Складне речення Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньомуСкачати 84.58 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір84.58 Kb.
#12741

Складне речення

Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому


Речення є комунікативною одиницею. Нова синтаксична одиниця, яка об’єднує в собі кілька комунікативних, що доповнюють одна одну, називається складним реченням.

Темно-зеленії садки дрімають вже без плоду, і тихо гріються хатки, і верби гнуться в воду (І. Франко).

[ ],і [ ], і [ ].

Складні речення в історії мови виникли не відразу. Вони пов’язані з історією розвитку людського мислення. Коли людина змогла в єдиному погляді охопити дві думки, тоді й з’явилися складні речення.

Але не всі одночасно.

Різні типи складних речень виникали в різні періоди. Спочатку з’явилися речення із сурядним зв’язком, при якому відбувалося нанизування однорідних незалежних речень. Згодом виникли речення з підрядним зв’язком, які стали новим етапом розвитку мови.

Листя горобини з зеленого стало жовтим, так що його важко було відрізнити від ягід. (В.Гжицький)

[ ], так що ( ).

Порівняймо:

 • Пахне хлібом земля, і вона дала мені сонце та крила.


 • Пахне хлібом земля, що дала мені сонце та крила.[ ], і [ ].

[ земля], (що ).

Складнопідрядне речення – це складне речення, частини якого нерівноправні за змістом і з’єднані підрядними сполучниками або сполучними словами.

Наприклад:

Добре, що маємо силу рідного отчого краю.

Вони мають такі основні структурні особливості:

а) підрядна частина відноситься або до окремого слова головної частини або до головної частини загалом;

б) підрядна частина приєднується до головної сполучником підрядності або сполучним словом;

в) у головній частині наявні чи відсутні співвідносні, вказівні слова (відносні займенники, прислівники);

г) наявність чи відсутність спеціальних лексичних елементів;

ґ) порядок розташування підрядної частини щодо головної, який може бути відносно вільним і сталим, фіксованим;

д) співвідношення видо-часових форм дієслів-присудків у головній і підрядній частинах;

е) інтонація.

У складнопідрядному реченні обов’язково є головна частина та одна або кілька підрядних.

Підрядна частина може стояти

- після головної частини:

У кожного є заповітні пороги, звідки нас проводжали в життя матері.

- перед головною частиною:Якщо позабудеш стежину до хати, то значить, чужинцем бездушним ти став.

- у середині головної частини:Усе, що серцю треба, є в нас на землі.

Підрядна частина завжди має у своєму складі підрядний сполучник або сполучне слово, які разом із інтонацією є засобами зв’язку частин складнопідряд-ного речення.

Найчастіше вживаними є такі підрядні сполучники: що, щоб, бо, як, ніби, мов, хоч.

У ролі сполучних слів вживаються відносні займен-ники (хто, що, чий, який, котрий) або прислівники (де, куди, як, звідки).

Теплий вітер, що подув із півдня, нагадав мені про літо.

Нам повідомили, що завтра очікується вітер із півдня.Який?

Про що?

В усному мовленні підрядна частина відокремлюється від головної паузою,

а на письмі – комою.

Якщо ж підрядна стоїть у середині головної, то коми ставляться з обох боків.

Будову складнопідрядного речення можна зобразити за допомогою схеми:

Люблю народ, якого силу ніхто не зломить у віках.

[Головна частина],сполучник

або

сполучне слово

підрядна частина

(

).

питання[ ], (якого ).

який?

Завдання №1

Прочитайте речення. Проаналізуйте їх за такими критеріями:

- кількість частин;
 • яка з них головна, яка підрядна;
 • місце підрядної частини стосовно головної;
 • на яке питання відповідає підрядна частина;
 • засоби зв’язку між частинами.

1. Книга вчить, як на світі жить.

2. Хочеться в дитинство повернутись, щоб з криниці неба зачерпнути.

3. Де панують мир і любов, там не ллється кров.

4. Впізнай світу, поки молоді йдуть літа.

5. Я працювати мушу, щоб не соромитись хліба.

Завдання №2 Розподільна вправа

Завдання №2 Розподільна вправа

Розподілити подані речення в 3 колонки в залежності від їх будови.


[ ], ( )

( ), [ ]

[ , ( ), ]

 • Все, що рідне, хай нам буде найдорожче і святе.
 • Україно! Доки жити буду, доти відкриватиму тебе.
 • Не можна любити народів других, коли ти не любиш Вкраїну.
 • Коли мечами злоба небо крає

 • І крушить твою вроду вікову,

  Я тоді з іменем твоїм вмираю

  І в імені твоєму я живу.

  5. А там, де сонце світить найтепліше, простяглася моя рідна земля.

  6. Україна – розкішний вінок їз рути та барвінку, що над ним світять заплакані золоті зорі.

Завдання №3. Вказати відповідність речень.

1 просте А Річка широка та глибока, а вода синя та

чиста… (М.Вороний)2 складнопідрядне Б У природі ніч існує для того, щоб у тиші

росло усяке зілля і відпочивала людина.

(М.Стельмах)

3 складносурядне В У морі трав сную я серця спів.

(В.Сосюра)Види підрядних речень

Види підрядних речень

Завдання №4. Користуючись щойно опрацьованою таблицею, прочитати текст , визначити види підрядних речень у складнопідрядних, назвавши означальні, з’ясувальні та обставинні (усно).

1. Народна мудрість стверджує, що в людини є три друга: батько, мати й вірна дружина. 2. Найдорожча пісня, з якою мати колисала. 3. Коли батько рибалка, то й діти у воду дивляться. 4. Який вдався татко, таке буде дитятко. 5. Кожному треба знати, що дочка схожа на мати. 6. Горжуся, що батькові руки святі мене зігрівають і гріють в житті.Завдання №5 Перепишіть, поставте розділові знаки. Підкресліть граматичні основи. Визначте засоби зв’язку. Накресліть схеми речень.

1. Він упивався весняним повітрям і тими пахощами чорної вогкої землі що були йому найкращі над усі пахощі (М. Коцюбинський). 2. В кім юная душа той не сивіє з горя (П. Тичина). 3. Тільки той ненависті не знає хто цілий вік нікого не любив (Леся Українка).

4. День кінчався уступаючи дорогу вечорові що вже ховався у довгих тінях дубів серед кущів ліщини наче соромлячись сонця (В.Гжицький). 5. Із голубого неба долітав повний жалю журавлиний клич який то гучнів то завмирав танучи в голубій безвісті

(Г.Тютюнник).

1. Він упивався весняним повітрям і тими пахощами чорної вогкої землі, що були йому найкращі над усі пахощі. 2. В кім юная душа, той не сивіє з горя. 3. Тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив. 4. День кінчався, уступаючи дорогу вечорові, що вже ховався у довгих тінях дубів, серед кущів ліщини, наче соромлячись сонця. 5. Із голубого неба долітав повний жалю журавлиний клич, який то гучнів, то завмирав, танучи в голубій безвісті

Перевіряємо!

Лінгвістична гра «Четверте зайве» Знайти зайве речення, аргументувати вибір.

1. Стоїть на полу старенька швейна машинка, якою користувалася Катерина Василівна, себе, родичів, сусідів обшивала, учила інших людей кравецькому ремеслу.

2. Побували в гостях у талановитої художниці, побачили, як вона жила.

3. Стоять на лаві натягнуті на підрамники заґрунтовані і затоновані полотна, які так і не дочекалися доторку пензлів.

4. Про життєвий і творчий шлях Катерини Білокур розповідалося у документальному фільмі, який нам запропонували до перегляду.

Завдання №5 Випишіть з тексту СПР з підрядними з’ясувальними. Складіть схеми виписаних речень, доведіть, що вони є СПР з підрядними з’ясувальними.

Народна мудрість говорить, що життя прожити – не поле перейти. Важко прожити все життя чесно, з гідністю, бо завжди знайдеться хтось і тобі позаздрить, буде штовхати на неправильний шлях. Кожна чесна людина прагне, щоб її життя було гідним подиву, наслідування. А це так складно! Не можна пережити ще раз, переписати заново, тому треба бути мудрим та обачним, не гаючи даремно свій щодень. Треба бути людиною.

Народна мудрість говорить, що життя прожити – не поле перейти. Про що?

[ говорить ], ( )

Кожна чесна людина прагне, щоб її життя було гідним подиву, наслідування.

Чого?

[ прагне ], ( )Перевіряємо!

Гра «Асиндетон»

Методична цінність. Гра сприяє практичному освоєнню школярами законів побудови речень, відомостей про сполучник та його функції в мовленні, привчає застосовувати на практиці здобуті лінгвістичні знання, розвиває мислення й увагу, волю й цілеспрямованість, спонукає учнів прискорювати темп виконання навчальних дій.

Правила гри Учні одержують текст, складений з речень, у яких пропущено сполучники (у перекладі з давньогрецької мови «асиндетон» - безсполучниковість). Завдання гравців – правильно і швидко відновити пропущені сполучники. Перемога дістається тому гравцеві, який першим виконує завдання. Час гри обмежується до першого виконання завдання.

Перевіряємо!

Первісний вигляд текстуЯкщо ваша родина нещодавно переїхала до нового будинку, то слід дотримуватися деяких правил колективного життя. Подумайте, яке ставлення з боку сусідів до себе ви хотіли б бачити? Спілкуйтеся з ними так само, і вони це оцінять. Будьте доброзичливими й посміхайтеся частіше!

Причини

Мети

Часу

Наслідку

Умови

Порівняльні

Допустові

Бо

Тому що


Тим що

У зв’язку з

тим що


Щоб

Щоби


Для того щоб

З тим щоб

За тим щоб


Тільки-но

Ледве


Щойно

Скоро


З того часу як

Після того якТак що

Як

Якщо


Коли б

Раз


Мов

Немов


Мовби

Наче


Як

Ніби


Нібито

Що

 Хоч

Хоча


Хай

Нехай


Дарма що

Незважаючи на те щоСполучники підрядності

Види обставин за значенням.

Вид

Що означає

Питання, на які відповідає

 Приклади

Способу дії

Спосіб здійснення дії, вияву ознаки

як? яким способом?

Сидять поруч.

Міри і ступеня

Інтенсивність дії чи ознаки, міру їх вияву

якою мірою? як часто? скільки разів? наскільки?

Постукав тричі.

Місця

Місце дії, напрям руху

де? куди? звідки?

Стомилися в дорозі. Ішов уперед.

Часу

Час дії, її часову межу

коли? з якого часу? доки? відколи? як довго?

Мовчав кілька хвилин. Завжди хвилювався.

Причини

Причину, підставу виникнення дії

чому? з якої причини? через що?

Розсміявся від радості. Сказав згарячу.

Мети

Мету дії

навіщо? з якою метою? для чого?

Зупинилися на відпочинок. Пішли спати.

Умови

Умову, за якої відбувається чи може відбутися дія

за якої умови?

Прийдемо за наявності запрошення.

Допусту

Умову, всупереч якій відбувається дія

незважаючи на що? усупереч чому?

Прийшов попри всі попередження.

Завдання №6 Знайди в тексті СПР з підрядними обставинними. Визнач вид підрядного обставинного (усно).

Про українську жінку сказано й написано немало, бо вона завжди оберігала свій рід український. За роки незалежності України чимало віднайдено нових даних про видатні постаті, які завжди займали чільне місце в історії. З часів трипільської культури жінки української землі стають берегинями роду, бо виступали незаперечними авторитетами суспільства. Окремі представниці княжої родини ставали в центрі гострих подій, коли треба було захищати свій народ. Українські жінки знаходили достатньо сил, щоб збороти важкі умови життя. Возвеличимо ж життєвий подвиг відомих жінок України!

Завдання №7 Скласти складнопідрядні речення, додавши до поданих головних частин підрядні. Записати їх. Накреслити схеми.

1. Він усміхнувся, поглянув у той бік, де ...

2. Вона виглядатиме там, де ...

3. Людина сама собі створює долю, аби ...

4. Не можна повернути жодної миттєвості, щоб ...

5. Як слово не поможе, то ...

6. Уранці нічого не можна було впізнати, ніби ...

7. Як добре бігти босоніж по росянистій траві, коли ...Дослідити, у яких складнопідрядних реченнях підрядна частина відноситься до всієї головної, а в яких — до окремого слова чи сполучення слів у головній частини; визначити вид підрядного.

Порядок синтаксичного розбору

складнопідрядного речення

1. Указати, що речення складне, сполучникове, складнопідрядне.

2. Указати головне і підрядне речення.

3. Указати тип підрядного речення.

4. Назвати сполучник, яким вони поєднані між собою.

5. Пояснити розділові знаки.

6. Розібрати кожне речення як просте.

7. Намалювати схему речення.До листа можу додати, що відповісти їй не встигла. (Розповідне, неокличне, складне, СПР, з підрядним з'ясувальним, складається з двох простих. 1. До листа можу додати… - головне, односкладне, О-О, поширене, повне, неускладнене (підкреслити члени речення, вказати спосіб вираження). 2. … що відповісти їй не встигла – підрядне зясувальне, односкладне, О-О, поширене, повне, неускладнене (підкреслити члени речення, вказати спосіб вираження).

[ можу додати ], (що … ).Що?

Тест. СПР.

Завдання з вибором однієї правильної відповіді.

1. Складнопідрядними називаються речення, що складається з двох…

А) нерівноправних частин, з’єднаних сполучником або сполучним словом;

Б) рівноправних частин;

В) рівноправних або нерівноправних частин, з’єднаних інтонаційно.2. Підрядна частина у СПР може стояти:

А) лише на початку речення;

Б) лише після головної частини;

В) перед, після, у середині головної частини.3. За значенням і будовою СПР поділяються на такі види:

А) означальні, з’ясувальні, обставинні місця;

Б) означальні, обставинні часу, наслідкові;

В) означальні, з’ясувальні, обставинні.4. Яке з наведених речень є СПР із з’ясувальною частиною?

А) Хто може випити Дніпро, Хто властен виплескати море, Хто наше злото-серебро Плугами кривди переоре? ( М. Рильський).

Б) Груша стара ніяк не може збагнути, чому ж тепер така довга осінь?

(В.Китайгородська).

В) Поглянь, уся земля тремтить в палких обіймах ночі (Олександр Олесь).

Г) Я знаю: кожній дитині потрібна ласкава увага батьків (В.Сухомлинський).

 

5. Серед наведених речень визначте СПР з підрядним означальним.А) Мов тихоплинь ріки, розплилася музика: вона одразу брала кожного за серце, виймала з найчерствішої душі власну струнку… (В. Качкан).

Б) Наука є найкращою, міцною, найсвітлішою опорою у житті, якими б не були її мінливості (К.Тімірязєв).

В) Чого тільки не розповість дорога, биття яких сердець не поєднає! (М.Подолян).

Г) У роки дитинства я розкривав перед дітьми яскраві образи людей, імена яких стали для багатьох поколінь провідною зіркою (В.Сухомлинський).

6. Завдання на встановлення відповідностей ( 4 бали).

Позначте відповідність між реченням та його характеристикою

А) Просте речення з вставним словом. 1. Щасливий я не тим, що маю квіти…

(Л.Дмитерко).

Б) Складносурядне речення 2. Позаздриш долі берези, верби, явора,

калини, що зеленіють у людській пам’яті

(Є.Гуцало).

В) СПР з підрядним обставинним. 3. Як мовиться, хмара сонце не заступить

(М.Подолян).

Г) СПР з підрядним означальним. 4. Коли вже й справді світ почавсь од слова, то

слово те було єдине – «брат» (Б.Олійник).

5. Ще квітнуть зорі, і в діброві зозулі ще не

одцвілись (Г.Світлична).

Завдання відкритого типу ( 3 бали).

Напишіть міні-есе на тему: «Пізнання світу – та найбільше щастя», використовуючи СПР. Зробіть синтаксичний розбір одного з них.Есе́, есе́й (фр. essai - «спроба», «начерк») - невеликий за обсягом прозовий твір, що має довільну композицію і висловлює індивідуальні думки та враження з конкретного приводу чи питання і не претендує на вичерпне і визначальне трактування теми; це жанр, який лежить на перетині художньої та публіцистичної (часом науково-популяризаторської) творчості. Хоча художні тексти в стилі есе відомі з часів античності, появу цього жанру пов'язують з ім'ям Мішеля Монтеня, який з 1572 року й до кінця життя працював над своїм найбільшим літературним твором, що мав назву «Essai». На думку О. Жолковського, слово «есе» походить від пізньолатинського exagium - «ваги», «зважування», який у свою чергу йде до латинського дієслова exigo - «оцінювати», «вимірювати», «обмірковувати».

Визначальні риси есе. Визначальними рисами есе, як правило, є незначний обсяг, конкретна тема, дана в підкреслено вільному, суб'єктивному її тлумаченні, вільна композиція, парадоксальна манера мислення. Як правило, есе виражає нове, суб'єктивне слово про щось.

Стиль есе. Стиль есе відрізняється образністю, афористичністю, використанням свіжих метафор, нових поетичних образів, свідомою настановою на розмовну інтонацію і лексику. Він здавна формувався у творах, у яких на перший план виступає особистість автора. Пограничними жанрами для есе є поезія в прозі та науковий нарис або філософський трактат. Серед відомих есеїстів: Б.Шоу, Ж.-П.Сартр, А. Камю, Й.Бехер, В.Винниченко, Є.Маланюк, Ю.Липа, У.Самчук, П.Загребельний, І. Драч, О.Гончар, Ю.Андрухович
 • А
 • В
 • В
 • Б
 • Г
 • 1 – ?

 • 2 – Г

  3 – А

  4 – В

  5 – БПеревіряємо!

Картка самоаналізу знань з теми «Складнопідрядне речення»

 

 

Знання та уміння

Знаю

Не знаю

Умію добре

Не вмію

Не все

виходить


Що таке СПР, чим воно відрізняється від ССР, БСР?

 

 

 

 

 

Чим відрізняються сполучники від сполучних слів?

 

 

 

 

 

Які сполучники і сполучні слова вживаються у СПР?

 

 

 

 

 

Правила вживання розділових між головним і підрядним у СПР.

 

 

 

 

 

Види СПР.

 

 

 

 

 

Складати схеми СПР.

 

 

 

 

 

Знаходити головну і підрядну частину.

 

 

 

 

 

Визначати вид підрядної частини.

 

 

 

 

 

Створювати висловлювання, використовуючи СПР.

 

 

 

 

 

Складнопідрядні речення з кількома підрядними

Складнопідрядне речення, у складі якого є одна головна частина і дві або більше підрядних, називається складнопідрядним з кількома підрядними.

Залежно від особливостей структури СПР з кількома підрядними поділяються на три види: - з однорідною підрядністю; - з неоднорідною підрядністю; - з послідовною підрядністю.

У СПР з однорідною підрядністю однакові за значенням підрядні частини стосуються одного й того самого слова в головній частині чи всієї головної частини. У таких реченнях підрядні частини завжди одного виду: Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. У цьому реченні дві підрядні з'ясувальні частини відносяться до дієслова-присудка розкажи в головній частині.

У СПР з однорідною підрядністю в другій і наступних підрядних частинах підрядний сполучник може бути пропущений, а між підрядними однорідними частинами може вживатися сурядний сполучник: Тепер я бігаю в поле й годинами слухаю, як в небі співають хори, як грають оркестри. Тепер я бігаю в поле й годинами слухаю, як в небі співають хори і грають оркестри.

Між однорідними підрядними частинами, з'єднаними одиничним сурядним сполучником чи, або, та (в значенні і), і (й), кому не ставимо: Пройшло немало років, як погас вогонь війни і вичахли гармати.

У СПР з неоднорідною підрядністю підрядні частини по-різному пояснюють головну частину: - підрядні частини одного або різних видів стосуються різних слів у головній: Що треба жити, знаю з віршів, що складала ти для мене.

- одна підрядна частина стосується всього змісту головної частини, а друга - якогось слова в головній частині: частині: Коли в тебе віра у працю згасає, поглянь на ту річку, що скелі зриває.

- підрядні частини різного виду стосуються однієї головної: Коли ти пішов, я полюбила дощ, щоб сумувати разом із ним.

У СПР з послідовною підрядністю перша підрядна частина залежить від головної частини, друга - від першої підрядної, третя - від другої тощо:

Епохо, дай мені завзяття на кожен день, на кожну мить, щоб міг нащадкам розказать я про те, як ми навчились жить.

Завдання №8 Виразно прочитайте текст. Знайдіть речення з різними підрядними. Накресліть схеми речень.

Найсвятішим на землі є перш за все мама і тато, батькова хата і стежки, по яких мама вчила тебе ходити, щоб потім вивести на самостійну дорогу. По інших ходити довелося самому. Це вже твої власні дороги, яких ти наче не помічав колись.

Найкраща стежка – це та , що виводила з двору, по якій ти вперше вийшов у світ, відчуваючи на собі мамин погляд.

Завдання №9 Прочитати  текст.  Визначити  тип  і  стиль  мовлення.  Дібрати заголовок.

    Мало хто знає, що чумацтво виникло в далекі часи Київської Русі,  бо  вже  тоді  з  її  земель  вирушали  в  далекі  мандри  валки хоробрих  і кмітливих людей. Саме тоді й було прокладено  їхній основний маршрут, що називався Великим Чумацьким Шляхом, який подекуди перетинався  зі  знаменитим,знаним  із  давніх літописів «шляхом  варяг  у  греки».

Але  справжнього розмаху цей промисел набирає в Україні з кінця ХV століття. Щоб уявити весь розмах чумацтва, досить навести хоча б  такі цифри, що  за один сезон ці люди перевозили кілька мільйонів пудів риби й солі, що до Одеси з українських сіл завдяки чумакам перевозилося майже п’ятдесят мільйонів пудів хліба. Закінчувався сезон, поверталися додому вкрай стомлені й виснажені дорогами чумацькі валки.

(М.Слабошпицький)

Визначити  складнопідрядні речення  з кількома підрядними, з’ясувати  вид

підрядності.  Зробити  синтаксичний  розбір  одного  СПР  (на вибір).


Складне речення

Безсполучникове складне речення, його будова й засоби зв'язку в ньому


Безсполучниковим називається таке речення, частини якого об'єднані в одне змістове й синтаксичне ціле без сполучників чи сполучних слів, за допомогою інтонації: Визорилось небо, поля потонули в імлі, у синіх смереках.

За характером смислових відношень між частинами БСР поділяються на дві основні групи:

- речення з однорідними частинами, які є синтаксично рівноправними. Ці речення співвідносні зі ССР: Піднімаються грози на тлі вечорів, у тих грозах серця позливались громами;

- речення з неоднорідними частинами, одна з яких залежить від іншої. Ці речення співвідносні зі СПР: Мабуть, у кожного так буває: часто у місті село мені сниться.ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Нерідко безсполучниковим зв'язком об'єднуються кілька простих речень, між якими можуть існувати різні відношення.

НАПРИКЛАД: Учора тут ще  басувало літо, тепер  дивися: молода  зима! (М. Вінграновський).

Схема речення:  [ ], [ ]: [ ].

В українській мові , як і в російській, частини безсполучникових складних речень можуть вимовлятися з інтонацією переліку, пояснення і

зіставлення.Безсполучникові та сполучникові складні речення

можуть бути синонімічними. ПОРІВНЯЙТЕ: Безсполучникові речення

1. Дихає вітер, линуть пахощі . 2.  Ідеш удвох  -  дорога коротша. 3. Знаю: весна буде рання. 4. Зрадів ліс: почався дощ. Складні безсполучникові речення використовуються для вираження яскравих контрастів, узагальнень, висновків,

логічної послідовності, надання висловлюванню динамічності . Ці речення емоційніші, інтонаційно багатші, ніж

складносурядні й складнопідрядні . Тому вони частіше вживаються в розмовному, художньому та

публіцистичному стилях, ніж у науковому й діловому.

Сполучникові речення

1. Дихає вітер, і линуть пахощі . 2. Коли ідеш удвох, то дорога коротша. 3. Знаю, що весна буде рання. 4. Зрадів ліс, бо почався дощ.

Вправа 1. Прочитайте речення. Перетворіть, де мож­ливо, безсполучникові складні речення на сполучникові. Чи змінилося що від цього? Новоутворені речення запишіть.

1. Бери до серця і затям: душа творця не переквітне. (М.Сингаївський)

2. Так тихо, так любо, так ніжно у полі. (П.Тичина)

3. Там вечір дихає туманами, йому зоря з ди­тинства сниться.(М. Сингаївський)

4. Поглянув я на ягнята - не мої ягнята. (Т.Шевченко)

5. Я певен, друже, ми зустрітись мусимо, ми любимо світанки зустрічать. (М. Сингаївський)

Між частинами безсполучникового складного речення ставимо кому, якщо ці частини виражають одночасність або часову послідовність подій чи явищ і вимовляються з інтонацією переліку: Наc кличе в мандри дорога, нам грає чарівна струна.Розділові знаки в БСР

Між частинами БСР ставимо крапку з комою, якщо ці частини: - дуже поширені і в їхніх межах уже є свої розділові знаки; - далекі за змістом: Ми просто йшли; у нас нема зерна неправди за собою. Кому або крапку з комою між частинами БСР ставимо тоді, коли ці частини можна з’єднати сполучником i, а отже, з них можна утворити ССР.

Між частинами БСР ставимо двокрапку, якщо друга частина: - виражає причину того, про що говориться в першій (частини можна з'єднати сполучниками бо, тому що): Не кидай іскри в солому: і сама згорить, і село спалить; - доповнює зміст першої (частини можна з'єднати сполучником що): Ти чуєш: плачуть за тобою; - пояснює зміст першої (між частинами можна вставити а саме): Закон життя один: вірно служити своїй державі.

Між частинами безсполучникового речення тире ставиться у таких випадках:

1. Зміст одного речення протиставляється змістові іншого: Пан гуляв у себе в замку — у ярмі стогнали люди (Леся Українка). (Пор.: Пан гуляв у себе в замку, а в ярмі стогнали люди.)

2. Перше речення вказує на час або умову того, про що йдеться в другому реченні: Будеш сіяти з сумом — вродить печаль (М.Стельмах).(Пор.: Якщо будеш сіяти з сумом, то вродить печаль. Коли будеш сіяти з сумом — вродить печаль.)

3. Друге речення містить у собі наслідок того, про що говориться в першому реченні (між ними можна вставити сполучники так що, тому): Зацвіли в саду гвоздики — осінь тільки починається (В.Ткаченко). (Пор.: Зацвіли в саду гвоздики, так що осінь тільки починається.)

4. Коли зображується швидка зміна подій: Вітер війнув — листя з клена жовте, жовтаво-золоте полетіло (П.Ти чина).5. Друга частина містить порівняння з тим, про що йдеться в першій (їх можна з'єднати сполучниками наче, як): Гляне - холодною водою обіллє.

Вправа 2. Спишіть безсполучникові складні речення, підкресліть граматичні основи. Визначте, у яких реченнях частини однорідні, а в яких -  неоднорідні. Накресліть за зразком схеми речень, зазначте смислові відношення між їхніми частинами. ЗРАЗОК. Мені  здається: твої очі в мою душу  світять з вишини  (В. Сосюра).

[ ]: [ ].  Пояснювальні. 1.  Вишня губить листя на причілку хати, журавель колодязний трубить у мерзлу синь (В. Боровко).  2.  Там мати залишилася самітня: синів на фронт покликала війна (Д. Луценко).  3. Людство не усвідомить себе як єдине ціле  -  не буде йому добра (О. Гончар).  4.  Мені снилось: я мельник в старому млині (М.Рильський). 

5. Бринять бджолині крила, гудуть вулики у виноградних лозах, задушлива спека повисла в саду (В. Кучер).  6.  Розпочалися жнива  -  будь скупішим на слова (Нар. творчість).  7.  Забіліли сніги навколо Києва, загуляли хуртовини (О. Довженко).

Вправа 3. Поміркуйте, зі скількох частин складаються подані безсполучникові складні речення.

1.  Минає літо, осінь вже бреде, лісів багрянець торкнувся вересневий, пахне чебрецем, листя де-не-де, кружляючи, лягає під деревами (Л. Тендюк).

2.  Найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста

(Б. Симоненко).

3.  Заходило сонце, у вузеньких хутірських вуличках стояла червона курява, у садках варилася на триніжках вечеря, гупали об землю спілі яблука (Г. Тютюнник).

5

4

4

Вправа 4. Який розділовий знак необхідно поставити між частинами безсполучникових складних речень (тире; двокрапку; крапку з комою; кому)?

1. Не будь солодким проглинуть. 2. За добро добром спіши воздати мудрість завше доброю була. 3. Мало життя прожити треба життя зрозуміти. 4. Затям не втомлюйся життям. 5. Душа від таємниці завмирає куди мене ти, доле, приведеш?

6. Яку  славну  думку знайшов у  Сенеки  жорстокість  завжди народжується з посередності і слабкості. 7. Я давню істину увірував глибоко найвища мудрість в простоті високій. 8. Є мудра книжка не жалій годин. 9. Бери до серця і затям душа творця не переквітне.

10. Без серця жити краще вже згоріть. 11. Скрізь побував всього надивився а скажу вам нема країни кращої ніж правда. 12. Впадеш не засмутись згубивсь шукай-но слід і серця не в'яли од випадкових бід.Наступне завдання — графічний диктант.

Вправа 5. Необхідно схематично зобразити речення. (Розділові знаки пропущено).

Розіб'єш дружбу пізніше не складеш. Затям доброзичливість вартісніша за срібло і золото. Поспішайте творити добро на землі щиру шану знаходить людська доброта. Людям давно відома одна чудова істина тільки веліжа мета породжує велику енергію. Щастя в повітрі не в'ється воно в боротьбі дістається. Не вмієш керувати собою безглуздо керувати іншими.

А тепер поміняйтесь зошитами і перевірте роботи. Кожна правильна схема оцінюється двома балами. Результати запишіть у щоденники.

Розіб'єш дружбу — пізніше не складеш. [ ] - [ ]. Затям: доброзичливість вартісніша за срібло і золото. [ ]: [ ].

Поспішайте творити добро на землі, щиру шану знаходить людська доброта. [ ], [ ]. Людям давно відома одна чудова істина: тільки веліжа мета породжує велику енергію. [ ]: [ ]. Щастя в повітрі не в'ється, воно в боротьбі дістається. [ ], [ ]. Не вмієш керувати собою — безглуздо керувати іншими. [ ] - [ ].

Перевіряємо!

Вправа 6. Творча робота. Завдання: скласти речення за схемами.

1. Речення з рівноправними, незалежними одна від одної частинами.

2. Друга частина виражає причину того, про що говориться у першій.

3. Перша частина вказує на час або умову того, про що говориться у другій.

4. Друга частина доповнює, розкриває зміст першої частини.

5. Зміст обох частин зіставляється або протиставляється.

6. Друга частина виражає наслідок або висновок з того, про що  говориться в першій.  

Схема розбору безсполучникового складного речення

1. Речення.

2. Охарактеризувати речення за метою висловлювання та інтонацією.

3. Вказати вид за типом зв'язку.

4. Визначити кількість частин у реченні, смислові зв'яз­ки між ними, виділити граматичні основи у частинах складного речення.

5. Пояснити розділові знаки у реченні.

6. Розібрати кожну частину за схемою розбору простого речення.

7. Побудувати схему речення.Зразок синтаксичного розбору

безсполучникового складного речення

Не вставала злоспротивна хвиля проти турецької кадриги, море било тихе, вітер починався щодня по заході сонця, дув цілу ніч з берега - вода лиш злегка брижилась від нього. (За П. Загребельним)

Речення розповідне, неокличне, складне, безсполучникове.

Складається з 4-х частин. Перша, друга і третя частини пов'язані зв'язком одночасності, третя і четверта — зв'язком протиставлення. Частини складного речення розділяються комами, тире сто­їть тому, що зміст третьої частини протиставляється змісту четвертої.

[ ], [ ], [ …, …] - [ ].Вправа 7. Виконайте повний синтаксичний розбір речення, поясніть смислові зв'язки, накресліть схему.

Бачу здалека: хвиля іскриста грає вільно по синьому морі. (Леся Українка)

Речення розповідне, неокличне, складне, безсполучникове.

Складається з 2-х частин, між якими з'ясувальні відношення. Частини складного речення розділяються двокрапкою, яка сто­їть тому, що зміст другої частини з'ясовує те, про що йдеться в першій. 1. Бачу здалека… - односкладне, О-О, поширене, повне, неускладнене. 2. …хвиля іскриста грає вільно по синьому морі - двоскладне, поширене, повне, неускладнене.

[ ]: [ ]. 

Вправа 8. Проведіть лінгвістичне дослідження.

Прочитайте речення, записані на дошці, і порівняйте їх.

Визначте, чому в них ставляться різні розділові знаки, хоч за

будовою речення по­дібні. Яку роль відіграє в них інтонація?

1. Зима, гостя весела й свавільна, завітала в край; горять сліпучі зблиски на білій землі; застигли барвистими разками снігурі на яблу­невому гіллі.

2. Інеєм сад мій заклечаний спить по коліна в снігах, зорі непізнього вечора тьмяно блищать на гілках.

(С. Жуковський)Тестовий контроль.

 

Запропоновані завдання допоможуть розвинути студентам навички роботи з тестовими завданнями, їхні зміст та структура відповідають програмним вимогам зовнішнього незалежного оцінювання (види, структура і час виконання тестових завдань).Для успішної роботи з тестовими завданнями необхідно знати наступне.

1. Завдання 1-4 закритого типу - на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів.

2. Завдання 5-8 закритого типу - на вибір правильної відповіді з п'ятьох поданих варіантів.

3. Завдання 9 -10 закритого типу - на вибір кількох правильних відповідей з семи поданих варіантів.

4. Завдання 11 - на встановлення відповідності.

5. Завдання 12-13 передбачають вибір речення, що містить певне мовне явище.Завдання 1 — 4

1. Виділіть безсполучникове складне речення.

А. Через єдине невеличке віконце скупо просвічувалось небо, але на горищі було світло (Ю. Збанацький).

Б. Уже відспівав свою мелодію на вербовій сопілці березень і по­плив з гір у доли швидкими потоками (Ф. Мамчур).

В. Вони ж дурні, вони ж знімали мірку з твоїх принижень - не з твоєї величі (Л.Костенко).

Г. піфаній слухав щораз то більше впевнену і вірою пройняту мову гетьма­на і відчував, як у душі проколюється паросток надії (Р.Іваничук).

2. Виділіть безсполучникове складне речення з однорідними простими реченнями.

А. Люди завжди сподіваються на диво, вони не можуть примири­тися зі смертю (В.Кисельов).

Б. Весело бриніли набубнявілими гілками осокори, задумливо погойдувала обважнілими косами береза (Ю.Яновський).

В. Сіли перепочити й раптом помітили: хтось до них іде (В.Канівець).

Г. На допит покликали Ванька: без перекладача не обійтися (Я.Стецюк).

3. Знайдіть безсполучникове складне речення з неоднорідними простими реченнями.

А. Відчинив Євген двері і полегшено зітхнув: на ґанкові стояв худий, височенний чоловік у формі поштового службовця (В.Канівець).

Б. Над болотами та озерами, в долинах рік стоять тумани, важкі хмари пливуть над селами і хуторами (М.Олійник).

В. Вечорами вже не співали під вербами дівчата, не витинали гопака гармоністи (Г.Тютюнник).

Г. Десь на краю села дівчата співали веснянки, гомоніли й галасували діти (С.Васильченко).

4. Яке безсполучникове складне речення виражає одночасність дій, явищ?

А. Пригріло сонечко, обсохла земля, потягло орача в поле (М.Коцюбинський).

Б. Глянеш на небо - небо високе, глянеш на хмари - хмари летять (П.Тичина).

В. Сьогодні особливо звабно темніли на приполах оскубини гречки, легка паморозь пирію стелилась у долинах, молода конюшина між карячкуватих дубків кликала в лісосмугу (В.Дрозд).

Г. Чогось завжди так виходить: гарного гриба не знайдеш, а поганка сама в очі лізе (М. Стельмах).

Завдання 5 — 8

5. Яке безсполучникове складне речення виражає часову послідовність дій, явищ?

А. Ось рипнули двері, з хати вийшла жінка, начепила на ключку журавля відро (М.Стельмах).

Б. Між уликами зеленіла трава, синіли дзвоники, показуючи свої ясні осередочки; під тином червоніла, ніби кров'яні краплі, червона смілка (І.Нечуй-Левицький).

В. Сиплеться, осипається листя, гнуться, горбляться берези, плаче й посміхається крізь сльози осінь (М.Стельмах).

Г. Млостиво, гаряче-духмяно дихає тамариск, туя дурманить своїм запахом (О.Гончар).

Д. Змокли хлопці - рубця сухого не було (А.Головко).6. Яке безсполучникове складне речення виражає зіставлення (протиставлення) змісту одного речення зі змістом іншого?

А. Вже й дикі гуси в небі пролітали, вже й лебеді кричали крізь туман (Л.Костенко).

Б. Кричать сови, спить діброва, зіроньки сіяють, понад шляхом щирицею ховрашки гуляють (Т.Шевченко).

В. Не русалонька блукає - то дівчина ходить (Т.Шевченко).

Г. Небо прорізали вогняні стріли, ударив грім, на пильних дорогах знявся вихор (О.Десняк).

Д. А вас просив би я зразки ліпити: ви чоловік тямущий і бувалий (Леся Українка).7. У якому реченні неправильно розставлені розділові знаки?

А. Повітря - тихий мед гаї - барвисті плями (М. Рильський).

Б. Сивіє сіно у валках, схилили голови ромени (Д.Павличко).

В. Дивлюся я - вона вже їсть мене очима; чую я - вже й злість мене бере (І.Нечуй-Левицький).

Г. Здалось на мить: пливе у безвість ночі під парус хмар високий корабель (А.Малишко).

Д. Вдалась ти крилатою, - мусиш летіть (Леся Українка).8. Знайдіть речення, у якому необхідно поставити тире.

А. На квартирі було затишно топилася піч горіла лампа на підлозі лежала ціла купа свіжої соломи (І. Багмут).

Б. Брязне клинок об залізо кайданів піде луна по твердинях тира­нів (Леся Українка).

В. Друзі розповіли подробиці втеча готувалася давно (М.Олійник).

Г. І диво дивне сталося з ним совість заговорила! (А. Іщук).

Д. Ідемо вулицею й ще з другого кінця побачили у хаті світиться (Марко Вовчок).Завдання 9—10

9. Знайдіть речення, у яких необхідно поставити двокрапку.

А. Вітер дихне пшениці ворухнуться розкішні вусом шелесе ячмінь, похитнеться, встає (П. Дорошко).

Б. Тут все говорить із прадавніх пір тут вічність диха тихо серед гір (М.Вінграновський).

В. Розкажу тобі думку таємну дивний спогад мене обпік я зали­шуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра, навік (Л Костенко).

Г. Літаки спустилися нижче в повітрі завили бомби (Д.Ткач).

Д. Зійде сонце день ясний настане (В.Ващенко).

Е. І досі сниться вийшла з хати веселая, сміючись, мати (Т.Шевченко).

Ж. Подивилась ясно заспівали скрипки (П.Тичина).10. Виділіть безсполучникові складні речення зі значенням умови.

А. Надворі усе залито ясним осліплюючим сяйвом, бадьоро цвірінькають горобці (М.Івченко).

Б. У цьому ж лісі я пив самоту осінню, тут весну цілував під шелест верховіть (М.Рильський).

В. Тим часом надворі вечоріло; жара спадала (І.Нечуй-Левицький).

Г. Прийде вечір - усі вулиці аж гудуть піснями (С.Васильченко).

Д. Вам страшно - геть ідіть з дороги (Леся Українка).

Е. День обіцяє бути погожий: на небі ні хмариночки, ні плямочки (Панас Мирний).

Ж. Микола пізнавав дівчину й не пізнавав: вона була не вербівська (І.Нечуй - Левицький).Завдання 11 - на встановлення відповідності.

1. Заспівала Ніна Матвієнко - зал завмер, очікуючи дива (3 газети).

2. Я входжу в ліс - трава стає навшпиньки, кошлатий морок лапу подає (Л.Костенко).

3. А я додам: любити можна поезію в добу ракет (М.Рильський).

4. Далеко на сході стало червоніти небо: сонце сходило (О.Маковей).

 

А. безсполучникове складене речення з однорідними та неоднорідними простими;Б. безсполучникове складене речення зі значенням пояснення;

В. безсполучникове складене речення зі значенням причини;

Г. безсполучникове складне речення зі значенням наслідку;

Д. безсполучникове складне речення зі значенням часу.

Завдання 12 – 13

12. Позначте складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв'язком.

13. Позначте складні речення лише з безсполучниковим зв'язком (неоднорідними простими).

1) Темінь і темінь: лише сприходу часом сіріє - можна вгадати, коли настав день.

2) По кутках змії, ціле збіговисько змій.

3) Бити - марна річ: вони знову звідкілясь наповзають.

4) 3 правого кутка чути срібний булькіт: якимось дивом просотався в камені струмок, розлився озерцем, рятує козаків од спраги.

(За М.Пригарою) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

В

Б

А

В

А

В

А

Б

В,Е

Г,Д

1:Г,

2:А,

3:Б,

4:В

1

3,4

Перевіряємо!
Каталог: Uroki
Uroki -> Загальні відомості про системне, службове та прикладне програмне забезпечення. Класифікація, основні функції та складові операційних систем. Поняття про ядро операційної системи, інтерфейс користувача, драйвери та утиліти
Uroki -> Заступник директора з навчально-виховної роботи В. В. Лешко
Uroki -> Узагальнення знань учнів за розділами «вступ» та «закономірності формування природи материків та океанів». Мета
Uroki -> Відділ освіти віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет слобідко – охрімовецька зош І-ІІ ступенів
Uroki -> Збереження даних на комп’ютері. Файлові системи
Uroki -> Реферат з історії хімії на тему: " Теорія флогістон"
Uroki -> Тема: Публій Вергілій Марон. По
Uroki -> Унікальні форми рельєфу земної кулі, їх охорона
Uroki -> Роль вірусів у природі та житті людини

Скачати 84.58 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка