Школа, дружня до дитиниСкачати 57.75 Kb.
Дата конвертації27.02.2019
Розмір57.75 Kb.
ШКОЛА, ДРУЖНЯ ДО ДИТИНИ

Вступ

Волноваський ліцей – школа нового покоління, унікальна установа, яка має не тільки номер, а власне ім’я, свою концепцію, свою філософію діяння і розвитку, відповідні девіз і емблему, прапор, гімн, схвалені всіма її членами - дітьми, вчителями, батьками. У 2014 р. у ліцеї працює 54 педагоги. З них:  мають вищу категорію – 35 вчителів, І категорію – 11, ІІ категорію – 4, спеціалістів – 4, вчителів – методистів - 17, старших вчителів -12, старших вихователів -1, відмінників освіти України-10.

Відділом освіти Волноваської райдержадміністрації в 2012 році Волноваський ліцей визнаний «Кращим навчальним закладом 2011-2012 навчального року» в номінації «Школа творчості та розвитку обдарованості дитини».

У 2013 році – «Кращий навчальний заклад року» в номінації «Сучасна школа сприяння розвитку духовної, культурної, творчої особистості».

Волноваський ліцей, згідно з наказом РВО №57 від 01.03.2005 року,єбазовим навчальним закладом з упровадження програм превентивної освіти, які спрямовані на формування здорової, просоціальної особистості і сприятливого оточення для неї.

Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1314 від 21. 11. 2012 р. ліцей увійшов до складу 25 базових шкіл Донецької області з впровадження якісної превентивної освіти, а національний педагог-тренер з Програм здоров’я, керівник районних методичних об’єднань учителів основ здоров’я та Програм здоров’я Шкурат Олена Володимирівна з серпня 2013 року є Головою Волноваського осередку Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів «ВСЕСВІТ».Суб’єкти навчально-виховного процесу:

- адміністрація; - батьки;

-педагоги; - медичний працівник;

-учні; - технічний персонал;

-практичнийпсихолог; - бібліотекар;

-логопед; - представники громадськості.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ЛІЦЕЮ ЯК ШКОЛИ, ДРУЖНЬОЇ ДО ДИТИНИ

Мета: забезпечити розвиток здорової, високоінтелектуальної, компетентної, свідомої особистості з громадською позицією, здатної до самореалізації та прояву своїх можливостей у різних сферах життєдіяльності.Відповідно до метишкола ставить перед собою такі завдання:

 • Створення сприятливих умов для збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного розвитку всіх суб’єктів освітньогопростору.

 • Впровадження ідей науки, передового педагогічного досвіду та інноваційних освітніх технологій в практичну діяльність закладу.

 • Підпорядкування цілей, завдань, форм навчально-виховної роботи з учнями формуванню духовно багатої особистості, фізично здорової і гармонійно розвиненої, гуманної, зі стійкими моральними переконаннями; свідомого громадянина України.

 • Поширення ідей пріоритетності гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу у Волноваському ліцеї та партнерської взаємодії з сім’єю, дитячими і молодіжними громадськими організаціями, місцевою громадою, державними і неурядовими інституціями.

 • Впровадження якісної превентивної освіти в умовах загальноосвітнього навчального закладу і популяризація цієї ідеї серед усіх учасників навчально-виховного процесу.

 • Досягнення позитивних змін у знаннях, ставленнях, намірах, уміннях і навичках, які зменшують уразливість молоді в умовах епідемії ВІЛ/СНІДу.

 • Спонукання підлітків-інструкторів до активних дій із реалізації просвітницької діяльності серед однолітків.

 • Надання можливості підліткам із різних незалежних держав спілкуватися в дружньому неформальному середовищі, залучення до пропаганди здорового способу життя.МОДЕЛЬ ПРЕВЕНТИВНОЇ ОСВІТИ

Здорова особистість


ОПИС МОДЕЛІ ПРЕВЕНТИВНОЇ ОСВІТИ

(Форми і методи роботи)

1. Сприятливе середовище

 • Створення комфортних умов навчання (моделювання в освітньому закладі зони екологічної комфортності);

 • вдосконалення матеріально-технічної бази для фізичного розвитку і виховання;

 • профілактика захворювань через здорове збалансоване харчування;

 • дотримання санітарно-гігієнічних вимог, що пред'являються до уроків фізкультури, трудового навчання (провітрювані чисті приміщення, спеціальна форма, визначені нормами фізичні навантаження);

 • діагностичний моніторинг фізичного стану, гармонійності розвитку, фізичної підготовленості та працездатності дітей, контроль за станом функцій опорно-рухового апарату та органу зору;

 • моніторинг причин, що впливають на погіршення стану здоров'я і порушення гармонійності фізичного розвитку.

2. Підготовка педкадрів

 • Підготовка педагогічних кадрів, орієнтованих на ЗСЖ;

 • створення навчальних посібників, методичних рекомендацій;

 • консультація педагогів, батьків з проблеми оздоровлення дітей;

 • підвищення валеологічної грамотності через роботу педагогічної ради, методичних об'єднань, загальних і батьківських зборів;

 • наукові семінари, круглі столи, науково – практичні конференції, засідання творчих груп, дискусійний клуб,

 • творча лабораторія класних керівників.

3. Здоров′язберігаючі технології в навчально-виховному процесі

 1. Освіта в галузі здоров'я (послідовно спланована програма на весь шкільний курс, орієнтована на фізичні, інтелектуальні, емоційні та соціальні аспекти здоров'я).

 2. Виховний і освітній процес у школі будується на основі особистісно-орієнтованого підходу з використанням сучасних методів та інтерактивних технологій:

 • ігрових технологій (Д. Ельконін, В Коваленко),

 • технології групових творчих справ (К.Бабанов),

 • технології створення ситуацій успіху (А. Бєлкін),

 • методу проектів (К.Баханов),

 • технологія розвитку творчої особистості (Г.Альтшуллера),

 • інтерактивних технологій (О.Пометун, Л.Пироженко);

 • форм, методів, прийомів виховання: масових, групових, індивідуальних; традиційних, нетрадиційних.

 1. Обов’язкове застосування на заняттях здоров’язберігаючих технологій.

 2. Формуючи екологічну культуру школяра, вчителі ліцею застосовують інноваційні та інтерактивні технології навчання. Урок - тренінг, урок - подорож, урок - свято, урок - дослідження, уроки серед природи, турніри - вікторини, конкурси, сезонні свята сприяють інтересу маленьких громадян до екологічних проблем Землі, України, Донбасу.

4. Виявлення обдарованості учнів

 • Соціально-психологічний супровід у здійсненні допрофільного навчання.

 • Співпраця з 5 ВНЗ Донецької області.

 • Педагогічний колектив великого значення надає роботі учнів в секціях МАН.

 • Участь у міжнародних та обласних конкурсах «Мій рідний край» та ін.

 • Відбуваються учнівські конференції.

 • Функціонує система стимулювання.

5. Оздоровчий центр «Веселка»

 1. Робота Шкільної ради сприяння зміцненню здоров'я:

 • оцінка стану здоров'я педагогічного та технічного персоналу, рівень його компетентності з даного питання, готовність до системних дій щодо збереження здоров'я;

 • підтримка роботи персоналу, спрямованої на забезпечення здоров'я учнів;

 • профілактика стомлюваності школярів, охорони зору, опорно-рухового апарату та ін;

 • психолого-педагогічний супровід дітей пільгових категорій;

 • на базі бібліотеки комплектація бібліотечки з проблем здоров'я і здорового способу життя;

 • створення позитивних рольових моделей.

 1. Прийом дітей до перших класів:

 • діагностика фізіолого-гігієнічної готовності, ступеню біологічної зрілості з метою раннього виявлення можливих відхилень у стані здоров'я;

 • розробка психологом спільно з педагогами та батьками комплексу розвиваючих, профілактичних і корекційних вправ для заняття з дітьми.

 1. Робота медичного кабінету:

 • профілактика та раннє втручання, включаючи надання невідкладної допомоги, першої допомоги;

 • робота з хронічно хворими дітьми, зв'язок з медичними установами за місцем проживання;

 • формування і відстеження правил харчування в класах і їдальні; контроль за процесом приготування їжі; домагатися вітамінізації раціону харчування;

 • формування спеціальних медичних груп учнів щорічно до початку навчального року.

 1. Фізичне виховання (фізична культура і спорт, трудові навички):

 • послідовно спланована шкільна програма на весь курс навчання фізичним навичкам і фізичної активності, придатну для всіх школярів;

 • проведення динамічних пауз на всіх уроках в 1- 11 класах;

 • організація та проведення двох прогулянок у початковій школі;

 • проведення «Днів здоров'я» та «Днів індійця» у Велико-Анадольському лісіі з залученням всіх дітей, викладачів і батьків;

 • спортивні заходи.

 1. Щорічний медичний огляд учнів та вчителів згідно з графіком.

6. Співпраця з громадськістю

Волноваський ліцей в ім′я дитини звертається за допомогою до державних установ, громадських організацій і батьків учнів, а саме: • Волноваської міськради;

 • Волноваського ІМЦ відділу освіти;

 • Центрусоціальних служб для молоді;

 • відділу у справах молоді і сім'ї, фізичної культури та спорту РДА;

 • служби у справах неповнолітніх;

 • Волноваського РВ УМВС України в Донецькійобласті;

 • Донецького ліцею при ДонНУ;

 • вчителів Волноваського округу;

 • фахівців Донецького регіонального центру охорони материнства та дитинства;

 • Донецького національного медичного університету ім. М. Горького;

 • Волноваської ЦРЛ;

 • наркологічного диспансеру;

 • Донецького міського благодійного фонду «Діти Донбасу»;

 • громадської організації «Сталкер»;

 • районного Будинкудитячої та юнацької творчості;

 • районної школи мистецтв;

 • районної ДЮСШ;

 • стали членами коаліції «Донбас без тютюнового диму»;

 • вивчили досвід роботи школи Эллісон Гань Вилиць в місті Кілін, штату Техас.

7. Центр розвитку особистості

 1. Участь органів учнівського самоврядування «РТФ» в діяльності виховної системи школи.

 2. Розклад занять, яке складається з блоків.

 3. Інтегровані заняття, факультативні заняття.

 4. Профорієнтаційна робота.

 5. Створено організацію учнівського самоврядування «Школа лідера».

 6. Організація роботи загальноосвітнього закладу в режимі повного дня.

 7. Додаткова освіта (гуртки «Українська вишивка», «Фантазії», «Театральна студія» та ін).

 8. Працюють спортивні секції з баскетболу, волейболу, футболу, дзюдо.

8. Тренінговий центр  

 • Первинна профілактика здійснюється на засадах розвитку життєвих навичок. В ліцеї з 2003 року працюють 7 тренерів за сімома програмами здоров’я:

1. «Корисні звички» (для учнів 1- 4 класів);

2. «Цікаво про корисне» (для учнів 1- 4 класів);

3. «Сприяння просвітницькій роботі «рівний – рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» (для учнів 7- 9 класів);

4. «Я – моє здоров’я – моє життя» (для учнів 5-6 класів);

5. «Діалог» (для учнів 6-7 класів);

6. «Захисти себе від ВІЛ» (для учнів 10-11 класів)

7. Програма Корпусу Миру «Профілактика ВІЛ/СНІДу та вживання ін’єкційних наркотиків» (розрахована на учнівську молодь віком 15-18 років).  


 • Тренінги для батьків учнів.

 • Підготовка підлітків-інструкторів.

 • Волонтерська діяльність.

 • Використання тренінгових методик на уроках основ здоров’я та ін.

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

(найважливіші конкретні зміни, що сталися та/або очікуються)1. Забезпечення дружньої, заохочувальної, сприятливої атмосфери

Члени учнівського самоврядування організовують змістовну, цікаву діяльність дитячого об’єднання "Республіка творчості і фантазії", спрямовану на те, щоб кожна дитина мала широкі можливості для виявлення ініціативи і самостійності виховання відповідальності і суспільної значимості, готуючись стати громадянами держави, вони повинні як можна раніше відчувати себе громадянами своєї школи.

Наслідуючи В.О.Сухомлинського, вчителі ліцею використовують різні форми роботи з батьками: батьківські збори; вечори-дискусії; опитування; інформування батьків із загальних питань, пов'язаних із профілактичною роботою ліцею; спортивне свято «Тато, мама, я - здорова сім'я»; консультації батьків з превентивної освіти; поради батькам із питань формування здорового способу життя; забезпечення літературою, аудіо- та відеоматеріалами з питань здоров'я; домашні завдання, виконання яких потребують участі батьків. висвітлюються у батьківських куточках, папках - пересувках, часто піднімаються на консультаціях для батьків, класних і загальних батьківських зборах. І як показало анкетування, проведене напередодні загальних батьківських зборів на тему «Здоров'я дітей - спільна турбота», усі вони задоволені роботою колективу ліцею.

Завдяки дружній співпраці Волноваського ліцею з Іванівською ЗОШ І-ІІІ ст. учні середньої ланки вже протягом двох років мають змогу разом з батьками цікаво проводити дозвілля. Класні керівники Шкурат О. В. і Федальченко С. І. готують свята, спортивні змагання, що впливає на покращання стосунків між однолітками, дозволяє їм ознайомитися з життям дітей обох шкіл, їх звичаями, культурою, традиціями. Дружба ліцею з сільською школою неодноразово висвітлювалась на сторінках місцевої газети «Наше слово» та в журналі «Педагогічна скарбниця Донеччини».2. Забезпечення та дотримання належних санітарно-гігієнічних умов

Було забезпечено безпечні умови перебування учнів у навчальному закладі, суворе дотримання санітарного законодавства. Приділялась особлива увага заходам з профілактики інфекційних захворювань, спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь, випадків травматизму.

Окрему увагу в школі відводиться гігієні - всі учні мають змінне взуття, перед їжею миють руки. Приміщення, в яких займаються учні, часто провітрюються і мають оптимальну температуру.

Правильно організоване харчування дозволило знизити кількість звернень до медичних працівників з приводу болю шлункових захворювань. Водночас з цим було відзначено зниження простудних захворювань, що можна віднести за рахунок додаткової вітамінізації харчування (соки, фрукти, салати) та системою роботи із здоров'язберігаючих технологій усіма вчителями школи. Мінімальними ресурсами при ідеальній чистоті витримується естетика їдальні. Учителі знаходять можливість у доступній, делікатній формі інформувати дітей про харчування в домашніх умовах.3. Сприяння співпраці та активному навчанню

В 2010 році директор ліцею Харченко А.А. та заступник директора з виховної роботи Герасименко О.О. стали переможцями Регіонального конкурсу проектів і програм щодо організації роботи з обдарованими дітьми і посіли ІІІ місце в номінації «Програма».

         Учитель Шкурат Олена Володимирівна є керівником колективного  дитячого творчого проекту «Кожен коваль свого здоров’я», який посів ІІ місце в обласному конкурсі учнівських проектів «Вчимося бути здоровими».

Волноваський ліцей бере активну участь у міжнародних програмах, проектах.

Найбільшою гордістю закладу є участь учениці 10-А класу, Єрмашової Анастасії у Програмі обміну майбутніх лідерів (FLEX) для старшокласників, яка за результатами трьох турів конкурсу стала однією з 5-ти учнів фіналістів Донецької області. Завдяки програмі в 2012-2013 н. р. жила в американській родини і навчалася у школі міста Гань Вилиць штату Техас.

Волноваський ліцей активно співпрацює з Корпусом Миру США в рамках Проекту навчання англійської мови та превентивного навчання. В 1997 – 1999 роках в школі працювала волонтер Корпусу Миру Сара Бабіно, яка надавала допомогу вчителям школи у викладанні англійської мови на комунікативній основі, сприяла у роботі літнього англомовного табору та забезпеченні кабінету англійської мови художньою та навчальною літературою.

  У 2011-2012  навчальному році у Волноваському ліцеї була розпочата проектна лінія «Наш світ крізь призму інших культур» . Мета – налагодження міжкультурного діалогу учнів України та інших країн за допомогою IT-activity.   Учні 5-х класів працювали у форматі колективного навчального діалогу та у формі групової та індивідуальної роботи.

До  міжкультурних проектів, де учні працювали у групах, можна віднести співробітництво 6 класу з Ізраїлем. По-перше, шестикласники Волноваського ліцею познайомилися з друзями однолітками з містечка Пета-Тіква  та їх вчителем Роніт  ГутманГросс і знайшли самореалізацію на форумі  ізраїльської школи, який став улюбленим місцем для спілкування.

Міжнародний проект "Ming The Minibus Meets Interesting People” («Міні автобус Мінг зустрічає цікавих людей») об’єднав школи з 15 країн світу: Данії, США, України, Сальвадору, Монголії, Естонії, Непалу, Індонезії, Хорватії, Японії, Росії, Румунії, Мексики та Китаю. Україна була представлена Волноваським ліцеєм.

У 2013 - 2014 н.р. ліцей -  учасник міжнародної освітньої програми –IEARN.4. Відсутність фізичного покарання та насильства

Анкетування серед учнів свідчить, що дотримуються їхні права на навчання, вибір закладу освіти, індивідуальних та факультативних занять, в організації дозвілля, участі у роботі учнівських об'єднань; вони захищені від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства.

5. Недопущення знущання, домагання та дискримінації

Психолог проводить психологічно-педагогічну корекцію асоціальної поведінки, бере участь у психологічній реабілітації учнів.

У школі працює "Скринька довіри", куди батьки та учні можуть написати листи з побажаннями, зауваженнями.Учні беруть участь у тижнях, місячниках, спрямованих на запобігання дитячому травматизму. До такої роботи залучаються працівники ДАЇ, протипожежної безпеки, медики.У ліцеї оформлені стенди "Ми йдемо до школи", "Вогонь - це небезпечно" , «Форум», «Для вас, батьки», «Куточок правових знань» та інші.

6. Оцінка розвитку творчих видів діяльності

У школі працює об′єднання районної організації "Козачата", членами якої є учні середньої ланки та вчителі. Козачата ведуть краєзнавчо – пошукову роботу, а семе: збирають фольклор Донецького краю, записують звичаї та обряди, ведуть історію про видатних людей краю, які увінчані в меморіальних дошках, беруть участь у походах, екскурсіях.

Учитель хімії Шух В. Д. підготувала учня Сафронова В., який посів ІІ місце в ІІІ етапі учнівських олімпіад та став переможцем ІVВсеукраїнської олімпіади з хімії.

7. Узгодження виховних впливів школи і сімї шляхом залучення батьків

     Шкільна рада докладає зусиль по залученню батьків і громадськості до проблем шкільного життя.

Під час рейдів "Всеобуч", "Урок" батьки дітей шкільного віку, що мешкають на мікрорайоні ліцею, попереджені про адміністративну відповідальність із-за пропусків занять без поважних причин. Радою профілактики правопорушень серед учнів проводяться профілактичні бесіди.

Батьки є активними учасниками шкільних заходів, тренінгів, змагань, конкурсів, походів, екскурсій. Як правило, батьки вдячні за допомогу і висвітлюють цю працю на сторінках районної та шкільної газет.8. Сприяння рівним можливостям учнів щодо участі у прийнятті рішень

Відповідно до Статуту це заклад, який поєднує в собі загальноосвітню школу І-ІІ ступенів і ліцейні 10-11 класи. Навчання проходить російською і укра­їнською мовами, відповідно до нового Державного стандарту введено вивчен­ня  другої іноземної мови (німецької). У старшій шко­лі запроваджено філологічний, історичний,фізико-математичнаі екологічний профілі навчання.

9. Якісна превентивна освіта

У ліцеї обладнано «Кабінет превентивного навчання», в якому отримують методичну допомогу вчителі всіх шкіл району. Кімната забезпечена навчально-методичним матеріалами, комплектами літератури, базовими підручниками, буклетами, плакатами. Добровольцем Корпусу Миру Шкурат О. В. разом з волонтером Корпусу Миру Сарою Бабіно було створено проект з профілактики ВІЛ/СНІДу та наркоманії серед підлітків, який виграв грант Корпусу Миру. На кошти гранту спільно з тренерами Корпусу Миру було організоване та проведене навчання 50 педагогів-тренерів освітніх закладів району та придбано обладнання для кабінету превентивного навчання.

Учні, які виявили бажання стати інструкторами, готуються окремо за програмою «Рівний - рівному» за допомогою посібника «Вирішувати нам – відповідати нам».

У рамках реалізації проекту «Кожен коваль свого здоров′я» підготували для учнів демонстрацію досліду з паління; їм було корисно подивитися агітказку «Молодь обирає здоров’я», театралізовану виставу «Суд над цигаркою»; взяти участь в конкурсі плакатів та буклетів. Кращі буклети розмістили в класних куточках. Провели в місті Волноваха акцію «Дихай вільно!»: розмістили сіті-лайт «Дихати стане легше!», інформаційні матеріали в під’їздах будинків, лікарнях, міському транспорті, на дитячих майданчиках про заборону паління.Для статевого виховання учнів провели тренінги «Знати, щоб жити!», під час якого розповсюджували буклети «Захисти себе!». Зустріч лікарями центру допомогла з’ясувати, що таке «міжстатеві відносини», чим відрізняється дружба від кохання; що таке «сексуальність»; чим можуть загрожувати ранні статеві відносини; як запобігти інфікуванню ІПСШ та ВІЛ; як уникнути незапланованої вагітності; як можна запобігти проблемам репродуктивного здоров'я.

У наступному навчальному році заплановано активізувати волонтерську діяльність у кожному освітньому окрузі та залучити якомога більше вчителів і учнів до проектної діяльності. Вже є попередня домовленість з міськрадою про організацію «Пробігу здоров’я», який пройде 1 червня. На цей день запланована конференція, на якій ми продемонструємо відеофільм «Волноваський ліцей – Школа здоров’я».
Каталог: files -> files
files -> Тематика рефератів. Автомобілі повітряно-пінного гасіння. Галузь застосування
files -> Міжнародна трудова міграція українців до країн європейського союзу: фактори впливу международная трудовая миграция украинского населения в страны европейского союза: факторы влияния
files -> М.Є. Жуковського «хаі» Кафедра менеджменту Загальні вимоги до структури, обсягу та оформлення дипломної роботи магістра з управління проектами 2014 Зміст розділ вимоги до оформлення
files -> Дипломного проектУ спеціаліста з управління проектами 2013 Зміст
files -> Реферат актуальність теми. Одним із перспективних напрямків розвитку обчислювальних систем є хмарна архітектура з
files -> Людина І світ
files -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50-2016 позначення стандарту

Скачати 57.75 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка