С.І. Головащук Росісько-український словник сталих словосполучень Київ Наукова думка 2001Сторінка2/63
Дата конвертації02.09.2018
Розмір4.05 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63

архитектурный ансамбль архітектурний ансамбль.

а скорее сказать см. а вернее сказать.

ассистировать при операции асистувати під час операції.

ассортимент товаров асортимент товарів.

ассоциированный член асоційований член.

астрономические числа (цифры) перен. астрономічні числа (цифри).

а так как, то... а через те що, то..., а тому що (а що), то...

атмосфера сгущается, сгустилась перен. разг. атмосфера згущається і згущується, згустилася.

атмосферное давление атмосферний тиск.

атмосферные осадки атмосферні опади.

а то а то, бо.

а то [ведь] и а то й.

атомная энергия атомна енергія.

атомный (ядерный) гриб атомний (ядерний) гриб.

а то нет? прост. а то ні?

а точнее [сказать] а краще, а точніше [сказати].

аттестат зрелости атестат зрілості.

аттестационная комиссия атестаційна комісія.

ахиллесова пята книжн. ахіллесова п’ята.

ах да! разг. ага!, до речі!

а что? а [хіба] що?; розм. або що?
Б

бабье лето бабине літо.

бабьи сказки разг. сон рябої (білої, сивої) кобили; дурниці, нісенітниці.

багажная квитанция багажна квитанція.

багажное место багажне місце.

багажное отделение багажне відділення.

бакалейный магазин бакалейна крамниця, бакалейний магазин; бакалея.

баклажанная икра баклажанна (баклажанова) ікра.

бактерицидные вещества спец. бактерицидні речовини.

баланс доходов и расходов баланс прибутків і видатків.

баланс оборотных средств баланс обігових коштів.

балльная система балова (бальна) система.

баловень судьбы (счастья) улюбленець долі; щасливець.

бальзаковский возраст разг. бальзаківський вік.

бамбуковый медведь см. большая панда.

бандерольные отправления бандерольні відправлення.

банкнотное обращение банкнотний обіг.

банковская операция банківська операція.

банковская тайна банківська таємниця.

банковское поручительство банківська порука.

барабанная перепонка анат. барабанна перетинка.

барельефное изображение барельєфне зображення.

барские манеры разг. панські манери.

барский тон разг. панський тон.

бартерная сделка бартерна угода; бартер.

бартерные поставки бартерні поставки.

бархатная кожа оксамитова шкіра.

бархатный сезон перен. оксамитовий сезон.

баснословные цены нечувані (небувалі) ціни.

батарея парового отопления батарея парового опалення.

батюшки мой!, батюшки светы! разг. батеньку (батечку) мій!, батечки!, світку [мій]!, [ой] лишенько (лишечко) [мені, моє]!, [ой] леле (лелечко)!

бахчевые культуры баштанні (баштанові) культури.

башенный кран баштовий кран.

баш на баш см. так на так.

бег времени плин (біг) часу. беглое чтение вільне (швидке) читання.

беглые гласные грам. випадні голосні.

беглые тени швидкі (рухливі) тіні.

беглый обзор побіжний (поверховий) огляд.

беглый огонь воен. швидкий вогонь.

беговая дорожка бігова доріжка.

беговые лыжи бігові лижі.

беда в том, что... разг. погано те, що...

беда да и только разг. біда (лихо) та й годі.

беда (страх, ужас, жуть) как разг. страх (жах) як.

беда (страх, ужас, жуть) какой разг. страх (жах) який.

беда постигла кого лихо спіткало, біда спіткала кого.

беда (страх, ужас) сколько разг. страх (жах) скільки.

беда стряслась (случилась) лихо спіткало (скоїлося), напасть (лиха година) спіткала.

беден как церковная мышь разг. бідний (голий) як церковна (як руда) миша.

бедное воображение бідне уявлення.

бедность мысли убогість (убозтво, бідність) думки.

бедренная кость анат. стегнова кістка.

бедственное положение тяжке становище; бідування, злидні; розм. лиха година.

беды не оберёшься разг. біди (лиха) не збудешся (розм. не обібратися, не обберешся).

бежать от воспоминаний уникати спогадів.

безаварийная работа безаварійна робота.

безалаберный человек разг. нетямуща людина.

безалкогольные напитки безалкогольні напої.

безапелляционный тон безапеляційний тон.

безатомная зона безатомна зона.

безбедное существование заможне (розм. заможненьке) існування.

безбилетный пассажир безквитковий пасажир.

безбожный враль разг. безбожний (страшенний) брехун.

безболезненное решение проблемы безболісне розв’язання проблеми.

безбрежное море безкрає (безкрайнє) море.

безбрежные степи безкраї (безкрайні) степи.

безвалютный чек безвалютний чек.

без ведома кого, чего без відома кого, чийого, чого.

без вести пропал кто безвісти (у безвість) пропав (зник, зникнув) хто.

безветренная погода безвітряна (тиха) погода; безвітря.

без видимой причины з доброго дива (розм.), без видимої причини.

без вины виноват (виноватый) без вини (безвинно, безневинно) винен (винний), безневинно звинувачений (обвинувачений).

безводная пустыня безводна пустеля.

без возврата без вороття.

безвозвратная ссуда безповоротна позика (позичка).

безвозмездная помощь безплатна допомога.

безвозмездное пользование безплатне користування.

безвозмездный кредит безоплатний кредит.

без возражения, без возражений не сперечаючись, не заперечуючи, без заперечень // без возражений! не сперечатися!

безвольный человек безвільна людина.

безвредное средство нешкідливий засіб.

безвременная кончина высок. передчасна (дочасна) кончина (смерть).

без всего [остаться, уйти, уехать] без нічого [лишитися, залишитися, піти, поїхати].

без всяких оснований без жодних (без ніяких) під став; розм. ні сіло ні (ані) впало.

без всяких стеснений без [будь-яких] церемоній, не соромлячись.

без всякого зазрения см. без зазрения [совести].

без всякого повода без жодного (без ніякого) приводу, без жодної (без ніякої) причини; розм. ні сіло ні (ані) впало.

без всякого сожаления без усякого (без жодного, без будь-якого) жалю.

без (вне) всякого сомнения, без (вне) всяких сомнений поза всяким (поза будь-яким) сумнівом, поза всякими (поза будь-якими) сумнівами; (несомненно) безсумнівно, безперечно.

без выражения [говорить, читать] невиразно [говорити, розповідати, читати].

без выстрела [взять или сдать] без [жодного] пострілу [взяти або здати].

безвыходное (книжн. безысходное) положение безвихідне (безпорадне) становище.

безгласная тварь уст. безсловесна (безголоса, німа) істота; розм. німина.

без году неделя разг. зовсім недавно; розм. недавнечко.

безграмотная статья неграмотна стаття.

безграничная радость безмежна радість. безграничные возможности безмежні (необмежені) можливості.

без дальних (без лишних) слов (разговоров, околичностей) без зайвих слів (розмов), без зайвої мови (розм. балаканини); не кажучи багато, довго не говорячи.

без движения [лежать] нерухомо, не рухаючись [лежати].

без дела без діла.

безденежный вексель безгрошовий вексель.

безденежный расчёт безгрошовий розрахунок.

бездна времени разг. сила-силенна (сила) часу.

бездна премудрости см. кладезь премудрости.

бездоказательный вывод бездоказовий висновок.

без долгих сборов недовго збираючись.

бездонная бочка разг. бездонна бочка (діжка), прірва.

без души а) (как-нибудь) без душі, абияк, сяк-так, як-небудь; розм. стук, грюк, аби з рук; б) (без памяти) не тямлячи себе, не тямлячись; в) (сильно, с восторгом) палко, не чуючи душі.

бездушное отношение к кому-чему бездушне (нечуле, безсердечне) ставлення до кого-чого.

бездымный порох бездимний порох.

бездыханное (безжизненное) тело неживе тіло.

безжизненный взгляд застиглий (млявий) погляд.

без забот, без заботы без клопоту.

беззаботное существование безтурботне існування.

беззаветная преданность безмежна відданість; самовідданість.

без задержки без затримки; негайно.

без задней мысли, без задних мыслей разг. без задньої думки; без потайних (без затаєних, без прихованих) думок.

без задних ног [лежать, спать] разг. без задніх ніг, не чуючи під собою ніг [лежати, спати].

без зазрения [совести], без всякого зазрения разг. без усякого сорому (розм. сорома).

беззаконные действия незаконні дії.

без запинки не спиняючись.

беззащитное создание беззахисна істота.

беззвучный плач беззвучний (тихий) плач.

без исключения без винятку.

без колебаний не вагаючись, без вагань.

без конца [и без краю] разг. без кінця, без краю; розм. без кінця-краю.

безличный глагол грам. безособове дієслово.

без лишних слов (разговоров, околичностей) см. без дальних слов.

безлюдная технология безлюдна технологія.

безлюдный фонд безлюдний фонд.

без малейшего угрызения (зазрения) совести разг. без найменшого докору совісті (сумління).

без малого... трохи (мало) не...

без меры без міри; (безмерно) безмірно.

без милосердая без милосердя; (немилосердно) немилосердно, немилосердо, безжалісно.

безмолвный свидетель см. немой свидетель.

безнадёжное положение безнадійне становище.

безнадёжное состояние безнадійний стан.

без надзора без нагляду; (без присмотра) без догляду.

безналичный оборот безготівковий обіг.

безналичный расчёт безготівковий розрахунок.

без [всякого] намерения (умысла) без [жодного, усякого, ніякого, будь-якого] наміру (заміру), [аж ніяк] ненавмисне.

без натяжек без перебільшень, без прибільшень.

без никаких, и никаких разг. та й край, і край, та й годі, та й по всьому, та й по всій справі.

без никаких разговоров без жодних (без ніяких, без будь-яких) розмов.

без ножа резать, зарезать кого перен. разг. без ножа різати, зарізати, недок. без вогню пекти, без мила голити кого.

безнравственный поступок аморальний (неморальний) вчинок.

безобжиговый кирпич не випалена цегла.

безобидная шутка невинний (безневинний, невразливий) жарт.

безобидное существо смирна (сумирна) істота.

без обиняков [говорить, выражаться] разг. прямо, без натяків, відверто, розм. навпростець, навпрямки, напрямки, без сорому казка [говорити, висловлюватися].

безоблачное счастье книжн. безхмарне щастя.

безоборотный (безобратный) вексель безповоротний вексель.

безобразный поступок ганебний вчинок.

без оглядки разг. а) (очень быстро — бежать, убегать) не оглядаючись, не озираючись; б) (решительно, без колебаний) не вагаючись, рішуче, безоглядно.

без оговорок без застережень.

безоговорочная капитуляция беззастережна капітуляція.

без ограничений без обмежень.

безопасная бритва безпечна бритва.

безопасность движения безпека руху.

без осложнений без ускладнень.

без основания (без причины) без підстав, безпідставно.

безосновательные обвинения безпідставні звинувачення (обвинувачення).

без особых трудностей (затруднений) без особливих труднощів.

без остановки [ехать] без зупинки, не зупиняючись [їхати].

безостановочное движение невпинний (безперервний) рух.

безостановочный маршрут маршрут без зупинок.

без остатка геть усе, усе цілком; розм. усе чисто, геть-чисто все.

безответная любовь кохання (любов) без взаємності, нерозділене (неподілене) кохання, нерозділена (неподілена) любов.

безответное существо безсловесна (безмовна, покірна) істота.

безответственное решение безвідповідальне рішення.

без отговорок не сперечаючись, безсуперечно.

без отдачи (без возвращения) не повертаючи; розм. на вічне віддання.

без отдыха не спочиваючи, без спочинку, без відпочинку.

без отказа безвідмовно.

безотказная работа машины безвідмовна робота машини.

безотлагательное дело пильна (невідкладна) справа.

безотлагательные меры невідкладні заходи.

безотлучно находиться при ком невідступно (постійно) бути (перебувати) біля (коло) кого.

безотрадное существование безрадісне існування.

без отрыва от производства без відриву від виробництва.

безотходное производство безвідходне виробництво.

без отчёта см. не давая себе отчёта.

безотчётный страх несвідомий (підсвідомий) страх.

безошибочное решение безпомилкове (правильне) рішення.

без памяти а) (без сознания) непритомно, не пам’ятаючи, не тямлячи // больной без памяти хворий непритомний; б) (в восхищении, в восторге от кого-чего) разг. у захопленні, у захваті, без пам’яті від кого-чого // без памяти любить (увлекаться) шалено (до нестями) кохати (любити, захоплюватися).

без передышки без перепочинку.

без перерыва, без перерывов (непрерывно) безперервно, без перерви, безперестанку, безперестану.

без понятия кто разг. нетямущий хто.

без потерь без втрат.

без права передачи без права передачі.

без [всякого] прекословия разг. без [усякого, будь-якого] заперечення, без [усякої, будь-якої] суперечки; беззаперечно, безсуперечно.

без принуждения без примусу.

без промаха [стрелять] без похибки (без промаху) [стріляти].

без промедления не гаючи часу, не гаючись; (не затягивая) не зволікаючи; (немедленно) негайно.

без пяти минут кто (почти стал кем-то) шутл. без п’яти хвилин хто.

безрадостное существование безрадісне (невеселе) існування.

без разбора не перебираючи, без розбору, не розбираючись.

без [всяких, дальних, лишних] разговоров разг. без зайвих слів, без [усяких] розмов.

безраздельная власть книжн. необмежена (повна) влада.

безраздельное имущество неподільне майно.

без различия без різниці; (безразлично) байдуже.

безразлично кто байдуже (однаково, не має значення) хто; будь-хто, перший-ліпший.

безразлично что байдуже (однаково, не має значення) що; будь-що, перше-ліпше.

безрассудный поступок нерозважливий (нерозважний) вчинок.

без рассуждений! без заперечень!; розм. без балачок!

безрельсовый транспорт безрейковий транспорт.

без роду и [без] племени без роду і [без] племені, без роду-племені, без роду і плоду.

безропотное подчинение покірливий (покірний) послух.

без руля и без ветрил книжн. без керма (без стерна) і без вітрил.

без сожаления без жалю.

без сознания [быть] непритомним [бути].

без сомнения напевно, напевне, безперечно, певна річ, без [жодного, будь-якого] сумніву, поза всяким сумнівом; розм. що й казати.

без спроса, без спросу разг. не спитавшись.

без срока, без сроку без строку; безстроково.

без стеснения не церемонячись.

без сучка и [без] задоринки, ни сучка ни задоринки разг. гладесенько-рівнесенько; немає (нема) до чого причепитися.

без счёта, без счёту см. счёта нет.

без такта кто безтактний, без такту хто.

без того без того.

без толку разг. а) (напрасно, без пользы) даремно, даремне, марно, марне; б) (бестолково, неразумно) безглуздо.

без труди без великих зусиль; легко.

безубыточное предприятие беззбиткове (безутратне) підприємство.

без удержу разг. без упину, без спину, без зупину; неспинно, нестримно.

безукоризненный работник бездоганний працівник.

без ума [быть] от кого-чего разг. бути до краю (вкрай) захопленим ким, чим; розм. не тямити себе, не тямитися від кого-чого.

без умолку разг. без угаву, невгаваючи, не вщухаючи.

без [всякого] умысла см. без [всякого] намерения.

без упрёка а) нареч. бездоганно; б) прил. бездоганний.

безупречная репутация бездоганна репутація.

безусловное обязательство безумовне зобов’язання.

безусловный рефлекс физиол. безумовний рефлекс.

безуспешный поиск марний пошук.

без устали невтомно, без утоми.

безустанные заботы безупинні (безустанні, безперервні) турботи (клопоти).

безутешная печаль книжн. невтішний смуток.

безучастный взгляд байдужий (байдужний) погляд.

без ущерба без шкоди.

без царя в голове кто разг. без клепки (без клею, без царя) в голові хто.

без цели без мети.

без числа без ліку; (множество) безліч; розм. сила-силенна; (несчётно) незліченно, незчисленно.

без шума без шуму.

без шуток см. кроме шуток.

безымянный палец підмізинний палець.

безынициативный работник безініціативний працівник.

безысходная нужда книжн. невилазні злидні.

безысходная тоска книжн. безпросвітня (безпросвітна) нудьга.

безысходное горе книжн. безмірне (безмежне, безутішне, нерозважне) горе.

безысходное положение см. безвыходное положение.

безъядерная зона без’ядерна зона.

белая ворона перен. разг. біла ворона (ґава), білий грак.

белая горячка мед. біла гарячка.

белое каление техн. біле розжарення, білий жар.

белое мясо (телятина) біле м’ясо.

белое пятно (место) біла пляма, біле місце.

белые мухи (снежинки) білі мухи.

белые стихи лит. білі вірші; верлібр.

белый гриб боровик, білий гриб, дубовик.

белый как мел білий як (мов, немов, наче, неначе) крейда (мов стіна).

белый как полотно білий як (мов, немов, наче, неначе) полотно.

белый налив (яблоня) білий налив.

белый свет білий світ.

белый танец білий танець.

белыми нитками шито перен. разг. білими нитками шите, пальці знати.

бельевой шкаф шафа для білизни; гардероб.

бензозаправочная колонка бензозаправна колонка; розм. бензоколонка.

берегись поезда! стережися поїзда (потяга)!

бередить, разбередить душу разг. ятрити і роз’ятрювати, роз’ятрити (троюдити і розтроюджувати, розтроюдити) душу (серце).

бередить, разбередить рану разг. ятрити і роз’ятрювати, роз’ятрити рану.

берёзовый стланик березовий стелюх (сланик).

беречь (хранить) как зеницу ока (пуще ока своего, пуще глаза своего), дорожить как зеницей ока берегти (пильнувати) як зіницю ока (як ока [в лобі], більш ніж ока [в лобі]).

беречься простуды берегтися простуди.

бери выше перен. разг. бери (сягай) вище.

берлинская лазурь хим. берлінська лазур.

берцовые кости анат. гомілкові (голінкові) кістки.

бес его (тебя) знает! см. чёрт его (тебя) знает!

беситься с жиру разг. казитися (дуріти) з жиру, навісніти (дуріти) з розкошів.

Каталог: library -> 8%20ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ%20НАУКИ -> 81%20ЯЗЫКОЗНАНИЕ -> 81.2%20УКР -> Словники
81.2%20УКР -> Олександр Пономарів Культура слова: мовностилістичні поради
81.2%20УКР -> Юрій Шевельов українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) Стан І статус
81.2%20УКР -> «радянська школа»
81.2%20УКР -> Київ Видавництво
81.2%20УКР -> Навчальний посібник Видання друге, доповнене й перероблене вінниця "нова книга" 2003
81.2%20УКР -> Є. Д. Чак складні питання граматики та орфографії
Словники -> Рецензенти: доктор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   63
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка