Спеціальні системи документуванняСторінка9/9
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.05 Mb.
ТипРозрахунок
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Розписка

Я, завідувач сектору нарахувань банку “Прогрес” Стоянов Олег Анатолійович, одержав від заступника директора з господарських питань Калюжного Федора Яковича 10 (десять) ПК “Intel–4” (нові, запаковані) для роботи.Підстава: наказ директора банку № 21 від 18.07.2006.

25.07.2006

Додаток 20

Розписка

Я, Хомюк Володимир Іванович, одержав від інспектора відділу кадрів Київського виробничого об’єднання «Богатир» Глови Лідії Миколаївни свою трудову книжку, яку зобов’язуюся повернути до 24 квітня 2013 року.

21 квітня 2013 р.           

Трудову книжку Романова В.І. видано 21 квітня 2013 р.

Інспектор ВК                        Л.М. Глова

21.04.2013Додаток 21

ЗАТ «ІНФОРМАТИК»ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

П.Ж. Кук


12.05.2012р.

АКТ

10 травня 2012р. м.Київ №3

Про перевірку збереження документів

Підстава: наказ директора від 01.11.99 № 12 «Про заходи по забезпеченню збереження документів»

Складено комісією:

Голова - заступник директора по персоналу Петров А.П.

Члени комісії: 1. Заступник головного бухгалтера

СидороваЖ.С.

2. Начальник відділу кадрів Вакарчук О.В.

3. Менеджер Романова Д.Р.

Присутні: завідувачка канцелярією Кузнецова І.К.

У період з 10.05.12 по 11.05.12 комісія проводила перевірку організації і умов зберігання управлінських документів.

В ході перевірки встановлено:

1. Документи зберігаються в структурних підрозділах.

2. Справи формуються не відповідно до номенклатури справ.

3. Відмічений випадок втрати документа (лист ЗАТ «Схід» від 15.03.97 № 123).

Комісія рекомендує:

1. Встановити порядок централізованого зберігання документів в канцелярії.

2. Виділити і обладнати спеціальне приміщення для архіву.

Складений в 2 примірниках:1-й примірник – до справи;

2-й примірник - Київський міський архів;

Голова А.П. Петров

Члени комісії Ж.С. Сидорова

(підпис) О.В. Вакарчук

(підпис) Д.Р РомановаДодаток 22

АТ «ДОЛИНА»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

(підпис) О.О.Петрова

12.03.13


НАКЛАДНА №10

10.03.13р. Київ

Від кого: АТ «Долина» директор Ващук Р.Д.

Кому: ПП «Аміго» директор Скрут Р.З.

Підстава: наказ директора ПП «Аміго» від 07.03.13 р. №9 «Про закупку морепродуктів»


Порядковий номер

Назва

товару


Одиниця виміру

Кількість

Ціна

Сума

Грн

1

Креветки

уп.

20

20

400

грн.

2

Філе лосося

кг.

25

30

750

грн.

3

Лобстер

шт.

10

40

400

грн


Відправник Одержувач

__________ __________


Директор (підпис) Р.Д. Ващук

Головний бухгалтер (підпис) З.А.ГловаДодаток 23

До ________________________

(назва установи,що надає)

від _________________________

(ПІП)

Табельний №_________________Місячний заробіток____________

Домашня адреса_______________

Паспорт серія ________№________

виданий______________________

ЗАЯВА-ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Прошу надати мені позику в розмірі грн. з виплатою протягом

місяців. Цю суму зобов'язуюсь повернути однаковими частинами з кожної зарплати особисто або ________________

Позикова сума потрібна для __________________________.

У випадку несплати боргу (частини чи повністю) у визначений термін правління _______________має право стягнути з мене всю прострочену суму й пеню по день виплати.Спеціальні системи документування 1

1

11.Звернення громадян 7

2. Документи з господарсько-договірної діяльності 14

3. Документи з господарсько-претензійної діяльності 18

4. Обліково-фінансові документи 20

5. Документація з кадрово-контрактних питань 25

6. Документація пенсійного забезпечення 27

Додатки 32

________________________ 66

Постачальник відвантажує 67

споживачеві продукцію 67

Першого сорту — 50% 67

Другого сорту — 50% 67

Третього сорту — із специфікації вилучити. 67

Постачальник відвантажує 67

споживачеві продукцію 67

Першого сорту — 30% 67

Другого сорту — 40% 67

Третього сорту — 30% 67

1.Термін постачання 68

Постачальник відвантажує 68

продукцію Покупцеві 68

щоквартально однаковими 68

партіями. 68

2.Умови розрахунку 68

Розрахунок між Сторонами 68

провадиться депонуванням 68

Покупцем суми акредитиву 68

на розрахунковий рахунок. 68

Постачальник 68

К.Х.Ткачук 68

Печатка 68

27 липня 2012 68

КОМЕРЦІЙНИЙ АКТ №89 68

На відправлення вантажної швидкості за накладною №456 від 09 квітня 2012 р. 69

Ст. відправлення Єлець Південно-Східної 69

Ст. призначення Київ-Одеса Південно-Західної залізниці. 69

Відправник Єлецький механічний завод 69

Одержувач Київський завод "Механік « 69

ПОЗОВНА ЗАЯВА 72

про усунення недоліків товару та відшкодування моральної шкоди 72

1.Паспорт 73

2.Гарантійний талон 73

3.Товарний чек магазину 73

4.Копія позовної заяви на ___ арк. 73

Підпис 73

АТ «ДОЛИНА» 82

ЗАТВЕРДЖУЮ 82

Директор 82

(підпис) О.О.Петрова 82

12.03.13 82

НАКЛАДНА №10 82

10.03.13р. Київ 82

Від кого: АТ «Долина» директор Ващук Р.Д. 82

Кому: ПП «Аміго» директор Скрут Р.З. 82

Підстава: наказ директора ПП «Аміго» від 07.03.13 р. №9 «Про закупку морепродуктів» 82

Порядковий номер 82

Назва 82

товару 82

Одиниця виміру 82

Кількість 82

Ціна 82

Сума 82


Грн 82

1 82


Креветки 82

уп. 82


20 82

20 82


400 82

грн. 82


2 82

Філе лосося 82

кг. 82

25 82


30 82

750 82


грн. 82

3 82


Лобстер 82

шт. 82


10 82

40 82


400 82

грн 82


Відправник Одержувач 82

__________ __________ 82

Директор (підпис) Р.Д. Ващук 82

Головний бухгалтер (підпис) З.А.Глова 82

ЗАЯВА-ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 83

Список використаної літератури: 108Голова (підпис)

Секретар (підпис)
Додаток 24

ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
(СТРОКОВИЙ ТРУДОВИЙ ДОГОВІР)

«___» ____________20__ року м.Київ №12

_____________________(Назва підприємства), в особі ___________(посада, ПІП)________ ____________________________, який діє на підставі __________________________, який іменується надалі Роботодавець, з одного боку, та громадянин(ка) __________________________(прізвище, ім'я, по-батькові)____________________________, який(а) іменується надалі Працівник, з другого боку, уклали цей договір про наступне:
Працівник приймається (наймається) на роботу до
__________________(найменування структурного підрозділу підприємства)____________________ на посаду _______________________(повне найменування посади)__________________

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є строковим трудовим договором. На підставі цього договору виникають трудові стосунки між працівником і підприємством, які з боку останнього реалізуються Роботодавцем.


1.2. Терміном "Сторони" в цьому договорі позначаються Роботодавець і Працівник.

2. Обов'язки сторін

2.1. За цим трудовим договором Працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим договором, а Роботодавець зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбаченні законодавством, колективним договором та угодою сторін.


2.2. Працівник зобов'язується:
2.2.1. виконувати роботу, передбачену трудовим договором, завданнями роботодавця та посадовою інструкцією;
2.2.2. своєю працею сприяти збільшенню прибутку Роботодавця;
2.2.3. виконувати вимоги техніки безпеки праці, правила протипожежної та санітарно-протиепідеміологічної безпеки;
2.2.4. нести повну матеріальну відповідальність за надані йому матеріально-технічні цінності на умовах, передбачених чинним законодавством України;
2.2.5. не розголошувати конфіденційну інформацію, а також відомості, що становлять комерційну таємницю підприємства та несе встановлену чинним законодавством України відповідальність за її розголошення.
2.3. Якщо Працівником під час дії цього договору будуть провадитись якісь наукові розробки, розроблятися комп'ютерні програми (операційна система, прикладна програма, база даних) або формуватися бази даних клієнтів (на будь-яких носіях інформації), то авторські майнові права та виключне право на використання таких творів (зокрема право на їх використання на території України та за її межами) протягом терміну охорони прав власності всіма можливими способами, а також в інший спосіб, що стане відомим у майбутньому відповідно до статті 16 Закону України "Про авторське право і суміжні права", належить Роботодавцю.
Розмір і порядок виплати винагороди за розробку і використання авторських творів, які розробляються за додатковою угодою між Роботодавцем та Працівником, та особливості передачі прав на такі твори, встановлюється цим договором та авторським договором з Працівником (автором).

3. Робочий час

3.1. Працівник зобов'язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку.

3.2. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота, ненормований робочий день тощо): ____________________________-

4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

4.1. За виконання обов'язків, передбачених цим договором, працівнику встановлюється: посадовий оклад (тарифна ставка) у розмірі _________________________ на місяць, або у розмірі _________________________за 1 годину роботи.


4.2. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю: основна ______________ днів, додаткова _____________ днів.
4.3. Працівнику можуть встановлюватися надбавки та інші заохочення за інтенсивність і високу якість роботи та інші показники діяльності відповідно до Положення про матеріальне стимулювання працівників підприємства.
Надбавки та інші заохочення встановлюються наказом директора підприємства.

5. Відповідальність сторін, розв'язання спорів

5.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та цього договору.


5.2. Працівник не несе відповідальності за неналежне виконання договору, якщо це сталось внаслідок невиконання Роботодавцем своїх обов'язків за договором.
5.3. Працівник відшкодовує збитки, завдані ним підприємству, у розмірах і порядку, встановлених законодавством України про працю.
5.4. Суперечності між сторонами розв'язуються у порядку, встановленому законодавством України.

6. Зміни, припинення та розірвання договору

6.1. Зміни та доповнення до цього договору приймаються підписанням сторонами додаткових угод.


6.2. Дія договору припиняється:
6.2.1. після закінчення терміну його дії;
6.2.2. за угодою сторін;
6.2.3. з інших підстав, передбачених Кодексом законів про працю, крім тих, що не застосовуються відповідно до цього договору.
6.3. Працівника може бути звільнено з посади, а цей договір розірвано з ініціативи Роботодавця до закінчення терміну його дії з підстав, передбачених Кодексом законів про працю.
6.4. Додаткові умови розірвання цього договору, не передбачені чинним законодавством України:
6.4.1. у випадку надходження скарг від клієнтів;
6.4.2. у випадку неякісного виконання доручених завдань;
6.4.3. у випадку скоєння дій, які дискредитують Роботодавця.
6.5. Працівник може за своєю ініціативою розірвати договір до закінчення терміну його дії з підстав, передбачених Кодексом законів про працю.

7. Строк дії договору та інші умови

7.1. Цей договір діє з "____" ____________ 200 __ р. до "___" ____________ 200 __ р.


За місяць до закінчення терміну дії договору він може бути продовжений або укладений на новий термін.
Дію договору продовжено з "____" _______________ 200 __ р. до
"____" _______________ 200 __ р.
Дію договору продовжено з "____" _______________ 200 __ р. до
"____" _______________ 200 __ р.
7.2. Трудова книжка працівника зберігається і ведеться на підприємстві.
7.3. Сторони зобов'язуються дотримуватись конфіденційності щодо умов цього договору.
7.4. У частині не передбаченій цим договором, сторони керуються законодавчими актами, що поширюються на підприємство, Статутом підприємства та іншими документами обов'язковими для сторін.

8. Адреси і реквізити сторін

8.1. Відомості про роботодавця:

Назва підприємства_______________________

Адреса: ____________________________________________________________

Код ЄДРПОУ _________________________

Розрахунковий рахунок № ________________________ у _____________________________

МФО ___________

8.2. Відомості про працівника:

____________________________________________

Адреса: __________________________________________

Контактний телефон: _______________

Службовий телефон: _______________

Паспорт: серія ___ № ___________, виданий ____________________________________________

«__» ________________ ______р.

Ідентифікаційний код ___________________

Роботодавець Працівник

Директор


______________/ /_________________/

Додаток 25

ТРУДОВИЙ КОНТРАКТ

"____ " ______20___ р. м.Київ №2


_______________________________________ (далі - Орган управління майном)в особі ____________________________, з одного боку, та громадянин ___________________

з другого боку, уклали цей контракт про таке:

_____________________________- наймається (призначається) на посаду

директора ______________________________ на термін з_______ по__________


1. Загальні положення

1. За цим контрактом Директор зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна, а Орган управління майном зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Директора.

2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Директором підприємства та Органом управління майном цього підприємства.

3. Директор, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними документами.

4. Директор діє на засадах єдиноначальності.

5. Директор підзвітний Органу управління майном у межах, встановлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.


2. Права та обов'язки сторін

2.1 Директор здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

2.2 Директор зобов'язується забезпечити виконання показників ефективності використання комунального майна і прибутку згідно з додатком до контракту.

2.3 Директор щорічно подає Органу управління майном, з яким укладено цей контракт, звіт про результати виконання показників, передбачених контрактом за встановленою формою.

2.4 Орган управління майном має право вимагати від Директора достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном.

2.5 Орган управління майном:

Інформує про галузеву науково-технічну політику;

Інформує про державні потреби в продукції підприємства;

надає інформацію на запит Директора;

звільняє Директора у разі закінчення контракту, достроково за вимогою Директора, а також у випадку порушень законодавства та умов контракту;

організує фінансовий контроль за діяльністю підприємства;

здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна.

2.6 Директору належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та цим контрактом.

2.7 Директор має право:

діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

укладати господарські та інші угоди;

видавати доручення;

відкривати рахунки в банках;

користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

вирішувати інші питання, віднесені законодавством, Органом управління майном, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Директора.

2.8 Орган управління майном делегує Директору такі повноваження :

2.9 Директор укладає трудові договори з працівниками підприємств

відповідно до чинного законодавства.

Директор зобов'язаний вжити заходів до створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

2.10Під час укладення трудових договорів з працівниками підприємства, визначення та забезпечення умов їх праці та відпочинку Директор керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною та галузевими угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

У разі делегування Директору повноважень щодо проведення колективних переговорів і укладення колективного договору він повинен забезпечити проведення колективних переговорів щодо укладення колективного договору у порядку, передбаченому Законом України "Про колективні договори і угоди".
3. Умови матеріального забезпечення Директора

3.1 За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом. Директорові нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством в результаті його господарської діяльності, виходячи з установлених Директору:

а) посадового окладу в розмірі ____ гривень

б) премії в розмірі __________ відсотків нарахованої заробітної

плати за посадовим окладом.

Орган управління майном може делегувати свої повноваження Директору, якщо це передбачено актами законодавства. Передача повноважень може здійснюватись шляхом укладання додаткової угоди до контракту.

У разі допущення на підприємстві нещасного випадку із смертельним

наслідком з вини підприємства премія Директорові не нараховується.

Премія не нараховується також у разі, коли підприємство не отримує прибутку

3.2 Крім того, Директорові можуть виплачуватися:

винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві положення;

винагорода за вислугу років відповідно до діючого на підприємстві положення;

винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі завдання оформлялися за додатковою угодою до контракту, в розмірах, визначених додатковими угодами;

3.3 Директорові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю

______ календарних днів.

Оплата відпустки провадиться виходячи з його середньоденного заробітку, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки Директорові надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку.

Директор визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та закінчення, поділу її на частини тощо) за погодженням з Органом управління майном.

3.4 У разі виходу Директора на пенсію йому виплачується грошова

допомога у розмірі ________________________________гривень.

(не більше п'яти посадових окладів)


4. Відповідальність сторін. Вирішення спорів
4.1 У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

4.2 Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством


5. Внесення змін і доповнень до контракту та його припинення

5.1 Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється

шляхом підписання додаткових угод.

5.2 Цей контракт припиняється:

а) після закінчення терміну дії контракту;

б) за згодою сторін;

в) до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених

пунктами 26 і 27 цього контракту;

г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

5.3 Директор може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном, у тому числі за пропозицією місцевого органу державної виконавчої влади, до закінчення терміну його дії:

а) у разі систематичного невиконання Директором без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом;

б) у разі одноразового грубого порушення Директором законодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесені збитки, виплачено штрафи тощо);

в) у разі невиконання підприємством зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, а також невиконання підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

г) у разі непогодження з органами, уповноваженими управляти

відповідним майном, кошторисів доходів і видатків підприємств;

д) у разі несплати реструктурованої податкової заборгованості

протягом трьох місяців при наявності вини Директора;

е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

5.4 Директор може за своєю ініціативою розірвати контракт до

закінчення терміну його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Органом управління майном своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Директора, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності

підприємства;

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом, та з інших поважних причин.

5.5 У разі дострокового припинення контракту, з незалежних від Директора причин, встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації: _______________________________________

5.6 За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за угодою Сторін продовжений або укладений на новий чи інший термін.

5.7 Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Директора з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.


6. Термін дії та інші умови контракту

6.1 Цей контракт діє з "___"________200_ р. до "___" __________200_ р.

6.2 Особливі умови (в тому числі конфіденційності):

7. Адреси сторін та інші відомості

7.1 Відомості про підприємство:

Повна назва ________________________________

Адреса _____________________________________

Розрахунковий рахунок № ____________________


7.2 Відомості про Орган управління майном:

Повна назва _______________________________

Адреса ____________________________________

Посада, прізвище, ім'я, по батькові Директора Органу управління

майном________________________________________________________

Службовий телефон Директора Органу управління майном

____________________________________________________

7.3 Відомості про Директора:

Домашня адреса ___________________________

Домашній телефон__________________________

Службовий телефон_________________________

Паспорт ___________ серія ______________ №

виданий "__ "__________ р. ________________

(назва органу, що видав паспорт)


Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у

кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.


Додаток 26

ФІРМА «ДІАМАНТ»


ТРУДОВА УГОДА
17 червня 2010 р. Київ №79
Фірма «Діамант» в особі генерального директора Шатунова Ігоря Миколайовича, що діє на підставі статуту фірми і далі називатиметься «ЗАМОВНИК» з однієї сторони, та гр.. Мінько Василь Анатолійович, паспорт серії СК, № 6124376, виданий ВВС Харківського РВК м. Одеси 26.06.82, що лишається у місті Рівному на вул.. Золотарській, 25, який далі називатиметься «ВИКОНАВЕЦЬ», з іншої сторони, уклали цю угоду про таке:


 1. Предмет угоди

  1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання виконати такі роботи: виготовити художником-оформлювачем рекламних зовнішніх плакатів для фірми «Діамант» за адресою : м. Київ, вул.. Оральська, 17 до 2 липня 2010 р.

  2. Замовник забезпечує Виконавця всі необхідним для виконання роботи, передбаченої цією угодою.

  3. На період виконання робіт Замовник забезпечує виконавця житлом.
 1. Розмір і порядок оплати

  1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві 2800 (дві тисячі вісімсот) гривень

  2. Оплата здійснюється не пізніше ніж 27 червня 2010 р. а в разі дострокового виконання робіт-наступного дня після прийняття роботи, що фіксується в акті приймання робіт.

 2. Відповідальність сторін

  1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов’язань згідно з чинним законодавством.
 1. Дострокове розірвання угоди

  1. У разі порушення однієї зі сторін зобов’язань за цією угодою інша сторона має право розірвати її в односторонньому порядку, попередивши про це другу сторону за 3 (три) дні.


РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
Фірма «Діамант» Мінько Василь Анатолійович

252970, Київ-970 паспорт СК, №215487

Вул.. Аральська, 17 прописаний за адресою

Розрахунковий рахунок м. Рівне, вул.. Золотарська,25

№001254785 (підпис)

В Міському відділені ПІБ

М. Києва, МФО 215487

Генеральний директор (підпис) І.Ю. ШаповалДодаток 27

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

Управлінню Пенсійного фонду України
___________________________ району 

ЗАЯВА
про призначення/перерахунок пенсії


Гр. ______________________________________________________

Дата народження ________________ тел. _____________________

Адреса:

Місце реєстрації
Місце проживання
Паспорт:

серія

Номер

ким виданий

дата видачі

Ідентифікаційний номер (за наявності) _____________________

Прошу пенсію: призначити, перерахувати, поновити, відстрочити час її призначення, перевести з одного виду на інший (непотрібне закреслити)Вид пенсії
Кількість утриманців
Пенсія на іншій підставі

Не призначалось/призначалось

На сьогодні

Працюю/не працюю

(непотрібне закреслити)

Пенсію прошу виплачувати:Поштою

№ рахунка _________________

При призначенні пенсії прошу виключити із підрахунку заробітної плати період з _____ до __________ або провести це автоматизованим способом (непотрібне закреслити). Мені відомо, що відповідно до діючого законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримати лише одну за його вибором. Про прийняття на роботу, звільнення з роботи, зміни в складі сім'ї, зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов'язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.
"__" ________ 20__ року Підпис заявника __________
Паспортні дані, ідентифікаційний номер (за наявності) і подані документи звірені. 


Додаток 28

Головне управління Пенсійного фонду України

в Запорізькій області


ЗАЯВА

про призначення / перерахунок пенсії

Гр._______Іванов Іван Іванович___________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Дата народження __01.02.1957___________ тел. ____000-00-00_________________

Адреса:


Зареєстрований (а) за паспортом

м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170, кв. 24

Фактично проживає

м. Запоріжжя, пр. Леніна, 170, кв. 24

Паспорт:


серія

номер

ким виданий

дата видачі

АА

172854

Заводським РВ УМВС в Запорізькій області

12.04.1996 р.

Ідентифікаційний код _____9999999999_________________________________________

Згідно Закону України “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” визнаний

Інвалідом війни ____ групи, учасником війни, учасником бойових дій, членом сім’ї загиблого (непотрібне закреслити). Посвідчення серія ___Б_______ № ____11111___________ дата видачі __28.05.1996________________

Прошу призначити, перерахувати, поновити пенсію: за вислугу років, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, перевести з одного виду на інший (непотрібне закреслити)

Пенсія з інших підстав чи відомств призначалась / не призначаласьВид пенсії

за вислугу років

Кількість утриманців

Один

У теперішній час

працюю

не працюю

(непотрібне закреслити)

Пенсію прошу виплачувати

№ рахунка ____45621_______ в ___Київському відділені № 7717________________

(назва відділення Ощадбанку)

Мені відомо, що відповідно до діючого законодавства громадянин, який має право на різні види пенсій, може отримувати лише одну за його вибором. Про зміну місця проживання, виїзд за кордон на постійне місце проживання та інші обставини, що можуть вплинути на моє пенсійне забезпечення, зобов’язуюсь своєчасно повідомити органи, що призначають та виплачують пенсію.

“____” ________________ 20__ року Підпис заявника _________________

Паспортні дані, ідентифікаційний код і подані документи звірені

М.П. Головний спеціаліст ________________________________

Начальник управління ______________________________Список використаної літератури:


 1. Блощинська В.А. Сучасне діловодство: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 320с.

 2. Глущик С.В. та ін. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник для вищ. та серед, спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.B. Дияк, С.В. Шевчук. - 3-тє вид., переробл. і допов. - К.: А.С.К., 2001. - 400 с.

 3. Головач А.С. Зразки оформлення документів. – Донецьк: Сталкер, 1997.

 4. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – 5-е вид. – К.: Либідь, 2006.

 5. Комова М.В. Складання ділових документів: Навч. посібник / Національний університет «Львівська політехніка», Інститут гуманітарних і соціальних наук. - Львів, 2007. - 176 с.

 6. Кушнаренко Н.М., Удалова В.К. Наукова обробка документів: Підручник. - К.: Вікар, 2003. - 328 с.

 7. Молдаванов М.І., Сидорова Г.М. Сучасний діловий документ. Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.:

 8. Техніка, 2000.

 9. Палеха Ю. Кадрове діловодство: Навчальний посібник

 10. (зі зразками сучасних ділових паперів). - 5-те вид., доп. - К.: Ліра-К. - 2009. - 476 с.

 11. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навчальний посібник/Уклад.Л.І.Скібіцька – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 224 с.

 12. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища школа, 1997.

Для нотаток

­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________


Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка