Розв'язування задачСторінка1/4
Дата конвертації09.12.2018
Розмір0.57 Mb.
#75242
ТипУрок
  1   2   3   4
Тема уроку: Розв'язування задач

Мета:

Навчальна:

 • закріпити знання про середню векторну і середню шл

хову швидкості

Розвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Необхідне обладнання:

Демонстрації:

Тип уроку: закріплення знань.

План уроку:
   • Організаційний момент.

   • Перевірка домашнього завдання.

   • Актуалізація опорних знань.

   • Розв’язування задач.

   • Підсумок уроку.

   • Домашнє завдання

Хід уроку 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 1. Перевірка знань та умінь учнів.

 1. Перевірка виконання домашньої задачі.

(Один з учнів розповідає і відтворює розвязок домашньої задачі на дошці)

 1. Розв’язування задач

Закріпленню знань з теми «Середня і середня шляхова швщ кості» сприяє адекватний підбір якісних і розрахункових задач Пропонуємо орієнтовний набір задач, з яких учитель може вибраті необхідні для конкретного уроку — з огляду на рівень підготовкі класу.

Якісні задачі

1. Автомобіль виїхав з гаража й за 4 год повернувся назад, про­їхавши 200 км. Яка середня векторна швидкість руху? середня шляхова швидкість?

2. У якому випадку миттєва й середня шляхова швидкості одна­кові? Чому?

3. Чи може перемогти бігун, який узяв стрімкий старт, блиска­вично пройшов фініш, але поступився суперникам у середній швидкості на дистанції?

4. Два мандрівники одночасно виїхали на велосипедах з міста А до міста Б, і в обох дорогою велосипеди зламалися. Перший мандрівник половину часу їхав і половину часу йшов, а другий половину шляху їхав і половину шляху йшов. Який мандрів­ник прийшов до міста Б раніше, якщо мандрівники їдуть з од­наковою швидкістю і йдуть з однаковою швидкістю?

Розрахункові задачі

1. Мандрівник сходив на гору зі швидкістю 1 км/год, а потім спус­кався назад зі швидкістю 4 км/год. Яка середня шляхова швид­кість на всьому шляху? середня векторна швидкість?

2. Людина проїхала першу половину часу всього руху на автомо­білі зі швидкістю 100 км/год, а другу половину часу — на вело-

сипеді зі швидкістю 20 км/год. Обчисліть середню швидкість руху на всьому шляху.3. Велосипедист проїхав першу половину шляху зі швидкістю 12 км/год, а другу половину шляху — зі швидкістю и2.*Що це за швидкість, якщо відомо, що середня шляхова швидкість його руху на всьому шляху дорівнює 8 км/год? 1. Підбиття підсумків уроку.

(Учитель виставляє оцінки учням учасникам)

 1. Домашнє завдання.

Повторити у підручнику § 8-9

Виконати вправу№ 7(5)Тема уроку: Доцентрове прискорення.(Лабораторна робота № 2 Дослідження руху тіла по колу)

Мета:

Навчальна: • Формування знань про прискорення руху тіла по колу, його напрям і модуль, виробити вміння знаходити доцентрове прискорення під час розв’язування розрахункових з-ч.

Розвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Необхідне обладнання:

Демонстрації:

Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.

План уроку:   • Організаційний момент.

   • Перевірка домашнього завдання.

   • Актуалізація опорних знань.

   • Вивчення нового матеріалу.

   • Лабораторна робота

   • Закріплення вивченого.

   • Підсумок уроку.

   • Домашнє завдання

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 1. Перевірка знань та умінь учнів.

Перевірка виконання домашньої задачі.

(Один з учнів розповідає і відтворює розвязок домашньої задачі на дошці) 1. Актуалізація опорних знань учнів

Дайте відповіді на запитання:

А. Як направлена лінійна швидкість під час руху тіла по колу в різних точках?

Б.Як пов’язані період і частота обертання?

В.Виразити лінійну та кутові швидкості через період або частоту обертання. 1. Вивчення нового матеріалу.

В рівномірному русі по колу вектор швидкості неперервно змінюється за напрямом. Отже, протягом проміжку часу t швидкість змінюється на v. Внаслідок цього виникає прискорення
A= V/t
Формула справедлива лише за умови, що інтервал часу t ,за який розглядається зміна вектора швидкості, достатньо малий. Нехай тіло рухається з постійною, за модулем швидкістю V по колу радіуса R, центр якого міститься в т. О.Визначимо модуль і напрям прискорення для довільної т. А траєкторії. За малий інтервал часу т. переміститься на і опиниться в т. В.Вектори лінійної швидкості в т. А і В рівні за модулем і дещо відрізняються за напрямом. Щоб знайти приріст швидкості V за час t, перенесемо вектор у т. B зберігши його напрям.Трикутники АОВ і ВСД подібні, оскільки обидва рівнобедрені і кут АОB=кутуДВС.

 1. Лабораторна робота.

 2. Закріплення вивченого на уроці.

 1. Як пов”язані період і частота обертання?

 2. Виразити лінійну швидкість через період або частоту обертання.

 3. Виразити кутову швидкість через період або частоту обертання.

 4. Розв”язати задачу:

 1. Підбиття підсумків уроку.

(Учитель виставляє оцінки учням учасникам)

 1. Домашнє завдання.

Опрацювати у підручнику §13-14 Виконати вправу №11 (4)

Тема: Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил в механіці. Вимірювання сил. Додавання силЛабораторна робота № 3 «Вимірювання сили».

Мста уроку :ознайомити учнів з видами взаємодії у механіці; дати уявлення про зміст поняття сили; навчити учнів експкриментально вимірювати силу прикладену до тіла, та навчитися виконувати розрахунки із даними величинами.

Обладнання : гумова нитка, лінійка, динамометер..

Тип уроку: Комбінований..

План уроку:

    • Організаційний момент.

    • Вивчення нового матеріалу

    • Виконання лабораторної роботи.

    • Підсумок уроку.

    • Домашнє завдання

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 • Роздавання зошитів та необхідного обладнання.

 • Коротка бесіда про дотримання учнями правил техніки безпеки.

 1. Коротка бесіда про дотримання правил техніки безпеки.

 2. Актуалізація опорних знань учнів.

 3. Вивчення нового матеріалу

Сильні (ядерні) взаємодії: наявність у ядрах однаково зарядже них протонів і нейтральних частинок свідчить про те, що мають іс­нувати взаємодії, набагато інтенсивніші за електромагнітні, інак піе ядро не могло б утворитися. Ці взаємодії проявляються лише в межах ядра.

Слабкі взаємодії: під впливом «внутрішніх причин» нестабіль ні вільні частинки за той чи інший характерний час перетворюють­ся на інші частинки (розпадаються). Існують повільні розпади з ха­рактерним часом Ю-10 —10"6 с; вони відбуваються за рахунок так званої слабкої взаємодії.Що таке сила?

Дії тіл одне на одного описують за допомогою сил. Сили, що ха­рактеризують взаємодії, призводять до зміни або швидкості тіла, або його форми й розмірів. Крім того, результат дії одного тіла на інше залежить також від напряму цієї дії.

Сила — це векторна величина, що є мірою дії на тіло інших тіл, у результаті якої тіло дістає прискорення або змінює форму й розміри.

У системі СІ сила виміряється в ньютонах (1 Н).1 Н це сила, яка тілу масою 1 кг надає прискорення 1 м/с2.

Кожна сила характеризується числовим значенням (модулем), напрямом та точкою прикладання.

Під час креслення сили, як і інші векторні величини, познача­ють стрілками. Початок стрілки збігається з точкою прикладання сили, напрям стрілки вказує напрямок сили, а довжина стрілки пропорційна модулю сили.

3. Додавання сил. Рівнодійна

На тіло дуже рідко діє лише одна сила, найчастіше — дві або три. Якщо на тіло діє кілька сил, то результат їхньої дії буде таким, яким був би за умови дії на нього сили, яку називають рівнодійною.

ЦІ Рівнодійна сила це сила, дія якої заміняє дію кількох сил, що одночасно діють на тіло.


 1. Виконання лабораторної роботи.

Повідомлення завдань.

Виконання практичних завдань.

Учитель стежить за роботою учнів, дотриманням правил техніки безпеки, володінням технікою експерименту, послідовністю виконання операцій і дає за потреби відповідні вказівки. 1. Оформлення звітів.

Учні оформлюють письмові звіти.

 1. Підбиття підсумків уроку.

Питання для усного заліку

1. Як можна змінити механічний стан тіла?

2. Для чого вживають поняття сили?

3. Що таке сила?

4. Яка основна одиниця сили?

5. Яким приладом вимірюють силу?

6. Які властивості сили?

7. Яку силу називають рівнодійною?

8. Яка буде рівнодійна двох сил, які діють уздовж однієї прямої в одному напрямі?

9. Яка буде рівнодійна сил, які діють уздовж однієї прямої в про­тилежних напрямах? Який її напрям?7. Домашнє завдання.

Опрацювати у підручнику§16 виконати вправу №13(4)

Виконати контрольні запитання.


Тема. Закони динаміки. Перший закон Ньютона.Інерціальні системи відліку. Інерція.

Мета уроку: пояснити основі закони динамікиж розкрити зміст першого закону Ньютона; увести понят­тя інерціальної системи відліку. Ввести поняття «інерція».

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

План уроку:   • Організаційний момент.

   • Перевірка домашнього завдання.

   • Актуалізація опорних знань.

   • Вивчення нового матеріалу.

   • Лабораторна робота

   • Закріплення вивченого.

   • Підсумок уроку.

   • Домашнє завдання

Хід уроку

  1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

  1. Перевірка знань та умінь учнів. Перевірка виконання домашньої задачі.

  2. Актуалізація опорних знань учнів

Дайте відповіді на запитання:

1. Як можна змінити механічний стан тіла?

2. Для чого вживають поняття сили?

3. Що таке сила?

4. Яка основна одиниця сили?

5. Яким приладом вимірюють силу?

6. Які властивості сили?

7. Яку силу називають рівнодійною?

8. Яка буде рівнодійна двох сил, які діють уздовж однієї прямої в одному напрямі?

9. Яка буде рівнодійна сил, які діють уздовж однієї прямої в про­тилежних напрямах? 1. Вивчення нового матеріалу.

Що вивчає динаміка?

Як відомо, вид механічного руху того чи іншого тіла залежить від прискорення, з яким рухається це тіло. Чому ж рух відбуваєть­ся з різними прискореннями? Відповісти на це запитання можна, лише вивчивши причини, що зумовлюють прискорення тіла.Розділ механіки, у якому вивчаються причини, що зумовлю­ють прискорення, називають динамікою.

Основне завдання динаміки вивчити взаємодію тіл, з'ясу­вати закони, завдяки яким відбувається рух тіл, і на підставі цих законів уміти визначати положення певного тіла в до­вільний момент часу.

Який рух називають рухом за інерцією? Майже 2 500 років тому давньогрецький учений Арістотель стверджував: щоб тіло рухалося, його необхідно весь час «рухати», причому, чим більша швидкість тіла, тим більше зусиль потрібно докласти. Саме вплив одного тіла на інше Арістотель назвав силою. 5^ За Арістотелет, сила причина руху. Великий італійський учений Галілео Галілей першим з учених перейшов від спостережень до дослідів. Вивчаючи рух тіл в умовах І максимального зменшення сили тертя (Галілей експериментував з кулями, які скочувалися з похилого жолоба), учений сформулю­вав закон, названий «законом інерції»: якщо на тіло не діють інші тіла, то воно зберігає стан спокою або рухається прямолінійно та рівномірно. Здатність тіл зберігати свою швидкість незмінною, якщо на них не діють інші тіла, називають явищем інерції.

Перший закон Ньютона

Як має поводитися тіло, на яке не впливають інші тіла? Як стверджував Аристотель, таке тіло має перебувати в стані спокою, швидкість його має дорівнювати нулю. За Ньютоном, прискорення такого тіла має дорівнювати нулю. За вченням Ньютона, сила причина зміни руху тіл.

Це означає, що в певній системі відліку тіло, на яке не впли­вають інші тіла, може або перебувати в стані спокою, або рухати­ся прямолінійно та рівномірно. У цьому й полягає перший закон Ньютона:

будь-яке тіло продовжує перебувати в стані спокою або рівно­мірного і прямолінійного руху, доки й оскільки його не змусять змінити цей стан прикладені до нього сили

5 Закріплення вивченого на уроці.


  1. Що вивчає динаміка?

  2. Якою є основна задача динаміки?

  3. За яких умов тіло зберігає швидкість свого руху? Наведіть приклади.

  4. Опишіть досліди, спираючись на які Ґ. Ґалілей установив закон інерції. Сформулюйте цей закон.

  5. Яке тіло називають вільним? Як рухається вільне тіло? Як називають такий рух?

  6. Сформулюйте перший закон Ньютона.

  7. Які СВ називають інерціальними? неінерціальними? Наведіть приклади таких систем.

 1. Підбиття підсумків уроку.

(Учитель виставляє оцінки учням учасникам)

 1. Домашнє завдання.

Опрацювати у підручнику §15 Виконати вправу №12(3)

Тема уроку. Інертність. Маса та імпульс тіла. Другий закон Ньютона.

Мета. Формування знань про властивість тіл – інертність, уміння оцінювати ступінь інертності тіла за часом, потрібним для зміни швидкості; ввести поняття маси ,що виражає інертність тіл; ознайомитися із способами визначення маси та вимірювання її практично. Сформулювати другий закон Ньютона

Тип уроку: вивчення нового матеріалу

План уроку:   • Організаційний момент.

   • Перевірка домашнього завдання.

   • Актуалізація опорних знань.

   • Вивчення нового матеріалу.

   • Лабораторна робота

   • Закріплення вивченого.

   • Підсумок уроку.

   • Домашнє завдання

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 1. Перевірка знань та умінь учнів. Перевірка виконання домашньої задачі.

 2. Актуалізація опорних знань учнів

Дайте відповіді на запитання:

 1. Що вивчає динаміка?

 2. Якою є основна задача динаміки?

 3. За яких умов тіло зберігає швидкість свого руху? Наведіть приклади.

 4. Опишіть досліди, спираючись на які Ґ. Ґалілей установив закон інерції. Сформулюйте цей закон.

 5. Яке тіло називають вільним? Як рухається вільне тіло? Як називають такий рух?

 6. Сформулюйте перший закон Ньютона.

 7. Які СВ називають інерціальними? неінерціальними? Наведіть приклади таких систем.

 1. Вивчення нового матеріалу.

1.Слово вчителя.

Давайте переконаємося на досліді.

Учитель проводить демонстраційний дослід із двома візками: один алюмінієвий, другий – стальний. Візки приводяться в рух з однаковою швидкістю назустріч один одному. Діти спостерігають, що після зіткнення стальний візок рухається повільніше, тобто зменшило свою швидкість; а алюмінієвий візок рухається швидше, тобто його швидкість збільшилася.

2.Евристична бесіда.

Як ви думаєте, чому змінилася швидкість кожного тіла? що вплину ло на зміну швидкості? Адже на початку руху швидкості були однакові. Аналізуємо разом з учнями прискорення двох тіл та час їх взаємодії. Кожне з двох тіл не може змінити свою швидкість вмить, для цього потрібен час. На більше значення швидкість змінилася у того тіла яке маєменшу масу , а на менше значення змінилась швидкість тіла яке має біль шу масу.

Учні самостійно роблять висновки про те, яке тіло є менш інертним. Виходячи із зроблених висновків можна сказати, що мірою інертності є маса. Позначаємо т. Під час взаємодії змінюється швидкість тіл, а отже тіла мають прискорення.Якщо швидкість при взаємодії залежить від маси тіл то і прискорення теж буде залежати від маси. Між масою та прискоренням двох взаємодіючих тіл існує взаємозв`язок. Давайте його запишемо:

3. Робота з підручником.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка