Сталий розвиток суспільства: запорізький регіональний досвід: монографіяСторінка49/61
Дата конвертації23.10.2016
Розмір6.43 Mb.
#546
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   61
Навчально-просвітницька складова. У переліку напрямків діяльності експериментальної групи, окрім науково-технічних (про які вже йшлося вище), важливе місце посідає навчально-просвітницька діяльність лабораторії. Цей напрямок конкретизується у наступних формах.

1. Участь у реалізації загальнодержавних та регіональних освітніх програм з енергозбереження та енергоефективності, а також розповсюдження провідного досвіду у сфері енергозбереження.

Так, співробітниками лабораторії спільно із експериментальною групою було організовано проведення соціологічного дослідження серед викладачів, студентів і працівників ЗНУ на тему: «Ставлення громадськості до проблем підвищення енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії» (дане опитування проведене на виконання листа МОНУ №6/2-5 від 05.01.2011). Заповнені анкети було направлено до Національного агентства України з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів. А в ЗНУ лабораторією було проведено семінар, присвячений обговоренню результатів цього дослідження. В ньому взяли участь студенти фізичного факультету ЗНУ, учні загальноосвітніх шкіл, вчителі, керівники учнівських гуртків.

Іншим прикладом просвітницької роботи лабораторії є розроблення нею спільно із Центром незалежних соціологічних досліджень ЗНУ проекту анкети для масового опитування на тему, пов’язану з енергозбереженням (на виконання листа Запорізької державної адміністрації від 23.03.2011 № 08-22/0784).

2. Участь у міжнародних та всеукраїнських фізико-технічних конкурсах, спеціалізованих виставках, форумах, ярмарках, присвячених енергоефективності та енергозбереженню. Підготовка студентів-фізиків та учнів експериментальної групи до участі у цих заходах.

Як приклад зазначимо, що вже згадувана нами у цій статті розробка «Хвильова енергетична установка із гвинтовим перетворювачем енергії» була представлена у 2011 р. на 63-му Міжнародному конкурсі науково-технічної творчості школярів Intel International Science and Engineering Fair (скорочено Intel ISEF 2011), який проходив у м. Лос-Анджелес (штат Каліфорнія, США). На міжнародному етапі конкурсу Intel ISEF 2011 розробка посіла призове IV місце у секції «Виробництво і передача енергії».

3. Ознайомлення студентів-фізиків та учнів із сучасним обладнанням, що має відношення до енергозбереження.

Наприклад, у ході навчальних занять співробітники лабораторії знайомлять майбутніх учителів фізики з конструкцією та принципом дії таких сучасних вимірювальних приладів, як оптичний пірометр та тепловізор, а також формують у студентів уміння працювати з цими приладами (див. Рис. 3.12).Важливо, що таке ознайомлення виступає яскравою ілюстрацією та сприяє кращому засвоєнню студентами відповідного теоретичного матеріалу, що вони вивчають в університеті. Адже через обмаль навчальних годин у викладача, що веде, скажімо, загальний курс фізики, як зазвичай, практично не залишається часу на розкриття прикладних питань навчального матеріалу. Тому залишається сподіватись, що студент розгляне їх самостійно. З огляду на це, зокрема, ознайомлення студентів з оптичним пірометром та тепловізором нами проводиться одночасно з вивченням ними теми «Температура. Емпіричні шкали температур. Способи і прилади для вимірювання температури» у курсі молекулярної фізики.

а) б)


Рис. 3.12. Формування у студентів уміння користуватися

сучасними вимірювальними приладами:

оптичним пірометром (а) та тепловізором (б).
4) Розв’язування зі студентами-фізиками та учнями творчої групи навчальних фізичних задач, тематика яких пов’язана з питаннями енергозбереження. Що стосується місця таких задач у навчальному процесі з фізики загальноосвітньої школи, то особливу увагу їм можна приділити під час наступних форм навчальної діяльності.

5) Позакласні заняття (у тому числі гурткові). Ця форма діяльності передусім пов’язана з підготовкою учнів до участі у фізичних олімпіадах різних етапів, а також у всеукраїнських та міжнародних фізико-технічних конкурсах (для прикладу вкажемо на Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук (МАН) України; Всеукраїнський турнір юних винахідників і раціоналізаторів; Міжнародний конкурс молодіжних проектів з енергозбереження «Енергія і середовище»). Наведемо приклад відповідної винахідницької задачі, яку можна використовувати у процесі підготовки до участі у зазначених конкурсах.

Задача. «Освітлення коридорів». Одним із дієвих способів енергозбереження у закладах освіти є раціональне використання електроенергії, що витрачається на освітлення коридорів. Окрім використання енергозберігаючих ламп, важливе значення при цьому відіграє правильний вибір схеми освітлення та контроль за доцільністю ввімкнення ламп. Адже непоодинокі випадки, коли освітлення марнотратно працює на повну потужність навіть у тих його ділянках, де у пізній час людей взагалі не буває. З цим пов’язані досить значні витрати електроенергії (які обумовлюються не лише роботою ламп, але і втратами у дротах). Інколи за неуважністю лампи продовжують горіти і вдень, коли у штучному освітленні вже немає потреби. Можливими напрямками розв’язання окресленої проблеми є такі:

– застосування схем автоматичного ввімкнення/вимкнення світильників при заданому значенні освітленості коридору;– використання на тих ділянках коридору, де немає потреби у яскравому світлі, малопотужних ламп (чергового освітлення), що можуть живитися від сонячних батарей. Запропонуйте можливі схеми реалізації описаних способів підвищення енергоефективності освітлення коридорів.

6) Уроки (та факультативні заняття), присвячені вивченню питань, пов’язаних з виробництвом, перетворенням та передачею енергії; з конструкцією та принципом дії простих механізмів та машин (теплові двигуни, теплові насоси та холодильні машини, електричні двигуни та генератори тощо); з раціональним використанням природних ресурсів та екологічними проблемами енергетики тощо. Як приклад наведемо дві задачі.

Задача. Тепловий насос підтримує температуру усередині будинку на рівні 20 °С, коли температура зовні 3 °С. Яку мінімальну роботу необхідно витратити, щоб передати 100 Дж теплоти усередину будинку?

Задача. Визначити потужність теплових втрат на нагрівання проводів лінії електропередачі від трансформаторної підстанції до споживачів. Лінія завдовжки 200 м виконана алюмінієвим проводом площею поперечного перерізу 0,5 см2 з питомим опором 2,8·10-8 Ом·м, а споживачі отримують потужність 10 кВт при напрузі 220 В.

7) Уроки (та факультативні заняття), присвячені повторенню та узагальненню навчального матеріалу, а також підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) з фізики. Наведемо приклади відповідних задач.

Задача (на узагальнення матеріалу). Яка кількість теплоти виділяється при гальмуванні автомобіля масою 1000 кг, якщо його швидкість змінюється від 50 км/год до нуля? Припускаючи, що цю теплоту можна використати для нагрівання 1 л води з початковою температурою 30 °С, знайти кінцеву температуру води. Питома теплоємність води 4200 Дж/(кг·К).

Задача (пропонувалася у ЗНО з фізики у 2008/09 н.р.). Під час роботи електродвигуна постійного струму сила струму в обмотці його ротора дорівнює 1 А. Якщо зупинити обертання ротора, сила струму в його обмотці збільшиться до 10 А. Визначте частку електричної енергії, що витрачається на нагрівання обмотки ротора під час його обертання. Напругу в мережі, від якої живиться електродвигун, уважайте сталою.

8) Розробка методичного забезпечення, пов’язаного із основами впровадження простих енергоефективних заходів, а також вихованням у студентів та учнів ощадливого ставлення до використання паливно-енергетичних ресурсів.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   ...   61
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка