Шляхдоноваторств аСторінка2/4
Дата конвертації14.03.2017
Розмір9.92 Mb.
#11993
1   2   3   4A propos!

Всі методичні роботи (посібники, програми, сценарії, тести, розробки, доповіді, виступи, рецензії, газети тощо), що згадуються автором в описі досвіду роботи старшого викладача Редько Надії Сергіївни,

Ви можете знайти на CD-диску,

розміщеному на стенді

Методичні напрацювання викладача-новатора Редько Н.С.”


Електронна адреса, за якою можна зв’язатися

з Редько Н.С.:
R2M@ukr.net

Детальніше про досвід


 1. Організація заняття

Оскільки типи заняття визначаються лекційно-семінарською системою, то викладач Редько Н.С. урізноманітнює методи проведення занять: це елементи ділової гри, імітаційних ігор, конкурси, вікторини, брейн-ринги, майстер-класи та ін.

Викладача вирізняє чітка постановка мети заняття, яка передбачає не лише високий рівень знань, а й перетворення знань у переконання, розвиток абстрактного мислення тощо.Визначення джерел інформації для підготовки до заняття, на думку Редько Н.С., - одна з головних умов досягнення успіху у навчанні студентів.

В


Спостереження:

Від того, як подати характеристику визначених до опрацювання посібників, журналів, законів, в значній мірі залежить інтерес студентів до самостійної роботи.
икладач, характеризуючи літературу, попутно зауважить, що заступник редактора журналу „Все про бухгалтерський облік” є випускником нашого навчального закладу, а підручник „Бухгалтерський облік” написав не просто автор Огійчук М.Ф., а відомий професор, особистістю якого зачаровані всі студенти економічного факультету Харківського НАУ.

Багатий перелік додаткової літератури дає можливість студентам не дублювати один одного при підготовці виступу чи доповіді на одну тему.

Таким чином викладач майстерно створює передумови для більшої зацікавленості студентів та спонукає їх до самостійного опрацювання інформаційної бази.

Технічні засоби навчання – а це, як правило, персональні комп’ютери – „коник” Надії Сергіївни. Адже вся її викладацька діяльність базується на нововведенні – застосуванні інформаційних технологій навчання при вивченні фахових дисциплін, зокрема, бухгалтерського обліку.

Безпосереднє використання ПК на звичайному теоретичному занятті займає у Надії Сергіївни мінімум аудиторного часу - 7-15 хвилин, та, при бажанні, всю лекцію студенти можуть відслідковувати на екрані: від назви теми та переліку питань плану – до тестів на закріплення.

Саме високий рівень педагогічної майстерності та елементи новаторства забезпечують в роботі Редько Н.С. прищеплення студентам любові до професії та ліквідацію формалізму в знаннях, постійний розвиток уваги на заняттях , а ще – зосередження уваги на дослідницькій роботі.

 1. Методична організація заняття

Н
Ніщо так людину не вчить, як досвід”ці слова Макаренка А.С. стосуються і навчальної діяльності студентів Надії Сергіївни, і співпраці викладачів у плані втілення новацій обдарованої колеги в своїй роботі.

авчально-методичний комплекс з дисципліни „Фінансовий облік”, створений викладачем Редько Н.С., у 2003 зайняв І місце на виставці педагогічного досвіду і творчості молоді серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації економічного профілю. НМК демонструвався і на конкурсі „Викладач року – 2003”, де йому не знайшлося достойних конкурентів. Фрагмент НМК поданий у Науково-методичний центр Міносвіти і науки України як зразок для підготовки методичних рекомендацій по створенню НМК. Всі матеріали комплексу є в електронному вигляді: від планів занять – до електронного посібника з гіперпосиланнями на безліч інформаційних джерел, в тому числі на Інтернет-сайти.

План конкретного заняття викладач, як правило, коректує з врахуванням умов, що склалися. Адже треба врахувати і карантин, що вчора закінчився, і значний розрив занять у зв’язку з навчальною практикою, і великий обсяг домашньої самостійної роботи тощо.

В
Спостереження: Студенти вважають, що вологодський акцент Надії Сергіївни – одна з „ізюминок” викладача, що додатково приваблює до спілкування та кращого оволодіння знаннями.
ся поведінка викладача на занятті, її емоційність при відсутності психологічної напруги, темп мови, напрочуд ласкавий голос і розкуте спілкування створюють сприятливу обстановку. Недаремно з року в рік Надія Сергіївна знаходить після перерви то закладку в навчальному журналі у вигляді червоного сердечка, то живий нарцис на кафедрі, а то й письмове зізнання : „Ми Вас любимо, Надіє Сергіївно!”.

Попри всі ці прояви уваги, жодна хвилина навчального заняття не проходить намарно. Раціональне використання викладачем навчального часу виконує і виховну функцію, оскільки студенти вчаться активності, підвищують культуру і освоюють специфіку розумової праці та вчаться берегти час. З цією метою викладач використовує ефективні методи навчання: піднімає на занятті або готує для домашньої роботи проблемні питання, практикує рішення ситуаційних задач чи виробничих ситуацій методом ділової гри, використовує факти власного професійного досвіду та досвіду роботи бухгалтерів-профі.

Кожне заняття глибоко пронизане вихованням розуміння важливості фахових знань, прищепленням відповідальності за результати праці. Викладач навчає студентів переборювати труднощі в одержанні знань, формує вміння робити самостійні висновки та узагальнення.

Формування наукових знань, умінь, навиків у студента – найголовніше завдання викладача. Тому використанню набутих знань на практиці Надія Сергіївна приділяє найбільшу увагу. На кожне практичне заняття розроблений детальний алгоритм виконання з переліком попередніх і наступних знань та вмінь.

Зважаючи на різний рівень базової підготовки студентів, викладач приділяє значну увагу диференційованій роботі з відстаючими, проводить заняття з використанням кількох рівнів складності – і в підсумку група практично не має випадків атестаційної чи семестрової неуспішності.

Систематичне спостереження за організацією занять у групі Надії Сергіївни та періодична перевірки рівня засвоєння знань дають змогу однозначно стверджувати, що загальний рівень знань студентів, глибина знань, якість умінь та навиків більш повні, глибокі, ніж з інших дисциплін.

Неординарними є і моменти, коли Надія Сергіївна задає студентам домашнє завдання: вона і обсяг роботи охарактеризує, і короткий інструктаж проведе, і заінтригує результатами, і проблему сформулює, над якою зможуть попрацювати сильніші студенти, і акцентує увагу на професійній важливості запропонованого завдання.

Ц


Робота Редько Н.С. на заняттях містить елементи творчого пошуку, і цей досвід широко пропагується серед викладачів.
ьому сприяє сама Надія Сергіївна, яка є Президентом Клубу Творчих Педагогів, яка пише методичні розробки, рекомендації, посібники; подає дописи в районну газету, в спеціальні журнали; готує виступи на семінари, на заняття Школи молодого викладача; показує в дії інноваційні методи та прийоми роботи на відкритих заняттях, які обов’язково проводить під час Тижнів бухгалтерського обліку, на День відкритих дверей.

Взагалі Надія Сергіївна – людина безвідмовна, до неї можна завітати на заняття без попередньої домовленості – і завжди запозичити новий ефективний елемент, прийом, метод навчання.

Ось як відгукуються колеги про відвідані у старшого викладача Редько Надії Сергіївни заняття.
Кукарцева Л.Ф., заст. директора з навчальної роботи:

- Викладач Редько Н.С. вільно володіє матеріалом з бухгалтерського обліку, постійно в курсі всіх бухгалтерських новин, працює творчо, постійно застосовує оригінальні, нестандартні форми і методи роботи. Ця характеристика стосується всіх сторін діяльності викладача: і проведення занять, і методичної роботи, і проведення Тижнів бухгалтерського обліку, і організації роботи кабінету, і спілкування з групою як куратора. Викладач з задоволенням ділиться досвідом роботи, запрошує на заняття, а методику проведення нестандартних занять оформляє методичними розробками з метою обміну досвідом.Лукаш Р.Є., зав. заочного відділення:

- Семінарське заняття проведене на актуальну тему: „Чи ефективне фермерське господарство?”. Викладач вміло організувала студентів на дослідницьку роботу, змусила самостійно шукати та творчо опрацьовувати матеріал, пов’язати його з практикою. Вчить логічно мислити.

Кравченко В.С., викладач обліку:

- Заняття пройшло дуже цікаво. Мета семінарського заняття досягнута. Викладач провела велику підготовчу роботу перед проведенням заняття. Була поставлена вимога: підготувати дані про роботу фермерських господарств. Студенти самостійно зв’язувалися з фермерами Сосницького району та районів, у яких вони проживають, підбирали необхідні дані, проводили аналіз, готували реферати.

Надія Сергіївна добре продумала план семінару, зуміла зацікавити студентів, тому на занятті був дуже високий рівень активності.

Я дуже задоволена відвіданим заняттям, вважаю, що й іншим викладачам є чому повчитися у Редько Н.С.

Зубар К.І., зав. педкабінету:

- ...Позитивним є й те, що участь у вирішенні питань брали не лише головні учасники гри, а вся група, адже інші студенти виконували роль болільників і тому проявили високий рівень активності, доповнюючи, уточнюючи, виправляючи помилки чи допомагаючи у вирішенні виробничих ситуацій.

Вдалим був елемент новизни – використання персональних комп’ютерів на семінарському занятті. Студенти жваво орієнтувалися в пошуку потрібної інформації, вміло її презентували.

Крючок Н.О., викладач права:

- Я відвідала заняття з метою запозичення досвіду проведення заняття-гри. Це було підсумкове заняття в семестрі, мета його – підвести підсумок вивченого курсу – була досягнута. Заняття проводилося у формі індивідуальної гри восьми учасників. Вдало підібрані питання показали студентам, що тільки міцні теоретичні знання можуть забезпечити успішне вирішення поставлених завдань.

Всі питання мали практичний характер і потребували від студента вміння логічно мислити, аналізувати вивчений матеріал, самостійно робити висновки.

Поділ гри на кілька етапів урізноманітнював діяльність студентів, дав можливість торкнутися різних сторін роботи майбутнього бухгалтера. Адже одним із завдань заняття-гри був задум показати, наскільки складні завдання можуть виникати в процесі трудової діяльності по обраній спеціальності.

Викладач вміло підводила студентів до правильного вирішення завдань, змогла активізувати студентів, зацікавити їх.

Рублевська Л.Л., молодий викладач:

- Я вперше присутня на такому потужному з інформаційної та методичної точки зору занятті. Для себе особисто запозичила дуже багато: і методику проведення семінару з елементами ділової гри, і методику використання ПК на теоретичному занятті, і форми та методи активізації аудиторії, і маленькі секрети, що забезпечують щире спілкування викладача та студентів.

Шешина О.В., голова циклової комісії бухгалтерських дисциплін:

- Викладач Редько Н.С. продемонструвала неабияке вміння працювати творчо, використовувати нові форми роботи. Такі заняття урізноманітнюють роботу студентів, активізують їх пізнавальну діяльність, учать логічно мислити, самостійно приймати рішення в практичних ситуаціях.

Лисенко Ю.В., заст. директора з практичного навчання:

- Мені імпонує методика проведення інтегрованих занять викладачем Редько Н.С. Раджу всім відвідати бінарні заняття, які проводить „подружній тандем” Редько Н.С. та Редько М.М. Це інтеграція бухгалтерського обліку з комп’ютеризацією. Побувавши на такому занятті, жоден викладач не залишиться байдужим до методів вирішення проблеми комп’ютеризації навчального процесу, до того ж збагатиться ідеями інтеграції дисциплін.


 1. Форми та методи контролю знань

Особливо вдало Надія Сергіївна здійснює контроль вихідного рівня знань з використанням інтеграційних зв’язків з опорними дисциплінами ( теорія бухгалтерського обліку, основи комп’ютеризації, економіка). Для цього застосовуються тести, прості і електронні, ситуаційні завдання, лінійні диктанти тощо. Контрольні завдання, як правило, мають ІІІ рівні складності.

К


Жодну науку вільна людина не повинна вивчати як раб... Тому... викладай дітям науки... через гру, і тоді краще побачиш, хто до чого схильний

Платон

онтроль проміжного (модуль) та кінцевого рівня знань викладач здійснює різноманітними способами. Залежно від обсягу та важливості матеріалу це можуть бути: ділова гра, Брейн-ринг, елементи гри „Що? Де? Коли?”, багатоступеневе проблемне заняття, конференція, заняття-конкурс, дискусія, Майстер-клас тощо.

Майстерно проведене заняття Майстер-класу вдало продемонструвало на внутрішньому конкурсі „Викладач року – 2003” (див. відеозапис) набуті за рік знання та вміння студентів та їх здатність узагальнювати і визначати місце бухгалтера в сучасних непростих економічних умовах.Заняття Майстер-класу проходило в 2 етапи: І частина – заняття-екскурсія по Міжнародній виставці „Агро-2003”, де студе-нти демонструвати свої знання; ІІ частина – аудиторне заняття з підведенням підсумків екскурсії та в цілому з дисципліни ( див. Відеозапис заняття та нижче - розробку сценарію ). Студенти показали високий ступінь активності, навички самостійної роботи, вміння аналізувати та виділяти головне, а також оцінювати свою діяльність і своїх колег.

Забезпеченню глибоких знань, професійної ерудиції, вільному володінню матеріалом значною мірою сприяє правильна організація самостійної роботи.

Редько Н.С. у своєму творчому доробку має багате методичне забезпечення самостійної роботи ( див. CD-диск). Це:


 • опорні конспекти,

 • е
  Спостереження: Позааудиторна самостійна робота викладача спланована таким чином, щоб студент максимально зосередився на освоєнні матеріалу і мінімум часу витрачав на пошук інформації.

  лектронні посібники,

 • схеми,

 • електронні тести,

 • інструкції,

 • викачані Wеb-сайти,

 • алгоритм опрацювання.

Засоби поточного контролю самостійно набутих знань теж різноманітні.

Найпростіший – це відповіді на питання для самоконтролю (нижчий рівень), далі – перевірка знань та розуміння ключових слів, фраз, наступний етап – електронне тестування, потім – знаходження помилок, „доміно”; вищий рівень – робота з проблемними питаннями, ситуаціями тощо.

П
Отже, і тут діяльність студентів підпорядкована головному задуму викладача: задіювати елементи новаторства з метою формування професійно-важливих якостей, таких як відповідальність, працелюбність, гідність та інших, які не завжди можна сформувати в результаті тільки виховної роботи зі студентами.
оточний контроль самостійно набутих знань може здійснюватися на лекції (елементи фронтального опитування), на практичному занятті (актуалізація опорних знань, використання їх у практичній роботі), на контрольно-підсумковому занятті – як одне з рівноцінних питань чи завдань контрольної роботи, на семінарському занятті – як конкурс на кращу поінформованість студентів з певного питання.
4. Забезпечення активності студентів

Розумове навантаження викладач варіює залежно від складності теми, інтелектуального рівня групи, а також залежно від пари, на якій проходить заняття. Цьому сприяє, знову ж таки, диференційований підхід до підготовки завдань.

Р
Мистецтво викладання – це є мистецтво будити допитливість молодих душ

Анатоль Франс
озмаїття методів та елементів навчання забезпечує високий рівень уваги, зацікавленість. Стійкість уваги досягається завдяки постійній активізації аудиторії різними способами, наприклад, закінчити фразу, речення (усно або письмово); поспілкуватися за типом „студент-студенту” в розрізі теми чи питання, що розглядається.
5. Підсумки заняття

Завершальним етапом кожного навчального заняття є підсумки, тобто оцінка спільної діяльності викладача і студентів. „Кожного разу, - говорить Редько Н.С., - підсумовуємо не по шаблону, а неначе вперше, оскільки кожен студент – особистість, і об’єктивне обґрунтування оцінки відіграє не останню роль у забезпеченні взаєморозуміння та готовності студентів і надалі віддаватися освоєнню дисципліни”.

Р
Чим досконаліше виховання, тим щасливіші народи

Клод Гельвецій
озставлення акцентів на сильних сторонах проведеного заняття та розгляд тимчасових невдач роблять студентів не простими ретрансляторами інформації, а співучасниками роботи викладача; це стимулює їх цілеспрямовано формувати власний імідж, надає значимості їхній праці.

Результатом такого психологічного підходу стали заняття методом самоврядування, де студенти беруть на себе максимальну відповідальність за плоди спільної праці. Це дає їм змогу і себе показати в ракурсі, відмінному від звичного, і відношення до викладача продемонструвати, і стати творцем якісно нових взаємовідносин.


6. Зв’язок педагогіки і психології

Редько Н.С. має дар нестандартного підходу до вирішення конфліктних ситуацій на занятті і взагалі в процесі навчання. Як правило, студенти певний час насторожено ставляться до більшості викладачів, доки не визначаться з викладацькими пріоритетами, звичками, характером тощо. Надія Сергіївна володіє даром глибоко проникати в психологію молоді з перших днів знайомства, щиро й без фальші йде на зближення, яке у майбутньому приносить щедрі результати. Навіть при вирішенні конфліктних ситуацій Редько Н.С. умудряється використати елементи новаторства. Так, наприклад, коли студенти погоджуються з оцінкою, отриманою на проміжному іспиті, але хочуть мати вищу, викладач пропонує укласти педагогічний контракт, суть якого формулює таким чином: обов’язок викладача – надавати всебічну допомогу, обов’язок студента – виявити максимум знань з тем (розділів, блоків, модулів), вказаних у письмовому контракті. Мотивація проста: якщо людина прагне до більшого – треба надати їй максимум можливостей проявити свої вміння та здібності. Надія Сергіївна пишається й тим, що її перший, експериментальний, педагогічний контракт увінчався успіхом: студент, який в активі мав переважно оцінки „добре”, став одним з кращих знавців бухгалтерського обліку, а під час елітарної гри „Що? Де? Коли?” на бухгалтерську тематику його визнали за кращого гравця!


Елементи громадської роботи
Редько Н.С. – Президент Клубу Творчих Педагогів, що другий рік функціонує в технікумі. Засідання Клубу цікаві й змістовні, пропозиції, розроблені членами КТП, виносяться на розгляд педагогічної ради, досвід членів КТП поширюється серед інших викладачів.

Пропонуємо Вашій увазі


План роботи

Клубу Творчих Педагогів


1

Організаційне засідання клубу:

а) Обговорення і затвердження плану роботи КТП

б) перерозподіл обов’язків між членами КТП


Редько Н.С.

члени КТП

09.09.03


2

3


Обговорення творчих шляхів вирішення проблеми року „Роль інформаційних технологій навчання в формуванні професійно-ділових якостей спеціаліста”
Обговорення завдань на перспективу:

А) інтерактивні навчання

Б) створення НМК на CD-дисках

В) можливості впровадження дистанційного навчання
члени КТП

протягом рокуоперативні

засідання та наради, виступи на семінарах

4

Відвідування членами Клубу занять викладачів з метою виявлення та розповсюдження досвіду творчо обдарованих колег

члени КТП

протягом року


5

Засідання КТП з питання обговорення прогресивних нестандартних форм і методів проведення навчальних занять

Крючок Н.О.,Мамаєва О.О., ХІ-03

Редько Н.С., ХІІ- 03

Сердюк Л.Л. ІІІ-04

Зубар К.І. V-04


6

Урочистий прийом творчих викладачів в дійсні члени КТП

V-047

Заключне засідання КТП

Підсумки роботи Клубу за рік.Редько Н.С.

VІ-04


Президент клубу Редько Н.С.

Секретар клубу Мамаєва О.О.
АНКЕТА,

запропонована Президентом Клубу Редько Н.С. колегам

у ході обговорення роботи

Клубу Творчих Педагогів


 1. Діяльність КТП – потрібна, ні (підкреслити)

 2. Чи ви згодні, що до складу КТП включені Сердюк Л.Л., Крючок Н.О., Ємець Т.В., Мамаєва О.О., Редько Н.С., Зубар К.І.? (підкреслити, з ким не згодні)

 3. Кого, на вашу думку, треба прийняти в склад КТП?(вказати прізвища):

___________________

___________________

___________________

___________________

 1. Чи варто на засіданнях Клубу обговорювати негативні сторони роботи викладачів (підкреслити, дописати ваш варіант):

 • Запізнення на заняття

 • Неякісну підготовку до занять

 • Виставлення оцінок у журналі не на заняттях

 • Грубе поводження зі студентами

 1. Яким чином пропагувати творчі роботи викладачів (підкреслити, дописати):

 • Запрошувати на відкриті заняття

 • На спеціальному стенді

 • На семінарі викладачів 1. Який позитивний досвід ви почерпнули з досвіду роботи членів КТП? (вказати)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________


 1. Бажаю провести відкрите заняття і виступити з власними доробками на засіданні КТП:

Тема _________________________________П.І.Б._____________________

Тема _________________________________П.І.Б._____________________

Тема _________________________________П.І.Б._____________________

Тема _________________________________П.І.Б._____________________Результати анкетування колег:
На 1 та 2 питання всі присутні дали відповідь „так”.

На питання 3, кого треба прийняти до складу КТП, прозвучала відповідь: Всіх активних, ініціативних, творчих, небайдужих, також названі прізвища семи викладачів.

На питання 4, чи потрібно розглядати негативні сторони роботи викладачів, позитивно відповіли:


 • Запізнення на заняття – 8 чол.

 • Неякісну підготовку до занять – 16 чол.

 • Проставлення оцінок не на занятті – 9 чол.

 • Грубе поводження зі студентами – 17 чол.


У пункті 5 стосовно методів пропаганди творчих робіт викладачі пропонують:

 • Запрошувати на відкриті заняття – 7 чол.

 • На окремому стенді – 6 чол.

 • На семінарі викладачів – 17 чол.

 • Готувати детальні доповіді на педраду – 21 чол.


Виступити на засіданнях Клубу виявили бажання викладачі з такими темами:

 • підготовка електронних посібників

 • методика підготовки та проведення семінарського заняття

 • методика підготовки та проведення інтегрованого заняття


Внесені пропозиції:

 • заслухати на засіданнях КТП викладачів, конкурсні роботи яких занесені до Каталогу кращих робіт, з метою запозичення досвіду

 • кожним членом КТП проводити відкриті заняття з метою демонстрації інновацій

 • названі прізвища викладачів, заняття яких особливо актуальні на сьогодні при вирішенні проблеми року „Роль інформаційних технологій навчання у формуванні професійно-ділових якостей спеціаліста.

Відмітимо, що, попри низький рівень активності під час заповнення анкет, викладачі проявили незвично високий інтерес та зацікавленість при перегляді результатів анкетування. Жоден з них не зауважив, що ці питання не є повноваженнями членів Клубу Творчих Педагогів.Про любов – коротко, чітко, ясно
Перефразувавши відомий вірш Ліни Костенко, Надія Сергіївна Редько гранично чітко і ясно дала зрозуміти, що то є – любов до професії, любов до людей, до батьківщини. А ми спробуємо простими дилетантськими фотознімками проілюструвати рядки, які звучали з вуст автора на обласному конкурсі „Викладач року-2003”.Моя любов – не лише

пишні квіти,

Що повесні

вирощую в саду.
Моя любов – талановиті діти,

Яких щоранку

до країни знань веду.

Мені не треба іншої любові,

Як ця любов, гаряча

і проста:

Дівчата й юнаки русоголові

З словами “дебет-кредит” на вустах.