Схема аналізу уроку з фізики та критерії оцінки уроків, проведених студентамиСкачати 23.89 Kb.
Дата конвертації19.11.2018
Розмір23.89 Kb.
#64877


Схема аналізу уроку з фізики
та критерії оцінки уроків, проведених студентами

Аналіз відкритого уроку з фізики, його обговорення та звітна документація.

Головною задачею аналізу уроку є встановлення результату навчальновиховної діяльності вчителя (студента) та учнів; при цьому необхідно показати, що сприяло досягненню мети уроку, а що заважало, які недоліки мали місце на уроці та їх причини. Аналізуючи урок, потрібно мати на увазі, що метою Аналізу будь-якого уроку є не тільки виявлення його недоліків, але й з'ясовування позитивних сторін в роботі кожного вчителя (студента), чому можна навчитися в нього.

В процесі спостереження уроку потрібно занотовувати якомога більшу кількість відомостей, що стосуються різних сторін уроку. Одночасно необхідно фіксувати і свої зауваження та узагальнення. З цією метою рекомендується сторінку зошита, в якому ведуться записи уроку, ділити вертикально на дві частини: основна частина (три чверті) для фіксації фрагментів уроку та чверть сторінки для відміток позитивних і негативних моментів та попутних порад.

Ці матеріали дадуть можливість після уроку детально провести його аналіз.

Обговорення уроку рекомендується починати з самооцінки студентом свого уроку. В зв'язку з цим перше слово надається тому, хто проводив урок (вчителю чи практиканту). Він же відповідає на питання, якщо вони будуть. Після цього слово надається по черзі всім практикантам та вчителю, що були присутніми на уроці. Потім методист висловлює свої зауваження, відмічає позитивні сторони уроку. Підводячи підсумки обговорення, він же оцінює урок та оголошує оцінку.

Обговорення уроку протоколюється практикантом призначеним методистом на папері формату А4 (папером забезпечує студент, що проводив відкритий урок). Протокол відкритого уроку, підписаний методистом, додається до його конспекту.


Аналіз та обговорення уроку проводиться за такими питаннями:

А. Організація уроку.

 1. Своєчасний прихід учнів та вчителя-практиканта в клас.

 2. Форма привітання та перевірка присутніх на уроці учнів.

 3. Наявність дошки, крейди, вологої ганчірки.

 4. Готовність учнів до уроку (наявність на партах зошита з фізики, підручника, ручки тощо).

 5. Чи підготовані наочні посібники, технічна апаратура.

 6. Чи точно за дзвоником починався та закінчувався урок.


Б. Тип, структура, зміст та методика його проведення.

 1. Тип уроку, відповідність вибору типу уроку освітній меті.

 2. Відповідність структури уроку його типу.

 3. Відповідність змісту уроку вимогам програми.

 4. Методичний та науковий рівень уроку.

 5. Відповідність змісту дидактичного матеріалу віковим особливостям учнів та рівню їх підготовки.

 6. Наочність на уроці. Ефективність її використання. Рівень методики та техніки демонстраційного експерименту.

 7. Вивчення нового матеріалу. Створення проблемно-пошукової ситуації. Передбачення вчителем можливих труднощів та шляхи їх подолання.

 8. Шляхи активізації розумової діяльності учнів на уроці.

 9. Наявність зв'язку між матеріалом, що вивчається, та вивченим.

 10. Самостійна робота учнів на уроці.

 11. Методи закріплення нових знань на уроці. Використання матеріалу, що вивчався, в різних ситуаціях.

 12. Облік знань, умінь та навичок, що формуються на уроці. Якість отриманих знань учнів. Помилки, що були допущені учнями та способи їх виправлення. Культура мовлення учнів.

 13. Завдання додому. Інструктаж вчителя про раціоналізацію прийомів розумової діяльності учнів вдома.

 14. Досягнення мети уроку.

 15. Раціональність використання часу на уроці.

 16. Освітня та виховна цінність уроку.

 17. Якими прийомами роботи практикант забезпечив дисципліну, увагу, контакт з класом, інтерес учнів до уроку? Яким було відношення учнів до уроку в цілому та їх поведінка на окремих етапах?

 18. Які педагогічні якості практиканта проявилися на уроці?

 19. Практикант на уроці. Культура мовлення. Поза та манери під час викладання. Голос, міміка, дикція, ритм викладення. Наявність педагогічного. Такту та авторитет. Зовнішній вигляд практиканта.

 20. Загальна оцінка уроку. Поради практиканту.

Критерії оцінки уроків студента.

При оцінці уроків слід враховувати якість підготовки студента до уроку, зміст, проведення та результат уроку.

Оцінку «відмінно» ставлять за бездоганно проведений урок, коли студент при підготовці до уроку: виявив вміння самостійно та творчо готуватися до уроку при наявності напрямних порад; вірно підібрав дидактичний матеріал; склав план-конспект уроку відповідно до вимог та своєчасно надав його для підпису вчителю; повністю підготував обладнання уроку (підібрав дидактичний матеріал, перевірив роботу експериментальних установок).

Зміст та методика проведення уроку: повністю досягнуто навчальної мети уроку, виконано план уроку, розкрито тему уроку, матеріал викладено на високому науково-методичному рівні; при викладенні матеріалу не було допущено жодної помилки або неточності; правильно вибрані та вміло використані методи вивчення нового матеріалу та методи перевірки знань; матеріал уроку був розташований в педагогічне обґрунтованій послідовності, що дозволило полегшити його розуміння учнями та забезпечити міцне засвоєння; правильно було підібрано та проведено на високому педагогічному рівні фізичний експеримент, проведено всебічний аналіз результату експерименту та зроблено з нього висновки; забезпечено усвідомлене сприйняття класом матеріалу; весь клас працював активно; поєднувалися різні форми роботи; розвивалися навички самостійної роботи учнів на уроці; правильно було використано час уроку, практикант добився засвоєння всіма учнями матеріалу безпосередньо на уроці, використавши ефективні форми закріплення знань; помічались та виправлялись своєчасно помилки у відповідях учнів, знання їх оцінювалися об'єктивно, оцінки коментувалися; практикант добре вивчив клас, правильно реагував на поведінку учнів; керуючи їх увагою, зумів забезпечити зразкову дисципліну класу; забезпечено високу культуру записів на дошці; урок було проведено літературною мовою; самоаналіз уроку повний, критичний та правильний.

Оцінку «добре» ставлять за уроки, що задовольняють всім вимогам, які було вказано для оцінки «відмінно», але з наявністю незначних недоліків.

При підготовці до уроку: студент підібрав матеріал до уроку та склав план-конспект його за допомогою консультацій вчителя та методиста; підготував фізичний експеримент, але недостатньо перевірив роботу експериментальних установок, що не вплинуло на якість уроку.

Зміст та методика проведення уроку: повне досягнення мети, виконання задач та плану уроку з незначними недоліками; проведений урок за своїм змістом методично та науково витриманий, але не завжди узгоджено вирішувалися освітні та виховні задачі уроку; студент використовував ефективні методи та методичні прийоми, але недостатньо творчо, або на уроці мали місце методичні прорахунки, які не порушили нормальної роботи; допущені незначні неточності в техніці демонстраційного експерименту; окремі неточності в відповідях, в мовленні учнів виправлялись несвоєчасно; на уроці "була гарна дисципліна, учні добре працювали, але їх активність була нерівномірною або на окремих ділянках уроку незначною; оцінки мотивувалися поверхнево, записи на дошці розкидані; практикант знає клас, володіє ним, дає правильний, хоча і недостатньо розгорнутий аналіз свого уроку.

Оцінку «задовільно» ставлять, якщо при підготовці до уроку: студент не зміг виявити самостійності в правильному підборі теоретичного, дидактичного та експериментального матеріалу уроку; підготовка до уроку проходила зі значною допомогою вчителя чи методиста; конспект надано несвоєчасно та виконано неякісно.

Зміст та методика проведення уроку: освітні та виховні задачі в основному виконано, тему уроку розкрито; урок в основному методично та науково витримано, але студент допускав в поясненні неточності або не помічав помилок в відповідях учнів; на уроці студент не зміг організувати активної розумової діяльності учнів; погано знає учнів класу; наочність на уроці використовувалася в основному правильно, але мали місце окремі неточності (неправильне розташування приладів на демонстраційному столі, недостатні пояснення до дослідів, досліди проводив невпевнено, недбало); під час проведення уроку студент допускав методичні помилки і це негативно вплинуло на знання учнів; на уроці мали місце порушення учнями дисципліни, а практикант не завжди вірно та своєчасно реагував на це; урок аналізує не повно, багатьох недоліків не помітив.

Оцінку «незадовільно» ставлять, якщо при задовільній підготовці до уроку студент: не виконав освітніх та виховних задач уроку, план уроку виконано не повністю; провів урок на низькому методичному та науковому рівні, допускав грубі помилки, внаслідок чого учні не засвоїли навчального матеріалу; мовлення студента нечітке, з наявністю недоліків по формі та змісту; не помічалися помилки у відповідях учнів; дисципліна учнів на уроці була поганою, а студент виявився безпорадним в її налагодженні.


Скачати 23.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка