«Шевченко і світова література. (Спроба компаративного аналізу творчості Т. Г. Шевченка в межах програми зі світової літератури)»Дата конвертації23.03.2019
Розмір82.5 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Косівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Виступ на тему:

«Шевченко і світова література.(Спроба компаративного аналізу

творчості Т.Г. Шевченка

в межах програми зі світової літератури)»

Підготувала вчитель

світової літератури

Косівської ЗОШ І-ІІІ ст.

Ставнича І.В.

Колиндяни - 2014

План


І. Невмирущий геній Кобзаря.

ІІ. Компаративний аналіз як один зі шляхів осягнення творчості Т.Г. Шевченка. 1. Актуальність проблеми.

2.Поняття компаративізму.

3. Мета  уроку компаративного аналізу.

4. Різні форми порівняльного методу.

5. Схема компаративного аналізу художнього тексту.

ІІІ. Практичне застосування компаративного аналізу творчості Т.Г. Шевченка в межах програми зі світової літератури.


 1. Порівняння пейзажної лірики Г.Гейне та Т.Г.Шевченка ( 5 клас, елементи історико-типологічного методу).

 2. Ідейні рупори української та угорської націй : Т.Г.Шевченко і Ш.Петефі (6 кл., елементи історико-типологічного методу).

 3. Літературні балади (7 кл., елементи історико-типологічного та порівняльно-порівняльного методів).

 4. Осуд війни в “Гайдамаках” Т.Шевченка та “Іліаді” Гомера (8-9 кл. Порівняльно-порівняльний метод).

 5. Ідея стійкості та нескореності в поемі Т.Шевченка “Кавказ” та трагедії Есхіла “Прометей закутий” (8-9 кл. Порівняння, при якому фіксуються взаємовпливи різних явищ)

 6. Романтизм у світовій та українській літературах (9 кл.,історико-типологічний метод).

 7. Тема жіночої долі в поемі Т.Г.Шевченка “Катерина” та драматичній поемі “Фауст” Й.В.Гете (9 кл., порівняльно-порівняльний метод).

 8. Співці страждань народних : Т.Г.Шевченко та М.Некрасов (10 кл., історико-генетичний метод).

 9. Національний колорит у творчості Т.Г.Шевченка та японського письменника Ясунарі Кавабати (11 кл., порівняльно-порівняльний метод).

ІV. Значення систематичного використання елементів компаративного аналізу

Він був сином мужика і став володарем у царстві духа.

Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури…

(Іван Франко)ІІ. Компаративний аналіз як один зі шляхів осягнення творчості

Т.Г. Шевченка.

 1. Актуальність проблеми.

У Державному стандарті базової повної освіти зазначено, що складовими літературного компонента є емоційно-ціннісна, літературознавча, загальнокультурна і компаративна лінії. В умовах значного зростання обсягу навчального матеріалу доречним стає застосування елементів компаративного аналізу на уроках світової літератури. Ця методична проблема є особливо актуальною щодо розуміння місця Т. Г. Шевченка у світовому літературному процесі і глибшого пізнання творчості самого поета. Ми пам’ятаємо, що світова велич Кобзаря визначається його приналежністю до найкращих зразків світової літератури, але так мало знаємо про зворотній зв'язок, про вплив світових прогресивних ідей на творчість поета. і маємо можливість заглибитись у творчість Кобзаря, оцінити вплив світових класиків на ідеї Т. Г. Шевченка, роздивитися алюзії і  зрозуміти кругозір поета.  Звернемося до тих творів, які мають помітний вплив на творчість Шевченка, і зіставимо життєві і творчі шляхи окремих митців з долею Кобзаря. Ці паралелі можна використати на уроках світової літератури.

2.Поняття компаративізму.

Сучасне життя висуває необхідність творчого підходу до уроку літератури та до всього процесу навчання. Компаративістика відкриває широкі горизонти в процесі навчання та виховання сучасних школярів, розширення їхнього кругозору, формування цілісного світобачення.Компаративізм – це порівняльно-історичний метод, який застосовується при вивченні споріднених мов, у літературознавчій теорії та практиці.

Компаративістика – порівняльне вивчення фольклору, національних літератур,процесів їх взаємозв’язку, взаємодії, взаємовпливів на основі порівняльно-історичного методу

3. Мета  уроку компаративного аналізу.

 • Глибше розкрити ідейно-естетичну сутність кожного твору, прцесу;

 • дати історико-літературне пояснення відповідностей чи відмінностей літературних явищ;

 • формувати гуманістичний світогляд учня, шанобливе ставлення до інших народів.

4. Різні форми порівняльного методу.

 • Порівняльно-порівняльний метод, що виявляє природу різнорідних об’єктів;

 • історико-типологічний, що пояснює подібність різних за походженням явищ однаковими умовами розвитку;

 • історико-генетичний (літературні явища подібні через спільне походження);

 • Порівняння, при якому фіксуються взаємовпливи різних явищ.

5. Схема компаративного аналізу художнього тексту.

 • час написання твору ;

 • суспільно-політичні обставини;

 • літературні напрями, школи тощо;

 • менталітет нації;

 • біографія письменника;

 • психологія художньої творчості;

 • сюжет;

 • тема, ідея, проблематика;

 • жанр;

 • композиція;

 • мовні засоби .

ІІІ. Практичне застосування компаративного аналізу творчості

Т.Г. Шевченка в межах програми зі світової літератури.

1.Порівняння пейзажної лірики Г.Гейне та Т.Г.Шевченка ( 5 клас, елементи історико-типологічного методу).

Генріх Гейне “Задзвени із глибини…”( порівняти переклади Л. Первомайського та О. Блока)Т. Г. Шевченко

 • «Зоре моя вечірняя…»,

 • «Сонце заходить, гори чорніють…»,

 • «Тече вода з-під явора…»,

 • «Тихесенько вітер віє…»,

 • “Садок вишневий коло хати…”

 • “За сонцем хмаронька пливе…”

Бесіда

 • Порівняйте зміст поезій Г.Гейне та Т.Г.Шевченка. (Замилування красою рідної природи)

 • Які з поезій українського автора є суголосними за настроєм творові німецького поета?

(«Тече вода з-під явора…», “Садок вишневий коло хати…”)

 • Які фольклорні образи природи запозичили обидва митці із УНТ? (Гейне: “в квітах сад зелений”, “троянда”; Шевченко: “садок вишневий”, “явір над водою”, “червона калина” і т.д.)

 • Якими засобами поетичного мовлення послуговувалися поети? (Епітети, метафори)

2.Ідейні рупори української та угорської націй : Т.Г.Шевченко і Ш.Петефі (6 кл., елементи історико-типологічного методу).

 • За що боролись Т.Шевченко і Ш.Петефі? (За визволення рідних народів від національного та соціального гніту)

 • До кого звертається Ш.Петефі у своїй поезії “Коли ти муж, будь мужнім…”? ( До своїх поневолених земляків)

 • До чого закликає Т.Шевченко у поезії “Заповіт”?(“Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю окропіте”)

 • Що є спільного у цих творах? (“Коли ти муж – будь мужнім, борися і страждай, але своєї волі нікому не віддай!”)

 • Який настрій панує у поезіях? (Рішучий, патріотичний)

3.Літературні балади (7 кл., елементи історико-типологічного та порівняльно-порівняльного методів).

 • Що таке балада?

 • Який фінал балади Т.Шевченка “Причинна“ та балади Й.В.Гете “Вільшаний король”?(Трагічний)

 • Чому головним героям відібрано життя? (Порушили спокій нічної природи, мимоволі перейшли межу світу темних сил)

 • Знайдіть елементи фольклору у текстах.(Образи русалок, лісового царя)

 • До якого типу балад належать обидва твори?

( Казково-фантастичні, “Причинна” з епементами соціально-побутової)

 1. Осуд війни в “Гайдамаках” Т.Шевченка та “Іліаді” Гомера (8-9 кл. Порівняльно-порівняльний метод).

 • Знайдіть в тексті “Іліади” Гомера опис двобою Ахілла та Гектора.

 • Порівняйте цей опис із “червоним бенкетом” гайдамаків ( Ярема, Гонта).

 • Яку мету передбачали письменники, змальовуючи батальні сцени?(Засудження війни)

 • Хто з персонажів “Іліади” є більш близьким до образу Яреми? У чому подібність? (Гектор; вірний присязі, чесний воїн, веде за собою, стоїть до кінця)

 • Чи є щось спільне між Ахіллом та Гонтою ?(Ахілл мстить за Патрокла, Гонта - за синів. Та в українського героя головний мотив боротьби – ідея свободи, справедливості.У грека – слава)

5.Ідея стійкості та нескореності в поемі Т.Шевченка “Кавказ” та трагедії Есхіла “Прометей закутий” (8-9 кл. Порівняння, при якому фіксуються взаємовпливи різних явищ)

 • Хто такий Прометей? Чому його покарав Зевс?

 • Чому Т.Шевченко звертається до цього образу?( Його приковано до Кавказьких гір, де Росія вела загарбницьку війну. Саме там загинув друг Т.Шевченка Я.де Бальмен)

 • Який символічний зміст вкладає український поет в образ титана?(Дух непокірності, волелюбність кавказького та українського народів)

 • Чи є дані твори актуальними сьогодні? Чому?

6.Романтизм у світовій та українській літературах (9 кл.,історико-типологічний метод).

 • Назвіть характерні ознаки літератури романтизму. (Використання елементів УНТ, змалювання історичного минулого, внутрішнього світу персонажів, екзотики чужих країв, романтичного героя –мрійника чи борця-одинака.)

 • Порівняйте ранню лірику Т.Шевченка із творчістю Дж.Г.Байрона, О.С.Пушкіна, Г.Гейне, А.Міцкевича тощо.

7. Тема жіночої долі в поемі Т.Г.Шевченка “Катерина” та драматичній поемі “Фауст” Й.В.Гете (9 кл., порівняльно-порівняльний метод).

 • За яких обставин відбулося знайомство з коханими Катерини і Маргарити?

 • Чому дівчата повірили словам своїх обранців? (Бо щиро кохали)

 • У чому подібність і відмінність розвитку їхніх стосунків із коханими?

 • Чому обидві вирішили відмовитись від власної дитини?

 • У чому їхнє нещастя?

 • Чи могли вони вчинити по-іншому? У чому їхня помилка?

 • Яка відмінність між персонажами? (Маргарита усвідомила помилку і покаялась, тому“врятована”.Катерина не знайшла виходу із трагічної ситуації і вчинила самогубство)

8. Співці страждань народних : Т.Г.Шевченко та М.Некрасов (10 кл., історико-генетичний метод).

 • Порівняйте біографії письменників, їхнє ставлення до кріпаччини.(Обидва бачили змалечку біду і страждання простого народу, негативно ставились до цього)

 • Із якими творами Т.Шевченка перекликається вірш М.Некрасова “Роздуми біля парадного під’їзду”?

(“І мертвим, і живим…”, “Сон” (“У всякого своя доля…”)

 • До якого літературного напряму належить творчість обох письменників?(Критичний реалізм)

 • Проаналізуйте вірш М.Некпасова “На смерть Шевченка”.Що знаєте про історію написання даної поезії?(Написана після похорону українського поета)

 • Кому із великих світочів української літератури присвятив Т.Шевченко свою елегію? (“На вічну пам’ять Котляревському”)

9.Національний колорит у творчості Т.Г.Шевченка та японського письменника Ясунарі Кавабати (11 кл., порівняльно-порівняльний метод).

 • Які елементи національного колориту ви помітили в тексті повісті?(Чайна церемонія, чайні чашки, опис кімоно, рожевої фуросікі із зображенням журавлів)

 • В чому ж суть чайної церемонії? (В очищенні душі, у звільнення її від вульгаризації. "Шлях чаю" ("тядо") японці здавна звуть "дорогою життя", шляхом чистоти і досягнення єдності, гармонії зі світом людей і природи).

 • - Що символізує собою чайна чашка? (Стає мірилом одвічних моральних цінностей)

 • Зіставте описи чайних чашок з долями їхніх власників.( У Тікако немає ні власного минулого, ні власної душі. Все, що її супроводжує, чуже: будиночки, чашки...).

 • Чому повість саме так називається і що символізують журавлі?? (Тисяча журавлів - це символ чистоти та щастя, яких шукає кожна людина, інколи не здогадуючись, що вони зовсім поруч.Лірична повість "Тисяча журавлів" написана на основі давнього естетичного принципу японського мистецтва - міябі (яскрава краса). Краса у творі показана всебічно: і як чуттєва, земна краса (пані Оота), і як вишукана, вічна краса (дівчина Юкіко), і як прихована, внутрішня краса (образі Фуміко). Автор передає відчуття краси з допомогою особливого прийому - натяку (йодзю), який створює настрій, викликає "надпочуття", змушуючи працювати думку і уяву читача.)

 • Який ідейний зміст повісті? (Тривога за майбутнє національної культури, за основу духовності нації).

Національний колорит у творчості Т.Г.Шевченка

 • У яких поезіях Кобзаря найповніше змальована душа українця? (“Садок вишневий коло хати…”– умиротворена сімейна ідилія)

 • Які з образів поезії є національними символами України? (Садок вишневий, пісня, праця хлібороба,українська родина, соловейко).

 • Що символізують ці образи? (Красу України, любов до праці та пісні, єдність роду)

 • Що треба робити сучасникам, щоб не відбулося виродження української нації? ( Плекати народні звичаї і традиції, жити з Богом у серці, берегти рідну мову, бо без мови нема народу)

ІV. Значення систематичного використання елементів компаративного аналізу

Систематичне використання елементів компаративного аналізу та створення багатомовної ситуації на уроках світової літератури забезпечує стабільний розвиток полікультурної компетентності учнів, підвищує рівень мотивації учнів до вивчення предмету, сприяє розвитку цілісного сприйняття дійсності.

Література:

1.Тарас Шевченко. Усі твори в одному томі.– К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – 824 с. –(Поет. поличка «Перуна»).

2. Шевченко Т.Г. Кобзар. Повна ілюстрована збірка. - Харків:Книжковий Клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2011.-720с.

3. Ніколенко О.М., Конєва Т.М., Орлова О.В. та ін. Світова література : підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл.- К.:Грамота, 2013.-269 с.4.Півнюк Надія. Зарубіжна література:Підруч. Для 6 кл.-К.: Освіта, 2006.-256 с.

5.Фесенко В.І. Зарубіжна література, 7 кл.-Д.:Схід –Продукт,2007.-272с.
Каталог: doc -> files -> news -> 433
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою
433 -> А. Тарковський Використання елементів технології критичного мислення на уроках світової літератури та російської мови
433 -> План-конспект уроку в 9-му класі Тема: О. Пушкін великий російський поет. Аналіз вірша «До моря » Мета
433 -> А. Тарковський Використання елементів технології критичного мислення на уроках світової літератури та російської мови
433 -> Активізація пізнавальних інтересів та реалізація творчого потенціалу учнів в умовах акмеологічного простору уроку математики зміст
433 -> На уроці німецької мови
433 -> Урок узагальнення матеріалу за оповіданням В. Винниченка «Федько халамидник»
433 -> Урок з теми: «Теплові явища»
433 -> 11 клас Складні випадки правопису та вживання числівників
433 -> Буглівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Лановецької районної ради Тернопільської області


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка