Спеціальні системи документуванняСторінка5/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.05 Mb.
#12142
ТипРозрахунок
1   2   3   4   5   6   7   8   9

ДодаткиДодаток 1

Національний авіаційний університет

м. Київ

проректорові з навчально-виховної роботипроф. Ковальчуку Р. П.

ПРОПОЗИЦІЯ

З метою уникнення дублювання однакових розділів у викладанні окремих дисциплін пропонуємо:

1. Вилучити з дисципліни «Українська мова і культура мовлення» (програма «Укра­їнська мова і культура мовлення», К., 1998. — С. 7-8) розділ «Елементи ораторського мистецтва», а також із дисципліни «Українська та зарубіжна культура» розділ «Оратор­ське красномовство».

З метою підготовки висококваліфікованих фахівців, які володіють прийомами впливу і переконування живим словом, пропоную: 1. Створити для студентів очної і заочної форм навчання курс «Ораторське мистецтво».

 2. Виділити для цього курсу години:

 • для очної форми навчання:лекційні заняття — 18 год., практичні заняття — 18 год., реферати (виступи) — 10 год.Усього годин — 46 год.

 • для заочної форми навчання:лекційні заняття — 6 год., практичні заняття — 4 год., реферати (виступи) — 4 год. Усього годин — 14 год.

 1. Доручити зав. кафедра культурології доц. Зінчук Наталії Ігорівні створити програму курсу «Ораторське мистецтво» до 12.06.06.

Начальник навчальної частини М. С. Ткаченко

Додаток 2

Голові Державного комітету

політики України лісового господарства

Державний комітет України

п. Кропюкову М.П.

лісового господарства України


ПРОПОЗИЦІЯ

Співробітничаючи з Євросоюзом, Робоча група Мінагропрому України розробила цілий ряд пропозицій щодо вирішення проблем впровадження нових технологій під час оновлення лісового фонду у різних регіонах України.

Пропонуємо ці документи до розгляду(додаток1).
Голова Робочої групи

зі співробітництва з Євросоюзом І.С.ОвчаренкоДодаток 3
Луцькому міському голові

Ткаченку В.Д.

Зінчук Миколи Петровича

(мешкаю за адресою:

вул. Миру, 34, кв.7,

м. Луцьк, Волинська обл. )
З а я в а
Прошу надати матеріальну допомогу в зв’язку з пошкодженням мого будинку під час пожежі, яка трапилась

15 травня 2010 року.

До заяви додаю:


 • копію паспорта;

 • копію ідентифікаційного номера (з податкової інспекції);

 • довідку, що про нещасний випадок;

 • довідку про доходи.

20 травня 2010р. (підпис)Додаток 4
Луцькому міському голові

Ткаченку В.Д.

Ткачук Ілони Петрівни

(мешкаю за адресою:

вул. Миру, 34, кв.5,

м. Луцьк, Волинська обл. )
З а я в а
Прошу надати в оренду для ведення особистого селянського господарства земельну ділянку площею 89 м2.

Земельна ділянка розташована на території Хмельницької міської Ради за адресою: вул. Незалежності, 56, кв.3, м. Луцьк, Волинська обл..

12 червня 2012р. (підпис)

Додаток 5

Голові облдержадміністрації

Костюку М.Д.

Петренка Івана Михайловича,

що мешкає за адресою:

вул Драгоманова, буд. 20, кв.17, м. Дрогобич,

учасника бойових дій


Скарга

Я 12 січня 2010 о 18.00 год. купили у магазині «Побутова хімія» ряд товарів, серед яких зубна паста Colgate 100 мл, що підтверджується фіскальним чеком №115 (копія додається). Лише вдома цього ж дня я помітила, що тюбик з зубною пастою пошкоджений. Наступного дня я прийшла у магазин, щоб обміняти товар неналежної якості на аналогічний належний товар. Представнику магазину я повідомила зміст свого звернення, показала фіскальний чек, а також пошкоджений тюбик із зубною пастою, просила поміняти мені проданий товар неналежної якості на аналогічний товар належної якості.

Однак, у задоволенні моєї вимоги мені було відмовлено на тій підставі, що це не передбачено законодавством, і що зубна паста не відноситься до товарів, які підлягають обміну.

Вважаю, що представник магазину «Побутова хімія» грубо порушив мої права споживача, своїми діями ввів мене в оману щодо захисту моїх прав споживача.

ПрошуЗахистити мої права споживача, вжити заходи впливу до посадових осіб магазину «Побутова хімія» щодо усунення порушення мої прав та негайного обміну проданого мені товару неналежної якості на аналогічний якісний за рахунок продавця.
Додаток: Копія фіскального чеку №115

13.01.2010 (підпис)Додаток 6

Голові Харківської міської ради

п. Процюку Олегу Володимировичу

Палій Олени Василівни,

(проживаю за адресою:

м.Харків, вул. Миру, 45,кв.5

індекс: 98642)

Скарга

Упродовж зими 2011 року опалення в моєму домі, що знаходиться по вулиці Миру, опалення не було. Температура в будинку іноді сягала навіть 6 градусів. Я зі свого боку зверталася до працівників, директорів ЖЕКу – 23 з проханням полагодити, відремонтувати, наші труби. Але обіцянки так і не були виконані. Згодом буде ще одна зима і ми, мешканці будинку, сподіваємося, що наша скарга буде розглянута, і винні будуть покарані.

12.01.2011                    підпис                   

Додаток 7

ДОГОВІР ПОСТАВКИ


"_____" _______ 20__ р. м. ____ №

___________ що діє на підставі______________________ ( у подальшому іменований "Постачальник"), в особі ___________________________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та _______________________________________ ( у подальшому іменований "Покупець" ), в особі, яка діє на підставі __________________________________________ , з іншої сторони, ( разом, далі-“Сторони” ) уклали цей Договір про наведене нижче.1. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов'язується виготовити та передати у власність Покупця, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити на умовах даного Договору продукцію ( далі-Товар ) з характеристиками згідно додаткової угоди.

1.2. Виготовлювач Товару: .

1.3. Документи на Товар, які Постачальник повинен передати Покупцю:

- видаткова накладна;

- податкова накладна;2. Кількість та асортимент Товару

2.1. Кількість продукції зазначена у додатковій угоді (Додаток №1 до Договору), що є його невід’ємною частиною.

2.2. У зв'язку з технологічними особливостями виробництва загальна кількість Товару може відрізнятися від кількості, зазначеної в п. 2.1. даного Договору, у більшу або меншу сторону, але не більше як на 10% з подальшим корегуванням загальної вартості продукції.
3. Умови та строки поставки Товару

3.1. Доставка виконуеться Постачальником в межах м. ______________________.

3.2. Товар повинен бути повністю поставлений Покупцю протягом строку, обумовленого у додатковій угоді.

3.3. Весь Товар повинен бути переданий Покупцю в упаковці, що забезпечує його схоронність при транспортуванні та збереженні.

3.4. Приймання – передача Товару по кількості і якості здійснюється на складі Постачальника в порядку, що визначається Законодавством України.

3.5. У термін 2-х (два) календарних днів з моменту отримання відповідного повідомлення з боку Покупця Постачальник повинен замінити бракований Товар Товаром належної якості, де під браком розуміється невідповідність параметрам та умовам,вказаним у додатковій угоді. Обмін відбувається на складі Покупця.

3.6. У випадку неможливості заміни бракованого товару на Товар належної якості, Сторони роблять коригування останнього платежу або Постачальник повертає Покупцю вартість бракованого Товару.

4. Ціна

4.1. Ціна Товару та загальна вартість за цим Договором зазначена у додатковій угоді.

4.2. Ціна Товару включає 20% ПДВ.

5. Порядок розрахунків

5.1. Покупець здійснює розрахунки за цим Договором в безготівковому порядку: 50% передплата від загальної вартості Товару після підписання даного Договору.

5.2. Покупець повинен протягом одного дня повідомити Постачальника про здійснення платежу.

6. Термін дії даного Договору

6.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до ____________ року.


7. Відповідальність сторін

7.1. За невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору винна Сторона несе відповідальність згідно Законодавства України.

7.2.У випадку несвоєчасних розрахунків за даним Договором Покупець сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставка НБУ від суми боргу за кожний день прострочення платежу.

7.3. У випадку несвоєчасної поставки за даним Договором Постачальник сплачує Покупцеві пеню в розмірі подвійної облікової ставка НБУ від суми непоставленого згідно даного Договору Товару за кожний день прострочення поставки.8. Вирішення спорів

8.1. Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з даним Договором, підлягають остаточному врегулюванню в господарському суді згідно законодавства України.9. Інші умови

9.1. Товар повинно бути виготовлено відповідно до ТУУ ____________________.

9.2. Роздрукований Постачальником оригінал – макет датується і завіряється підписом і печаткою Покупця. Друк тиражу починається тільки після затвердження оригінал – макета Постачальником.

9.3. Даний Договір складено в 2 – х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру кожній із Сторін.

9.4. Всі зміни, доповнення та додатки до даного Договору є його невід’ємною частиною та мають однакову юридичну силу для Сторін, якщо вони складені у письмовій формі і підписані уповноваженими особами Сторін.

9.5. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються Законодавством України.

9.6. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу.

9.7. Сторони зобов'язуються негайно повідомити одна одну у випадку зміни відомостей, що вказані в п. 11 даного Договору.


10. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін
Покупець: Постачальник:Назва

Юридична адреса

Код ЄДРПОУ

Св-во платника ПДВ №

Св-во платника єдиного податку №

Розрахунковий рахунок _______ в

Поштова адреса___

Телефон_______


Назва

Юридична адреса

Код ЄДРПОУ

Св-во платника ПДВ №

Св-во платника єдиного податку №

Розрахунковий рахунок _______ в

Поштова адреса___

Телефон_______


Додаток 8

ДОГОВІР

підряду на капітальне будівництво

20.01.09. м. Вінниця №2 №2

Агрофірма „Україна”, у подальшому „Замовник”, в особі директора Р.В. Собідко, що діє на підставі Статуту агрофірми, і Вінницький обласний агробудівельний трест (Облагробуд), названий у подальшому „Генпідрядчик”, в особі його керівника Л.Є. Бабчука, що діє на підставі Положення про Облагробуд, укладає цей договір про подане нижче.


 1. Замовник доручає, а Генпідрядчик бере на себе виконання робіт і будівництво об’єктів, зазначених у доданому до договору внутрішньобудівельному титульному списку.

 2. Генпідрядчик зобов’язується виконати передбачені договором будівельно-монтажні роботи відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації і здати Замовникові в обумовлені договором терміни ці роботи, підготовлене до комплексного випробування устаткування і до введення в дію закінчених об’єктів.

 3. Вартість усіх доручених Генпідрядчикові за цим договором робіт визначається в 2000 (дві тисячі).грн.

 4. При виконанні договору усі функції і обов’язки Генерального підрядчика, передбачені договором, покладаються на Брацлавський райагробуд.

 5. Суперечки, що виникають при виконанні договору, розв’язуються встановленим порядком. 1. Юридичні адреси сторін:

Замовника – с. Чуків Немирівського району Вінницької області. Розрахунковий рахунок №1245/78 у Немирівському відділенні Агропромислового банку „Україна”.

Підрядчика – м. Вінниця, вул. Будівельників, 15. Розрахунковий рахунок №124/854 у Вінницькому відділенні Промбудбанку.

Складено у чотирьох примірниках:

1-й примірник – Замовникові;

2-й – Генпідрядчикові;

3-й – Брацлавському райагробуду;

4-й – Немирівському відділенню АПБ „Україна”.Додаток:

 1. Особливі умови до договору на 4 аркушах в 1 прим.

 2. Внутрішньобудівельний титульний список на 1 аркуші в 1 прим.

 3. Довідка про забезпечення робіт фінансування на 1 аркуші в 1 прим.

 4. Календарний план виконання робіт на 1 аркуші в 1 прим.

 5. Графік передавання Замовником устаткування і матеріалів на 1 аркуші в 1 прим.

Замовник __________________ Р.В. Собідко

(підпис)

Генпідрядчик _________________ Л.Є. Бабчук

(підпис)
ДОГОВІР
купівлі-продажу


Дата м.Київ №2


Додаток 9

Продавець ___________________________________________________________________________

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі ___________________, діючого на підставі___________________________, з однієї сторони, та(посада та ПІБ) (статуту, довіреності, положення)

Покупець ____________________________________________________________________________

в особі ___________________, діючого на підставі _________________ з другої сторони,

уклали цей Договір про наступне:


 1. Предмет договору.
  1. Продавець зобов’язується передати належащий йому товар у власність Покупцеві, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити за нього на умовах Договору.


 1. Відомості про товар.
  1. Найменування_______________________________________.

  2. Кількість товару.

   1. Одиниця виміру кількості товару _________________.

   2. Загальна кількість товару ________________________.

  3. Асортимент _________________________________________.

  4. Якість товару, що передається Продавцем повинна відповідати___________ (сертифікат виготовлення/технічні умови/зразок).

Підтвердженням якості товару, є ______________________.

2.5 Гарантійний строк експлуатації (придатності, зберігання) з моменту ___виготовлення (отримання товару покупцем/ експлуатації) становить __________.

2.6Комплектність товару, що передається Покупцю_________________________, визначається за ___ (технічні умови та ін)


  1. Тара та пакування.

   1. Товар повинен бути затарений та упакований Продавцем, таким чином, щоб виключити псування або знищення його, на період від передачі до прийняття товару Покупцем.
 1. Порядок передачі товару
  1. Продавець зобов’язаний:

- передати товар Покупцю у повному обсязі протягом ___ днів з моменту __ оплати (укладання договору _______________________________________(місце передачи товару).

- забезпечити покупця такими документами щодо товару _______________________________________________.  1. Перехід права власності відбувається в момент передачі товару /оплати /, що оформляється видатковою накладною /актом прийому-здачі/.
 1. Ціна та умови оплати.

  1. Ціна за одиницю товару______________________.

  2. Загальна ціна товару, що продається за цим Договором _______________________, у тому числі ПДВ.

  3. Попередня оплата в розмірі ____ % від ціни договору має бути перерахована Продавцю протягом _______ з моменту ____________. Остаточний термін оплати складає _____ з моменту __________.

  4. Покупець здійснює оплату на умовах_____________________________________________________.
 1. Права та обов’язки сторін.
  1. Обов’язки Продавця:

   1. Передати Покупцеві товар, визначений цим Договором.

   2. Попередити Покупця про всі права третіх осіб на товар, що продається.

   3. Зберігати товар, якщо право власності переходить до Покупця раніше від передання товару.

   4. Замінити товар неналежної якості, протягом _____ днів з моменту отримання обґрунтованої претензії від Покупця, або повернути вартість товару неналежної якості, згідно з цінами зазначеними в п. 4.1. Договора.

  2. Обов'язки Покупця:

   1. Прийняти товар, крім випадків, коли він має право вимагати заміни товару або право відмови від договору.

   2. Оплатити товар згідно з умовами визначеними в п.4 Договору.

  3. Права Продавця:

   1. Вимагати від Покупця прийняття товару, що відповідає умовам визначеним в п. 2 Договора.

  4. Права Покупця:

   1. Вимагати від Продавця передачі товару, що відповідає умовам визначеним в п. 2 Договора.

   2. Вимагати від Продавця виконання інших зобов’язань згідно з Договором.

 1. Відповідальність сторін.  1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

  2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

  3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше ___ календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.

  4. Якщо якість виробу не відповідає умовам зазначеним в п. ___ Продавець сплачує Покупцю штраф у розмірі _____ % від вартості неякісного товару, а також безоплатно усуває недоліки в ____ денний строк з моменту отримання обгрунтованої претензії від Покупця.

  5. За порушення строків передачі товару Продавець сплачує штраф у розмірі ___ грн. за кожен день прострочення передачі.

  6. За необґрунтовану відмову від розрахунку за товар Покупець виплачує пеню у розмірі ___ % від суми відмови (але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення), за кожний день прострочення.

  7. За односторінню необгрунтовану відмову від виконання своїх зобов’язань, що випливають з цього Договору, винна Сторона несе відповідальність у вигляді штрафу в розмірі ____ % від ціни товара зазначеной в п.4.2. цього Договору.
 1. Строк дії Договору та інші положення.
  1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.

  2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

  3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України.

  4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

  5. Продавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

  6. Покупець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

  7. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.

  8. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного законодавства.

  9. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Продавець

Покупець

Назва_______________________________

Юридична адреса__________________________

Розрахунковий рахунок _______ в

МФО______________

Поштова адреса__________________________

Телефон___________________


Назва_____________________________

Юридична адреса__________________________

Розрахунковий рахунок _______ в

МФО______________

Поштова адреса_________________________

Телефон___________________

Додаток 10

ДОГОВІР
оренди будинку‚ споруди


Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка