Складові технології продуктивного навчанняДата конвертації11.12.2018
Розмір2.79 Mb.

Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Кожний, хто до них долучиться, має досягти цього власною діяльністю, власними силами, власним напруженням. Ф.А.Дістервег

Парадокс сучасної освіти: невідповідність між стратегічною метою освіти, закладеною в нормативних документах, і реальною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів.

 • Парадокс сучасної освіти: невідповідність між стратегічною метою освіти, закладеною в нормативних документах, і реальною діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів.

Ян Амос Коменський намагався знайти такий загальний порядок навчання, при якому воно здійснювалося б за єдиними законами людської природи. Таке навчання вимагало б тільки «вмілого розподілу часу, предметів і методів».

 • Ян Амос Коменський намагався знайти такий загальний порядок навчання, при якому воно здійснювалося б за єдиними законами людської природи. Таке навчання вимагало б тільки «вмілого розподілу часу, предметів і методів».
 • Педагогічна технологія – це системний метод створення, застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням технічних і людських ресурсів та їхніх взаємодій, завданням яких є оптимізація форм освіти.
 • Визначення ЮНЕСКО
 • Зовсім просто поняття педагогічної технології можна визначити як усе, що міститься між завданням і результатом.

Зміст, сутність і місце педагогічної технології

 • технології
 • методи
 • учитель
 • зміст
 • завдання
 • засоби
 • учень
 • форми
 • продукт

Продукт – мета, сенс і міра педагогічної праці

 • Продуктивний -
 • результативний,
 • плідний.
 • Продукт - результат
 • людської праці.
 • Основні причини для виникнення понять “продукт”, “продуктивне навчання”, “продуктивна педагогіка”
 • 1. За допомогою цих понять можна пояснити умови і фактори, що впливають на створення педагогічного продукту заданої кількості і якості, створити технологію продуктивного навчання.
 • 2. Продуктивне навчання забезпечує реальний зв’язок освіти з життям, відкриває перспективу молодим людям за допомогою своїх знань і вмінь знайти роботу і досягти успіху в житті.

Модель педагогічного процесу

 • Мета учня – опанувати інформацію.
 • Мета педагога – організувати і допомогти.
 • У залежності від того, чому надається пріоритет, з’являється три принципово відмінні між собою технологічні схеми організації навчально-виховного процесу:
 • предметно-орієнтоване продуктивна
 • навчання технологія;
 • особистісно орієнтоване поблажлива
 • навчання технологія;
 • партнерство (співпраця) партнерська
 • технологія.
 • Підласий І.П.
 • Продуктивна технологія – предметно орієнтована технологія.
 • Головна мета навчання: засвоєння матеріалу.
 • Панівна схема процесу педагогічної діяльності:
 • матеріал учні результат.
 • Продуктивна технологія – це квінтесенція наукових досягнень, досвіду, традицій і можливостей.

Сутність технології – спрямованість навчання на завершений, цілісний результат і практичну самореалізацію кожного учня.

 • Сутність технології – спрямованість навчання на завершений, цілісний результат і практичну самореалізацію кожного учня.

Продуктивна педагогічна технологія стоїть на двох китах:

 • Продуктивна педагогічна технологія стоїть на двох китах:
 • знання законів, умов і факторів, якими забезпечується приріст продукту;
 • уміння педагога правильно їх ураховувати і спиратися на їхній вплив.

Продуктивна педагогічна технологія базується на незмінних, перевірених століттями принципах:

 • Продуктивна педагогічна технологія базується на незмінних, перевірених століттями принципах:
 • свідомості й активності;
 • наочності;
 • науковості;
 • доступності;
 • систематичності і послідовності;
 • міцності;
 • зв'язку теорії з практикою.

Головна новація продуктивної педагогіки – розчищення шляхів до одержання продукту максимальної кількості та якості за мінімальний час.

 • Головна новація продуктивної педагогіки – розчищення шляхів до одержання продукту максимальної кількості та якості за мінімальний час.
 • Продуктивна технологія віддає перевагу класичним варіантам вирішення навчально-виховних проблем:
 • пояснювально-ілюстративне навчання;
 • проблемне навчання;
 • програмоване навчання;
 • комп’ютерне.
 • Пріоритетним залишається пояснювально-ілюстративне навчання доповнене практикою.

Нова модифікація пояснювально-ілюстративної організації педагогічного процесу, посилена практикою і вільна від усього, що заважає досягненню мети, має назву цілеспрямована. Розшифровується вона як «ПРямий і Успішний рух до наміченої Цілі», скорочено – ПрУЦ.

Основна мета ПрУЦ збільшення часу активної самостійності (тренувальної) роботи кожного учня.

 • Основна мета ПрУЦ збільшення часу активної самостійності (тренувальної) роботи кожного учня.
 • Відповідно до законів навчання в умовах високої концентрації уваги й активності великого обсягу самостійно виконаних вправ коефіцієнт засвоєння (правильного виконання завдань) може досягти 90 і більше відсотків.
 • На кожному етапі задається показник, якого мають досягнути учні; для продуктивного навчання цей показник не менший 85-100%. Якщо показник не досягається, цикл розпочинається спочатку.

Що ж таке продуктивний урок?

 • Продуктивний, напружений урок – неяскравий, швидше сірий, буденний. Немає на ньому нічого особливого. Тільки робота. Робота організована так,
 • що вчителеві не доводиться майже нічого говорити, а учням ніколи розкрити рота.
 • Підласий І.П.

Пропедевтична практика

 • Вирішення завдань:
 • перевірка домашнього завдання;
 • повторення пройденого;
 • установлення рівня готовності учнів продовжувати навчання;
 • підготовка учнів до тестування.

Орієнтація

 • Структура етапу орієнтацї:
 • 1) коротка характеристика змісту уроку, зв'язків між новими і вивченими знаннями;
 • 2) пояснення порядку вивчення нового: з яких частин буде складатися освоєння нового змісту, яка роль учнів під час розгляду кожної з його частин.

Презентація

 • Представлення, виклад нових знань.
 • Контроль за рівнем засвоєння та
 • розуміння учнями навчального матеріалу:
   • чи можуть усі учні безпомилково пригадати і визначити всі поняття, терміни, про які йшла мова під час презентації;
   • чи можуть вони пригадати алгоритм формування нового вміння, визначити, скільки, яких кроків і в якій послідовності входять до нового вміння.

Практика на прикладах (поетапне зміцнення вивченого)

 • Мета практичних завдань етапу:
 • здатність усіх учнів безпомилково пригадати і визначити всі поняття, терміни, про які мова йшла під час презентації;
 • здатність відтворити алгоритм формування нового вміння, кількість кроків, послідовність виконання.

Керована практика (організація самостійної роботи учнів на уроці)

 • Робота учнів на цьому етапі дозволяє вчителеві оцінити їхню здатність самостійно виконувати навчальні завдання з певної теми. Аналізу підлягають кількість і типи допущених помилок.

Незалежна (чи цілком самостійна) практика

 • Мета незалежної практики – закріпити нове знання, забезпечити його міцність на тривалий період часу.
 • Роль педагога – своєчасна перевірка та коригування робіт учнів.
 • На продуктивному уроці учні самостійно працюють над завданнями від 50 до 70 % часу уроку.

Домашня практика (домашня самостійна практика)

 • Особливістю цього етапу є – домашнє завдання розпочинається в класі, коли дзвінок сповіщає про завершення уроку, робота переривається на півслові.
 • Продуктивний урок завершується не за дзвоником, а тоді, коли учень сам згортає роботу над виконанням свого завдання.
 • ПрУЦ – базова модель продуктивної технології, що передбачає:
 • розподіл мети навчання на конкретні завдання;
 • повне розуміння і прийняття учнями мети, що ставиться перед ними;
 • розподіл процесу навчання на окремі кроки за кількістю поставлених завдань;
 • добір необхідної кількості вправ для повного засвоєння кожного кроку;
 • застосування п’ятирівневої практики;
 • досягнення точності виконання завдань не менше 85-90% на кожному етапі і 100% - на підсумковому;
 • забезпечення наступності під час переходу до нових завдань.

Навчальна майстерня

 • бібліотека;
 • медіатека;
 • результати творчої праці учнів (проекти, наукові роботи, прилади);
 • наочні посібники, комп’ютерне забезпечення;
 • колекції робочих матеріалів;
 • дидактичні матеріали;
 • різноманітні ігри і засоби стимулювання креативності та комунікативності;експонати;
 • довідкова література;
 • репродукції;
 • карти.
 • Навчальна майстерня – це деякою мірою практична лабораторія, де визначають і осмислюють питання й теми, що випливають з аналізу практичної діяльності. Це – місце, де готують до роботи з цими темами за допомогою:
 • вибору методів для вивчення;
 • пошуку інструментарію для вивчення і подолання труднощів;
 • обміну та збагачення досвідом;
 • систематичного експериментування;
 • пошуку креативних рішень та ідеального варіанту.

Етапи діяльності у системі продуктивної освіти

 • Діяльність у соціумі, в процесі якої учень розвиває особисті вміння, виявляє точки «стопору», без подолання яких він не зможе діяти, зростати в даній справі.
 • Обговорення результатів і проблем з учителями, що водночас є діяльнісним оцінюванням і формою педагогічної підтримки; таке оцінювання допомагає учневі усвідомити досягнуті результати й проблеми, прийняти рішення про подальші дії.
 • Обговорення проблеми з іншими учнями школи, завдяки чому діти можуть виявити походження особистих проблем, допомогти одне одному вирішувати спільні важливі питання.
 • Вихід на нову, більш усвідомлену діяльність як у соціумі, та і в школі.

Освітні цілі в продуктивному навчанні – це отримання конкретного продукту в результаті самостійної предметної діяльності учня згідно із загальними вимогами навчання. В процесі продуктивного навчання

Переваги продуктивної технології

 • керована;
 • універсальна;
 • наукова;
 • посильна;
 • масова;
 • ощадлива;
 • сумісна;
 • оптимальна;
 • звична;
 • наукомістка;
 • вітчизняна;
 • реальна;
 • доступна і зрозуміла;
 • допускає поєднання з іншими технологіями;
 • варіативна.

Характерні ознаки продуктивної педагогічної технології

 • Мета: і глибоке засвоєння практично необхідних знань, умінь усіма учнями.
 • Спрямованість: на засвоєння продуктивних знань, умінь.
 • Пріоритети: предмет вивчення.
 • Продукти: глибоке засвоєння життєво необхідних знань, умінь.
 • Гарантії: повне засвоєння на належному рівні.
 • Стосунки: переважно авторитарні, провідна роль учителя.
 • Схема навчання: жорстко регламентована, без відхилень, за алгоритмами і технологією.
 • Продуктивна технологія — це жорна, що розмелюють будь-яке зерно, гарантуючи на виході повноцінний продукт. Але з пшеничного зерна не отримаємо кукурудзяної муки. Що запрограмуємо, те й матимемо, незалежно від змісту та від усіх інших чинників.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка