Спеціальні системи документування


Документи з господарсько-претензійної діяльностіСторінка3/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипРозрахунок
1   2   3   4   5   6   7   8   9

3. Документи з господарсько-претензійної діяльності


Протокол розбіжностей - документ, який складають у разі виникнення суперечки з приводу тексту договору і доданої до нього специфікації (Додаток 11).

Протокол розбіжностей має такі реквізити:

1) назва документа;

2) назва сторін, між якими виникли розбіжності за договором, із зазначенням номера договору і його дати;

3) формулювання заперечувальних пунктів специфікації і договору в редакції постачальника, які пишуть з лівого боку;

4) формулювання заперечувальних пунктів специфікації і договору в редакції, запропонованій покупцеві, які пишуть з правого боку;

5) підпис покупця (унизу праворуч);

6) дата, підпис і печатка покупця;

7) підпис постачальника (унизу ліворуч);

8) дата, підпис і печатка постачальника.Комерційні акти - документи, які складають у разі невідповідності між фактично отриманим вантажем і даними, зазначеними у перевізному документі за назвою, масою, кількістю місць, а також у разі псування і пошкодження вантажу, виявлення вантажу без документів і документів без вантажу (Додаток 12).

Комерційні акти мають такі обов'язкові реквізити:

1) назва документа;

2) номер, дата і місце складання;

3) швидкість перевезення вантажів;

4) номер і дата накладної;

5) назва пунктів відправлення і призначення;

6) назва відправника і одержувача;

7) відомості про засоби транспорту і відповідні відмітки у накладній;

8) результати перевірки вантажу;

9) опис пошкодження і стан вантажів з виділенням нестач або надлишків;

10) висновки експертизи;

11) додаткові відомості і відмітки;

12) підписи осіб, що склали комерційний акт.Претензійні листи - листи, якими оформляють обґрунтування вимог однієї організації до іншої, з приводу порушень договірних зобов'язань (Додаток 13,14).

Претензійні листи мають такі реквізити:

1) повідомлення про прибуття товару із зазначенням станції (порту);

2) відправлення із станції (порту) призначення;

3) дата прибуття.

Позовна заява - документ, який передається до арбітражу або до народного суду з проханням про стягнення з відповідача у примусовому порядку претензійних сум чи певного майна (Додаток 15,16).

Позовна заява має такі реквізити:

1) назва й адреса організації, що чинить позов, її відомча приналежність (штамп);

2) дата позовної заяви;

3) назва суду або арбітражу, на ім'я якого подається заява;

4) повна назва й адреса позивача (строго відповідно до назви, зазначеної у банківських документах);

5) повна назва й адреса відповідача і співвідповідача (якщо він є), сума позову;

6) назва документа;

7) текст позовної заяви, в якій викладено суть суперечки, перелік вжитих заходів позивачем для усунення розбіжностей на добровільних засадах та їхніх результатів, а також вимоги позивача, зазначення документів, які підтверджують позов;

8) перелік додатків із зазначенням кількості аркушів;

9) прізвища свідків (у разі потреби);

10) підписи службових осіб: керівника організації і головного (старшого) бухгалтера або юрисконсульта.


4. Обліково-фінансові документи


Доручення — це письмове повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні юридичні дії або отримувати матеріальні цінності (Додаток 17,18).

Залежно від суб’єкта дії доручення поділяються на особисті й офіційні. Особисті доручення складаються окремими особами, які передають свої права іншим фізичним особам (право на отримання заробітної плати, поштового переказу та інше). Техніка відтворення особистих доручень — рукописна, на стандартного формату папері.

Реквізити особистого доручення розміщуються у такій послідовності:


 • Назва виду документа.

 • Текст.

 • Дата.

 • Підпис особи, яка склала доручення.

 • Завірення підпису (посада, організація завірителя, підпис, прізвище, ініціали завірителя).

 • Дата завірення.

Службові доручення бувають: • спеціальні — офіційне доручення, що надає повноваження службовій особі на здійснення однотипних дій, вчинків (представництво в органах суду, здійснення транспортних, господарських і банківських операцій у межах певного періоду часу);

 • разові — офіційне доручення, що надає право здійснення операцій, пов’язаних з управлінням, майном.

Службові доручення оформлюються переважно на бланках.

Порядок розташування реквізитів службового доручення:


 • Назва організації, яка видає документ.

 • Номер і дата видання доручення.

 • Посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, якій видають це доручення (паспортні дані).

 • Назва установи, організації, від якої повинні бути отримані матеріальні цінності. Перелік цінностей із вказівкою на кількість і суму. Або: точна вказівка повноважень службової особи із зазначенням усіх структурних підрозділів чи службових інстанцій, в яких надається право на здійснення дій.

 • Термін дії доручення.

 • Зразок підпису особи, якій видано документ.
 • Підписи службових осіб, які видали документ.

 • Печатка організації, що видала доручення.

Розписка як обліково-фінансовий документ є письмовим підтвердженням певної дії, яка мала місце, - передавання і отримання документів, товарів, грошей, матеріальних цінностей (Додаток 19,20).

Це документ, що поширений серед документацій усіх підприємств, установ, навчальних закладів, також чинний у стосунках між приватними особами.

Розписка може бути приватного і службового походження. Оформлюється від руки в одному примірнику.

Традиційним є таке розташування реквізитів розписки: • Назва виду документа.

 • Текст: Зміст дій. Прізвище, ім’я, по батькові того, хто пише цей документ, відомості про паспорт, посвідчення.

 • Підстава передачі й отримання цінностей( для службової розписки).

 • Дата написання.

 • Підпис того, хто отримує цінності чи передає.

 • Завірення підпису( у приватній розписці).

 • Дата завірення.

Акт — це офіційний документ правової чинності, який підтверджує факти, події, закони, постанови, вчинки, пов’язані з діяльністю установ, підприємств, організацій та окремих осіб(Додаток 21).

Акт складається експертними комісіями, представниками сторонніх організацій, або спеціально уповноваженою особою (інспектором, ревізором) на підставі обстеження в присутності свідків.

Документ підписують всі особи, які брали участь у його складанні. Осіб, про яких йдеться в акті, ознайомлюють із його змістом під розписку.
Акти складаються з різних причин. Це можуть бути підсумки обстеження чи ревізій, прийом та передача головних засобів виробництва під час прийняття, звільнення чи переведення працівника, зміна керівництва, інвентаризація, нещасні випадки, аварія тощо.

Акти прийому-передання, обстеження чи ревізій набувають юридичної сили лише після того, як документ затвердила вища інстанція або відповідальний керівник установи чи організації.

Послідовність розташування реквізитів акта:


 • Назва підприємства, установи, де працює комісія.

 • Гриф затвердження.

 • Назва виду документа.

 • Номер.

 • Дата складання.

 • Місто.

 • Заголовок.

 • Підстава.

 • Склад комісії: голова комісії, члени комісії, присутні (свідки).

 • Текст.

 • Інформація про кількість примірників та їх призначення.

 • Візування документа із розшифруванням підписів.

Накладна — обліковий документ, який використовується працівниками підприємств при оформленні прийому і відправлення вантажів чи видачі матеріальних цінностей (Додаток 22).

За походженням — службовий; за формою — індивідуальний; за ступенем гласності — несекретний.


Реквізити накладної розміщуються у такій послідовності:

 • Назва документа.

 • Номер документа.

 • Підстава, на основі якої видано накладну.

 • Кому видано (назва установи або прізвище, ім’я, по батькові приватної особи).

 • Від кого (назва установи або штамп установи, адреса, телефон, поточний рахунок).

 • Позначення кожної графи:

 • назва предметів;

 • сорт;

 • розмір;

 • одиниця виміру;

 • номенклатурний номер;

 • кількість (за вимогою);

 • вартість;

 • сума вартості.

 • Підпис керівника установи й бухгалтера.

 • Дата.

 • Хто видав.

 • Хто одержав.

 • Печатка або штамп установи.

Заява-зобов’язання – документ, що є різновидом термінового зобов’язання, яке формулюється з метою отримання кредиту за спеціальними позиковими рахунками(Додаток 23).

Такі позики (кредити) банку підприємствам, організаціям використовуються для оплати вартості товарів, відвантажених на адресу споживачів, сезонні витрати, за надані послуги тощо.

Заява має такі реквізити:


 • Назва установи банку, до якого звертаються із метою кредитування певних операцій (у правому куті).

 • Назва підприємства, що дає зобов’язання перед банком (у правому куті).

 • Назва виду документу.

 • Текст.

 • Підписи керівника та головного бухгалтера підприємства, скріплені гербовою печаткою.

 • Дата складання заяви-зобов’язання.


Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка