Специфіка контролю на уроках художньої культуриСкачати 206.97 Kb.
Дата конвертації29.05.2018
Розмір206.97 Kb.
Специфіка контролю на уроках художньої культури

При розгляді даного питання, я постараюся дати оцінку доцільності використання певних форм контрольних заходів на уроках художньої культури і визначити, яка саме діяльність ховається за тією чи іншою назвою форми контролю знань, умінь і навичок учнів. Слід зазначити, що здійснення поточного та підсумкового контролю на уроках ХК тісно пов'язано зі специфікою предмета, творчим характером його освоєння, що передбачає доповнення традиційних форм і способів контролю специфічними.

Контроль на уроках МХК пов'язаний як з оцінкою фактологічного матеріалу, так і з творчою діяльністю учня. Засвоєння пропонованого матеріалу для дитини неможливо без емоційного та чуттєвого сприйняття. Тільки те, що зворушило душу і серце, стає важливим, підвищує мотивацію і інтерес до предмету. У зв'язку з цим виникає суперечність: вчитель прагне викликати емоційний відгук в учнів, але йому необхідно в той же час оцінити їх знання. Методи опитування учнів різноманітні, але в методичній літературі зустрічаються в основному матеріали щодо конкретного наповнення тестів або запитальників. Інтерес представляє не наповнення перевірочної роботи, а її форма, причому з урахуванням психологічних можливостей учнів.

Предмет ХК є комплексним, інтеграційним, тому система перевірки знань ввібрала в себе різні методи контролю і самоконтролю, які зустрічаються в практиці школи. Розглянемо їх.Тестові завдання дозволяють діагностувати рівень засвоєння знань і ступінь їх усвідомленості. Крім цього тести сприяють накопиченню нової інформації, формують інтелектуальні вміння та систематизують знання. Тут учням пропонується кілька, зазвичай 2-3, варіанти відповідей на питання, з яких треба вибрати правильний. Ця форма контролю теж має свої переваги, невипадково це одна з найбільш поширених форм контролю у всій системі освіти. Учні не втрачають часу на формулювання відповідей та їх запис, що дозволяє охопити більшу кількість матеріалу за той же час. Незважаючи на всі очевидні переваги, тестові завдання мають ряд недоліків. Головний із них - це труднощі формулювання варіантів відповідей на питання при їх складанні. Якщо відповіді підібрані вчителем без достатнього логічного обгрунтування, більшість учнів дуже легко обирають потрібну відповідь, виходячи не з наявних у них знань, а тільки лише з найпростіших логічних умовиводів і життєвого досвіду. Тому вчителю буває важко або навіть неможливо скласти вдалий тест без теоретичної підготовки. Розглянувши роботи вчителів і методистів зі створення тестів, напрошується висновок, що ідеологія складання подібних завдань приблизно однакова у різних авторів: "на кожне питання наведено від двох до п'яти відповідей, серед яких один (рідше два) є правильними, а решта - неповні, неточні або неправильні, велика частина невірних відповідей - типові чи ймовірні помилки учнів". [№ 22, с.3] Проте, існують тестові завдання, що відрізняються від звичної схеми їх побудови, наприклад: скласти текст з фрагментів, розсудити спір на уроці ХК. Останнє завдання мені здалося найбільш цікавим, тому що учень, простежуючи доводи різних учнів у спорі і намагаючись з'ясувати, хто правий, а хто помиляється, сам проводить схожі міркування. Складність полягає в тому, що аргументи обох сторін достатньо правдоподібні: тут теж простежується загальна ідея складання тестів, отже знайти помилку в міркуваннях часом буває дуже нелегко.

Однак слід зазначити, що тестові завдання дають можливість перевірити обмежену область знань і вмінь учнів, залишаючи осторонь практичну діяльність. За результатами виконання тестів вчитель не може перевірити вміння учнів застосовувати отримані знання, наприклад, при аналізі художнього твору, а як і здібності побудови логічно пов'язаного відповіді в усній формі.

Завдання з вибором відповіді доцільно застосовувати в тих випадках, коли ця форма контролю знань має переваги перед іншими, наприклад, вони особливо зручні з застосуванням різного типу контролюючих машин і комп'ютерів. Автори тестових розробок сходяться на думці, що тести не можуть замінити інших форм контролю, проте що вони відкривають багато нових можливостей перед вчителем, який проводить у класі контрольний урок, тому що знімають труднощі, характерні для усних і письмових відповідей учнів на поставлене питання. Відзначається один з основних недоліків цього методу: тестовий контроль не перевіряє вміння учнів будувати відповідь, грамотно і логічно висловлювати свої думки, міркувати й обгрунтовувати свої судження, проявляти творчий підхід. У зв'язку з цим багато авторів пропонують після проведення тестового контролю перевіряти, наскільки правильно учні можуть усно обгрунтувати відповіді, які вони дали в тестових завданнях, причому на це повинен відводитися ще один контрольний урок. [№ 22] Я не згодна з таким рішенням проблеми, тому що при цьому втрачається основна перевага такої форми контролю: можливість перевірити великий обсяг знань за невеликий проміжок часу. По-моєму, вирішення цієї проблеми може бути тільки одне: поєднання тестових завдань з іншими формами контролю, які зможуть перевірити області, недоступні тестів, не дублюючи їх результати.

При всій заданості форми тестів їх складання передбачає врахування специфіки предмета: не рекомендується давати тести на репродуктивне відтворення інформації, слід обмежити тести, спрямовані на перерахування дат життя, імен творців мистецтва, назви творів.Залік - одна з форм узагальнюючого підсумкового повторення. Мета - систематизувати пройдений матеріал, створити в учнів цілісне уявлення про будь-яке блоці досліджуваного матеріалу. Це одна з основних форм контролю в старших класах. Його перевага полягає в тому, що він передбачає комплексну перевірку всіх знань і вмінь учнів, показує реальний потенціал учнів, сприяє самопроверке знань, привчає до самостійної роботи, підвищує відповідальність школярів за процес навчання. Усна бесіда з учителем, що дозволяє проконтролювати сформованість світогляду, прогалини в знаннях, розглянути незрозумілі місця в курсі, відрізняє залік від інших форм контролю. Це найбільш індивідуалізована форма. Підготовка до заліку прищеплює досвід самостійної дослідницької роботи як з різноманітними джерелами інформації, так і з реальними об'єктами культурної спадщини. Порядок проведення заліку може бути різний. В основному це пояснюється прагненням вчителів укластися у відведений для контролю урок або два. Залік - це єдина форма контролю, де відбувається безпосередня перевірка знань і вмінь учнів учителем, йде об'єктивне оцінювання результатів у поєднанні з індивідуальним підходом до кожного учня. Тому, на мою думку, залік треба проводити в його традиційній формі, як бесіда вчителя і учня, але для ХК найбільш прийнятні ті, які використовують елемент гри. У методичній літературі склалися деякі принципи підготовки та проведення заліку по темі:

1. на залік відводиться не більше 2 уроків;

2. ідготовка до заліку ведеться завчасно, вчитель вже на початку вивчення теми повідомляє дату проведення заліку та перелік теоретичних питань, які будуть винесені на розгляд;

3. теоретичних питань має бути не більше 20;

4. беручи до уваги складність такої форми контролю рекомендується проведення заліків тільки в старших, 10-11 класах.

Співбесіда (індивідуальна та групова). Дає можливість індивідуальної роботи з учнями, сприяє виявленню ступеня їх особистісного росту і розвитку.Заповнення «Щоденника читача, глядача, слухача». Ця форма контролю розроблена спеціально для курсу ХК, але на практиці використовується порівняно рідко, оскільки передбачає досить копітку індивідуальну роботу. У «Щоденник» учні заносять свої враження, роздуми, коментарі з приводу книг, виставок, фільмів, музичних і кінотворів та ін. Записи ці мають достатньо особистий характер, обумовлений самою формою їх фіксації. Для вчителя це означає, що знайомитися зі змістом «Щоденника» треба дуже коректно, з дозволу його власника і не оцінювати традиційної оцінкою. В іншому випадку педагог ризикує відвернути школярів від спроби щирої рефлексії власних вражень, що призведе до формалізації роботи і не дасть жодних результатів.

Семінар дає можливість, спираючись на наявні в учнів знання, розширити і поглибити їх, формує вміння доводити, переконувати, відстоювати свою думку. У ході семінарського заняття відбувається узагальнення наявних знань і їх закріплення. Семінарські заняття передбачають вступне слово і висновок вчителя і колективне обговорення.

Реферат - найбільш складна форма письмової роботи, що поєднує в собі план і конспект. Вибір такої форми свідчить про знання літератури за конкретною темою, про власній думці учня, про навички аналізу та узагальнення вивченого матеріалу, вмінні правильно оформити роботу. Реферат може бути присвячений вузькій темі або оформлятися як залікова робота по всьому курсу ХК - на розсуд вчителя.

Портфоліо творчих робіт учня. Діяльність із створення портфоліо можна умовно розділити на три етапи. На першому головною метою стає освоєння різноманітних способів дії, що дозволяють проаналізувати та оцінити твори мистецтва з різних боків, з різних точок зору. На другому - учні намагаються самостійно знайти спосіб вирішення проблеми, показати своє бачення проблеми чи явища, розкрити свій внутрішній світ. До третього етапу вони вже готові самостійно формулювати проблеми і шукати їх рішення.

У рамках сучасного уроку ХК часто застосовуються діагностичні матеріали з використанням можливостей медіа-засобів (тести, контрольні запитання та завдання, що включають в себе репродукції творів мистецтва, фрагменти музичних творів). З метою контролю знань учнів, рівня засвоєння ними тем програми з'явилася можливість використовувати на підсумкових уроках по темі програмні системи контролю знань. Тести виконуються учнями та перевіряються вчителем досить швидко, що дуже істотно при обмеженій кількості годин на ХК в навчальному плані (1 година на тиждень у 9 класі, 0,5 години – у 10-11 класах).Презентації-діагностики служать для повторення, закріплення тем і контролю знань учнів, дозволяючи регулярно і оперативно контролювати знання по кожній з досліджуваних тем, використовувати можливості комп'ютерної техніки при перевірці тестів.

Далі хочеться зупинитися на спеціальних методах контролю знань, наведених у посібниках з проведення сучасного уроку ХК.

Серед найбільш популярних форм опитування (або завдань) - цифровий диктант, розшифровка прізвищ, логічні пари, завдання, ребуси, загадки, логічні завдання на відповідність і «вибір зайвого», теоретичні та логічні питання, а також творчі самостійні завдання.

Найпростішою і швидкою формою опитування є цифровий диктант або «Так» чи «Ні». Спираючись на двійковий код (відповіді «1» або «0», відповідно «згоден» або «не згоден»), вчитель готує низку тверджень, частина яких свідомо неправильна. За зовнішнім оформленням завдання очевидний зв'язок з інформатикою. Необхідно відразу регламентувати, за яку кількість неправильних відповідей яку оцінку отримує учень. Таку роботу можна провести дуже швидко і так само швидко її перевірити. При включенні цифрового диктанту у велику перевірочну роботу можна виставити за нього окрему оцінку. Тут же хотілося б зауважити, що іноді неправильні твердження, пропоновані вчителем, можуть викликати посмішку або сміх дітей, що теж корисно і для встановлення контакту з учнями, і для створення сприятливого клімату на уроках, і для засвоєння пройденого матеріалу. При такій реакції на твердження можна точно сказати, що тема (або хоча б це питання) засвоєна.

Такі завдання досить універсальні і можуть бути використані вчителями різних предметів.

При складанні ребусів і загадок у вчителя великі можливості для творчості, при цьому можна спиратися також на знання, отримані на інших уроках.

Наступна форма завдання - логічні пари. Дітям пропонується алгоритм рішення. Це дозволяє перевірити фактичні знання учнів, активізує їх розумові здібності, вибудовує внутрішні зв'язки і таким чином активізує процеси пам'яті. Дуже багато питань можна об'єднати в велику групу «Відповідності». Вони можуть принципово відрізнятися один від одного, але завжди засновані як на знаннях, так і на логічному мисленні. Найчастіше це співвідношення картин, авторів, характеристик, напрямів і пр. (Так само широко використовуються при вивченні інших шкільних предметів, наприклад іноземної мови.) Іноді учням пропонується не подвійна, а потрійна відповідність, причому це завдання може як включати, так і не включати візуальний ряд. Цікаво при цьому використовувати короткі характеристики картин чи творчості художників.

Ще один великий блок питань (універсальних з точки зору предмета) має загальну назву «Вибери зайве». Вчитель може сам задати критерій, за яким слід вибирати, а може запропонувати учням самостійно вибрати цей критерій, пояснити логіку своїх міркувань. Це дозволяє стимулювати не дуже успішних школярів висловлювати власні судження.Творчі роботи. Такий вид діяльності учнів складніше оцінити, але він дозволяє показати ті знання і вміння, які були придбані в курсі СХК, а також інших суміжних дисциплін. Творчі завдання найбільше відповідають завданням предмета МХК і придумуються (складаються) вчителем в рамках саме цієї навчальної дисципліни.

Робота може бути заснована на пошуку якихось ознак чи деталей на одній картині. Так, наприклад, по темі, пов'язаній з творчістю П.П. Рубенса, учням можна запропонувати пояснити, чому видана ним робота належить до стилю бароко. У темі «Модерн» можна також кожному учневі дати фотографію будівлі і отримати відповідь на аналогічне запитання (чому модерн); в мистецтві XVII століття (класицизм) важливо навчитися по картині знаходити ознаки цього стилю. На перший погляд, така робота - це ще одна форма контролю знань учня, але, якщо учень виконує його не формально, намагається знайти деталі, які можуть бути не відразу видно, можна сказати, що дитина стає активним глядачем, і знання, отримані на попередніх уроках, дають йому можливість аналізувати картину і робити правильні висновки.

Тут завдання вчителя зводиться до підбору репродукцій або фотографій. Значно цікавіше з точки зору методичної розробки опитування підібрати пари, які можна порівнювати.

Зовсім не обов'язково порівняння, наприклад, з тільки що пройденим імпресіонізмом. Є пари, складені з картин цілком різних періодів. Приклад: «Пейзаж з оливами» Ван Гога і «Оливи на кладовищі в Альбано» А. Іванова; «П'єро і Арлекін» П. Сезанна і «Жиль» А. Ватто і ін Перераховані вище завдання виконуються індивідуально або малими групами (залежить від кількості учнів та заготовленого роздаткового матеріалу).

Крім того, дуже важливо, щоб питання і завдання не були однотипними, що виключить автоматизм при їх виконанні. Зміна ритму і постійне очікування нового дозволяють вчителю зберігати інтерес у сильних учнів навіть при виконанні нескладних завдань.

Ігрові прийоми контролю знань з ХК

Виходячи з досвіду педагогів-практиків, слід зауважити, що перш ніж проводити поточний або підсумковий контроль, кожен вчитель повинен відповісти на питання: які саме знання та вміння учнів доцільно перевірити на даному етапі. Відповідь очевидна: необхідно перевіряти тільки ті знання і вміння учнів, які вивчалися ними у цій темі або протягом конкретного циклу засвоєння знань і які, отже, були сформульовані з метою вивчення теми або цього циклу знань. До такого висновку приходять всі вчителі та методисти, а, отже, є необхідність сформулювати цілі вивчення теми, що вказують ті знання і вміння учнів, якими вони повинні оволодіти на даному етапі навчання. Зазначені в цілях знання та вміння учнів мають, у свою чергу, відповідати встановленій освітній програмі по досліджуваному предмету.

Вивчаючи методичну літературу, вчителі-практики приходять до висновку, що перевірка знань учнів на уроках художньої культури вимагає нестандартних форм. По-перше, тому, що вивчення художньої культури передбачає звернення до всього світу художньої культури: до її морфології, тобто видів мистецтва (образотворче мистецтво, архітектура, художня фотографія, музика, література, хореографія, театр, кіномистецтво, естрадно-циркове мистецтво); до елементу системи ціннісних орієнтирів особистості школяра. І таке різноманіття досліджуваних питань вимагає нестандартних форм перевірки знань учнів. По-друге, предмет художня культура, на відміну від інших, носить ігровий характер, а це значить, що через гру в предметі учні отримують знання з нього. За допомогою інтерпретації відповідних знаків і символів, елементів умовності і метафоричності створюється ігровий характер ХК, який дозволяє урізноманітнити форми контролю знань учнів. По-третє, ХК оперує умовностями і символами досліджуваного матеріалу, інтерпретацією, то без асоціативного сприйняття тут не обійтися. Гра допоможе вчителю створити в учнів уявлення про те, що вони ніколи не бачили, викликати асоціації та зрозуміти навчальний матеріал. По-четверте, гра сприяє пробудженню інтересу учнів до світу художньої культури. Учні при вивченні ХК стають не тільки об'єктом, але і суб'єктом навчального пізнавального процесу. К. Д. Ушинський зазначав: "успішно можна вчитися, тільки якщо вчитися весело"

Гра як метод викладання МХК дозволяє вирішувати наступні дидактичні завдання:  • мотиваційні - до навчання в цілому і предмету зокрема,

  • пізнавальні - на основі ігрової інтриги,

  • розумові - розвиток інтелекту і уяви,

  • розвиваючі - на основі схильності дітей до гри взагалі,

  • виховні - змістом предмета і правила

Все це дозволяє інтегрувати емоційні і когнітивні аспекти як самого навчального матеріалу, так і навчального процесу навколо предмета. Ігрові форми перевірки знань цінні ще й тим, що стимулюють пізнавальний інтерес. Вони підтримують інтерес до предмета і сприяють активності учнів у його вивченні. Ігрові форми перевірки знань дозволяють учням розкрити здібності, можливості і таланти.

У цій частині нашої роботи ми зупинимося на розгляді реальних практичних розробок для контролю знань учнів, які цікаві їм по формі, являють собою повторення пройденого матеріалу і дають можливість його творчо переосмислити.

Перш хотілося б відзначити, що художня культура є предметом області «Мистецтво», тому необхідно оперувати в першу чергу образами, а не поняттями або словами. У зв'язку з цим учні повинні мати перед очима образ (картинку) навіть під час проведення контролю знань.

Кожен розділ програми "Художня культура" завершується узагальнюючим уроком. Ігрова форма його проведення дозволяє забезпечити максимальну активність учнів. Солодовников Ю.А. і Предтеченська Л.М. пропонують вікторини та турніри знавців ХК. На думку педагогів-практиків значною мірою представляє інтерес аукціон знань. Це одна з форм узагальнюючого повторення. Його можна використовувати як повторення однієї теми, але краще, якщо повторюється наскільки тем. Перед початком аукціону учасники повинні ознайомитися з правилами його проведення.

Правила проведення аукціону не нові. "Банкір" - вчитель дає кожній дитині кредит, який необхідно повернути і перебільшити в ході гри.

Це звичайно 500 шкільних одиниць. Предметом торгу є питання. Прикладом такого аукціону може послужити гра, присвячена італійському Відродженню.


I тур. "Один з трьох".

У цьому турі пропонуються нескладні запитання з трьома варіантами відповідей. Перш ніж поставити питання вчитель влаштовує торг. Найбільша ціна - 100 шкільних одиниць. Слід зауважити, що спочатку гри діти часто обережні і не такі активні як хотілося б.


1. Відродження:

-Культурно-історична епоха, яка змінила середньовіччя, головною ознакою якої є розквіт культури, переворот в культурі, відновлення античності.

-Епоха в історії Західної Європи між стародавнім світом і новим часом більше 1000 років: від падіння Римської імперії до відкриття Америки Колумбом.

-Це епоха існування і розвитку культури Стародавньої Греції та Стародавнього Риму.

2. Гуманізм:

-Людське суспільство, культура людини.

-Світогляд, засноване на принципах рівності, справедливості, людяності відносин між людьми, перейнятий любов'ю до людей, повагою до людської гідності, турботою про благо людей.

-Вид музичного мистецтва, призначений для виконання в невеликих приміщеннях або для домашнього музикування (для невеликої аудиторії, де між музикантами та слухачами встановлюється дуже тісна взаємодія).

3. Композиція:

-Спосіб побудова художнього твору (музичного, літературного, живописного).

-Великий світлий зал, який був місцем багатолюдних зборів князя з дружиною і пишних бенкетів.

-Культова споруда в католицькому зодчестві, призначене для молитов однієї родини.

4. Палаццо:

-Споруди, складені з декількох вертикальних кам'яних блоків, перекритих кам'яними плитами.

-Зображення, висічене, вибите або подряпано на камені.

-Міський світський палац - особняк в Італії; як новий тип будинку склався в епоху Відродження з зростанням міської буржуазії.

5. Сфумато:

-Гіпсова штукатурка, оброблювана іноді у вигляді різьблення або штучного мармуру.

-Мальовничий прийом, головною особливістю якого є гра світла і тіні, яка народжує живі, природні обриси предметів і фігур, а не домінування лінії, жорстко відмежовує одну фігуру від іншої.

-Мальовничий прийом, головною особливістю якого є накладення тонких прозорих шарів фарби на просохлі або підлозі - просохлі фарби, для того, щоб змінити барвисті тони картини.


За правильну відповідь вчитель додатково дає названу ціну, за неправильний - учень виплачує її в банк.
II тур. "Титани Відродження"

1.В якому місті народився Леонардо да Вінчі? (Г.Вінчі).

2.Про кого з титанів Відродження Д.Вазарі писав: "Адже й сам живопис міг спокійно померти після смерті настільки шляхетного художника, бо як тільки він закрив очі, він негайно ж ніби осліпл". (Рафаель).

3. "Хоча він багато більше зробив на словах, ніж на ділі, всі ці галузі його діяльності, в яких він настільки божественно себе проявив, ніколи не дадуть згаснути ні імені його, ні славі". А про кого ці слова? (Леонардо).

4. Зображення Давида здійсненне цим творцем було зустрінуте флорентійцями як гордовитий символ їхньої громади і встановлено на головній площі міста. (Мікеланджело).

5. Його фреска "Афінська школа" прославляє не тільки античну філософію, але і всю творчу силу людського розуму. (Рафаель).


III тур. "Хто швидше".

100 шкільних одиниць отримує учень, що першим підняв руку і правильно назвав твір, представлений вчителем на репродукціях або слайдах.

Рафаель "Афінська школа".

Леонардо "Моно Ліза".

Мікеланджело "Страшний суд".

Рафаель "Сікстинська Мадонна".

Леонардо "Таємна вечеря".

Леонардо "Автопортрет".

Рафаель "Мадонна".

Мікеланджело. П'єта.

Мікеланджело. Давид.

Леонардо. Мадонна з квіткою.


IV тур. "Остання спроба".

У останньому турі учні можуть заробити по 100 шкільних одиниць, пізнавши твір або художника по цитаті.

1.Про кого з титанів Відродження ці рядки: "Недарма з молоком годувальниці всмоктав ти різець і молоток; недарма від батька, від почестей, тобі зобов'язаних, біг ти, зваблений примарою чарівного різця". (Мікеланджело)

2. За словами А. Дюма, якби безсмертний дух Мікеланджело ще раз відвідав землю, він знайшов би собі гідне житло саме в цій споруді. (Собор Святого Петра).

3. Від напруги виліз зоб на шиї

Та підборіддя вклинилось в утробу

Груди - як у гарпій; череп, мені на злість,

Поліз до горба; і дибки борода;

А з кисті на обличчя тече бурда ...

Про яку зі своїх робіт Мікеланджело написав ці рядки? (Розпис стелі Сикстинської капели)

4. "Диво вираження простору ... особливо, коли усвідомлюєш, що на фресці зображено понад п'ятдесят великих діючих фігур. Чи не більша частина чарівності ... припадає на частку грандіозних арок, що йдуть в нескінченність над головами Сократа і Аристотеля "(П. П. Муратов). Про яку фреску йде мова? (Рафаель "Афінська школа")
5. "Писав він також у Мілані ... Пишна і чудова річ, надавши головам апостолів стільки величі і краси, голову Христа залишив незакінченою, вважаючи, що йому не вдасться виразити в ній ту небесну божественність, якої вимагає образ Христа" (Д. Вазарі). Дізнайтеся твір та його автора? (Леонардо "Таємна вечеря")
Наприкінці аукціону підбиваються підсумки. Учні, які набрали більшу кількість шкільних одиниць одержують високі оцінки.

Порада: не слід шкодувати часу на виготовлення атрибутів: трибуни, молотка, купюр шкільних одиниць, таблички "Банк". Вони неодмінно створять атмосферу, сприяє активності, виховання, конкурентоспроможності та виникненню бажання до наступного аукціону підготуватися краще.


Турнір знавців.
Цілі уроку: Діагностика рівня засвоєння попередніх тим і коригування його

Діагностика сформованості практичних навичок: порівняння, виявлення спеціальних рис об'єкта; встановлення причинно - наслідкових зв'язків.

Формування вміння учнів самостійно застосовувати знання на різних за формою етапах уроку.

Уміння аналізувати художні твори і виробляти власну естетичну оцінку.

Розвиток уміння вести діалог з творами мистецтва.
Завдання уроку:

Освітні: забезпечити повторення наступних тем: Антична культура, теоретичні основи культури. Продовжити формування навичок читати, говорити, писати в швидкому темпі.

Розвиваючі: розвивати мислення школярів, вміння виділити головне, логічно викладати свої думки, розвивати самостійність, емоції учнів

Виховні: сприяти естетичному вихованню школярів, сприяти формуванню основних світоглядних ідей, сприяти вихованню моральних якостей: чесність, милосердя, порядність, патріотизм, гуманізм, доброта.

Обладнання: пісочний годинник на дві хвилини, комп'ютер, проектор, презентація Power Point "Щасливий випадок"
Хід уроку
Сьогодні ми зібралися, для того щоб кожен з Вас міг проявити свої пізнання, і допомогти своїй команді стати лідером у змаганні.
1 етап - "Представлення команд". Час - 3 хвилини.

Конкурс включає в себе оголошення назви команди, девізу, подання емблеми.(Оцінюється наявність назви, девізу, емблеми; відповідність зовнішнього вигляду команди темі конкурсу, артистизм - 5 балів)

2етап - "Велика гра". Розминка .- 10 хвилин. (Додаток 1), (Додаток 2)

За обмежений час (пісочний годинник 2 хвилини) кожна команда повинна відповісти на більшу кількість запитань ведучого. Питання вимагають коротких і точних відповідей.

(Оцінюється кількість правильних відповідей, 1 бал за правильну відповідь)

3 етап - "Гра навпаки". Питання кожному члену команди - 10 хвилин, надати вибір по розділах. (Додаток 1), (Додаток 2)

Команда отримує запитання команди суперників з 2-го етапу. Але якщо в другому етапі швидко відповідала вся команда (хто знає), то в етапі "Гра навпаки" член команди сам відповідає на питання (команда не допомагає), але може вибрати питання: музичний або з історії мистецтв (Оцінюється правильність, 1 бал за кожну правильну відповідь)

4 етап - «Ти мені, я тобі»

(Питання задають команди один одному) 2 хвилини. Готують питання на уроці.

(Оцінюється красиве, правильно задане питання - 1 бал і 1 бал за правильну відповідь)

5етап - "фішки з ... комп'ютера"-10хвилин.

На впізнавання творів мистецтв. (Додаток № 5 Слайд № 2,3,4,5,6,7,8,9)

(Оцінюється кількість правильних відповідей, 1 бал за правильну відповідь)

6 етап - Мозаїка.

Зібрати розрізані на шматочки репродукції і назвати автора й назва - 3 хвилини. (Додаток № 5 Слайд № 10,11)(Оцінюється кількість правильних відповідей, 1 бал за правильну відповідь)

7 етап - Театральна вистава твори мистецтва.

Необхідно "оживити" одне з мальовничих полотен в імпровізованій "костюмерній" формі, (домашня заготовка) (твір, який повинні "пожвавити" команди отримують заздалегідь) Команда суперників повинна назвати автора і твори. 5 - хвилин. Наприкінці на екрані показується живописне полотно. (Додаток № 5 Слайд № 12,13)

(Оцінюється правильність виконання завдання, артистизм - 5 балів)
"Жива газета".

Ця форма використовується як ігровий момент на уроці, але із заздалегідь підготовленими завданнями - повідомленнями на кшталт "одним рядком". Учні знаходять цікаві факти по темі, що вивчається, використовуючи додаткову літературу, але з умовою, щоб факти не повторювалися. Самий цікавий і маловідомий факт усіма оцінюється, а автор отримує нагороду. Така форма сприяє розвитку навичок самостійної роботи, активізує вивчення учнями предмета, підвищує до нього інтерес. (Додаток № 4)


Кросворд.

Кросворд розширює кругозір учнів, розвиває пізнавальний інтерес, змушує учня мобілізувати свої знання, сприяє формуванню інтелекту, розвитку пам'яті та уваги. Для повторення та перевірки знань, учнів кросворд одна з самих зручних ігрових форм. Його можна використовувати на різних етапах уроку. З нього можна почати урок, щоб логічно перейти до нового матеріалу. Його можна використовувати як засіб для закріплення нового матеріалу, як домашнє завдання і для повторення.

Серед кросвордів можна виділити такі різновиди як: 1) кросворд - загадка, 2) чайнворд або лабіринт, 3) кросворд - "драбинка", 4) кросворд - піраміда, 5) кросворд - "заховане назву" або головоломка, 6) кросворд - " куточок ". (Додаток № 3)
Ребус

Один з ігрових способів поточної перевірки знань. У порівнянні з кросвордом ребус більш складний варіант гри. Щоб в учнів не зник інтерес до гри, необхідно поступово ускладнювати ігровий матеріал. Ребус має кілька ступенів складності. При розгадуванні і складанні ребусів необхідно знати декілька правил:

Назви предметів читаються лише в називному відмінку,

Кома в ребусі - це знак виключення літер в залежності від того, де він стоїть,

Закреслена буква означає, що її треба виключити, іноді її прирівнюють до іншої букві,

Якщо малюнок ребуса перевернути "догори ногами", то його треба прочитати навпаки,

Якщо біля малюнка ряд цифр, то букви треба розставити в тому порядку, як розставлені цифри,

Якщо букви, склади, малюнки розташовані один в іншому, над іншим, то треба додати відповідний привід.

Ребус активізує розумову діяльність учнів, розвиває увагу, логічне мислення, кмітливість. Використовується на різних етапах уроку.
Перевірочні картки.

Щоб зробити процес контролю і закріплення знань більш ефективним і полегшити роботу вчителя, можна використовувати перевірочні роздавальні картки. В основі карток - принцип поступового ускладнення матеріалу. Картки дозволяють використовувати їх здібності і можливості, різний рівень підготовленості. З перевірочними картками можна працювати на будь-якій стадії уроку. Картки дозволяють економити час на уроці і охопити опитуванням велика кількість учнів. Перевірочні картки можуть бути різними за видом і формою і змістом. Залежно від критерію перевірки знань перевірочні картки можуть бути:

Репродуктивні (відтворюючі), тобто від учнів потрібно дізнатися і відтворити навчальний матеріал: описати, розповісти, зробити за зразком,

Порівняльні - спрямовані на відпрацювання навичок порівняння фактів, подій, об'єктів. Учні розвивають логічне мислення, перевіряється якість знань,

Логічно-пошукові - ці завдання дозволяють дати аналіз фактів, подій, понять навчального матеріалу, шляхом міркувань та роздумів дати правильну відповідь,

Асоціативно-порівняльні - припускають активну самостійну розумову діяльність учнів, розвивають уяву, ініціативу, закріплюють вміння оперувати отриманими знаннями, формують оціночні судження,

Узагальнюючі - передбачають вміння виявляти причинно-наслідкові зв'язки між подіями, вміння робити висновки, узагальнення на основі фактичного матеріалу. Ці завдання розвивають логічне мислення, і підвищує пізнавальну активність учнів.

Учитель сам складає необхідні йому картки в залежності від теми, цілей і завдань уроку
Скачати 206.97 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка