Скворцова Світлана Олексіївна доктор педагогічних наук, професор Нормативне-правове забезпечення початкової освітиСкачати 11.08 Mb.
Дата конвертації20.11.2018
Розмір11.08 Mb.
#65439
ТипДержавний стандарт

Навчальний зошит “ Математика. 1 клас ” (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко): реалізація вимог нової навчальної програми

Скворцова Світлана Олексіївна

доктор педагогічних наук, професор

Нормативне-правове забезпечення початкової освіти

 • Національна рамка кваліфікації .
 • ЗАТВЕРДЖЕНО ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ (№ 1341 від 23 листопада 2011 р.).

 • Державний стандарт.
 • ЗАТВЕРДЖЕНО ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ( № 462 від 20 квітня 2011 р.).

 • Базові навчальні програми.
 • Затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (№1050 від 12.09.2011 р.)

Нова базова навчальна програма з математики (2011 рік)

НК “Математика. 1 клас” (автори С.О. Скворцова. О.В. Онорієнко) Реалізація вимог нормативних документів

Змістове наповнення НК точно репрезентує зміст навчання математики відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти з освітньої галузі «Математика» та вимог Базової навчальної програми з математики для 1 – 4 класів.

 • Державний стандарт (співавтори освітньої галузі “Математика”: О.В. Онопрієнко – керівник групи, С.О. Скворцова)
 • Базова програма (співатори: О.В. Онопрієнко – керівник групи, С.О. Скворцова)

Склад навчально-методичного комплекту


Підручник.

Навчальний зошит

Математичні прописи

Уроки математики: посібник для вчителя.

Навчальний комплект “ Математика. 1 клас ”

“ Математика. 1 клас ” (автори С.О. Скворцова , О.В. Онопрієнко ) – підручник-переможець конкурсу рукописів підручників для 1 – 4 класів

Надано гриф "Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України ” (наказ №118 від 7.02.2012 р.)

Апробація

 • м. Київ. Скандинавська гімназія.
 • Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка, ЗОШ № 3 і № 4, с. Білогородка ,ЗОШ № 1
 • м. Миколаїв. Миколаївський муніципальний колегіум.
 • м. Харків. Гімназія №172.
 • м. Одеса. НВК “ Гармонія ”.
 • Одеська область. СМТ Іванівка. ЗОШ с. Конопляне, с. Петрівка, с. Червонознам’янка.
 • Донецька область. Докучаєвська ЗОШ №4.

Умовні позначення

 • Подано перелік понять, які вводяться на уроці.
 • Завдання із “ пастками ”.
 • Завдання або випереджального характеру, або ускладнені завдання.
 • Завдання з логічним навантаженням.

Реалізація програмних вимог у навчальному зошиті “ Математика. 1 клас ” (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко)

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Геометричні фігури

Геометричні поняття: точка, пряма, крива, відрізок, промінь, кут, ламана (замкнена, незамкнена),розпізнає форму оточуючих предметів;

розрізняє геометричні фігури – пряму, криву, промінь, відрізок; куб, кулю, циліндр;

сприймає вершину многокутника як точку, сторону – як відрізок;

розпізнає і описує предмети за їх формою;

зображує точку, пряму, криву, промінь, відрізок, ламану

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

многокутник (трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник тощо), круг.

Просторові фігури: куб, куля, циліндр.

Позначення точок і відрізків буквами.


будує відрізок, многокутники із підручного матеріалу;

позначає точки й відрізки буквами;

описує геометричні фігури, називає їх ознаки;

класифікує геометричні фігури за певними ознаками

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Просторові відношення

Розміщення об’єктів на площині та в просторі: вгорі, внизу, по центру; ліворуч, праворуч, між; під, над, на; попереду, позаду, поручорієнтується на площині та у просторі (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі, у класній кімнаті, на подвір’ї тощо);

визначає розміщення об’єктів у просторі і на площині;

встановлює відношення між предметами, розміщеними на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо)

Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Напрямки руху: справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вгору

розміщує предмети на площині аркуша паперу, парти тощо, переміщує їх у заданих напрямках;

вживає у мовленні відповідні словесні конструкції;

визначає взаємне розміщення оточуючих об’єктів

Реалізація програмних вимог у навчальному зошиті “ Математика. 1 клас ” (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко)

Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у передшкільний період


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Ознаки предметів

Ознаки і властивості предметів.

Спільні та відмінні ознаки.

Об’єднання об’єктів у групу за спільною ознакою.

Розбиття групи об’єктів на підгрупи за спільною ознакою.


Учень (учениця):

розпізнає предмети за розміром, формою, при­зна­ченням, кольором тощо 

розуміє і вживає у мовленні узагальнюючі слова «кожний» , «всі», «крім», «один із», «хоча б один», «всі», «деякі»;

розуміє логічні сполучники «і» та «або»;

визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу;

порівнює предмети за вказаними ознаками;

об’єднує об’єкти в групу за спільною ознакою;

розбиває об’єкти на групи за спільною ознакою;

будує судження із використанням відповідних сполучників «і», «або», «якщо .., то …»

Реалізація програмних вимог у навчальному зошиті “ Математика. 1 клас ” (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко)

Узагальнення і систематизація математичних уявлень, сформованих у передшкільний період


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Ознаки, пов’язані із поняттям величини

Відношення між предметами, пов’язані з їх довжиною, висотою, товщиноювстановлює відповідні відношення між предметами: більший, ніж; менший, ніж; найбільший; найменший; однакові; коротший ніж; довший за; найдовший; найкоротший; однакові за довжиною та ін.;

порівнює і впорядковує предмети за довжиною, висотою, товщиною

Числа. Дії з числами


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Лічба

Сукупність предметів зі спільною ознакою (множина).

Кількість елементів сукупності (множини). Лічба. Правила лічби.

Назви чисел у межах 10.Частина сукупності предметів (підмножина).

розуміє множину як сукупність предметів, що мають спільну ознаку;

знає назви чисел у межах 10;

називає числа в прямому і зворотному порядку у межах 10;

позначає числа цифрами;

лічить за правилами лічби предмети в просторі (розташовані послідовно, хаотично, по колу);

виділяє з множини її частину (підмножину) за певною ознакою;

Реалізація програмних вимог у навчальному зошиті “ Математика. 1 клас ” (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко)

Вправи з лічби. Арифметичні штанги

Вправи з лічби. Числа та кружечки

Реалізація програмних вимог у навчально-методичному комплекті з математики для 1-го класу (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко)

Реалізація програмних вимог у навчально-методичному комплекті з математики для 1-го класу (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко)

ЧислаЧисла. Дії з числами


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Порядкова лічба. Порядкові відношення

розуміє сутність кількісної і порядкової лічби;

визначає кількість елементів сукупності (множини);

визначає розташування предметів, чисел відносно вказаного («стоїть перед», «стоїть після», «стоїть між»; «попереду», «позаду»);

встановлює порядковий номер об’єкта при заданому напрямку лічби;

вживає у мовленні відповідні кількісні й порядкові числівники

Реалізація програмних вимог у навчально-методичному комплекті з математики для 1-го класу (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко)

Реалізація програмних вимог у навчально-методичному комплекті з математики для 1-го класу (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко)

Структура

 • Зміст навчання розгорнутий у чотирьох розділах:
 • Числа першого десятка.
 • Арифметичні дії додавання і віднімання.
 • Задача. Таблиці додавання і віднімання
 • Двоцифрові числа.

Новації у програмі 1-го класу (О.В. Онопрієнко, С.О. Скворцова, Л.П. Листопад)

 • вилучено вивчення табличного додавання й віднімання з переходом через десяток;
 • розширено вивчення нумерації двоцифрових чисел до 100 (у попередній програмі – числа 11–20);
 • включено ознайомлення учнів із додаванням і відніманням двоцифрових чисел без переходу через розряд.

Порівняльна таблиця розподілу навчальних годин по темах


Підручник М.В. Богдановича

НК С.О. Скворцової,

О.В. Онопрієнко

1. Властивості предметів. Числа першого десятка. Геометричні фігури. Величини. (42 уроки).

1. Числа першого десятку (1-10).

(37 уроків)2. Додавання й віднімання в межах 10. Складання таблиць додавання й віднімання. Задачі.(31 урок)

2. Додавання й віднімання.

(33 уроки)3. Числа 11-20. Величини.(28 уроків)

3. Таблиці додавання і віднімання. Задача.

(26 уроків)4. Повторення й закріплення додавання й віднімання в межах 10. Ознайомлення з таблицями за межами десятка. (31 урок)

4. Двоцифрові числа.

(35 уроків)


Базова навчальна програма. 1 клас Числа. Дії з числами


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Натуральні числа 1–10

Числа 1 – 10.

Числова послідовність від 1 до 10.

Попереднє і наступне число.

Позначення числа цифрою. Письмо цифр у зошитах в клітинку.


знає склад чисел від 2 до 10;

називає попереднє і наступне число до даного;

пише цифри у зошитах у клітинку;

розуміє, що цифри – це знаки для запису чисел;

розуміє сутність натурального числа як кількісної характеристики скінченої непорожньої множини;

розуміє відмінність між числом і цифрою;

Базова навчальна програма. 1 клас Числа. Дії з числами


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Числовий промінь.

Утворення числа способом прилічування і відлічування одиниці.

Відповідність числа кількості об’єктів сукупності та кількості об’єктів сукупності – числу.


утворює число додаванням одиниці до попереднього і відніманням одиниці від наступного до нього числа

Базова навчальна програма. 1 клас Числа. Дії з числами


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Порівняння чисел.

Знаки порівняння.

Склад чисел 2 – 10


порівнює числа різними способами – за місцем чисел у числовому ряді, на основі складу чисел;

записує результат порівняння за допомогою відповідних знаків;

обґрунтовує вибір знаку при порівнянні чисел;

Алгоритм вивчення чисел першого десятка

 • визначення кількості елементів множин, серед яких є й такі, що містять дане число елементів;
 • формування поняття числа, як кількісної характеристики класу скінчених еквівалентних множин;
 • одержання числа способом прилічування одиниці до попереднього або відлічування одиниці з наступного;
 • навчання написання цифр;
 • співвіднесення числа і кількості об’єктів або позначення кількості елементів множини числом;
 • порівняння чисел;
 • склад числа.

Визначення кількості елементів множин, серед яких є й такі, що містять дане число елементів

Формування поняття числа. Способи одержання числа

Навчання письма цифр

Співвіднесення числа і кількості об’єктів

Порівняння чисел 1-5

Порівняння чисел. Знаки рівності і нерівності

Порівняння чисел на підставі прямування чисел в натуральному ряді

Порівняння чисел на підставі прямування чисел в натуральному ряді

Склад числа

Склад числа

Склад числа

Числа. Дії з числами


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Арифметичні дії додавання й віднімання чисел у межах 10

Додавання як знаходження кількості елементів об’єднання множин, що не перетинаються.

Віднімання як знаходження кількості елементів множини, які залишилися після вилучення її частини.

Знаки дій додавання і віднімання.знає знаки дій додавання і віднімання;

знає назви компонентів і результату дій додавання та віднімання;

розуміє зміст дій додавання та віднімання;

ілюструє операцію додавання та віднімання за допомогою рисунків, схем;

утворює рівності на основі складу числа;

Числа. Дії з числами


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Додавання й віднімання за числовим променем.

Назви компонентів та результату дій додавання та віднімання.

Число 0.

Віднімання рівних чисел. Додавання й віднімання нулярозуміє число нуль як кількісну характеристику порожньої множини, як результат віднімання рівних чисел;

використовує властивості додавання й віднімання нуля, віднімання рівних чисел під час обчислень

Порядок вивчення арифметичних дій додавання й віднімання в межах 10

 • Конкретний зміст арифметичних дій додавання й віднімання.
 • Схематична інтерпретація дій додавання й віднімання.
 • Одержання наступного або попереднього числа.
 • Додавання й віднімання на числовому промені.
 • Додавання й віднімання числа 1 на підставі прямування чисел в натуральному ряді.
 • Назви компонентів і результату дії додавання.
 • Додавання і віднімання числа 2.
 • Число 0.
 • Додавання й віднімання з нулем

Реалізація програмних вимог у навчально-методичному комплекті з математики для 1-го класу (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко)

Реалізація програмних вимог у навчально-методичному комплекті з математики для 1-го класу (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко)

Реалізація програмних вимог у навчально-методичному комплекті з математики для 1-го класу (автори С.О. Скворцова, О.В. Онопрієнко)

Конкретний зміст арифметичних дій додавання й віднімання

Конкретний зміст арифметичних дій додавання й віднімання

Конкретний зміст арифметичних дій додавання й віднімання

Конкретний зміст арифметичних дій додавання й віднімання

.

Конкретний зміст арифметичних дій додавання й віднімання. Склад числа

Конкретний зміст арифметичних дій додавання й віднімання. Склад числа

Конкретний зміст арифметичних дій додавання й віднімання. Склад числа

Конкретний зміст арифметичних дій додавання й віднімання. Склад числа.

Конкретний зміст арифметичних дій додавання й віднімання. Склад числа

Схематична інтерпретація дій додавання й віднімання

Схематична інтерпретація дій додавання й віднімання

Схематична інтерпретація дій додавання й віднімання

Схематична інтерпретація дій додавання й віднімання

Схематична інтерпретація дій додавання й віднімання

Одержання наступного або попереднього числа

Додавання й віднімання на числовому промені

Додавання й віднімання на числовому промені

Додавання й віднімання числа 1

Додавання й віднімання числа 1

Додавання й віднімання числа 1

Додавання й віднімання числа 1

Назви компонентів та результату дії додавання. Математичний вираз сума

Назви компонентів та результату дії додавання. Математичний вираз сума

Число нуль

Віднімання однакових чисел

Віднімання однакових чисел

Додавання й віднімання з нулем

Додавання й віднімання з нулем

Числа. Дії з числами


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Табличне додавання й віднімання в межах 10

Прийоми додавання й віднімання чисел 1–10.

Переставний закон додавання.

Взаємозв’язок додавання і віднімання.застосовує прийоми додавання та віднімання числа на основі порядку слідування у натуральному ряді, частинами, на основі переставного закону додавання, на основі взаємозв’язку дій додавання і віднімання;

обирає прийом додавання залежно від випадку обчислення;

прогнозує результат додавання і віднімання з огляду на те, що при додаванні натуральних чисел дістанемо більше число, а при відніманні – менше

Порядок вивчення табличного додавання й віднімання в межах 10

 • Таблиці додавання і віднімання числа 1
 • Переставний закон додавання
 • Взаємозв’язок додавання і віднімання
 • Додавання і віднімання числа 2
 • Таблиці додавання і віднімання числа 2.
 • Різницеве порівняння чисел
 • Знаходження числа, яке на кілька одиниць більше або менше даного
 • Збільшення або зменшення числа на кілька одиниць
 • Математичний вираз „Різниця”.
 • Додавання і віднімання числа 3
 • Знаходження невідомого доданка
 • Назви чисел при відніманні
 • Додавання і віднімання числа 3
 • Таблиці додавання і віднімання числа 3.

Порядок вивчення табличного додавання й віднімання в межах 10

 • Додавання і віднімання числа 4
 • Таблиці додавання і віднімання числа 4
 • Додавання і віднімання числа 5
 • Таблиці додавання і віднімання числа 5
 • Додавання і віднімання чисел частинами.
 • Таблиці додавання чисел 6, 7, 8, 9
 • Віднімання чисел 6, 7, 8, 9
 • Знаходження невідомих зменшуваного і від’ємника
 • Таблиці віднімання чисел 6, 7, 8, 9

Додавання й віднімання чисел першої п'ятірки

Додавання й віднімання чисел першої п'ятірки

Переставний закон додавання

Переставний закон додавання

Додавання чисел другої п'ятірки

Взаємозв'язок арифметичних дій додавання й віднімання

Взаємозв'язок арифметичних дій додавання й віднімання

Взаємозв'язок арифметичних дій додавання й віднімання

Математичний вираз “ різниця ”

Назви компонентів та результату дії віднімання

Віднімання чисел другої п'ятірки

Назви компонентів та результату дії віднімання

Віднімання чисел другої п'ятірки

Віднімання чисел другої п'ятірки

Віднімання чисел другої п'ятірки

Знаходження невідомого доданка

Знаходження невідомого доданка

Різницеве порівняння

Різницеве порівняння

Різницеве порівняння

Різницеве порівняння

Різницеве порівняння

Числа. Дії з числами


Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Таблиці додавання чисел в межах 10.

Залежність суми від зміни одного доданка при сталому другому.

Таблиці віднімання.

Залежність різниці від зміни зменшуваного при сталому від’ємнику.знає табличні випадки додавання та віднімання у межах 10;

розуміє залежність суми від збільшення (зменшення) одного з доданків при сталому другому, різниці від збільшення (зменшення) зменшуваного при сталому від’ємнику;

Таблиці додавання й віднімання

Таблиці додавання й віднімання числа 3

Таблиці додавання й віднімання числа 3

Таблиці додавання й віднімання

Таблиці додавання й віднімання

Висновки

 • Розгорнута у навчальному зошиті методична система формування поняття чисел першого десятка, арифметичних дій додавання й віднімання, формування обчислювальних навичок додавання й віднімання в межах 10 повністю реалізує відповідний зміст нової Базової навчальної програми з математики для 1-го класу.
 • Методична система реалізується засобом системи навчальних завдань, які забезпечують досягнення навчальних результатів на рівні, передбаченого новою програмою.

Істотні ознаки навчального комплекту

 • Системність;
 • Доступність;
 • Наочність;
 • Послідовність;
 • Особистісна зорієнтованість;
 • Достатність навчальних завдань для формування предметної математичної компетентності учнів 1-го класу;
 • Технологічність.

Апарат організації засвоєння

 • Навчальний зошит містить:
 • тексти правил;
 • опорні конспекти;
 • пам'ятки;
 • зразки міркувань.

Для учнів

 • Навчатися із задоволенням;
 • Досягти успіху під час виконання математичних завдань;
 • Сформувати позитивне ставлення до математики, як навчального предмету;
 • Набути досвіду математичної діяльності;
 • Розвинути математичні здібності.

Для вчителя

 • Здійснювати процес навчання з урахуванням психологічних закономірностей формування математичних понять, умінь і навичок, з використанням сучасних освітніх технологій;
 • Не витрачати час на добір завдань для задоволення навчальних потреб різних категорій учнів;
 • Організовувати самостійну роботу школярів над завданнями, що є аналогічними до тих, що опрацьовані фронтально;
 • Швидко контролювати результати навчальної роботи дітей.

Результативність

Дякую за увагу


Каталог: pres
pres -> Положення про денний стаціонар» Додаток 4 до наказу моз україни від 23 лютого 2001 р. N 72 «Примірне положення про денний стаціонар»
pres -> Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров’я
pres -> Лекція Доцент Маланчин І. М. Медична деонтологія
pres -> Жіночий таз. Плід як об'єкт родів. Акушерська термінологія
pres -> Класифікація пошкоджень щлд
pres -> Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді
pres -> Пізні гестози вагітних
pres -> Реферат комісаренко Сергій Васильович академік нан україни та намн україни, завідувач відділу молекулярної імунології
pres -> 1. Виховання дітей в архаїчній Греції IX-VII ст до н е.
pres -> Проведение патентного поиска и оформление патента на

Скачати 11.08 Mb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка