Розвиток банківського споживчого кредитуванняСторінка5/20
Дата конвертації23.10.2016
Розмір2.25 Mb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Отже, за період аналізу спостерігаємо певне зменшення обсягу споживчих кредитів (на 21909 млн. грн.). Це відбулося одночасно із зменшенням кредитування у доларі США на 29282 млн. грн., у євро – на 692 млн. грн., в інших валютах – на 861 млн. грн. Проте, обсяги кредитування у гривні зросли на 32906 млн. грн. Також, доволі швидко зростає прострочена заборгованість за позичками. Наочно це ілюструє одну із основних проблем банківської діяльності, а саме - забезпечення оптимального співвідношення ризику¬ і прибутковості.

Найпоширенішими видами¬ споживчого кредитування в Україні є наведені в табл. 2.2.Найпоширенішими видами споживчого кредитування в Україні є наведені в табл. 2.2.
Таблиця 2.2 – Найпоширеніші види споживчого кредитування в України

Вид споживчого кредиту

Особливості

експрес-кредити, або кредити що видаються на невідкладні потреби фізичним особам

видаються на невідкладні потреби фізичним особам, що підтвердили свою фінансову стабільність, без якогось забезпечення, а також дуже часто рекламуються як безвідсоткові, але насправді реальні відсоткові ставки досягають 40-60 % річних, такі кредити зазвичац оформлюють організовано у великих торгівельних підприємствах, спортивних центрах, медичних організаціях тощо. Видаються експрес-кредити, зазвичай, через операційні каси на місці та через банківські офіси. Експрес-кредитування є одним із найприбутковіших видів бізнесу


кредити з використанням кредитних карт

позичальник отримує спеціальну пластикову карту, на якій кредитний ліміт є поновлюваним. При цьому, зазвичай, передбачено певний вільний період, до закінчення якого, не беруться проценти за кредит. Наприклад, більшість банків пропонують перші 30-60 днів користуватися грошима безплатно або за суто символічну плату – 0,1 % річних. По закінченні пільгового строку плата знімається найчастіше у розмірі 3 % на місяць. Такий вид кредиту є дешевшим за товарний кредит


освітні кредити

на жаль, в Україні по суті не застосовуються, тому що немає спеціальних нормативних актів

У структурі кредитів на споживчі потреби банків України за окремими регіонами виявлено, що в м.Київ припадає 32,0 % усіх кредитів, які наданих банками фізичним особам. У їх числі 30,1 % кредитів видано у національній валюті. На інші регіони – північ, південь, центр, захід та схід країни припадає відповідно 5, 16, 17, 14 і 16 % кредитів на споживчі потреби. Найбільший і найдорожчий первинний ринок нерухомості у столиці, рівень реальних доходів населення значною мірою перевищує середній показник по Україні. Саме тому найбільший обсяг банківського споживчого кредитування невипадково маме в цьому регіоні. Друге місце за обсягами кредитів, що надані банками фізичним особам, займає Дніпропетровська область – 1673 млн. грн., або 10,5 % усіх споживчих кредитів.

Висока вартість кредитів для населення залишається основною проблемою вітчизняного споживчого кредитування. Зниження ризиків банківського споживчого кредитування повинно здійснюватися самими банками шляхом застосування активних засобів впливу на ймовірність неповернення позик та відсотків за ними в бік зменшення. Одним із основних завдань банків є удосконалення внутрішнього кредитного ризик-менеджменту.

Позитивний ефект у розвиток споживчого кредитування можуть внести: посилення уваги до таких кредитів фізичним особам на ¬поточні потреби, як овердрафт, кредити по пластиковим карткам; удосконалення методичного забезпечення організації кредитування методом розробки відповідних внутрішньобанківських положень; проведення банками маркетингових досліджень із метою вияву потреб населення в нових видах кредитів; удосконалення діючого механізму зниження вартості кредитів у напрямі подовження строків його дії.

У зв'язку зі стрімким зростанням обсягів кредитів населенню, більшість спеціалістів та рейтингових агентств висловлюють занепокоєння щодо значного підвищення ризикованості кредитних операцій вітчизняних банків. Саме тому кредиту на споживчі потреби приділяють особливу увагу.

В 2012 році банків, які пропонують кредити на споживчі потреби, стало більше. З 1 до 6 збільшилась кількість установ (з числа 50-ти лідерів по активах), які видають кредити без застави готівкою. У другій половині 2012 року середні реальні ставки по таким кредитам продемонстрували різкі стрибки: до жовтня зниження середніх ставок по кредитам на 1 та 2 роки у порівнянні з початком січня 2012 р. становило 11,57 % та 14,82 % відповідно. Потім ставки різко піднялись та в цілому за рік зросли: на 3,25 та 4,37 процентних пункти відповідно. Ставки на 3-річні кредити, що на початку 2012 р. були «найдорожчими», в кінці року знизились до 9,54 процентні пункти (до рівня 47,32 % річних). Це дозволило 3-річним готівковим кредитам стати дешевшими одно-та дворічних кредитів (по яким ставки до кінця року становили 57,82 % та 58,84 % річних відповідно).

Окрім кредитів, що можна оформити безпосередньо у торговому центрі, кредити на придбання товарів до кінця 2012 р. найчастіше можна було отримати в 4 банках із числа 50-ти лідерів по активах – ПриватБанк, УкрСиббанк, Приватбанк, Альфабанк. Середні реальні ставки за кредитами на рік за результатами 2012 року майже не змінилися (зменшилися на 0,45 процентні пункти до відмітки 75,73% річних), хоч і демонстрували протягом року різкі стрибки. Дворічні кредити стали "дешевші" за рік в середньому на 4,7 процентні пункти, до рівня 76,9% річних.

Єдиний вид споживчого кредиту, який за 2012 рік помітно "подешевшав" – це готівкові кредити під заставу нерухомості. Середні ставки по таким кредитам на 5 та 10 років знизились за рік на 9-10 процентних пункти, і опустились нижче відмітки 22% реальних річних.

Щодо кредитів на більш тривалий термін (15 та 20 років), то їх із кінця березня по кінець червня 2012 року взагалі не було на ринку, але потім вони з'явилися в пропозиції одного банку та за півроку пройшли шлях від 26% до 20% реальних річних (на початку 2012 року цей кредит можна було отримати також в одному банку, за ставкою, яка перевищувала 32% реальних річних).

Важко уявити діяльність сучасного комерційного банку без його роботи із фізичними особами. Як бачимо із світового досвіду, банківські операції з фізичними особами складають майже третю частину загального обсягу усіх операцій, що проводять фінансово-кредитні установи країн з ринковою економікою.

Загалом, стрімке розширення кредитування ховає в собі низку загроз, що можуть вплинути негативно як на фінансову стабільність та діяльність комерційних банків, так і на рівень життя населення, а саме:

- підвищення кредитного ризику через неможливість адекватно оцінити кредитоспроможність фізичних осіб у зв'¬язку з наявністю прихованих або тіньових доходів тощо;

- кредитування фізичних осіб схиляється до довгострокового характеру. Це можемо пояснити тим, що джерелом повернення кредиту та відсотків за ними є заробітна платане (а не прибуток) , яка для переважної більшості населення лишається на недостатньому рівні. У результаті чого фізичні особи неспроможні повернути кредит в зазначені строки;

- плановий характер роботи більшості банків, тобто доведення до всіх його структурних підрозділів завищених показників нарощування активних операцій, що зумовлює зростання ризиків при досягненні запланованих критеріїв;

- коливання курсу іноземних валют (основна маса довгострокових кредитів надаються у вільноконвертованій валюті, а доходи фізичних осіб у гривнях, що зумовлює ризик неповернення);

- кадрову проблему та законодавчі обмеження в сфері споживчого кредитування.

Ми вважаємо, подолати вказані вище проблеми споживчого кредитування допоможуть наступні заходи:

- НБУ доцільно врегулювати кредитні взаємовідносини між кредиторами і боржниками по обслуговуванню кредитів;

- розробити механізми, які б не давали змоги банкам кредитувати фізичних осіб без наявності інформації про їх реальні, а не номінальні доходи;

- Національному банку України необхідно запровадити кваліфікаційні вимоги до працівників банків;

- вести більш стабільну валютну політику, що зменшить коливання курсів іноземних валют та ризики неповернення кредитів та відсотків за ними;

- передусім збільшити обсяги кредитного портфеля із збереженням його якісних показників.

В 2013 році експерти не прогнозують «революції» у сфері споживчого кредитування, однак очікують продовження та посилення позитивних тенденцій 2012 року. Слід зауважити, що передбачається збільшення кількості банків, що будуть пропонувати споживчі кредити готівкою, адже ставки за ними високі, тому такий продукт цікавий для банків. Банки будуть намагатись нарощувати свої кредитні портфелі, також і за рахунок пропонування кредитів готівкою.

Не дивлячись¬ на те, що це один з наризикових напрямів кредитування, але разом з тим він і один з найбільш прибуткових для банківського сектору за рахунок масових видач і високої вартості продукту, яка формується із врахуванням незабезпечених ризиків. А от у сегменті кредитування купівлі товарів в 2013 році активність банків, швидше за все, залишиться на тому ж самому рівні. При цьому, темпи росту будуть залежати від активності банків у цьому напрямі.

На думку експертів, вартість продукту майже не зміниться, ефективні процентні ставки будуть коливатися у рамках 40-50% річних. Збільшуватимуться максимально можливі для видачі суми – до 30-50 тис. грн. в середньому по ринку.

В 2013 році, як і минулому 2012 р., всім бажаючим отримати банківський споживчий кредит ( особливо беззаставний) змушені відповідати суворим банківським вимогам.

В першу чергу споживчі кредити, як правило, будуть надаватися виключно своїм клієнтам, співробітникам підприємств, із якими укладені договори по обслуговуванню зарплатних проектів або тим клієнтам, що раніше користувалися кредитом і мають позитивну кредитну історію. На ринок будуть виходити «нові» банки, які переглянули умови кредитування та зробили їх більш жорсткими для позичальників, це згодом дозволить мати «чистий» кредитний портфель по даному виду кредитуванню. Окрім того, потенційному позичальнику буде потрібно готувати початковий внесок за покупку.

2.2 Характеристика кредитування населення ПАТ «Умовний Банк» на споживчі потребиНа підставі банківської ліцензії, що виданаНаціональним банком України, ПАТ «Умовний Банк» має право здійснювати банківські операції із кредитування фізичних осіб. Аналізуючи кредитний портфель ПАТ «Умовний Банк» станом на 01.01.2013 р. варто зазначити, що серед усіх банків України даний банк займав друге місце щодо надання кредитів фізичним особам. Аналіз кредитів, наданих фізичним особам за 2010-2012 роки в ПАТ «Умовний Банк» порівняно з іншими трьома найбільшими за розміром активів банками України (Укрексімбанк, Райфайзен банк Аваль, Укрсоцбанк) показав, що операції із кредитування фізичних осіб складають значну суму порівняно з аналізованими банками. Розглянемо динаміку та структуру наданих кредитів фізичним особам (табл. 2.2).
Таблиця 2.2 – Динаміка та структура кредитів, наданих фізичним особам з 01.01. 2011 р. по 01.01.2013 р.[2]

Показники

Період

Відхилення 2012 р. до 2010 р.

01.01.2011

01.01.2012

01.01.2013

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Кредити, що надані фізичним особам-підприємцям

277457

1,32

551082

2,04

669405

2,38

391948

141,26

Іпотечні кредити фізичних осіб

2863026

13,62

2859550

10,61

3084813

10,95

221787

7,75

Кредити, що надані фізичним особам на поточні потреби

8587623

40,86

14348244

53,24

17065419

60,55

8477796

98,72

Інші кредити, що надані фізичним особам

9291621

44,20

9192545

34,11

7364030

26,13

-1927591

-20,75

Разом

21019727

100,00

26951421

100,00

28183667

100,00

7163940

34,08

Дані таблиці 2.2 показують, що за 2010-2012 роки у структурі кредитів населення ПАТ «Умовний Банк» переважали кредити, що були надані фізичним особам на потреби поточні – 60,55 % їх загального обсягу станом на 01.01.2013 року. Даний вид кредиту складає основу кредитного портфеля населення, одночасно, спостерігається тенденція до зростання обсягів вказаних кредитів на 8477796 тис. грн. або 98,72 % за аналізований період. При цьому, дещо зменшується питома вага іпотечних кредитів, що надані фізичним особам, від 13,62 % на 01.01.2011 рік до 10,95 % на 01.01.2013 рік, темп зменшення склав 7,75 %. Такі види кредитів, як кредити фізичним особам-підприємцям, займають незначну частку в структурі кредитів, наданих фізичним особам. Інші кредити, надані фізичним особам на 01.01.2013 року становили 7364030 тис. грн., спостерігаємо їх зменшення на 1927591 тис. грн.Необхідно також зазначити, що у кредитному портфелі АТ «ПриватБанк», аналізованому за видами економічної діяльності (табл. 2.3) за 2010-2012 роки, питома вага кредитів, що надані фізичним особам, дещо знизилась – з 23,73 % в 2010 році до 21,19 % в 2012 році.
Таблиця 2.3 – Структура кредитів за видами економічної діяльності ПАТ «Умовний Банк» з 01.01. 2011 р. по 01.01.2013 р.[2]

Вид економічної діяльності

2012 рік

2011 рік

2010 рік

сума

%

сума

%

сума

%

Державне управління

-

-

-

-

5000

0,01

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

7716722

5,94

6249661

5,50

12484547

14,28

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг

4758462

3,66

5621097

4,93

4061530

4,65

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

77356065

59,56

63311272

55,69

43958024

50,28

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

3544445

2,73

3386593

2,98

2985547

3,41

Фізичні особи

27514261

21,19

26405333

23,23

20748518

23,73

Інші

8 979 213

6,92

8716705

7,67

3182241

3,64

Усього кредитів та заборгованості клієнтів без резервів

129869168

100,00

113690661

100,00

87425407

100,0

При оцінці предмету застави ПАТ «Умовний Банк» виходить з таких принципів: розумної обережності; корисності, очікувань, заміщення.

Корисність. Майно має цінність лише в¬ тому випадку, коли воно корисне для певного потенційного власника чи реалізації будь-якої економічної функції.

Заміщення. Сутність цього принципу в тому, що найбільша вартість майна визначається мінімальною ціною, по якій можна придбати аналогічний товар із еквівалентною корисністю.

Очікування. Це визначення поточної вартості доходів чи інших вигод, котрі можуть бути отримані в майбутньому від володіння майном.

Розумна обережність. Цей принцип притаманний кожному покупцю майна та визначається в здебільшого сезонним характером бізнесу, нестабільністю політичної, економічної ситуації та ін.

При оцінці справедливої вартості застави використовуються три основні методи – аналоговий (ринковий), затратний та доходний. Залежно від конкретної ситуації можуть дані принципи можуть застосовуватись всі або один із них.

В основі затратного методу оцінки покладено визначення дійсної вартості об`єкту. Цей підхід грунтується на оцінці поточної вартості об`єкту із врахуванням відновлення об`єкту, можливого зносу, фізичного стану, також функціональної придатності.

Аналоговий метод грунтується на прямому порівнянні продаж. В процесі аналізу цін продажу на аналогічні об`єкти оцінюється вартість об`єкта оцінюється

Оцінка по доходу грунтується на тому принципі, що тільки підприємства, які приносять доходи, мають вартість.

Таким чином, надання кредитів фізичним особам, зокрема, на споживчі потреби, є однією з операцій, що належить до основної діяльності ПАТ «Умовний Банк». За 2010-2012 роки обсяг наданих кредитів фізичним особам збільшився на 7163940 тис. грн. Причиною цього є порівняно невисокий рівень початкових витрат, котрі має здійснити банк, впроваджуючи нові види даних послуг, а також достатній рівень доходів більшої частини населення, що дає можливості банку реалізувати кредитні продукти.

2.3 Дослідження діючого механізм надання кредиту на споживчі потреби у ПАТ «Умовний Банк»


Бухгалтерський облік кредитних операцій здійснюється у відповідності до вимог Плану рахунків¬ бухгалтерського обліку¬ банків України, затвердженого Постановою Правління НБУ №280 від 17.06.2004, із змінами і доповненням, Інструкції з бухгалтерського обліку вкладних (депозитних), кредитних операцій і формування та використання резервів під кредитні ризики у¬ банках України, затвердженої ПП НБУ №481 від 27.12.2007, Положення про порядок ведення бухгалтерського обліку, формування та зберігання бухгалтерської документації в ПАТ «Умовний Банк», Положення про облікову¬ політику ПАТ «Умовний Банк» та інших внутрішніх регулятивних документів банку.

Надання кредитів фізичним особам здійснюється на наступні цілі: на будівництво, купівлю і ремонт¬ житлових будинків, квартир, садових будинків та інших об’єктів нерухомості; на купівлю автотранспортних засобів, побутової, аудіо – відеотехніки, інших споживчих товарів; оплати навчання, лікування (окрім оплати медичних послуг при лікуванні позичальника від тяжко вилікуваних хвороб, які можуть привести до смерті позичальника (СНІД, онкологічні та сердцевосудинні захворювання, інше) та інших споживчих послуг, тощо, окрім заборонених діючим законодавством України та таких, що безпосередньо пов’язані¬ з підприємницькою діяльністю позичальника та/або поручителів або виконанням ними обов’язків найманого працівника.

За строками кредити розподіляються на:

– короткострокові на строк¬ до 1 року (12 місяців);

– довгострокові на строк більше 1 року (12 місяців).

Кредити можуть надаватися:

–траншами (у межах заздалегідь визначеного ліміту);

–кредитування на¬ певний період часу у вигляді¬ кредитної лінії).

у разовому порядку (індивідуально, на певний строк для фінансування цільової потреби);.

Кредити надаються клієнтам, що є кредито- та платоспроможними у відповідності до вимог діючих Стандартів продуктів кредитування та Положення про методику оцінки¬ фінансового стану позичальника¬ - фізичної особи.

Окремі вимоги стосовно обмежень за продуктами кредитування регламентуються умовами продукту та Кредитно-ризиковою політикою ПАТ КБ «ПриватБанк».

Розгляд та прийняття рішення щодо проведення кредитної операції здійснюється відповідним колегіальним органом банку в межах його повноважень з урахуванням висновків відповідних служб банку¬щодо можливості надання кредиту.

Для забезпечення порядку прийняття рішень щодо розгляду кредитних заявок клієнтів, колегіальні органи можуть делегувати частину своїх повноважень в межах власних повноважень та компетенції, що регламентуються відповідними Положеннями про колегіальні органи, затвердженими керівництвом банку.

При наданні кредитів, банк пильно вивчає реальність і надійність джерел повернення заборгованості за кредитами та процентами.

Майбутня та поточна фінансова стабільність позичальника повинна бути основною гарантією повернення кредиту.


Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка