Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості реакції від різних чинниківСкачати 105.03 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір105.03 Kb.
#12566

Новоукраїнська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8 Новоукраїнської районної ради


Конспект уроку
«Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості реакції від різних чинників»

Вчитель хімії Жукова О.В.

2013р.


Тема: Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості реакції від різних чинників.

Мета:

 • Дидактична: cформувати уявлення про швидкість хімічної реакції, її залежність від різних чинників.

 • Розвиваюча: формувати вміння аналізувати інформацію, порівнювати, класифікувати, формулювати узагальнюючі висновки, застосовувати набуті знання на практиці та оцінювати результати виконаних дій. Розвивати вміння встановлювати причинно – наслідкові зв’язки .

 • Виховна: допомогти вихованню самостійності, удосконалювати навички виконання експерименту з дотримуванням правил техніки безпеки

 • Тип уроку: комбінований.

Обладнання: мультимедійна презентація уроку, відео досліди, роздаткові картки для лабораторного досліду.

Для лабораторного досліду: 1) гранули Zu, Fe, Cu однакового розміру, розведений розчин хлоридної кислоти (HCl), концентрований розчин хлоридної кислоти, шматок крейди, порошок крейди, відеодослід «Вплив каталізатора на швидкість реакції»

Хід роботи

І. Організаційний момент.

II. Актуалізація опорних знань.

Епіграф до уроку: «Єдиний шлях до знань – діяльність» ( Бернард Шоу)

1. Гра «Вірю – не вірю»

Учні зачитують твердження і дають відповідь - вірне воно чи хибне.


 1. Екзотермічні реакції відбуваються із виділенням теплоти. (Так)

 2. Ендотермічні реакції відбуваються із поглинанням теплоти. (Так)

 3. Реакція горіння вугілля – це ендотермічна реакція. (Ні)

 4. Тепловий ефект реакції – це маса продукту реакції, що утворилася під час горіння речовини. (Ні)

 5. Тепловий ефект реакції вимірюється в паскалях (Па), або кілопаскалях(кПа). (Ні)

 6. Тепловий ефект реакції позначається буквою Q або ∆Н. (Так)

 7. В ендотермічних реакціях внутрішня енергія речовин зростає. (Так)

 8. Тепловий ефект реакції – це кількість теплоти, що виділяється, або поглинається під час реакції. (Так)

 9. Тепловий ефект реакції вимірюється в Дж або кДж. (Так)

 10. Хімічні рівняння, в яких зазначаються ступені окиснення елементів, називаються термохімічними. (Ні)

 11. При екзотермічних реакціях температура реакційної системи підвищується. (Так)

12.Під час протікання ендотермічної реакції температура реакційної суміші підвищується. (Ні)

2. Повторення вивченого

1. Що таке «Хімічна реакція » ? (це перетворення одних речовин на інші при незмінності ядер атомів)

2. Які ознаки протікання хімічної реакції ? (Виділення або поглинання тепла, світла,електричної енергії ; поява або зникнення запаху , виділення газу , випадання осаду та інше)

3. Назвіть вам відомі типи реакцій ? (розклад, обмін, оборотні, необоротні, екзотермічні, ендотермічні, окисно-відновні, йонного обмінну, каталітичні, не каталітичні )

3. Повільно чи швидко 1. Ржавіння заліза \повільно

 2. Утворення мінералів у земній корі \ повільно

 3. Твердіння цементу \повільно

 4. Вибух пороху \швидко

 5. Спалах пари бензину в двигуні \швидко

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

А зараз переходимо до вивчення нової теми. Почнемо з питання: чим відрізняється черепаха від гепарда? (швидкість руху).

Чим відрізняється повільне окиснення від вибуху? (швидкість реакції). Саме про швидкість хімічної реакції буде йти мова на сьогоднішньому уроці.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.


 1. Вивчаючи хімічні властивості різних сполук, ви напевне звернули увагу на те, що для перебігу різних реакцій потрібний різний час:

 • Іржа на залізних виробах утворюється за кілька місяців;

 • Горіння свічки триває кілька годин;

 • Реакція між содою і оцтом відбувається в одну мить.

 1. Отже, реакції перебігають з різною швидкістю. Пригадайте, як на уроках фізики і математики, ви позначали швидкість руху? (U)

 2. Швидкість хімічних реакцій вивчає розділ хімії, що називається (хімічною кінетикою.)

 3. За якими критеріями можна судити про швидкість протікання хімічної реакції?

(За зміною кількості вихідних речовин і продуктів реакції.)

Швидкість реакції – зміна концентрації речовини за одиницю часу.

Розташуйте явища за зростанням швидкості хімічних реакцій:Явища

Очікуванні відповіді

 • Вибух газу

 • Ржавіння заліза

 • Утворення мінералів у природі

 • Бродіння виноградного соку

 • Згоряння тирси у грубці

 • Скисання молока
 1. Утворення мінералів у природі

 2. Ржавіння заліза

 3. Бродіння виноградного соку

 4. Скисання молока

 5. Згоряння тирси у грубці

 6. Вибух газу


 1. В житті часто виникає потреба керувати швидкістю реакції . Наприклад,

 • горіння палива прискорювати;

 • пожежу – сповільнювати;

 • іржавіння заліза сповільнювати.

Для цього потрібно знати від чого залежить швидкість реакції.

Лабораторний дослід №5

Залежність швидкості реакції від різних чинників.

Мета: дослідити вплив різних чинників на швидкість хімічної реакції.

Обладнання: гранули Zu, Fe, Cu , розведений розчин хлоридної кислоти (HCl), концентрований розчин хлоридної кислоти, шматок крейди, порошок крейди, спиртівка, сірники, тримач.

А.Лавузьє –чудовий експериментатор і тонкий спостерігач,

заповів майбутнім експериментаторам :


 1. Намагайся робити добре, а не робити багато.

 2. Спрощуй досліди, наскільки це можливо.

 3. Ніколи не заповнюйте поспішними висновками мовчання фактів.

Хід роботи

Дослід 1. Вплив природи реагуючих речовин на швидкість хімічної реакції.

В три пробірки киньте гранулу міді, цинку, магнію. В кожну пробірку долийте розчин хлоридної кислоти. Зробіть висновок, як впливає природа реагуючих речовин на швидкість реакції. Результати спостереження запишіть в таблиці.Дослід 2. Вплив площі поверхні стикання речовин на швидкість хімічної реакції.

В одну пробірку киньте шматочок крейди, а в іншу пробірку насипте стільки ж порошку крейди. В кожну пробірку долийте розчин хлоридної кислоти. Зробіть висновок, як ступінь подрібнення речовин впливає на швидкість реакції. Результати спостереження запишіть в таблиці.Дослід 3.Вплив концентрації речовин на швидкість хімічної реакції

В дві пробірки киньте однакові гранули цинку. В першу пробірку налийте розведений розчин хлоридної кислоти, а в другу – концентрований розчин хлоридної кислоти. Зробіть висновки, як концентрація речовин впливає на швидкість реакції. Результати спостереження запишіть в таблиці.Дослід 4. Вплив температури на швидкість реакції

В дві пробірки киньте однакові гранули цинку. В кожну пробірку долийте розчин хлоридної кислоти. Одну з пробірок підігрійте в полум’ї спиртівки. Зробіть висновок, як температура впливає на швидкість реакції. Результати спостереження запишіть в таблиці.Фактори, які впливають на швидкість реакції

Хімічний експеримент, спостереження

Висновок

Природа реагуючих речовин

Cu + HCl → - реакція не відбувається

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 – відбувається швидко

Fe+ 2HCl → FeCl2 + H2 – відбувається повільно


Чим активніша речовина, яка вступає в реакцію, тим швидше відбувається реакція

Ступінь подрібнення речовини

СаСО3 шматок + 2HСl → CaCl2 + CO2 + H2O реакція відбувається повільно

СаСО3 порошок + 2HСl → CaCl2 + CO2 + H2O

реакція відбувається швидко


Чим більша поверхня стикання реагентів, тим більша швидкість реакції

Концентрація реагуючих речовин.

Zn + 2HClрозвед. → ZnCl2 + H2 – відбувається повільно

Zn + 2HCl концентр. → ZnCl2 + H2 – відбувається швидкоЧим більша концентрація реагуючих речовин, тим швидше відбувається реакція.

Температура

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 – відбувається повільно

t

Zn + 2HCl. → ZnCl2 + H2 – відбувається швидкоПри нагріванні швидкість реакції зростає.

Наявність каталізатора або інгібітора

Відео досліди:

MnO2

2О2 → 2Н2О + О2

H2O

2Al + 3I2 → 2AlI3


Каталізатори – прискорюють швидкість реакції

Інгібітори - сповільнюють швидкість реакції


ІV. Узагальнення і систематизація знань.

Використай свої знання про швидкість реакції в побуті: 1. Чому продукти харчування зберігають в холодильнику?

 2. Під час консервації продуктів використовують речовини – консерванти. Яку іншу назву можна дати цим речовинам?

 3. Встановіть відповідність

 1. Харчові продукти довше зберігаються у вакуумних упаковках
А.Зі зростанням температури швидкість реакції збільшується.

2.Аби пришвидшити випалювання залізної руди, її подрібнюють і розпорошують.

Б.Зі зменшенням концентрації реагентів швидкість реакції зменшується.

3.Улітку зростає небезпека харчових отруєнь.

В.Зі зростанням площі поверхні контакту реагентів швидкість реакції зростає.

4.Термін служби мідних водопровідних труб значно більший порівняно зі сталевими.

Г.Каталізатори пришвидшують хімічні реакції.
Д.Швидкість реакції залежить від природи реагентів.

Задачі

У скільки разів зросте швидкість хімічної реакції . якщо збільшити температуру з 60 до 100 °C? Температурний коефіцієнт реакції прийняти рівним 3 .

Температурний коефіцієнт реакції дорівнює 2. Як треба змінити температуру реакційної суміші, щоб збільшити швидкість реакції у 128 разів?

Обчисліть температурний коефіцієнт реакції, швидкість якої зростає у 40 разів при підвищенні температури від 40 до 80 °C .Домашнє завдання:

Вивчити конспект

Творче завдання на вибір

 1. Поміркуємо над словами: «Є тільки дві форми життя: гниття і горіння. Боягузи та жадібні оберуть першу, мужні та щедрі – другу.»

 2. Щоб я ще хотів дізнатися про типи хімічної реакції ?

 3. Розробіть пам`ятку для тих, хто збирається у похід:

 1. Які продукти харчування краще брати з собою і чому?

 2. Як доцільніше зберігати продукти?

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 105.03 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка