Спеціальні системи документування


Документи з господарсько-договірної діяльностіСторінка2/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипРозрахунок
1   2   3   4   5   6   7   8   9

2. Документи з господарсько-договірної діяльності


Договір - це документ, що фіксує домовленість між двома або кількома партнерами.

Договір може бути укладено між:

1) громадянами;

2) громадянами й організаціями;

3) організаціями.

Є такі договори: поставок, купівлі, продажу, обміну приміщень; є господарський договір з наукової діяльності, про матеріальну відповідальність, договір про науково-технічне співробітництво.

Договір має бути складений юридично грамотно і за змістом, і за формою; його вважають укладеним тоді, коли сторони досягли домовленості з усіх пунктів і відповідно оформили документацію.

Основною формою законності документа і відповідальності за його зміст є затвердження і печатка.

Якщо документ підписують особи однієї посади, їхні підписи розміщуються на одному рівнi.

Печатку ставлять на тих документах, які потребують засвідчення юридичних або фізичних прав осіб.

Печатки бувають гербові і прості. На договорах ставлять прості. Прості печатки можуть мати різні форми: круглу, квадратну, трикутну тощо.

Обов'язковим реквізитом договору е дата. Датою документа є дата його підписання, утвердження події, зафіксованої в документі. Дати записують розділеним крапками тричленним числом з арабських цифр, по дві кожний елемент:

перший - число місяця;

другий - порядковий номер місяця;

третій - дві останні цифри року.

Якщо число місяця або його порядковий номер - число однозначне, перед ним ставлять нуль, наприклад: 15.03.98; 04.10.98.

Текст є важливим реквізитом усіх документів. Він має бути аргументованим, стислим і зрозумілим з чітким і логічним викладенням думки. У тексті документа необхідно викласти:

1) завдання, мету, мотиви створення документа;

2) висновки, пропозиції, рішення, розпорядження і прохання.

Договір поставки - договір, за яким організація-постачальник зобов'язується передати у певні терміни орга-нізації-покупцеві (замовнику) у власність або оперативне управління певну продукцію, а організація-покупець зобов'язується прийняти продукцію до оплати за встановленими цінами(Додаток 7).

Реквізити:


 • назва документа (договір);

 • місце і дата укладання договору;

 • вступна частина (назви сторін, що укладають договір, посади, прізвища, імена й по батькові осіб, що підписують договір, із зазначенням їх пов­новажень);

 • предмет договору (точна назва, кількість і в разі необхідності асортимент продукції, що підлягає постачанню);

 • характеристика якості й комплектність продукції;

 • вимоги, що ставляться до тари й упакування;

 • зазначення цін на продукцію;

 • термін і порядок відвантаження продукції;

 • порядок розрахунків;

 • порядок кількісного і якісного приймання продукції;

 • додаткові умови до договору;

 • вказівки на майнову відповідальність за невиконання зобов'язань поста­чальником або споживачем;

 • виклад порядку розгляду суперечок;

 • загальна сума договору;

 • загальний термін дії договору;

 • юридичні адреси сторін, що укладають договір;

 • підписи й печатки сторін, що уклали договір.

Договір підряду - це договір, за яким підприємство (організація)-підрядник зобов'язується виконати обсяг робіт підприємству (організації)-замовнику(Додаток 8).

Реквізити:

1) назва документа;

2) місце і дата укладання договору;

3) вступна частина (назви сторін, які укладають договір, посади, прізвища, імена та по батькові осіб, котрі підписують договір, із зазначенням їхніх повноважень);

4) предмет договору (точне визначення виду виконуваних робіт);

5) термін виконання;

6) вимоги до виконуваних робіт;

7) загальна сума договору;

8) вартість робіт;

9) порядок викладу суперечок;

10) юридичні адреси сторін;
11) підписи й печатки сторін, які уклали договір.

Додатком до договору, як правило, є особливі умови договору, графіки здавання робіт, передавання замовником устаткування, матеріалів. Ними можуть бути внутрішньо-будівельний титульний список, довідка про забезпечення та фінансування робіт.Договір купівлі-продажу — договір, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму(Додаток 9).

Реквізити: найменування виду документа (ДОГОВІР), дата, номер (індекс), місце упорядкування, заголовок до тексту, текст, підписи та печатки сторін.

За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов'язується передати наймачеві майно в користування за плату на певний строк (Додаток 10).

Предметом договору найму (оренди ) може бути річ, яка визначена індивідуальними ознаками і яка зберігає свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (не споживна річ). Предметом цього договору також можуть виступати майнові права.

За загальним правилом право передання майна в найм (оренду) має власник речі або особа, якій належать майнові права. Проте наймодавцем може бути також особа, уповноважена на укладення договору найму (оренди).


Основними обов'язками наймодавця за договором найму (оренди) є такі:

1) передати наймачеві майно в користування негайно або в строк, встановлений договором найму (оренди);

2) передати наймачеві річ у комплекті і в стані, що відповідають умовам договору найму (оренди) та її призначенню;
3) повідомити наймача про всі права третіх осіб на річ, що передається в найм (оренду).

Основними ж обов'язками наймача за цим договором е такі:

1) користуватися річчю відповідно до її призначення та умов договору найму (оренди);

2) вчасно сплачувати плату за користування майном;

3) усунути погіршення речі, які сталися з його вини. При цьому наймач не відповідає за погіршення речі, якщо це сталося внаслідок нормального її зношення або упущень наймодавця.


Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка