«Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право)Скачати 370.62 Kb.
Дата конвертації13.04.2017
Розмір370.62 Kb.
#16066
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ У ФАХОВОМУ ЖУРНАЛІ

«Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право)
Для включення статті до чергового номеру наукового журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право) необхідно до 01 березня 2014 р. надіслати до оргкомітету реєстраційну картку (додаток 1) та електронний варіант статті. Вартість публікації складає 300 грн.


Зверніть увагу! З 25.08.2010 року діють оновлені правила оформлення статей!
1. Стаття оформляється у текстовому редакторі Microsoft Word. Обсяг статті повинен становити не менш, як 3-4 сторінки формату А4 (поля з усіх сторін – 20 мм, гарнітура Times New Roman, кегль (розмір) 10 pt, міжрядковий інтервал – 1,0). Нумерація сторінок не проводиться. Забороняється користуватись кнопкою табуляції. Максимальний обсяг статті – 8 сторінок.

2. На першій сторінці автор зазначає:

- у першій стрічці (вирівнювання ліворуч) УДК;

- у наступних стрічках (вирівнювання праворуч) ініціали та своє прізвище – українською, російською та відтранслітеровані латиницею (таблиці з транслітерації наведено нижче), науковий ступінь, вчене звання, посаду чи професію, місце роботи;

- після відступу в 1 стрічку пишеться назва статті – великими напівжирними літерами та вирівнюється по центру сторінки. Назву статті слід подавати українською, російською та англійською мовами. Далі до питань, що розглядаються у статті, пропускається стрічка.3. До статті обов’язково додаються анотація і ключові слова трьома мовами: українською, російською та англійською. Вирівнювання анотації і ключових слів здійснюється по ширині сторінки.

4. Текст статі повинен містити елементи, визначені вимогами ВАК. Посилання на джерела інформації – обов’язкові.

5. Таблиці та ілюстрації повинні бути набрані у текстовому редакторі MS WORD у межах формату А-4 (з полями 2 см), мати порядковий номер та тематичний заголовок. Розмір шрифту для набору інформації у таблицях має бути не менш, як 9 кегля. Таблиці повинні бути компактними, мати назву і відповідати стандартам оформлення. Рисунки, створені у текстовому редакторі Microsoft Word, повинні бути виконані на полотні або згруповані. Назва рисунка пишеться напівжирними літерами та вирівнюється по центру сторінки.

6. Список використаних джерел подається у кінці статті, і повинен бути оформлений згідно вимог ВАК. Пристатейну літературу необхідно наводити бібліографічним списком джерел на мові оригіналу згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Крім того, пристатейна література повинна бути транслітерована латиницею і наве­дена після списку літератури.

7. На окремому аркуші пишеться науковий реферат статті (резюме) – від 250 слів англійською мовою. Спочатку зазначається назва статті англійською мовою, а потім прізвище та ініціали авторів, відтранслітеровані латиницею. Інформація в науковому рефераті повинна бути зрозумілою і цікавою, в тому числі зарубіжному науковому співтовариству, яке  могло б без звернення до повного тексту отримати найбільш повне уявлення про тематику і рівень досліджень вчених, що публікуються.

У кінці реферату слід розмістити транслітерованою латиницею пристатейну літе­ратуру (References). Оригінальну назву джерела, в тому числі при описі книг, збір­ників та інших нежурнальних видань, необхідно виділяти курсивним накресленням. Позначення вихідних даних слід не транслітерувати, а перекладати англійською мовою, наприклад: том (vol.), номер (no.) сторінки (Pp., p.).Gromov S.A. Problemy registratsii prav, fiksatsii i udostovereniya yuridicheskikh faktov grazhdanskogo prava, Sbornik statei, Moscow, 2013. – Рp. 3-8.

Для книжкових видань (монографій, збірників, матеріалів конференцій, дисертацій) українською або російською мовами, крім транслітерації оригінальної назви, що виділена курсивним накресленням, обов'яз­ковим є переклад назви англійською мовою, що наведений у квадратних дужках, наприклад:


Savchenko V.O. Obespechenie ratsionalnykh geometricheskikh parametrov mnogozvennykh soedineniy i rezervirovanie ikh elementov [Rational Geometric Parameters of Multicomponent Joints and Backup of Their Components] / B. M. Iznairov. – Saratov : SGTU, 2008. – Pp. 234–238.
8. Статті та інші матеріали подаються в електронному вигляді.

9. Статті, що не оформлені за вказаними параметрами та не відповідають вимогам ВАК, редакцією не розглядаються. Стаття може бути відхилена, якщо вона не відповідає фаховому профілю журналу. Відповідальність за достовірність опублікованої у журналі інформації несуть автори.

10. Для аспірантів та здобувачів обов’язково додається рецензія кандидата або доктора наук, наукового керівника.

11. На окремому аркуші потрібно подати відомості про автора (реєстраційна картка – Додаток 1) – для зворотнього зв'язку.

Зверніть увагу! Редакція журналу «Стратегія розвитку України» (економіка, соціологія, право) приймає до друку лише ті наукові статті з економіки, соціології та права, які відповідають вимогам вищезазначених Постанов Президії ВАК України і мають наступні структурні елементи:

- постановку проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.Звертатися за телефонами:

(098)-357-21-09, (066)-913-85-20

(Відповідальний секретар журналу – Черних Вероніка Віталіївна)

Е-maіl: veronika.chernykh@inbox.ru


Для транслітерації українського тексту слід застосовувати Постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55, для транслітерації російського тексту – систему Держдепартаменту США.

 
Додаток 1
РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА АВТОРА (-ІВ)


Прізвище

Ім’я

По-батькові

Науковий ступінь

Місце роботи, посада

Робочий телефон, факс

Домашня адреса, телефон

E-mail:

Тема статті

Каталог: system -> files
files -> Державна служба україни з надзвичайних ситуацій навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області навчально-методичний посібник
files -> Рефератів для включення в Загальнодержавну реферативну базу даних "Україніка наукова"
files -> Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України
files -> Правила експлуатації суден флоту рибної промисловості, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства
files -> Програма розвитку садівництва україни на період до 2025 року
files -> Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мінфіну від 28. 03. 2013 р. №433
files -> Звіт про рух грошових коштів За своєю формою та суттю звіт про рух грошових коштів є чи не найпростішим для розуміння та «читання» керівництвом і зовнішніми користувачами фінансовим звітом
files -> Рішення іменем україни №38/703 За позовом До Про 10. 02. 2004 р
files -> Фермерське господарство прогресивна форма господарювання на селі
files -> Українці лауреати Нобелевських премій

Скачати 370.62 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка