Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичнихСторінка1/5
Дата конвертації29.01.2017
Розмір0.92 Mb.
  1   2   3   4   5
ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства.

Предмет "Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 1.

Тема: Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних

установ міста: мета, завдання, засоби забезпечення. Питання діагностики, профілактики

та лікування грипу A/H1N1

Актуальність теми:

Санітарно-протиепідемічний режим- це комплекс організаційних, санітарно-профілактичних

і протиепідемічних заходів, які запобігають виникненню внутрішньолікарняної

інфекції. Санітарно-протиепідемічний режим включає вимоги до санітарного стану

території, освітлення, вентиляції, та санітарного стану приміщень лікарні.

Навчальні цілі:положення про практичну діяльність фельдшера передбачає оволодіння

правилами дотримання санітарно-протиепідемічного режиму.Знати:

 • Характеристику окремих типів лікувально-профілактичних закладів.

 • Складові санітарно-протиепідемічного режиму.

 • Заходи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму.

 • Причини поширення внутрішньолікарняної інфекції.

 • Заходи по запобіганню внутрішньолікарняної інфекції.

 • Клінічні прояви грипу.

 • Профілактичні засоби проти грипу.

Вміти:

 • Дотримуватись санітарно-протиепідемічного режиму.

 • Дотримуватися профілактики внутрішньолікарняної інфекції.

 • Діагностувати та надавати медичну допомогу при підозрі на грип A/H1N1 .

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Написати реферати на тему «Проблеми внутрілікарняної інфекції», «Профілактика передачі

парентеральних гепатитів і ВІЛ інфекції в ЛПЗ».Контрольні питання теми:

 1. Які ви знаєте типи лікувально-профілактичних зазладів?

 2. Які лікувальні й допоміжні підрозділи входять до складу лікарні?

 3. Що таке санітарно-протиепідемічний режим?

 4. Що таке санітарно-гігієнічний режим?

 5. Які складові санітарно-протиепідемічного режиму?

 6. Що таке внутрішньолікарняна інфекція?

 7. Які причини поширення внутрішньолікарняної інфекції?

 8. Які заходи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму маніпуляційного кабінету?

 9. Які заходи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму палат?

 10. Які заходи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму буфетів?

 11. Які заходи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму операційного блоку?

 12. Які заходи по дотриманню санітарно-протиепідемічного режиму

приймального відділення?

 1. Які ви знаєте шляхи передачі вірусної інфекції?

 2. Які засоби профілактики повинні виконуватись при грипі A/H1N1.

 3. Основні клінічні прояви даного захворювання?

 4. Які методи діагностики та надання медичної допомоги на долікарському етапі?


Питання для сомоконтролю:

1.Дайте визначення терміну "санітарно-протиепідемічний режим".

2.Назвіть складові санітарно-протиепідемічного режиму.

3.Дайте визначення терміну «внутрілікарняна інфекція».

4. Які заходи по дотриманню санітарно- протиепідемічного режиму палат, буфетів,

операційного блоку?

5.Які ви знаєте джерела інфекції і шляхи передачі при грипі A/H1N1?

6.Які засоби профілактики потрібно проводити при грипі A/H1N1?

7. Клінічні прояви і методи діагностики при грипі A/H1N1?

8.Які дії фельдшера при підозрі на грип A/H1N1?


Література:

 1. Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної

Психології. – К.:Вища школа 1991.

 1. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

 2. Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е

изд., перераб. И доп. – М.: Медицина, 1989.

 1. Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

 2. Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

 3. Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь:

Тавріда, 1995.- 287с.

 1. Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

 2. Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

 3. Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я" 2002.

 4. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

 5. Нетяженко В.З.,Сьоміна А.Г.,Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.Київ.Здоров'я.1993р.ст.211-214.

 6. Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах.Тернопіль.Укгмедкнига.

2000р.ст.25.

Методичну розробку підготував асистент Чернявська І.В.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П


ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 2.

з предмету

"Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Тема: Дезинфекція: види, методи. Правила приготування дезинфікуючих засобів.

Проведення поточної та заключної дезинфекції приміщень. Дезинфекція предметівдогляду за хворими.

Актуальність теми: Обумовлена гостротою попередження виникнення внутрішньолікарняної інфекції, підтриманням епідрежиму в лікарняних установах.

Навчальні цілі: Формування професійних знань і умінь для забезпечення в лікарняних закладах протиепідемічного режиму.

Знати:

 • Види і методи дезинфекції.

 • Поняття про дезинсекцію, дератизацію.

 • Правила приготування дезинфікуючих розчинів.

 • Заходи безпеки при роботі з хлорвмісними речовинами.

Вміти:

 • Проводити механічний, фізичний, хімічний методи дезинфекції.

 • Приготувати дезинфікуючі розчини з хімічних речовин в поєднанні з миючими засобами.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

 1. Опрацювати групи хімічних середників, що використовують для приготування дезрозчинів. Дати їм характеристику.

2. Назвіть офіцинальні дезинфікуючі засоби.

Контрольні питання теми

 1. Що таке дезинфекцїя?

 2. Мета дезинфекції.

 3. Розділи дезинфекції.

 4. Види дезинфекції.

 5. Характеристика профілактичної та опосеридкованої (поточна та заключна) дезінфекції, їх мета.

 6. Які є методи дезинфекції?

 7. Які ви знаєте механічні способи знезараження?

 8. Які термічні методи дезинфекції можна застосовувати?

 9. Які групи хімічних препаратів застосовують для проведення дезинфекції?

 10. Яких правил техніки безпеки слід дотримуватись підчас приготування дезинфікуючих розчинів?

 11. Як приготувати 10% розчин хлорного вапна( маточний розчин)?

 12. Як приготувати робочий розчин хлорного вапна ( 0,1-0,5%, 1%, 3%, 5%).

 13. Приготуйте 0,2% , 1% розчин хлораміну.

Самостійна аудиторна робота студента

Під контролем викладача студенти готують дезрозчини.

Питання для самоконтролю знань

 1. Назвіть збудників інфекцій.

 2. Дайте визначення поняття « внутрілікарняна інфекція».

 3. Яка методика приготування робочого розчину хлорного вапна?

 4. Коли проводимо епідемічне розслідування ?

 5. Що передбачає дезинфекція у лікувально-профілактичних закладах ?

 6. Контроль якості дезинфекційних заходів.

Література:

 1. Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної

Психології. – К.:Вища школа 1991.

 1. Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд

за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

 1. Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е

изд., перераб. И доп. – М.: Медицина, 1989.

 1. Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

 2. Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

 3. Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь:

Тавріда, 1995.- 287с.

 1. Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

 2. Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

 3. Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я"2002.

 4. Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

 5. Нетяженко В.З.,Сьоміна А.Г.,Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.Київ.Здоров'я.1993р.ст.211-214.

 6. Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах.Тернопіль.Укгмедкнига.

2000р.ст.25.

Методичну вказівку підготував ас. Чернявська І.В.


Затверджено на засіданні кафедри ( протокол №_____ від _____серпня 2011р.)

Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П


ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №3 та медсестринства

Методична вказівка для студентів до практичного заняття № 3.

з предмету

"Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка".

Тема: Приготування перев’язувального матеріалу, укладка в бікс. Передстерилізаційна обробка

виробів медичного призначення, контроль якості обробки. Асептика і антисептика.

Актуальність теми: З метою профілактики внутрішньолікарняних інфекції у лікувально-профілактичних закладах медичні та лабораторні інструменти всіх видів після використання підлягають передстериліза-ційній обробці, що включає в себе проведення дезінфекції та передстерилізаційної очистки інструментів.

Навчальні цілі:

Знати:

 • техніку виготовлення ватних кульок, марлевих серветок;

 • способи укладки матеріалу в бікс;

 • правила проведення дезінфекції виробів медичного призначення;

 • етапи передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення;

 • правила проведення контролю якості передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення;

 • методи фізичної, механічної, хімічної та біологічної антисептики;

 • способи очистки шкіри рук;

 • алгоритми дотримання асептики при виконанні маніпуляцій.

Вміти:

 • виготовити ватні кульки, марлеві серветки;

 • укласти перев′язувальний матеріал в бікс різними способами;

 • здійснити передстерилізаційну обробку виробів медичного призначення;

 • провести контроль якості передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення.

 • виконати хірургічну обробку рук вищевказаними методами;

 • надягати стерильний халат, стерильні гумові рукавички, (операційній сестрі, хірургу);

 • накривати стерильний стіл:

а) в маніпуляційній

б) в операційній; • 8. користуватися стерильним інструментом.

 • 9. проводити поточну та заключну дезинфекцію.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з інструкціями щодо виготовлення ватних кульок, марлевих серветок.

Контрольні питання теми:


 1. Техніка виготовлення ватних кульок, марлевих серветок.

 2. Способи укладки матеріалу в бікс.

 3. Правила проведення дезінфекції виробів медичного призначення.

 4. Етапи передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення.

 5. Правила проведення контролю якості передстерилізаційної очистки виробів медичного призначення

 6. Визначення поняття антисептики.

 7. Характеристика фізичних методів антисептикита їх мета.

 8. Характеристика механічних методів антисептикита їх мета.

 9. Біологічні методи антисептикита їх мета.

 10. Визначення поняття асептики.

 11. Правила гігієнічного утримання рук медичних сестер операційно-перев’язувального блоку,

маніпуляційної.

 1. Хірургічна обробка рук за методом:

Фюрбрінгера

Спасокукоцького-Кочергіна

первомуром (С-4)

стериліуму

Діоцидом.

Самостійна аудиторна робота студента:

1. Виготовлення ватних кульок, марлевих серветок , вкладання перев′язувального матеріалу в бікс

2. Письмова відповідь на тестові завдання.3. Під контролем викладача студенти працюють в маніпуляційному кабінеті.

Питання для самоконтролю знань:

 1. Правила виготовлення ватних кульок, марлевих серветок.

 2. Підготовка бікса до стерилізації.

 3. Універсальний спосіб укладки матеріалу в бікс.

 4. Особливості видової укладки матеріалу в бікс.

 5. Особливості цілеспрямованої укладки матеріалу в бікс.

 6. З яких етапів складається передстерилізаційна обробка виробів медичного призначення?

 7. З якою метою проводять бензидинову та амідопіринову проби, їх суть?

 8. З якою метою проводять фенолфталеїнову пробу, її суть?

 9. Назвіть збудників гнійних захворювань.

 10. Джерела неспецифічної хірургічної інфекції.

 11. Механізм передачі внутрішньолікарняної інфекції.

 12. Фактори передачі інфекції.Література:

Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної

Психології. – К.:Вища школа 1991.

Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е

изд., перераб. И доп. – М.: Медицина, 1989.

Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь:

Тавріда, 1995.- 287с.

Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я" 2002.

Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

Нетяженко В.З.,Сьоміна А.Г.,Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.Київ.Здоров'я.1993р.ст.211-214.

Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах.Тернопіль.Укгмедкнига.

2000р.ст.25.


Методичну вказівку підготувала ас. Чернявська І.В.

Затверджено на засіданні кафедри ( протокол № від серпня 2011р.)
Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П
ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини № 3 та медсестринства

Методична розробка для студентів до проведення практичного заняття №4

з предмету

"Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Тема: Центральне стерилізаційне відділення (ЦВС): обладнання, функції автоклавування Стерилізація в повітряному і паровому стерилізаторах, методи кип’ятіння.

Актуальність теми: В лікувально-профілактичних закладах знайшли широке застосування різні методи стерилізації медичного інструментарію перев′язувального та шовного матеріалу, білизни, а багаторазове застосування медичних інструментів вимагає постійної уваги до якості їх стерилізації.

Навчальні цілі

Знати:


 • методи стерилізації;

 • функції та матеріально-технічне забезпечення ЦСВ;

 • будову, принцип дії та режим роботи парового стерилізатора;

 • будову, принцип дії та режим роботи повітряного стерилізатора;

 • способи упаковки медичного матеріалу в залежності від методу стерилізації;

 • методи контролю якості стерилізації;

 • терміни зберігання стерильності виробів медичного призначення при різних видах упаковки;

 • правила техніки безпеки при роботі в ЦСВ.

Вміти:

 • підготувати медичний інструментарій, білизну та перев′язувальний матеріал до стерилізації;

 • вибрати метод стерилізації в залежності від виду матеріалу, що підлягає стерилізації;

 • укласти медичний інструментарій, білизну та перев′язувальний матеріал у бікс, крафт-пакет, мяку упаковку;

 • здійснити стерилізацію виробів медичного призначення методом кип′ятіння, хімічним методом;

 • провести контроль якості стерилізації.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Заповнити таблицю:

Метод

стерилізації

Режим

стерилізаціїВироби медичного

призначенняСпосіб упаковки

Термін зберігання стерильності
Контрольні питання теми:


 1. Стерилізація. Фізичні та хімічні методи стерилізації.

 2. Функції та матеріально-технічне забезпечення ЦСВ, правила техніки безпеки.

 3. Будова, принцип дії та режим роботи парового стерилізатора.

 4. Будова, принцип дії та режим роботи повітряного стерилізатора.

 5. Вибір методу стерилізації в залежності від виду матеріалу, що підлягає стерилізації.

 6. Способи упаковки медичного матеріалу в залежності від методу стерилізації.

 7. Методи контролю якості стерилізації.

 8. Терміни зберігання стерильності виробів медичного призначення при різних видах упаковки.

 9. Кип′ятіння як метод стерилізації.

Самостійна аудиторна робота студента:

Письмова відповідь на тестові завдання.Питання для самоконтролю знань:

1.Значення стерилізації в забезпеченні санітарно-протиепідемічного режиму ЛПУ.

2.Автоклавування виробів медичного призначення.

3.Застосування сухожарової шафи для стерилізації виробів медичного призначення.

4.Стерилізація виробів медичного призначення методом кип′ятіння.

5.Стерилізація виробів медичного призначення хімічним методом.

6.Значення контролю якості стерилізації.

Література:

Вітенко І.С., Дутка Л.М., Зіменковська Л.Я. Основи загальної і медичної психології. – К.:Вища школа 1991.

Губенко І.Я., Шевченко О.Т., Бразалій Л.П., Апшай В.Г. Медсестринський догляд за пацієнтом. – К.: здоров`я, 2000. – 248с.

Матвеєв В.Ф. Основы медицинской психологии, этики и деонтологии. -2-е изд., перераб. и доп. – М.: Медицина, 1989.

Заликина Л.С. Общий уход за больными: Учеб. Пособие. –М.: Медицина, 1989.

Мухина С.А., Тарнавская И.И. Общий уход за больными: Учеб.пособие.- М.: Медицина 1989.

Практикум із сестринської справи. Укладач Касевич Н. М. – Сімферополь: Тавріда, 1995.- 287с.

Сестринська справа / За ред.. проф. М.Г. Шевчука – К.: Здоров`я, 1992.

Середюк Н.М. Внутрішня медицина – Київ "Медицина" 2006.

Смирнова З.М., Алтинбекова З.Б. Посібник з медсестринського процесу- Київ "Здоров`я" 2002.

Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи.Київ.Здоров′я.2005р ст.158-160.

Нетяженко В.З.,Сьоміна А.Г.,Присяжнюк М.С. Загальний та спеціальний догляд за хворими.

Київ.Здоров'я.1993р.ст.211-214.

Білик Л.С.Медичні маніпуляції в алгоритмах. Тернопіль. Укрмедкнига. 2000р.ст.25.
Методичну розробку підготував асистент Чернявська І.В.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____

Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини № 3 та медсестринства

Методична розробка для студентів до проведення практичного заняття №5.

з предмету

"Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка"

Тема: Приймальне відділення: функції, обладнання і документація. Шляхи госпіталізації пацієнта в стаціонар. Види санітарної обробки пацієнта. Виявлення і боротьба з

педикульозом.

Актуальність теми: Приймальне відділення лікарні звичайного стаціонару - це відділення, в якому проводять прийом і реєстрацію хворих, огляд, об’єктивні обстеження та первинну діагностику, санітарну обробку, транспортування хворих у лікувальне відділення, здійснюють інформаційно - довідкову роботу, крім того, в разі необхідності, надають невідкладну медичну допомогу.

Навчальні цілі

Знати:

 • облаштування та обладнання приймального відділення.

 • задачі медичної сестри приймального відділення.

 • види медичної документації та правила їх заповнення.

 • задачі, види і правила санітарної обробки пацієнтів.

 • ознаки педикульозу.

 • правила користування дезінсекційними засобами.

 • правила проведення антропометрії.

Вміти:

поступленні в стаціонар.

 • провести повну та часткову санітарну обробку хворого.

 • виявити педикульоз.

 • проводити дезінсекційну обробку хворих керуючись наказом № 410.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

2. Ознайомитись з інструкціями по використанню транспортних засобів медичного призначення.

Контрольні питання теми

1.Які шляхи госпіталізації хворих в стаціонар?

2.Які функції приймального відділення?

3.Які документи заповнює медична сестра приймального відділення на хворого,що поступає в стаціонар?

4.Які обстеження проводять хворому в приймальному відділенні?

5.Яке обладнання є в приймальному відділенні?

6.Проведення яких заходів включає санітарна обробка хворого?

7.Як виявити воші (гниди) і які заходи для їх ліквідації необхідно провести медичній сестрі?Самостійна аудиторна робота студента

Інструкція ˝Послідовність дії медичної сестри при виявленні педикульозу˝Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj koledzh -> Likuval na sprava fel dsher
Likuval na sprava fel dsher -> Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка
Medychnyj koledzh -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Medychnyj koledzh -> Методика проведення диференційованого заліку із предмету «Медсестринство в сімейній медицині»
Likuval na sprava fel dsher -> Програма для вищих медичних навчальних закладів
Medychnyj koledzh -> Міністерство охорони здоров’я україни
Medychnyj koledzh -> Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)
Likuval na sprava fel dsher -> Загальний догляд за пацієнтами та медична маніпуляційна техніка


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка