Систематизований бюлетень нових надходжень лютий – березень 2012 рСторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.79 Mb.
  1   2   3
Систематизований бюлетень нових надходжень

лютий – березень 2012 р.


Дисертації та автореферати дисертацій 2

Економічні науки 2

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки 2

Філософські науки 2

09.00.03 Соціальна філософія та філософська історія 2

09.00.05 Історія філософії 2

Юридичні науки 2

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень 2

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право 3

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право 4

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право 5

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення 5

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право 5

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право 5

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право 8

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність 9

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура 10

12.00.11 Міжнародне право 11

Державне управління 11

25.00.02 Механізми державного управління 11

Наукові та навчальні видання 11

ДЕРЖАВА І ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ 11

Персоналії юристів 11

Науково-дослідна робота 12

Юридична освіта 12

Теорія держави і права 12

Історія держави і права 12

Конституційне право 13

Адміністративне право 14

Інформаційне право 15

Фінансове право 15

Цивільне право 15

Господарське право 16

Сімейне право 16

Земельне право 16

Екологічне право 16

Аграрне (сільськогосподарське) право 17

Трудове право 17

Право соціального забезпечення 17

Кримінальне право 17

Кримінологія 18

Кримінально-виконавче право 18

Система судових органів 18

Система органів прокуратури 18

Цивільний процес 18

Кримінальний процес 19

Криміналістика 19

Судова статистика. Судова бухгалтерія 19

Філософія держави і права 19

Держава і право зарубіжних країн 19

Країнознавство 20

Історія 20

Економіка. Економічні науки 20

Політика. Політичні науки 20

Культура 21

Наука. Наукознавство 21

Освіта. Педагогіка 21

Мовознавство 21

Літературознавство 22

Художня література (твори) 22

Мистецтвознавство 22

Філософія 22

Довідкові видання 23

Видання на іноземних мовах 23

Електронні ресурси 23

Матеріали на СD 23Повнотекстові документи 23Дисертації та автореферати дисертацій


ВРК

Економічні науки

08.00.01 Економічна теорія та історія економічної думки


Ганзюк, С. М. Інноваційний потенціал соціально-економічного розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук / С. М. Ганзюк ; наук. кер. О. В. Бервено ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2012. – 16 с.

Колінько, О. Г. Вплив духовно-творчої діяльності на сучасний господарський розвиток (методологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. екон. наук / О. Г. Колінько ; наук. кер. М. М. Кім ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2012. – 18 с.

Філософські науки

09.00.03 Соціальна філософія та філософська історія


Архипова, Є. О. Інформаційна безпека: соціально-філософський вимір : автореф. дис. ... канд. філософ. наук / Є. О. Архипова ; наук. кер. І. І. Федорова ; Нац. техніч. ун-т України Київ. політехніч. ін-т. – К., 2012. – 16 с.

09.00.05 Історія філософії


Вощенко, В. Ю. Рефлексія концептів "азійський спосіб виробництва" К. Маркса і "цивілізація" А. Тойнбі в історико-філософському контексті : автореф. дис. ... канд. філософ. наук / В. Ю. Вощенко ; наук. кер. П. А. Кравченко ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2012. – 20 с.

Юридичні науки

12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень


Авдюгін, Р. Г. Правові засоби забезпечення прав і свобод людини в Україні: загальнотеоретичне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. Г. Авдюгін ; наук. кер. Х. Бехруз ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2012. – 22 с.

Акимова, М. А. Негосударственные формы защиты прав и свобод личности (вопросы теории и практики) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. А. Акимова ; науч. рук. И. Н. Сенякин ; Сарат. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 22 с.

Балабан, К. Ю. Правовые основы взаимодействия прокуратуры и судебной системы в Советском государстве (1922-1959 годы) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Ю. Балабан ; науч. рук. О. Ю. Рыбаков ; Сарат. гос. юрид. акад. – Саратов, 2011. – 26 с.

Балаклицький, І. І. Демократична трансформація права: теоретичні засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. І. Балаклицький ; наук. кер. Н. М. Оніщенко ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 16 с.

Гіда, Є. О. Деонтологічні засади діяльності міліції України у сфері правопорядку : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Є. О. Гіда ; наук. кер. Ю. І. Римаренко ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К., 2012. – 36 с.

Залозний, М. Ю. Організаційно-правові засади рекреаційного розвитку Кримського півострова у 1917-1991 рр. (історико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Ю. Залозний ; наук. кер Б. В. Змерзлий ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К., 2012. – 20 с.

Ильина, Т. Н. Организационно-правовые основы подготовки кадрового резерва для системы правосудия в России в 1864-1917 гг. (историко-правовое исследование) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. Н. Ильина ; науч. рук. Ю. П. Титов ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2011. – 25 с.

Колотков, М. Б. Карательная политика Советского государства в 1917-1922 гг.: законодательство и практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Б. Колотков ; науч. рук. И. А Исаев ; Юго-Запад. гос. ун-т. – М., 2012. – 26 с.

Мазуренко, А. П. Правотворческая политика как фактор модернизации правотворчества в России : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А. П. Мазуренко ; науч. конс. А. В. Малько ; Сарат. гос. акад. права. – Саратов, 2011. – 50 с.

Малишев, О. О. Міські сирітські суди в Україні: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Малишев ; наук. кер. І. Б. Усенко ; НАН України. – К., 2012. – 20 с.

Мохонько, А. В. Правові та політичні норми в системі соціального регулювання (теоретико-правові аспекти) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Мохонько ; наук. кер. Т. І. Тарахонич ; НАН України. – К., 2012. – 19 с.

Мумлева, М. И. Правовой статус судьи в Советском государстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. И. Мумлева ; науч. рук. О. Ю. Рыбаков ; Сарат. гос. юрид. акад. – Саратов, 2011. – 26 с.

Писарюк, В. А. Право личности на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры в России в XX веке : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Писарюк ; науч. рук. О. Ю. Рыбаков ; Сарат. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 30 с.

Скрипник, О. В. Юридичні конструкції спадкового права: теоретико-компаративістське дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Скрипник ; наук. кер. М. Р. Аракелян ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 21 с.

Торончук, І. Ж. Буковина у правовій системі Румунії (1918-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. Ж. Торончук ; наук. кер. М. В. Никифорак ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Л., 2012. – 20 с.

Ходак, Т. М. Державно-правова думка в Західній Україні (1919-1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. М. Ходак ; наук. кер. О. Л. Копиленко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 19 с.

Челпан, Р. В. Правові та організаційні засади охорони українських лісів від пожеж: історико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. В. Челпан ; наук. кер. Б. В. Кіндюк ; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 15 с.

Шминке, А. Д. Система права и система законодательства России: вопросы методологии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Д. Шминке ; науч. рук. И. Н. Сенякин ; Сарат. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 30 с.

12.00.02 Конституційне право; муніципальне право


Єгоров, О. Є. Захист прокуратурою України муніципальних прав особистості: конституційно-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Є. Єгоров ; наук. кер. М. О. Баймуратов ; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 20 с.

Берченко, Г. В. Конституційні засади громадського суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. В. Берченко ; наук. кер. Ю. Г. Барабаш ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Бровченко, Н. В. Юридичні факти в конституційному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Бровченко ; наук. кер. О. В. Батанов ; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 20 с.

Кофман, Б. Я. Міжнародні виборчі стандарти та їх імплементація в законодавство України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б. Я. Кофман ; наук. кер. Ю. О. Волошин ; Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2012. – 22 с.

Манько, О. Є. Конституційно-правові основи форми державного правління в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Є. Манько ; наук. кер. А. В. Портнов ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 16 с.

Приполова, Л. І. Територіальний устрій України та європейських унітарних держав: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. І. Приполова ; наук. кер. В. В. Кравченко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 20 с.

Ткачук, А. П. Конституційний суд у механізмі захисту основних прав і свобод людини: модельний підхід : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. П. Ткачук ; наук. кер. П. Ф. Мартиненко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 18 с.

Третьяк, Н. В. Конституционное право на образование в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. В. Третьяк ; науч. рук. В. В. Комарова ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2011. – 30 с.

Чебан, В. І. Конституційно-правовий статус суддів в Україні та державах Східної Європи (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. І. Чебан ; наук. кер. А. 3. Георгіца ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Яковенко, М. А. Конституционное право граждан Российской Федерации на проведение публичных мероприятий: теоретические и практические аспекты : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. А. Яковенко ; науч. рук. Л. А. Нудненко ; Рос. акад. правосудия. – М., 2012. – 31 с.

12.00.03 Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право


Александрова, Ю. В. Процесуальні особливості розгляду цивільних справ щодо позбавлення батьківських прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. В. Александрова ; наук. кер. Л. М. Зілковська ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2012. – 19 с.

Водяхін, С. А. Документи як об'єкти цивільних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. А. Водяхін ; наук. кер. С. В. Резніченко ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 18 с.

Герасимчук, М. О. Договори надання послуг, пов'язаних з користуванням житлом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. О. Герасимчук ; наук. кер. Н. Ю. Голубєва ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 20 с.

Гончарова, А. В. Спадкова трансмісія та спадкове представлення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Гончарова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 20 с.

Кіча, А. В. Договори водопостачання за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Кіча ; наук. кер. Н. Ю. Голубєва ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 19 с.

Мамуков, Р. М. Содержание завещания : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. М. Мамуков ; науч. рук. Е. В. Кулагина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2012. – 28 с.

Михайлюк, Г. О. Цивільно-правове регулювання нетрадиційних банківських операцій та послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. О. Михайлюк ; наук. кер. Є. О. Харитонов ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 20 с.

Отрош, І. М. Право власності на об'єкти нерухомості за законодавством України: охорона та захист : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. М. Отрош ; наук. кер. Н. С. Кузнєцова ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 16 с.

Павлова, М. А. Правовое регулирование порядка открытия, ведения и закрытия банковских счетов : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. А. Павлова ; науч. рук. Д. Г. Алексеева ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 34 с.

Покачалова, А. Г. Забезпечення зобов'язань в міжнародному приватному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Г. Покачалова ; наук. кер. В. Я. Калакура ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 20 с.

Сидоренко, М. В. Судовий захист цивільного права та інтересу як загальна засада цивільного законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Сидоренко ; наук. кер. В. М. Зубар ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 20 с.

Слободянюк, С. О. Цивільно-правове регулювання державної реєстрації речових прав на нерухоме майно : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. О. Слободянюк ; наук. кер. Майданик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 18 с.

Соловьева, М. В. Соотношение прав и законных интересов кредитора и должника при несостоятельности (банкротстве) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. В. Соловьева ; науч. рук. С. А. Карелина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2012. – 24 с.

Хортюк, О. В. Цивільно-правова охорона ділової репутації юридичної особи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Хортюк ; наук. кер. В. В. Луць ; НАПрН України, Наук.-дослід. ін-т приват. права і підприємництва НАПрН України. – К., 2012. – 20 с.

12.00.04 Господарське право; господарсько-процесуальне право


Бочарова, О. І. Правові аспекти поглинання акционерних товариств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. І. Бочарова ; наук. кер. Р. Ф. Гринюк ; НАН України. – Донецьк, 2011. – 18 с.

12.00.05 Трудове право; право соціального забезпечення


Андріїв, В. М. Система трудових прав працівників та механізм їх забезпечення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. М. Андріїв ; наук. конс. Г. І. Чанишева ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 40 с.

Гудов, А. Б. Организационно-правовые формы охраны труда (трудоправовой аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Б. Гудов ; науч. рук. К. Н. Гусов ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2012. – 24 с.

Ломакина, С. В. Судебная практика и ее роль в развитии трудового законодательства России : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. В. Ломакина ; науч. рук. И. К. Дмитриева ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2012. – 34 с.

12.00.06 Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право


Дейнега, М. А. Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. А. Дейнега ; наук. кер. В. М. Єрмоленко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 19 с.

Кудріна, Ю. І. Правове становище Аграрного фонду України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. І. Кудріна ; наук. кер. В. М. Єрмоленко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 19 с.

Морозовська, Т. В. Екологічні права громадян України та ЄС: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Морозовська ; наук. кер. О. П. Шем'яков ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 19 с.

Новак, Т. С. Правове регулювання охорони праці у сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. С. Новак ; наук. кер. В. М. Єрмоленко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 19 с.

Попович, А. І. Правове регулювання екологічних податків в умовах європейської інтеграції України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. І. Попович ; наук. кер. В. В. Костицький ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 20 с.

Правдюк, В. М. Поділ земель України за цільовим призначенням за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. М. Правдюк ; наук. кер. А. М. Мірошніченко ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 18 с.

Скляр, М. М. Правовий режим земель рекреаційного призначення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Скляр ; наук. кер. О. М. Браніцький ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 23 с.

12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право


Бєлкін, М. Л. Адміністративно-правові засади забезпечення діяльності інститутів спільного інвестування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. Л. Бєлкін ; наук. кер. В. І. Курило ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 20 с.

Богатюк, І. Г. Адміністративно-правове регулювання використання земель оздоровчо-лікувального призначення в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. Г. Богатюк ; наук. кер. О. В. Артеменко ; Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок України. – К., 2012. – 20 с.

Брель, О. С. Правове регулювання інформаційних відносин суб'єктів господарювання в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. С. Брель ; наук. кер. І. М. Пахомов ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2011. – 19 с.

Буцикіна, В. П. Адміністративно-правова діяльність міліції щодо охорони громадського порядку і безпеки в аеропортах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. П. Буцикіна ; наук. кер. Г. О. Блінова ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2012. – 20 с.

Василенко, Л. П. Організаційно-правові засади діяльності органів державної виконавчої влади з питань екології : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. П. асиленко ; наук. кер. В. І. Курило ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 20 с.

Волкова, Л. М. Адміністративно-правова протидія дрібному хуліганству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. М. Волкова ; наук. кер. А. В. Басов ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.

Грушкевич, Т. В. Інформаційно-правове забезпечення конституційних екологічних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Т. В. Грушкевич ; наук. кер. А. С. Сіцінський ; Нац. ун-т держ. податк. служби України . – Ірпінь, 2012. – 19 с.

Дьоміна, О. О. Вилучення речей і документів в адміністративно-деліктному провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Дьоміна ; наук. кер. В. А. Ліпкан ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – 20 с.

Журавський, О. А. Адміністративна юстиція як правовий інститут захисту прав суб'єктів податкових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Журавський ; наук. кер. М. В. Коваль ; Нац. ун-т держ. податк. служби України . – Ірпінь, 2012. – 20 с.

Картамишева, О. Є. Адміністративно-правове регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. Є. Картамишева ; наук. кер. А. І. Сирота ; Нац. ун-т держ. податк. служби України . – Ірпінь, 2012. – 20 с.

Кириленко, Є. В. Теоретичні та інші передумови реформування адміністративного права і процесу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. В. Кириленко ; наук. кер. О. А. Кириченко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 20 с.

Кишинський, А. В. Процесуальні засади перегляду постанов по справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Кишинський ; наук. кер. Д. М. Лук'янець ; НАН України. – К., 2012. – 22 с.

Колєснік, М. А. Адміністративно-правові засади діяльності органів державної влади України щодо протидії рейдерству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. А. Колєснік ; наук. кер. А. Т. Комзюк ; Харк. нац. ун-т внутр. справ.. – Х., 2012. – 20 с.

Коруля, І. В. Міліція в механізмі протидії корупції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Коруля ; наук. кер. О. В. Копан ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 19 с.

Крегул, І. Ю. Співробітництво України з міжнародною організацією ЮНЕСКО у сфері правового забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. Ю. Крегул ; наук. кер. І. В. Арістова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 22 с.

Крущук, О. С. Правове регулювання переміщення продуктів харчування через митний кордон України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. С. Крущук ; наук. кер. Є. В. Додін ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 18 с.

Кукшинова, О. О. Правове регулювання доступу до відкритої інформації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Кукшинова ; наук. кер. Р. А. Калюжний ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2012. – 20 с.

Мазепа, М. М. Адміністративно-правові засади правоохоронної діяльності Державної служби охорони при МВС України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Мазепа ; наук. кер. О. М. Бандурка ; Харк. нац. ун-т внутр. справ.. – Х., 2012. – 20 с.

Маліченко, О. М. Адміністративно-правове регулювання сфери обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Маліченко ; наук. кер. К. І. Бєляков ; Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок України. – К., 2012. – 18 с.

Мартинов, М. П. Організаційно-правові засади управління юридичною освітою в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. П. Мартинов ; наук. кер. Т. О. Коломоєць ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.

Менів, Л. Д. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. Д. Менів ; наук. кер. Г. Г. Забарний ; Нац. ун-т держ. податк. служби України . – Ірпінь, 2012. – 18 с.

Мещерякова, О. В. Адміністративно-правове регулювання діяльності учасників операцій ООН з підтримання миру : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Мещерякова ; наук. кер. О. М. Бандурка ; Харк. нац. ун-т внутр. справ.. – Х., 2012. – 20 с.

Мкртчян, Р. С. Провадження у справах щодо оскарження рішень підрозділів ДАІ МВС України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. С. Мкртчян ; наук. кер. В. М. Бевзенко ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 18 с.

Мушенок, В. В. Фінансово-правове регулювання державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Мушенок ; наук. кер. В. І. Курило ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – 20 с.

Новицький, А. М. Правові основи формування інститутів інформаційного суспільства в Україні: теорія та практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А. М. Новицький ; наук. конс. М. Я. Швець ; Нац. ун-т держ. податк. служби України . – Ірпінь, 2012. – 40 с.

Понамарчук, О. М. Валютний контроль у системі міжнародних розрахунків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Понамарчук ; наук. кер. В. О. Шамрай ; Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок України. – К., 2012. – 19 с.

Починок, К. Б. Адміністративно-правове забезпечення стандартизації та сертифікації в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / К. Б. Починок ; наук. кер. Г. Г. Забарний ; Нац. ун-т держ. податк. служби України . – Ірпінь, 2012. – 19 с.

Савченко, С. С. Реєстраційні процедури в діяльності органів внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. С. Савченко ; наук. кер. В. В. Конопльов ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – К., 2012. – 18 с.

Саунін, Р. Д. Адміністративно-правова охорона права на комп'ютерні програми в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. Д. Саунін ; наук. кер. В. В. Галунько ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К., 2012. – 17 с.

Сахно, А. П. Забезпечення законності і дисципліни в діяльності підрозділів Державної автомобільної інспекції МВС України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. П. Сахно ; наук. кер. М. В. Коваль ; Відкрит. міжнар. ун-т розвитку людини «Україна». – К., 2012. – 20 с.

Свистович, Р. С. Правове регулювання інформаційних відносин у сфері масової інформації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. С. Свистович ; наук. кер. І. В. Арістова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2011. – 24 с.

Сеньків, О. і. Судовий розсуд в адміністративному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 - Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / О. і. Сеньків ; наук. кер. М. В. Коваль ; Нац. ун-т держ. податк. служби України . – Ірпінь, 2012. – 20 с.

Сусловець, А. О. Адміністративно-правове регулювання формування та функціонування органів державної податкової служби в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. О. Сусловець ; наук. кер. Д. Г. Мулявка ; Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок України. – К., 2012. – 19 с.

Токарєв, Г. М. Адміністративно-правове регулювання реформування охорони здоров'я в умовах запровадження в Україні обов'язкового медичного страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. М. Токарєв ; наук. кер. В. Ю. Стеценко ; Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок України. – К., 2012. – 20 с.

Тригуб, А. Ю. Адміністративно-правове забезпечення продовольчої безпеки України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Ю. Тригуб ; наук. кер. В. І. Курило ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 18 с.

Троян, І. М. Державна служба в органах державного пожежного нагляду: адміністративно-правові засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. М. Троян ; наук. кер. O. B. Джафарова ; Міжнарод. ун-т бізнесу і права. – Херсон : Б. в., 2012. – 20 с.

Турчин, А. Б. Адміністративна відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб органів виконавчої влади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Б. Турчин ; наук. кер. В. О. Шамрай ; Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок України. – К., 2012. – 20 с.

Федевич, О. М. Адміністративно-правовий статус Державного агентства України з управління зоною відчуження / О. М. Федевич ; наук. кер. Н. А. Берлач ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 18 с.

Хохлова, І. В. Система адміністративно-правових засобів забезпечення права громадян на здобуття вищої освіти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. В. Хохлова ; наук. кер. Я. В. Лазур ; Міжнарод. ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2012. – 18 с.

Чаплинська, Ю. А. Адміністративна відповідальність за самоуправство : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. А. Чаплинська ; наук. кер. Д. Г. Заброда ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2012. – 20 с.

Чубенко, А. Г. Теоретико-правові засади фінансування системи цивільного захисту : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / А. Г. Чубенко ; наук. конс. О. Є. Користін ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 32 с.

Чумак, В. В. Адміністративно-правові засади взаємодії дільничних інспекторів прикордонної служби Державної прикордонної служби України та дільничних інспекторів міліції щодо охорони державного кордону : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Чумак ; наук. кер. М. В. Джафарова ; Харк. нац. ун-т внутр. справ.. – Х., 2012. – 20 с.

Шевченко, Л. В. Публічне адміністрування в сфері цивільного захисту населення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. В. Шевченко ; наук. кер. О. В. Кузьменко ; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 19 с.

Шопіна, І. М. Адміністративно-правове регулювання управління органами внутрішніх справ України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / І. М. Шопіна ; наук. конс. В. Т. Білоус ; Держ. наук.-досл. ін-т мін. внутр. справ України. – К., 2012. – 36 с.

Шульга, Є. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері надрокористування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Є. В. Шульга ; наук. кер. В. І. Курило ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 21 с.

Яровий, Б. Д. Адміністративно-правове регулювання діяльності слідчих підрозділів в органах внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б. Д. Яровий ; наук. кер. О. М. Мельник ; Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок України. – К., 2012. – 19 с.

12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право


Асейкін, Р. В. Посягання на об'єкти культурної спадщині: кримінологічна характеристика та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р. В. Асейкін ; наук. кер. С. Ф. Денисов ; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Бахвалова, Л. А. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних в уголовном праве России и Германии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. А. Бахвалова ; науч. рук. А. В. Серебренникова ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – М., 2012. – 25 с.

Брайловська, А. І. Кримінально-правова кваліфікація неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. І. Брайловська ; наук. кер. Н. А. Мирошниченко ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 21 с.

Габуда, А. С. Кримінально-правова характеристика складу опору особам, наділеним владними повноваженнями : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. С. Габуда ; наук. кер. П. Л. Фріс ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2012. – 19 с.

Горбунов, В. А. Кримінальна відповідальність за знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Горбунов ; наук. кер. О. М. Литвинов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ.. – Х., 2012. – 20 с

Дмитрук, М. М. Категорія проступку у кримінально-правовій доктрині : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М. М. Дмитрук ; наук. кер. В. О. Туляков ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 20 с.

Клименко, О. С. Запобігання незаконному поводженню з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. С. Клименко ; наук. кер. В. В. Василевич ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 19 с.

Ліхолєтова, Ю. А. Суд як суб'єкт запобігання рецидивний злочинності молоді в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю. А. Ліхолєтова ; наук. кер. Т. Л. Кальченко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 20 с.

Лаптінова, О. К. Правове регулювання реабілітації засуджених з інвалідністю в умовах відбування покарання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. К. Лаптінова ; наук. кер. І. Г. Богатирьов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ.. – Х., 2012. – 20 с.

Міняйло, Н. Є. Транснаціональна злочинна діяльність у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї: кримінально-правове та кримінологічне дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. Є. Міняйло ; наук. кер. О. М. Джужа ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 20 с.

Маркін, В. І. Кримінально-правова охорона свободи віросповідання в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. І. Маркін ; наук. кер. А. М. Бойко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Л., 2012. – 18 с.

Надысева, Э. Х. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: вопросы современного состояния и совершенствования законодательства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Э. Х. Надысева ; науч. рук. Н. В. Иванцова ; Рос. ун-т кооперац., Чебоксарский кооперат. ин-т. – М., 2011. – 37 с.

Орловська, Н. А. Санкції кримінально-правових норм: засади та принципи формування : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Н. А. Орловська ; наук. конс. В. О. Туляков ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». – О., 2012. – 40 с.

Рибянцев, А. А. Кримінально-виконавчі засади зміни умов відбування покарання у виді позбавлення волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Рибянцев ; наук. кер. І. Г. Богатирьов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ.. – Х., 2012. – 20 с.

Сагитдинова, З. И. Институт давности преступления по уголовному праву России: история и современность : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / З. И. Сагитдинова ; науч. рук. М. Б. Кострова ; Башкирский гос. ун-т. – Саратов, 2012. – 25 с.

Саидвалиева, Б. С. Уголовно-правовые и криминологические проблемы амнистии в Республике Таджикистан : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Б. С. Сандвалиева ; науч. рук. Т. Ш. Шарипов ; Таджикский нац. ун-т. – М., 2012. – 29 с.

Салимгареева, А. Р. Преступная деятельность двух или более лиц без признаков соучастия в российском уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Р. Салимгареева ; науч. рук. З. А. Незнамова ; Урал. гос. юрид. акад. – Екатеринбург, 2011. – 26 с.

Седых, Л. В. Преступления, совершаемые с применением гипноза: особенности квалификации и предупреждения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. В. Седых ; науч. рук. Г. И. Чечель ; Ставроп. гос. ун-т. – Саратов, 2012. – 26 с.

Соловей, О. О. Кримінологічна характеристика та запобігання дитячій порнографії в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. О. Соловей ; наук. кер. В. В. Василевич ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 19 с.

Сторчак, Н. А. Загальні засади та принципи призначення покарання при застосуванні позбавлення волі на певний строк : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. А. Сторчак ; наук. кер. Є. Л. Стрельцов ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2012. – 24 с.

Сторчак, Н. А. Загальні засади та принципи призначення покарання при застосуванні позбавлення волі на певний строк : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. А. Сторчак ; наук. кер. Є. Л. Стрельцов ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – О., 2012. – 24 с.

Тисленко, Д. И. Экологический терроризм: уголовно-правовые и криминологические проблемы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. И. Тисленко ; науч. рук. Н. А. Лопашенко ; Тамбовский гос. ун-т им. Г. Р. Державина. – Саратов, 2012. – 25 с.

Ткачук, В. Є. Запобігання злочинам, що вчиняються засудженими до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Є. Ткачук ; наук. кер. В.В Коваленко ; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Чернышкова, Л. Ю. Уравнивающий и распределяющий аспекты справедливости в сфере уголовно-правовой охраны и ответственности женщин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л. Ю. Чернышкова ; науч. рук. Л. Л. Кругликов ; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. – Саратов, 2012. – 30 с.

Шевченко, О. В. Кримінологічна характеристика та запобігання корупційній злочинності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Шевченко ; наук. кер. О. П. Снігерьов ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 19 с.

12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність


Іщенко, В. А. Становлення та розвиток почеркознавства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. А. Іщенко ; наук. кер. І. О. Ієрусалімов ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 16 с.

Ахмедов, В. А. Теоретические и практические вопросы процессуального надзора на стадии предварительного расследования : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / В. А. Ахмедов. – Баку, 2011. – 26 с.

Бабич, А. В. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя как основа его статуса в уголовном судопроизводстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Бабич ; науч. рук. Н. С. Манова ; Сарат. юрид. ин-т МВД России. – Саратов, 2012. – 28 с.

Войнарович, А. Б. Участь народу в здійсненні правосуддя у кримінальних справах за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. Б. Войнарович ; наук. кер. В. Т. Нор ; Акад. адвокат. України. – К., 2012. – 19 с.

Гагаловська, А. П. Слідчі та інші кримінально-процесуальні дії як засоби формування доказів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. П. Гагаловська ; наук. кер. Є. Д. Лук'янчиков ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 16 с.

Герасименко, С. Г. Судовий контроль на досудових стадіях кримінального судочинства: національне законодавство та зарубіжний досвід : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Г. Герасименко ; наук. кер. В. Г. Лукашевич ; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Дановська, І. І. Криміналістичне забезпечення слідчої діяльності в органах внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / І. І. Дановська ; наук. кер. A. B. Іщенко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 16 с.

Ермишина, Н. С. Европейские стандарты в области прав человека и их роль в обеспечении прав личности в российском уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. С. Ермишина ; науч. рук. Н. С. Манова ; Сарат. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 26 с.

Запорощенко, Н. А. Розслідування організації або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Н. А. Запорощенко ; наук. кер. Ф. М. Сокиран ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 20 с.

Кисленко, Д. П. Судовий контроль під час розслідування злочинів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. П. Кисленко ; наук. кер. Є. Д. Лук'янчиков ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 16 с.

Князєв, С. М. Розслідування шахрайства, вчиненого способом фінансової піраміди : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. М. Князєв ; наук. кер. С. С. Чернявський ; Нац. ун-т держ. податк. служби України . – Ірпінь, 2012. – 19 с.

Корнієнко, В. В. Криміналістична характеристика та основи положення розслідування економічних злочинів, вчинених з використанням банків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Корнієнко ; наук. кер. А. Ф. Волобуєв ; Харк. нац. ун-т внутр. справ.. – Х., 2012. – 19 с.

Косынкин, А. А. Преодоление противодействия расследованию преступлений в сфере компьютерной информации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. А. Косынкин ; науч. рук. Н. А. Подольный ; Мордовский гос. ун-т. им. Н. П. Огарева. – Саратов, 2012. – 23 с.

Кравченко, О. А. Застосування спеціальних знань під час збирання, дослідження та використання речових доказів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. А. Кравченко ; наук. кер. М. Г. Щербаковський ; Клас. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

Крижевський, А. В. Криміналістична характеристика шахрайств у сфері мобільного зв'язку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Крижевський ; наук. кер. Н. С. Карпов ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 20 с.

Логінова, В. В. Основні положення методики розслідування заподіяння тілесних ушкоджень : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Логінова ; наук. кер. A. B. Іщенко ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 16 с.

Мірковець, Д. М. Керівництво досудовим слідством у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. М. Мірковець ; наук. кер. О. І. Галаган ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2012. – 19 с.

Мамка, Г. М. Начальник слідчого відділу як суб'єкт кримінально-процесуального доказування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г. М. Мамка ; наук. кер. Л. Д. Удалова ; Нац. акад. внутр. справ України. – К., 2012. – 16 с.

Мотиль, В. І. Прокурорський нагляд за екстрадицією особи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. І. Мотиль ; наук. кер. Л. Д. Удалова ; Нац. ун-т держ. податк. служби України . – Ірпінь, 2012. – 19 с.

Петрова, І. А. Теоретико-правові та організаційно-методологічні засади регулювання судово-товарознавчих експертиз споживчих товарів : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / І. А. Петрова ; наук. конс. О. П. Снігерьов ; Харк. нац. ун-т внутр. справ.. – Х., 2012. – 39 с.

Петросян, В. Г. Криміналістичне та оперативно-розшукове забезпечення виявлення злочинів, вчинених суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Г. Петросян ; наук. кер. В. В. Лисенко ; Нац. ун-т держ. податк. служби України . – Ірпінь, 2012. – 19 с.

Рогальська, В. В. Змагальність у досудовому провадженні (за матеріалами діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. В. Рогальська ; наук. кер. Л. М. Лобойко ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2012. – 20 с.

Сачко, О. В. Безпосереднє виявлення та дослідча перевірка фактів незаконного облігу наркотичних засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Сачко ; наук. кер. B. М. Тертишник ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Д., 2012. – 20 с.

Філашкін, В. С. Криміналістичне забезпечення розслідування торгівлі людьми (міжнародне співробітництво) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. С. Філашкін ; наук. кер. В. К. Весельський ; Нац. ун-т держ. податк. служби України . – Ірпінь, 2012. – 16 с.

Халиков, А. Н. Теория и практика выявления и расследования должностных преступлений (криминалистический аспект) : д-ра юрид. наук / А. Н. Халиков ; науч. конс. В. И. Комиссаров ; Башкирский гос. ун-т. – Саратов, 2011. – 50 с.

12.00.10 Судоустрій; прокуратура та адвокатура


Курило, О. М. Проблеми організації роботи апеляційного суду області : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Курило ; наук. кер. П. М. Каркач ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Курило, О. М. Проблеми організаційної роботи апеляційного суду області : дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Курило ; наук. кер. П. М. Каркач ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2011. – 225 с.

Малахов, С. О. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави у виконавчому провадженні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. О. Малахов ; наук. кер. М. Й. Курочка ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 20 с.

Малахов, С. О. Представництво прокуратури інтересів громадянина або держави у виконавчому провадженні : дис. ... канд. юрид. наук / С. О. Малахов ; наук. кер. М. Й. Курочка ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : Б. в., 2011. – 230 с.

12.00.11 Міжнародне право


Візір, А. М. Міжнародно-правові зобов'язання держав з Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти корупції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. М. Візір ; наук. кер. М. В. Буроменський ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2011. – 19 с.

Гаркуша, А. О. Правове врегулювання спорів у світовій організації торгівлі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. О. Гаркуша ; наук. кер. М. В. Буроменський ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2012. – 19 с.

Криштопа, О. М. Міжнародно-правове регулювання нотаріальної діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Криштопа ; наук. кер. С. Я. Фурса ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 16 с.

Курило, О. М. Правові засади участі України в СНД у контексті міжнародної регіональної інтеграції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. М. Курило ; наук. кер. О. Л. Копиленко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 16 с.

Макаруха, З. М. Правові засади заснування та розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в рамках Європейського Союзу : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / З. М. Макаруха ; наук. конс. В. І. Муравйов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2012. – 40 с.

Петрашко, С. Я. Міжнародно-правовий механізм протидії корупції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / С. Я. Петрашко ; наук. кер. О. Л. Копиленко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2012. – 20 с.

Семенов, Д. В. Международно-правовой режим транспортных коридоров : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Д. В. Семенов ; науч. рук. Л. П. Ануфриева ; Моск. гос. юрид. акад. им. О. Е. Кутафина. – М., 2011. – 27 с.

Станкевич, О. І. Місце Комісії Європейського Союзу в законодавчому процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. І. Станкевич ; наук. кер. О. Я. Трагнюк ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2011. – 21 с.

Ткаченко, А. В. Міжнародно-правове співробітництво в сфері регулювання споживчої кооперації (публічно-правовий аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А. В. Ткаченко ; наук. кер. М. В. Буроменський ; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х., 2011. – 19 с.

Каталог: BIBLIOTEKA -> SAIT -> BULLETEN2012
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень квітень – травень 2012 р
BIBLIOTEKA -> Націанальна академія педагогічних наук України двнз «Університет менеджменту освіти» Управління освіти І науки Рівненської обласної державної адміністрації Рівненський
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
BULLETEN2012 -> Систематизований бюлетень нових надходжень (сбнн) (вересень – жовтень 2012 р.) Зміст
SAIT -> Міжнародні реферативно-бібліографічні наукометричні бази даних scopus
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень
SAIT -> Систематизований бюлетень нових надходжень


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка