Ш. О. Аманошвілі Немає і не може бути дітей, які б не хотіли вчитися з самого початку навчанняДата конвертації02.12.2018
Розмір1.17 Mb.
#71911
 • Немає меж здібностям дитини, якщо педагог виявляє до неї оптимістичне та творче ставлення. Ш.О.Аманошвілі
 • Немає і не може бути дітей, які б не хотіли вчитися з самого початку навчання. В.Сухомлинський
 • Допомагаючи іншому піднятися на гору, ви самі наближаєтеся до вершини. Норман Шварцкопф
 • Якщо успіху досягти важко - треба докласти більше зусиль. П.Бомарше

Обдаровані діти – діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до виконання певних видів діяльності.

 • Обдаровані діти – діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до виконання певних видів діяльності.
 • Задатки - природжені анатомо-фізіологічні особливості, які є основою для розвитку на їх базі здібностей;
 • Схильності - конкретна вибіркова спрямованість індивіда на певну діяльність; ґрунтується на інтересах, потребах у виконанні певної діяльності;
 • Здібності – індивідуальні властивості особистості, які дають змогу за інших рівних умов успішніше оволодіти певною діяльністю, розв'язувати завдання, проблеми;
 • Загальні здібності – це властивості, які лежать в основі оволодіння будь-якою діяльністю;
 • Спеціальні здібності – дають змогу конкретній людині оволодіти певною діяльністю, успішно виконувати цю діяльність;
 • Творчі здібності – дають змогу успішно виконувати творчу діяльність( загальні творчі здібності-будь-яку творчу діяльність, наприклад, літературну, композиторську);
 • Обдарованість – специфічне поєднання здібностей, інтересів, потреб, яке дає змогу виконувати певну діяльність на якісно високому рівні, що відрізняється від умовного «середнього» рівня;
 • Творча обдарованість – дає змогу успішно розв’язувати творчі завдання, виконувати творчу діяльність оригінальніше, ніж за наявності 2простих» творчих здібностей;
 • Талант – система рис, властивостей, які дають змогу особистості досягти значних успіхів в оригінальному виконанні творчої діяльності;
 • Геніальність – найвища форма таланту, системна характеристика особистості, яка свідчить про її над оригінальні досягнення, що суттєво переважають «звичайну» й навіть творчу діяльність (зокрема й на рівні таланту).

Типи обдарованості

 • 1. Особлива, виняткова обдарованість – у таких дітей є проблеми у спілкуванні, підвищена нервова збудженість.
 • 2. Висока норма обдарованості – лідерська позиція в дитячому колективі.

Типи обдарованості, які одразу помічає учитель

 • 1. Інтелектуальний тип – “світлі голови”, “надія школи”. Учні точно й глибоко аналізують навчальний матеріал, нерідко схильні до філософського осмислення матеріалу. Їхня успішність не завжди збігається з рівнем їхніх здібностей. Тут усе визначає не тільки інтелект, а й ставлення до навчання, школи.
 • 2. Академічний тип – медалісти, гордість школи, справжні майстри своєї справи. Ці учні – генії саме навчання, це професіонали шкільної праці, чудові майстри швидкого та якісного засвоєння.
 • 3. Художній тип – високі досягнення у музиці, танці, живописі, скульптурі, сценічній діяльності.
 • 4. Креативний тип – нестандартність мислення, інший погляд на світ. Стандартні шкільні програми не дають можливості цим дітям виявити себе. Ці учні не надто добре вчаться(придумати буває легше ніж засвоїти). Для того, щоб побачити їх потрібно пропонувати особливу діяльність – нестандартні теми творів, особливі творчі завдання чи дослідницькі проекти.
 • 5. Лідерська, або соціальна обдарованість – яскраве почуття гумору, яке допомагає подобатися іншим людям (своєрідна “жилетка” для кожного, з ними радяться, їх люблять). Таких учнів учителі характеризують як пересічних хуліганів, що викликає негативне ставлення з боку учнів
 • 6. Психомоторна чи спортивна обдарованість

Особливості обдарованих дітей

Наявність великого обсягу інформації;

 • Наявність великого обсягу інформації;
 • Великий словниковий запас;
 • Самостійне перенесення засвоєного в нові умови;
 • Установлює причинно-наслідкові зв’язки;
 • Уміє робити висновки;
 • Вміє інтегрувати і синтезувати інформацію;
 • Із власної ініціативи вибирає для вирішення складні завдання;
 • Здатна організувати і узагальнити наявну інформацію;

Вміє висловлювати зміст досить умовних ідей;

 • Вміє висловлювати зміст досить умовних ідей;
 • Уміє помічати найтонші відмінності в матеріалі;
 • Уміє зробити аналіз будь-якої ситуації, що виникла, перш, ніж діяти в ній;
 • Чутливість до протиріч;
 • Вміє оцінювати як результат, так і сам процес роботи;
 • Вміє передбачити наслідки своїх і чужих дій;
 • Уміє міркувати,будувати гіпотези;

Застосовує ідеї на практиці;

 • Застосовує ідеї на практиці;
 • Здатна до творчого перетворення дійсності й умов завдання;
 • Критична у мисленні;
 • Має високу допитливість;
 • Здатна ризикувати;
 • Має розвинуте мислення;
 • Гнучка у мисленні і ідеях;
 • Має високу швидкість мислення;
 • Здатна висловлювати оригінальні ідеї, винаходити нове;
 • Має багату уяву;
 • Здатна сприймати неоднозначні речі;
 • Має розвинуту інтуїцію;
 • Дуже активні й завжди чимось зайняті. Вони прагнуть працювати більше за інших;
 • Хочуть учитись і досягають у навчанні значних успіхів;
 • Урок для обдарованих дітей особливо цікавий тоді, коли використовується дослідницький метод;
 • Із задоволенням виконують складні й довгострокові завдання;
 • Мають почуття гумору, перебільшене почуття страху;
 • Для них важливі не тільки глибокі й міцні знання, а й практичні навички, які дитина може отримати у різних наукових товариствах.

Складаючи програми

 • Складаючи програми
 • для обдарованих дітей та реалізуючи їх, необхідно враховувати такі проблеми:

Негативне ставлення до школи(програма цікава, але навчальний план не відповідає їхнім вимогам) ;

 • Негативне ставлення до школи(програма цікава, але навчальний план не відповідає їхнім вимогам) ;
 • Ігрові інтереси (обдарованим дітям подобаються складні ігри та завдання, така дитина потрапляючи в ізоляцію,усамітнюється, замикається в собі);
 • Несприйняття стандартних форм;
 • Заглиблення у філософські проблеми;
 • Прагнення досконалості (потреба в самоактуалізації);
 • Відчуття незадоволення;

Нереалістична мета (завищена);

 • Нереалістична мета (завищена);
 • Надчутливість;
 • Потреба в увазі дорослих;
 • Потреба в безпеці;
 • Нетерпимість до оточення, рівень інтелектуального розвитку значно нижчий.
 • Відмінність
 • між відмінниками
 • і обдарованими учнями
 • Відмінник
 • Обдарований учень
 • Знає відповіді
 • Ставить запитання
 • Цікавиться
 • Допитливий
 • Висловлює цікаві думки та ідеї
 • “Дикі” думки та ідеї
 • Наполегливо працює
 • Грається, але отримує високі бали, особливо з творчих завдань
 • Відповідає
 • Дискутує
 • Легко вчиться
 • Вчиться самостійно і наперед
 • Відмінник
 • Обдарований учень
 • Проводить час з однолітками
 • Більше до вподоби компанія дорослих
 • Виконує домашні завдання
 • Створює проекти
 • Копіює
 • Творить нове
 • Любить школу
 • Любить пізнавати
 • Добре сприймає матеріал
 • Інтенсивно досягає бажаного,налаштовуючи самого себе
 • Запам’ятовує інформацію
 • Використовує інформацію
 • Відмінник
 • Обдарований учень
 • Потребує 6-8 повторень
 • 1-2 повторень достатньо
 • Готовий до дії, реагування, відповіді
 • Уважно придивляється до життя і все помічає
 • Критично ставиться до себе і до інших

Рекомендації щодо прийомів і методів розвитку творчих здібностей учнів

 • Рекомендації щодо прийомів і методів розвитку творчих здібностей учнів

- допомагайте їм діяти незалежно;

 • - допомагайте їм діяти незалежно;
 • - не робіть швидких припущень, на основі детального спостереження та оцінки визначайте сильні та слабкі сторони учнів;
 • - не стримуйте ініціативи учнів, і не виконуйте роботу за них;
 • - розвивайте в них навички самостійного вирішення проблем;
 • - використовуйте складні ситуації, які виникають у дітей у школі чи вдома. Для застосування набутих навичок у вирішенні проблем;
 • - стимулюйте творчий інтерес у дітей;
 • - використовуйте цікаві аналогії;
 • - створюйте на уроці емоційне переживання (ефект здивування, захоплення, недовіри, незвичність наведеного факту);
   • - використовуйте розвивальні ігри, що моделюють сам творчий процес, сприяють розвитку різних інтелектуальних рис, а саме: уваги, пам’яті, особливо зорової, здатності до комбінування, вміння знаходити помилки; просторову уяву, здатність передбачати наслідки власних кроків;
   • - підходьте до всього творчо.
   • Адже, розвиток творчих здібностей учнів – це справа не одного дня, тижня чи місяця, а результат наполегливої і систематичної праці впродовж року, усього часу навчання в школі, всього життя.

Схема поетапного формування творчих здібностей школярів за М. Скаткіним:

 • І етап-учитель формує творчі завдання й сам їх вирішує, а дітям пропонує роль виконавців своїх вказівок;
 • ІІ етап – учитель ставить завдання учням, підбиває підсумки роботи;
 • ІІІ етап - учитель ставить творчі завдання, а учні самостійно проходять усі етапи пошуку аж до висновків.

Цікаві факти

 • 1. Чи всі діти обдаровані? – Всі, ступінь обдарованості різна.
 • 2. - Обдаровані – здатні виконувати діяльність;
 • - Талановиті – досягають успіху;
 • - Геніальні – рухають прогрес.
 • 3. До 14 р. відсутня відмінність в інтелекті дітей різної статі.
 • 4. 1983 р. Б.Кларк відзначив, що більш обдаровані в школі – дівчатка.
 • 5. В 3-4 кл. хлопчики стають більш наполегливі у навчанні

Цікаві факти

 • дівчатка
 • хлопчики
 • - спокійні, пасивні
 • - В 3 рази більше іграшок
 • - заборонено ризикувати
 • - дозволено брати участь у рухливих ризикованих іграх
 • - мами тримають ближче до себе, навіюють, що вони залежні від інших
 • - схильні до логічного мислення
 • - високий рейтинг самостійності та оригінальності мислення
 • -
 • - ігнорують реакції вчителя
 • Книги. Головні діючі особи – хлопчики = 66%, в задачах і вправах – 81,2% хлопчики

Діагностика компетентності учнів

 • Чи можеш ти планувати навчальну та самоосвітню діяльність? а) Так – 44,4%
 • б) ні – 3,8%
 • в) не впевнений – 51,8%
 • Які види діяльності ти вмієш здійснювати?
 • а) Давати самооцінку – 14,8%
 • б) здійснювати самоконтроль – 77,8%
 • в) нічого – 7,4%
 • У яких видах пізнавальної діяльності ти береш участь у класі і в школі?
 • а) Конкурсах творів – 7,4%
 • б) конкурсах читців – 3,7%
 • в) олімпіадах – 37%
 • г) КВК – 14,8% д) не беру участі – 40%
 • Який темп читання вголос ти зберігаєш?
 • а) Вище 120 слів – 40%
 • б) 80-120 слів – 55,5%
 • в) менше 80 слів – 3,7%
 • Чи сформовано навички виразного читання тексту?
 • а) Без помилок – 37%
 • б) з помилками – 63%
 • в) не сформовано – 7,4%
 • З яких предметів ти можеш самостійно вивчити нескладні навчальні теми?
 • а) 3 мови – 29,6%
 • б) з літератури – 66,6%
 • в) з історії – 29,6%
 • г)з географії – 40%
 • ґ) з математики – 7,4%
 • д) з фізики – 22,2%
 • е) з хімії – 18,5%
 • Чи вмієш визначати основне в матеріалі?
 • а) Так – 44,4%
 • б) ні – 3,7%
 • в) не завжди – 48,1%
 • Якими навичками ти володієш у повному обсязі?
 • а) Передавати зміст навчального матеріалу – 14,8%
 • б) складати схему (план) відповіді – 37%
 • в) узагальнювати та систематизувати матеріал у межах навчальної теми – 37%
 • г) не володію – 14,8%
 • Чи вмієш ти слухати лекцію вчителя, відповідь учня, а потім відтворити основні думки прослуханого? а) Так – 48,1%
 • б) ні – 3,7% в) не завжди – 51,8%
 • Які навички роботи з додатковою літературою сформовані в тебе?
 • а) Уміння знаходити потрібний матеріал в каталогах, картотеці – 14,8%
 • б) підготувати повідомлення – 33,3%
 • в)скласти каталог прочитаних книжок – 14,8%
 • г) використовувати науково-популярну літературу – 33,3%
 • ґ) ніякі – 14,8%
 • Які навички усного мовлення сформовано?
 • а) Відповідати на запитання – 33,3%
 • б) вести діалог – 55,5%
 • в) зв’язно викладати матеріал з кількох джерел за самостійно складеним планом – 29,6%
 • г) користувалися згорнутими формами відповіді (план, таблиці, тези, графіки) – 14,8%
 • Які види письмових робіт пій можеш виконати самостійно?
 • а) Грамотно списати – 70,3%
 • б) виписати цитати – 48,1%
 • в) написати твір – 59,2%
 • г) написати відгук – 22,2%
 • д) написати заяву – 33,3%
 • е) написати автобіографію – 18,5%
 • є) скласти протокол – 3,7%
 • ж) грамотно написати під диктовку – 27%
 • На якому рівні ти вмієш користуватися комп’ютерними технологіями?
 • а) Підготувати комп’ютер до роботи – 77,7%
 • б) знайти потрібну інформацію – 85,1%
 • в) друкувати текст – 74%
 • г) користуватися Інтернетом – 74%
 • Що ти читаєш ?
 • а) Художню літературу – 51,8%
 • б) науково-популярну літературу – 22,2%
 • в) періодичну пресу (газети, журнали) – 29,6%
 • г) підручники – 55,5%
 • ґ) нічого не читаю – 3,7%
 • Чи знаєш ти, які професії на ринку праці потрібні на сучасному етапі?
 • а) Юристи – 22,2%
 • б) економісти – 33,3%
 • в) інженери – 25,9%
 • г) робітники різних спеціальностей – 55,5%
 • ґ) лікарі – 22,2%
 • д) вчителі – 22,2%
 • е)не знаю – 25,9%
 • Якщо обрана тобою спеціальність не користується попитом на ринку праці, чи здатен ти опанувати нову професію, за якою знайдеш роботу?
 • а) Так - 48,1%
 • б) ні
 • в) не знаю - 51,8%
 • Які риси характеру заважають тобі в житті ?
 • а) Лінь - 59,2%
 • б) невитриманість - 29,6%
 • в) відсутність волі - 7,4%
 • г) брутальність - 25,9%
 • ґ) упертість - 25,9%
 • д) неповага до однолітків та дорослих – 3,7%
 • е )відсутність бажання пізнавати нове – 3,7% є) порушення режиму дня – 37%
 • Якщо ти займаєшся самовихованням, то які риси характеру ти хочеш виховувати в собі?
 • а) Працьовитість – 33,3%
 • б) наполегливість – 48,1%
 • в) відповідальність за доручену справу – 40,7%
 • г) витриманість – 40,7% ґ) чесність – 25,9%
 • д) самокритичність – 18,5%
 • е) уміння пристосуватися до економічних обставин, які змінюються – 11,1%
 • є)не знаю – 22,2%
 • Чи розумієш ти значення слів: «Учитися впродовж життя»?
 • а) Розумію – 77,7%
 • б) не зовсім – 22,3%
 • в) не розумію.

До Дня толерантності

 • 1. Чи знаєте ви про День толерантності?
 • - так – 40%
 • - ні – 60%
 • 2. Що таке толерантність? Вихованість, гарні манери, етикет мовлення, вміння поводити себе,поводження людей по відношенню до суспільства, гарне ставлення людей одна до одної
 • 3. Якими є основні причини виявлення насильства та жорстокості?
 • Депресія, стреси, поганий настрій,грубість, погане дитинство, погана компанія, вплив суспільства на людину, жорстокість з дітьми в ранньому віці, сп’яніння, моральний вплив, відсутність моралі.
 • 4. Чи можуть відмінності між людьми стати причиною насильства та жорстокості?
 • = так – 60%
 • - ні – 10%
 • - не завжди – 30%
 • 5. З наведених нижче причин виділіть ту, яка, на вашу думку, є найголовнішою, що спричиняє породження зла і насильства:
 • - проблема соціальних відмінностей – 50%
 • - проблема віку
 • - проблема різних точок зору – 20%
 • - проблема релігії
 • - проблема зовнішності
 • - проблема національності, раси
 • - проблема батьків та дітей – 30%
 • 6. Що необхідно зробити, щоб досягти миру та доброти в суспільстві?
 • Навчитись сприймати та поважати всіх людей,бути чесним, мати совість, спершу – змінитись самому, тому що все суспільство не зміниш, мати в країнах добру владу, бути добрим, поводити себе відповідно.
 • 7. Якими якостями повинна володіти особистість, котра прагне до толерантності?
 • Чесність, доброта, щирість, врівноваженість, повага, вміння вислухати співрозмовника, вихованість, правильне поводження з людьми, розуміння, справедливість.


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка