1. У початкових класах: - вікторини, рольові ігри з ОБЖ, змагання , до програми яких включаються від однієї до декількох вправ, тренувань, відпрацьовуються дії за сигналами оповіщення при виникненні НС по класам .Заходи можуть закінчуватися переглядом відеоматеріалів , що висвітлюють питання НС.

2. У середніх класах: - вікторини з ЦЗ , відкриті уроки, змагання, естафети по класах і групах паралельних класів. Учні шостих-сьомих класах активно беруть участь в оперативному випуску стінних газет, що розповідають про заходи і переможців, з числа накопичених матеріалів оформляють фотоальбоми.

3. У старших класах :- змагання зі здавання нормативів ЦЗ, семінари з обговоренням підготовлених рефератів , практичні заняття з вирішення ситуаційних завдань.

Організація проведення вікторин :Перший варіант:

- призначення журі з трьох осіб , які оголошують питання і кількість балів , що присуджується за правильні відповіді,

- розподіл класів на команди.

Питання ставиться перед усім класом, бажаючий відповідає, облік ведеться , як індивідуальний , так і командний. Для наочності і підняття змагального духу , таблиця вивішується на дошці в класі.

Другий варіант:

- питання вікторини готують самостійно учні , команди змагаються , оцінюється як рівень підготовленого питання команди , що його задає, так і повнота відповіді команди, що відповідає на питання. Всі питання вікторини не перевищують обсяг програми.Організація проведення естафет з ЦЗ :

Для проведення естафет обладнуються траси ( напрямки , рубежі , готується суддівський апарат, складається список майна, готується документація ). Перед естафетою учасникам доводяться умови виконання вправ і передачі естафет . Переможцем естафети оголошується команда , яка пройшла трасу (етап) за найкоротший час. За підсумками проведення естафети вручаються призи .Згідно з керівними документами наказ „ Про підготовку та проведення Дня цивільної оборони в учбовому закладі " видається не пізніше ніж за 2 місяці до дня проведення, а всі відпрацьовані документи) подаються начальнику відділу підготовки та навчання населення управління з питань НС та ЦЗН не пізніше, ніж за 2 тижня до дня проведення.

Тривалість Дня цивільної оборони на протязі учбового дня.

Виходячи з досвіду проведення Дня цивільної оборони в інших школах, рекомендується запрошувати для проведення занять працівників міліції, протипожежної служби і лікарів.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СЛУЖБУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, УСТАНОВИ
МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про службу безпеки життєдіяльності (далі – Положення) розроблено вiдповiдно до законів України „Про освiту”, „Про охорону працi”, “Про пожежну безпеку”, “Про дорожній рух” , “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про Цивільну оборону України”, “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку” і поширюється на всi навчальні заклади: вищi, професiйно-технiчнi, загальноосвiтнi, дошкільні, позашкільні та заклади післядипломної освіти, установи системи освіти України (далі – заклад (установа).

1.2. Положення визначає порядок, структуру і функції координації служби безпеки життєдіяльності зі службами охорони праці, пожежної, радіаційної, техногенної безпеки, безпеки дорожнього руху тощо, що створюються в навчальному закладі (установі).

1.3. З метою створення здорових і нешкідливих умов проведення навчально-виховного процесу в закладі (установі) створюються служби:

служба охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 №255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.12.2004 за № 1526/10125;

служба пожежної безпеки відповідно до Типового положення про службу пожежної безпеки, затвердженого наказом Міністерства України з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 369, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.12.2003 за № 1121/8442;

служба дорожнього руху відповідно до Положення про службу безпеки дорожнього руху міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, підприємств, їх об’єднань, установ і організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.94 №227;

служба цивільного захисту відповідно до Закону України „Про правові засади цивільного захисту”.

1.4. Відповідно до Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 №563, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.11.2001 за № 969/6160, ці служби в системі освіти можуть поєднуватися в одну службу, що включає спеціалістів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності - охорони здоров’я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, дій у надзвичайних ситуаціях тощо. Головна мета об’єднаної служби охорони праці, безпеки життєдіяльності (далі – служба безпеки життєдіяльності) - збереження життя і здоров’я вихованців, учнів, студентів, працівників у процесі навчання, виховання, праці та організованого відпочинку.

1.5. Діяльність щодо управління безпекою життєдіяльності в галузі освіти направлена на:

забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів щодо створення здорових і безпечних умов навчання і праці;

організацію і проведення профілактичної роботи щодо попередження травматизму, професійної захворюваності учасників навчально-виховного процесу, забезпечення їх засобами індивідуального захисту;

попередження нещасних випадків з вихованцями, учнями, студентами під час проведення навчально-виховного процесу, дорожньо-транспортного, побутового травматизму і пригод на воді;

охорону і зміцнення здоров’я вихованців, учнів, студентів, працівників, організацію їх лікувально-профілактичного обслуговування, створення оптимального поєднання режимів навчання, праці, організованого відпочинку;

дотримання вимог нормативно-правових документів з радіаційної та пожежної безпеки, захисту навколишнього середовища і діям у надзвичайних ситуаціях;

забезпечення безпеки навчальних і побутових будівель і споруд, що використовуються в системі освіти, обладнання, устаткування, приладів і технічних засобів навчання;

створення і удосконалення безперервної системи освіти у галузі забезпечення безпеки життєдіяльності, що включає дошкільну, усі типи загальної освіти, професійну і вищу педагогічну освіту, систему перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів.2. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ
СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Служба безпеки життєдіяльності в системі освіти – це організаційна структура закладу (установи), до якої входять заступник керівника навчального закладу (установи), керівники відділів, спеціалісти, адміністративні і педагогічні працівники.

2.2. Служба безпеки життєдіяльності створюється власником або уповноваженим ним органом (далі - власник) в закладі (установі) незалежно від форм власності та видів діяльності.

2.3. Порядок організації роботи служби безпеки життєдіяльності в закладі (установі) визначається його Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими інструкціями відповідно до вимог цього Положення.

2.4. Служба безпеки життєдіяльності в залежності від чисельності працівників закладу (установи) може бути представлена спеціалістами (з технічною освітою) за сумісництвом або на громадських засадах.

2.5. У навчальних закладах з невеликою кількістю працівників (до 20 осіб) така служба безпеки життєдіяльності може створюватися районним (міським) відділом освіти і обслуговувати групи навчальних закладів району (міста).

2.6. Служба безпеки життєдіяльності закладу (установи) комплектується спеціалістами, які мають вищу технічну освіту або освіту з питань безпеки життєдіяльності (медична, екологічна, цивільний захист, пожежний захист тощо) та стаж роботи за профілем не менше 3 років. Обмеження щодо стажу роботи не стосуються осіб, які мають спеціальну освіту з питань безпеки життєдіяльності. У виняткових випадках працівником служби безпеки життєдіяльності може бути спеціаліст за сумісництвом.

2.7. Працівники служби безпеки життєдіяльності у своїй діяльності керується чинним законодавством про працю, законами України з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, нормативно-правовими актами з охорони праці, цим Положенням і підпорядковуються керівнику служби безпеки життєдіяльності.

2.8. Працівники служби безпеки життєдіяльності мають право видавати керівнику закладу (установи) та структурного підрозділу обов’язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків у письмовому вигляді за довільною формою. Припис спеціаліста з безпеки життєдіяльності, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати в письмовій формі лише посадова особа, якій підпорядкована служба безпеки життєдіяльності.

2.9. Перевірка знань з питань безпеки життєдіяльності працівників служби безпеки життєдіяльності проводиться в установленому порядку протягом перших 3-х місяців з початку виконання ними своїх функціональних обов’язків та періодично один раз на три роки.

2.10. Загальне керівництво службою безпеки життєдіяльності покладається на:

у цілому в системі освіти України – на першого заступника Міністра освіти і науки України;

в управліннях освіти обласних, районних, міських держадміністрацій – на перших заступників керівників відповідних органів управління освітою;

у закладах і установах – на заступників керівників з навчально-виховної (навчально-виробничої, навчальної) роботи, якщо інше не передбачено їх Статутом.


 1. ФУНКЦІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІЗАКЛАДУ

3.1. Служба безпеки життєдіяльності виконує такі основні функції:

опрацьовує ефективну цілісну систему управління безпекою життєдіяльності в закладі (установі);

сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи;

проводить оперативно-методичне керівництво роботою з безпеки життєдіяльності;

складає разом з структурними підрозділами закладу (установи) комплексні заходи щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та навчання, а також розробляє розділ “Охорона праці, безпека життєдіяльності ” у колективному договорі,

проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

3.2. Служба безпеки життєдіяльності організує:

забезпечення учасників навчально-виховного процесу правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з безпеки життєдіяльності (примірний перелік документів з питань безпеки життєдіяльності наведено в додатку 1);

паспортизацію навчальних кабінетів, робочих місць щодо відповідності їх вимогам охорони праці (примірний паспорт кабінету наведено в додатку 2);

облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій;

підготовку статистичних звітів закладу з питань безпеки життєдіяльності;

розробку перспективних та поточних планів роботи закладу щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці та навчання;

роботу методичного кабінету безпеки життєдіяльності, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, розповсюдження засобів наочної агітації, оформлення інформаційних стендів тощо;

допомогу комісії з питань охорони праці закладу (установи) в опрацюванні необхідних матеріалів та реалізації її рекомендацій;

підвищення кваліфікації, навчання і перевірку знань посадових осіб з питань безпеки життєдіяльності.

3.3. Служба безпеки життєдіяльності бере участь у:

розслідуванні нещасних випадків з учасниками навчально-виховного процесу;

роботі комісії з питань охорони праці закладу (установи);

роботі постійно діючої комісії з уведення в дію нових, реконструйованих навчальних приміщень і обладнання;

розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів з питань безпеки життєдіяльності, що діють у межах закладу (установи);

роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці;

проведенні адміністративно-громадського контролю з охорони праці, безпеки життєдіяльності.
4. ОБОВЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
4.1. Служба безпеки життєдіяльності надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів закладу у розробленні заходів з питань безпеки життєдіяльності.

4.2. Служба безпеки життєдіяльності готує проекти наказів та розпоряджень з питань безпеки життєдіяльності закладу (установи).

4.3. Служба безпеки життєдіяльності розглядає факти наявності ситуацій, небезпечних для життя чи здоров’я учасників навчально-виховного процесу та навколишнього середовища.

4.4. Служба безпеки життєдіяльності розглядає листи, заяви та скарги учасників навчально-виховного процесу з питань безпеки життєдіяльності.

4.5. Служба безпеки життєдіяльності контролює:

дотримання чинного законодавства, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;

виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань безпеки життєдіяльності, використання за призначенням коштів фонду охорони праці;

відповідність нормативним актам про охорону праці машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, технологічних процесів, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу;

своєчасність перевірки обладнання та засобів захисту в закладі (установі) (примірна таблиця строків перевірки обладнання і засобів захисту наведена в додатку 3);

проведення навчання та інструктажів учасників навчально-виховного процесу:

працівників з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності,

учнів – з питань охорони праці під час трудового і професійного навчання, безпеки життєдіяльності,

навчання та перевірку знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності посадових осіб;

навчання і перевірку знань з питань охорони праці осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт;

забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями;

організацію питного режиму;

надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов’язаних з важкими та шкідливими умовами праці;

використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів згідно з чинним законодавством;

проходження попереднього (під час прийому на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах та роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є необхідність у професійному доборі;

проходження щорічних обов’язкових медичних оглядів учнів, студентів, слухачів, осіб віком до 21 року;

виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань безпеки життєдіяльності, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені в актах розслідування.

4.6. Служба безпеки життєдіяльності здійснює зв’язок з медичними закладами, науковими та іншими організаціями з питань безпеки життєдіяльності та організує впровадження їх рекомендацій.
 1. ПРАВА ПРАЦІВНИКІВ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
5.1. Спеціалісти служби безпеки життєдіяльності мають право:

представляти заклад у державних та громадських установах у разі розгляду питань безпеки життєдіяльності;

безперешкодно в будь-який час відвідувати виробничі об’єкти, структурні підрозділи закладу, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров’ю учнів, студентів, працівників;

одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань безпеки життєдіяльності;

перевіряти стан безпеки, гігієни навчання та праці приміщень закладу (установи);

вимагати від посадових осіб недопущення до роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з безпеки життєдіяльності, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативно-правові акти про охорону праці;

надсилати керівникові закладу (установи) подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо безпеки життєдіяльності, і заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов навчання і праці.
Додаток 1

до пункту 3.2 Положення про службу

безпеки життєдіяльності

П Р И М І Р Н И Й П Е Р Е Л І К

документів з питань безпеки життєдіяльностів навчальному закладі
1. Акт Державної комісії про введення в дію навчального закладу з пакетом обов’язкової технічної документації (технічний паспорт)

2. Акт готовності навчального закладудо нового навчального року

(складається щорічно перед початком навчального року).

3. Акти - дозволи на проведення занять в навчальних майстернях і спортивних залах (майданчиках)(складаються щорічно перед початком навчального року).

4. Активипробуванняспортивних снарядів і обладнання (складаються щорічно перед початком навчального року).

5. Акти - дозволи на проведення занятьу кабинетах фізики, хімії, біології, інформатики.

6. Акти - дозволи на введення в експлуатацію обладнання в навчальних майстернях, лабораторіях (щорічно і після ремонту).

7. Наказ по навчальному закладу про покладання обов’язків за стан охоронипраці, безпеки життєдіяльності (електрогосподарство, пожежна безпека, газове господарство тощо) (до початку навчального року).

8. Колективний договір (угода) з окремим розділом з охорони праці, безпеки життєдіяльності.

9. Акт перевірки виконання розділу з охорони праці, безпеки життєдіяльності колективного договору (2 разина рік).

10. Посадові інструкції працівників з блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності з їх особистими підписами.

11. Документація з охорони праці, безпеки життєдіяльності повинна містить такі журнали:

- реєстрація вступного інструктажу з охорони працідля працівників (оформляється під час зарахування на роботу);

- реєстраціяінструктажуз охорони праці на робочому місці – первинний, повторний, цільовий, позаплановий (оформляється на усіх працівників);

- реєстраціяінструктажуучнівз охорони праці під час трудового і професійного навчання – первинний, позаплановий, цільовий;

- реєстрація інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями – первинний, позаплановий, цільовий;

- реєстраціянещасних випадків з працівниками (здодатком актів за формами Н-1, НТ );

- реєстраціянещасних випадків з учнями (здодатком актів за формою Н-Н)

-оперативного адміністративного-громадського контролю.

12. Програми проведення:

- вступного інструктажу з охорони праці з працівниками, учнями;

- вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями;

- первинного інструктажу з охорони праці з працівниками, учнями, безпеки життєдіяльності з учнями.

13. Акти органів державного нагляду:

- санепідемнагляду;

- пожежнагляду;

- енергонагляду;

- котлонагляду тощо.

Ці акти можуть бути замінені на підписи в акті готовності навчального закладудо нового навчального року.

14. Протоколи перевірки:

захисного заземлення, опору ізоляції,

випробування засобів індивідуального захисту.

15. Законодавчі, нормативно-правові, інструктивні документи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності (Положення, інструкції, правила тощо).

16. Протоколи про проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

17. Правила внутрішнього трудового розпорядку.

18. Плани евакуації учасників навчально-виховного процесу у випадку пожежі, інших надзвичайних ситуацій.

19. Приписи органів державного нагляду і документи про виконання приписів.
Додаток 2

до пункту 3.2 Положення про службу

безпеки життєдіяльності
Рекомендована форма
Паспорт кабінету_____________
Загальноосвітній навчальний заклад ____________________________________

(назва навчального закладу)


Адреса _____________________________________________________________

(поштова адреса навчального закладу)


Місце розташування кабінету __________________________________________

(поверх, № кабінету)


Загальна площа кабінету _________ м², лаборантської ___________м²
Меблі та обладнання:

столи учнівські _____________шт., стільці учнівські ___________шт.,

робочий стіл учителя ________шт., стільці вчителя, лаборанта ___шт.,

демонстраційний стіл ________шт., витяжна шафа ______________шт.,

дошка _____________________шт., магнітна дошка _____________шт.,

екран ______________________шт., принтер ___________________шт.,

крмп’ютер __________________шт., сканер ____________________шт.,

ксерокс ____________________шт., проектор __________________шт.,

шафа ______________________шт., інше.
Орієнтовний перелік навчально-наочних посібників і навчального обладнання:Назва

Кількість і місце знаходження
Об’єкти натуральніПідручникиНавчальні посібникиМетодичні посібникиПриладдяРеактивиІнші матеріальні цінності кабінету„___”____20___р.

Керівник навчального закладу ________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Завідувач кабінету (лабораторії) ________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Голова профкому ________________________

М.П. (прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток 3

до пункту 4.5 Положення про службу

безпеки життєдіяльності
ТАБЛИЦЯ СТРОКІВ ПЕРЕВІРКИ ОБЛАДНАННЯ

І ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ


з/п


Назва обладнання і захисних засобів

Терміни, форма перевірки

1

2

34
5

6
7
8

9
10

11
12


13

14


Вогнегасники

Опір ізоляції електромережі

Стан заземлення

Манометри в котельні


Драбини (стрем’янки) дерев’яні

Електродвигуни


Електровимірювальні прилади
Котли водонагрівальні всіх систем

Опалювальні системи


Питна вода

Випробуванняспортивних снарядів і обладнання

Обладнання майстерень, лабораторій
Чищення електроламп від пилу

Чищення скла вікон
1 раз на рік, указати дату

Щорічно, протокол заміру

Щорічно, протокол заміру

1 раз на два роки з поміткою на корпусі або склі

1 раз на рік

Після ремонту перед установкою

1 раз на 2 роки з встановленням клейма

Після закінчення опалювального сезону та після ремонту

Перед пуском та після ремонту

Повинна мати температуру не менш як +8 і не більш як +20ºС


Перед початком навчального року, складається акт

Перед початком навчального року і після ремонту,

1 раз на місяць

2 рази на рік
Додаток 1

до листа Міністерства з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи,

Міністерства освіта і науки

_______________ № _______
ТЕКСТ

СПІЛЬНОГО ЗВЕРНЕННЯ МІНІСТЕРСТВ ДО БАТЬКІВ
Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерство освіти і науки вкрай занепокоєні станом, що склався з попередженням травмування і загибелі дітей.

Особливу стурбованість викликає загибель дітей при різних надзвичайних ситуаціях. Як свідчить статистика, кількість випадків дитячого травматизму від випадкових механічних удушень, закупорки дихальних шляхів, нещасних випадків, пов'язаних із транспортом, під час пожеж та на воді збільшилася в середньому на 120 випадків, або на 22%, порівняно з минулим роком.

Критичний стан, що склався із зростанням кількості смертельних випадків та травмування серед дітей, змушує міністерства звернутися до кожного громадянина країни, особливо батьків.
ЗВЕРНЕННЯ ДО БАТЬКІВ
За статистикою, в нашій країні в мирний час нещасні випадки призводять щодня до загибелі 4 дітей, щотижня - цілого класу школярів і щороку - майже двох тисяч юних громадян!

Біда трапляється тоді, коли дітей залишають напризволяще, там, де на кожному кроці на них чатує небезпека.

Незабаром літні канікули. На жаль, канікули не проходять без прикрих випадків (пожежі, утоплення), що виникають з вини дітей.

Легковажне поводження малечі з вогнем, водою, газом, незнання елементарних правил безпечної поведінки - першопричини сумних татрагічних наслідків.

Шановні батьки!

Не залишайте дітей без нагляду!

Дбайте про безпеку своїх дітей, дотримуючись правил безпечної поведінки в побуті. Це варто зусиль!

Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, водою, побутовою хімією, ліками. Знайдіть декілька хвилин на відверту розмову з дітьми про це. Пам'ятайте, що вимірюватимуться ці хвилини ціною життя. А щоб нежданиа мить не стала сумним відтінком біди — потрібно давати дітям чіткі знання і вміння, як діяти в тій чи іншій ситуації.

Пам'ятайте, що життя наших дітей залежить тільки від нас самих!


Додаток 2

до листа Міністерства з питань,

надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення

від наслідківЧорнобильської катастрофи Міністерства освіти і науки

_________________ № _______
Тематичний план

проведення Тижня знань безпеки життєдіяльності населення

Небезпека вдома й на вулиці. Основні правила поведінки:
в побуті;

при експлуатації побутових електроприладів;

на транспорті, автошляхах та залізниці;

під час літнього відпочинку на воді, біля водоймищ; при зустрічі зі свійськими та дикими тваринами;

під час подорожі до лісу;

під час збирання грибів та лікарських рослий;

при виникненні пожежі;

під час грози, сильного вітру, шквалів;

при виявленні розливу ртуті;

при користуванні предметами побутової хімії та піротехнічними засобами; при виявленні маловідомих предметів.
Підбір матеріалів і форма навчання повинні відповідати віковим групам дітей : 1 - 4класи,

5 - 7 класи, 8 - 11 класи.
Для повного і кращого засвоєння матеріалу необхідно користуватися наочними посібниками: схемами, плакатами, макетами.

Необхідно приділити увагу практичним питанням навчання дітей правильному поводженню в різних життєвих ситуаціях. Бесіду супроводжувати конкретними прикладами.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> «Місце професії «Оператор комп’ютерного набору» на сучасному ринку праці»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка