Розвиток рухової активності дітей дошкільного віку


Розвиток рухової активності дітей дошкільного вікуСторінка2/20
Дата конвертації16.03.2017
Розмір5.3 Mb.
#12349
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Розвиток рухової активності дітей дошкільного віку

за допомогою гри у футбол

м. Шепетівка2012

Упорядник: Селюк Ірина Миколаївна

вихователь ДНЗ №6 «Білочка»

м. Шепетівки


Мета даного посібника полягає у впровадженні ефективних методів і прийомів для розвитку рухової активності за допомогою навчання дітей у футбол. Аспекти навчання елементам спортивної гри побудовані з урахуванням різного рівня розвитку кожної дитини, а також конкретних природних умов. Рухова активність дітей дошкільного віку за рахунок навчання грі в елементарний футбол буде збільшуватися, якщо проводити педагогічну роботу, спрямовану на формування рухових навичок.

Посібник призначено на допомогу вихователям, інструкторам з фізичного виховання дошкільних навчальних закладів, яких зацікавило питання навчання дітей дошкільного віку елементам футболу.

Проблеми фізичного розвитку дошкільнят, зміцнення та збереження їхнього здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності. Особливо це стосується умов сьогодення, оскільки в окремих освітніх закладах кількість хворих дітей сягає 50-90%. Саме тому, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру», «Національної доктрини розвитку освіти», Базовому компоненту дошкільної освіти, Базової програми розвитку дітей дошкільного віку «Я у Світі» фізичне виховання дошкільнят спрямоване насамперед на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування життєво необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я.

Поштовхом до вивчення проблеми формування основ здорового способу життя є негативна динаміка захворюваності дітей за результатами профілактичних медичних обстежень, а також розповсюдженість шкідливих звичок серед молоді та батьків, що обумовлює актуальність зміщення акцентів роботи дошкільного навчального закладу у бік спостереження за особистісним розвитком дитини та її свідомим ставленням до свого здоров’я, його збереженням і зміцненням, формуванням основ здорового способу життя.

За результатами анкетування педагогів та батьків, більш ніж 80% визначили першочерговим завданням збереження та зміцнення здоров’я дитини, оздоровлення способу життя.

В дошкільному навчальному закладі №6 створена власна система оздоровлення, основними складовими якої є забезпечення належного фізичного розвитку, надання знань про засоби збереження та зміцнення свого здоров'я, комплексне використання ефективних методів екологічної, фізкультурно-оздоровчої, оздоровчо-профілактичної, методичної роботи.

Наші діти живуть в умовах постійно мінливої ​​дійсності. Все частіше можна зустріти у дворі нудьгуючих, байдужих до спортивних і рухливих ігор, слабких і невмілих хлопчаків та дівчаток. Багато хлопців перестали виходити грати у двір, віддаючи переваги малорухливим видами діяльності: комп’ютерні ігри, заняттям з конструктором, перегляду мультфільмів. Це викликає заклопотаність педагогів та лікарів: мало, дуже мало рухаються діти. А для дитини малорухливий спосіб життя - це втрата здоров'я, порушення фізичного та інтелектуального розвитку.

Саме в спортивних іграх дитина отримує унікальну можливість проявити власну активність, ліквідувати дефіцит рухів, реалізувати і затвердити себе, отримати масу радісних емоцій і переживань. Використання в дошкільному віці ігор з елементами спорту як засобу та форми організації фізичного і психологічного розвитку дитини, створює умови для гуманізації педагогічного процесу, перетворює з дитини об'єкта соціально-педагогічного впливу на суб'єкт активної творчої діяльності і на основі розвитку внутрішніх мотивів до самовдосконалення. Навчання цих ігор забезпечує дітям різні права в оволодінні цінностями фізичної культури і кожній дитині право вибору, надає можливості для прояву особистих інтересів і здібностей. Природно, щоб досягти цих результатів можливо за умови ненасильницького стимулювання моторного розвитку. Втрата масовості фізкультурного руху, занепад "дворового спорту", неможливість для багатьох сімей користуватися платними послугами у сфері фізичного виховання дітей викликають необхідність активізації та систематизації процесу навчання ігор з елементами спорту в дошкільних установах.

Гра являє собою першу доступну для дошкільнят форму діяльності, яка передбачає свідоме відтворення та вдосконалення рухів. У цьому відношенні моторний розвиток, що здійснюється дошкільням в грі, є справжнім прологом до свідомих фізичних вправ школяра.

Значення рухових дій у загальному розвитку дитини дуже велике. Ігри з елементами спорту вимагають від дітей великої самостійності, швидкості, спритності рухів, орієнтації в просторі. Вони є вищою формою звичайних рухливих ігор. Дитина в найкоротші проміжки часу повинна побачити таку обстановку (розташування партнерів і супротивника, положення м'яча), оцінити, вибрати найбільш правильні дії і застосувати їх. Все це вимагає від гравців розвитку певних умінь і навичок.

Для ігор з елементами спорту характерна певна специфіка і точність рухових дій, певний склад учасників, розподіл функцій, чітка організація ігрових умов (розмітка майданчика, підбір інвентаря).Ігри з елементами спорту відрізняються великою різноманітністю взаємодії сенсорних систем різної модальності, що також є фактором вдосконалення організації рухів.Рухова активність - засіб повноцінного розвитку та підготовки дітей. Рухи належать до фундаментальних і складних явищ природи. З філософських позицій рух підкреслює діалектичну єдність живої і неживої природи. Рух привертав до себе увагу відомих учених найрізноманітніших напрямів. Особливе місце займає рух людини в дослідженнях вчених з фізичної культури і спорту, спортивних кардіологів , а також у працях видатних спортивних фахівців (Н. Г. Озоліна, В. М. Дьячкова, А. Д. Новикова, Л. . П. Матвєєва) та ін.

Природа дала дитині вроджене прагнення до руху, забезпечивши дуже цінним почуттям - почуттям "м'язової радості", яке він відчуває, рухаючись.

Е.А. Аркін вважав високу рухливість дитини-дошкільника "його природною стихією".

Рухова активність є однією з основних, генетично обумовлених біологічних потреб людського організму. Рухові функції нерозривно пов'язані з вегетативними, з такими життєво важливими системами, як кровообіг і дихання, починаючи із зовнішнього дихання і закінчуючи диханням на клітинному рівні.

Раціональна рухова активність робить позитивний вплив на нервову систему та психічний розвиток дитини. Удосконалення моторики дитини підвищує імунобіологічні властивості організму, його стійкістю до інфекцій.

В даний час людина в повсякденному житті та трудовій діяльності використовує все менш свої рухові можливості і здібності. Частка м'язових зусиль в енергетичному балансі людства скоротилася за сто років з 94 до 1% у цей час. Впливу гіпокінезії піддаються і діти дошкільного віку. Окрім комфортних умов цивілізації, на них впливає ще й інтенсифікація навчального процесу в дитячому садку, устрій життя в сім'ї та інші фактори. Вирішення проблем раціонального рухового режиму в дитячих садках стає важливим гігієнічно-медичним і водночас соціально-економічним питанням. Особливе значення це положення набуває у вихованні дітей старшого дошкільного віку у зв'язку зі збільшенням питомої ваги розумового навантаження в режимі дня старшої групи дитячого саду. Необхідною умовою рекреації дітей після напруженої розумової навантаження на заняттях є раціонально організована рухова діяльність.

Рухова активність дітей значною мірою залежить від режиму дитячого садка, навчання і виховання дітей. Широке використання комплексу фізичних вправ сприяє задоволенню потреба дітей в русі, зміцненню їх здоров'я та підвищення працездатності. Одним із засобів підвищення рухової активності є спортивні ігри, зокрема, футбол.
Ранній початок занять висококоординаційними видами спорту, яким, без сумнівів, є футбол, адаптованими під вікові особливості – сприяє різносторонньому фізичному розвитку в майбутньому, значно скорочує рівень травматизму при заняттях спортом та в повсякденному житті на пізніших етапах розвитку.

У науково-методичній літературі зазначається, що ігри з еле­ментами футболу мають значний вплив на організм дітей. Ця спор­тивна гра сприяє:


  • зміцненню м'язової, серцево-судинної та дихальної систем організму;

  • покращенню обміну речовин;

  • тренуванню і активізації функцій різних систем та органів;

  • комплексному розвитку рухових якостей — швидкості, спритності, витривалості тощо;

  • удосконаленню навичок з основних видів рухів.

Крім того, проведення вправ з елементами футболу на свіжому повітрі загартовує дитину, попереджує респіраторні захворювання та сприяє значному збільшенню рухової активності дітей протягом дня.

Цікавими є дослідження доктора біологічних наук, академіка Російської академії освіти (РАО) Мар'яни Безруких та доктора пе­дагогічних наук Юрія Чернишенко, які підтверджують значущість елементів спортивних ігор для формування «шкільно-необхідних» функцій. Гра у футбол характеризується частою зміною ігрових ситуацій, що сприяє розвитку спе­ціальних умінь та навичок — за короткий час по­бачити та оцінити розташування партнерів та су­противників, положення м'яча, вибрати найбільш правильні дії та виконати їх — а тому сприяє роз­витку творчого мислення.Інтерес старших дошкільників до гри у фут­бол дає змогу використовувати її не лише як за­сіб фізичного виховання, а й як суттєвий чинник виховного впливу на дітей старшого дошкільно­го віку. У процесі ігор, у спільній творчості діти не лише краще пізнають одне одного, а й навчаються боротися з труднощами та досягати поставленої мети. Потреба в узгодженості своїх дій з діями то­варишів під час гри створює умови для виховання у дітей рішучості відповідальності, вміння триматися. Діти починають усвідомлювати важливість колективних дій для досягнення мети.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка