С.І. Головащук Росісько-український словник сталих словосполучень Київ Наукова думка 2001Сторінка8/63
Дата конвертації02.09.2018
Розмір4.05 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   63

военный завод військовий завод.

военный заказ військове замовлення.

военный потенциал військовий потенціал.

военный трибунал військовий (воєнний) трибунал.

в ожидании кого, чего чекаючи (ждучи) кого, чого, на кого-що, сподіваючись на кого-що, кого, чого.

возбудимый человек збудлива (емоційна) людина.

возбудитель болезни збудник хвороби.

возбуждать, возбудить аппетит викликати, викликати (збуджувати, збудити, розпалювати, розпалити) апетит, недок. будити смак.

возбуждать, возбудить вопрос порушувати, порушити питання.

возбуждать, возбудить гнев викликати, викликати (розпалювати, розпалити) гнів.

возбуждать, возбудить [судебное] дело против кого порушувати, порушити (розпочинати, розпочати) [судову] справу проти кого.

возбуждать, возбудить интерес викликати, викликати зацікавленість (цікавість, інтерес).

возбуждать, возбудить иск порушувати, порушити (подавати, подати) позов.

возбуждать, возбудить (вызывать, вызвать, навлекать, навлечь) негодование викликати, викликати обурення, обурювати, обурити.

возбуждать, возбудить обвинение порушувати, порушити обвинувачення.

возбуждать, возбудить уголовное преследование порушувати, порушити кримінальне переслідування.

возбуждать, возбудить ходатайство порушувати, порушити клопотання.

возбуждение иска на кого подання позову на кого.

возводить, возвести в квадрат мат. підносити, піднести до квадрата.

возводить, возвести в принцип что підносити, піднести до принципу що.

возводить, возвести в степень мат. підносити, піднести до степеня.

возводить, возвести (взводить, взвести) клевету (прост. напраслину, поклёп) на кого зводити, звести (наводити, навести) наклеп (обмову; розм. пеню) на кого, обмовляти, обмовити кого.

возводить, возвести (взводить, взвести) обвинение зводити, звести звинувачення (обвинувачення).

возводить, возвести поклёп см. возводить, возвести клевету.

возвратная почта поворотна пошта.

возвратная ссуда поворотна позика (позичка).

возвратная тара поворотна тара.

возвратное движение зворотний рух.

возвратное местоимение грам. зворотний займенник.

возвратные расходы поворотні витрати.

возвратный глагол грам. зворотне дієслово.

возвратный тиф мед. поворотний тиф.

возврат ссуды повернення позики (позички).

возвращать, возвратить в сохранности повертати, повернути в цілості.

возвращать, возвратить и вернуть к жизни повертати, повернути до життя; відживляти, відживити.

возвращаться, возвратиться в равновесие см. приходить, прийти в равновесие.

возвращаться, возвратиться и вернуться к разбитому корыту разг. лишатися, лишитися ні з чим.

возвращаться, возвратиться на круга своя книжн. повертатися, повернутися на круги свої.

возвышать, возвысить кого в глазах чьих піднімати, підняти (підносити, піднести) кого в очах чиїх.

возвышать, возвысить голос см. повышать, повысить голос.

возвышаться, возвыситься в мнении чьём підніматися, піднятися (підійматися, підійнятися, підноситися, піднестися) в думках (в очах) чиїх.

возвышенная местность підвищена місцевість.

возвышенная цель висока (велична) мета.

возглавлять, возглавить движение очолювати, очолити рух.

возгордиться своими успехами загордитися (розм. запишатися) своїми успіхами.

воздавать, воздать должное см. отдавать, отдать должное.

воздавать, воздать (оказывать, оказать) почести кому віддавати, віддати (складати, скласти) шану кому; ушановувати, ушанувати кого.

воздавать, воздать (отдавать, отдать) сторицей книжн. відплачувати, відплатити (віддавати, віддати) сторицею.

воздействовать грубой силой застосовувати, застосувати (уживати, ужити) грубу силу, діяти, подіяти грубою силою.

воздержавшихся нет ніхто не утримався.

воздержание в пище помірність у їжі, помірне вживання їжі.

воздерживаться, воздержаться от выступления утримуватися, утриматися від виступу.

воздерживаться, воздержаться при голосовании утримуватися, утриматися під час голосування.

воздушная подушка повітряна подушка.

воздушная тревога повітряна тривога.

воздушная яма физ. повітряна яма.

воздушное сообщение повітряне сполучення.

воздушные замки перен. надхмарні (фантастичні) замки (палати); химери.

воздушный океан повітряний океан.

воздушный поцелуй поцілунок здаля, поцілунок рукою.

воздушный флот повітряний флот.

воздушный шар аеростат.

воззвание к народу відозва до народу.

возиться с уборкой поратися з прибиранням.

возлагать, возложить вину см. возлагать, возложить ответственность.

возлагать, возложить надежды на кого-что книжн. покладати, покласти (складати, скласти) надії, покладатися, покластися на кого-що.

возлагать, возложить ответственность (вину) на кого-что офиц. покладати і класти, покласти (складати, скласти) відповідальність (провину, вину) на кого-що.

возлагать, возложить поручение на кого книжн. давати, дати доручення, доручати, доручити кому.

возложить венок на могилу покласти вінок на могилу.

возмещать, возместить убытки відшкодовувати, відшкодувати збитки (втрати).

возможно быстрее якнайшвидше, щонайшвидше, якомога швидше.

возможно больше якнайбільше, щонайбільше, якомога більше.

возможно ли? чи можливо?, чи можна?

возможно скореє якнайшвидше, щонайшвидше, якомога швидше.

возможно что можливо що.

возмутитель [душевного] покоя книжн. баламут, баламута.

возмутительный поступок обурливий вчинок.

возмущать, возмутить покой см. нарушать, нарушить покой.

возмущать, возмутить тишину см. нарушать, нарушить тишину.

вознаграждать, вознаградить за труд винагороджувати, винагородити за працю.

вознаграждение за выслугу лет винагорода за вислугу літ.

в ознаменование чего на відзначення чого.

вознамериваться, вознамериться сделать что книжн. намірятися, наміритися (недок. мати намір) зробити що.

возникать, возникнуть на горизонте см. появляться, появиться на горизонте.

возникли трудности виникли (з’явилися) труднощі.

возникло подозрение виникла підозра.

возносить, вознести (превозносить, превознести) до небес книжн. підносити, піднести до небес, недок. вихваляти (славити) до небес; звеличувати, звеличити.

возобновление договора відновлення (поновлення) договору.

возобновлять, возобновить переговоры відновлювати, відновити (поновлювати, поновити) переговори.

возомнить о себе (себя) разг. загордитися, загордітися, запишатися, скласти (мати) [надто] високу думку про себе, [надто] високо думати про себе.

возражать, возразить на замечание заперечувати, заперечити зауваження.

возрастающий дефицит дедалі більший (зростаючий) дефіцит.

возрастная группа вікова група.

возрастной ценз віковий ценз.

возрастные изменения вікові зміни.

возрождаться, возродиться к жизни перен. відроджуватися, відродитися до життя.

возыметь действие подіяти; (повлиять) вплинути.

возыметь желание забажати, захотіти, зажадати.

возыметь намерение наміритися, мати намір, захотіти.

возыметь подозрение запідозрити.

возыметь силу набрати (набути) сили (сил), здобути силу.

возыметь успех мати успіх, увінчатися успіхом, вдало (щасливо, успішно) закінчитися.

во избежание чего щоб уникнути чого, щоб запобігти чому.

во имя кого, чего в ім’я кого, чого.

воинская повинность військова повинність.

воинская часть військова частина.

воинские почести військові почесті.

воинский долг військовий обов’язок.

воинский устав військовий статут.

воинственные планы войовничі плани.

воинственные племена войовничі племена.

воинственный характер войовничий характер.

во исполнение чего на (у) виконання чого, виконуючи що, щоб виконати що // во исполнение постановления офиц. на виконання постанови (ухвали).

войсковое соединение військове з’єднання.

во какой быстрый! прост. ач (бач), який швидкий (прудкий)!

в окрестностях [города] на околицях [міста].

вокруг (кругом) да около разг. околяса, околясом, коло та навколо.

в окружении кого, чего в оточенні кого, чого, оточений ким, чим.

в окружности чего разг. навколо чого.

волевой импульс вольовий імпульс.

волевой человек вольова людина.

волевые решения вольові рішення.

волей или (иль) неволей по волі чи по неволі.

волею судеб (судьбы) книжн. волею (грою) долі, з примхи долі, велінням (з веління, за велінням) долі.

волк в овечьей шкуре перен. разг. вовк в овечій шкурі.

волком выть, взвыть разг. вовком вити, завити.

волком смотреть (глядеть, посматривать) разг. як вовк (вовком, вовкувато, як звір, звіром) дивитися, дивитися (поглядати) басом.

в волнении нареч. схвильовано, хвилюючись.

волна возмущения хвиля обурення.

волнение улеглось хвилювання вляглося (вгамувалося).

волнообразная поверхность хвиляста поверхня.

воловье мясо волове (воляче) м’ясо.

волокитное дело разг. марудна справа.

волосистый асбест мин. волосистий азбест.

волосные сосуды физ. волосні судини.

волосы дыбом встают (становятся, подымаются) волосся (волос) стає диба (дибом, дуба, дубом), волосся (волос, чуб, чуприна) догори (вгору) лізе (дереться, піднімається, підіймається).

волчий аппетит разг. вовчий апетит.

волчий закон (беззаконие) разг. вовчий закон.

волчьи ягоды бот. вовче лико (личко), вовчі ягоди.

волчья яма (для ловли волков и пр.) вовча яма.

волшебная музыка чарівна (чарівлива, чарівнича) музика.

волшебная палочка, волшебный жезл чарівна (чарівнича, чарівницька) паличка.

волшебные сказки чарівні казки.

вольная птица (пташка), вольный казак разг. вільний птах, вільна пташка (птаха), вільний козак, сам собі пан.

вольнолюбивые мечты волелюбні мрії.

вольному воля вільному воля.

вольные движения вільні рухи.

вольные стихи поэт. вільні вірші.

вольные цены вільні ціни.

вольный город вільне місто.

вольный и невольный проступок вільна й невільна провина.

вольный казак см. вольная птица.

вольный перевод вільний переклад.

вольтова дуга физ. вольтова дуга.

воля ваша (твоя) воля ваша (твоя).

воля к победе воля до перемоги.

во многом прав кто багато в чому (де в чому, в дечому) має рацію (правий) хто.

во множестве у великій кількості; розм. без ліку.

во мраке ночи у мороці (у мороку, у темряві) ночі, у нічному мороці (мороку), у нічній темряві.

вон где разг. онде.

вон [оно] как! см. вот [оно] как!

вон [оно] что! см. вот [оно] что!

вон там разг. отам, аж он, аж ген, ген-ген, онде.

вон тот (та, то) разг. отой, ота, оте.

вон туда разг. отуди.

воображаемая линия уявна лінія.

воображать, вообразить о себе [много] разг. [надто] багато про себе думати, дуже (надто) високої думки про себе бути; розм. дуже (надто) високо нестися (заноситися).

вообще говоря вводн. сл. загалом (узагалі) кажучи (беручи).

вообще и в частности узагалі і зокрема.

вооружаться, вооружиться терпением запасатися, запастися терпінням.

вооружённое восстание збройне повстання.

вооружённое нападение збройний напад.

вооружённое столкновение збройна сутичка.

вооружённые силы збройні сили.

вооружённый до зубов разг. озброєний до зубів.

вооружённый нейтралитет збройний нейтралітет.

воочию убедиться в чём наочно переконатися про що.

вопить благим матом см. кричать благим матом.

вопиющая несправедливость кричуща несправедливість.

вопиющие противоречия кричущі суперечності (протиріччя).

воплощать, воплотить в жизнь втілювати, втілити в життя.

воплощать, воплотить в себе втілювати, втілити в собі.

воплощённое благородство втілення шляхетності, сама шляхетність.

в оправдание кого щоб виправдати кого.

вопреки здравому смыслу усупереч здоровому глузду (розуму).

вопрос времени справа (питання) часу.

вопрос жизни и (или) смерти питання життя і (або) смерті.

вопросительная интонация питальна інтонація.

вопросительное предложение грам. питальне речення.

вопросительный взгляд запитливий (запитальний) погляд.

вопросительный знак грам. знак питання.

вопрос не в этом не про це йдеться, не про це мова [мовиться], річ не в цьому.

вопрос требует уточнения питання потребує уточнення.

вопрос чести питання честі.

вопрошающий взгляд запитливий (запитальний) погляд.

вор в законе (жаргонное) злодій у законі.

воробьиная ночь горобина ніч.

воровской язык (жаргон) злодійський жаргон.

ворона в павлиньих перьях перен. разг. ворона в павиному пір’ї.

ворон ворону глаз не выклюет посл. ворона вороні (ворон воронові) ока не виклює.

вороний глаз бот. вороняче око.

ворон ловить (считать) перен. разг. ловити ґави (випорожні, вітри), витрішки продавати (купувати, ловити, їсти).

воротить нос (морду, рыло) от кого-чего перен. разг. відвертати (вернути) ніс (носа) від кого-чого.

воротная вена анат. ворітна вена.

ворочать делами разг. орудувати справами.

ворочать камни перевертати каміння.

ворочать миллионами разг. орудувати мільйонами.

восклицательное предложение грам. окличне речення.

восклицательный знак грам. знак оклику.

восковая спелость (зрелость) с.-х. воскова стиглість.

во сколько это обойдётся? скільки (що) це коштуватиме?, скільки це стане?

воскресение из мёртвых рел. воскресіння з мертвих.

воскурять фимиам см. курить фимиам.

во славу кого, чего высок. на славу кому, чому.

в особенности особливо // в особенности же особливо ж, а надто.

воспалительный процесс мед. запальний процес.

воспитательная работа виховна робота.

воспитывать, воспитать растение вирощувати, виростити рослину.

восполнять, восполнить пробелы в чём заповнювати і заповняти, заповнити прогалини в чому.

восприимчивый к заболеваниям (к болезням) кто схильний (сприйнятливий) до захворювань хто, який (що) легко піддається захворюванням.

воспринимать, воспринять зрительные образы сприймати, сприйняти зорові образи.

воспроизведение капитала відтворення капіталу.

воспроизведение средств производства відтворення засобів виробництва.

воспрянуть духом книжн. піднестися духом.

воспрянуть (вспрянуть, восстать) ото сна высок. прокинутися, пробудитися, збудитися [зі (від) сну].

воспылать гневом книжн. загорітися (запалитися, спалахнути, запалати) гнівом.

восстанавливать, восстановить в должности поновлювати і поновляти, поновити на посаді.

восстанавливать, восстановить в памяти відновлювати і відновляти, відновити (поновлювати і поновляти, поновити) в пам’яті.

восстанавливать, восстановить в правах поновлювати і поновляти, поновити в правах.

восстанавливать, восстановить здоровье відновлювати і відновляти, відновити здоров’я.

восстанавливать, восстановить прежние отношения відновлювати і відновляти, відновити колишні стосунки.

восстанавливать, восстановить хозяйство відбудовувати, відбудувати (відновлювати і відновляти, відновити) господарство.

восстанавливать, восстановить честь чью знімати, зняти ганьбу з кого.

восстановительные работы відбудовні (відбудовчі) роботи.

восстановительный период відновний (відбудовний, відбудовчий) період.

восстановление на работе поновлення на роботі.

восстановление народного хозяйства відбудова (відновлення) народного господарства.

восстать из руин (из пепла) высок. повстати з руїн.

восстать ото сна см. воспрянуть ото сна.

в остальном в [усьому] іншому.

востребовать вклад отримати (одержати) вклад.

востребовать доказательства зажадати доказів.

вострить зубы см. точить зубы.

восхитительное пение чудовий (чарівний) спів.

восходящая звезда, восходящее светило перен. нова зірка, нове світило.

восходящая интонация лингв. висхідна інтонація.

восходящее солнце сонце на сході; сонце, що сходить.

восходящее ударение лингв. висхідний наголос.

восшествие на престол уст. вступ на престол.

восьмое чудо света восьме диво (чудо) світу.

вот беда-то! разг. от (ото, оце) лихо (біда)!

вот бы разг. оце б.

в ответ на... відповідаючи на..., у відповідь на...

вот в чём загвоздка (закавыка) разг. от де притичина (заковика, закарлючка); от у чому річ.

вот где сидит кто, что у кого разг. осьде (отут) сидить хто, що в кого.

вот где собака зарыта! перен. разг. от у чім сила (суть)!; розм. от (ось, аж ось) де собака заритий (закопаний)!

в отдалении, в отдаленье, на отдалении на відстані, на віддалі, на віддаленні; (вдали) удалині, удалечині, у далечі; (поодаль) віддалік, віддалеки, віддаля, віддалі.

в отдаленные времена за давніх часів, у давнину, у давні часи, за давніх-давен.

в (по) отдельности (отдельно) окремо; частности) зокрема.

в отдельных случаях в окремих випадках.

вот ещё! разг. ще (іще) чого!, оце!, куди ж пак!

вот же от же.

вот здесь разг. отут.

вот и всё, вот и весь разговор (сказ) разг. оце й уся розмова (мова), [оце й] по всій мові, та й по всій мові, оце й усе, та й усе, та й (оце й) по всьому.

вот и вся недолга, и вся недолга разг. та й край, та й годі; та й усе, от і все.

вот и конец всему от і край (і кінець) усьому, от і все скінчилося, от і по всьому.

вот именно разг. саме так; розм. атож.

вотирование кредитов вотування кредитів.

вотировать доверие вотувати довіру (довір’я).

вот (вон) [оно] как! разг. от (он, ось) [воно] як!

вот какая история! разг. ось (от) яка історія!

вот какой ось (от) який.

вот когда ось (от) коли.

в открытом поле у чистім полі.

в открытую [делать что, действовать, говорить] разг. відкрито [робити що, діяти, говорити].

в отличие от... на (у) відміну (відзнаку) від..., відмінно від...

в отместку кому разг. щоб помститися на кому, над ким, щоб відомстити кому.

вот наказание с кем-чем разг. от мука (клопіт, морока, кара; розм. халепа) з ким-чим.

вот (экая) невидаль! разг. ото диво (дивина)!, от так диво (дивина)!

вот (экая) незадача! разг. от (оце так) халепа!

вот [ещё] новость (новости)! разг. от (ото, оце) [ще| новина (новини)!

в отношении кого, чего щодо, відносно, що стосується кого, чого.


Каталог: library -> 8%20ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ%20НАУКИ -> 81%20ЯЗЫКОЗНАНИЕ -> 81.2%20УКР -> Словники
81.2%20УКР -> Олександр Пономарів Культура слова: мовностилістичні поради
81.2%20УКР -> Юрій Шевельов українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) Стан І статус
81.2%20УКР -> «радянська школа»
81.2%20УКР -> Київ Видавництво
81.2%20УКР -> Навчальний посібник Видання друге, доповнене й перероблене вінниця "нова книга" 2003
81.2%20УКР -> Є. Д. Чак складні питання граматики та орфографії
Словники -> Рецензенти: доктор


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   63
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка