Самоекспертиза Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10Сторінка13/13
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.89 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

2014 рік

Клас

ЛОР-

захворювання

Хірургічні захворювання

Порушення

зору

Терапевтичні захворювання

Гастроенте

рологічні захворювання

Захворювання

нирок

Кардіологічні захворювання

Ендокринні захворювання

Порушення постави

Сколіоз

Плоскосто

пість

Деформація грудної клітини

Пупкова грижа1

10

3
214
7

3

6

1

2

4

1
1

1
6
1

2

7

4

3

11

2
1

2

1

8
3
9

2

4

4

5
1
1

8
6

1

12

4

5

3

31
917
1

5

10

3

6

3

7
2

2

1

12
4
7

2

7

5

5

1

2

1
13
2

4

7

5

8

3

13
3

2
12
1

3

8

6

9

4

8

1
3

1

52

9

2

10

2

3

3
1

2

1

4

11

3

6

3

1

Усього

60

84

2

21

10

4

101
26

22

76

34

Організація гарячого харчування

Сьогодні питання організації гарячого харчування дітей залишається одним із найбільш актуальних. Це чітко усвідомлюють адміністрація і педагоги.

Щороку вживаються невідкладні заходи щодо створення умов для організації харчування дітей. Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування учнів (замовлення, прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо). Постійно здійснювався бракераж сирої та готової продукції, результати заносилися до журналу бракеражу медичною сестрою Желінською О.М., завгоспом Куйбідою С.В.

Проводилася роз'яснювальна робота серед батьків щодо організації гарячого харчування в сім'ї дітей різного віку. Дане питання систематично заслуховується на нараді при директорові, колективу. Видаються відповідні накази по школі.Організація безкоштовного гарячого харчування: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з малозабезпечених сімей,

учнів 1-4 класів

Рік

Дітей-сиріт

Дітей позбавлених батьківського піклування

Дітей з малозабезпечених сімей

Учнів 1-4 класів

2011-2012

100%

100%

100%

100%

2012-2013

100%

100%

100%

100%

2013-2014

100%

100%

100%

100%

Охоплення усіма видами харчування 5-11 класів

Рік

% 5-9 класи

% 10-11 класи

Загальний відсоток

2011-2012

100%

100%

100%

2012-2013

100%

100%

100%

2013-2014

100%

100%

100%

Охоплення гарячим харчуванням учнів 5-11 класів

Рік

% 5-9 класи

% 10-11 класи

Загальний відсоток

2011-2012

69,3%

80,1%

75,5%

2012-2013

77,8%

57,9%

79,8%

2013-2014

77,9%

66,3%

85,6%

Оздоровлення дітей

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку щороку на базі ніколи працює дитячий заклад відпочинку з денним перебуванням дітей "Посмішка", де мають можливість оздоровлюватися учні школи. Під час роботи закладу школярі отримують 3- разове харчування, відвідують різноманітні заходи, проводяться екскурсії, пішохідні прогулянки. На належному рівні забезпечено медичне обслуговування оздоровчого закладу. Підтримується санітарно-гігієнічний стан приміщень для відпочинку. Забезпечується суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності серед дітей у дитячому закладі відпочинку, проводиться цільовий інструктаж учнів.

Скарг від батьків та травмувань дітей не було.

У заміському таборі імені Я.П.Батюка теж оздоровлюються учні школи.Оздоровлення учнів школи

Рік

ЗДПД «Посмішка»

Заміський табір ім.. Я.П. Батюка

Інше

Усього учнів / %

2011-2012

200

42

124

366

43,9%

2012-2013

210

36

200

446

55,1%

2013-2014

200

37

189

426

52,1%


Висновки:

Виходячи із можливостей школи виховний процес спрямований на виконання наступних завдань:

- формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод людини і громадянина,Конституції, державних символів, правової свідомості;

- створення умов для розвитку творчої індивідуальності кожного учня;

- виховання морально стійкої та духовно багатої особистості;

- для збереження здоров'я учнів створено адекватні можливості освітнього закладу;

- харчування учнів у школі організовано відповідно до "Методичних рекомендацій з організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах", затверджених наказом Мінекономіки України від 01.08.2006 року № 265;

- підвищено популярність організованого гарячого харчування серед учнів;

- робота щодо забезпечення соціальної підтримки дітей-сиріт, дітей із малозабезпечених сімей і учнів із соціально вразливих категорій ведеться спільно з опікунами і батьками.

Розділ V. Управління навчальним закладом.

Планування та контроль

Концепція розвитку школи розроблена на підставі сучасних нормативно-правових актів, розрахована на 5 років (2012-2017 рр.) є продовженням Концепції на 2006-2011 рр.

Планування діяльності навчального закладу здійснюється відповідно до нормативних документів.

Усі плани (перспективний, річний, щомісячний) утілюють конкретні дії педагогічного колективу. Річний план є перспективним, дієвим і таким, що аналізує результати попереднього навчального року.

Робота над проблемою школи реалізується через інноваційні й традиційні форми роботи: ШМО, проблемні семінари, відкриті уроки, предметні тижні, семінари-практикуми, ділові й рольові ігри, тренінги, тижні педмайстерності, "круглі столи", творчі звіти вчителів, наукові семінари.

Робочий навчальний план, складений на підставі Типового плану МОН України, має пояснювальну записку. Години інваріантної складової відповідають програмам із навчальних предметів; варіативна складова використовується з урахуванням освітніх запитів школярів і їхніх батьків.

Особлива увага приділяється плануванню профільного та допрофільного навчання, в основі якого - бажання й здібності учнів, кадрове забезпечення, програмно-методичне забезпечення.


Навчальний рік

Допрофільне вивчення предметів

(8, 9 класи)

Профіль

(10, 11 класи)

Напрям

(10, 11 класи)

2011-2012

Українська мова, 9 клас

Економічний профіль

11 клас


Української філології

10 клас


Суспільно-гуманітарний напрям

11 клас Філологічний напрям

10 клас


2012-2013

Українська мова, 8 клас

Української філології

10,11 класФілологічний напрям

10,11 класІсторія,

8 клас
2013-2014

Українська мова, 9 клас

Української філології

11 клас


Філологічний напрям

11 клас


Історія,

9 клас
2014-2015

Українська мова, 9-А, 8-А, 8-Б клас

Історичний

10 клас


Суспільно-гуманітарний напрям,10 клас

Математика

8-В клас


Української філології

10 клас


Філологічний напрям

10 клас


Внутрішкільний контроль як одна з функцій управління має стратегічну спрямованість і відображає пріоритети розвитку школи. Система внутрішнього контролю постійно оновлюється й забезпечується документами планування роботи.

У школі здійснюється тематичний, попереджувальний, класно-узагальнюючий, персональний контроль. Усі матеріали, одержані під час здійснення контролю, висвітлюються в наказах, довідках, обговореннях на засіданнях педагогічних рад, шкільних методичних об'єднань, на нарадах при директорові.

За останні три роки вивчено й узагальнено:  • досвіди роботи вчителів (Топтун Н.О., Сурмачевська О.В., Дмитрієва Л.В., Сакун С.А., Василевська Т.М., Блінова О.П., Кресан Ж.В., Кресан А.О., Шамрило О.Г., Большак Н.О., Клепак Л.В.);

  • систему роботи вчителів (Базар Т.В., Шмаровоз Д.М., Олешко С.Є., Брюховецька Т.А., Головко І.М., Іващенко О.Г., Логовець Т.А., Халимон В.Д., Сікорська Н.М., Городок В.М., Згода В.М., Малавська Л.М.);

Вивчався стан викладання таких предметів:

  • світової літератури, економіки, образотворчого мистецтва, англійської мови, основи здоров’я (2013-2014 н.р.);

  • музики, географії, української мови та літератури, історії, математики в початковій школі, інформатики (2012-2013 н.р.);

  • фізика, правознавство, хімія, трудове навчання (2011-2012 н.р.);

Циклограма внутрішкільного контролю передбачає й контроль за веденням шкільної документації та виконання навчальних програм.

Перевірка класних журналів дає можливість не тільки вивчити стан виконання навчальних програм, а й дізнатися про роботу окремих учителів, класних керівників, учнів; більш об'єктивно обирати об'єкт контролю, планувати відвідування уроків тих учителів, яким потрібна методична допомога. Класні журнали перевіряються фронтально тричі на рік: наприкінці вересня - на початку жовтня, у грудні, у травні. Відповідно видаються накази по школі.

Перевірка учнівських зошитів, щоденників теж займає чільне місце в системі контролю адміністрації. Вони здійснюються як фронтально, так і вибірково, після чого видаються відповідні накази.

Проблема: перевантаження адміністрації школи організаційними питаннями, що є причиною часткового невиконання графіка внутрішкільного контролю.

Шляхи удосконалення системи внутрішкільного контролю:


  • використання комп'ютерних технологій;

  • вчасна корекція графіка внутрішкільного контролю.

Висновки: у школі створена дієва система внутрішкільного контролю, яка має інноваційний характер.
Ведення ділової документації

У 2013-2014 н.р. школа почала працювати відповідно до нової Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності, затвердженої наказом МОН України № 1239 від 28.08.2013 року.

Документація ведеться за напрямками:


  1. Загальна управлінська діяльність.

Статут школи, концепція розвитку Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 на 2012-2017 роки, розроблені на підставі типового статуту, відповідають нормативним документам; робочий навчальний план, складений на підставі Типового навчального плану, розглянуто та затверджено на засіданні педагогічної ради, погоджено з управлінням освіти. Ведеться номенклатура справ.

  1. Кадрова діяльність.

Правила внутрішнього розпорядку щороку затверджуються на засіданні педагогічної ради і узгоджуються з ПК. Книги наказів з кадрових питань, обліку трудових книжок працівників, книга атестаційних матеріалів педагогічних працівників ведуться чітко, охайно, своєчасно. В особових справах вчителів зберігаються атестаційні листи. У трудових книжках є підписи власника, ознайомленого із записами.

  1. Учнівська діяльність.

Відповідно в школі оформлена така документація: книга обліку руху учнів, алфавітна книга запису учнів, книга наказів про діяльність учнів, книга обліку бланків і видачі свідоцтв про базову середню освіту, книга видачі атестатів про повну середню освіту, книга обліку видачі похвальних листів і грамот, особові справи учнів 1-11 класів, медичні картки учнів, табелі успішності.

Висновки: усе діловодство в школі регламентується Типовою інструкцією з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності. Робота з документами організована чітко, їх збереження і архівація здійснюється згідно з визначеними термінами. Організація документообігу між внутрішніми й зовнішніми структурами школи здійснюється вчасно, згідно з визначеними термінами.

Розділ VІ. Цивільний захист


На виконання вимог Кодексу ЦЗ, постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, наказів управління освіти "Про організацію і ведення цивільної оборони у функціональній підсистемі "Освіта і наука України" в закладах управління освіти Ніжинської міської ради" вся робота в школі проводиться згідно з наказами по школі “Про початок навчального року в системі цивільного захисту”.

Проводяться навчання керівного, основного складу невоєнізованих формувань, працівників школи відповідно до Типової програми навчання працівників навчальних закладів.Навчання учнів проходить за програмами "Основи здоров'я", "Захист Вітчизни".

З метою проведення ефективної евакуації дітей з приміщення школи та підтримання здатності колективу діяти швидко, організовано, злагоджено в разі виникнення надзвичайних ситуацій у школі в квітні щороку проводиться День ЦО. У його рамках проводяться відпрацювання евакуаційних навичок, роботи ланок-підрозділів цивільної оборони, надання першої домедичної допомоги, надягання протигазів та інше. На годинах спілкування розглядаються види надзвичайних ситуацій та моделі поведінки, вшановується пам'ять жертв аварії на ЧАЕС, організовується покладання квітів до пам'ятного знаку.
Каталог: Files
Files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
Files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
Files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
Files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
Files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
Files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка