Сталий Розвиток та Цілі Сталого Розвитку в Україні 2015 2030Дата конвертації09.12.2018
Розмір4.08 Mb.

Сталий Розвиток та Цілі Сталого Розвитку в Україні 2015 - 2030


Історія становлення

Перша конференція ООН з навколишнього середовища (Стокгольм, червень 1972)

Зазначено зв′язок економічного і соціального розвитку з проблемами навколишнього середовищаІсторія становлення

“Доповідь Брунтланд” - доповідь Всесвітньої комісії з питань навколишнього середовища та розвитку "Наше спільне майбутнє", прийнята 42-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН у серпні 1987 pоку.

Меморандум"Екологічна перспектива на період до 2000 р. і далі".

Що таке сталий розвиток?

Поява терміну «сталий розвиток»

1987 рік - прем′єр-міністр Норвегії Гру Харлем Брундланд сформулювала поняття «sustainable development» (сталий розвиток) в звіті «Наше спільне майбутнє».Сталий розвиток у формулюванні ООН – це розвиток суспільства, що дозволяє задовольняти потреби нинішнього покоління, не наносячи при цьому шкоди можливостям майбутніх поколінь для задоволення їхніх власних потреб.

Що таке сталий розвиток?

Що таке сталий розвиток?

Історія становлення

Конференція ООН з навколишнього середовища і розвитку

(Ріо-де-Жанейро, 1992 рік)

«Декларація Ріо» закріпила 27 найважливіших принципів охорони довкілля у контексті забезпечення сталого розвитку.

Історія становлення

Всесвітній саміт тисячоліття

(Нью-Йорк, 2000 рік)

Визначено Цілі Розвитку Тисячоліття до 2015 року

189 країнб у тому числі Україна


Глобальні ЦРТ були

Глобальні ЦРТ були

адаптовані для України,

враховуючи особливості

нашої країни.

До 2015 року: 6 Цілей,

13 завдань, 33 показника


Аналіз досягнення Україною поставлених ЦРТ цілей свідчить, що досягнутий прогрес не є всеохоплюючим:
  • беззаперечні успіхи у зменшенні дитячої смертності, в обмеженні епідемій ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу
  • значними є досягнення у покращанні здоров’я матерів
  • вдалося поліпшити розвиток довкілля
  • натомість не вдалося забезпечити якісну освіту впродовж життя, досягти гендерної рівності і подолати бідність

  • Україна відразу поставила собі значно амбітніші завдання, ніж ті, що були передбачені ЦРТ, і піднімала планку потім

Конференція ООН зі сталого розвитку у Ріо-де-Жанейро, 2012 рік

www.uncsd2012.org

Підсумковий документ конференції, що був затверджений 66 Генеральною Асамблеєю ООНМАЙБУТНЕ, ЯКОГО МИ ПРАГНЕМО
 • 25.09.2015 в Нью-Йорку 193 держави-члени ООН одностайно прийняли новий Порядок денний у сфері сталого розвитку на період 2015+
 • Нові 17 цілей (ЦСР) розроблено на заміну ЦРТ, що діяли упродовж останніх 15 років
 • У ЦСР значно більше уваги приділяє екології
 • На відміну від ЦРТ, що були орієнтовані виключно на країни з найнижчим рівнем розвитку, ЦСР передбачає завдання і для розвинутих країн

17 Цілей Сталого Розвитку

Визначений на 2015-2030 роки порядок денний, його конкретизація у 17 цілях та 169 завданнях, передбачають не тільки вимірювання загального прогресу країни, а й можливості порівняння успіхів для окремих груп населення: різного віку і статі, різної етнічної приналежності, різної освіти, з різними доходами, з різних місць проживання.


 • Кожна ціль конкретизується у завданнях (бажано не більше 8-10)
 • Глобальні завдання, що не є релевантними для України, конкретизуються та уточнюються
 • Розв’язання кожного завдання характеризується індикаторами (бажано не більше 2-3)
 • Не варто орієнтуватись виключно на індикатори Держстату
 • Індикатори мають надавати можливості кількісного оцінювання досягнутих результатів
 • Мають бути заздалегідь визначені цільові (порогові) значення, яких країна досягне в 2020, 2025 і 2030 рр.
 • Необхідно передбачити можливість налагодження моніторингу

Вимоги до побудови національної системи ЦСР, виходячи з уроків ЦРТ

Адаптація та локалізація цілей сталого розвитку в УкраїніОсновні учасники процесу
 • Реалізація та досягнення цілей сталого розвитку стосується кожного
 • Уряд на центральному та регіональному рівнях, парламент
 • Неурядові організації, волонтерські та жіночі організації, медіа, наукові кола на центральному та місцевому рівнях
 • Партнери розвитку та донори

Веб-сайт про Цілі сталого розвитку в Україні

http://sdg.org.ua/

Ціль 3 Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці


Бюро ВООЗ в Україні

Від Цілей Розвитку Тисячоліття до Цілей Сталого Розвитку (ЦСР)

 • Цілі Розвитку Тисячоліття– лімітована кількість цілей щодо елімінації бідності, покращення здоров’я, освіти, безпеки харчових продуктів та здорового харчування
 • Здоров’я займає центральне місце: основний внесок та бенефіціар реалізації ЦСР

ЦСР відповідають основним принципам ВООЗ

 • Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних обмежень
 • Найвищий досяжний рівень здоров’я є одним із основних прав кожної людини незалежно від раси, релігії, політичних переконань, економічного чи соціального статусу

Добре здоров'я і благополуччя та сталий розвиток разом

 • Збільшення тривалості життя на один рік відповідає зростанню валового внутрішнього продукту на 4%
 • У країнах зі високим рівнем доходів, зниження смертності від серцево-судинних захворювань на 10% приведе до зростання валового внутрішнього продукту на 1%

Ціль 3 Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці

 • 3.1 До 2030 року знизити рівень смертності до менш ніж 70 випадків на 100 000 живонароджених
 • 3.2 До 2030 року покласти край смертності, якій можна запобігти, серед новонароджених і дітей у віці до 5 років
 • 3.3 Покласти край епідеміям СНІДу, туберкульозу, малярії і тропічних хвороб, а також забезпечити боротьбу з гепатитом, захворюваннями, що передаються через воду, і іншими інфекційними захворюваннями
 • 3.4 Зменшити на третину передчасну смертність від неінфекційних захворювань за допомогою профілактики і лікування та підтримки психічного здоров'я
 • 3.5 Посилити профілактику і лікування залежності від психоактивних речовин
 • 3.6 Вдвічі скоротити в усьому світі число смертей і травм в результаті дорожньо-транспортних пригод

Джерело:

Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development

ДОБРЕ ЗДОРОВ’Я І БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Ціль 3 Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці

 • 3.7 Забезпечити загальний доступ до послуг з охорони сексуального і репродуктивного здоров'я
 • 3.8 Досягнути загального охоплення послугами охорони здоров'я
 • 3.9 Істотно скоротити кількість випадків смерті і захворювання в результаті впливу небезпечних хімічних речовин і забруднення та отруєння повітря, води і грунту
 • 3.a Активізувати здійснення Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну
 • 3.b Сприяти дослідженням і розробкам вакцин і лікарських
 • 3.c Істотно збільшити фінансування охорони здоров'я та професійну підготовку медичних кадрів
 • 3.d Нарощувати потенціал в області раннього попередження, зниження ризиків і регулювання національних і глобальних ризиків для здоров'я

ДОБРЕ ЗДОРОВ’Я І БЛАГОПОЛУЧЧЯ

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЦІЛІ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ


Ціль 1. Подолання бідності в усіх її формах
 • 1.3 Впровадити на національному рівні належні системи і заходи соціального захисту для всіх, включаючи встановлення мінімальних рівнів, і до 2030 року досягти суттєвого охоплення бідних і уразливих верств населення
 • 1.5 До 2030 року підвищити життєстійкість малозабезпечених і осіб, які перебувають в уразливому становищі, зменшити їх незахищеність і вразливість перед викликаними зміною клімату екстремальними явищами та іншими економічними, соціальними й екологічними потрясіннями і лихами

 • Ціль 2. Подолання голоду, безпеки харчових продуктів, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства
 • 2.1 До 2030 року покінчити з голодом і забезпечити всім цілорічний доступ до безпечної, поживної та достатньої їжі
 • 2.2 Покінчити з усіма формами недоїдання

ВІДСУТНІСТЬ

БІДНОСТІ

ВІДСУТНІСТЬ

ГОЛОДУ

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЦІЛІ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ


Ціль 4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх
 • 4.5 Ліквідувати ґендерну нерівність у сфері освіти і забезпечити рівний доступ до освіти та професійно-технічної підготовки всіх рівнів для уразливих груп населення, у тому числі інвалідів
 • 4.a Створювати й удосконалювати навчальні заклади, що враховують інтереси дітей, особливі потреби інвалідів і ґендерні аспекти, та забезпечити безпечне, вільне від насильства і соціальних бар'єрів та ефективне середовище навчання

 • Ціль 5. Забезпечення ґендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчаток
 • 5.2 Ліквідувати всі форми насильства щодо всіх жінок і дівчаток у публічній і приватній сферах
 • 5.3 Ліквідувати всі шкідливі види практики, такі як дитячі, ранні та примусові шлюби й операції, що калічать, на жіночих статевих органах
 • 5.6 Забезпечити загальний доступ до послуг у галузі охорони сексуального і репродуктивного здоров'я

 • Ціль 6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх
 • 6.1 Забезпечити загальний і рівноправний доступ до безпечної і недорогої питної води для всіх
 • 6.2 Забезпечити загальний і рівноправний доступ до належних санітарно-гігієнічних засобів і покласти край відкритій дефекації

ЯКІСНА

ОСВІТА

ҐЕНДЕРНА

РІВНІСТЬ

ЧИСТА ВОДА

І САНІТАРНІ УМОВИ

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЦІЛІ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ

Ціль 7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних стійких і сучасних джерел енергії для всіх

 • 7.1 Забезпечити загальний доступ до недорогого, надійного і сучасного енергопостачання
 •  Ціль 8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх

 • 8.5 Забезпечити повну і продуктивну зайнятість та гідну працю для всіх жінок і чоловіків, у тому числі молодих людей та інвалідів
 • 8.7 Вжити термінових та ефективних заходів для того, щоб викорінити примусову працю, покінчити з сучасним рабством і торгівлею людьми та забезпечити заборону й ліквідацію найгірших форм дитячої праці
 • 8.8 Захищати трудові права і сприяти забезпеченню надійних і безпечних умов праці для всіх трудящих 
 • Ціль 10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними

 • 10.2 Підтримати законодавчим шляхом та заохочувати активну участь усіх людей у соціальному, економічному і політичному житті незалежно від їхнього віку, статі, інвалідності, раси, етнічної належності, походження, релігії та економічного чи іншого статусу
 • 10.7 Сприяти впорядкованій, безпечній, законній і відповідальній міграції та мобільності людей, у тому числі за допомогою проведення спланованої і добре продуманої міграційної політики

ГІДНА ПРАЦЯ І

ЕКОНОМІЧ-НИЙ ЗРІСТ

НЕДОРОГА Й ЧИСТА ЕНЕРГІЯ

ЗМЕНШЕН-НЯ НЕРІВНОСТІ

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЦІЛІ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ

Ціль 11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів

 • 11.1 Забезпечити загальний доступ до достатнього, безпечного і недорогого житла й основних послуг і упорядкувати нетрі
 • 11.2 Забезпечити всім можливість користуватися безпечними, недорогими, доступними та екологічно стійкими транспортними системами на основі підвищення безпеки дорожнього руху
 • 11.5 Суттєво скоротити кількість загиблих і постраждалих та значно зменшити прямий економічний збиток у вигляді втрат світового валового внутрішнього продукту внаслідок лих
 • 11.7 Забезпечити загальний доступ до безпечних, доступних і відкритих для всіх зелених зон та громадських місць
 • 11.b Значно збільшити кількість міст і населених пунктів, що прийняли та реалізують комплексні стратегії і плани, спрямовані на усунення соціальних бар'єрів, підвищення ефективності використання ресурсів, пом'якшення наслідків зміни клімату, адаптацію до його зміни та здатність протистояти стихійним лихам, а також розробити й упровадити заходи з комплексного управління ризиками, пов'язаними з лихами
 • Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва

 • 12.4 До 2020 року домогтися екологічно раціонального використання хімічних речовин і всіх відходів упродовж усього їх життєвого циклу відповідно до узгоджених міжнародних принципів, істотно скоротити потрапляння цих речовин у повітря, воду і ґрунт
 • Ціль 13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками

 • 13.3 Поліпшити просвітництво, поширення інформації і можливості людей та установ щодо пом'якшення гостроти та послаблення наслідків зміни клімату, адаптації до них і раннього попередження

СТАЛІ МІСТА І

ГРОМАДИ

ВІДПОВІ-ДАЛЬНЕ

СПОЖИ-ВАННЯ І

ВИРОБНИЦ-ТВО

ДІЇ ЩОДО

КЛІМАТУ

ЦІЛІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ЦІЛІ, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗДОРОВ'ЯМ

Ціль 16. Сприйняття побудови миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних на заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях

 • 16.2 Покласти край наругам, експлуатації, торгівлі й усім формам насильства і тортур щодо дітей
 • 16.9 Забезпечити наявність у всіх людей законних посвідчень особистості, включаючи свідоцтва про народження
 •  

  Ціль 17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку

 • 17.18 До 2020 року розширити підтримку створення потенціалу в країнах, що розвиваються, для того, щоб значно підвищити доступність високоякісних, своєчасних і надійних даних з розбивкою за рівнем доходів, статтю, віком, расою, етнічною належністю, міграційним статусом, інвалідністю, географічному положенню і іншим характеристикам, відповідним до національних контекстів

МИР, СПРАВЕДЛИВІСТЬ

І СИЛЬНІ ІНСТИТУЦІЇ

ПАРТНЕР-СТВА ДЛЯ

ДОСЯГНЕН-НЯ ЦІЛЕЙ

Всесвітня асамблея з охорони здоров'я, травень 2013 р.

До 2025 року мають бути досягнуті 9 глобальних цілей щодо НІЗ (у порівнянні з 2010 р.)

Зупинити зростання рівня захворюваності на діабет і ожиріння

Зманшення поширеності низької фізичної активності 10%

Зменшення шкідливого вживання алкоголю 10%

Відносне зменшення ризику передчасної смерті HIЗ 25%

Наявність 80% доступних базових технологій і основних лікарських засобів

Відносне зменшення поширеності вживання тютюнових виробів на 30 %

Зменшення 30% середнього рівня споживання населенням солі

Якнайменше 50% людей, що відповідають вимогам, отримують лікарську терапію і консультування щодо попередження інфарктів та інсультів

Зменшення поширеності підвищеного кров'яного тиску 25%

,

До 2025 року: 9 довільних глобальних цілей щодо НІЗ

До 2030 року скоротити на одну третину передчасну смертність від НІЗ

До 2030 року: Цілі сталого розвитку, пов'язані з НІЗ

До 2018 року: Чотири зобов'язання із встановленими термінами

Глобальний план дій ВООЗ щодо НІЗ на 2013-2020 р.р.

Політична декларація ООН щодо НІЗ 2011 р.

Підсумковий документ ООН щодо НІЗ 2014 р.

Управління

Фактори ризику

Системи охорони здоров'я

Епіднагляд

Компоненти національних заходів з реагування на НІЗ

Регіональні плани дій ВООЗ щодо НІЗ

На шляху до 2030 року: глобальне бачення

Цілі сталого розвитку

Ціль 3 Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці. Імплементація в Україні

 • 3.4 Зменшити на третину передчасну смертність від неінфекційних захворювань за допомогою профілактики і лікування: Національний план дій щодо неінфекційних захворювань, Національні стратегії щодо зменшення вживання солі, транжирів. Розробка та впровадження національної стратегії щодо зменшення шкідливого впливу зловживання алкоголем
 • 3.a Активізувати імплементацію Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну: оновлення існуючого законодавства щодо контролю над тютюном – захист від вторинного тютюнового диму, ротація картинок попереджень, підтримка в припиненні куріння

ДОБРЕ ЗДОРОВ’Я І БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Ціль 3 Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх в будь-якому віці. Імплементація в Україні

 • 3.9 Істотно скоротити кількість випадків смерті і захворювання в результаті впливу небезпечних хімічних речовин і забруднення та отруєння повітря, води і ґрунтів - Наукові дослідження, монографія «Чорнобильська аварія. 30 років потому»; Радіаційна безпека в медичних установах; хімічна безпека; захворювання індуковані азбестом
 • Освіта щодо ЦСР з наголосом на Ціль 3

ДОБРЕ ЗДОРОВ’Я І БЛАГОПОЛУЧЧЯ

Час розширювати масштаб дій

2018

Більше інформації:http://www.who.int/topics/sustainable-development-goals/en/


Дякую!Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка