Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал)Скачати 461.12 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації17.01.2017
Розмір461.12 Kb.
  1   2   3
ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”
Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 1
Тема : Структура поліклініки (амбулаторії, відділення) сімейної медицини, її функції, медичний персонал).
Актуальність теми: про сімейну медицину можна говорити як про науку, що займається здоров`ям родини, методами його вивчення, збереження та зміцнення. Медична сестра сімейної дільниці стає тією ключовою дійовою особою, через яку здійснюються ці завдання. Формування професійної компетентності, моральних якостей майбутніх медичних сестер починається саме у навчальному закладі і здійснюється через систему теоретичниз знань та практичних навичок, які вони тут отримують.
Навчальні цілі:

Знати:

- структуру сімейної дільниці; • функціональні обов`язки медичної сестри сімейної дільниці;

 • визначення, етіологію, класифікацію захворювань органів і систем;

 • правила збирання анамнезу та медсестринського обстеження

пацієнтів;

 • чинні накази МОЗ України та інструктивні листи;


Вміти:

 • забезпечувати лікувально – охоронний, санітарно – протиепідемічний, режим у структурних підрозділах лікувально – профілактичних і соціальних закладах із надання адекватної медичної допомоги;

 • виявлення дійсних та супутніх проблеми пацієнта;

 • проводити диспансеризацію населення;

заповнювати медичну документацію

Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.
Контрольні питання теми

 1. дати визначення термінам « сімейна медицина», « медсестринський процес в сімейній медицині»;

 2. структура територіальної сімейної дільниці;

 3. функціональні обов`язки медичної сестри сімейної дільниці»;

 4. медична документація;

 5. правила організації медичного стаціонару в домашніх умовах та роль медичної сестри у їх виконанні.Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « Розвиток сімейної медицини в Україні», « Права та обов`язки медичної сестри сімейної дільниці ».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань

 1. Розділи геронтології.

 2. Причини швидкого старіння населення України.

 3. Структура захворювань населення України в похилому та старечому віці.

 4. Теорії довголіття.

 5. Роль медичної сестри в догляді за людьми похилого віку.


Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 2
Тема : Робота медичної сестри на амбулаторному прийомі із сімейним лікарем. Функціональні обов`язки сімейної медсестри. Ведення медичної і медсестринської документації.


Актуальність теми: про сімейну медицину можна говорити як про науку, що займається здоров`ям родини, методами його вивчення, збереження та зміцнення. Медична сестра сімейної дільниці стає тією ключовою дійовою особою через яку здійснюються ці завдання. Формування професійної компетентності, моральних якостей майбутніх медичних сестер починається саме у навчальному закладі і здійснюється через систему теоретичниз знань та практичних навичок, які вони тут отримують.


Навчальні цілі:

Знати:

- структуру сімейної дільниці; • функціональні обов`язки медичної сестри сімейної дільниці;

 • визначення, етіологію, класифікацію захворювань органів і систем;

 • правила збирання анамнезу та медсестринського обстеження

пацієнтів;

 • чинні накази МОЗ України та інструктивні листи;


Вміти:

 • забезпечувати лікувально – охоронний, санітарно – протиепідемічний, режим у структурних підрозділах лікувально – профілактичних і соціальних закладах із надання адекватної медичної допомоги;

 • виявлення дійсних та супутніх проблеми пацієнта;

 • проводити диспансеризацію населення;

заповнювати медичну документацію

Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

Контрольні питання теми: 1. дати визначення термінам « сімейна медицина», « медсестринський процес в сімейній медицині»;

 2. структура територіальної сімейної дільниці;

 3. функціональні обов`язки медичної сестри сімейної дільниці»;

 4. медична документація;

 5. правила організації медичного стаціонару в домашніх умовах та роль медичної сестри у їх виконанні.Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « Структура і сімейної медицини в Україні», « Етичні принципи на норми поведінки медичної сестри сімейної дільниці ».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань:

 1. участь медичної сестри у виконанні діагностичних маніпуляцій для верифікації діагнозу на амбулаторному прийомі;

 2. участь медичної сестри у виконанні лікувальних маніпуляцій на амбулаторному прийомі;

 3. оформлення необхідної документації при народженні дитини;

 4. оформлення необхідної документації при направленні на санаторніо – курортне лікування.Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 3
Тема : Виконання діагностичних і лікувальних призначень сімейного лікаря. Підготовка пацієнта до проведення лабораторно – інструментальних обстежень.

Актуальність теми: грамотне виконання діагностичних процедур та інструментальних обстежень є запорукою вірної верифікації діагнозу. Вміння медичної сестри сімейної дільниці підготувати пацієнта до інструментальних, рентгенологічних та ендоскопічних обстежень є важливим її функціональним обов`язком.
Навчальні цілі:

Знати:
- методи рентгенологічних обстежень;

- методи ендоскопічних обстежень ;

- методи інструментальних обстежень.

Вміти:


 • підготувати пацієнта до ендоскопічних методів обстеження;

 • підготувати пацієнта до рентгенологічних методів обстеження ;

 • підготувати пацієнта до інструментальних методів обстеження;

Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

Контрольні питання теми:

Перелічіть рентгенологічні методи обстеження; 1. Перелічіть ендоскопічні методи обстеження ;

 2. Перелічіть інструментальні методи обстеження;

 3. Підготова пацієнтів до рентгенологічних методів обстеження ;

4. Підготова пацієнтів до ендоскопічних методів обстеження ;

5. Підготова пацієнтів до інструментальних методів обстеження ;

Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « Інструментальні методи обстеження», « Ендоскопічні методи обстеження ».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань

  1. Протипокази до виконання ФГДС;

  2. Протипокази до виконання бронхоскопії;

  3. Протипокази до виконання ірігоскопії;

  4. Ускладнення, що можуть виникнути при виконання ендоскопічних та рентгенологічних методів обстеження;

  5. Рентгенконтрастні речовини, які використовують для виконання додаткових методів обстеження.

Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.
ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 4
Тема : Організація та ведення домашнього стаціонару. Особливості догляду за ВІЛ – інфікованими, вмираючими.

Актуальність теми: у світі 50 млн. осіб уражених ВІЛ – інфекцією. 16000 осіб інфікується щодня. Україна посідає перше місце в Європі щодо неконтрольованості поширення. В Україні офіційно зареєстровано 104645 ВІЛ – інфікованих. Кількість хворих на СНІД – 17851, з них померло 9983. Тому діагностика ВІЛ – інфекції, догляд та лікування таких пацієнтів є надзвичайно важливим питанням сьогодення.

Навчальні цілі:

Знати:

- шляхи передачі ВІЛ - інфекції;

 • групи ризику ;

 • стадії захворювання;

 • синдроми та симптоми характерні для Сніду.


Після вивчення предмету студент повинен
Вміти:
- навчити пацієнта та його родичів виконувати знезаражування ін`єкційних шприців, інструментарію;

 • навчити пацієнта та його родичів правилам інтимної гігієни та культури статевого життя;

 • навчити родичів пацієнта здійснювати профілактику пролежнів;

 • навчити родичів пацієнта правилам гігієнічного догляду за шкірою, волоссям, ротовою порожниною важкохворого;

 • навчити родичів пацієнта правилам харчування важкохворих;

 • навчити родичів пацієнта виконувати заходи реанімації: ШВЛ, непрямий масаж серця.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

Контрольні питання теми:

1. Шляхи передачі ВІЛ - інфекції; 1. Стадії СНІДу ;

 2. Дезінфекція шприців одноразового використання та інструментарію;

 3. Особливості догляду за шкірою, волоссям, нігтями, ротовою порожниною важкохворого ;

5. Комплексна профілактика пролежнів ;

6. Методи виконання ШВЛ ;

7. Виконання непрямого масажу серця.
Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « Поширеність Сніду в Україні», « Профілактика СНІДу ».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань

 1. Стадії вмирання;

 2. Клінічна смерть;

 3. Біологічна смерть;

 4. Ранні та пізні ознаки біологічної смерті;

 5. Правила взяття крові при підозрі на СНІД.

Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 5
Тема : Профілактика як основа сімейної медицини.
Актуальність теми: виконувати дії спрямовані на зменшення ймовірності виникнення захворювання, на переривання або сповільнення його прогресування , дії проти зниження працездатності економічно сприйнятливіше державі ніж затрати на лікування населення.
Навчальні цілі:

Знати:

- визначення терміну « профілактика»;

 • види профілактики;

 • розділи профілактики;


Після вивчення предмету студент повинен
Вміти:

- здійснювати профілактику туберкульозу;

- здійснювати профілактику артеріальної гіпертензії;

- здійснювати профілактику онкопатології.
Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

Контрольні питання теми:

1. дати визначення терміну « профілактика»;

2. види профілактики;

3. розділи профілактики;

4. профілактика туберкульозу в Україні;

5. роль медичної сестри в профілактиці туберкульозу;

6. роль медичної сестри в профілактиці ІХС;

7. роль медичної сестри в профілактиці гіпертонічної хвороби;

8. роль медичної сестри в профілактиці онкопатології;

9. роль медичної сестри в профілактиці шлунково – кишкових кровотеч;

10. правила самообстеження молочних залоз.Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « профілактика шлунково – кишкових кровотеч», « Профілактика туберкульозу ».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань:


 1. шляхи передачі туберкульозу;

 2. моральні аспекти родичів хворого на туберкульоз;

 3. правила дезінфекції предметів побуту хворого на туберкульоз;

 4. невідкладна допомога при легеневій кровотечі;

 5. хіміопрофілактикао окопатології;

 6. невідкладна допомога при гіпертонічному кризі;

 7. невідкладна допомога при шлунково – кишковій кровотечі.


Література :
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 6
Тема : Участь сімейної медичної сестри в організації та проведенні диспансеризації населення. медична документація. визначення статистичних показників «ефективність диспансеризації», «ефективність профілактики».

Актуальність теми: виконувати дії спрямовані на зменшення ймовірності виникнення захворювання, на переривання або сповільнення його прогресування , дії проти зниження працездатності морально, економічно сприйнятливіше державі ніж затрати на лікування населення.
Навчальні цілі

Знати:

- визначення терміну «диспансеризація»;

- визначення терміну « профілактика»; • види профілактики;

 • розділи профілактики;Після вивчення предмету студент повинен
Вміти:

- здійснювати диспансеризацію пацієнтів при туберкульозі;

- здійснювати диспансеризацію пацієнтів при артеріальній гіпертензії;

- здійснювати диспансеризацію пацієнтів при онкопатології.
Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.

Контрольні питання теми:

1. дати визначення терміну « диспансеризація»;

2. принципи диспансеризації населення;

3. документація, передбачена при диспансеризації;

4. профілактика туберкульозу в Україні;

5. роль медичної сестри в профілактиці туберкульозу;

6. роль медичної сестри в профілактиці ІХС;

7. роль медичної сестри в профілактиці гіпертонічної хвороби;

8. роль медичної сестри в профілактиці онкопатології;

9. роль медичної сестри в профілактиці шлунково – кишкових кровотеч;

10. правила самообстеження молочних залоз.


Самостійна аудиторна робота студента:

1. Підготувати доповіді – реферати на теми: « профілактика шлунково – кишкових кровотеч», « Профілактика туберкульозу ».

2. Письмова відповідь на тестові завдання.
Питання для самоконтролю знань:


 1. функції медичної сестри сімейної дільниці при проведенні диспансеризації населення;

 2. диспансеризація пацієнтів із ЦД I та II типу;

 3. диспансеризація пацієнтів із ІХС;

 4. диспансеризація пацієнтів із гіпертензивною хворобою.


Література :
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.


ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 7
Тема : Організація роботи з геріатричними пацієнтами. Проблеми. Старість і хвороби.
Актуальність теми: вивчення геронтології та геріатрії медичними сестрами визначається швидкими темпами постаріння населення в Україні та необхідністю надання специфічної кваліфікованої медичної допомоги, спрямованої на забезпечення якості життя пацієнта похилого і старечого віку.

Навчальні цілі:

Знати:

 • - підрозділи геронтології;

 • функції геріатричного кабінету поліклініки;

 • структуру та функції будинку – інтернату для літніх людей;

 • структуру та функції закладу Хоспіс;

вікові анатомо – фізіологічні зміни, що проходять в органах і системах у похилому та с

 • визначити календарний та біологічний вік людини;старечому віці.


Вміти:

 • виявляти дійсні та супутні проблеми пацієнта;

 • встановлювати медсестринські діагнози;

 • складати план медсестринських втручань;

 • виконувати всі види маніпуляцій, передбачені для фаху « сестра медична».


Виховні цілі: усвідомлення відповідальності медичної сестри за здоров′я населення України .
Завдання для самостійної позааудиторної роботи :

Опрацювати тему згідно з рекомендованою літературою.
Контрольні питання теми:

 1. Визначення поняття « геронтологія», « геріатрія».

 2. Функції медичної сестри геріатричного кабінету поліклініки.

 3. Структура закладу Хоспіс.

 4. Структура будинку – інтернату для літніх людей.

 5. Розділи геронтології.

 6. Анатомо – фізіологічні особливості організму людей похилого та старечого віку.


Питання для самоконтролю знань:1. Розділи геронтології.

 1. Причини швидкого старіння населення України.

 2. Структура захворювань населення України в похилому та старечому віці.

 3. Теорії довголіття.

 4. Роль медичної сестри в догляді за людьми похилого віку.Література
1. Т. Г. Шевчук « Основи сестринської справи».

2. О. М. Гиріна «Сімейна медицина».

3. Є. Х. Заремби « Сімейна медицина».

 1. Конспект лекцій.

Методичну розробку підготувала асистент Дутчак Р. С.

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ______ протокол №_____


Завідувач кафедри професор Вакалюк І.П.

ІФНМУ

Кафедра внутрішньої медицини №4 та медсестринства

Предмет “Медсестринство в сімейній медицині”

Методична вказівка для студентів до практичного заняття№ 8

Каталог: images -> Portal -> Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Medychnyj fakultet -> Sestrynska sprava -> 3 kurs ms
3 kurs ms -> Медсестринство в геронтології та геріатрії
3 kurs ms -> Техніка безпеки у фізіотерапевтичних відділеннях
Sestrynska sprava -> Методика проведення кінцевого контролю засвоєння знань студентів із предмету «Історія медицини і медсестринства»
Kafedra vnutrishnoi medycyny 3 ta medsestrynstva -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю 12010102 "Сестринська справа"
Sestrynska sprava -> Тематичний план самостійної позаудиторної роботи з предмету «Основи медсестринства» на 2011-2012 н р
Sestrynska sprava -> Методичні вказівки для студентів до практичних занять з предмету «медсестринство у внутрішній медицині»

Скачати 461.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка