Розрахунок сил І засобів по ліквідації нсСторінка5/29
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.1 Mb.
ТипРозрахунок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

OБОВ'ЯЗКИ

керівника - начальника цивільного захисту

Городоцької ЗОШ І-ІІІ ступенів

з питань цивільного захисту учнів і працівників школи

Начальник цивільного захисту об'єкта несе персональну відповідальність:

за організацію і здійснення заходів щодо цивільного захисту населення і територій, цивільної оборони на об'єкті;

за організацію і здійснення заходів щодо попередження і ліквідації НС, а у разі їх виникнення - за зниження збитків від них;

за організацію роботи комісії з надзвичайних ситуацій;

за постійну готовність органів управління та сил об'єкта до виконання завдань у мирний і воєнний час;

за підготовку і навчання робітників та службовців до дій у НС.

НАЧАЛЬНИК ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ

У режимі повсякденної діяльності:

- знати вимоги, запропоновані до організації і ведення цивільного захисту населення і територій цивільного захисту на об'єкті, постійно удосконалювати особисту підготовку;

- планувати і здійснювати необхідні заходи щодо захисту працюючих на об'єкті, підрозділів об'єкта і навколишнього середовища;

- організовувати підготовку і навчання робітників та службовців з питань ЦЗ, цивільного захисту населення і території;

- забезпечувати готовність і контроль за станом готовності до дій органів управління, сил і засобів щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- забезпечувати готовність і контроль за станом підготовки до дій органів управління сил і засобів об'єкта щодо попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

- організовувати розробку і коректування плану дій органів управління та сил щодо попередження і ліквідації НС у мирний час і плану ЦЗ на воєнний час, плани служб ЦЗ об'єкта;

- керувати плануванням евакозаходів як на мирний, так і на воєнний час;

- забезпечити весь персонал об'єкта засобами індивідуального і колективного захисту, майном ЦЗ;

- впроваджувати нові методи прогнозування, оцінки обстановки, розрахунків сил і засобів, прийняття і реалізації рішення з використанням комп'ютерної техніки із сучасним програмним забезпеченням при моделюванні і виникненні надзвичайних ситуацій на об'єкті;

- розробляти спеціальні програми, що передбачають дооснащення засобами контролю, автоматичного регулювання, пристроями

вибухопопсредження і вибухозахисту, системами безпечної аварійної зупинки підприємства (об'єкта), оповіщення, захисту і порятунку людей, пристроями систем локалізації, що перешкоджають поширенню неорганізованих викидів СДОР на об'єкті;

- створювати і підтримувати матеріальні і фінансові резерви для забезпечення органів управління, сил і їх дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуації;

- забезпечувати оперативність виявлення, ефективність локалізації і ліквідації аварії за рахунок застосування технічних засобів;

-створювати і підтримувати матеріальні і фінансові резерви для забезпечення органів управління, сил і їх дій у режимах діяльності об'єкта.У режимі підвищеної готовності:

- зробити прогнозування і моделювання обстановки з використанням програмного забезпечення за отриманими даними;

- перевірити оповіщення і збір керівного складу і членів комісії з НС об'єкта:

- при необхідності уточнити обстановку в КТБ і НС міста;

- розгорнути роботу з виявлення причин погіршення обстановки на

об'єкті і прилеглої до нього території, прогнозувати їх маси і виробити пропозиції щодо її нормалізації;

- посилити спостереження і контроль за станом навколишнього

середовища і прилеглої до об'єкта території;

- при виникненні НС, що загрожує життю і здоров'ю персоналу об'єкта, проводити його екстрену евакуацію в безпечний район;

- вжити заходів щодо захисту персоналу об'єкта, навколишньогосередовища і підвищення сталості його функціонування;

- організувати перевірку служб життєзабезпечення об'єкта, їхготовності до дій відповідно до обстановки, що прогнозується;

- при необхідності уточнити завдання силам і засобам, призначеним для ліквідації загрози виникнення НС;

-доповісти про обстановку і проведені заходи начальнику ЦЗ міста.

У режимі надзвичайної ситуації:

І. Усвідомити і оцінити ситуацію, прийняти рішення і поставити завдання начальнику відділу з питань НС і ЦЗН, голові евакокомісії, начальникам служб ЦЗ, відповідальному керівнику робіт з ліквідації аварії на об'єкті:

- на організацію дій чергових сил і засобів об'єкта і доданих сил за планом взаємодії;

-на забезпечення своєчасного прогнозування, оцінки ситуації з використанням програмного забезпечення, на виконання першочергових заходів щодо локалізації НС:

- на забезпечення своєчасного оповіщення робітників та службовців об'єкта, населення, доданих сил і засобів, керівного складу міста:

- на організацію спостереження за станом навколишнього середовища і джерелом небезпеки;

- на організацію дій невоєнізованих формувань об'єкта з локалізації і ліквідації НС, надання допомоги постраждалим і проведення інших невідкладних робіт:

- на організацію меддопомоги постраждалим і евакуацію їх у лікувальні заклади, евакуацію робітників та службовців у безпечні місця:

- на забезпечення контролю за заходами безпеки при веденні рятувальних та інших невідкладних робіт;

- на забезпечення безперервного керування заходами щодо цивільного захисту населення і територій, цивільної оборони;

- на організацію оцінки масштабу, розмірів збитків і наслідків НС.

2. Доповісти начальнику ЦЗ міста про: місце, час, причину, вид НС завдані збитки, наслідки, вжиті заходи.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник відділу освіти

Радомишльської районної

державної адміністрації

___________ Н.В.Яковишена

" 02 " січня 2015 рокуФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ЦЗ ГОРОДОЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

Начальник ЦЗ - директор школи - несе особисту відповідальність за підготовку, дисципліну та моральний стан особового складу школи, підтримку по­стійної готовності формувань і штабу школи, своєчасне виконання ними завдань, а також за цілість будинку, майна школи.

Директор школи є прямим начальником всього особового складу і в її обов'язки входить:


 • Здійснювати підготовку штабу і командирів формувань ЦЗ;

 • Приймати рішення відповідно до обстановки, не очікуючи вказівок старших начальників, і забезпечувати виконання поставлених завдань;

 • Контролювати правильне використання, вміст і збереження приміщень школи, майно з ЦЗ, періодично особисто перевіряти його справність;

 • Стежити за дотриманням ПБ під час роботи з приладами і технікою, а також проведення різних робіт;

 • Заохочувати сміливі, розумні та ініціативні дії підлеглих;

 • Підготувати і підтримувати в постійній готовності працівників школи до роботи в НС по забезпеченню життєдіяльності, а також негайної еваку­ації дітей, якщо цього потребують обставини;

 • Організувати навчання по ЦЗ з працівниками школи всіх категорій

 • Поступово накопичувати обладнання для забезпечення життєдіяльнос­ті школи при несприятливих умовах (при відсутності подачі води, елект­роенергії тощо)

З функціональними обов`язками ознайомлена Г.В.Білім

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

_________Г.В.Білім

02 січня 2015року

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ`ЯЗКИ НАЧАЛЬНИКА ШТАБУ ЦЗ

Начальник штабу ЦЗ Городоцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів підпорядковується начальнику ЦЗ школи і має право від його імені надавати накази та розпорядження підлеглим.Він зобов'язаний:

 • організовувати та підтримувати управління на об'єкті.

 • відповідати за підготовку штабу та моральний стан безпосередньо. підлеглого йому особового складу, його готовність до виконання завдань.

 • Вести облік особового складу школи.

 • Вчасно доводити до відома особового складу накази та розпорядження начальника ЦЗ школи, а також здійснювати перевірку їх виконання.

 • Проводити заняття з особовим складом штабу і керувати підготовкою командирів формувань; знати їхні ділові і моральні якості.

 • Організовувати своєчасний збір даних про обстановку, аналізувати і узагальнювати Їх.

 • Вчасно готувати і направляти у вищий штаб необхідні повідомлення.

З функціональними обов`язками

ознайомлена ________ Ю.О.Пархоменко

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

__________ Г.В.Білім

02 січня 2015 рокуФУКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ`ЯЗКИ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ГРУПИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Командир групи зобов'язаний:

Знати склад ланки, її завдання і можливості

Знати рівень підготовки, моральні та ділові якості підлеглих;

Постійно вдосконалювати особисту підготовку з ЦЗ

Уміло керувати роботою ланки , постійно підтримувати взаємодію з іншими формуваннями

Рішуче і енергійно добиватися виконання поставлених завдань, прояв­ляти ініціативу і у разі необхідності самостійно приймати рішення відповідно до обстановки, не чекаючи старших начальниківОсобовий склад групи зобов'язаний:

Знати особливості школи та території, що до нього прилягає

Знати місце розташування підрозділу міліції, що знаходиться найбли­жче і його телефон;

Під час підтримання порядку й дисципліни, збереження власності школи діяти рішуче й енергійно згідно із законом України

Про всі випадки порушення порядку і дисципліни повідомляти коман­диру групи відповідно до встановленого порядку.

Склад поста радіаційного і хімічного спостереження і його оснащення розглядалися раніше. До складу рятувальної групи входять такі ланки: ланка розвідки, ланка пожежогасіння, ланка рятувальників, ланка надання першої медичної допомоги. Група Охорони громадського порядку організовує охорону школи після евакуації учнів з її приміщення. Ланка обслуговування сховища підтримує порядок у підвальних приміщеннях, що використовуються як протирадіаційні укриття.

Штаб ЦЗ розробляє документи й організовує проведення заходів ЦЗ.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ РЯТУВАЛЬНИХ ТА ІНШИХ

НЕВІДКЛАДНИХ РОБІТ У НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Рятувальні роботи у мирний час проводяться в районах стихійних лих, повені, землетрусу, масових пожеж, селевих потоків, на місцях аварій на виробництві і транспорті.

Мета робіт — пошук потерпілих, рятування їх з-під завалів, зруйнованих будинків, захисних споруд, надання першої медичної допомоги, евакуація з осередків ураження до медичних установ.Розвідуючи маршрути руху і ділянки (об'єкти) робіт, розвідгрупа (ланка) висувається до осередку ураження за наміченим маршрутом. Розвідники за приладами визначають зараженість маршруту радіоактивними й отруйними речовинами, встановлюють знаки огородження з правого боку дороги за ходом руху. Якщо рівні радіації і зараження ОР високі, то шукають обхід (прохід) і позначають його напрям.

Дані про стан маршруту, його прохідність, кордони зараження, напрями обходів командир розвідгрупи доповідає по радіо начальнику штабу ЦЗ об'єкта і наносить на карту (схему) маршрут.

Виходячи на територію об'єкта, розвідники визначають рівні радіації, наявність отруйних речовин, розшукують сховища, укриття й оглядають їх, встановлюють зв'язок з людьми, які там перебувають. На території об'єкта визначають характер руйнувань будинків і споруд, напрям поширення пожеж, виявляють ушкодження та аварії на комунально-енергетичних мережах. Визначають місця, небезпечні для роботи формувань. Шукають маршрути для введення сил ЦЗ й евакуації потерпілих. Розчищають проходи (проїзди) у завалах, якщо немає об'їзду. Там, де висота завалу не вище 1 м, шлях прокладають бульдозером по проїжджій частині вулиці, а в зонах суцільних завалів, що перевищують ї м, -— по завалу. Ширина шляху при односторонньому русі повинна бути не менше 3,2 — 3,5 м. Для роз"їзду зустрічних машин через кожні 150—200 м влаштовують спеціальні майданчики. Ширина шляху при двосторонньому русі 7—8 м. Після закінчення робіт встановлюють дорожні знаки й організовують регулювання руху.

Локалізацію і тушіння пожеж здійснюють протипожежні сили з допомогою рятувальних та інших формувань. Щоб не допустити злиття окремих вогнищ у суцільні, одночасно з тушінням прокладають просічні смуги, щоб відсікти вогонь. На шляху поширення пожежі розбирають або руйнують конструкції будинків, що горять, видаляють легкозаймисті матеріали.

Розшук і рятування потерпілих організовують і проводять на всій території об'єкта або житлового кварталу, де є повністю або частково зруйновані будинки. Одночасно з цим вживають заходи щодо попередження повторних обвалів, відключають газову й електричну мережі, припиняють подачу води. Щоб врятувати людей, які опинились у глибині завалу, роблять проходи до них, використовуючи порожнечі, утворені після руйнування великих елементів конструкцій. Якщо східці зруйновано, то з приміщень верхніх поверхів потерпілих виносять по тимчасових дерев'яних трапах, через вікна або по приставних драбинах, обов'язково підстраховуючи канатом. Тих, хто перебуває у тяжкому стані, спускають на лямках. Перш ніж відкривати сховище, укриття, завал, треба встановити водопостачання або опалення, що ведуть до сховища. Коли порушено системи фільтровентиляції, то для подачі повітря розчищають повітрозабірні канали, а якщо це неможливо, бурять отвори в стіні або перекритті і подають повітря компресором. Розкривати сховища й укриття починають з відкопування заваленого основного або аварійного входу (виходу).Першу медичну допомогу потерпілим надає санітарна дружина. Для цього й особовому складу визначають ділянку робіт, пункти (місця) вантаження потерпілих на транспорт, шляхи і пункти винесення (евакуації) їх, місця відпочинку і приймання Їжі, порядок поповнення медичними засобами і взаємодії з іншими формуваннями, а також повідомляють, які ланки додаються для перенесення потерпілих.

В осередку хімічного ураження при наданні першої медичної допомоги на потерпілого у першу чергу швидко надягають протигаз, вводять йому відповідний для даної отруйної речовини антидот, проводять часткову санітарну обробку відкритих ділянок шкіри .

Усіх потерпілих евакуюють на незаражену територію, де їм надаватиметься перша лікарська допомога. Для перенесення до пунктів вантаження з рятувальних формувань виділяється необхідна кількість людей. Перед вантаженням на транспорт перевіряють правильність надання першої медичної допомоги, вводять знеболювальні засоби.

До виконання рятувальних та інших невідкладних робіт залучаються військові частини, невоєнізовані формування ЦЗ загального призначення.Надання першої допомоги. Дії у тяжких випадках.
Наслідки нещасних випадків залежать від того, наскільки швидко і кваліфіковано надано потерпіло­му першу медичну (долікарську) допомогу. Затрим­ка долікарської допомоги або неправильне (невміле) її надання може призвести до серйозних ускладнень у лікуванні, інвалідності, навіть до смерті потерпіло­го. Не можна відмовлятися від надання допомоги потерпілому та вважати його мертвим тільки через відсутність таких ознак життя, як дихання та пульс.

Майже завжди травма трапляється раптово і ви­кликає в людини почуття безпорадності. Не всі зна­ють, що треба робити, як швидко визначити харак­тер і тяжкість травми. У таких випадках необхідні спокій, рішучість, уміння швидко і правильно орга­нізувати надання першої допомоги до прибуття ме­дичних працівників. Швидкість і якість надання долі­карської допомоги визначаються підготовленістю осіб, які знаходяться поруч, їхнім умінням використовува­ти підручні та спеціальні засоби. Тому кожен учень і працівник повинні знати, як надавати долікарську допомогу: зупинити кровотечу, зробити штучне дихання та зовнішній масаж серця, накласти шину в разі перелому, перев'язати рану, промити очі, вжити необхідних заходів при гострих отруєннях парою, газом тощо.

Є певна схема послідовності надання першої до­лікарської допомоги, з різними варіаціями вона при­датна у більшості ситуацій. Значно складніше нада­вати допомогу, якщо біля потерпілого тільки одна людина. У такому разі не завжди потрібно відразу бігти за лікарем, інколи це просто неможливо зро­бити (на спортмайданчику, у лісі, на річці). У таких ситуаціях, як ураження електрикою, утоплення, багаточисельні травми, надання термінових заходів може стати вирішальним для врятування життя по­терпілого. Наприклад, у зазначених вище випадках у потерпілого мою не бути дихання, порушитися серцево-судинна діяльність аж до зупинки серця. У цьому разі завдання того, хто надає допомогу — негайно розпочати відновлення дихання та серцевої діяльності у потерпілого, а вже потім вирішувати питання транспортування.

Схема послідовності дій під час надання першої долі карської допомоги. 1. Вивести потерпілого з оточення, де стався нещасний випадок.

 2. Надати потерпілому найбільш зручне положення, що забезпечує спокій.

 3. визначити вид травми (перелом, поранення, опік тощо).

 4. Визначити загальний стан потерпілого, встановити, чи не порушені функції життєво важливих органів.

 5. Розпочати проведення необхідних заходів:

 • зупинити кровотечу;

 • зафіксувати місце перелому;

 • надати реанімаційних заходів (оживлення): штучне дихання, зовнішній масаж серця;

 • обробити ушкоджені частини тіла. 1. Одночасно з наданням долікарської допомоги необхідно викликати швидку допомогу, послати за працівником навчального закладу, підготувати транспорт для відправки потерпілого до найближчої медичної установи.
 1. Повідомити керівників установи про те, що трапилось. Важливо знати обставини, за яких сталася травма, умови, які спонукали до її виникнення, та час — годину і навіть хвилини, особливо, якщо потерпі­лий втратив свідомість. Знання цього може допомог­ ти не тільки розпізнати характер ушкоджень, пра­вильно вибрати засоби надання допомоги, а й у майбутньому в умовах лікувального закладу правильно встановити діагноз.

Перше, що необхідно зробити для надання до­помоги, — винести (вивести) потерпілого з місця події (зі спортзалу; спортмайданчика, зупинити дію елект­ричного струму, винести з приміщення, в якому чад­ний газ тощо). Робити це потрібно обережно, нама­гаючись якнайменше турбувати потерпілого, особ­ливо з переломами хребта. У таких випадках не можна перевертати потерпілого, тому що це підси­лює біль, призводить до тяжких ускладнень, таких, як шок, сильна кровотеча з ушкодженням судин.


При деяких ушкодженнях і раптових захворюван­нях необхідно зняти з потерпілого одяг, наприклад, у разі термічних опіків чи поранень. Краще це зро­бити в приміщенні. Спочатку знімають одяг (пальто, піджак, брюки, кофту) зі здорової частини тіла. Якщо важко зняти одяг, його розпорюють по швах або роз­різають. Так діють у випадках тяжкої травми з ушкод­женням кісток, коли необхідно швидко зупинити кро­вотечу та іммобілізувати кінцівку. Під час кровотечі одяг достатньо розрізати вище рани. У разі перело­му хребта, коли не можна турбувати потерпілого, одяг не знімають.
Необхідно передбачити захист потерпілого від переохолодження, особливо якщо є значна втрата крові, тяжкий загальний стан або під час транспорту­вання потерпілого на великі відстані. Здійснити це не важко, для цього використовують простирадла, які настелюють на ноші таким чином, щоб вільним краєм накрити потерпілого. В мокру погоду треба користу­ватись брезентом, палаткою або іншими матеріала­ми, що не пропускають воду.

Потерпілий завжди потребує морально-психоло­гічної підтримки оточуючих. Увага, щирість, турбота — це чинники, що допоможуть подолати наслідки


травми, нещастя. Неприпустимими є грубість, роз­дратування, докори в необережності, недотриманні правил безпеки тощо. Правильний психологічний
вплив і поведінка тих, хто оточує потерпілого, хто надає йому підтримку, вже є долікарською допомогою.

Комплекс заходів, що передбачають надання до­помоги на місці події, містить не тільки навчання пра­вилам поведінки, а й відповідне матеріальне забез­печення, до якого належать і аптечки першої допо­моги. Аптечки повинні розташовуватись у місцях найбільшого скупчення людей і на травмонебезпеч-них ділянках.У спортзалі аптечку кладуть до спеціальної шафи, під час роботи на спортмайданчику аптечку трима­ють у сумці або місці, зручному для переноски. Стан і укомплектованість аптечки необхідно обов'язково перевіряти, звертаючи увагу на термін зберігання ліків. В аптечці завжди повинні бути засоби для на­дання першої допомоги в разі дрібних поранень: роз­чин йоду, борна кислота, марганцевокислий калій, перев'язочний матеріал.


з/п

Найменування медичних засобів і медикаментівПризначення

Кількість

1

Індивідуальний перев'язочний антисептичний пакет

Для накладання перев'язок

3 шт.

2

Бинти

Те саме

3 шт.

3

Вата (в пакетах)

Те саме

2 шт.

4

Джгут

Для зупинки кровотечі

1 шт.

5

Настоянка йоду


Для обробки ран, поранень на шкірі

1 флакон або 10 ампул

6

Нашатирний спирт

Застосувати під час знепритомнення, накапати на вату 2—3 краплі і піднести до носа потерпілого

1 флакон або 10 ампул

7


Розчин (2—4 %) борної кислоти

Для промивання очей, для примочок . на очі в разі ос опіків електродугою, два полоскання рота при опіках лужними сполуками.

1 флакон 250 мл

8

Вазелін

Для обробки шкіри при опіках 1 ступеню

1 тюбик

9

Валідол

Застосувати в разі серцевого болю по одній табл. під язик до повного розсмоктування

1 тюбик

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> «Місце професії «Оператор комп’ютерного набору» на сучасному ринку праці»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка