Шляхи формування професійного іміджу школи Педрада тренінг. 11. 12. 2015Скачати 14.37 Mb.
Дата конвертації04.11.2018
Розмір14.37 Mb.
ТипПлан проведення

Шляхи формування професійного іміджу школи

Педрада – тренінг. 11.12.2015


Боянська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Мета: - підвищити рівень знань директорів шкіл району з питань формування іміджу навчального закладу та вчителів; - акцентувати увагу на те, що імідж сприяє розвитку навчального закладу.


З А В Д А Н Н Я:

- розвивати практичні навички із формування позитивного іміджу навчального закладу;- сприяти розумінню того , що позитивний імідж навчального закладу — система роботи педагогічного колективу;

- допомогти в усвідомленні того, що створення позитивного іміджу школи — передумова виходу навчального закладу на новий рівень взаємин з громадскістю;

- спонукати до професійного та особистого самовдосконалення.

Наші правила

 • Ми позитивно налаштовані.
 • Ми уважні та активні.
 • Ми підтримуємо один одного.
 • Ми маємо право на помилки – ми на них вчимося.
 • Ми цінуємо один одного, тому толерантні та ввічливі.
 • Ми цінуємо час, тому дотримуємось регламенту.
 • Світ навколо нас вирує, а ми ТУТ і ЗАРАЗ вчимося.

План проведення педради-тренінгу:

1. Мотивація роботи учасників педради. Вправа «Рука дружби». 2. З досвіду роботи директора школи Бота А.В. 3. Робота в групах. Термінологічна розминка. Метод “Точка зору”.

4. Робота в групах «Фактори впливу на імідж школи». 5. Підведення підсумків, затвердження проекту рішення педради, рефлексія.
ХІД ПЕДРАДИ-тренігу

1. Вправа “Рука дружби”

Завдання: Обведіть на своєму ватмані праву руку, напишіть своє прізвище і побажання своєму сусідові.

ХІД ПЕДРАДИ-тренінгу

2. З досвіду роботи директора школи

До розуму ведуть три шляхи: шлях роздумів – найблагородніший, шлях наслідування – найлегший, шлях особистого досвіду – найважчий Конфуцій


Шляхи формування професійного іміджу школи через інноваційну

управлінську діяльність

досвід роботи директора

Боянської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бота Анжели Василівни

Моє кредо:

«Будь майстром, поетом, художником у справі, яку ти любиш»

В. Сухомлинський

Мета:
 • створення стійкого позитивного іміджу школи на основі наявних ресурсів;
 • підвищення конкурентоздатності навчального закладу, встановлення та розширення партнерських зв’язків;
 • перетворення школи на заклад, у якому головним буде особистість дитини, її рівень навченості та самопочуття.

 • Актуальність:
 • створення власного імені, власного обличчя загальноосвітнього закладу;
 • підсилення конкуренції серед освітніх закладів, збереження контингенту учнів;
 • доступ освітнього закладу до фінансових і інформаційних ресурсів, забезпечення стабільності педагогіки.

Імідж – це мистецтво управляти враженнями Е. Гофман


Поняття іміджу

Імідж – це мистецтво управляти враженнями Е. Гофман

 • Слово «Імідж» у перекладі з англійської мови означає «образ», «престиж», «репутація».
 • Імідж – це те враження, яке справляє особистість на іншу людину або суспільну групу.
 • Імідж – це ваш образ в очах інших.
 • Вдалий імідж – це здатність переконати навколишніх у тому, що носій іміджу є втіленням тих ідеальних якостей, які б вони хотіли мати.

Причини необхідності формування іміджу школи


складна демографічна ситуація, яка посилює конкуренцію серед освітніх установ у прагненні отримати учнів і зберегти контингент

позитивний імідж полегшує доступ школи до кращих ресурсів: фінансових,

інформаційних, людських

освітня установа з позитивним іміджем привабливіша для педагогів, оскільки здатна забезпечити стабільність і соціальний захист, професійний розвиток

По-перше

По-друге

По-третє

Імідж – це «обличчя» школи, її престиж, популярність, репутація, конкурентоспроможність.

Формування позитивного іміджу школи через інноваційну управлінську діяльність ґрунтується на діалозі,

вільному обміні думками,

забезпечення творчої та інноваційної діяльності педагогів,

відкритості і тісної співпраці з батьками і громадськістю.

Тільки за таких умов можна створити позитивний імідж школи

мотивування й стимулювання

діяльності всіх працівників

індивідуального підходу

соціальної справедливості

співробітництва, колегіальності

оновлення й збагачення творчих пошуків

поваги й довіри до людини

цілісного погляду на людину

В управлінні навчальним закладом

керуюсь системою таких принципів:

Позитивний

імідж

школи

Вимоги до членів управлінської

команди при формуванні іміджу школи

Імідж

школи

Імідж

керівника

Імідж

педагога

Імідж

заступників

Володіння сучасними

інформаційними

технологіями

Уміння й бажання

працювати в команді,

бути «командним»

гравцем

Прагнення підвищувати

свій професійний рівень,

оволодівати новими

методиками,технологіями

Знання психологічних особливостей колективу, технологій впливу

Високий рівень

професійної

компетентності

Обізнаність в

інноваційній педагогіці

й педагогічному

менеджменті

Фактори позитивного

іміджу школи

Зовнішні фактори

Зовнішній вигляд навчального закладу

Матеріально-технічна база закладу

Стабільність кваліфікованої підготовки випускників, що визначається відсотком вступу їх до ВНЗ

Рейтинг навчального закладу в районі

Вивчення відгуків батьків про навчальний заклад

Освітній простір навчального закладу (співпраця з ДЗН, ВНЗ, сільською радою, громадськістю села)

База даних про відомих випускників школи

Візуальне моделювання, оформлення і представлення результатів діяльності школи в зовнішньому середовищі

Фактори позитивного

іміджу школи

Внутрішні фактори

Визначення перспективної мети концепцією школи

Рівень взаємовідносин в колективі

Стиль і управління

Ефективна кадрова політика

Інноваційні технології навчання і виховання

Наступність у навчанні

Органи учнівського шкільного самоврядування

Презентаційні матеріали

Результативність досягнень

Естетичність та інформативність внутрішнього інтер'єру

За даними досліджень, провідними компонентами іміджу освітньої установи є:


1 - 4 кл.

образ

класного керівника

5 - 11 кл.

образ учителя-предметника, образ

директора

1 - 11 кл.

уявлення про якість освіти, стилі роботи школи

Для

старшокласників

Для батьків

учнів

Для учнів початкової

школи та їхніх батьків

1 - 11 кл.

Для батьків дітей

з особливими потребами

комфортність шкільного середовища

Роль учасників у створенні

іміджу школи

Школа – освітній центр, де одні навчають, інші – навчаються, але всі разом вчаться, самовдосконалюються.


Високий рівень викладання рідної мови

Національні традиції, спорт

Культура поведінки

Комп’ютерна грамотність

Вивчення іноземних мов

Сучасна успішна школа

Дотримання здорового

способу життя

Сприятливий

психологічний

клімат

У 2015-2016 н. р. в школі


Педагогічний колектив працює над єдиною

методичною проблемою

«Підвищення якості освіти, оновлення змісту і форм організації навчально-виховного процесу через удосконалення творчої співпраці вчителів і учнів»

секретар-друкарка

медсестра

педагог-організатор

соціальний педагог

практичний психолог

бібліотекар

59 вчителів

працює

бакалавр - 3

вищу освіту-52

середню спеціальну-4

початкова ланка

(9 класів) - 145

середня ланка (10 класів)-160

старша ланка (5 класів) -77

382 учня

навчається

Педагогічний стаж працівників складає:


Стаж

До 5 років

17

Від 5 до 10 років

10

Від 10 до 15 років

12

Від 15 до 20 років

2

Від 20 до 25 років

4

Від 25 і більше

18

Важливо, щоб у колективі були красиві і молоді педагоги. У них є якась «містерія»: вони самі по собі змушують вихованців мріяти, фантазувати, підтягуватися. Якщо образ вчителя приємний, то в ньому покладена первісна сила духовного впливу. Такого вчителя хочеться слухати і йти за ним.

А. Макаренко

У кожній людині є сонце, треба

тільки дати йому можливість світити. Сократ

Дирда Н.В.,

заступник директора

з навчально-виховної роботи

Гавка О.Г.,

заступник

директора з виховної роботи

Лазарі Ж.М.

практичний психолог

Бота Д.Г.,

соціальний педагог

Стриєнку М.А.

педагог - організатор

Відмінників освіти України

5

Вчителів–методистів

10

Вчителів з педагогічним званням «Старший учитель»

6

Спеціалістів вищої категорії

22

Спеціалістів І категорії

8

Спеціалістів ІІ категорії

11

Якісний склад

педагогічного колективу

Участь у Всеукраїнському конкурсі «Вчитель року»


Яковець-Аксинті Л.В.

Бота А.В.

Дирда Н.В.

Козмачук Н.М.

Ніколаєнко Р.-Н.Г.

Герасимчук Х.І.

Міхалчан А.М.Федоряк А.О.

Костел С.І.

Нелич К.Г.

Наші вчителі є авторами методичних посібників для початкових класів


Жалба М.В.

Бабій Л.Д.

Гріга Л.І.

Костел С.І.

Велика енциклопедія для вчителя для роботи в початкових класах (вірші, загадки, скоромовки, сценарії, фізхвилини, нестандартні форми роботи )

Вчителі початкових класів працювали над апробацією підручника для 1 класу “Abecedar”

Вчителі початкових класів працювали над апробацією підручника для 1 класу ЗНЗ з румунськю мовою навчання “Українська мова.Усний курс”

Наші вчителі брали участь у експертизі проведення конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів:

Наші вчителі брали участь у експертизі проведення конкурсного відбору оригінал-макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів:

 • Васильчук Марія Дмитрівна;
 • Помпуш Лаура Дмитрівна;
 • Бота Анжела Василівна;
 • Кучурян Діана Іванівна.
 • Костел Сільвія Іллівна

Музей історії школи


Пацурківська Л.Д.

- керівник музею

Керівник дослідно – країнознавчої роботи з вивчення історії села Бояни та школи:
 • Дослідження історії церков на теріторії села (двох православних та римо-католицької )
 • Дослідження історії Боянської Чудотворної плачучої ікони (І місце у районному етапі конкурсу «Моя батьківщина - Україна»)

 • 3.Дослідження етапів становлення Боянської школи - однієї з найдавнішіх шкіл на теріторії Чернівецької області на протязі двох століть

На базі нашої школи проводяться районні, обласні семінари:

 • 2009 рік: районний семінар для вчителів французької мови «Видатні міста Франції та України. Міста побратими»;
 • 2010 рік: відкриті уроки для курсантів ОІППО з фізичної культури;
 • 2010, 2011, 2013, 2014 роки: відкриті уроки для курсантів ОІППО початкових класів з румунською мовою навчання;

На базі нашої школи проводяться районні, обласні семінари:

 • 2012 рік: обласний науково-практичний семінар для керівників методичних об’єднань вчителів фізичної культури;
 • 2012 рік: районний семінар для вчителів англійської мови «Шляхи підвищення мотивації учнів до вивчення іноземної (англійської) мови»;
 • 2013 рік: районний семінар заступників директорів з виховної роботи «Школа – світ у майбутнє»;

На базі нашої школи проводяться районні, обласні семінари:

 • 2013 рік: обласний науково-практичний семінар для керівників методичних об’єднань вчителів румунської мови та літератури (румунської та світової);
 • 2013 рік: обласний етап конкурсу «Вчитель року-2014» у номінації «Початкові класи»;
 • 2013 рік: районний семінар для вчителів економіки «Розв’язування економічних задач для олімпіадного рівня»;

На базі нашої школи проводяться районні, обласні семінари:

 • 2014 рік: обласний науково-практичний семінар для керівників методичних об’єднань вчителів математики «Формування здоров’язберігаючих технологій на уроках математики»;
 • 2014 рік: районний семінар вчителів мате-матики «Розв’язування олімпіадних задач»;
 • 2014 рік: районний семінар вчителів біології;
 • 2014 рік: майстер-клас для вчителів історії району;

На базі нашої школи проводяться районні, обласні семінари:

 • 2014 рік: відкриті уроки для курсантів ОІППО з історії;
 • 2014 рік: майстер-клас для вчителів російської мови району;
 • 2015 рік: районний семінар для вчителів початкових класів «Підвищення педагогічної майстерності вчителів початкових класів через організацію діяльності шкільного методичного об’єднання»;
 • 2015 рік: майстер - клас для соціальних педагогів
 • 2015 рік: педагогічний міст «Свій досвід-молодим»

Зустріч з письменником В. Васканом

Результати ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів


Наша гордість – переможці олімпіад та конкурсів

Наша гордість –

студенти БМАН

Студенти

ІІ курсу БМАН

Студенти

І курсу БМАН

Наша гордість – найкращі спортсмени

Наша гордість – переможниці конкурсу “Буковинська зіронька”


Атаєва Вікторія

Ігнатюк Марія

Федоряк Сільвія

Наша гордість-переможниця обласного етапу конкурсу “Галерея мистецтв”

Загін милосердя «Добре серце»


Добро

починається

з тебе

Працевлаштування випускників школи

Співпраця з ДНЗ

 • Укладено угоду про співпрацю між школою та дошкільним навчальним закладом "Лумініца" Боянської сільської ради 
 • Внесено в річний план питання «Наступність та перспективність в роботі ДНЗ та школи»

Співпраця з іншими навчальними закладами, громадськими організаціями, участь у проектах

 • Укладено угоду про співпрацю між школою та Буковинським державним медичним університетом від 01.09.2012 (створення умов для максимального розвитку індивідуальних здібностей учнів)
 • Участь у інтернаціональному проекту про співробітництво “Frații întru limba mamei” між Боянською ЗОШ І-ІІІ ступенів та школою Vatra Moldoviței Сучавського повіту (Румунія), 2009 рік

Міжнародний фестиваль «La fântâna dorului» (Румунія)

Співпраця з іншими навчальними закладами, громадськими організаціями, участь у проектах

 • Укладено угоду про співпрацю між школою та Комунальним закладом Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді (10.10.2013)
 • Укладена угода про навчально-виробничу практику між Чернівецьким професійним ліцеєм сфери послуг (01.09.2013)
 • Угода про спільну діяльність між Новоселицькою дитячо - юнацькою спортивною школою та Боянською ЗОШ І-ІІІ ступенів

Співпраця з іншими навчальними закладами, громадськими організаціями, участь у проектах

 • Укладений договір про навчально-виробничу практику між школою та Чернівецьким вищим професійним училище радіоелектроніки від 16.01.2013
 • Договір про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти між професійно-технічними навчальними закладами м. Чернівці і школою від 01.09.2015
 • Угода з автошколою «За кермом»

Співпраця з іншими навчальними закладами, громадськими організаціями, участь у проектах

 • Укладена угода про проведення практики студентами Чернівецького Національного університету та школою:
 • - студентами педагогічного коледжу ЧНУ;

 • студентами факультету прикладної математики;
 • студентами інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук;
 • студентами факультету фізичної культури та здоров’я людини;
 • студентами інституту біології, хімії та біоресурсів;
 • студентами географічного факультету.

Сайт школи


http://boyany-school.edukit.cv.ua

Матеріально-технічна база школи

За попередні 5 років з метою покращення матеріально-технічної бази школи проведені наступні роботи:

 • Встановлена бруківка на території школи;
 • Замінені 30 вікон у 10 класних кімнатах;
 • Капітальний ремонт харчоблоку,
 • Капітальний ремонт електрокотельні, теплопостачання та водопостачання;
 • Капітальний ремонт спортзалу (двічі) та коридору до спортзалу;
 • Облаштування роздягалень до спортзалу;
 • Капітальний ремонт актового залу та замінені вікна у актовому залі
 • Осучаснення території школи;
 • Осучаснення входу до школи;
 • Обладнання вчительської кімнати та секретаріту;

Матеріально-технічна база школи

За попередні 5 років з метою покращення матеріально-технічної бази школи проведені наступні роботи:

 • Капітальний ремонт та запуск 6-ти внутрішніх вбиралень;
 • Заміна вхідних дверей на металопластикові;
 • Сучасні ремонти у всіх класних кімнатах з заміною шкільних парт, стільців, меблів та сучасних дошок;
 • Придбання музикального підсилення;
 • Придбання телевізора – комп'ютера;
 • Підключення всієї школи до Wi-Fi
 • Облаштування цементованого сміттєзбиральника
 • Заміна електроплити на харчоблоці та встановлення витяжної системи;
 • Відкриття шкільного музею історії школи

Висновки

 • Боянська ЗОШ І-ІІІ ступенів має багаторічну історію, педагогічний колектив робить свій внесок у формування позитивного іміджу закладу.
 • Девіз нашого колективу: «Ми прагнемо стати кращими за нас сьогоднішніх».
 • Для себе я вирішила: директор – керівник, лідер, але основа його успішної діяльності полягає в опорі на колектив і вміння працювати з людьми.
 • Усе це дає змогу оцінювати ступінь розвитку нашої школи та планувати її перспективи, забезпечувати відкритість і прозорість діяльності навчального закладу.
 • Переконана, що імідж школи, керівника, учителя залежить від активності, ініціативності, працелюбності, наполегливості.

Висновки

Ми пишаємось своїми успіхами, дбаємо про кожну ідею, знахідку, збираємо їх по крупинках. Діяльність нашого колективу вважаємо результативною. Ми багато робимо, але ще більше потрібно зробити для конкурентоспроможності нашого закладу. Імідж і репутація — найкоштовніше майно нашої школи!

Найважливіша  умова  успішної  роботи 

Найважливіша  умова  успішної  роботи 

школи - це  багате, різностороннє 

інтелектуальне життя педагогічного  колективу,  допитливість, 

інтерес  до  нового  в  науці,  постійне  

інтелектуальне  зростання, удосконалення 

В.О.Сухомлинський,
ХІД ПЕДРАДИ-тренінгу

3. Термінологічна розминка. Робота в групах. Метод “Точка зору”

Завдання: - З якими поняттями у Вас асоціюється слово ІМІДЖ?
 • Чи потрібно формувати імідж навчального закладу? Для чого?ХІД ПЕДРАДИ-тренінгу

4. Робота в групах.

Фактори впливу на імідж школи

Завдання: Назвіть параметри від яких залежить імідж школи?

Група 1: Зовнішній імідж

Група 2: Внутрішній імідж

Група 3: PR-заходи із створення

позитивного іміджу школи

Група 4: Імідж сучасного вчителя

ХІД ПЕДРАДИ-тренінгу

5. Диференційована Робота

Завдання: Тест “Рівень Вашої конкурентоздатності”

Підраховуємо результати:

 • а) 5
 • б) 4
 • в) 3
 • г) 2
 • д) 1

Бали Рівень конкурентоздатності

 • 12-14 – дуже низький
 • 15-19 – низький
 • 20-25 – нижчий за середній
 • 26-31 – трохи нижчий за середній
 • 32-37 – середній
 • 38-43 – трохи вищий за середній
 • 44-49 – вищий за середній
 • 50-55 – високий
 • 56-60 – дуже високийХІД ПЕДРАДИ-тренінгу

6. Підсумок Роботи в групах

Завдання: Проект “Модель навчального закладу, діяльність якого задовольняє громадськість”

Пам’ятайте:

 • Імідж і репутація – найдорожче майно школи;
 • Будь-який аспект діяльності впливає на імідж школи;
 • Зверніть увагу на дрібниці;
 • Імідж не можна купити – його можна тільки створити;
 • Спочатку Ви працюєте на імідж, а потім він на Вас;
 • Яким буде наш імідж залежить тільки від нас;
 • Покладайтеся на стратегічну мету, а не на короткостроковий результат;
 • У кожної школи має бути своя неповторима “родзинка”, своє ”обличчя”.

УХВАЛА ПЕДРАДИ-ТРЕНІНГУ:

 • Директорам шкіл провести обговорення педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського з метою впровадження передового педагогічного досвіду в навчально-виховний процес. (Протягом навчального року)
 • Спрямувати роботу педагогічних колективів на формування творчого працездатного учнівських колективів через системне використання різноманітних видів урочної та позаурочної діяльності.(Постійно).

УХВАЛА ПЕДРАДИ-ТРЕНІНГУ:

3. Вчителям-предметникам:

 • Удосконалювати систему форм і методів роботи з діагностики учнівського колективу з метою виявлення інтелектуальних і творчих здібностей учнів. (Постійно)
 • У своїй педагогічній діяльності керуватися моральними та етичними нормами, враховувати думку учнів. (Постійно)

УХВАЛА ПЕДРАДИ-ТРЕНІНГУ:

УХВАЛА ПЕДРАДИ-ТРЕНІНГУ:

 • Сприяти розвитку творчих здібностей учнів, залучати учнів до спільної творчої роботи з метою вироблення навичок колективної співпраці. (Постійно)
 • 4. Адміністраціям шкіл здійснювати контроль за дотриманням вчителями етичних та моральних норм під час навчально-виховного процесу. (Постійно)

5. РМК випустити методичний бюлетень «Імідж школи». До 01.01.2016 року  6. У своїй роботі користуватися цінностями, важливими для іміджу школи, запропонованими під час тренінгу.

5. РМК випустити методичний бюлетень «Імідж школи». До 01.01.2016 року  6. У своїй роботі користуватися цінностями, важливими для іміджу школи, запропонованими під час тренінгу.

(Постійно)  7. У районній пресі висвітлювати роботу шкіл.  (Постійно) 8. Кожній школі пропагувати свої творчі напрацювання. (Постійно)


УХВАЛА ПЕДРАДИ-ТРЕНІНГУ:

Дякую за увагу

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 14.37 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка