Розвиток навички свідомого читання вправи для розуміння окремих слів, словосполучень шевчук Ольга Петрівна, учитель початкових класівСкачати 315.72 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір315.72 Kb.

Методична скарбничка міста Новограда-Волинського
РОЗВИТОК НАВИЧКИ СВІДОМОГО ЧИТАННЯ

ВПРАВИ ДЛЯ РОЗУМІННЯ ОКРЕМИХ СЛІВ, СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

Шевчук Ольга Петрівна, учитель початкових класів

Новоград-Волинського НВК «Гімназія імені Лесі Українки – школа І ступеня»
3 клас

 • Прочитати колонки слів, знайти пари близьких за значенням слів. • Прочитати слово. Як сказати по-іншому? • Прочитати слово. З яких слів воно утворене? • Прочитати словосполучення. Утворити з його слів нове слово. • Знайти прикметник (іншу частину мови) серед поданих слів. Яке слово заховалось у цьому прикметнику? (Наприклад: пухнастий). • Прочитати слова. Поділити їх на дві групи. Пояснити, чому поділили саме так. • Знайти слова, які відповідають на питання хто? • Прочитати найдовше слово (завдання сильнішим учням); найкоротше слово (завдання для слабших). Визначити, скільки в ньому складів. • Прочитати слова. Що (кого) вони описують? Скласти опис цього предмета, використовуючи образні вислови з тексту. • Знайти і назвати серед поданих словосполучень вжиті в переносному значення. Пояснити свою думку. • Замінити вислови словами з тексту. Знайти в тексті епітети, порівняння, метафори. Пояснити їх використання. • Знайти в реченні (тексті) слова, вжиті в переносному значенні. Пояснити необхідність використання даного слова в прочитаному уривку. • Прочитати, які слова передають швидкість зміни подій. До якої частини мови вони належать? • Знайти й прочитати опис. Назвати в ньому прикметники. Яку роль вони відіграють? • До поданих слів дібрати слова, близькі за значенням. Як можна сказати по-іншому? Чому саме таке слово використав автор? • Знайти і прочитати слова,за допомогою яких автор показує своє ставлення до зображуваного. • Пояснити доцільність використання на початку і в кінці твору слів, які описують одне й те саме явище (предмет, істоту). • Знайти слова, які найчастіше повторюються у творі. Для чого їх використав автор? • Визначити, який настрій передають дані слова. Що хотів підкреслити ними автор? • Знайти слова, які передають любов до людей (інші почуття).

ВПРАВИ ДЛЯ УСВІДОМЛЕННЯ ЗВЯЗНИХ ВИСЛОВЛЮВАНЬ, ЛОГІЧНИХ ЗВЯЗКІВ У ТЕКСТІ

 • Дати повні відповіді на запитання до тексту. • Дати відповіді на запитання фразами з тексту. • Дібрати речення (уривок) з тексту відповідно до змісту даної ілюстрації (або підписати ілюстрацію рядками з тексту). • Прочитати й визначити, що в казці правдиве, а що вигадане. • Прочитати текст, поділити на частини, скласти план. • Прочитати текст і поділити на частини на основі деформованого плану. • Прочитати за складеним планом, поділити на частини. • Знайти речення чи уривок, які виражають головну думку твору.

 • Прочитати прислів’я. Вибрати серед них те, яке найкраще розкриває основну думку прочитаного. • Порівняти головну думку твору зі змістом прислів’їв, приказок, які їй відповідають, з метою формування висновку – узагальнення. • Пригадати твори, в яких описана подібна ситуація. Знайти спільне й відмінне. • Порівняти опис природи в оповіданні та у вірші. • Зіставити й порівняти вчинки дійових осіб. • Скласти характеристики дійових осіб за допомогою опорних слів і без них. • Знайти слова, словосполучення для змалювання усного портрета. • Скласти порівняльну характеристику дійових осіб. • Знайти і прочитати речення, які передають хвилювання, тривожність, радість,злість тощо. • Прочитати найяскравіше місце в оповіданні чи вірші (найсмішніше, найнапруженіше тощо). • Вибіркове читання: за малюнками, за запитаннями. • Поділити текст на частини й дібрати заголовки. • Скласти план до окремих частин тексту. • Прочитати частину тексту, яка найбільше сподобалась. • Прочитати опис, міркування, розповідь. • Зачитати рядки, де виражається ставлення автора до героя. • Прочитати виділені частини тексту. • Зачитати уривок, який вказує на те, що відбувалося реально, а які події вигадані. • Дібрати звукове оформлення до серії малюнків. • Знайти і прочитати влучні вирази, порівняння, спонукальні, питальні речення. • Прочитати з метою виділення невідомих слів. • Знайти слова і вислови, за допомогою яких можна скласти словесний малюнок. • Знайти слова, вислови, які можна використати для написання твору. • Скласти словесний малюнок за вказаним уривком. • Знайти слово на задане правило. • Знайти в тексті (уривку) дієслово (іншу частину мови). • Знайти словосполучення прикметник + іменник. Скласти словесний малюнок, використавши знайдені словосполучення. • Знайти речення, які передають певні почуття (до чогось закликають). Які ці речення за метою висловлювання? • Знайти і прочитати спонукальне (питальне, розповідне) речення. • Знайти і прочитати одно-, дво-, три-, багатоскладові слова. • Знайти і прочитати споріднені слова. • Прочитати і виписати нові слова до словничка. • Переказати (близько до тексту, стисло, вибірково, перебудовуючи текст з творчим доповненням). • Гра «Опорні слова».

Мета: розвивати вміння запам’ятовувати в тексті деталі сюжету, відтворювати їх в усних переказах.

1 варіант.

Учитель дає слова з недавно прочитаного твору.Наприклад : пшеничний колосок, зерно, млин, борошно, тісто, пиріжки.

Діти мають назвати твір, про який ідеться, і переказати з використанням опорних слів.2 варіант.

Діти мають прочитати твір і визначити опорні слова, за допомогою яких можна якнайповніше відтворити цей твір.Наприклад: після читання казки «Вовк війтом» учні виписують слова – осел, вовк, війт, люди, хлоп. Виграє той, за чиїми словами легше відтворити зміст казки.

 • Гра «Що спочатку, що в кінці»

Мета: розвивати вміння аналізувати, вчити запам’ятовувати послідовність подій у творі.

Учитель читає уривок твору з описом певної події, а діти називають ті події, що відбувалися раніше чи відбуватимуться пізніше. Виграє команда, яка назве точний порядок подій.

Наприклад: «Раптом бідняк побачив на узбіччі дороги дідуся. Той швидко підійшов до бідняка, спитав: «Чого ти, друже, сумний?»


 • Що було до того?

 • Що було пізніше? • Гра « Намалюємо мультфільм».

Мета: вчити визначати головні події, які вплітаються в основний сюжет твору, розрізняти головне та другорядне, розвивати вміння аналізувати та синтезувати.

Діти діляться на групи, отримують завдання на картках, виконують його, обмінюються думками.Завдання:

 • Які малюнки можна намалювати до казки «Колобок», щоб діти, які її не читали, зрозуміли зміст?

 • Виберіть серед поданих ілюстрацій найменшу кількість, за якими можна відтворити зміст казки.

 • Виберіть з твору або придумайте підписи до ілюстрацій.

У результаті виконання завдання має вийти мультфільм.

 • Гра «З циферблатом я дружу – зразу відповідь скажу».

Мета: вчити дітей орієнтуватися в сюжеті, дати знання про жанрові особливості казки.

Учасники гри мають моделі циферблатів з годинниковою стрілкою. Учитель ставить дітям запитання за змістом прочитаних творів.

Відповіддю має стати цифра: учні наводять стрілку циферблата на відповідне число.

Наприклад: (казка «Котигорошко»):


 • Скільки було синів у батька Котигорошка? (6).

 • Скільки діб летіла перша булава? (12).

 • Яка булава підійшла хлопцю? (2).

 • Яким ударом Котигорошко вбив Змія? (3).

 • Скільки друзів було у Котигорошка? (3). • Гра «Машина часу»

Мета: вчити дітей визначати залежність між сюжетом та часом, у якому відбуваються події.

Учитель дає дітям завдання в групах. Перемагає та група, яка найшвидше, найцікавіше складе найкоротший новий твір на відомі сюжети.Наприклад: уявіть собі, що події твору та герої переносяться в інший час…

 • Що у творі повинно змінитися?

 • Що може залишитися таким самим?

 • Які події стануть неможливими? • Гра «Намалюй карту».

Мета: вчити дітей розуміти думку автора твору, запамятовувати деталі сюжету.

Учитель читає художній твір, після чого діти діляться на групи й отримують завдання – намалювати карту-схему подій. Виграє група, яка найкраще складе карту до твору.Наприклад: намалювати карту до казки «Колобок». Кольором позначити характери персонажів.

 • Гра «Співавтори».

Мета: вчити дітей визначати залежність між елементами сюжету, запам’ятовувати їх.

Учитель читає вголос твір або діти самостійно ознайомлюються з ним.Завдання:

Придумати продовження твору. Які події могли б відбутися в майбутньому?

Хто з героїв мав сильніший вплив на події? Якщо його забрати, як зміниться сюжет твору?

Яка з подій вплинула на подальший розвиток сюжету? • Гра «Близнюки-початки».

Мета: вчити дітей розумітися на побудові твору, знаходити спільне в різних творах жанру.

Грати можуть як окремі учні, так і групи дітей. Учитель дає завдання.1 варіант.

Пригадати, які казки починаються однаково. (Наприклад, «Жили собі дід та баба».)2 варіант.

Пригадати казки, які мають однакове закінчення. (Наприклад, «От вам і казочка, а мені бубликів в’язочка».)3 варіант.

Пригадати казки:

які закінчуються весіллям;

де молодший брат найкраще виконує всі завдання. • Гра «З’явився – зник».

Мета: вчити визначати взаємозв’язок між присутністю героїв у творах та змінами в сюжеті.

Після ознайомлення з твором діти працюють у групах. Кожній групі пропонується завдання.1 варіант.

Уявити, що в центрі подій, які описуються у творі, опинився персонаж з іншого твору. Чи зміниться сюжет, як розвиватимуться події? Виграє група, яка розповість найкращий варіант казки.Наприклад: казка «Дрізд та голуб» (зміна: прилетіла ворона, соловей).

2 варіант.

Уявити, що один з героїв твору за наказом чарівника зник. Чи зміниться сюжет, як розвиватимуться події далі?Наприклад: казка «Колобок» (зміна: зникла лисичка).

 • Гра «Приказка-казка».

Мета: вчити дітей розуміти прочитане, дивитися на події очима автора.

На дошці записані прислів’я. Учитель читає твір і просить вибрати ті прислів’я, які відповідають основній думці твору.Наприклад: «Колосок» - «Землю красить сонце, а людину – праця». • Гра «Знайди мені пару».

Мета: вчити дітей визначати основну сюжетну лінію, порівнювати сюжети різних творів.

1 варіант.

Учитель пропонує учням пригадати твори з подібними сюжетами.2 варіант.

До названого твору дібрати твори з подібним сюжетом.3 варіант.

Вибрати з групи творів лише ті, які мають подібний сюжет.Наприклад: вибрати серед названих твори з подібними сюжетами

(«Рукавичка», «Найдорожчий плід», «Зайчикова хатка», «Залізний вовк», «Летючий корабель»).

Завдання після гри:

 • Чим подібні сюжети цих казок?

 • Що спільне для всіх казок?

 • Чим відрізняються саме ці казки? • Гра «Що було перед тим? Що сталося після того?»

Мета: дати уявлення про композицію, формувати навички писемного мовлення з елементами фантазування.

Діти мають придумати та записати, що могло трапитися з героями після закінчення твору, скласти кінцівки або придумати події, які могли передувати описаним у творі.Наприклад: «Лисичка-сестричка і Вовк-панібрат». (Вовк помстився Лисичці за обман.)

 • Гра «Пригадай заголовок».

Мета: формувати вміння визначати заголовок як відображення ідеї та теми твору.

Учитель пропонує назвати твори художньої літератури, у заголовках яких є розділові знаки.Наприклад:

кома (Будь обережна, Марійко);

три крапки (Нате літо, після війни…);

лапки («Не хочу багатства»);

дефіс (Лисичка-кума);

знак питання (Як павуки подорожують?);

знак оклику (Україно!).

Завдання після гри: згадавши заголовок, учень повинен сказати, що цей заголовок розкриває, про що розповідає автор чи про що він хотів сказати своїм твором.


 • Гра «Ми – автори».

Мета: вчити дітей складати свої твори за законами певного жанру.

Наприклад, скласти оповідання, казку, байку за сюжетом казки «Курочка Ряба».

Скласти такий кінець до відомої всім історії, який вам більше подобається. • Гра «Юний казкар».

Мета: розвивати творчу уяву та літературні здібності.

Прочитавши кілька творів, діти мають написати свій: одну дійову особу взявши з одного твору, другу – з іншого, а хід подій відтворити, як у третьому. • Гра «Портрет».

Прочитати твір. Скласти схему та дібрати характеристику героям цього твору.

 • ім’я героя,

 • зовнішність,

 • вчинки,

 • стосунки з іншими персонажами,

 • моє ставлення до героя. • Гра «Співавтор».

 • Що могло б трапитися з героєм у майбутньому?

 • Який кінець вам подобається більше: той, що придумали ви, чи той, що написав автор? Чому? • Гра «Заміни героя».

Поміняти героїв твору місцями.

 • Чи змінився сюжет?

 • Як розвиватимуться події?

 • Хто має вплив на розвиток подій у творі?

ТВОРЧІ ВИДИ РОБОТИ НА ОСНОВІ ПРОЧИТАНОГО ТЕКСТУ

 1. Скласти твір за аналогією або протиставленням на морально-етичні теми,зміст яких близький дітям з власного досвіду.

 2. Домислити події, які могли б передувати зображуваним.

 3. Придумати кінець оповідання.

 4. Продовжити текст.

 5. Замінити одну із структурних частин: зачин, основну частину, кінцівку.

 6. Скласти загадки за прочитаним.

 7. Уявити наслідки, які могли б відбуватися за умови зміни часу описуваних подій.

 8. Перенести дії твору в сучасне або майбутнє.

 9. Дібрати власний заголовок: веселий, запитальний тощо.

 10. Дібрати до кожної частини твору прислів’я.

 11. Порівняти вчинки героїв твору, виділивши при цьому істотні риси їх характеру.

 12. Ввести нового героя в текст.

 13. Прочитати уривок тексту, поширюючи речення у ньому.

 14. Переказати текст зі зміною особи.

 15. Скласти анотацію до прочитаного твору.

 16. Скласти рекламу до твору.

 17. Скласти міркування за прочитаним, виразивши і довівши власну думку.

 18. Скласти твір за певною темою, використовуючи цитати з вивчених творів.

 19. Написати лист героєві твору.

 20. Продовжити вірш власними рядками.

 21. Скласти діалог за прочитаним.

 22. Скласти тлумачний словник до прочитаного.

 23. Поспівчувати героєві твору та заспокоїти його.

 24. Підготувати реферати: про письменників, природу, тварин тощо.

ОМБІНОВАНІ ЗАВДАННЯ

Завдання 1.

Восени я приніс у школу зайченя. Спочатку воно всіх боялось і ховалося під шафу. Потім звірятко звикло до дітей, вони годували його морквою і капустою. Навесні діти відпустили зайчика на волю.

 1. Яка тема цього твору?

 2. Дібрати заголовок?

 3. Як пов’язуються речення в тексті?

 4. Доповнити текст описом зайченяти. Ввести опис у текст.

Завдання 2.

Вже настала осінь. Білочка готується до зими. Цілий день вона носить горіхи, сушить жолуді і складає в своєму дуплі.

З такими запасами не страшна звір яткові зима.

 1. Яка тема і головна думка тексту?

 2. У якому реченні висловлена головна думка? (Підкреслити.)

 3. Дібрати заголовок.

 4. Доповнити текст реченнями про майбутню зиму. Де їх найкраще вставити?

 5. Які слова вживаються в тексті замість слова білочка? Які ще слова можна для цього запропонувати?

 6. Дібрати ознаки до назв предметів.

Зразок: Осінь – золота, барвиста.

Білочка - …, … .Зима - … , … .

Завдання 3.

Читання, закінчився, урок. Перерва, велика, почалася. На, учні, вийшли, усі, подвіря. Тільки, та, залишились, Василько, класі, у, Марянка. Сьогодні, чергові,вони.

Кімнату, класну, діти, провітрили,все,і, підготували,до,уроку,наступного.

 1. Прочитати слова. На яку тему можна скласти з них текст.

 2. Побудувати з поданих слів речення. Прочитати їх.

 3. Це окремі речення чи текст? Чому?

 4. Дібрати заголовок.

 5. Що відображає заголовок – тему чи головну думку?

 6. Перебудувати текст так, щоб розповідь велась від твого імені.

Завдання 4.

Урок праці

Учні виготовляють іграшки для дитсадка. Петрик з Мишком плетуть з лози кошики. Ігор і Сашко роблять яскраві прапорці. А клаптики тканини в руках дівчаток перетворюються на пухнасте зайчатко, жовтеньке курчатко, смішне цуценя. Дуже радітимуть дошкільнята!

 1. Яке загальне питання можна поставити до тексту?

 2. Визначити тип тексту.

 3. Підкреслити зачин і кінцівку у тексті.

 4. Хто такі дошкільнята? Чому ми їх так називаємо?

 5. Замінити слова – назви ознак іншими, схожими за значенням.

Зразок: Яскраві прапорці – барвисті прапорці, кольорові прапорці.

 1. Знайти у тексті речення, яке може бути заголовком тексту.

 2. Що виражатиме цей заголовок – тему чи головну думку?

Завдання 5.

Як лікувати книжку?

Книжки хворіють. Вони бліднуть, сохнуть, гублять листочки. Школярі можуть стати лікарями книжок – підклеїти обкладинку і кожен розірваний листочок. Діти знають, що книги треба берегти.

 1. Визначити тип тексту.

 2. Яка головна думка тексту?

 3. Чи правильно дібраний заголовок?

 4. Знайти вислови, вжиті у переносному значенні?

 5. Як змінити текст, щоб він став схожим на казку?

 6. Змінити текст так, щоб розповідь велась від імені книжок.

Завдання 6.

Оленка

Оленка прийшла зі школи. Мама ще не повернулася з роботи. Дівчинка … … … … … … … … … … … … …

Мам похвалила свою помічницю.

 1. Прочитати початок і кінець тексту. Скласти основну частину (продовжити текст за початком).

 2. Визначити тип тексту.

 3. Придумати свій заголовок.

 4. Доповнити кінцівку одним-двома реченнями.

Завдання 7.

Берізка

Біля мого вікна росте … … берізка. Навесні вона одягає ніжне … вбрання і прикрашається сережками. Влітку дерево шумить розкішними … вітами. Восени берізка у …платті, а взимку – у білому, немов … . Красива берізка у будь-яку пору року!

 1. Визначити тип тексту. Як ви дізналися?

 2. Підкреслити зачин і кінцівку.

 3. Заповнити пропуски назвами ознак.

 4. Замінити кінцівку.

 5. Знайти слова, які пов’язують речення в тексті.

 6. Знайти слова, які вказують на послідовність подій.

Завдання 8.

Лисички

Ми, лисички, жовті личка,

Ростом зовсім … .

Не червиві, дуже чисті,

Не ховаємося в … .

Хто на слід наш натрапляє,

Повен кошик … .

Ростемо ж не поодинці,

Нас шукайте у низинці.

 1. Заповнити пропуски словами, що римуються.

 2. Від чийого імені ведеться розповідь?

 3. Описати лисички.

 4. Розказати, де і як ростуть гриби.

 5. Який це текст? Чому?

 6. Прочитати слова зі зменшено-пестливим значенням.

 7. Дописати ознаки лисичок.

За кольором: ………………………………………………………………… .

За розміром: …………………………………………………………………. .

За якістю: …………………………………………………………………….. .

Завдання 9.

Ромашка – одно- і дворічна трава з дуже розгалуженими стеблами і розсіченими листками. Квітки – зеленувато-жовті кошики з білими пелюстками. Росте біля доріг, на пустирях, коло жител. Цвіте у червні – серпні.

 1. На яке питання відповідає текст – опис?

 2. Який це опис – науковий чи художній?

 3. Скласти художній опис ромашки.

 4. Скласти загадку про ромашку.

Завдання 10.

Білочка – лісова тваринка. У неї коричнева шубка, довгий пухнастий хвостик, на вушках чорні китички. Оченята у цієї тваринки чорні і блискучі. Вона маленька і дуже спритна.

 1. Визначити тип тексту. Як ви дізналися?

 2. Виписати слова, вжиті у зменшено-пестливій формі. Дібрати до них звичайну форму.

 3. На основі опису скласти загадку про білочку.

 4. Дописати пропущені слова:

Я малесенька ласунка,

Лісова руда п…ка.

Я пухнастий хвостик маю,

По деревах я с…ю.

Мене знає кожна гілка,

А зовусь я просто …….. . 1. Скласти художній опис їжачка (за аналогією).

Завдання 11.

Ромашка – ніжна квітка. Голівка її , наче маленьке сонечко з білосніжними промінцями. Листя – ніби прозоре зелене мереживо. Яка чудова квітка!

 1. Подумати, художній опис це чи науковий.

 2. З чим порівнюють голівку ромашки? А листя?

 3. За зразком скласти опис своєї улюбленої квітки.

 4. Описати казкову дівчинку Ромашку.

Завдання 12.

Птахи – наші друзі. Вони знищують шкідників лісу. А ще вони радують нас своїм співом. Бережіть птахів!

 1. Перебудувати текст так, щоб він починався словами: Треба берегти птахів. Вони …

 2. Подумати, яке речення могло б бути кінцівкою тексту.

 3. На яке питання відповідає текст-міркування?

 4. Скласти подібний текст про їжаків.

Завдання 13.

Газета

Дві подружки, Оля і Ніна , сиділи в саду на лавці. Доріжкою, спираючись на палицю, проходив дідусь. Недалеко від дівчаток він зупинився і, вийнявши носову хусточку, почав протирати нею окуляри. І тут у нього з-під пахви випала складена трубкою газета.

 • Дідусю! – загукала Оля. – У вас газета впала.

А Ніна не кричала. Підхопилася з лавки, підняла газету і простягла її дідусеві.

 • Ви загубили, - сказала вона. – Візьміть, будь ласка.

В. Росін

1. Прочитати текст. Переказати його, не використовуючи пряму мову.

2. Дібрати інший заголовок, який виражав би основну думку тексту.

3. Придумати кінцівку до запропонованого тексту.

4. Дібрати з тексту слова, що є синонімами до поданих:

поруч, йшов, закричала, подала.


 1. Знайти і прочитати слова ввічливості. Скласти з ними питальне і спонукальне речення.

Завдання 14.

Розбита чашка

Хлопчик грався і розбив ненароком чашку. Ніхто не бачив. Батько прийшов і спитав:

 • Хто розбив?

Хлопчик перелякався і зізнався:

 • Я.

Тоді батько мовив:

 • Спасибі, що правду сказав.

Л. Толстой

1. Перебудувати текст так, щоб у ньому йшлося про тебе і твою маму.

2. Змінити ситуацію, щоб у ній йшлося про іншу пошкоджену річ.

3. Подумати, як по-іншому могли б розвиватися події. Придумати свій варіант розповіді.

4. як закінчується таке прислів’я ( або закінчити його самому): Гірка правда краща, ніж … … .

Завдання 15.

Не те сказав

Сашко пробігав з дітлахами до самісінької ночі й не вивчив уроки. А наступного дня вчителька викликала його до дошки. Постояв Сашко, постояв біля столу та й каже:


 • Я не вивчив урок …

 • Чому?

 • У нас дома нещастя …

 • Яке?

 • Захворіла мама.

 • Захворіла мама? Коли? … - здивувалась вчителька. – Я ж її учора на концерті бачила.

«Ех! – почервонівши від сорому, подумав Сашко. – Не те сказав. Треба було про бабусю сказати. Вона на концерти не ходить.»

Б. Крекотін

1. Прочитати текст. Переказати його стисло.

2. Змінити кінцівку так, щоб текст відповідав заголовку «Усвідомив помилку».

3. Розказати про це від свого імені.

4. Дати пораду Сашкові.

Завдання 16.

Бджілка

Виручив Василько з біди бджілку. Бджілка хотіла напитися – і впала в бочку з водою. «Тону-у! – дзижчить. – Тону!» Василько кинув на воду листочок. Вилізла на нього бджілка, обсушила крильця та й полетіла …

Покликала мама Василька вечеряти. Поставила на стіл молоко, мед, хліба нарізала.

Їсть Василько, а мама каже:


 • Це меду тобі назбирала бджілка, яку ти врятував.

 • Одна бджілка – й стільки меду! – здивувався Василько.

 • А вона всім-всім бджілкам розповіла, от вони й постаралися.

Добра звістка швидко по світу лине.

 1. Вибрати з тексту 10-12 дієслів. Використати їх як опорні слова, щоб переказати текст.

 2. Знайти у тексті прислів’я. чи може воно бути назвою тексту?що виражатиме така назва тексту – тему чи головну думку?

 3. Використати це речення як зачин (твердження) у тексті-міркуванні. Переказати текст стисло.

 4. Скласти опис бджілки.

 5. Розказати, яку користь приносять бджоли. Закінчити свою розповідь спонукальним реченням-висновком.

Левицька М.М.,

Старший вчитель ТЗОШ №26

Бюро знахідок

Учитель вводить дітей в ігровий сюжет: «Діти, давайте попрацюємо у бюро знахідок. До даних віршиків загубились слова. Прочитайте їх і доповніть загублені слова».

Тато і мама, дідусь і бабуня

Раніше мене називали: Бруднуля.

А зараз вони називають: Данило,

Бо виручив друг мій, по імені … .

По траві повзла змія.

Налякався дуже я:

Від гадюки біг чимдуж,

А то виявився … .

Батько донечці і сину

Дав чотири апель… .

І порадив: - Не сваріться,

Ними чесно … -

Тож по скільки

Доньці й …

Перепало а…?

Сонечкова мама

Вмиває кішка кошенят.

Вмиває кізка … .

Сестричку меншу з милом

Щоранку мама … .

І чистим сонечком встає

Щодня з-за небокраю!

Мабуть, і в нього мама є –

Бо хто ж його …?

А. Костецький

Зозуля

Зозуля – своєрідний птах. … не будує гнізда, не висиджує пташенят.

Свої яйця … підкладає іншим птахам. Але … лишається дитиною справжніх батьків. Раніше від батьків воно летить на південь саме. І саме туди, де зимує рідна … .

Голос у нього проявляється на другому році життя, коли … повертається додому.Однакові, чи різні за змістом?

Учитель складає три речення так, щоб два з них мали однаковий зміст, висловлений за допомогою різних мовних засобів (лексичних, граматичних). Третє речення повинно відрізнятися від них за змістом. Учням треба прочитати їх і знайти речення, тотожні за змістом. 1. 1. Лісник побудував хату і посадив поруч дуба.

2. Лісник побудував хату поруч з молодим дубом.

3. Лісник побудував хату, а поруч посадив дуба. 1. 1. Дуб розрісся так, що заступив вікно.

2. Дуб розрісся так, що стукав гіллям у вікно.

3. Дуб розрісся так, що затінив гіллям вікно.Склади речення

Учитель кілька речень ділить навпіл і подає їх у довільному порядку. Учням треба мовчки прочитати і з’єднати ці частини. Наприклад:


Горобець прилетів

сонячний день.

на шафі.


У лісі весело

Каченята стрибнулиСтояв ясний

у воду і попливли.

співали пташки.

до годівнички.

Книжка лежалаДоповни речення

Розвиваючи у школярів навичку антиципації, учитель пропонує їм прочитати незакінчені речення і ряди слів для вставки. Серед них можуть бути й такі слова, які не підходять за значенням або граматичною формою.

Вечорами наш тато читає вголос … (газети, книжки, думки, журнали).

Літня ніч була … (темною, довгою, місячною, короткою).

Мій товариш відкрив … (вікно, книжку, радість, таємницю).

Нам дуже сподобалось маленьке пухнасте … (каченя, волосся, покривало, деревце).

Сашко дуже поспішав, він біг так … (швидко, легко, красиво, задумливо).

Суцільні тексти

Учитель пропонує дітям прочитати суцільні тексти (відсутні проміжки між словами і розділові знаки). Учні читають текст, виділяючи слова і речення. Правильність сприймання перевіряється усно.

Невогоньаобпікає. (Кропива).

Довгівухакуцийхвістневеликийсамназріст. (Заєць).Сини

Двіжінкибраливодузкриницівихвалялисясвоїмисинамидонихпідійшлатретявонамовчкинабралаводийдутьжінкизупиняютьсянесутьводурукиболятьспинуломитьалераптомвибіглитрихлопціодинчерезголовуперевертаєтьсядругийпіснюспіваєтретійпідбігдоматеріузяввідротайпоніс.Так чи ні?

Учитель пропонує дітям читати текст і відповідати на запитання. При цьому діти повинні бути уважними.(Вірш-гра)

Зіграти хочеться мені

З тобою, друже, в «Так чи ні?».

Тобі питання задаю,

Готуй же відповідь свою.

Відповідай, коли мастак,

Єдиним словом «ні» чи «так».

Якщо кмітливий, друже, ти,

То може й рима помогти.

Але хитрюща вона в нас,

Аби не збила з толку враз!

Тягнути час навіщо нам?

Зіграй – і ти побачиш сам.

Скажи, співає сом пісні?

Не гайся з відповіддю: (…)

Чи вміє плавати гусак?

Ну що на це ти скажеш? (…)

Чи може стати у вогні

Вода холодним льодом? (…)

Скажи мені, червоний мак

В січневу пору квітне? (…)

А крокодили на сосні

Свої будують гнізда? (…)

Чи може вище гір літак

У вишину злетіти? (…)

Узори пишні на вікні

Мороз малює взимку? (…)

Чи правда, друже мій, що рак,

Коли повзе, то згадки? (…)

Якщо не їстиме три дні,

Верблюд ходити зможе? (…)

До забіяк і розбишак

Чи є в людей повага? (…)

Чи достигають навесні

Пшениця й жито в полі? (…)

Коли розсердиться їжак,

Слона він зможе вбити (…)

Ріка біжить у далині,

Чи є у неї ноги? (…)

Росте у морі пастернак?

Відповідай скоріше! (…)

А чи буває сон у сні?

Чекаю відповіді! (…)

Перекривав синицю шпак,

Таке буває, друже? (…)

Скажи, морози крижані

Страшні для мавп тропічних? (…)

Чи правда це, що вовк усмак

Наївся груш і яблук? (…)

А під кінець скажи мені:

Цікава гра у «Так чи ні?»? (…)
Цікаві тексти

= Учитель пропонує учням знайти у тексті речення, що не стосується тексту.

Осінь. Часто ллє, як з відра. Птахи відлітають у теплі краї. Звірі готуються до зими. У садах достигають плоди. На гілках набухають бруньки. Над селом літає паперовий змій. Листя на деревах переливається всіма барвами веселки.

= Учитель пропонує учням знайти у тексті речення, в якому є помилка.

Ірина збирає в лісі шишки. У неї кошик. Тут тільки невелика соснова шишечка, а он там лежить велика шишка.

Бум! З високої липи упала шишка. Ірина рада.Байки

Одного червневого ранку разом з друзями ми вирушили в похід. Сонце ще тільки з’явилося на небосхилі, а ми вже були в дорозі. На деревах співали птахи: жайворонки, перепілки, півні. Особливо виділялися своїми дзвінкими голосами сірі мухоловки. З дупел виглядали іволги і солов’ї. А великі синиці і строкаті дятли сиділи у своїх гніздах-колисках, які розгойдувалися на повітрі.

У гнізді зозулі з’явилися пташенята, і дбайлива мати годувала їх.

Коли ми вийшли до мохового болота, то ще здалеку помітили білу куріпку і зайця-біляка. Куріпка клювала червону журавлину, а заєць гриз на осиці кору. У калюжах скрізь кумкали жаби. І навколо калюж починали квітнути першу мати-й-мачуха, калюжниці й проліски.Синичка

лиКо я давсні, анд логовою разв щось цвіріньклону. нувГля – оп тікімна пурхає лезененька шкапта з ноючор маншикою.

ниСичка!

двоНарі улоб нолоход, пташіц й хозатілося гріпотись, а тиркварка у іконі лабу ненавідчи. Мабуть, ещ й тиїс лахоті.


Перші квіти

У ісіл ещ олог ат росі. аТ ан грізітих цемсон лягавинах з’являються шіпер тикві. Ось клюпронулась леньмака наніж лабі лівгока. еЦ – сніжпідник. А он пробиваються і нісиють проліски. Їх лизашилося так лома у шинах сахлі!

Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»

Скачати 315.72 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка