Сабловський Фелікс Йосипович – підполковник у відставці, викладач предмета «Захист Вітчизни»Скачати 339.21 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації16.03.2017
Розмір339.21 Kb.
  1   2
Сабловський Фелікс Йосипович – підполковник у відставці, викладач предмета «Захист Вітчизни» Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. № 5, керівник методичного обєднання вчителів предмета «Захист Вітчизни» Києво-Святошинського району, старший вчитель-методист.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному освітньому процесі

XXI століття вже давно почали називати "епохою глобального інформаційного суспільства" (інформаційною ерою), тому що роль інформації постійно зростає і впливає на розвиток суспільства, прогрес науки, техніки та економіки. В такому суспільстві освіта, знання, інформація та комунікація складають основу розвитку, становлення та благополуччя кожної особистості. Для адаптації до соціальних та професійних змін сьогодні все більше людей відчувають потребу у постійному аналізі та обробці інформації.

Як відомо, освіта є самостійною системою і одночасно стратегічним ресурсом держави. Тому розвинені країни досить активно розробляють та впроваджують інформаційні технології в систему освіти.

Таким чином, процес входження школи у сучасний світовий освітній простір потребує удосконалення і переорієнтації в першу чергу комп'ютерно -інформаційної складової змісту освіти, тому що лавиноподібне зростання об'єму інформації набуло характеру інформаційного вибуху у всіх сферах людської діяльності. Сьогодні процес здобуття знань потребує автоматизації, адже «ручні методи» навчання без використання технічних засобів вже практично вичерпали свої можливості. Найбільш доступною формою автоматизації навчання є застосування комп'ютера.

Застосування комп'ютерних технологій навчання дозволяє видозмінити весь процес викладання, розвивати творчість, реалізувати модель особистісно-зорієнтованого навчання, а головне - вдосконалювати самопідготовку тих, хто навчається. Безумовно, сучасний комп'ютер та інтерактивне програмно-методичне забезпечення вимагають зміни форм та способів спілкування вчителя й учнів, перетворюють процес здобуття знань в ділову співпрацю, а це в свою чергу посилює мотивацію до навчання і призводить до необхідності пошуку нових моделей занять та форм проведення контролю знань.

У зв'язку з цим перед освітянами України постало першочергове завдання: підготувати нове покоління до життя в сучасних інформаційних умовах, до сприйняття різної інформації; навчитися аналізувати її, розуміти наслідки дії на психіку, оволодівати видами спілкування за допомогою сучасних технічних засобів.

Впровадження нових інформаційних технологій в начальний процес сучасної школи змінює самий зміст освіти. Недарма Постановою Кабінету Міністрів України №1392 від 23.11.11 року був затверджений новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, який серед основних завдань передбачає розвиток саме інформаційно-комунікаційної компетентності школярів - здатність учнів використовувати інформаційно-комунікаційні технології та відповідні засоби для виконання особистісних і суспільно значущих завдань.

Сьогодні в Україні, яка "крокує" до єдиного світового простору, упровадження інформаційних технологій набуває все більш масштабного і комплексного характеру. Сучасну учнівську молодь вже мало цікавлять традиційні лекції та уроки - сьогодні молодь надає перевагу інтерактивним технологіям. До того ж ці методи, на думку викладачів, є дуже результативними (підвищується рівень як успішності, так і якості навчання).

Але деякі вітчизняні викладачі-предметники вважають, що використання комп'ютерних та інформаційних технологій - це справа лише вчителів інформатики. Проте практична діяльність кращих вчителів-новаторів України яскраво переконує в тому, що сьогодні викладачі зобов'язані не тільки вільно володіти сучасними інформаційними та комп'ютерними технологіями, а й уміло використовувати їх у своїй професійній діяльності.

Звичайно, інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє вчителю перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним. Зокрема, стає більш швидким процес запису визначень, важливих частин матеріалу, тому що вчителю не доводиться повторювати текст кілька разів (він вивів його на екран), учневі не доводиться чекати, поки вчитель повторить саме потрібний йому фрагмент.

Але надмірне захоплення комп'ютером недоречно. Усе корисне в міру. Комп'ютер не повинен замінювати такі традиційні засоби навчання, як крейда, дошка, олівець, зошит, маркер, тощо. Він є лише одним з інструментів навчання, яким повинен оволодіти учень. Використання ІКТ у навчальному процесі школи повинно відповідати дидактичним аспектам та застосовуватись відповідно до певних цілей уроку.

Отже, інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) - це сукупність сучасної комп'ютерної техніки, засобів телекомунікаційного зв'язку та програмного забезпечення, яка дозволяє здійснювати інтерактивне супроводження сучасних технологій навчання. Тобто комп'ютерні або нові інформаційні технології навчання - це процеси підготовки і передачі інформації, засобом впровадження яких є комп'ютер.

Основним завданням сучасних ІКТ є розробка інтерактивного середовища керування пізнавальною діяльністю учнів - доступ до сучасних інформаційно-освітніх ресурсів (електронні підручники, різні бази даних, освітні сайти тощо)

Основними принципами сучасних інформаційних технологій (ІТ) являються:


  • інтерактивний (діалоговий) режим роботи людини з комп'ютером;

  • інтегрованість (взаємозв'язок) з іншими програмними продуктами;

  • гнучкість процесу змін як вихідних даних, так і постановок завдань.Удосконалення традиційних методів навчання під час використання ІКТ

Програмні та технічні засоби навчання, які використовуються на мультимедійному уроці мають свою специфіку та сприяють удосконаленню традиційних методів навчання. Також змінюється і роль вчителя:  • він найчастіше виступає у якості консультанта, що сприяє розвитку пізнавальної активності учнів, більш повному засвоєнню ними навчальної інформації;

  • з'являється більше можливостей для індивідуальної роботи з учнями (диференційований підхід).

Однак, згідно із опублікованими в літературі даними, оптимальна тривалість застосування мультимедійних засобів у навчальному процесі визначається віком учнів, характером навчального предмета та необхідністю їх використання у пізнавальній діяльності школярів. Для учнів 15-17 років (9-11 клас) визначена експериментально частота застосування мульдимедіа засобів складає 1:8.

У таблиці представлено, як трансформуються, доповнюються методи навчання за рахунок використання ІКТ.

Традиційні методи навчання

Традиційні засоби та їх дидактичні можливості

Удосконалення за рахунок застосування ІКТ

Словесні

Розповідь, бесіда, пояснення, інструктаж

Усне слово, друковане слово (підручники, посібники, книги). Провідний засіб - живе слово, яке легко поєднується із іншими засобами навчання.

Дозволяє за короткий термін збагатити пам'ять учнів знаннями.Подання текстової інформації з екрану, повідомлення знань (текст читає диктор). Можливість багаторазового повторення певної інформації.

Гіперпосилання дозволяють швидко знайти потрібну інформацію.Наочні

Демонстрація

Натуральні об'єкти, моделі, макети, колекції, таблиці, плакати, схеми, ілюстрації, відеофільми.

Статична демонстрація з екрану.

Спостереження за нерухливими об'єктами.


Мультимедійний показ прийомів та операцій; віртуальне перетворення предметів у просторі та в площині; візуалізація процесів, неможливих для перегляду у реальних умовах.

Краще засвоюється навчальна інформація тому, що залучаються усі органи чуття.Практичні

Вправи, практичні

та лабораторні

роботи


Навчальні завдання для практичної роботи.

Навчальна практика під час виконання вправ, практичних та лабораторних робіт.Віртуальна практична дія, площинне та просторове моделювання об'єктів, автоматизація окремих операцій.

Відбувається логічна обробка практичного матеріалу, зменшується , кількість організаційних моментів.Методи контролю

Усне та письмове

опитування,

контрольна

робота,


самоконтроль,

самооцінкаТестове або контрольне завдання, питання та проблемні ситуації.

Поетапна та підсумкова перевірка результатів засвоєння теоретичного та практичного навчального матеріалу.Інструктаж і контроль за допомогою комп'ютера.

Швидка та об'єктивна оцінка результатів.

Оперативна самооцінка і корекція результатів.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 339.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка