Спеціальні системи документування


Документація з кадрово-контрактних питаньСторінка4/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.05 Mb.
#12142
ТипРозрахунок
1   2   3   4   5   6   7   8   9

5. Документація з кадрово-контрактних питань


Трудовий договір - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін(Додаток 24).

Трудовий договір вважається укладеним, коли сторони досягай згоди з усіх умов, у тому числі з обов'язкових та додаткових.

Під час укладення трудового договору громадянин зобов'язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, - також документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров'я та інші документи.

Трудовий договір укладається як в усній, так і письмовій формі.


Письмова форма трудового договору в сучасних умовах є найбільш оптимальною. Особливо її значення збільшується зі зростанням договірного регулювання праці та розширенням прав підприємств у регулюванні трудових відносин, відносин щодо додаткового соціального забезпечення працівників.

Контракт - це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності, обумовлену певним терміном (Додаток 25).

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Дата й місце укладання.

3. Текст.

4. Юридичні адреси сторін.

5. Підписи сторін - укладачів контракту.

6. Печатка, що засвідчує підпис роботодавця.

У тексті контракту зазначають орган, який наймає працівника; посада, прізвище, ім'я, по батькові, кого наймають; термін дії контракту; загальні положення; функції та обов'язки сторін; компетенція і права фахівця; матеріальне і соціально-побутове забезпечення працівника; відповідальність сторін, вирішення спорів; зміна і розірвання контракту.

Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, так і особи, яка наймається на роботу, є підставою для видання наказу про прийняття працівника на роботу з дня, встановленого у контракті.

Документ, укладений у двох примірниках (по одному для кожної сторони), набуває юридичної чинності з моменту його підписання або з дати, обумовленої сторонами у контракті, й діє упродовж визначеного в ньому терміну: до 5 років, але не менше ніж рік. Контракт може бути змінений тільки за письмовою угодою сторін.Трудова угода - це документ, яким регламентуються стосунки між установою і позаштатним працівником, коли в організації бракує фахівців з певної галузі(Додаток 26).

Трудова угода, укладена зі штатним працівником, визначає коло його доручень, які виходять за межі безпосередніх службових обов'язків.Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Місце укладання.

4. Дата.

5. Текст з переліком повноважень і зобов'язань сторін.

6. Юридичні адреси сторін.

7. Підписи.

8. Печатка установи.

Трудова угода укладається у двох примірниках, один з яких передається виконавцеві, а другий зберігається в організації.


6. Документація пенсійного забезпечення


До обов’язків особи, відповідальної за ведення кадрового діловодства на підприємстві, входить оформлення документів для призначення пенсії працівникам.

Пенсія – це соціальна допомога людям, які за віком або за станом здоров’я не можуть забезпечити своє проживання.

Виконання пенсійної реформи забезпечується введенням в дію з 01 січня 2004 року двох важливих законів України:

- Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

- Закон України від 09.07.2003 р. № 1057-IV «Про недержавне пенсійне забезпечення»

Законом про пенсійне забезпечення встановлені такі види державних пенсій:

· трудові (за віком, по інвалідності, у випадку втрати годувальника, за вислугу років);

· соціальні.

Порядок оформлення документів для призначення пенсій регулюється Законом України «Про пенсійне забезпечення».

Працівники, що досягли пенсійного віку, подають заяву про призначення пенсії за місцем роботи, а непрацюючі – в органи Пенсійного фонду України за місцем проживання (Див. Зразки 27-28).

Після одержання заяви від працівника власник або уповноважений ним орган зобов’язаний заповнити Подання на призначення пенсії.

Крім заяви і Подання, оформляється довідка про заробітну плату для вирахування пенсії, а у випадку, якщо законодавством передбачена необхідність підтвердження заробітку за даними системи персоніфікованого обліку – індивідуальні зведення про застраховану особу.

Довідка про заробітну плату видається працівнику підприємством на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про виплачену заробітну плату підприємством, на якому працювала особа, що звернулася за пенсією. У випадку, якщо підприємство ліквідоване, то довідка видається його наступником або державним архівом.

Слід пам’ятати, що інші документи, де може бути зафіксований розмір заробітної плати (наприклад, виписки зі штатного розкладу про оклад за посадою, або дані профспілкового квитка) не можуть служити документами, що підтверджують фактичний заробіток.

Пакет документів направляється в органи, що призначають пенсії за місцем проживання працівника. Згідно з законодавством про пенсійне забезпечення звертання за призначенням пенсії може здійснюватися в будь-який час після виникнення права на пенсію. Днем звертання за пенсією вважається день прийому відділом соціального забезпечення заяви про призначення пенсії з додаванням необхідних документів.

Залежно від виду пенсії, крім вищевказаних документів в органи, що призначають пенсії, подаються інші документи. Документи, необхідні для призначення пенсій, можуть бути представлені як в оригіналі, так і в копіях, засвідчених нотаріально або адміністрацією підприємства, що оформляє документи для призначення пенсії, або органами, що призначають пенсії. Документи про виробничий стаж, вік і заробітну плату представляються тільки в оригіналі. Однак у випадках, коли доказом (підтвердженням) стажу є трудова книжка, представляється виписка з неї, завірена печаткою підприємства, що оформляє документи для призначення пенсії. Готувати документи для призначення пенсій рекомендується заздалегідь, особливо в тих випадках, коли в працівника відсутні ті або інші необхідні документи, а їхнє отримання пов’язане з визначеними тимчасовими проміжками (наприклад, підтвердження виробничого стажу підприємством, що знаходиться іншій країні СНД, одержання яких-небудь довідок з держархіву та ін.).

Працівникам відділу кадрів доцільно на початку кожного року на всіх працівників, що у наступному році досягають пенсійного віку (або виникає право на пенсію за іншими підставами), на підставі особистих карток працівників (форма №П-2) і їхніх трудових книжок скласти спеціальні списки з внесенням зведень у хронологічному порядку за датою народження працівників.

Готуючи документи на призначення пенсії, працівники кадрових служб повинні пам’ятати, що за кожним документом є конкретна людина, і завдання цих служб полягає в тому, щоб забезпечити вирішення проблем працівників якнайкраще і в найкоротші терміни.Перелік документів, необхідних для призначення пенсії:

1. Заява встановленої форми (Додаток 27,28).

2. Паспорт (оригінал та ксерокопія).

3. Ідентифікаційний код (оригінал та ксерокопія).

4. Трудова книжка (оригінал та ксерокопія), якщо заявник працює, то адміністрація підприємства готує Подання.

5. Довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців підряд, незалежно від перерв в роботі, за період до 1 липня 2000 року.

6. Довідка з відділу організації впровадження персоніфікованого обліку про нарахування заробітної плати за період з 1 липня 2000 року по день звернення за пенсією.

7. Диплом та ін. документи, що підтверджують періоди навчання за спеціальністю.

8. Свідоцтво(а) про народження дитини (дітей).

9. Довідка з райвійськкомату про службу в Армії (в разі необхідності).

10. Свідоцтво про одруження (в разі необхідності).

11. Дві фотокартки.

12. Заява та номер розрахункового рахунку в уповноважених на виплату пенсій банках.

13. При зверненні за призначенням пенсії на пільгових умовах працівників сільського господарства:

трактористи – машиністи надають довідку про безпосередню зайнятість у виробництві сільськогосподарської продукції в колгоспах, радгоспах і на інших підприємствах сільського господарства (додаток № 2),

доярки, свинарки – надають довідку про виконання встановлених норм обслуговування (додаток № 3).

14. Довідка МСЕК (для призначення пенсії по інвалідності).

15. Свідоцтво про смерть (для призначення пенсії в разі втрати годувальника).

16. Довідка про склад сім’ї годувальника та членів сім′ї, які перебували на його утриманні.


Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка