Розвиток банківського споживчого кредитуванняСторінка1/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.25 Mb.
ТипРеферат
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка


до випускної роботи
освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

на тему: РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

Виконала: студентка 4 курсу, групи БС-93

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Гриценко Н. І.

Керівник: Кривич Я. М.

Рецензент: Грачова Е. О.

Суми – 2013 року

РЕФЕРАТ


Випускна робота містить 121 сторінок, 20 таблиць, 6 рисунків, список використаних джерел з 61 найменувань, 2 додаток.
Актуальність теми зумовлена тим, що перебіг кредитного процесу в Україні супроводжується численними проблемами. Йдеться не тільки про вдосконалення техніки кредитування і розширення видів кредитних послуг, а також про вироблення комплексу нових принципів, що дадуть можливість спростити і поліпшити якість стосунків банків із фізичними особами. Споживче кредитування з кожним роком набуває все більшої актуальності. Це пов'язано з тим, що всі ланки суспільства прагнуть ефективно функціонувати, а без розвитку банківської інфраструктури, насамперед, споживчого кредитування, неможливо досягнути добробуту населення.

Предметом дослідження є система фінансових відносин, зумовлених механізмами споживчого кредитування банку.

Об’єктом дослідження виступає процес споживчого кредитування у банку як системоутворюючий чинник функціонування банків у системі грошово-кредитних відносин за умови наявності конкурентного середовища.

Мета випускної роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробленні системи заходів з розвитку банківського споживчого кредитування.

Методи дослідження: системна оцінка; вибірка, узагальнення, порівняння, методи графічного зображення даних.

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки:

У ході дослідження нами було з’ясовано, що процес банківського споживчого кредитування поділяється на декілька етапів, кожен з яких вносить свій внесок в якісні характеристики споживчого кредиту та визначає ступінь його надійності та прибутковості для банку: розгляд заявки на отримання кредиту та інтерв`ю з потенційним клієнтом; аналіз кредитоспроможності клієнта та ризику, пов`язаного з видачею споживчого кредиту; підготовка кредитної угоди та її підписання; контроль за виконанням умов угоди та погашенням споживчого кредиту.

Надання кредитів фізичним особам, зокрема, на споживчі потреби, є однією з операцій, що належить до основної діяльності ПАТ «Умовний Банк». За 2010-2012 роки обсяг наданих кредитів фізичним особам збільшився на 7163940 тис. грн. Причиною цього є порівняно невисокий рівень початкових витрат, котрі має здійснити банк, впроваджуючи нові види даних послуг, а також достатній рівень доходів більшої частини населення, що дає можливості банку реалізувати кредитні продукти.

Визначені наступні перспективи (шляхи) розвитку:

В Україні доцільним є злиття наявних бюро та створення єдиного центру кредитних історій, у якому б акумулювались усі кредитні історії громадян держави. Тоді ж фінансова установа, ознайомившись з повною кредитною історією пози­чальника, яка була сформована з даних багатьох джерел, значно оперативні­ше прийняла б рішення про надання кредиту, причому з найменшим ризи­ком. Важливим також є створення кредитними бюро єдиної скорингової сис­теми для комерційних банків, яка б значно спростила і пришвидшила надан­ня кредитів та зменшила ризики з їх неповернення.

Високий рівень конкуренції на кре­дитному ринку зумовлює необхідність проведення постійного та всебічного аналізу діяльності конкурентів з метою виокремлення банків-лідерів, прямих і потенційних конкурентів. Ідентифікація основних конкурентів та визначення їхніх стратегічних цілей дозволяє розробити та обрати ефективну конку­рентну стратегію банку на кредитному ринку, необ­хідну для формування сталої конкурентної позиції в довгостроковій перспективі.

Апробація результатів дослідження та публікації. Тема «Економічна сутність та значення банківського споживчого кредитування». Дослідження були опубліковані в збірнику тез доповідей ІІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної економіки» ( 26-27 квітні 2013 року, м. Севастополь).


Ключові слова: споживчий кредит, банк, населення, бюро кредитних історій, кредитний ринок.

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Випускна робота


на тему: РОЗВИТОК БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУВАННЯ

освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»


Виконала: студентка 4 курсу, групи БС-93

напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)

Гриценко Н. І.


Керівник: к.е.н., ст. викл. Кривич Я. М.

Консультант к.е.н., доцент Гончарова М.Л.

Суми – 2013 року

Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи


Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Напрям підготовки: 6.030508 – «Фінанси і кредит» («Банківські технології і процеси»)


ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

банківської справи

д.е.н., професор

________________Т.А. Васильєва

«___»_____________ 2013р.


З А В Д А Н Н Я


НА ВИПУСКНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ
Гриценко Наталії Івнівни
1. Тема роботи: Розвиток банківського споживчого кредитування

керівник роботи: Кривич Яна Миколаївна, к.е.н.,ст.викл.,

затверджені наказом вищого навчального закладу від «__»_______20__ р. №___

2. Строк подання студентом роботи «___ » _________ 20__ р.

3. Вихідні дані до роботи

Мета: теоретичне обґрунтування та розроблення системи заходів з розвитку банківського споживчого кредитування.

Об’єкт: процес споживчого кредитування у банку.

Предмет: система фінансових відносин, зумовлених механізмами споживчого кредитування банку.

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити):

Розділ 1: дослідити економічну сутність та значення банківського споживчого кредитування; розкрити особливості організації процесу банківського споживчого кредитування.

Розділ 2: проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні; дослідити діючий механізм надання кредиту на споживчі потреби у ПАТ «Умовний Банк».

Розділ 3: розробити систему заходів з розвитку банківського споживчого кредитування та рекомендацій щодо її впровадження у вітчизняну банківську систему.

Розділ 4: дослідити нормативно-правову базу, проаналізувати небезпечні та шкідливі фактори умов праці на об’єкті практики; охарактеризувати стан техніки безпеки та пожежної безпеки; провести аналіз та зробити оцінку економічних наслідків виробничого травматизму, професійних захворювань та загальної захворюваності в банку.

5. Перелік графічного матеріалу

Розрахунковий матеріал має бути представлений в таблицях, схемах, графіках

6. Консультанти розділів роботиРозділ

Прізвище, ініціали та посада

консультантаПідпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка