Розвиток банківського споживчого кредитуванняСторінка19/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.25 Mb.
ТипРеферат
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Таблиця А.2 – Акт перевірки стану  охорони  праці в ПАТ «Умовний Банк» на 01.05.2013 року

Найменування заходів з охорони праці

Відмітка про

виконання

(в балах)


1

1.1
1.2

 

 

  
1.3

 

2


2.1

 

2.22.3

 
2.4


2.5

3

 3.1

3.2


3.3

3.4


 

3.5
3.6


3.7
3.8

3.9


 

4
4.1


4.2

 

4.3


4.4
4.5

4.6
5

5.1
5.2

5.3
6

6.1

 

 


6.2
6.3

 

6.4


6.5

 
6.6

 
6.7

 

6.8


6.9

 
7


7.1

 

7.2 
7.3

 

7.4 
8

8.1


8.2
8.3

8.4


 
 

Організаційні  заходи

Виконання  заходів, передбачених колдоговорами, угодою.                


Наявність  наказу про  призначення відповідальних   осіб   за станом охорони праці:

- в установі, в кабінетах,  майстернях, лабораторіях, дільницях і ін.                                             

- при експлуатації електрогосподарства       

- при експлуатації котлів і обладнання котельної     

Наявність акту  перевірки готовності закладу до  нового  року.                                                      

Забезпечення  безпечного  проведення виробничого   процесу


Розміщення   обладнання і його  відповідність нормам  охорони праці в приміщеннях.                                           

Наявність і  стан  захисних  пристроїв на   обладнанні

Оформлення і  ввід в експлуатацію по  акту кабінетів, лабораторій, дільниць підвищеної безпеки і інших   приміщень установ, закладу.        
Організація  збереження  кислот, лугів і інших ядохімікатів, горючих речовин і  ЛЗР.

Відповідність  кабінету вимогам Правил.

Забезпечення повітряно-теплового режиму, нормальної освітленості і  гігієни

Наявність паспорта на обладнання        

Наявність допуску  до  роботи у операторів       

 Наявність паспортів на  вентиляційні установки      

Наявність графіку планово-попереджувального ремонту вентустановок і його виконання   

Наявність акту СЕС по перевірці  повітряно-теплового режиму                 

 

Наявність акту СЕС по  перевірці освітленості приміщення 


Наявність  акту  СЕС по перевірці на запиленість, загазованість.               
Санітарний  стан  приміщень, кабінетів

Проведення  паспортизації  робочих місць за умовами праці з участю  інструментальних  замірів  СЕС

Безпечна  експлуатація електроустановок і електромережі.

    


Наявність електросхем електроустановок і електроосвітлення                   
Наявність допуску до  роботи у електрика і співробітників, працюючих на  електроустановках     

Наявність акту  перевірки  контура  захисного   заземлення, грозозахисту, тощо 

Наявність  акту  випробування  опору ізоляціі електропроводки.              
Випробування індивідуальних  захисних  засобів.  

Наявність  журналу експлуатації електроустановок і електроосвітлення     

Пожежна  безпека

Наявність  поетапних  планів евакуації. Проведення тренувань.                


Наявність  своєчасної зарядки  вогнегасників

Наявність  протипожежного обладнання і інвентаря  відповідно до норм


Пропаганда  знань з  охорони  праці.

   Проведення та  оформлення інструктажів  з  охорони  праці  з  працюючими і

   учнями  відповідно  до  Типового положення  про   навчання з  питань  охорони праці.                

  Наявність інструкцій  з  охорони  праці , їх відповідність умовам роботи  

  Проведення  інструктажів  з  охорони  праці із  співробітниками  в кабінетах підвищеної небезпеки

  Наявність  інструкцій  по  охороні  праці  в  кабінетах і підрозділах


Проведення і оформлення  інструктажів  з   охорони   праці  при  проведенні позашкільних, позакласних   заходів, пов’язаних з  підвищеною небезпекою

Наявність  інструкцій з  охорони  праці  про  проведенні   заходів і занять  поза навчально-виховним  закладом , установою


Наявність  плакатів,  попереджувальних  написів, стенда  або куточка  з  охорони праці

Наявність  кабінету  охорони  праці, безпеки  життєдіяльності.              


Наявність  служби  охорони  праці  відповідно  до  ст. 15  Закону України „Про охорону  праці„, Типового   положення  про  службу охорони  праці”

Забезпечення  спецодягом  і медобслуговуванням.

Забезпечення  працюючих певних категорій спецодягом, спецвзуттям і засобами індивідуального  захисту

Забезпечення  медогляду  осіб,  працюючих  на  установках  підвищеної небезпеки (електрики, кочегари), збереження   спецодягу, прання  і ремонт                            

Наявність  санітарних  книжок  на  працюючих в  харчоблоках (проведення періодичних  медоглядів)     

Наявність  аптечок  в кабінетах і  приміщеннях підвищеної   небезпеки (майстерні, спортзал, котельня, пральня і ін)

   

Додержання  трудового  законодавства. Правильність  накладання  дисциплінарних  стягнень        

 Порядок  ведення  трудових  книжок, їх  облік і збереження  


Дотримання  режиму  праці і  відпочинку    

Наявність  правил  внутрішнього  трудового  розпорядку, посадових  інструкцій (розділу  в них Охорона  праці )

  Громадський  контроль

 Робота  комісії  з  питань  охорони  праці, громадського   інспектора з охорони праці, представника  профспілки   з  питань  охорони праці.

Розгляд  питань  по  охороні  праці  на  засіданнях  профспілкового комітету  


5

 

55

5

4


4

4

4Таблиця А.3 – Перелік витрат ПАТ «Умовний Банк» на охорону праціНазва групи витратНазва різновиду витратСума витрат

2010 р.

2011 р.

2012р.

1

Додаткові до страхових відшкодувань потерпілим у наслідок травм і професійних захворювань

- Тимчасова непрацездатність

- Одноразова допомога, включаючи членів родини і утриманців загиблих

- Відшкодування витрат лікувальним
установам

- Санаторно-курортне обслуговування

- Витрати на соціальну допомогу інвалідам

- Інші доплати2110

-

--
-

-


3230

-

--
-

-


4240

-

-3060
-

-


2

Пільги і компенсації працюючим у важких і шкідливих умовах

- Додаткові відпуски

- Скорочений робочий день

- Лікувально-профілактичне харчування

- Надання молока чи інших рівноцінних продуктів.

- Підвищені тарифні ставки

- Доплати за умови і інтенсивність праці

- Пенсії на пільгових умовах


-

-

-

3

Витрати на профілактику травматизму і професійних захворювань

- Витрати на працеохоронні заходи за колективним договором

- Витрати на додаткові до колективного


договора працеохоронні заходи

- Витрати на працеохоронні заходи з інших джерел фінансування2130

-
-


2310

-
-


2260

-
-


4

Витрати на ліквідацію аварій і нещасних випадків на виробництві

- Вартість зіпсованого обладнання,
будівель, інструментів

- Витрати на порятунок потерпілих,


розслідування нещасного випадку

- Виплати заробітної плати і доплати за час вимушених простоїв

- Вартість ремонту частково зіпсованого обладнання, будівель, інструментів

- Вартість підготовки та перепідготовки


працівників замість вибулих у наслідок
загибелі чи інвалідності

-

-

-

5

Штрафи та

інші


відшкодування

- Штрафи підприємства, організації
за недотримання нормативних вимог
охорони праці

- Штрафи працівників за порушення


законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці

- Компенсації працівникам за зупинку робіт органами

держнагляду за охороною праці

- Компенсаційні виплати населенню за пошкодження їх житлового фонду, частки майна і забруднення навколишнього середовища. Інші санкції.-

-

-

Додаток БПоказники фінансової діяльності ПАТ «Умовний Банк»
Таблиця Б.1 – Динаміка та структура пасивів ПАТ «Умовний Банк» з 01.01.2011 по 01.01.2013 р.

Пасиви

2010

2011

2012

Абсолютний приріст, тис. грн..

Темп росту, %

сума, тис. грн.

питома вага,

сума, тис. грн.

питома вага,

сума, тис. грн.

питома вага,

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

%

%

%

2011-2010

2012-2011

2011-2010

2012-2011

1.Зобов'язання

98561070

89,24

110366116

86,83

130539959

87,70

11805046

20173843

31978889

111,98

118,28

132,45

2. Власний капітал

11879968

10,76

16746979

13,17

18300761

12,30

4867011

1553782

6420793

140,97

109,28

154,05

Усього пасивів

110441038

100

127113095

100

148840720

100

16672057

21727625

38399682

115,10

117,09

134,77

Таблиця Б.2 – Динаміка та структура власного капіталу ПАТ «Умовний Банк» з 01.01.2011 по 01.01.2013 р.Пасиви

2010

2011

2012

Абсолютний приріст, тис. грн..

Темп росту, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

в порівнянні з попереднім роком

за період аналізу

2011-2010

2012-2011

2011-2010

2012-2011

Статутний капітал

8860202

74,58

13545172

80,88

14897555

81,40

4684970,00

1352383

6037353

152,88

109,98

168,14

Нерозподілений прибуток

1499979

12,63

1572310

9,39

1571423

8,59

72331,00

-887

71444

104,82

99,94

104,76

Резервні та інші фонди банку

1519787

12,79

1609788

9,61

1812074

9,90

90001,00

202286

292287

105,92

112,57

119,23

Усього власного капіталу

11879968

100,00

16746979

100,00

18300761

100,00

4867011,00

1553782

6420793

140,97

109,28

154,05

Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка