Розвиток інтелектуально – творчих здібностей учнів на уроках української мовиСторінка1/4
Дата конвертації18.11.2017
Розмір1.08 Mb.
  1   2   3   4
Відділ освіти, молоді та спорту

Кіровоградської райдержадміністрації

Степовий навчально – виховний комплекс

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів –дошкільний заклад»
Розвиток інтелектуально – творчих

здібностей учнів на уроках

української мови

З досвіду роботи

вчителя початкових класів,

вищої категорії,

Чорнобривець Лариси

Анатоліївни

с. Степове, 2013 р.

Збірка містить опис досвіду роботи, розробки уроків української мови ( 2 – 4 кл.) та виховний захід вчителя початкових класів Чорнобривець Лариси Анатоліївни.

Навчити дитину вчитися, дати їй уміння,

з допомогою яких вона буде самостійно

підніматися зі сходинки на сходинку

довгого шляху пізнання, –

одне з найскладніших завдань учителя.

В. Сухомлинський

Основною метою сучасного освітнього процесу, з огляду на вимоги Державного стандарту початкової загальної освіти й нової навчальної програми з української мови для 1 – 4 класів, є формування в учнів ключових і предметних компетенцій, адже саме у цьому полягає сутність компетентнісного підходу . Формування і розвиток таких ключових компетенцій як комунікативна, соціальна, загальнокультурна, уміння вчитися, реалізується в ході вивчення предмета «Українська мова», що обумовлено його специфікою. Міцні знання з мови та добре розвинене мовлення сприяють успішному засвоєнню знань з інших предметів, повноцінному спілкуванню, розвитку пізнавальних і творчих здібностей.

Молодший шкільний вік – вік бурхливого розвитку здібностей дитини, тому велику увагу у своїй педагогічній діяльності приділяю розвитку інтелектуально – творчих здібностей учнів на уроках української мови. Переді мною, як учителем початкових класів, постало кілька питань. Як ефективно організувати навчання мови і мовлення ? Яким чином використовувати сучасні технології навчання? Як побудувати урок, щоб він, за словами В.Сухомлинського, «вводив дітей у навколишній світ, щоб вони відкривали в ньому щось нове, щоб кожен крок був подорожжю до джерел мислення і мовлення, до чудової краси і природи»?

Працюючи у класах з малою чисельністю учнів, намагаюсь створити умови для формування компетентної, творчої особистості. Тому своє завдання вбачаю в інтенсивному цілеспрямованому розвитку мовлення молодшого школяра, його пізнавальних можливостей, мотивів навчання, активності у навчальній діяльності. Вважаю, що важливими засобами розвитку інтелектуально – творчих здібностей учнів є : • досягнення тісного взаємозв’язку мовленнєвої та розумової діяльності;

 • виконання учнями різноманітних творчих завдань;

 • систематичне створення ситуацій вибору навчальних завдань;

 • створення ситуації успіху;

 • забезпечення сприятливої атмосфери.

Видатний педагог В. Сухомлинський наголошував: «Творчість є щаблинкою самостійного мислення, на якій дитина пізнає радість власної думки, переживає моральну гідність творця. Як важливо, щоб цього досяг кожен учень!»

(Сухомлинський В.О. Вибрані твори у 5т. – Т.5 – С.434)

Уроки української мови будую так, щоб вони захоплювали учнів, пробуджували у них інтерес, навчали самостійному мисленню, творчості. Такі уроки передбачають тісну співпрацю вчителя і учнів, активну навчальну діяльність, розвивальний вплив на мислення, мовлення дітей. З метою підвищення ефективності уроку використовую прийнятні для мене елементи інноваційних технологій навчання. Тому ретельно готуюся до кожного уроку, використовуючи технологію особистісно зорієнтованого уроку, який має таку структуру:

І.Стимулювання та мотивація навчально – пізнавальної діяльності.

На першому етапі уроку намагаюсь позитивно налаштувати учнів на працю.

З цією метою проводжу хвилинки побажань, очікування, психологічні тренінги. Обов’язково вмотивовую наступну діяльність. При цьому використовую прийоми, що створюють проблемні ситуації. Зокрема, інтерактивні вправи: «Вилучи зайве», «Роз’єднай слова», «Дешифрувальник», «Банани». Добираю цікавий мовний матеріал.

ІІ. Визначення мети і завдань уроку.

Чітко ставлю завдання уроку перед учнями. Інколи спільно з учнями проектуємо завдання уроку. Використовую таблички „Знати” і „Вміти”, куди спільно з учнями записуємо завдання, які необхідно виконати протягом уроку.

Таким чином, на початку уроку учнів ознайомлюю з метою та планом уроку. Переконливо інформую їх стосовно того, що й навіщо вони робитимуть на уроці.

ІІІ.Вивчення нового матеріалу.

На цьому етапі уроку практикую різні організаційні форми навчальної діяльності: роботу в групах, парах, індивідуальну та фронтальну. Щоб зацікавити учнів, залучити до активної діяльності, використовую елементи технології розвитку критичного мислення. Критичне мислення є складовою творчого розвинутого мислення. В.О.Сухомлинський радить розвивати розумові здібності дитини, виконуючи складні розумові операції: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, встановлюючи причино – наслідкові зв’язки, формуючи вміння доказово відстоювати свої думки і погляди, спостерігаючи та досліджуючи, робити власні висновки. Тому на кожному уроці діти виконують роль «мовознавців – дослідників», що дає можливість учневі відчути радість досягнення, усвідомлення своїх здібностей, віру у власні сили.Методи розвитку критичного мислення

1.Метод „Мозкова атака”

Учні працюють у малих групах. Пропоную згадати і записати все, що відомо

з даної теми. Виникають несхожі точки зору.

2. Метод «Кубування»

Передбачає використання кубика із написанням на кожній грані вказівки щодо напряму мислення.3. Метод «Асоціативний кущ»

 • Записати на дошці в центрі ключове слово чи фразу;

 • Записати будь-які слова чи фрази, які спадають на думку;

 • Ставити знаки питання біля частин куща, в яких є невпевненість;

 • Записувати всі ідеї, які з’являються чи скільки дозволяє час.

ІV.Засвоєння знань, формування вмінь і навичок.

Для повноцінного розвитку інтелектуально –творчих здібностей учнів поєдную репродуктивні, частково – пошукові та творчі завдання. Практикую метод диференційованого підходу, створюючи ситуацію успіху на уроці. Учні самостійно обирають обсяг роботи для себе, працюючи з триколірними «світлофорчиками». «Червоні вогники» - завдання середнього рівня, «жовті» достатнього, «зелений» - високого. Залучаю учнів до самоперевірки та взаємоперевірки.

Практикую на цьому етапі уроку також використання різних форм навчання. Добираю цікавий мовний матеріал, який захоплює, змушує думати, виховує любов до рідного слова.

З метою створення сприятливих умов для засвоєння знань, формування вмінь і навичок, розвитку інтелектуальних здібностей кожного учня, також застосовую елементи технології інтерактивного навчання. Ефективними є такі інтерактивні методи: 1. Мікрофон” (надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку.)

2. Метод „Прес” (використовую у випадках, коли виникають суперечливі питання. Цей метод дає можливість вчитися висловлювати свою думку аргументовано, у чіткій та стислій формі впливати на думку співрозмовника.) Висловлювання повинні мати таку структуру й етапи :

1.Позиція: „Я вважаю, що ...”

2.Обґрунтування: „... тому, що...”

3.Приклад: „...наприклад...”

4.Висновки: „Отже (тому) , я вважаю...”

V.Контроль, корекція та оцінювання знань.

На цьому етапі уроку знову звертаємось з учнями до таблиць „Повинні знати”, „Повинні вміти”, щоб перевірити, чи все заплановане вдалося зробити, чи всі завдання уроку виконані.

Залучаю учнів до самоаналізу, взаємоаналізу. Оцінюванню передує самооцінювання та взаємооцінювання за допомогою триколірних кружечків:

зелений – „молодець”, синій – „працював добре” , червоний –„можу краще” .

Ставлю учням такі запитання:


 • Що нового дізналися?

 • Чого навчилися?

 • На якому етапі уроку найцікавіше було працювати?

 • Де витратили багато часу? Чому?VI. Підсумковий етап .

Аналізую роботу кожного учня та оцінюю її результативність.

Диференційоване домашнє завдання пропоную учням на вибір. Обов’язково добираю завдання для розвитку інтелектуально –творчих здібностей учнів. Ось деякі з них: підготувати тест , скласти кросворд, ребус, написати твір на задану тему .

Підвищенню ефективності уроку, реалізації творчого потенціалу дітей сприяють нетрадиційні форми проведення уроків: урок – казка, урок – екскурсія, урок – подорож, урок – конкурс. Такі уроки надовго залишаються в пам’яті учнів.

Дуже люблять мої вихованці уроки мислення серед природи. Вони завжди проходять цікаво і невимушено. Після такого уроку діти намагаються розповісти про побачене, про свої радісні почуття і задоволення красою навколишнього світу. Так з'являються цікаві творчі роботи.

В.О.Сухомлинський писав: „Дитина навчається складати твір тільки в тому разі, коли кожне слово перед нею – як готова цеглинка, якій заздалегідь приготовлене місце. І діти вибирають ту єдину цеглинку, яка підходить у цьому випадку”.

(Сухомлинський В.О. Вибрані твори у 5 т.-Т.3.- С.206 )

Подорож у країну Слова розпочинаю дуже обережно. Спочатку виявляю рівень мовленнєвої підготовки учнів і на цій основі планую на кожному уроці роботу над словом і словосполученням, образним висловом, точністю і доречністю їх вживання, реченням (додаток 1 ) та текстом (додаток 2 ), виховую інтерес та любов до рідного слова. Під час виконання таких завдань учні вміло користуються індивідуальною допоміжною папкою «Словникова скарбничка» .

На уроках української мови значну увагу приділяю формуванню в учнів уміння писати перекази. Адже перекази – ефективний засіб розвитку інтелектуально – творчих здібностей . Вони привчають молодших школярів логічно, зв’язно викладати думки, збагачують словниковий запас.Щоб допомогти школярам у роботі над відтворенням змісту прослуханого твору близько до тексту і в потрібній логічній послідовності, складаємо малюнковий план, використовуючи прийом ейдетики.

Петрик і кошеня

Маленький Петрик ішов стежиною по саду. А на­зустріч йому біжить велика чорна собака. Хлопчикові стало страшно. Раптом до його ніг притулилося маленьке кошеня. Воно втекло від собаки й просило у Петрика захисту. Кошеня жалісно нявчало.

Петрику стало соромно. Він узяв кошеня на руки й рішуче попрямував назустріч собаці.

Учні із задоволенням відвідують заняття предметного гуртка «Мовленнєві витинанки». Вчаться складати власні твори: вірші, оповідання, казки . Збірка «Перлинки дитячої творчості» - результат нашої клопіткої роботи, яка сприяє не тільки розвитку творчого мислення, зв’язного мовлення, а й мовного чуття, допомагає опанувати багатства рідної мови, підвищує культуру мовлення дітей. У творах моїх учнів звучать мотиви, які перегукуються з надбанням великого педагога В.О.Сухомлинського ( додаток 3).

Отже, сучасний урок української мови – це урок, побудований на засадах особистісно орієнтованого навчання. Це перш за все урок, на якому вчитель уміло використовує всі можливості для розвитку інтелектуально – творчих здібностей учнів, справжня «педагогічна майстерня», де рідне слово тріпоче всіма барвами і відтінками в душі кожної дитини .

Додаток 1

Творчі завдання в системі роботи над реченнямІ. Діалогічне мовлення

1.Відповіді на запитання вчителя:а) повні;

б) короткі.

2. Відповіді на запитання один одного:а) за прослуханим твором;

б) за самостійно прочитаним текстом;

в) за малюнком;

г) за описаною ситуацією.II. Монологічне мовлення

1. Складання речень:

а) в яких:


 • про щось розповідається;

 • про щось запитується;

 • є спонукання до дії;

 • виражається захоплення.

б) за зразком;

в) за схемами;

г) за опорними словами та словосполученнями;д) на певну тему;
є) за малюнками;

є) на основі спостережень.

2. Доповнення речень:

а) потрібними за змістом, пропущеними словами;

б) однорідними членами.

3. Поширення речень:а) за запитаннями (словами і словосполученнями);

б) однорідними членами, залежними словами.

4.Перебудова речень:а) розповідного в питальне або спонукальне;

б) питального в розповідне або спонукальне;

в) спонукального в розповідне або питальне;

г) неокличного в окличне;

д) двох речень в одне з однорідними членами;

є) групи речень в одне складне речення.

5. Відновлення змісту деформованих речень.III. Аудіювання

1.Визначення меж речень.

2.Визначення змістового значення речень.

3.Визначення основи речення.

4.Визначення, чи можна цю групу слів назвати ре­ченням.

5.Розрізнення на слух в тексті розповідних, питальних і спонукальних речень.

6.Визначення речення, яке передає піднесений на­стрій, захоплення, радість, тривогу, розчарування.7. Продовження прислів'я.

8.Добір слів, що римуються у віршованих текстах.

9.Добір схеми до прослуханого речення.

10.Добір речення, яке правильно пояснює значен­ня слова.

11.Заміна речення одним словом.

12.Добір речення, яке розкриває тему тексту.13.Добір речення, яке відповідає меті тексту.

14. Добір правильного твердження.

15. Правильний висновок з вивченого, прослуханого, з системи вправ.

Додаток 2

Творчі завдання в системі роботи над текстом

І.Спостереження за ознаками тексту.

1.Визначення теми висловлювання.

2.Визначення мети висловлювання.

3.Добір заголовка до тексту.

4.Поділ тексту на логічно заверше­ні частини.

5.Складання плану тексту.

6.Визначення типу тексту: розповідь, опис, міркування.

7.Порівняння художніх і науково-по­пулярних текстів.II. Робота з деформованими тек­стами.

1.Заміна недоречно повторюваних слів.

2. Вилучення речення, яке не відпо­відає темі.

3.Додавання відсутнього прикінцево­го речення.

4.Переставляння частин тексту.

5.Визначення відсутніх абзаців.III.Складання коротких вислов­лювань.

1.Складання діалогів за прослуханим текстом.

1.Складання діалогів за малюнком.

2.Складання діалогів за ситуацією.

3.Складання діалогів за уявою.

4.Складання загадок, лічилок, ско­ромовок.

5.Складання прозових і віршованих привітань, запрошень.

6.Складання записок, які містять по­яснення.

7.Доповнення віршованих текстів римами.

8. Складання коротких римованих рядків.ІV.Складання різних типів тексту.

Додаток 3

Творчі роботи учнів
Довге і Коротке слово

Жили в Країні знань Довге і Коротке слово. Коротке слово було веселим, привітним. Довге слово – злим. Пишалось, що воно довге, і думало, що воно – головне.

Якось потрапило Довге слово в халепу . Руку допомоги простягнуло йому Коротке слово . Зрозуміло Довге слово, що без Короткого слова йому не існувати. Стало веселим і привітним. До теперішнього часу вони – друзі.

Шляхова Ярина


У царстві слів

В одному царстві на колективному зібранні алфавіту активно обговорювалось питання: яке слово краще? Довге чи коротке?

Буква А говорить:


 • Краще слово - довге . Адже за допомогою нього можна краще висловити свої почуття, думки.

Інші букви не погодились із буквою А. Вирішили, що коротке слово є кращим . Адже воно стисле і зрозуміле.

Довго велась суперечка, і ,нарешті, вирішили, що кожне слово по – своєму важливе та потрібне.


Оліфер Дар’я

Хмаринка і Сонечко

Жила собі Хмаринка. Вона мала доброго, турботливого, щедрого друга. Це було Сонечко, яке дарувало їй свої теплі, лагідні промінці. Та одного спекотного дня дідуган Вітрисько накликав бурю. Небо вкрили важкі, чорні хмари.

Хмаринка злякалася непроханих гостей та й заплакала. Напоїла суху земельку водичкою, стала легкою. Вирвалась прудка Хмаринка з полону грізних хмар.

Сонечко зраділо зустрічі. Засяяло яскравими промінцями. Похвалило подругу за її сміливість та щедрість. Відтоді дружні стосунки між ними стали ще міцнішими. Адже ніщо не може зруйнувати справжню дружбу.


Піддубняк Ілона
У царстві вітрів

У далекому царстві вітрів, де жив Вітрюган зі своїми синами Вітром, Вітриськом, Вітрищем та Вітерцем, стояла спека. Дощ давно не поїв водичкою суху земельку. Все висохло.

Мудрий Вітрюган наказав синові Вітру нагнати хмари. Взявся Вітер до нелегкої роботи. Нічого не виходить у нього. Вирішив він покликати на допомогу працьовитих братів Вітриська та Вітрище. Разом сини швидко нагнали темні хмари. Пішов рясний дощ.

Згодом у царстві все зазеленіло. Веселу пісню вдячності заспівали рослини. Маленький Вітерець, зачарований красою,звернувся до батька: • Мій любий тато! Я скоро підросту, наберуся сили, стану твоїм надійним помічником.

 • Добре, синку! - відповів батько. Пам’ятай завжди мою пораду:

без труда нема плода.

Григор Олександра


Осінь

Тихо – ніжно ходить осінь.

Небо їй дарує просинь.

Сонечко перепочити за хмари лягає,

йому колискову вітер співає.

Золотаве листячко летить,

під ногами шелестить.

Галасливої пісні пташок вже немає.

Холодна зима ось – ось завітає.
Піддубняк Ілона

Зима

Зима. Завірюха завіває. Знову замети. Зяблики замерзають. Завзятий Зіновій заготовив значні запаси зерна. Згодом змайстрував затишну загороду. Звідусіль запросив зголоднілих зябликів.

Михайлов Ярослав
Весна

Веснонька тепла настала,

сонячні промінчики всім подарувала.

Землю квітами вкрила,

птахів звідусіль запросила.

Корнєєва Рита


ІІ. «З моєї творчої лабораторії учителя»

Урок розвитку зв’язного мовлення в 2 класі
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка