Соціально орієнтований проект кроки до успіхуСкачати 102.5 Kb.
Дата конвертації19.11.2018
Розмір102.5 Kb.
#64826
СОЦІАЛЬНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПРОЕКТ

«КРОКИ ДО УСПІХУ


АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ
Внаслідок впливу різноманітних негативних чинників в Україні в цілому та в нашому регіоні зокрема за останні роки спостерігається значне зростання кількості дітей з особливими потребами.

Серед багатьох проблем нашого суспільства діти з особливими потребами не залишають байдужими нікого. В Україні проблема якісної освіти даної категорії дітей, входження їх в суспільне життя є національним пріоритетом і передумовою додержання міжнародних норм і вимог державного законодавства щодо реалізації прав громадян.

Адаптуватися в суспільстві, визначити своє місце в житті дитина з особливостями психофізичного розвитку може лише завдяки постійній реабілітації.

Реабілітація дітей з особливими потребами має на меті поліпшення соціальної адаптації даної категорії, максимально можливе залучення їх до самозабезпечення.

Впровадження реабілітаційних психолого-педагогічних методик забезпечує максимально можливу соціальну адаптацію та ранню профорієнтацію.

Як відомо, дитячий церебральний параліч (ДЦП) – одне з найважчих порушень психофізичного розвитку дитини. Воно виявляється, насамперед, у порушеннях рухових функцій, які часто поєднуються з розладами мовлення, іншими ускладненнями формування психічних функцій та особистості, а нерідко і зниження інтелекту.

Проблема ДЦП набуває особливої гостроти у зв’язку з тенденцією до почастішення випадків цього захворювання в усіх країнах. В Україні констатують 2,4-2,5 випадків на 1000 дитячого населення. На сьогодні понад 3О тисяч таких хворих, що потребують різнобічної і довготривалої реабілітації. У Білій Церкві понад 500 дітей. До недавного реабілітація таких осіб, як правило, зводилася до системи медичних заходів. Не применшуючи значення медичного втручання, слід відмітити, що коли йдеться про стани і такі захворювання, які на даному етапі медицина не може подолати, то не менш важливого значення набуває ще й інший бік реабілітації – психосоціальний, спрямований на максимальний розвиток здібностей дитини, спираючись на ті збережені психічні і фізичні можливості, які у неї є, і таким чином сприяння входженню її в соціальне життя повноправним членом суспільства. Не акцентуючи уваги на проблемах архітектурної доступності інфраструктур середовища, недоліки психосоціальної реабілітації дітей з особливими потребами найбільш виявляються у системі навчання і виховання цієї категорії дітей. Системою спеціальної освіти охоплені, як правило, діти, які мають легкий ступінь відхилення у розумовому розвитку, самостійно обслуговуються та пересуваються. У зв’язку з цим особливо драматично складається доля дітей з церебральним паралічем. Адже не секрет, що незважаючи на важкість фізичних обмежень, значна частина з них має цілком достатній, а іноді і високий для навчання і соціальної адаптації рівень інтелекту. Умови індивідуального навчання вдома не завжди відповідають можливостям і потребам дитини. Відірваність від спілкування з однолітками негативно позначається на формуванні особистості цих дітей та не дає їм змогу реалізувати свій потенціал професійного самовизначення і трудової зайнятості, творчості, духовного зростання. Дитина на інвалідному візку у загальноосвітній школі – це скоріше вийняток, ніж правило у системі освіти.

Ще більш песимістичними є життєві перспективи таких дітей, які через відсутність своєчасної психолого-педагогічної корекції розвиваються дисгармонійно і відстають у розвитку настільки, що програма, за якою вони навчаються, не відповідає їхнім можливостям, а отже обмежує розвиток. Одночасно система порушень психічних функцій зумовлена церебральним паралічем, вимагає раннього діагностичного і корекційно-розвиткового втручання, психологічної реабілітації, що забезпечує компенсацію і розвиток психічних функцій особистості дитини.

Так само важливим є питання психологічної реабілітації родини, яка виховує дитину з особливими потребами. Нема потреби говорити, що народження дитини з порушеннями розвитку є великою кризою для батьків. Це не та дитина, на яку чекали, і це не те майбутнє, яке вони для неї вимріяли.

Страх, розпач, біль, почуття провини – ось далеко не повний перелік тих почуттів, які охоплюють родину. Така систуація затруднює прийняття батьками правильного рішення щодо надання комплексу медичних та психосоціальних реабілітаційних послуг.

Процес прийняття дитини такою, якою вона є, та адаптація до нової реальності життя є нелегким завданням. Тому, сім’я як первинне та найбільш важливе середовище розвитку дитини має бути включена у процес соціально- психологічної реабілітації також.

Кожна людина цінна незалежно від того, яких успіхів вона досягає в житті. Людське життя цінне саме по собі. Життя і є смисл життя.
МЕТА ПРОЕКТУ:

 • сприяти соціальному, емоційному та когнітивному розвитку кожної дитини з особливими потребами для того, щоб вона відчула себе неповторним, повноцінним учасником суспільного життя. У майбутньому вона вже не буде потребувати підтримки громади, а навпаки, робитиме свій внесок у загальну справу;

 • надавати комплексну систему послуг сім”ї, в якій народилася дитина з певними порушеннями чи ризиком порушення розвитку;

 • сприяти обміну інформацією між громадськими організаціями та органами державної влади щодо стану вирішення проблем дітей з особливими потребами у регіоні та державі в цілому;

 • сприяти формуванню свідомості у суспільстві щодо позитивного ставлення до дітей з особливими потребами, а в майбутньому до громадян України.


НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУ
У своїй діяльності клуб "Кроки до успіху" керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про охорону дитинства" "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні",Указами Президента України, наказами Міністерства освіти і науки України, Конвенцією ООН про права дитини, Стандартними правилами ООН щодо урівнення можливостей інвалідів, Постановою Кабінету Міністрів України від 05.07.2004 № 8488 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку», Концепцією розвитку інклюзивної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 01.10.2010 № 912, Концепцією ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2000 № 1545, Положенням про організацію інтегрованого навчання дітей з особливими потребами, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.07.2004 № 598
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУ

Педагогічні працівники Центру творчості дітей та юнацтва Київщини та Білоцерківського дитячого оздоровчого центру "Шанс".
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЕКТУ

Бюджетні кошти, передбачені планом асигнувань на фінансування Центру творчості дітей та юнацтва Київщини, які можуть бути спрямовані на оплату праці керівників гуртків, що входять до клубу "Кроки до успіху" згідно з тарифікацією, та поповнення матеріально-технічної бази гуртків, а також програмно-методичне забезпечення різних напрямів навчально-виховного процесу даного клубу.
ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

Проект реалізується протягом 10 років: 2008-2018роки
ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 • Укласти угоду між ЦТДЮК та ДОЦ “Шанс” про співпрацю щодо організації соціально-реабілітаційної роботи з дітьми з ДЦП

До 01.10.2008

Крижанівський B.C.

Нестерук Т.В.

 • Провести спільно з Білоцерківським товариством дітей-інвалідів та їх батьків "Аюрведа" моніторинг дітей, хворих на ДЦП

До 20.10.2008

Луценко Т.М.

 • Налагодити співпрацю з органами державної влади та громадськими організаціями, які опікуються дітьми з особливими потребами

Протягом дії проекту

Нестерук Т.В.

 • Розробити перспективний план розвитку Клубу «Кроки до успіху»

До 01.10.2008

Робоча група

 • Розширити напрями соціально-психологічної реабілітації з дітьми з особливими потребами шляхом залучення працівників Білоцерківського дитячого оздоровчого центру "Шанс"

Протягом дії проекту

Луценко Т.М.

 • Розробити навчальні програми соціальної та психологічної реабілітації дітей хворих на ДЦП засобами гурткової роботи художньо-естетичного напряму

2008-2012 роки

Керівники гуртків

 • Забезпечити функціонально-системний підхід до реабілітації дітей з порушеннями опорно-рухового апарату з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дитини:

 1. функціональної системи сенсорної сфери;

 2. функціональної системи моторної сфери;

 3. функціональної системи когнітивної сфери;

 4. функціональної системи емоційно-комунікативної сфери

та мотивацій

Протягом дії проекту

Керівники гуртків

 • Розробити індивідуальні програми соціально-психологічної реабілітації дітей з особливими потребами з урахуванням вікових критеріїв розвитку та психофізичного стану

Протягом дії проекту

Керівники гуртків

 • Забезпечити інформаційно-методичний супровід запровадження сучасних технологій реабілітації дітей з особливостями психофізичного розвитку

Постійно

Адміністрація,

керівники гуртків

 • Залучати гуртківців до участі у творчих конкурсах, виставках, фестивалях

Постійно

Адміністрація, керівники гуртків

 • Налагодити співпрацю з психолого-педагогічним колективом Дитячого оздоровчого центру "Шанс" з метою розширення системи послуг для дітей з особливими потребами та їх родин

2008-2012 роки

Адміністрація,

керівники гуртків

 • 3 метою соціалізації дітей з особливими потребами налагодити проведення циклу екскурсій, зустрічей з видатними та цікавими людьми, спільних масових заходів із учнями ЗОШ І-ІІІ ступенів № 20 м. Біла Церква

Постійно

Адміністрація,

керівники гуртків

 • Організувати проведення низки заходів для вихованців гуртків:

 1. Щорічної акції -ходотону "Ми такі, як усі"

Червень

керівники гуртків

 1. Заходу " Школа відкрита для всіх"

1 вересня

керівники гуртків ,

педагоги ЗОШ І-ІІІст.№20

 1. Святкової вистави "Завітай на Новий рік!"

Грудень

керівники

 1. Заходів до дня-інваліда "Уроки милосердя"

Грудень

керівники,

педагоги ЗОШ І-ІІІст.№20

 1. Свята до дня Матері “Матусине серце”

Травень

 • Спільно з Білоцерківським товариством дітей інвалідів та їх батьків "Аюрведа" взяти участь у щорічній міжнародній спартакіаді у м. Тарнов, Польща

Травень

Адміністрація

керівники гуртків

 • Постійно співпрацювати з Інститутом спеціальної педагогіки АПН України щодо науково-методичного забезпечення соціально- психологічної реабілітації дітей з особливими потребами

Постійно

Адміністрація, керівники гуртків

 • Підготувати навчально-методичні матеріали:

 1. Методичні рекомендації щодо створення умов для навчання

та виховання дітей з особливими потребами молодшого шкільного віку

 1. Методичні рекомендації щодо соціально-емоційного розвитку вихованців з ДЦП

 2. Діагностичні методики та анкети

 3. Навчально-методичний посібник "Соціально-психологічна реабілітація дітей з ДЦП в системі підготовки до навчання в умовах позашкільного навчального закладу"

 4. Методичні рекомендації «Психолого-педагогічний супровід розвитку дитини з особливими потребами засобами позашкільної освіти»

Протягом дії проекту Адміністрація

 • Створити постійно діючу консультативну допомогу для батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку спільно з фахівціями БДОЦ "Шанс"

Постійно

Адміністрація

керівники гуртків

 • Розробити програму "Батьки-фахівці-дитина" з метою ознайомлення батьків з комплексною соціально-психологічною системою реабілітації

Постійно

Адміністрація

керівники гуртків

 • Залучати керівників гуртків до участі у семінарах, тренінгах, конференціях з питань впровадження інноваційних методів реабілітації дітей з особливими потребами

Постійно

Адміністрація

керівники гуртків

 • Провести конференцію " Ми такі, як усі, в світ прийшли для життя" за участю дітей, батьків, представників державних органів влади та громадських організацій

По завершенню проекту

Адміністрація

 • Налагодити інформаційний супровід реалізації проекту, висвітлення у друкованих та електронних ЗМІ

Постійно

Адміністрація

керівники гуртків

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ


У співпраці з сім’єю дитини з особливими потребами працівники клубу «Кроки до успіху» працюватимуть над:

 • визначенням оцінки стану розвитку дитини;

 • наданням психолого-педагогічних діагностичних послуг;

 • забезпеченням комплексу реабілітаційних програм;

 • впровадженням консультативної допомоги для батьків;

 • проведенням при потребі консультацій з юридично-правової освіти;

 • інформаційним забезпеченням громади щодо проблем соціальної адаптації дітей з особливими потребами;

 • налагоджуванням взаємозв'язків із органами державної влади та громадськими організаціями.


ОСНОВНІ НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

функціональна система сенсорної сфери

Гуртки:

 1. "Образотворче мистецтво";

 2. "Рукоділля"

 3. "Сенсоінтеграція"

 4. "Ігротерапія

 5. "Світ у мені"

функціональна система моторної сфери

Гуртки:

 1. "Школа руки";

 2. "Інваспорт"

 3. "Партнери"

функціональна система когнітивної сфери

Гуртки:

 1. "Оберіг дитячої душі"

 2. "Жива мова"

 3. "Комп’ютерна освіта"

 4. " Світ навколо нас"

функціональна система емоційно-комунікативної сфери та мотивацій

Гуртки:

 1. "Чарівні нотки"

 2. "Театральний"

 3. "Умій управляти собою"

Проект розширює взаємодію партнерських організацій для подолання бар’єрів на шляху до комплексної соціально-психологічної реабілітації. Державні та міжнародні партнерські організації, взаємодія з державними структурами, освітянськими закладами, батьківськими групами, іншими недержавними організаціями, залучення ЗМІ забезпечать якісні зміни у житті дітей з особливими потребами.
ПОТЕНЦІЙНА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ПРОЕКТУ

 • Реалізація проекту сприятиме покращенню якості життя дітей з особливими потребами, активній їх соціалізації, формуванню нових підходів у регіональній політиці щодо даної категорії дітей.

 • Організація Клубу сприятиме поширенню інноваційних реабілітаційних технологій, досвіду міжнародних практик в реабілітації дітей з особливими потребами.

 • Реалізація проекту забезпечить підвищення професійної компетентності педагогічних працівників в організації та розширенні комплексних реабілітаційних послуг дітям з особливими потребами.


Використана література

 • 1. Богуш Р.В. Основні принципи та завдання реабілітаційної психології та педагогіки. - К.: Інтермед, 2006.

 • 2. Бондар В.І. Сучасні тенденції розвитку спеціальної освіти в Україні. – Матеріали Міжнародної конференції. К.: Наук. Світ, 2007.

 • 3. Выготский Л.С. Проблема обучения и развития в школьном возрасте. – М.: Просвещение,2007.

 • 4. Виготський Л.С. Проблемы дефектологии. – М.: Просвещение, 2005.

 • 5. Захаров А.И. Как предупредить отклонение в развитии ребенка. М.: Просвещение, 2009.

 • 6. Когнитивное обучение: современное состояние и перспективы (перевод с франц.). – М.,2005.

 • 7. Круль М. Система керованого навчання. – П.: Замость, 2011.

 • 8. Мастюкова. Е.М. Клиника и реабилитационная терапия детских церебральных параличей. – М.: Медицина, 2010.

 • 9. Монтессори М. Самовоспитание и саморазвитие ребенка в начальной школе. – М.: Московский центр Монтессори 2011.

 • 10. Синев В.Н. Коррекция интеллектуальных нарушений у учащихся вспомогательной школы. – Афтореф., М: 2008.

 • 11. Синьов В.Н. Шевцов А.Г. Нова стратегія розвитку корекційної педагогіки в Україні. – Дефектологія, №2, 2010.

Каталог: wp-content -> uploads -> file
file -> Методичні рекомендації та тематика
file -> Орієнтовний план заходів з відзначення знаменних і пам’ятних дат в історії України
file -> Конкурс «Космічні фантазії»
file -> Найблискучішим ритором Стародавньої Греції був
file -> Комунальний заклад київської обласної ради
file -> Пояснювальна записка до дипломної роботи (магістерської дисертації) на тему: Київ 20 року Зміст 1Основні положення 4
file -> Інформація про стан забезпечення доступності якісної позашкільної освіти дітям сільської місцевості у Київській області
file -> «Майстерність»

Скачати 102.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка