Розрахунок сил І засобів по ліквідації нсСторінка8/29
Дата конвертації23.10.2016
Розмір3.1 Mb.
#124
ТипРозрахунок
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29
ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ:
ТРИВОГА + ВИКЛИК ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ + ЕВАКУАЦІЯ + ЗБІР + ПЕРЕКЛИЧКА
Для чого це потрібно?Щоб за­побігти виникненню паніки й забез­печити організовану й безпечну ева­куацію людей зі школи, через усі на­явні виходи, а також для того, щоб спрямовувати свідомість і поведінку евакуйованих в умовах пожежі чи інших надзвичайних ситуацій.
ТРИВОГА.Будь-хто - учень чи представник персоналу має без ва­гання оголосити тривогу. У випадку, коли в одному приміщенні знахо­диться декілька установ, всі мають діяти за одним планом. Оповіщення про пожежну тривогу в будь-якій ча­стині будівлі має слугувати сигна­лом для повної евакуації з будівлі.
ВИКЛИК ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ.

При виникненні навіть незначної по­жежі чи підозри щодо її виникнення, потрібно негайно сповістити про це пожежну охорону. Оскільки опера­тивність виклику рятувальників над­звичайно важлива, відповідальність за своєчасність повідомлення про пожежу покладається на класного керівника чи на інших членів персо­налу навчального закладу.


ЕВАКУАЦІЯ.Після сигналу „Три­вога" учні повинні звільнити приміщення класу за командою вчи­теля, відповідального за кабінет. Ви­ходити із класу бажано поодинці. Учні мають залишити школу в супро­воді класного керівника. При цьому слід зачиняти вхідні двері, якими ніхто більше не користуватиметься.

Після сигналу тривоги директор школи повинен прибути до зазда­легідь визначеного місця збору учнів навчального закладу, куди надходитиме інформація від усіх підрозділів про перебіг евакуації.

Про всяк випадок потрібно також планувати додаткові заходи для ева­куації дітей-інвалідів та дітей із неврівноваженим характером.

Якщо під час тривоги класного журналу у вчителя не виявилося, тоді журнал необхідно якомога швидше доправити до місця збору, щоб провести повноцінну переклич­ку. Усі розмови та жарти під час здійснення евакуації дітям потрібно заборонити задля того, щоб зайвий шум не заважав дітям чути усі ко­манди та вказівки керівника групи.

На сходах під час руху діти з одно­го класу повинні триматися разом та організовано спускатися донизу по одній стороні сходів, друга сторона має бути вільною для руху учнів з інших класів, окрім випадку, коли сходи надто вузькі. Забороняється також випереджати групи учнів або окремих людей на сходах, що пря­мують до виходу.

Усі кухарі та прибиральниці, адміністративний та інший персонал за командою "Тривога" повинні не­гайно відбути до місця збору.

Без дозволу пожежної охорони за­бороняється будь-кому залишати місце зібрання чи повертатися до будівлі, що загорілася, окрім ви­падків, коли потрібно організовува­ти пошук людей у приміщенні.
ЗБІР.Місце збору повинно обира­тися заздалегідь. Кожен клас, що прибув до місця збору по тривозі, повинен зайняти визначене місце у строю і не може його змінювати без розпорядження директора. Місце збору слід визначати під накриттям чи в іншій будівлі.
ПЕРЕКЛИЧКА.Після прибуття класів до місця збору потрібно одра­зу здійснити перекличку. Бажано це робити за класним журналом, а кож­на відповідальна за евакуацію особа повинна особисто повідомляти ди­ректора про кількість евакуйованих.

Якщо когось немає, потрібно не­гайно розпочати пошуки відсутніх в усіх можливих місцях, де вони б мог­ли перебувати.Начальника пожежної охорони, що прибув на місце події, повинен зустріти директор і проінформувати його про перебіг евакуації.
ІНСТРУКТАЖ.У перший день нав­чальної чверті або півріччя всі нові учні та члени персоналу мають бути ознайомлені з усіма можливими маршрутами евакуації.
НАВЧАЛЬНА ЕВАКУАЦІЯ. її слід проводити не менше одного разу за чверть. Записи про навчальну ева­куацію вносяться до журналу. Не можна допускати одноманітності у викладах на інструктажах.


Розрахунок сил і засобів,

що залучаються для проведення робіт по ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (аварій, катастроф, стихійного лиха)

у Городоцькій ЗОШ І-ІІІ ступенів

ПОСАДИ


НАЙМЕНУВАННЯ

НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

При хімічному викиді. При аварії на ЧАЕС. При виникненні пожежі.


Директор школи


Є керівником виконання завдань по цивільній обороні в пов­ному об'ємі.


Завгосп


Організовує проведення попереджувальних інженерно-технічних заходів, а при надзвичайній ситуації - порятунок і майна і продовольства. організація охорони його


Діловод


Підтримує зв'язок з вищими керівними організаціями.


Заступник начальника ЦЗ


Здійснює постійний контроль наявності дітей і дорослих при НС, з урахуванням їх переміщення.


Класні керівники


Відповідальні за підготовку дітей до дій при НС та вживан­ня заходів по виведенню (вивозу) і порятунку дітей в різ­них умовах обстановки створеної НС).


Учителі


Надають допомогу класним керівникам.


Протипожежна ланка


При виникненні пожежі ліквідовують її.


Медичний працівник


Здійснює проведення попереджувальних профілактич­них заходів щодо захисту дітей і дорослих, при НС уточнює обстановку, надає допомогу потер­пілим.


Кухарі


При виникненні НС вживають заходи по збереженню про­дуктів харчування з метою їх подальшого використання.


Решта робітників і службовців школи


При виникненні НС під безпосереднім керівництвом директора або завгоспа рятують майно, відключають елект­ромережу і водопровід, підсилюють охорону НЗ


Затверджую

Начальник ЦЗ

___________ Г.В.Білім

02 січня 2015 рік


КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

підготовки командно- штабного навчання у Городоцькій

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів

зп

Назва заходів , які проводяться

Термін виконання

Виконавець

Відмітка про виконання

1.

Підготовка керівництва

січень

НЦЗНарада по підготовці до навчання вивчення керівних документів і навчально- методичної літератури

-рекогносцировка р-ну навчання- вивчення вихідних даних для плану проведення навчання


2.

Розробка документів на навчання

лютий

НШ ЦЗПлан проведення навчання

План матеріально – технічного забезпечення

Засоби безпеки на навчанні


3.

Підготовка тих, хто навчається

березень

НШВивчення з керівництвом КНС плану ЦЗ

Проведення штабного тренування по темі «Дії керівного складу і штабу ЦЗ та НС об’єкту НГ при ліквідації наслідків стихійного лиха »


4.

Підготовка обєкта і району навчань

березень

НШ
5.

Підготовка матеріально – технічного забезпечення

квітень

НЦЗ

НШ
Дооснащення формувань ЦЗ табельним майном

Забезпечення технікою і автотранспортом, залучених на навчання


6.

Проведення командно – штабного навчання

квітень

НЦЗ
Начальник штабу ЦЗ та НС Ю.О.Пархоменко

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

_________Г.В.Білім

02 січня 2015рокуПЛАН ОСНОВНИХ ЗАХОДІВ

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ГОРОДОЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

У РАЗІ ЗАГРОЗИ ТА ВИНИКНЕННЯ ВИРОБНИЧИХ АВАРІЙ, КАТАСТРОФ, СТИХІЙНИХ ЛИХ

1. У РАЗІ АВАРІЇ НА АЕС

з/п


Заходи


Виконавці


1.


Оповістити учнів і працівників про аварію та можливе радіоактивне забруднення місцевості


Начальник ЦЗ


2.


Поставити перед працівниками завдання з організації захисту дітей від ураження


Начальник ЦЗ


3.


Організувати всі види забезпечення


Начальник ЦЗ


4.


Організувати та провести йодопрофілактику


Начальник ЦЗ, медсестра


5.


Провести додаткову герметизацію житлових примі­щень


Завгосп


6.


Прогнозувати радіаційну обстановку за даними міс­цевого штабу ЦЗ


ЗС НШ ЦЗ


7.


Ввести режим радіаційного захисту


НШ ЦЗ


8.


Видати ЗІЗ, дозиметри згідно з розрахунком


НШ ЦЗ


9.


Згідно із вказівками штабу ЦЗ області організувати евакуацію учнів, працівників та членів їхніх сімей


Завгосп


10.


Доповісти вищому штабу ЦЗ про виконання заходів


НШ ЦЗ


2. У РАЗІ ЗАБРУДНЕННЯ РТУТТЮ

№з/п

Заходи

Виконавці

1.

Негайно повідомити до місцевого штабу ЦЗ та санепідемстанції

Начальник ЦЗ

2.

Вивести дітей із забрудненого приміщення, заборонити вхід до нього

НШ ЦЗ,

учителі


3.

Провести механічне збирання ртуті (вакуумним відсмоктувачем)

Завгосп

4.

Організувати демеркуризацію та санітарний контроль за її проведенням

Медсестра

5.

Здійснити двічі контроль за вмістом ртуті з інтервалом 7 днів

НШ ЦЗ

6.

Доповісти місцевому штабу ЦЗ про виконання заходів і стан справ

НШ ЦЗ

3. У РАЗІ ХІМІЧНОГО ЗАРАЖЕННЯ

з\п Заходи


Виконавці


  1. Оповістити працівників про можливе хімічне

зара­ження


Начальник ЦЗ


2.


Здійснити контроль за доведенням до всіх інформації про можливе хімічне зараження


Начальник ЦЗ


3.


Поставити перед працівниками завдання з


Начальник ЦЗ


4.


Негайно вивести всіх із зони зараження в безпечне місце


Учителі


5.


Залишатися в приміщенні під час проходження пер­винної хмари забрудненого повітря та провести його додаткову герметизацію в разі неможливості негай­ного виходу із зони зараження


Начальник ЦЗ,

учителі6.


Захистити продукти харчування та джерела питної води від зараження


Працівники кухні


7.


Прогнозувати можливу хімічну обстановку за повідомленням штабу ЦЗ


НШЦЗ


8.


Евакуювати дітей і працівників у безпечне місце піс­ля проходження первинної хмари забрудненого пові­тря, якщо евакуацію не проведено до того


Начальник ЦЗ, ви­хователі


9.


Надати медичну допомогу ураженим. У разі необхід­ності відправити уражених до лікарні


Медпрацівник


10.


У разі зараження шкіри та одягу організувати саніта­рну обробку


Начальник ЦЗ, учителі


11.


Доповісти місцевому штабу ЦЗ про виконання захо­дів і стан справ


Начальник ЦЗ або НШЦЗ


4. У РАЗІ СНІГОВИХ БУР, УРАГАНІВ, СМЕРЧІВ ТА ІНШИХ СТИХІЙНИХ ЛИХ

з/п


Заходи


Виконавці


1.


Зібрати працівників, повідомити обстановку, поста­вити перед ними завдання відповідно до розпоря­дження місцевого штабу ЦЗ


Начальник ЦЗ

1


2.


Організувати укріплення окремих елементів будинку


Завгосп


3.


Організувати герметизацію приміщень


Завгосп


4.


Підготувати засоби аварійного освітлення


Завгосп


5.


Забезпечити запас питної води, продуктів харчування


Працівники кухні


6.


Увести на час бурі, або іншого стихійного лиха ре­жим, який виключає вихід із приміщення


Начальник ЦЗ


ПЛАН ЕВАКУАЦІЇ УЧНІВ ШКОЛИ НА ВИПАДОК НС

№ з/п

Назва дій

Порядок і послідовність

Посада, прізвище

виконавця

1

2

3

4

Повідомлення про появу аварії або стихійного лиха

1.

- отримання від штабу ЦЗ розпорядження щодо проведення евакуації в безпечні райони

- у виняткових випадках, у разі отримання інформації з об`єкту, де сталася аварія, прийняття самостійних рішень.- перший працівник, який виявив, дізнався або побачив появу аварії, або стихійного лиха, повинен негайно задіяти систему оповіщення людей, поставити до відома директора, завгоспа, діловода та медичного працівника

Начальник служби оповіщення і зв`язку секретар-діловод

2.

- збір постійного складу та його орієнтування відповідно до обставин

- уточнення часу накриття району школи зараженою радіоактивною хмарою, затоплення водою, та можливості проведення евакуації;

- інформування працівників про виведення з будівлі в обумовлені місця збору.Начальник ЦЗ,директор школи

Білім Г.В.3.

- задіяння системи оповіщення людей;

- інформування працівників про виведення дітей з будівлі в обумовлені місця збору- чергові учителі оповіщають учнів по класах про НС;

- завгосп оповіщає всіх робітників і службовців, які знаходяться у приміщенні про те, що сталося та ставить завдання колективу в цілому, в залежності від ситуації.Начальник штабу ЦЗ Пархоменко Ю.О.

4.

-евакуація дітей з приміщення, порядок евакуації при різних варіантах.

- усі вчителі, які знаходилися в класі, негайно виводять з будівлі дітей згідно із планом евакуації, при виявленні надзвичайної ситуації, або за сигналом оповіщення (довгий дзвінок).

Учителі

5.

- звірка списків очного складу з фактичною наявністю дітей;

- усі евакуйовані з приміщення діти перевіряються за наявними списками

Учителі

6.

- пункти розміщення евакуйованих дітей;.

- висилання розвідувальної групи для прийому та розміщення людей в пункті тимчасового розміщення;

- після виводу дітей в указане місце, учителі через своїх помічників уточнюють у директора школи план подальших дій ;

- дорослі, які не задіяні з дітьми, виходять самостійно.


НШ ЦЗ

Пархоменко Ю.О.7.

- ліквідація наслідків НС на території школи

- паралельно з проведенням вище вказаних заходів, командири ланки охорони громадського порядку, протипожежного відділення формують свої підрозділи та приступають в залежності від виду НС до виконання своїх обов`язків згідно призначень;

- завгосп організує проведення всіх попереджувальних заходів по захисту від НС будівлі школи, а при виникненні НС організує рятування майна та продовольства, а також його охорону;

- секретар-діловод підтримує постійний зв`язок з вищими організаціями;

- медсестра надає допомогу потерпілим , тяжкопоранених відправляють до віськового шпиталю, вимагає суворого дотримання правил носіння ЗІЗ, якщо цього потребують обставини.

- кухарі приймають заходи по збереженню продуктів харчування з метою їх подальшого споживання;

- учителі здійснюють постійний контроль за наявністю дітей з урахуванням їх переміщення;

- працівники та службовці школи, які не увійшли у вище перелічені групи, під керівництвом завгоспа рятують майно, відключають електроенергію, водопровід та інше.


Завгосп школи

Багінська Г.Л.Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> «Місце професії «Оператор комп’ютерного набору» на сучасному ринку праці»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка