Слепцова Т. М.(вища кваліфікаційна категорія, Кіровоградська зш І-ІІІ ступенів №3)Дата конвертації11.03.2019
Розмір1.63 Mb.

Слепцова Т.М.(вища кваліфікаційна категорія, Кіровоградська ЗШ І-ІІІ ступенів №3),

 • Слепцова Т.М.(вища кваліфікаційна категорія, Кіровоградська ЗШ І-ІІІ ступенів №3),
 • Коляда Л.В. (перша кваліфікаційна категорія, Кальниболотська ЗШ І-ІІІ ступенів Новоархангельського району),
 • Кравченко А.І. (перша кваліфікаційна категорія, Карбівська ЗШ І-ІІ ступенів Добровеличківський район),
 • слухачі курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури
 • Назва. Поема Т. Шевченка «Гайдамаки» в контексті світової романтичної літератури.
 • Проблема (ключове питання). Як основні принципи європейського романтизму виявилися в творчості Т.Шевченка (на прикладі поеми «Гайдамаки»)?
 • Тематичні питання. 1. Критерії стильової характеристики романтичного твору. 2.Принципи європейського романтизму. 3. Особливості українського романтизму. 4. Як ознаки європейського та українського романтизму виявилися у творчості Т.Шевченка (спільне й відмінне)?

Актуальність теми: зміст проекту відповідає змісту нової програми для загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання з української літератури, що складена відповідно до Державних стандартів базової та повної освіти 2011 року; даний проект може бути одним із видів роботи з обдарованими дітьми, роботи предметного гуртка, однією з форм контрольного оцінювання навчальних досягнень учнів з відповідної теми.

 • Актуальність теми: зміст проекту відповідає змісту нової програми для загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання з української літератури, що складена відповідно до Державних стандартів базової та повної освіти 2011 року; даний проект може бути одним із видів роботи з обдарованими дітьми, роботи предметного гуртка, однією з форм контрольного оцінювання навчальних досягнень учнів з відповідної теми.
 • Мета: поглиблювати знання творчості Т.Шевченка; вчити учнів аналізувати, визначати головне, порівнювати, синтезувати, робити висновки; сприяти вихованню інтересу до творчості Т.Шевченка, усвідомлення значущості літературної діяльності Кобзаря як європейського поета, національного культурного месії.

Очікувані результати: учень (учениця) знає принципи європейського та особливості українського романтизму; уміє визначати стильові ознаки твору Т.Шевченка «Гайдамаки»; порівнює зазначену поему з романтичними творами європейських письменників; уміє кваліфікувати спільне й відмінне в них; усвідомлює художній рівень поеми Т.Шевченка «Гайдамаки» як одного з найкращих зразків європейсько-слов’янської літератури, написаної в стилі романтизму.

 • Очікувані результати: учень (учениця) знає принципи європейського та особливості українського романтизму; уміє визначати стильові ознаки твору Т.Шевченка «Гайдамаки»; порівнює зазначену поему з романтичними творами європейських письменників; уміє кваліфікувати спільне й відмінне в них; усвідомлює художній рівень поеми Т.Шевченка «Гайдамаки» як одного з найкращих зразків європейсько-слов’янської літератури, написаної в стилі романтизму.

Опис проекту. Даний проект спонукає глибше осмислити творчість Т.Шевченка в контексті європейської романтичної літератури, що дозволить учням не тільки актуалізувати (більш якісно засвоїти) раніше вивчений матеріал, а й, використовуючи компаративний підхід до розгляду аналізованого матеріалу, узагальнити його на більш високому рівні.

 • Опис проекту. Даний проект спонукає глибше осмислити творчість Т.Шевченка в контексті європейської романтичної літератури, що дозволить учням не тільки актуалізувати (більш якісно засвоїти) раніше вивчений матеріал, а й, використовуючи компаративний підхід до розгляду аналізованого матеріалу, узагальнити його на більш високому рівні.
 • Дослідницька діяльність також передбачає формування в учнів таких галузевих компетентностей, як літературної, комунікативної, історичної, проектно-технологічної, міжпредметної –– естетичної, ключових –– вміння вчитися, загальнокультурної.

Навчальні предмети: історія,світова література, українська мова, інформатика.

 • Навчальні предмети: історія,світова література, українська мова, інформатика.
 • Клас. 9 клас.
 • Час реалізації: 5 тижнів (10 уроків).

Етапи роботи над проектом:

 • Етапи роботи над проектом:
 • 1 урок
 • Діяльність учителя:
 • 1. Знайомить учнів з темою, проблемою проекту, завданнями у межах проекту.
 • 2. З’ясовує рівень обізнаності учнів з даною темою (попереднє опитування).
 • 3. За результатами опитування визначає керівника проекту.
 • 4. Пропонує для опрацювання перше тематичне питання.
 • Діяльність учнів: ознайомлюються з критеріями оцінювання результатів роботи (презентації).

До 2 уроку

 • До 2 уроку
 • Діяльність учнів: 1. Керівник проекту здійснює розподіл обов’язків, планує діяльність щодо реалізації проекту, члени групи складають індивідуальний план роботи, який може приблизно виглядати так:
 • 2. Керівник готує відповідь на перше тематичне питання.

2 урок

 • 2 урок
 • Діяльність учителя:
 • 1. Перевіряє розподіл обов’язків, план роботи щодо реалізації проекту, індивідуальний план роботи.
 • 2. Перевіряє результат опрацювання першого тематичного питання.
 • 3. Пропонує для опрацювання друге та третє тематичні питання.
 • 3-5 уроки
 • Діяльність учнів: члени групи («світовики», «українці») збирають інформацію ( за другим та третім тематичними питаннями), аналізують її, складають план-висновок, працюючи при цьому паралельно, але результати обговорюються на спільному засіданні учасників проекту.
 • 5 урок
 • Діяльність учителя:
 • 1. Перевіряє результат опрацювання другого та третього тематичних питань.
 • 2. Пропонує для опрацювання четверте тематичне питання.

6 урок

 • 6 урок
 • Діяльність учнів: керівник проекту оформлює результати опрацювання четвертого тематичного питання.
 • Діяльність учителя: перевіряє результат опрацювання четвертого тематичного питання.
 • 7 урок
 • Діяльність учнів: мовник текстуально оформлює результати дослідження, представлених керівником проекту.
 • Діяльність учителя: контролює (у разі потреби –– коригує) текстуальне оформлення результатів дослідження.

8 урок

 • 8 урок
 • Діяльність учнів: комп’ютерник оформлює презентацію за результатами дослідження, ґрунтуючись на матеріалах, поданих мовником.
 • Діяльність учителя: контролює оформлення презентації.
 • 9 урок
 • Діяльність учнів: оратор працює над мовно-стилістичним варіантом оформлення результатів дослідження (вербальний супровід презентації).
 • Діяльність учителя: контролює роботу оратора.
 • 10 урок
 • Діяльність учнів: презентація проекту.
 • Діяльність учителя: аналізує та оцінює представлений проект.

Необхідні матеріали та ресурси.

 • Необхідні матеріали та ресурси.
 • Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури/ Ю.Бойко // Вибрані праці. –– К., 1992.
 • Волинський П. Український романтизм у зв’язку з розвитком романтизму в слов’янських літературах / П.Волинський. –– К., 1993.
 • Коцюбинська М. Поетика Шевченка і український романтизм / Коцюбинська М. // Зб. шостої наук. шевченк. конф.–– К., 1958.
 • Скуратівський В. Шевченко в контексті світової літератури / Скуратівський В. // Дивослово. –– 2003. –– №6.
 • Наливайко Д. Шевченко, романтизм, націоналізм / Наливайко Д. // Слово і час. –– 2006. – №3.
 • Баган О. Літературний романтизм: ідеологія, естетика, стиль / Баган О. // Дивослово. –– 2011. –– №3.
 • Попереднє опитування. Виконайте тестові завдання: 1. Початок ХІХ століття –– це час такого літературного напряму в літературі та мистецтві загалом:
 • а) просвітництва б) класицизму
 • в) бароко г) романтизму 2. У визначенні «напрям у літературі та загалом мистецтві, особливістю якого було протиставлення буденному життю високих ідеалів» подана характеристика такого літературного напряму:
 • а) просвітництва б) класицизму
 • в) бароко г) романтизму 3. Виберіть представників романтизму:
 • а) Джордж Байрон б) Євген Гребінка
 • в) Г. Сковорода г) Т.Шевченко 4. Виберіть риси романтизму:
 • а) психологізм б) увага до УНТ
 • в) раціоналізм г) історизм 5. Виберіть риси романтичного героя:
 • а) розчарований б) у конфлікті із суспільством
 • в) виняткова особистість г) вірний васал 6. Назвіть угруповання українських романтиків:
 • а) Харківська школа б) група «Бурі й натиску» в) «Руська трійця» г) «Сад божественних пісень»
 • назад

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка