Спеціальні системи документуванняСторінка1/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипРозрахунок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім. А.Ю. Кримського»


Ділова документація


Спеціальні системи документування

Володимир-Волинський – 2013

ЗМІС


Спеціальні системи документування 1

1

11.Звернення громадян 7

2. Документи з господарсько-договірної діяльності 14

3. Документи з господарсько-претензійної діяльності 18

4. Обліково-фінансові документи 20

5. Документація з кадрово-контрактних питань 25

6. Документація пенсійного забезпечення 27

Додатки 32

________________________ 66

Постачальник відвантажує 67

споживачеві продукцію 67

Першого сорту — 50% 67

Другого сорту — 50% 67

Третього сорту — із специфікації вилучити. 67

Постачальник відвантажує 67

споживачеві продукцію 67

Першого сорту — 30% 67

Другого сорту — 40% 67

Третього сорту — 30% 67

1.Термін постачання 68

Постачальник відвантажує 68

продукцію Покупцеві 68

щоквартально однаковими 68

партіями. 68

2.Умови розрахунку 68

Розрахунок між Сторонами 68

провадиться депонуванням 68

Покупцем суми акредитиву 68

на розрахунковий рахунок. 68

Постачальник 68

К.Х.Ткачук 68

Печатка 68

27 липня 2012 68

КОМЕРЦІЙНИЙ АКТ №89 68

На відправлення вантажної швидкості за накладною №456 від 09 квітня 2012 р. 69

Ст. відправлення Єлець Південно-Східної 69

Ст. призначення Київ-Одеса Південно-Західної залізниці. 69

Відправник Єлецький механічний завод 69

Одержувач Київський завод "Механік « 69

ПОЗОВНА ЗАЯВА 72

про усунення недоліків товару та відшкодування моральної шкоди 72

1.Паспорт 73

2.Гарантійний талон 73

3.Товарний чек магазину 73

4.Копія позовної заяви на ___ арк. 73

Підпис 73

АТ «ДОЛИНА» 82

ЗАТВЕРДЖУЮ 82

Директор 82

(підпис) О.О.Петрова 82

12.03.13 82

НАКЛАДНА №10 82

10.03.13р. Київ 82

Від кого: АТ «Долина» директор Ващук Р.Д. 82

Кому: ПП «Аміго» директор Скрут Р.З. 82

Підстава: наказ директора ПП «Аміго» від 07.03.13 р. №9 «Про закупку морепродуктів» 82

Порядковий номер 82

Назва 82

товару 82

Одиниця виміру 82

Кількість 82

Ціна 82

Сума 82


Грн 82

1 82


Креветки 82

уп. 82


20 82

20 82


400 82

грн. 82


2 82

Філе лосося 82

кг. 82

25 82


30 82

750 82


грн. 82

3 82


Лобстер 82

шт. 82


10 82

40 82


400 82

грн 82


Відправник Одержувач 82

__________ __________ 82

Директор (підпис) Р.Д. Ващук 82

Головний бухгалтер (підпис) З.А.Глова 82

ЗАЯВА-ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 83

Список використаної літератури: 1041.Звернення громадян 7

2. Документи з господарсько-договірної діяльності 12

3. Документи з господарсько-претензійної діяльності 16

4. Обліково-фінансові документи 18

5. Документація з кадрово-контрактних питань 23

6. Документація пенсійного забезпечення 25

Додатки 30

Список використаної літератури: 95
1.Звернення громадян


За видами звернення громадян поділяють на пропозиції, заяви (чи клопотання) та скарги.

Під пропозицією (зауваженням), як правило, розуміють звернення громадян, в яких вони висловлюють пораду, рекомендацію щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, установ, а також думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, удосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Пропозиції громадян з питань політичного, економічного і культурного життя, а також щодо удосконалення законодавства сприяють поліпшенню роботи держапарату, посиленню котролю за його діяльністю(Додаток 1,2).

Заявою називають звернення громадян із проханням сприяти реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їхніх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності установ незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності(Додаток 3,4). .

Клопотання – письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод.

Заяви найчастіше містять прохання особистого характеру (наприклад, надати житло або вирішити інше соціальне чи побутове питання).

Заява подається й тоді, коли громадянин (група громадян) хоче повідомити про ті чи ті недоліки в роботі установи, навіть якщо ці недоліки не зачіпають його особистих прав та інтересів, що охороняються законом.

Скарга – це звернення з вимогою поновити права і законні інтереси громадян, порушені діями (бездіяльністю), рішенням державних органів, органів місцевого самоврядування, установ, об’’днань громадян, посадових осіб (Додаток 5,6).
Мова звернень громадян, рішень за зверненнями та відповідей на звернення

Громадяни мають право звертатися до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об’єднань громадян, посадових сіб українською чи іншою мовою, прийнятою для сторін.

Рішення щодо звернень громадян та відповіді на них оформляються відповідно до вимог законодавства про мови. Такі рішення та відповіді можуть бути викладені в перекладі мовою спілкування заявника. (ст. Закон України „Про звернення громадян”).

Письмові та усні звернення

Пропозиція, заява, скарга (далі - звернення) громадян можуть бути письмовими (надісланими поштою або переданими громадянином до відповідного органу, установи) чи усними (висловленими громадянином і записаними посадовою особою під час особистого прийому). Нерідко до державних та громадських органів надходять колективні звернення громадян, що розглядаються нарівні з індивідуальними.Що має міститися у зверненнях?

Згідно із Законом України „Про звернення громадян” особа, яка подає звернення, має вказати своє прізвище, ім’я, по батькові, а також дані про місце проживання, висловити суть порушеного питання, пропозиції чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати. Звернення, що не містить цих відомостей, вважається анонімним і розгляду не підлягає.Кому адресують звернення?

Громадянини може адресувати звернення органам державної влади і місцевого самоврядування, установам незалежно від форм власності, об’єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених у зверненні питань.

Нерідко громадяни звертаються до народних депутатів України і депутатів місцевих рад. Ту, у свою чергу, відповідно до статусу народних депутатів можуть звертатися до органів державної влади, інших підприємств, установ з проханням розглянути питання, порушені у зверненні громадянина. Депутат має право здійснювавти контроль розгляду цих звернень та брати особисту участь у їх розгляді.

Керівники установ відповідно до своїх повноважень у встановленому порядку зобов’язані розглядати звернення, відповідати на них і вживати заходів щодо роз’яснення порушених питань.Важливо знати, що ...

...у заявах не розкривають шляхів і способів розв’язання поставленого завдання, а лише формулюють його

...скарги зазвичай подають у разі порушення прав та інтересів громадян, встановлених і закріплених законодавством, а також інших особистих інтересів громадян, що не суперечать суспільним

...якщо заява, скарга має свідомо помилковий, наклепницький характер, то її автор несе відповідальність відповідно до чинного законодавстваПорядок розгляду звернень громадян

Звернення Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни розглядають перші керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, установ особисто. Найпершими також розглядаються звернення громадян, які мають установлені законодавством пільги (ветерани війни і праці, інваліди й інші непрацездатні особи, а також особи, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітні родини, одинокі матері й інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки).

Отримавши звернення громадянина, особі, відповідальній за роботу зі зверненнями громадян, необхідно насамперед визначити, чи може установа розв’язати порушене питання відповідно до своєї компетенції. Якщо ні, то слід вирішити, куди звернення направити для перевірки чи роз’яснення питання. Законодавство не дозврляє безпідставно передавати звернення іншим органам.

Зауважимо, що звернення пересилається іншому органу в термін, що не перевищує 5 днів, про що інформують громадянина, який подав звернення.

Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття рішення державним органом, воно в той самий термін повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями.

З огляду на важливість інстанційного розгляду звернень законодавство встановило такий порядок, при якому на стадії розгляду звернення направляють спочатку тому органу, якому безпосередньо підпорядкована установа чи посадова особо, дії (рішення) якої оскаржуються, а також органам нагляду, контролю загальної чи спеціальної компетенції, що не позбавляє громадянина, в разі його незгоди з прийнятим за зверненням рішенням, звернутися безпосередньо до суду.

Законодавством заборонено направляти звернення громадян для розгляду тим посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржується.

Хто має право на звернення?

Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реаліації соціально-економічних, політичних та особистих законних інтересів та скаргою про їх порушення. Військовослужбовці, працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки мають право подавати звернення, які не стосуються їх службової діяльності. Особи, які не є громадянами України і законно знаходяться на її території, мають таке ж право подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародним договором. (ст. Закон України „Про звернення громадян”).Перевірка фактів, викладених у зверненні

У більшості випадків при розгляді звернень виникає необхідність в отриманні додаткових матеріалів, без яких складно прийняти правильне рішення. У процесі розгляду звернень установлюються відповідність прохань, вимог, повідомлень автора фактичним обставинам, інтересам держави, законодавству. Для цього посадова особа приймає рішення про необхідність перевірки фактів.

Перевірку проводять за всіма порушеними питаннями шляхом збору об’єктивної інформації. Важливо, щоб перевірка здійснювалася компетентними, об’єктивними, безсторонніми людьми, які особисто не зацікавлені в результаті цієї справи.

Найважливіші питання мають з’ясовувати керівники установ або їх заступники. При перевірці звернень, особливо скарг, не можна обмежуватися думкою лише однієї сторони. Необхідно враховувати аргументи всіх зацікавлених сторін. Всебічний аналіз обставин сприяє об’єктивності думки, що формується при цьому, а також правильності рішення, що виноситься за результатами розгляду звернення.

Однією з гарантій прийняття справедливого рішення є присутність громадянина при розгляді його звернення, а також інших осіб або представників зацікавлених установ.

Перевірці має підлягати кожен повідомлений у зверненні факт, який здатний вплинути на те чи інше рішення. Підсумком перевірки є зібраний матеріал, що дає змогу позитивно чи негативно відреагувати на звернення. Отриманні дані є підставою для винесення відповідного рішення.

Якщо громадянини бажає особисто висловити свої аргументи особі, яка перевіряла заяву чи скаргу, взяти участь у перевірці поданої скарги чи заяви, ознайомитися з матеріалами перевірки, бути присутнім при розгляді звернення на засіданні відповідного органу, то відповідно до законодавства така можливість має бути йому надана. Більш того, відмова, що позбавляє громадянина права взяти участь у засіданні колегіального органу під час розгляду його звернення може бути предметом оскарження, оскільки рішення не завжди задовольняє заявника.

Перевірку проводять на підставі усіх необхідних документів (довідки, акти, листи, попередні рішення), пояснень від зацікавлених осіб або інших осіб, які можуть допомогти під час розгляду звернення. У ході вивчення питання орган (установа), що розглядає звернення, може призначити ревізію, експертизу й інші необхідні для з’ясування істини дії.Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого не можливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено ст. 17 цього закону, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.


Нормативна база діловодства за зверненнями громадян

  • Закон України „Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р.

  • Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації” від 14 квітня 1997 р.

  • Постанова Кабінету Міністрів України „Про затвердження Класифікатора звернень громадян” від 24 вересня 2008 р.

Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка