Складання бібліографічних описів Бібліографічний описСкачати 26.29 Kb.
Дата конвертації08.01.2017
Розмір26.29 Kb.
#7547

Складання бібліографічних описів

Бібліографічний опис – це записана за певними правилами сукупність бібліографічних даних, що дають можливість ідентифікувати документ.

 • Бібліографічний опис – це записана за певними правилами сукупність бібліографічних даних, що дають можливість ідентифікувати документ.
 • Бібліографічні дані є конкретними відомостями про назву, автора твору, місце і рік видання та багато інших

 • Фактори, що зумовили розвиток правил бібліографічного опису:
 • потреби міжнародного обміну бібліографічною інформацією
 • потреби автоматизації інформаційних і бібліотечно-бібліографічних процесів
 • З 1 квітня 2008р. набули чинності ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 • «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 «Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання»

Зони й елементи бібліографічного опису

 • Заголовок бібліографічного запису:
 • (для впорядкування і пошуку бібліографічних записів)
  • ім’я особи
  • найменування організації
  • уніфікована назва і т. д.
 • Зона назви і відомості про відповідальність:
  • основна назва
  • паралельна назва
  • підназва
  • відомості про відповідальність
 • Зона видання
 • Зона специфічних відомостей

Заголовок бібліографічного запису

 • Основні види заголовків:
 • прізвища (Коваленко, Іван Степанович; Сент-Екзюпері, Антуан де; Прутков, Козьма)
 • найменування організації (Українська бібліотечна організація; Державний заклад "Національна бібліотека України для дітей")
 • уніфікована назва (БІБЛІЯ; РАМАЯНА; СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ)
 • позначення документу (ДСТУ; ГОСТ)
 • географічна назва (Київ; Македонія, республіка)

При наявності в документі прізвища, що об'єднує двох або трьох осіб, в заголовку наводиться прізвище однієї особи, як правило, першої або згідно алфавіту.

 • Приклади:
 • В документі: В заголовку:
 • Буало-Нарсежак Буало, П’єр.
 • Ольга і Олександр Лаврови Лаврова, Ольга Олександрівна.
 • Брати Вайнери Вайнер, Аркадій Олександрович.
 • Брати Грімм Грімм, Вільгельм.

Псевдоніми, в тому числі колективні, наводять у заголовку за правилами, що застосовуються для справжніх імен.

 • Приклади:
 • Ахматова, Анна.
 • Прутков, Козьма.
 • Кукринікси.

Ідентифікуючі ознаки наводять після імені в круглих дужках з маленької букви. Різні ідентифікуючі ознаки відокремлюють одну від одної крапкою з комою (;).

 • Приклади:
 • Дюма, Олександр (батько).
 • Дюма, Олександр (син).
 • Никон Чорногорець (2-а пол. 11 ст.).
 • Симон (єпископ володим. і сузд.: - 1226).
 • Юрій Довгорукий (князь; 1090-1157).

Заголовок, що містить найменування організації, може мати просту чи складку структуру. В якості простого заголовку можуть бути представлені найменування організацій, окрім органів державної влади.

 • Приклади:
 • Конгрес національних громад України.
 • Міжнародна Конференція «Крим» (2009 ; Судак, Україна).
 • Міжнародний конгрес україністів (3; 26-29 серп. 1996; Харків).
 • Національна парламентська бібліотека України.

Заголовок, що містить назву органу державної влади, завжди має складну структуру. Першою ланкою наводиться назва країни (адміністративно-територіального утворення), потім — назва органу влади.

 • Приклади:
 • Україна. Верховна Рада (2000 — 2005).
 • Україна. Верховний Суд.
 • Україна. Закони.
 • Україна. Президент (2010- ; В. Ф. Янукович).
 • Україна. Президент (2005-2010 ; В. А. Ющенко).

Загальне позначення матеріалу – це новий елемент, уперше введений в область заголовку та відомостей про відповідальність.

 • Неопубліковані гуцульські п’єси [Текст]
 • Богородиця з дитям і похвалою [Образотворчий матеріал]
 • Антологія лемківської пісні [Ноти]
 • Житомирська область [Карти]
 • Україна 2004: події, документи, факти [Електронний ресурс]

Загальне позначення матеріалу приводиться після основної назви у квадратних дужках з великої літери

 • [Текст]
 • [Електронний ресурс]
 • [Відеозапис]
 • [Звукозапис]
 • [Ізоматеріал]
 • [Карти]
 • [Комплект]
 • [Кінофільм]
 • [Мікроформа]
 • [Мультимедія]
 • [Ноти]
 • [Рукопис]

Дуже часто документ, крім основного заголовка, має додатковий, який уточнює і пояснює значення основного. Крім того, тут же можуть приводитися і інші відомості. Всі додаткові відомості в області заголовку приводяться через двокрапку і з маленької букви.

 • Колективізація і голод на Україні, 1929 - 1933 [Текст] : зб. док. і матеріалів
 • Кібернетика в сучасних економічних процесах [Текст]: зб. текстів виступів на респ. міжвуз. наук.-практ. конф.

Відомості про відповідальність: незалежно від ступеня відповідальності в описі приводять відомості про одну, двох або трьох осіб або організації, що виконують ту саму функцію

 • Приклади:
 • / авт. карти та покажч. В. К. Никоненко [та ін.] ; відп. ред. О. А. Берлог [та ін.]
 • / худож.-мультипликатори: С. Захарова [та ін.]
 • / М-во культури України ; розроб. Г. А. Грицак [та ін.]
 • / Л. Л. Кияшко [та ін.] ; ред. Д. Р. Жовнір ; Рос. акад. наук, Ін-т історії, Центр вивчення рим. права
 • / підгот. Ляшевський А. Є. [та ін.]
 • / редкол.: Т. Н. Васіна (відп. ред.) [та ін.]

Область видання: відомості про видання приводять у формулюваннях та у послідовності, наявних у запропонованому джерелі інформації: порядковий номер видання не виноситься на перше місце, як це було раніше.

 • Приклади:
 • - 2-е вид.
 • - 10-е вид.
 • - Изд. 7-е.
 • - 2-я ред.
 • - Перевид.
 • - Факс. вид.
 • - Репр. відтворення вид. 1903—1909 рр. / за ред. І. А. Бодуена де Куртене.
 • - Вид. 2-е / перероб. з 1-го вид. П. Рудницького

Вихідні дані відомості про місце видання, видавництво і дату видання, поміщені на титульному листі документу.

 • Елементи цієї області приводяться в наступній послідовності:
   • місце видання;
   • видавництво або видавнича організація;
   • дата видання.

Місце видання

 • Назву місця видання наводять у формі й відмінкові, зазначених у джерелі інформації, наприклад:
   • . — Львів
   • . — У Кіровограді
 • Якщо зазначено декілька місць видання, наводять назву, виділену поліграфічним способом чи вказану першою в джерелі інформації. Випущені відомості відзначають скороченням "[та ін., і ін.]". Можуть бути наведені назви другого й наступного місць видання, що відділяються одна від іншої крапкою з комою, наприклад:
   • . — К. [та ін.]
   • . — К. ; Львів

Відомості про видавця: відомості про форму власності видавця, розповсюджувача тощо (АТ, ВАТ, ТОВ, ЗАТ, LTD, Inc тощо), зазвичай випускають.

 • Приклад:
 • У джерелі інформації:  
 •               
 • Видавництво "Дніпро"           
 • ВАТ "Білоцерківська друкарня"
 • ЗАТ "Броварська друкарня"
 • ТОВ "Літопис-XX"              
 • Видавнича агенція "Проспект"
 • Видавничий дім "Всесвіт"
 • В описі:
 • Дніпро
 • Білоцерківська друкарня
 • Броварська друкарня
 • Літопис-XX
 • Проспект
 • Всесвіт

Ім’я видавця варто приводити у формі й відмінку, зазначених у запропонованому джерелі інформації, а не тільки в називному відмінку:

 • Приклад:
 • в И. Д. Сытина
 • В Катеринославі
 • Видавець Вадим Карпенко
 • [Видання Ольги Кривинюк]
 • Видавець ФОП Брагін К. В.

Рік видання: навіть у тих випадках, коли відомості про нього відсутні в документі, повинен бути встановлений хоча б приблизно. У таких випадках дату видання приводять у квадратних дужках зі знаком питання. Позначення "б. р." (без року) в описі не застосовують.

 • Приклади:
 • [1942?]
 • [1898 або 1899]
 • [біля 1900]
 • [між 1908 і 1913]
 • [кінець XIX - початок XX ст.]

Область фізичної характеристики містить позначення фізичної форми, в якій представлено об’єкт опису, вказує об’єм або розміри документа, його ілюстрації, супровідний матеріал, що являється частиною об’єкту опису.

 • Приклади:
 • 234 с., ілюстр.
 • 57 с. +1 CD.
 • 1 дф. (70 кадрів) : чорно-білий
 • 500 с. +1 DVD
 • 32 c. +27 наклейок на окр. арк.

Область серії: якщо об’єкт опису входить у дві різні серії, то область серії повторюють. Відомості про кожну серію заключають в окремі круглі дужки і розділяють пробілом в один друкований знак.

 • Приклади:
 • (Шкільна бібліотека "Богдан") (Великі довідники для школярів та абітурієнтів)
 • (Улюблені казки) (Читаємо по складах)

Область стандартного номера: стандартні номери наводять з прийнятою абревіатурою і приписаними проміжками й дефісами.

 • Приклади:
 • . — ІSBN 966-521-406-3
 • . — ISSN 0365-8392

Описування безавторських творів : якщо назва книги збігається із заголовком, запис складається під назвою

Заголовок б/з на повне за складом видання Біблії складається зі слова Біблія, якщо є окремі видання Старого або Нового Заповіту, біля слова Біблія ставлять абревіатуру «С. З» «Н.З.»

Твори фольклору описують під назвою, незалежно від того, окреме це видання одного твору, чи збірник.

Описування збірників: запис збірника творів одного автора:

Запис збірника творів різних авторів: на збірник, до якого входять твори кількох авторів, роблять запис, у заголовку якого вказують прізвище першого автора з наведених на титульному аркуші. Дані про назви інших творів наводять у зоні назви і відомостей про відповідальність, відокремлюючи групи даних крапкою, наприклад:

Якщо на титульному аркуші подано авторів і назви більш ніж чотирьох творів, у зоні назви і відомостей про відповідальність наводять дані про чотирьох авторів, ставлять три крапки, а дані про інших переносять до зони приміток.

Уніфіковані заголовки сформульовані для бібліографічних записів на документи органів державної влади та управління. Вони мають на першому місці назву країни, а потім назву відповідного державного органу з наведенням у разі необхідності ідентифікуючих ознак:

 • Україна. Верховна Рада;
 • Україна. Верховна Рада. Скликання (14). Сесія (3);
 • Україна. Верховна Рада. Скликання (1998—2002). Сесія (4);
 • Україна. Верховна Рада. Президія;
 • Україна. Президент (1994 – 2004;);
 • Україна. Кабінет Міністрів;

Заголовки записів документів місцевих органів влади починаються з географічних прикметників, а відомостей про їхні сесії, структурні підрозділи не подається.

 • Харківська обл. Рада народних депутатів.
 • Рішення Харківської обласної Ради народних депутатів одинадцятого скликання (восьма сесія), 24 жовт. 1984 р. [Текст] / Харк. обл. Рада народ, депутатів. — X., 1987. — 27 с.

У великих універсальних і спеціальних бібліотеках, органах державної бібліографії, на друкованих картках централізованої каталогізації використовується заголовок, що містить назву виду документа. Це умовно сформульований заголовок, Що добирається для подання та групування документів одного типу, але різних за змістом. Як правило, він містить назву країни і вид документа:

 • Україна. Конституція (1996);
 • Україна. Закони;
 • Україна. Договори;
 • Україна. Військові статути.

Матеріали конференцій, з’їздів

 • Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу [Текст] : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (11—13 жовт. 2000 р., Харків) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - X., 2000. - 167 с

Законодавчі та нормативні документи

 • Кримінально -процесуальний кодекс України[Текст]: за станом на груд. 2005 р. / Верховна Рада України. —Офіц. вид. —К. : Парлам. вид-во, 2006. —207 с. —(Б-ка офіційних видань)
 • Україна [Карти] : екол.-геогр. атлас, присвяч. Всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку, згідно з рішенням 31 сесії ген. конф.ЮНЕСКО / редкол. : С. С. Куруленко [та ін.] ; Рада по вивченню продукт. сил України, НАН України [та ін.]. —1:200 000 [та ін.]. -К. : Варта, 2006. —1 атл. (217, 1]
 • Закон України “Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту” [Текст]: (За станом на 20 листоп. 1999 р.) / Верховна Рада України. - К.: Парламент, вид-во, 1999. - 70 с. - (Сер. “Закони України”).

Бібліографічний опис багатотомних видань.

 • Мовчан, П.М. Твори [Текст]: в 3 т. / П.М. Мовчан. — К.: Вид. центр “Просвіта”, 1999. —ISBN 966-7551-09-3
 • Т. 1: Голос: поезії. — 639 с.: іл., портр.
 • Т. 2: Межовий камінь: поезії. — 535 с.: іл.
 • Т. 3: Координати часу. — 582 с.: іл.

Окремі томи можуть мати однакову назву. В такому разі її зазначають один раз, а в описі наступних томів замінюють словами “Те саме”:

 • Т. 8: Вірші.
 • Т. 9: Те саме.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тема. Основи Інтернету. Всесвітня павутина й пошук в Інтернеті Розгляд питань
2013 -> Робоча програма навчальної дисципліни пп права людини у сфері кримінальної юстиції
2013 -> Реферат обов’язково повинен мати такі структурні частини : Титульна сторінка; Зміст; Основна частина
2013 -> Програма Фахового вступного випробовування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра
2013 -> Локальні релігії

Скачати 26.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка