Самоекспертиза Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №10Сторінка3/13
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.89 Mb.
#12753
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Висновки:

 • підготовка до інноваційної діяльності, що пов'язано з реалізацією стратегічних завдань розвитку загальної середньої освіти;

 • формування нової інформаційної культури вчителя;

 • підвищення рівня професійної компетентності у зв'язку зі стратегічними змінами в системі освіти;

 • діяльність учителів із педагогічним званням сприяє підвищенню іміджу навчального закладу, позитивно впливає на створення творчого мікроклімату в педагогічному колективі, спонукає молодих учителів до постійного професійного самовдосконалення.Позитивні тенденції:

 • зміна акцентів у підвищенні кваліфікації в бік зростання результативності;

 • поширення інтерактивних форм і методів у системі підвищення кваліфікації, що забезпечує продуктивність навчання педагогічних кадрів.


Наукова, науково-методична робота

Педагогічний колектив школи працював над науково-методичною проблемою «Створення умов для всебічного розвитку й саморозвитку особистості, індивідуалізації і профілізації, переходу на компетентнісно орієнтовані педагогічні технології».

З 2014–2015 н. р. колектив школи працюватиме над науково-методичною проблемою «Створення психолого-педагогічних умов для розвитку й реалізації інтелектуальної та творчої активності учасників навчально-виховного процессу та формування життєвоспроможної особистості засобами національно-патріотичної педагогіки в сучасних умовах». У контексті науково-методичної роботи реалізується розробка стратегічного, перспективного й поточного планування.

По роботі над проблемою школи «Створення умов для всебічного розвитку й саморозвитку особистості, індивідуалізації і профілізації, переходу на компетентнісно орієнтовані педагогічні технології» зроблено наступне: • Проведені педагогічні ради:

«Робота вчителів початкових класів по особистісному зростанню учнів» (2011-2012 н.р.)

«Розвиток педагогічної майстерності вчителя в системі колективно-орієнтованого навчання» (2011-2012 н.р.)

«Патріотичне виховання – основа духовного розвитку особистості школяра» (2012-2013н.р.)

«Партнерство родини, школи та позашкільних закладів у формуванні творчого потенціалу та розвитку дитини в умовах сучасного суспільства» ( 2013-2014 н.р)

«Робота вчителя економіки по забезпеченню достатнього рівня життєвої компетентності у сфері економічних відносин» ( 2013-2014 н.р)


 • Розроблено та затверджено комплексну програму пошуку, відбору, підтримки та розвитку дитячої обдарованосі «Розквіт» на період з 2012 року до 2017 року.

 • Організовано роботу ініціативної творчої групи з реалізації програми роботи з обдарованими дітьми «Розквіт».

 • Щороку проводиться конкурс «Учень року»

 • Проводяться конкурси «Таланти класного колективу»

 • Участь у фестивалі «Повір у себе – і в тебе повірять інші»

 • Створено творчу групу вчителів початкових класів «Впровадження нового Державного стандарту початкової освіти в навчально-виховному процесі»

 • Створено творчу групу «Школа моєї мрії»

 • Запроваджено спецкурси та курси за вибором: «Розвиток продуктивного мислення»(1-4 класи), «Культура усного мовлення» (6 класи), «Основи споживчих знань» (8 класи) тощо

 • Організовано роботу профільних та допрофільних класів

 • Виділяються години для індивіндуальної роботи з обдарованими учнями

 • Проводяться заняття факультативу «Рівний рівному»

 • Постійно поновлюється інформаційний куточок для вчителів «Обдарована дитина»

 • Створено портфоліо обдарованих учнів

 • Проведено консиліуми: «Особистісно орієнтоване навчання як основа розвитку розумових здібностей учнів» (2011-2012 н.р.), "Використання в процесі навчально-виховної діяльності перспективних технологій життєтворчості та формування в учнів ключових компетентностей" ,

 • Розроблено пам’ятки та рекомендації: «Стратегії і тактики досягнення успіху в навчальному процесі», «Розвиток позитивної самооцінки учня», «Порадьте батькам учнів, які мають занижену або завищену самооцінку», «Роль особистих якостей для досягнення успіху», «Правила і принципи педагогіки співпраці», «Самооцінка Вашої дитини», «Як покращити навчання», «Пам’ятка батьківської підтримки дитини на шляху до успіху», «Як полегшити процес шкільної адаптації», «Пам’ятка батькам про те, як допомогти своєму п’ятикласнику», «Кроки до взаєморозуміння між батьками і вчителями», «Десять заповідей для мами і тата першокласника», «Правила поводження з пам’яттю», «Як позбутися невпевненості», «Правила і прийоми публічного виступу».

 • Створено буклет «Бути щасливими серед людей».

 • Проведені:

тренінги: «Формування комунікативних умінь та навичок», тренінги креативності, тренінги впевненої поведінки, адаптаційні тренінги для п’ятикласників, тренінги корекції тривожності, тренінги згуртованості,

психологічні ігри на розвиток пізнавальних процесів,

рольова гра «Як розпорядитися своїм життям».

Інноваційна освітня діяльність школи характеризується пошуком нових і вдосконаленням існуючих концепцій, принципів, підходів до освіти, суттєвими змінами в змісті, формах і методах навчання, виховання, управління навчально-виховним процесом.

Учителі школи значну увагу приділяють запровадженню таких сучасних педагогічних інновацій у навчально-виховний процес:


 • мультимедійні технології

 • «школа діалогу культур»

 • методика розвитку життєвих навичок

 • ІКТ технології

 • проектні технології

 • метод дослідження

 • технології особистісно орієнтовного навчання

 • технологія інтерактивного навчання

Окремі вчителі використовують комбіновані технологічні системи. Широкого застосування набувають проектні та ІКТ технології.

Педагоги Ніжинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 переконані, що якісна переорієнтація педагогічного процесу стає можливою за умови впровадження саме ІКТ технологій, інтерактивного та особистісно-орієнтованого навчання, бо практика показує перспективність тих інновацій, які дійсно перетворюють кожного учасника навчально-виховного процесу на суб'єкт освітньої діяльності.Назва інноваційної педагогічної технології,

її автор-розробник

Колектив

або особа, які запровадили (упроваджують) дану технологію

Друкована продукція

з досвіду впровадження

даної інноваційної технології

“Школа діалогу культур», авт. Курганов С.Ю.

Дмитрієва Л.В.

«Учительський журнал on-line» Розробка уроку з української мови в 3 класі «В нашім серці – Україна. Закріплення вивченого про іменник» з 31.10.2012 р.

Методика розвитку життєвих навичок.

А.Маслоу, Е.Еріксон, Л.Виготський, А.Бандура, П.ГальперінГуменюк О.О.

Гуменюк О.О. Звички і здоров,я. Методичні рекомендації, 2012

Учительський журнал он-лайн. Урок у 6 класі. Взаємозв,язок наркоманії і ВІЛ-інфікування. Толерантне ставлення до ВІЛ-інфікованих людей.ОЗОН Є. Бондаревська, В. Сєриков, І. Якиманська, Є. Шиянов та І. Котова, І. Бех, Н. Бібік, М. Гузик, В. Рибалка, О. Савченко.

Кравчук О.М.

О.М.Кравчук, Н.М.Костюк. Географія. Тестові завдання. 6-10 класи. – Х.: ТОВ «Нова тема», 2010

Кравчук О.М. Загальна географія. Завдання для перевірочних робіт. 6 клас. – Х.: Країна мрій, 2009

Кравчук О.М. Географія. Завдання для тематичного контролю. 10 клас. Рівень стандарту. – Х.: Країна мрій, 2010


ІКТ технології

Бабич В.Я.

Блінова О.П.Бабич В.Я. Організаційно-методичні засади застосування інтерактивних форм і методів навчання та виховання учнів на уроках біології. Методичні рекомендації (посібник), 2011

Блінова О.П. Використання інформаційних та мультимедійних технологій на уроках географії. Методичні рекомендації, 2014Технологія інтерактивного навчання, Г. Фріц, О. Пометун

Свістова Н.С.

Методичні рекомендації «Методика застосування сучасних технологій навчання фізики»

Метод проектів,

Джон ДьюїЧабала Т.М.

Методичні рекомендації «Шкільний калейдоскоп – це джерело натхнення»

Технологія інтегрованого навчання, Г.Д. Глейзер, В.С. Ледньов, О. Акулініна, І. Нестеренко, В.М. Матвієнко

Левченко С.А.

Реалізація естетико-виховного потенціалу на уроках математики в середніх класах (Методичні рекомендації)

Особистісно-орієнтований підхід у викладанні історії та правознавства

Кресан А.О.

Кресан А.О. Юридична відповідальність//Історія та правознавство. - №6. – лютий 2014 р. р.

Кресан А.О. Сім’я та шлюб//Історія та правознавство. - №25. – вересень 2012 р.

Кресан А.О. Розробки уроків за темою «Ти – людина, значить, маєш права»//Історія та правознавство. - №16-18. – червень 2012 р.

Кресан А.О. Витоки державної символіки України//Історія та правознавство. - №16-18. – червень 2012 р.

Кресан А.О. Турнір правознавців//Історія та правознавство. - №16-18. – червень 2012 р.

Кресан А.О. Брейн-ринг «Земельне, житлове, сімейне право України»//Історія та правознавство. - №16-18. – червень 2012 р.

Кресан А.О. Вікторина «Мандрівка у світ правознавства»//Історія та правознавство. - №16-18. – червень 2012 р.

Кресан А.О. Кримінальне право України. Сучасне бачення. – Ніжин, 2012 р.

Кресан А.О. Формування громадянської компетентності учнів на уроках правознавства. – Ніжин, 2011 р.


Ігрові та інформаційні технології

Кресан Ж.В.

Кресан Ж.В. … І оживає історія. Методичний посібник. – Ніжин, 2014

Кресан Ж.В.Дивовижна Чернігівщина. Збірник матеріалів. – Ніжин, 2011

Кресан Ж.В. Історія України. Всесвітня історія (інтегрований курс) 6 клас. Методичний та дидактичний супровід навчальної діяльності. Книжка для вчителя. – Київ «Генеза»2013

Балюта Є.В., Кресан Ж.В. Історія України. Всесвітня історія 8 клас. Методичний та дидактичний супровід навчальної діяльності. Книжка для вчителя. – Київ «Генеза»2013Мультимедійні технології

Сурмачевська О.В.

Сурмачевська О.В. Формування громадянської компетентності учнів на уроках етики та в позаурочний час. – Ніжин, 2012

Метод проектів

Джон ДьюїІващенко О.Г.

Гавриль Л. І.Учительський журнал он-лайн

teacherjournal.com.ua/component/content/article/19693.htmlГруповий метод

Чарльз КарренГавриль Л. І.

Учительський журнал он-лайн http://www.teacherjournal.com.ua/component/search/

?searchword=колективні+форми+роб&ordering=&searchphrase=allТехнології особистісно орієнтовного навчання

Роджерс К., МаслоуВасилевська Т.М.

Особистісно орієнтоване навчання як умова успішного розвитку дитини («Трудове навчання у школі» №17(77)вересень 2013р.)

Технології особистісно орієнтовного навчання

Роджерс К., МаслоуВасилевська Т.М.

Дорогою захоплення

Методичні рекомендації (Ніжин-2012)Технології особистісно орієнтовного навчання

Роджерс К., МаслоуВасилевська Т.М.

Бісерне рукоділля

Методичні рекомендації (Ніжин-2007)Проектні технології

Дж. Дьюї


Василевська Т.М.

Технологія виготовлення вітальної листівки

(«Трудове навчання у школі» №3(87) лютий 2014р.)Проектні технології

Дж. Дьюї


Василевська Т.М.

Технологія виготовлення вітальної листівки

(«Трудове навчання у школі» №3(87) лютий 2014р.)ІКТ технології О.П.Глазова

Клепак Л.В.

Учительський журнал он-лайн. Урок у 9 класі. «Складнопідрядні означальні речення , їх структура. Сполучники і сполучні слова в реченнях з означальною підрядною частиною»

Метод дослідження. Бойко Н.І.

Клепак Л.В.

Журнал «Український дім».Практична частига статті. «Показник рівня нормативності мовлення школярів».

ОЗОН. А.Фасоля

Харечко С.І.

Учительський журнал он-лайн. Урок у 5 класі. «Література рідного краю. Поети Ніжинщини про батьківську землю».

Мозковий штурм. Райтінг. А.Гін.

Топтун Н.О.

Учительський журнал он-лайн. Урок у 5 класі. «Пряме і переносне значення слова».

У 2014-2015 н.р. розпочалась робота по створенню шкільного товариства МАН на чолі з Кресан А.О.

Закономірними наслідками науково-методичної роботи стали презентації педагогічного досвіду вчителів. Більшість із них розміщені на сайті школи.Висновки: запровадження інноваційних педагогічних технологій дозволяє здійснити перехід від традиційного до особистісно-орієнтованого й компетентнісного підходів до організації навчально-виховного процесу, сприяє накопиченню нових моделей його організації, підвищує інтерес педагогів до застосування інноваційних технологій у вирішенні проблем практичної освіти.

Методична служба в школі являє собою цілісну, створену на наукових досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів, систему взаємопов'язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного вчителя школи, на збагачення й розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу в цілому.

Уся науково-методична робота підпорядкована реалізації науково-методичної проблеми. У результаті проведення системи методичних заходів із розвитку творчих можливостей педагогів, із метою виявлення ППД було створено відповідний банк.

У Ніжинській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 10 функціонує 10 шкільних методичних об’єднань: • учителів фізико-математичного циклу (керівник Левченко С.А.)

 • учителів суспільно-гуманітарного циклу (керівник Кресан Ж.В.)

 • учителів трудового навчання (керівник Василевська Т.М.)

 • учителів англійської мови (керівник Гавриль Л.І.)

 • учителів словесників (керівник Топтун Н.О.)

 • учителів природничого циклу (керівник Сакун С.А.)

 • учителів початкових класів (керівник Дмитрієва Л.В.)

 • учителів фізичного виховання (керівник Опришко І.А)

 • класних керівників 1-4 класів (керівник Шамрило О.Г.)

 • класних керівників 5-11 класів (керівник Раднянко Т.В.)

Усі вони мають відповідні документи. Щороку на педагогічній раді слухається питання про роботу одного з методичних об’єднань. У 2011-2012 н.р. (березень) – «Метод проектів. Досвід реалізації вчителями трудового навчання на уроках технологій. Проблеми та перспективи» ( звіт ШМО учителів трудового навчання). У 2012-2013 н.р. (жовтень) – «Навчання співпраці як різновид компетентісно-орієнтованого підходу у викладанні англійської мови» (звіт ШМО учителів англійської мови). У 2013-2014 н.р.(жовтень) – «Робота шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів з проблеми «Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках 1-4 класів та в групах продовженого дня».

Висновки:

 • методична робота спрямована й високо результативна, спрямована на вирішення запланованих завдань і на конкретні результати;

 • ефективність управління методичною роботою значно підвищила якість освіти; удалося підняти й підтримати високий рівень мотивації учнів щодо участі в конкурсах і олімпіадах, а у вчителів - прагнення до самовдосконалення.


Забезпеченість належного стану матеріально-технічної бази школи

Будівля школи є комунальною власністю Ніжинської міської ради. Це типова, чотириповерхова, збудована у 1958 році школа.

Проектна потужність - 880 учнів.

Загальна площа приміщень – 4000 м2.

Стан збереження - задовільний. Будівля і приміщення в цілому відповідають державним санітарним нормам облаштування і утримання ЗНЗ.

За останні 3 роки були проведені відповідні роботи:

2011 рік – заміна твердого покриття (99300 гр.)

2012 рік – ремонт підлоги актового залу (26116 гр.)

встановлення теплового лічильника (11000 гр.)

2013 рік – встановлення лічильника (5000 гр.)

було придбано 7 комп’ютерів за кошти міського бюджету

Поточні ремонти проводяться щорічно за рахунок добровільних внесків батьків, а також спонсорів, бюджетних коштів на утримання закладу не виділяється.

Будівля має покрівлю, яка потребує капітального ремонту.

Система пожежогасіння не працює.

Кількість вогнегасників не нормативна, у наявності 9 штук. Але лише 3 із них в червні 2014 року пройшли технічне обслуговування. У 2013 році - 9, у 2012 році – 9.

Щорічно проводяться роботи щодо вимірювання опору розтікання на основних заземлювачах та заземленнях магістралей і устаткувань.

Технічний паспорт установленого зразка на будівлю, споруди й інженерну мережу в нормі.

В актах про готовність школи до навчального року й опалювального сезону відзначено системність роботи.

Системи холодного водопостачання, каналізації, опалення в належному стані.

Матеріальна база школи за останній рік була значно покращена: виконано ремонт стін усіх поверхів школи, коридор, туалет та умивальник 1 поверху були обкладені плиткою, також була установлена натяжна стеля на 1 поверсі, в коридорі 2 поверху були замінені панелі на дерев’яні, було відновлено функціонування туалету на 3 поверсі, та обкладено це приміщення плиткою. З 2012 року по школі було замінено 86 вікон на металопластикові конструкції, придбано магнітні дошки для 22 класів, меблі (столи та стільці) 148 столів, 296 стільців для навчальних класів, повністю укомплектований кабінет інформатики та укомплектований меблями клас під кабінет інформатики для молодшої школи. Налагоджено освітлення території шкільного подвір'я.Висновки: комунікаційні системи будівлі школи, навчальні кабінети й службові приміщення знаходяться в задовільному стані завдяки поточним ремонтам, які проводяться за рахунок добровільних батьківських і спонсорських внесків.

Інформація щодо поліпшення матеріально-технічної бази школи

Види роботи

Найменування товару

Придбання технічних засобів навчання

2 принтери (12-13 н.р.)

5 телевізорів (13-14 н.р.)Придбання комп'ютерної техніки

3 монітори (2014 рік)

4 системні блоки (2014 рік)Придбання устаткування для шкільної їдальні

Відновлені столи та лавки придбано тюлі та клейонка на столи (2014 рік)

Придбання устаткування для спальні

15 двоярусних ліжок,

30 матраців, 30 ковриків,

30 рушничків, шафа,

2 журнальні столики, 3 лавки (2012 рік)Придбання обладнання й устаткування для навчальних кабінетів(магнітні дошки)

За період з 2011 до 2014 року 22 штуки

Пошив тюлі на вікна, установка жалюзі, карнизи,
сценічні костюми

За період з 2011 до 2014 року 5 класів – жалюзі,

12 штук


Дотримання техніки безпеки, охорона праці

Відповідно до вимог чинного законодавства в школі створена система управління охороною праці. Наказом по школі визначається особа, яка відповідає за охорону праці, пожежну безпеку, електробезпеку. У кабінетах підвищеного ризику відповідальні за охорону праці завідуючі кабінетами. На початок кожного навчального року оформляються всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах і шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, акт готовності школи до нового навчального року, видаються відповідні накази (№ 82 від 04 вересня 2013 року «Про організацію роботи з безпечного проведення занять у кабінетах природничо-математичного циклу, майстернях, спортзалі, кабінеті Захисту Вітчизни» № 12 від 27 січня 2014 р. «Про посилення контролю щодо збереження здоров'я учнів під час проведення уроків фізичної культури та позакласних спортивно-масових заходів»)

Адміністрацією школи розроблено положення "Про адміністративно-громадський контроль з охорони праці в школі".

Відповідно до законів "Про охорону праці" й "Про колективні угоди" між директором та ПК підписано Колективний договір, у якому визначено обов'язки сторін щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці.

На засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах заслуховуються звіти про виконання заходів, наказів, інструкцій з техніки безпеки, обговорюються результати проведеної роботи. Нещасні випадки, що трапилися в школі, не залишаються без уваги адміністрації школи.

За останні три роки випадків травмування працівників на робочому місці не було.Травмування учнів під час навчально-виховного процесу

Рік

Кількість випадків

травмування дітей

Урок

Виховні заходи

Перерва

Міські змагання

2011-2012

1

0

0

1

0

2012-2013

1

0

0

1

0

2013-2014

1

0

0

1

0

Найчастіше учні травмуються під час перебування на перервах.

Негативна тенденція пояснюється недотриманням дітьми інструкцій з БЖД.

Шляхи вирішення:


 1. Учителям обов'язково проводити роз'яснювальну роботу серед учнів і батьків із питань БЖД.

 2. Посилити контроль за дотриманням учнями інструктажів.

 3. Постійно інформувати батьків про засоби попередження травматизму.


Стан матеріально-технічного забезпечення

Усього кімнат і кабінетів - 27.

Із них:

Початкові класи - 11 класних кімнатСпальня, ігрова - 1

Кабінет обслуговуючої праці - 1

Майстерні - 3

Кабінетів з предметів - 14

Спортивний зал - 0

Їдальня - 1, на 108 місць

Медичний пункт - 1

Адміністративних кабінетів - 3

Учительська кімната - 1

Кабінет психолога - 1

Бібліотека - 1

За результатами міських оглядів-конкурсів кабінетів на оплату у попередні роки було виставлено - 14 кабінетів. У 2014-2015 навчальному році оплачуватиметься 6 кабінетів

Як відомо, школа – це навчально-виховний заклад. Ми навчаємо та виховуємо дітей за допомогою книги, тому основним завданням нашої бібліотеки є: навчити дитину любити книгу, учнів-читачів – користуватися бібліотекою, її фондами, довідково-бібліографічним апаратом.

Завідуюча бібліотекою Пономарьова Людмила Віталіївна та бібліотекар Юрченко Марія Микитівна постійно працюють над своїм професійним вдосконаленням, займаються самоосвітою, беруть активну участь у роботі міського методичного об'єднання шкільних бібліотекарів, де мають змогу продемонструвати свій досвід роботи іншим бібліотекарям. Логічним результатом їх роботи є зайняте друге місце в конкурсі на міському рівні в 2013 році в номінації «Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу», у якій ними було вдало розкрито систему роботи бібліотеки в рамках заявленої номінації. Проведена робота, у ході якої Пономарьова Л.В. та Юрченко М.М. установили тісну співпрацю з адміністрацією, педагогічним колективом та батьківською громадськістю є досить цінною та результативною. Також вони успішно співпрацюють з фахівцями Ніжинської централізованої бібліотечної системи та мають багато публікацій у місцевій пресі.Читачі бібліотеки

Навчальний рік

Усього учнів

Із них записано до бібліотеки

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи

% читачів

2012-2013

809

344

361

104

100%

2013-2014

818

344

376

98

100%

2014-2015

830

337

405

88

100%

Динаміка накопичення бібліотечного фонду

Навчальний рік

Усього літератури

Художня література

Методична література

Довідкова література

Підручники (разом)

Українською мовою

Російською мовою

2012-2013

185300

18496

19

15

25751

37328

6953

2013-2014

18782

18735

29

18

27218

38885

7115

2014-2015

18945

18922

11

12

27516

39338

7123

Каталог: Files
Files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
Files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
Files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
Files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
Files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
Files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка