С.І. Головащук Росісько-український словник сталих словосполучень Київ Наукова думка 2001Сторінка14/63
Дата конвертації02.09.2018
Розмір4.05 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   63

для поощрения для заохочення.

для порядка, для порядку разг. для порядку.

для пояснения для пояснення.

для (ради, из) приличия для звичаю, для звичайності; розм. для годиться, про людське око.

для пущей важности см. для большей важности.

для разнообразия для різноманітності.

для ровного счёта для рівного (для круглого) рахунку.

для своего времени [як] на свій час, [як] для свого часу.

для своих лет на свої роки, для своїх літ.

для смеха, для смеху см. шутки ради.

для сохранности для збереження.

для того чтобы для того щоб.

для удовольствия чьего для задоволення чийого.

для чего для чого.

дневать и ночевать где, у кого днювати й ночувати де, в кого.

дневная поверхность геол. денна поверхня.

дневной свет денне світло.

днём с огнём не найти (не сыскать, не сыщешь) разг. [і] вдень (серед дня) із свічкою не знайдеш (не можна знайти), шукай вітра в полі.

дни сочтены чьи разг. недовго жити кому; розм. три чисниці до смерті, недовго ряст топтати кому.

дми убывают дні коротшають.

добавочная стоимость эк. додаткова вартість.

до безумия [любить или ненавидеть] разг. до нестями, до божевілля [любити, кохати або ненавидіти]; (безумно) розм. божевільно [любити, кохати або ненавидіти].

до белого каления довести см. доводить до белого каления.

до белых мух (до зимы, до снега) до білих мух.

до бесконечности нескінченно, без краю, без кінця, без кінця-краю.

до бесчувствия до непритомності, до безпам’яті, до нестями.

до бешенства до нестями, до шаленства.

добиваться, добиться своего домагатися, домогтися (добиватися, добитися) свого; док. розм. доскочити (доп’ястися) свого.

до боли до болю.

добрачная фамилия дошлюбне прізвище.

добрая воля добра воля.

добрая душа добра (щира, спасенна) душа.

добрая слава добра слава.

добро бы (б) разг. хай би, нехай би.

добровольное общество добровільне товариство.

добровольное объединение добровільне об’єднання.

доброго здоровья! (приветствие при встрече) доброго здоров’я!, здоров будь!, здорові (здоровенькі) були!

доброе дело сделать добру справу зробити, добро (добре) вчинити.

доброе утро! доброго ранку!

доброй ночи см. спокойной ночи.

добро пожаловать просимо завітати, ласкаво (шанобливо, гостинно, милості) просимо; (приглашая в дом) просимо до господи (до хати).

добрые услуги добрі послуги.

добрый вечер! добривечір!, добрий вечір!

добрый (или злой) гений чей добрий (або злий) геній чий.

добрый день! добридень!, добрий день!

добрый дядя шутл. добрий дядечко.

добрый малый добрий (славний) хлопець.

добрый (красный) молодец фольклоре) добрий (славний) хлопець (молодець), славний козак.

добывающая промышленность добувна промисловість.

добыча угля видобуток (добування) вугілля.

доверенное лицо довірена особа.

доверительная надпись довірчий напис.

доверительное письмо таємний лист.

доверительные операции довірчі операції.

доверительный тон довірчий тон.

до весны до весни.

доводить, довести до абсурда доводити, довести до абсурду.

доводить, довести до белого каления кого перен. разг. допікати, допекти до живого, розпікати, розпекти до краю (до нікуди); розлючувати, розлютити вкрай кого.

доводить, довести до кондиции доводити, довести до кондиції.

доводить, довести до крайности (выводить из себя кого-либо) разг. дратувати, роздратувати.

доводить, довести до отчаяния см. приводить, привести в отчаяние.

доводить, довести до ручки см. доводить, довести до точки.

доводить, довести до сведения доводити, довести (ставити, поставити) до відома, сповіщати, сповістити, повідомляти, повідомити.

доводить, довести до слёз кого доводити, довести до сліз (до плачу) кого.

доводить, довести до точки (до ручки) разг. доводити, довести до краю (до ручки).

доводить, довести до ума доводити, довести до розуму (розм. до пуття).

доводиться сродни см. быть сродни.

довольно большой досить великий, чималий; розм. величенький, чималенький.

довольно далеко досить далеко; задалеко.

довольно долго досить довго; задовго.

довольно много досить багато; забагато.

довольно об этом годі (досить, доволі, буде) про це.

довольно поздно досить пізно; запізно.

довольно с меня досить з мене.

довольствоваться малым задовольнятися малим (з малого).

до востребования до запитання.

до восхода солнца до схід (до сходу) сонця.

доврачебная помощь долікарська допомога.

до времени см. до поры до времени.

до вторых (до третьих) петухов [проговорить, просидеть] до других (до третіх) півнів [пробалакати, просидіти].

до выяснения до з’ясування.

до глубины души (сердца) [тронут, возмущён] до глибини душі (серця), до самого (до живого) серця [зворушений, обурений].

договаривающиеся стороны офиц. договірні сторони, сторони, які (що) договорюються (домовляються).

договор в пользу третьего лица договір на користь третьої особи.

договорная ответственность договірна відповідальність.

договорные связи договірні зв’язки.

догоняй ветра в поле см. ищи ветра в поле.

до гроба до смерті, до [самої] могили (домовини).

до гробовой доски [аж] до [самої] смерті, до скону, до гробової дошки.

до десятого пота [работать, трудиться] см. до седьмого пота [работать, трудиться].

до дна до дна.

дождь [льёт] как из ведра дощ [ллє] як (мов, немов, наче, неначе) з відра (з цебра, з коновки), дощ [як] відром ллє.

доживать [свой] век (последние дни) доживати [свого] віку, доживати [свій] вік (останні дні).

дожить до седин (до седых волос) дожити до сивого (до білого) волосся (волосу), дожити до сивини; женщинах — ещё) дожити до сивої коси.

до завтра! до завтра!

доза облучения доза опромінення.

доза радиации доза радіації.

до зари до світанку, до світання, до зорі.

до земли, к земле (книзу) додолу, до землі.

до известной степени см. до некоторой степени.

до изнеможения [бегать] до знемоги, до знесилля, до знесилення [бігати].

до износа, до износу разг. до зносу.

до истечения срока до закінчення (до скінчення) терміну (строку).

дойная корова перен. upon. дійна корова; прибуткове джерело, джерело легких прибутків.

доказательный факт доказовий факт.

доказательства налицо є (наявні, в наявності) докази.

доказательство от противного доказ від протилежного.

доказывать, доказать на деле доводити, довести ділом (на ділі).

доказывать, доказать непричастность к чему доводити, довести непричетність до чого.

доказывать, доказать теорему мат. доводити, довести теорему.

до каких пор?, до которых пор? до яких пір?, доки?

до какой-то степени см. до некоторой степени.

до [последней] капли (капельки) до [останньої]| краплі (каплі, краплини; перен. крихти, кришки).

докладная записка доповідна записка.

докладывать, доложить о ком-чём доповідати, доповісти (повідомляти, повідомити) про кого-що.

до конца дней [своих] до віку, довічно, повік, поки віку, до смерті, до скону.

до конца жизни до кінця життя, до останку.

до корней волос (до ушей) [краснеть, покраснеть] по самі вуха, по саме волосся [червоніти, почервоніти].

до корня (в корень) истребить упень (дощенту, до ноги, до кореня) знищити (винищити).

до костей [промокнуть, измокнуть, промёрзнуть] разг. до кісток (до рубця, до рубчика, до нитки) [промокнути, змокнути], до кісток [промерзнути].

до крайности разг. до краю, украй.

до кровавого пота до кривавого поту.

до крови избить см. в кровь избить.

документальный фильм документальний фільм.

долгая (длинная) песня (музыка) перен. разг. довга пісня (музика).

долгие годы довгі роки.

долговая расписка боргова розписка.

долговое обязательство боргове зобов’язання.

долговое требование боргова вимога.

долго ли до греха (до беды) разг. чи (хіба) далеко (довго) до біди (до лиха, до гріха).

долго ли умеючи? (умелый сделает быстро) шутл. чи ж важко [зробити] вмілому (для вмілого, вмільцеві, для вмільця)?

долго не протянет (не надышит) см. много не протянет.

долгосрочная ссуда довготермінова (довгострокова) позика (позичка).

долгосрочные вложения довготермінові (довгострокові) вкладення.

долгосрочный кредит довготерміновий (довгостроковий) кредит.

долгосрочный отпуск довготермінова (довгострокова) відпустка.

долгота дня тривалість дня.

долевое обязательство пайове зобов’язання.

долевое участие участь на паях.

должно быть вводн. сл. мабуть, певно, певне.

должностная инструкция посадова (службова) інструкція.

должностное лицо посадова (службова, урядова) особа.

должностное подчинение службове підпорядкування.

должностное положение службове становище.

должностной оклад посадовий оклад.

должностные обязанности посадові (службові) обов’язки.

должным образом належним чином, як належить, належно, як слід, як треба, як годиться, як має (повинно) бути.

долька апельсина часточка апельсина.

доля в имуществе частка в майні.

доля правды (истины) частка (часточка) правди (істини).

доля участия в прибыли пайка участі в прибутках.

до малейшей (до мельчайшей) подробности до найменшої подробиці (дрібниці).

домашнего изделия домашнього виробу.

домашнего приготовления домашнього готування (приготування).

домашнєє хозяйство домашнє господарство.

домашние животные свійські тварини.

домашний арест домашній арешт.

домашний очаг, родное пепелище [рідна] домівка (оселя, хата), рідний дім.

домашний уклад домашнє життя, домашній побут.

домашний уют домашній комфорт.

домашняя хозяйка хатня (домашня) господарка.

дом для престарелых будинок для людей похилого віку.

доминирующая идея книжн. домінуюча ідея; основна (головна) ідея.

дом моделей будинок моделей.

домовая книга домова книга.

домовая контора контора будинкоуправління (домоуправління).

до [самой] могилы [аж] до могили (до домовини), до скону, поки віку, [аж] до смерті.

до мозга костей [испорченный] разг. аж до кісток [зіпсований].

дом отдыха будинок відпочинку.

дом — полная чаша у господі (у домі) всього вдосталь, дім — повна чаша.

до настоящего времени см. до сего времени.

до неба (для обозначения большой высоты) до неба, аж під небо, до хмар, до хмари, під хмари, під хмару.

до невероятности неймовірно, до неймовірності, до неможливості; (чрезвычайно) надзвичайно.

до невозможности разг. до неможливості, до незмоги.

до недавнего времени донедавна, до недавнього часу.

до (в) некоторой (известной, какой-то) степени певною (деякою, якоюсь) мірою, до деякої (до певної, до якоїсь) міри, в якійсь (у певній) мірі; (как-то) якось.

до [последней] нитки [обобрать] разг. до [останньої] нитки (ниточки) [обібрати, обдерти, обідрати].

до [последней] нитки промокнуть (вымокнуть) разг. до [останньої] нитки (до ниточки, до рубця, до рубчика) промокнути (вимокнути, намокти, змокнути, змокти).

донный грунт донний грунт (грунт).

донный лёд донний лід, донна крига.

до основания [разрушить, сгореть] дощенту, ущент, дотла, до пня, до цурки, до решти [зруйнувати, згоріти].

до остатка до останку, до решти.

до отвала, до отвалу [наесться] разг. донесхочу, донехочу [наїстися]; досхочу [наїстися].

до отказа (полностью) до краю; (до предела) ущерть, розм. по саме нікуди, до повної повні.

до петухов, с петухами [встать, подняться] разг. з півнями, до півнів [устати, піднятися].

доплатное письмо доплатний лист.

до победного конца до переможного кінця.

до позднего времени, до поздней поры допізна, до пізнього часу, до пізньої пори.

дополнительная нагрузка додаткове навантаження.

дополнительное питание додаткове харчування.

дополнительный отпуск додаткова відпустка.

дополнять, дополнить друг друга доповнювати і доповняти, доповнити один одного.

до поры до времени; до времени до [якогось, певного] часу; (до известного случая) до [слушної] нагоди, до слушного часу; (пока) поки що.

до последнего времени до останнього часу.

до последнего издыхания (дыхания, вздоха) (до смерти) книжн. до останнього подиху; до самої смерті, до загину, до скону.

до последней возможности до останньої змоги (можливості), до останку.

до последней капли крови [биться, бороться] высок. до останньої краплі (краплини) крові [битися, боротися].

до последней крайности (степени) до краю; (вконец) украй; (предельно) гранично.

до потери сознания до нестями.

допускать, допустить к конкурсу допускати, допустити до конкурсу.

допускать, допустить оплошность схиблювати і хибити, схибити, робити, зробити помилку; (сов.: недосмотреть) недоглянути.

допускать, допустить ошибку допускати, допустити помилку, допускатися, допуститися (припускатися, припуститися) помилки.

допускать, допустить существование чего припускати, припустити існування чого.

до рассвета до світання, до світанку, до світу.

дорога ложка к обеду погов. дорога ложка до обіду, дорога допомога у свій час.

дороги расходятся, разошлись см. пути расходятся, разошлись.

дорого бы дал (заплатил) дорого б дав (заплатив).

дорогое удовольствие разг. дороге задоволення, дорога втіха.

дорого (дорогой ценой) заплатить за что перен. дорого (дорогою ціною) заплатити за що.

дорого отдать (продать) [свою] жизнь перен. дорого віддати (продати) [своє] життя.

дорожить как зеницей ока см. беречь как зеницу ока.

дорожно-транспортное происшествие дорожньо-транспортна пригода.

дорожные впечатления дорожні враження.

дорожный знак шляховий (дорожній) знак.

дорожный мастер шляховий (дорожній) майстер; шляховик.

дорожный указатель дорожній покажчик; дороговказ.

до ручки дойти разг. потрапити в безвихідь; розм. дійти до краю (до ручки).

досада берёт, взяла (несов. разбирает) кого досада бере, взяла (недок. забирає) кого, досадно стає, стало кому.

досадная ошибка прикра помилка.

до свадьбы заживёт шутл. загоїться, поки весілля скоїться, до весілля загоїться (заживе).

до [скорого] свидания до побачення.

до сего (до настоящего) времени, до сих пор досі, до цього часу, по цей час, до цих пір, дотепер.

до сегодня, до сегодняшнего дня до сьогодні, донині, до сьогоднішнього дня.

до седьмого (до десятого) пота [работать, трудиться] разг. до сьомого (до десятого) поту [працювати].

до сердца дошло до серця дійшло, зворушило серце.

до сих пор а) см. до сего времени; б) (до этого места) до цього місця.

доска объявлений дошка оголошень.

доска почёта дошка пошани.

до скончания века (жизни, мира) книжн. довіку, до скону віків, до віку вічного, поки [й] віку (життя), поки світ, поки світу й сонця, до кінця життя.

дословный перевод дослівний переклад.

до смерти (очень) разг. до смерті.

до смешного до смішного, до смішності.

доставать, достать денег діставати, дістати (добувати, добути, здобувати, здобути, роздобувати, роздобути) грошей.

доставать, достать из-под земли перен. разг. діставати, дістати з-під землі.

доставать каштаны из огня см. таскать каштаны из огня.

доставать, достать со дна морского (со дна моря) перен. разг. діставати, дістати з дна морського (з дна моря).

доставаться, достаться в удел (на долю) см. выпадать, выпасть на долю.

доставаться, достаться на калачи (на орехи) кому шутл. діставатися, дістатися (перепадати, перепасти) на горіхи (на бублики) кому.

доставлять, доставить беспокойство кому непокоїти кого (недок.), завдавати, завдати турботи (клопоту) кому, турбувати, потурбувати кого.

доставлять, доставить горе кому завдавати, завдати горя кому.

доставлять, доставить заказ доставляти, доставити замовлення.

доставлять, доставить неприятности завдавати, завдати неприємностей.

доставлять, доставить радость кому давати, дати радість кому, радувати, порадувати кого.

доставлять, доставить удовольствие кому робити, зробити приємність (втіху) кому, утішати, утішити кого.

доставочная карточка доставна картка.

до старости до старості.

достаточное основание достатня підстава.

достаточно хорошо досить добре.

достигать, достичь и достигнуть взаимопонимания (взаимного понимания) досягати, досягти взаєморозуміння, порозуміватися, порозумітися.

достигать, достичь и достигнуть зрелого возраста доходити, дійти [зрілого, дозрілого, до зрілого] віку, доходити, дійти літ; (мужать) мужніти, змужніти.

достигать, достичь и достигнуть совершеннолетия досягати, досягти повноліття.

достигать, достичь и достигнуть соглашения см. приходить, прийти к соглашению.

достигать, достичь и достигнуть старости доживати, дожити до старості.

достигать, достичь и достигнуть счастья досягати, досягти і досягнути (здобувати, здобути) щастя.

достигать, достичь и достигнуть успеха досягати, досягти і досягнути успіху.

достигать, достичь и достигнуть цели досягати, досягти і досягнути мети.

достоверно известно достеменно (безумовно, без сумніву) відомо.

достоверный факт [цілком] певний (відомий, вірогідний, безсумнівний) факт.

достойная оценка належна [гідна] оцінка.

достойный внимания вартий уваги.

достойный изумления гідний (вартий) подиву (зачудування).

достойный кисти художника вартий пензля художника.

достойный сожаления жалюгідний.

достойный человек гідна людина.

достопримечательное событие визначна подія.

доступное изложение приступний (доступний) виклад.

доступные цены приступні (доступні) ціни.

доступу (доступа) нет см. подступу нет.

досужее время разг. дозвілля, дозвільний (вільний) час.

досужие мечты разг. марні (пусті) мрії.

досужие речи (разговоры, вымыслы) разг. пусті розмови (вигадки); (пересуды, сплетни) пересуди, плітки.

Каталог: library -> 8%20ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ%20НАУКИ -> 81%20ЯЗЫКОЗНАНИЕ -> 81.2%20УКР -> Словники
81.2%20УКР -> Олександр Пономарів Культура слова: мовностилістичні поради
81.2%20УКР -> Юрій Шевельов українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) Стан І статус
81.2%20УКР -> «радянська школа»
81.2%20УКР -> Київ Видавництво
81.2%20УКР -> Навчальний посібник Видання друге, доповнене й перероблене вінниця "нова книга" 2003
81.2%20УКР -> Є. Д. Чак складні питання граматики та орфографії
Словники -> Рецензенти: доктор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   63
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка