Що таке право власності. Як людина стає власникомДата конвертації08.03.2019
Розмір85.5 Kb.
ТипЗакон
Тема: Що таке право власності. Як людина стає власником.

Мета: пояснити зміст права власності; розповісти про те, як дитина стає

власником і як вона може розпоряджатися майном, яке їй належить;

навчити аналізувати правові ситуації на підставі окремих цивільного

законодавства; оцінити важливість для людини бути власником;

виховувати поважне ставлення до своєї власності та власності інших.

Обладнання: Конституція України, Цивільний кодекс України,

Закон України «Про власність» від 7 лютого 1991 р.Базові поняття право власності, право володіння, право

й терміни: користування, право розпорядження.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.Робота з нормативно-правовими документом

Колективна робота

Завдання учням

 • Пригадайте соціально-економічні права людини й громадянина за Конституцією України. (Право на працю, на підприємницьку діяльність, на власність.)

 • Відкрийте Конституцію і знайдіть статтю, яка гарантує громадянам право на власність.(Стаття 41.)

 • Розкрийте терміни, які використовуються для розкриття поняття «власність». (Володіння, користування, розпорядження.)

 • наведіть приклади майна, власниками якого є ваші батьки, та поясніть, що означає бути власником

Учитель. Сьогодні на уроці ми з вами:

1) з’ясуємо суть понять: • право власності;

 • право володіння, користування, розпорядження;

2) проаналізуємо підстави набуття права власності.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

План

 1. Що таке право власності

 2. Хто і як може стати власником. Форми власності

 3. Права неповнолітніх осіб щодо розпорядження майном

 1. Що таке право власності

Сьогодні, коли відбувається активний перехід на ринкові відносини в нашій державі, ми повинні чітко визначити для себе одну істину: наявність власності є економічна свобода.

Наприклад, у вас є підручник, зошит ручка, комп’ютер. А якщо немає, який вихід ви знайдете?Власність – це форма володіння матеріальними і нематеріальними благами; панування власника над річчю (як законне, так і незаконне).

«Мозковий штурм»

 • На вашу думку, чи може бути таке панування безмежним?

 • Власність не повинна використовуватися на шкоду суспільству. Чи дійсно це так? Хто повинен відповідати за таке використання власності?

Шукаємо відповідь на питання за допомогою методу «Прес».

Захист власної позиції: • Я вважаю, що …, тому що… ;

  1. Власник комп’ютера (хакер) знайшов код банку і викрав 200 млн. доларів, перевівши їх на свій рахунок в іншому банку.

  2. А. Ейнштейн, який винайшов атомну бомбу і став її власником....

Обов’язки власника

 • підтримувати власність у належному стані;

 • використовувати за призначенням.

.

Норми цивільного права врегульовують дуже широке коло приватних відносин у суспільстві. Серед них відносини, пов'язані з майном, — право власності, порядок успадкування майна, укладання різних договорів та особисті немайнові відносини, пов'язані з правом особи на честь, гідність, ділову репутацію, власне ім'я, власне зображення, охорону здоров'я та ін. Норми, що врегульовують такі відносини, містяться у Цивільному кодексі України.

Основою цивільного права є право власності, адже немає жодної людини у світі,
яка хоч чимось не володіла би. Якщо ця річ моя, вона є моєю власністю, а я її
власником. Для інших людей ця річ чужа, і вони зобов'язані утримуватися від будь
яких зазіхань на неї.

Цивільний кодекс України визначає право власності – це правові можливості власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном на свій розсуд у межах, встановлених законом.

Право власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.

Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Він має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Законодавство України проголошує принцип, відповідно до якого власність зобов’язує. У тому числі власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі.

Згідно з цивільним кодексом власникові належать право володіння, користування та розпорядження своїм майном, правознавці називають ці права тріадою власності. Ці складові становлять зміст права власності.

Корпоративна робота

Учні працюють у трьох групах із поняттями які вони виберуть. Групи не повинні знати поняття один одного. Після закінчення роботи один учень презентує схему (малюнок), а представники інших груп намагаються зрозуміти, які поняття розкривала ця група, й називають ознаки, що допомогли їм з’ясувати суть поняття. 1. Право володіння – фактичне володіння річчю, пов’язане з наміром вважати річ своєю. Фактично володіє річчю і той, хто буквально тримає її в руках, фізично відчуває її, і той, хто має до речі доступ унаслідок знаходження речі у своєму господарстві.

 2. Право користування – це закріплена в законі можливість власника вилучати (здобувати) з речей, які йому належать, їхні корисні властивості для задоволення своїх потреб. Нерідко одна ж і та річ може задовольняти одночасно як особисті, так і майнові потреби власника. Наприклад, домашні меблі можуть купуватися для того, щоб покращити інтер’єр у кімнаті та використовуватися для зберігання у них іншого майна.

 3. Право розпорядженню – можливість вирішити юридичну і фактичну долю речі шляхом відчуження (продаж, дарування), шляхом передачі іншим особам у володіння та (або) користування (оренда, позичка), шляхом переробки, знищення, або шляхом фізичної відмови від майна.

Учитель. Лише власникові належать усі три можливості. Інші люди можуть володіти і користуватися чужим майном (наприклад, наймати квартиру), однак не можуть ним розпорядитися. Розглянемо наступне питання. «Хто і як може стати власником. Форми власності».
2. Хто і як може стати власником. Форми власності.

Законодавство передбачає різні способи набуття права власності на майно. Якусь річ можна купити чи обміняти, майно можна прийняти в подарунок, квартиру чи земельну ділянку можна приватизувати, річ може бути виготовлена для себе або ж знайдена.

Стати власником майна можна й успадкувавши його. Цивільне законодавство передбачає два способи спадкування – за заповітом і за законом.

Спадкування – перехід прав і обов’язків щодо майна від особи, яка померла (спадкодавця) до спадкоємців.

Заповіт – це письмове розпорядження людини щодо долі свого майна на випадок її смерті, посвідчене у встановленому законом порядку.

Будь-якій людині (незалежно від віку) – суб’єкту права власності – можуть належати не лише речі особистого вжитку, а й будь-які цінності – квартири, земельні ділянки, дачі, гроші, акції.Розв’язання юридичної задачі

Завдання учням

Обговоріть у парах ситуацію та дайте відповіді на запитання до неї.Ситуація Продавець магазину «Чобіток» бачила, як покупець, громадянин К., під час примірки зимових чобіт загубив золоту каблучку з великим діамантом. Коли покупець вийшов з магазину, не помітивши пропажі, продавець підняла й заховала каблучку. Через 5 хвилин громадянин К. повернувся й почав розпитувати продавців, чи ніхто не знаходив коштовності, яка дісталася йому у спадок від діда-дворянина. Всі в один голос сказали, що каблучки не бачили.

Наступного дня на дверях магазину з'явилося оголошення, в якому обіцялася велика винагорода за знахідку. Продавець, що знайшла коштовність, вирішили віддати її за винагороду, тому що боялась носити таку дорогу річ, і звернулася за вказаною в оголошенні адресою.

Покупець упізнав людину, яку розпитував першого дня про зниклу коштовність, й відмовився виплачувати винагороду.

Запитання учням

Хто за законом правий у цій ситуації? Яке рішення прийме суд?Вчитель пропонує двом-трьом парам висловити свою думку й коригує разом з учнями відповіді.

Виховний момент

Яким чином ви повелися б на місці продавця? власника каблучки?

В Україні існує декілька форм власності: приватна, державна, комунальна.Колективна робота

Використовуючи статті 325–327 Цивільного кодексу, підручник (с. 76). Скласти порівняльну таблицю «Форми власності за законодавством України.»Критерії для порівняння

Приватна власність

Комунальна власність

Державна власність

Суб’єкти права власності

Фізичні та юридичні особи

Територіальна громада

Держава Україна

Хто здійснює право власностіБезпосередньо фізичні та юридичні особи

Безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування

Від імені та в інтересах держави право власності здійснюють органи державної влади

Об’єкти

Будь-які цінності як споживчого, так і виробничого призначення, а також об’єкти інтелектуальної власності

Рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що знаходяться на території відповідних адміністративних одиниць, за винятком того, що є майном інших власників

Майно, зокрема грошові кошти, що належать державі Україна

Спільні риси: • Всі форми власності є рівноправними;

 • Право власності в Україні охороняється законом;

 • Право власності захищається нормами конституційного, адміністративного, цивільного, земельного, кримінального та інших галузей права.

3. Власність неповнолітніх Права неповнолітніх осіб щодо розпорядження майном

Стати власником можна у будь-якому віці, однак право людини розпоряджатися майном залежить від досягнення нею певного віку.

Дитина до 14 років є малолітньою, і цивільним законодавством передбачено, що належним їй майном розпоряджаються батьки в її інтересах.

А от у віці від 14 до 18 років дитина дістає право самостійно розпоряджатися своєю стипендією, заробітком, гонораром, банківським рахунком (у разі внесення коштів на нього дитиною особисто), але не речами, що Придбані за ці кошти. Визначати долю таких речей неповнолітні можуть лише зі згоди батьків.

У цьому віці ще можна укладати договори, що вимагають нотаріального посвідчення чи державної реєстрації.Без будь-яких обмежень розпоряджатися своїм майном повністю (продавати, дарувати, обмінювати, заповідати) можна лише з повноліття (18 років).

Завдання 3. Працюючи в малих групах, прочитайте кожен із наведених нижче висловів. (с. 75) Вирішіть, чи відповідає він положенням цивільного законодавства. Свою думку обґрунтуйте.

 1. Вік, з досягненням якого неповнолітні мають право розпоряджатися самостійно своїм заробітком чи стипендією, настає з 14 років.

 2. Неповнолітні, які придбали річ за свій заробіток, стипендію чи інший дохід, можуть розпоряджатися нею без згоди батьків.

 3. У випадку купівлі іншою людиною якоїсь речі у малолітньої дитини батьки останньої мають право вимагати повернення цієї речі.

 4. Неповнолітні, яким виповнилося 16 років, можуть подарувати людині, яка їм подобається, будь-яку річ, що їм належить.

 5. Законодавство не встановлює вікових обмежень для розпорядження людиною своїм майном.

 6. Законодавство чітко визначає, які дії можуть чинити з майном неповнолітні.

Учитель. Давайте ще раз пригадаємо «трьох китів», на яких тримається право власності. (Володіння, користування, розпорядження.)

Завдання учням

Знайдіть серед поданих нижче ситуацій ті, у яких малолітні (неповнолітні) вправі самі розпорядитися своєю власністю, і заповніть у таблиці перший стовпчик, а потім — ті, у яких потрібна згода батьків, та заповніть другий стовпчик таблиці.

Приклад заповненої таблиці:Номер ситуації, де малолітні

(неповнолітні) можуть самі розпоряджатися

своєю власністю


Номер ситуації, де потрібна

згода батьків для

розпорядження своєю власністю


1

2,3,4,5

Ситуації:

1) 15-річний Данило, отримавши стипендію, купив мобільний телефон;

 1. 11-річний Андрій подарував своїй тітці автомобіль, який отримав у спадок від діда;

 2. 14-річний Володимир обміняв велосипед, подарований йому на Новий рік бабусею, на колекцію СД-дисків;

 3. 10-річна Оленка віддала гроші, що були подаровані їй на день народження, у фонд допомоги країнам Африки;

5) 16-річний Артем на отримані за винахід гроші купив квартиру.

Взаємоперевірка учнівських робіт.

Міні-дискусія «Я так думаю»

 • Висловіть своє ставлення до права батьків розпоряджатися майном неповнолітніх (малолітніх).

 • У чиїх інтересах батьки розпоряджаються цим майном?


ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Практикум.

Згадайте форми власності які є в Україні, визначте, про яку форму власності йдеться в прикладах. 1. Будинок Верховної Ради України. (Загальнодержавна власність.)

 2. Парти, столи та стільці школи. (У залежності від статусу школи — комунальна чи приватна.)

 3. Підприємство (навести приклад місцевого підприємства колективної власності – підприємства (КСП), акціонерного товариства тощо.)

(Колективна власність.)

 1. Спортивний інвентар дитячої організації. (Колективна власність.)

 2. Підручник. (Якщо він із шкільної бібліотеки — форма власності відповідає

формі власності школи, якщо особистий — власність приватна.)

 1. Шкільна форма. (Приватна власність.)

Завдання

Обґрунтувати відповідь на запитання:

а) чи можна сказати, що ви володієте портфелем, який тримаєте в руках?

б) чи можна сказати, що ви володієте книгою, яку дали почитати товаришеві?

в)чи охоплює поняття «користування майном» ситуацію, коли ви читаєте

підручник, готуючи домашнє завдання, або коли вишиєте на швейній машині?

V. Підбиття підсумків уроку

Учитель. Власник володіє, користується, розпоряджається майном на власний розсуд, незалежно від волі інших осіб; власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства.

VІ. Домашнє завдання

Прочитати параграф 12Виконати завдання в зошиті (с. 43-44)

Скласти кросворд до теми
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Здійснити контроль за дотриманням державних стандартів освіти
downloadcenter -> Сучасні здоров ’ язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Модель сформованості бібліотечно-бібліографічних умінь та навичок школярів
downloadcenter -> М. Тернопіль 2005 р. Методичний посібник
downloadcenter -> Профілактика шкідливих звичок серед дітей і підлітків
downloadcenter -> Уроки-дослідження з географії у 6 класі Вовчищовичі 2015
downloadcenter -> Домашнє завдання Німецька мова
downloadcenter -> Узагальнений висновок щодо результатів атестаційної експертизи Йосипівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – днз»
downloadcenter -> Коментар: поняття «публічна адміністрація» часто зустрічається у нормативно-правових актах України, дослідженнях науковців. Утім досі не сформовано єдиного підходу щодо визначення даного поняття
downloadcenter -> Доповідна записка «Про особливості реалізації нового змісту Державного стандарту початкової загальної освіти в 1-3 класах загальноосвітніх навчальних закладів»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка