Створення інформаційного ресурсу з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства й інформаційної діяльності в традиційній та електронній формах в освітянських бібліотекахСторінка2/3
Дата конвертації11.09.2018
Розмір0.65 Mb.
1   2   3

А Н К Е Т А


для дослідження інформаційних потреб

користувачів із питань бібліотекознавства,

бібліографознавства, документознавства й інформаційної діяльності

на базі фонду

Державної науково-педагогічної бібліотеки України

імені В. О. СухомлинськогоІ. Відомості про респондента:

1.1. Місце роботи / навчання________________________________________

1. 2. Освіта:

 • cередня

 • середня спеціальна (бібліотечна)

 • середня спеціальна (педагогічна)

 • вища (бібліотечна)

 • вища (педагогічна); аспірантура (потрібне – підкреслити)

 • післядипломна освіта

1. 3. Науковий ступінь

 • кандидат наук

 • доктор наук

1.4. Стаж за фахом, років (підкресліть):

0–3; 4–8; 9–15; 16–25; 26–40; понад 40 р.1. 5. Характер діяльності

 • наукова

 • практична

 • управлінська

 • викладацька

 • навчальна

ІІ. Інформаційні потреби користувача ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

2.1. До документів якої тематики в галузі бібліотекознавства Ви звертаєтесь у своїй роботі?

 • теорія бібліотечної справи

 • історія бібліотечної справи

 • організація наукової та науково-дослідної роботи з бібліотекознавства

 • інновації в галузі бібліотечної діяльності

 • комп’ютеризація бібліотечної справи

 • стандарти в галузі бібліотечної справи

 • соціологічні дослідження в бібліотекознавстві

 • бібліотечна статистика

 • бібліотечний маркетинг

 • менеджмент у бібліотечній справі

 • бібліотечна освіта

 • з’їзди, конгреси, конференції з питань бібліотечної справи

 • реклама діяльності бібліотек. Паблік рілейшнз

 • бібліотечне законодавство

 • фінансування бібліотек. Гранти

 • бібліотечні приміщення. Обладнання бібліотек. Дизайн

 • Професія бібліотекаря. Кадри

 • обслуговування користувачів. МБА, ЕДД

 • методична діяльність бібліотек

 • формування бібліотечних фондів

 • каталогізація. Бібліотечні каталоги і картотеки

 • класифікування й індексування. Класифікаційні системи

 • довідково-бібліографічна робота

 • читання

 • інше____________________________________________________

2.2. До документів якої тематики в галузі бібліографознавства Ви звертаєтесь у своїй роботі?

 • теорія бібліографії

 • історія бібліографії

 • стандарти в галузі бібліографічної діяльності

 • організація й методика бібліографування

 • анотування, реферування

 • окремі види бібліографії

 • інше____________________________________________________

2.3. До документів якої тематики в галузі документознавства й книгознавства Ви звертаєтесь у своїй роботі?

 • теорія книги, документа

 • історія документа

 • історія книги та друкарства

 • документологія

 • документостворення

 • документообіг

 • класифікація документів

 • видавнича справа

 • статистика друку

 • економіка книги

 • видавниче й авторське право

 • книжкова торгівля

 • мистецтво книги, оформлення книги

 • поліграфічна справа

 • спеціалізовані книжкові виставки

 • інше____________________________________________________

2.4. До документів якої тематики в галузі інформаційної діяльності Ви звертаєтесь у своїй роботі?

 • науково-інформаційна діяльність

 • інформаційний пошук

 • стандартизація в галузі інформаційної діяльності

 • інформаційні потреби споживачів інформації

 • інформаційна культура

 • інше _________________________________________________


2.5. Укажіть у порядку першочерговості, якою інформацією ви найчастіше користуєтеся у своїй професійній діяльності:


 • повнотекстовою

 • бібліографічною

 • реферативною

 • фактографічною

 • іншою_________________________________________________________________________________________________________________

2.6. Скільки часу (у середньому) Ви витрачаєте на пошук потрібної Вам інформації з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства й інформаційної діяльності?

__________________________________________________________________
2.7. Назвіть теми (проблеми), з яких Вам бракує інформації в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.8. У виданнях яких років випуску з фондів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Ви відчуваєте найбільшу потребу?

 • До 1917 р.

 • 1917–1945

 • 1946–1991

 • 1992–2000

 • 2001–2009

2.9. Позначте необхідні для Вашої роботи типи та види документів із питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства й інформаційної діяльності. Оцініть їхню доступність для Вас за 3-бальною системою (3 – найбільш доступний, 2 – доступний, 1 – найменш доступний):

  • офіційні видання (закони, укази, постанови)

  • наукові видання:

  • збірники наукових статей

  • монографії

  • матеріали конференцій, з’їздів, семінарів

  • наукові рекомендації

  • інші (назвіть)_____________________________________

  • довідкові видання

  • навчальні та навчально-методичні матеріали

  • інформаційно-бібліографічні (інформаційні, бібліографічні, реферативні, оглядові)

  • спеціальні види науково-технічних документів (стандарти, інструкції тощо)

  • науково-популярні видання

  • періодичні видання

  • рекламні видання

  • неопубліковані видання (дисертації, депоновані рукописи, звіти про НДР)

  • автореферати дисертацій

  • аудіовізуальні документи

  • електронні документи

2.10. За якими джерелами Ви одержуєте відомості про інформаційні ресурси ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства та інформаційної діяльності?

  • бібліотечні карткові каталоги

  • систематичні картотеки статей

  • тематичні картотеки статей

  • електронний каталог ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

  • бази даних на CD-R та on-line

  • Інтернет

  • веб-портал ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

  • бібліографічні посібники ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

якщо використовуєте, назвіть які

_________________________________________________________

_________________________________________________________

якщо не використовуєте, назвіть чому

  • періодичні видання

  • книжкові виставки

  • бібліографічні огляди в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

  • реклама про ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

  • списки нових надходжень документів

  • конференції, семінари, наради

  • рекомендації колег

  • інше (назвіть)_____________________________________________

2.11. Які джерела вторинної інформації з бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства Ви найчастіше використовуєте у своїй науковій та прикладній діяльності?

  • Український реферативний журнал „Джерело”

  • „Літопис книг”

  • „Літопис журнальних статей”

  • „Літопис газетних статей”

  • „Літопис авторефератів дисертацій”

  • „Бібліотекознавство і бібліографія України”

  • „Библиотечное дело и библиография”

  • „Нові видання України”

  • бібліографічні посібники ДНПБ України ім. В. О.Сухомлинського

  • прикнижкова, пристатейна бібліографія

  • інші (назвіть)__________________________________________________

2.12. Які фахові періодичні видання з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є найкориснішими у Вашій діяльності?

  • Архіви України”

  • „Библиография”

  • „Библиосфера”

  • „Библиотека”

  • „Библиотека в школе”

  • „Библиотека в эпоху перемен”

  • „Библиотека и закон”

  • „Библиотеки учебных заведений”

  • „Библиотековедение”

  • „Библиотечное дело”

  • БібліоТека”: бюлетень УБА

  • „Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія”

  • „Бібліотечна планета”

  • „Бібліотечний вісник”

  • „Бібліотечний форум України”

  • „Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии”

  • „Вісник Книжкової палати”

  • „Друг читача”

  • Информационные ресурсы России”

  • „Книжковий клуб плюс”

  • „Медиатека и мир”

  • „Мир библиографии”

  • „Научные и технические библиотеки”

  • „Независимый библиотечный адвокат”

  • „Новая библиотека”

  • „Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений”

  • „Світ дитячих бібліотек”

  • „Университетская книга”

  • „Читаем, учимся, играем”

  • „Шкільна бібліотека”

  • „Шкільна бібліотека плюс”

  • „Школьная библиотека”

2.13. Назвіть необхідні для Вашої діяльності періодичні видання з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства та інформаційної діяльності, відсутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.14. Назвіть книжкові видання бібліотекознавчої тематики останніх 2-3 років із фондів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, що зацікавили Вас і були використані в професійній діяльності:

1. __________________________________________________________

2. _________________________________________________________

3. _________________________________________________________


2.15. Назвіть книжкові видання бібліотекознавчої тематики останніх 2-3 років, що зацікавили Вас, але були відсутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського:

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2.16. Фондами яких бібліотек Ви користуєтесь для задоволення своїх інформаційних потреб із питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства й інформаційної діяльності?


  • фондами ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

  • фондами інших бібліотек (назвіть, яких саме):2.17. Які зміни, на Ваш погляд, відбулись у формуванні інформаційного ресурсу з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства й інформаційної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського за останні 3 роки ?

Якість, повнота фондів:

 • поліпшилася;

 • не змінилася;

 • погіршилася

2.18. Чи влаштовує Вас режим роботи кабінету бібліотекознавства?

  • так

  • ні

2.19. Ваші побажання щодо вдосконалення комплектування фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства й інформаційної діяльності ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дякуємо за відповіді й бажаємо творчих успіхів!

Додаток 3Періодичні та продовжувані видання з бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства й інформаційної діяльності

Видання, наявні в фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, позначені астериском (*)


* “Архіви України” http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=ay

* “Библиография” http://www.bookchamber.ru/content/bibliomag/bibliomag.html

*„ Библиосфера” http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=290717

* „Библиотека”

* „Библиотека в школе” http://lib.1september.ru/

* „Библиотека в эпоху перемен” http://infoculture.rsl.ru/NIKLib/althome/_sitenav/root_frm.htm

* „Библиотека и закон”

„Библиотеки за рубежом” http://archive.libfl.ru/win/nzb.html , http://www.libfl.ru/about/dept/librarianship/edition1.php

*Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Научно-практический и теоретический сборник http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bnan

* „Библиотеки учебных заведений” http://www.lib-journal.ru/magazine.html

* „Библиотековедение” http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s33/d93

* “Библиотечная газета”

„Библиотечная палитра” http://www.childbook.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=794&Itemid=173

* „Библиотечная столица”

* „Библиотечное дело” http://www.bibliograf.ru/

* Библиотечное дело XXI век http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s231/d979/Библиотечный вестник” http://elibrary.ru/issues.asp?id=25600

„Бібліологічні вісті” (1923–1930) http://elib.nplu.org/object.html?id=1229

* „Бібліоновини” http://bibliomist.org/ua/resursi/informatsijnij-visnik

Бібліосвіт” http://www.4uth.gov.ua/library_science/bibliosvit/index.htm

* БібліоТека: бюлетень УБА http://www.ula.org.ua/index.php?id=42

„Бібліотека в освітньому просторі” http://library.tup.km.ua/about_library/metodob/byuleten.htm

„Бібліотека професійно-технічного навчального закладу” : веб-журнал https://proftekhosvita.org.ua/uk/resources/category/veb-zhurnal-bbloteka-profesjno-tehnchnogo-navchalnogo-zakladu/?page=3

* Бібліотекар України”

* „Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія” http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bdi

* Бібліотекознавство і бібліографія Україниhttp://nplu.org/article.php?id=44

* „Бібліотечна планета” http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=1172;


* „Бібліотечний вісник” http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=bv

* „Бібліотечний форум України” http://www.idea.com.ua/covers.php ; http://www.idea.com.ua/bibforum/

„Бібліофокус” http://library.lp.edu.ua/bibliofocus

„Большая библиотекаhttp://book.uraic.ru/chitaem_vmeste/bb

„Вестник архивиста” http://www.vestarchive.ru/

* „Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии” http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s232/d992/

„Вестник Московского государственного университета культуры и искусств” http://elibrary.ru/issues.asp?id=8368

„Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств” http://www.chgaki.ru/index.php?menu=14

„Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв” http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe

* „Вісник Книжкової палати” http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=vkp

„Вісник Львівського університету. Сер. Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології” http://library.lnu.edu.ua/bibl/index.php?option=com_content&view=article&id=84:2008-10-14-12-18-56&catid=54:2008-10-14-12-09-48&Itemid=133

* „Вісник Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Бібліотекознавство. Бібліографознавство. Книгознавство” http://vislib.onu.edu.ua/index.php/main

* Вісник Харківської державної академії культури http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=I=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9670200

Вузовские библиотеки Западной Сибири. Опыт работы” http://www.lib.tsu.ru/index_about.php?id=149

Детская библиотека” http://www.mi.ru/~rdbrt97/public.html

* Друг читача” http://vsiknygy.net.ua/

* „Друкарство”

* Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=lnnbyivsИнформационное общество” http://www.infosoc.iis.ru/

Информационные войны” http://elibrary.ru/issues.asp?id=27792

* „Информационные ресурсы России” http://www.aselibrary.ru/digital_resources/journal/irr/

Информационный бюллетень РБАhttp://www.rba.ru/content/resources/bulletin/index.php

„Информационный бюллетень РНТБ” http://www.rlst.org.by/izdania.html

„Інформаційне суспільство” http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=is

„Квалілологія книги” http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kk

„Книга в пространстве культуры” http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s233/d1010

* „Книжковий клуб плюс”

Книжковий оглядhttp://www.web-standart.net/magaz.php?sid=6

Книжная индустрияhttp://bookind.ru/index.php?option=com_content&view=category&id=12&Itemid=7

Книжное делоhttp://www.knigdelo.ru/

Курьер печатиhttp://www.jur-jur.ru/journals/jur215/notice1.html

* „Мир библиографии”

* „Медиатека и мир” http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/mediatheque/info

„Молодые в библиотечном деле” http://www.library.ru/1/education/journal/

* Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського http://www.dnpb.gov.ua/research_activity/personal_lib_products/

* „Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=npkpnuiobk ; http://library.kpnu.edu.ua/view_cat.php?id=94

*Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=npnbuimviv

„Научная периодика: проблемы и решения”  http://www.nppir.ru

Научно-техническая информация”. Серия 1, Серия 2

* „Научные и технические библиотеки” http://www.gpntb.ru/ntb/
Також: 1996–2002
http://www.gpntb.ru/win/ntb/
2003–2011 http://ellib.gpntb.ru/

* „Независимый библиотечный адвокат”

* „Новая библиотека”

* „Новости Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений” http://www.rsl.ru/ru/s3/s17/s348/d1317/

Отечественные архивыhttp://www.rusarchives.ru/publication/otecharh/index.shtml

„Переплет: журнал о детской литературе” http://vpereplete.org/Каталог: datas -> upload -> files
files -> Академія педагогічних наук україни державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в. О. Сухомлинського календар знаменних І пам’ятних дат у галузі освіти І педагогічної науки на 2008 рік
files -> Реферативної інформації днпб україни ім. В. О. Сухомлинського організація профорієнтаційної роботи в школі
files -> Реферативний огляд Вступ
files -> Освіта. Виховання. Навчання
files -> Державна науково-педагогічна бібліотека україни імені в о. сУхомлинського освіта японії
files -> Звіт про роботу Академії педагогічних наук України за 2006 рік / апн україни; Упоряд. Полонська Т. К. К. апн україни, 2007. 259 с
files -> В. О. Сухомлинського педагогіка сімейного виховання дітей шкільного віку


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка