Створення титульних листівСкачати 206.06 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації16.04.2017
Розмір206.06 Kb.
  1   2   3   4
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА №4

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Дисципліна: Загальний курс користувача ПК.

Тема: Створення титульних листів.

Кількість годин на тему: 4

Питання на СРС: Вікно редактора Word. Форматування тексту. Настройка параметрів сторінки. Друк документів.

Кількість годин на СРС: 2

Навчальна мета: ознайомитися з вікном редактора Word, прийомами форматування тексту, навчитися настроювати параметри сторінок.

Студент повинен:

знати:

 • прийоми форматування тексту;

 • призначення панелей інструментів

 • як змінювати параметри сторінки;

вміти:

 • форматувати текст;

 • виділяти текст різними способами;

 • редагувати виділений фрагмент тексту;

 • настроювати параметри сторінок;

 • друкувати документ

Місце виконання самостійної роботи студента: вдома.

Завдання для самопідготовки. Прочитати рекомендовану літературу, звернути увагу на такі питання:

 1. Введення і редагування тексту

 2. Виділення тексту

 3. Редагування виділеного фрагменту

 4. Форматування тексту.

 5. Встановлення параметрів сторінки

 6. Вставка розривів сторінок

 7. Нумерація сторінок

 8. Друк документів

Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть елементи вікна програми.

 2. Як переміщатись по тексту за допомогою клавіатури?

 3. Як виділити текст?

 4. Назвіть параметри форматування тексту.

 5. Як змінити поля документу?

 6. Як змінити орієнтацію документу?

 7. Як пронумерувати сторінки?

 8. Як вставити розрив сторінки?

 9. Як передивитися документ перед друком?

 10. Які параметри друку вам відомі?

Результати самостійної поза аудиторної діяльності: складено конспект.

Форми контролю: перегляд конспекту, фронтальне опитування на наступному занятті.

Рекомендована література та Інтернет-посилання:

1) Ярмуш О.В., Редько М.М. Інформатика і комп'ютерна техніка; Навч. посібник. — К.: Вища освіта, 2006.2) http://office.microsoft.com/ru-ru/word-help/

Вікно редактора Word. Форматування тексту. Настройка параметрів сторінки.

Вікно редактора Word.

С
труктура вікна
Word типова для додатків Windows. У неї входять елементи, необхідні для редагування і форматування текстів. У верхній частині вікна розташовуються панелі команд, до яких відносяться рядок меню і панелі інструментів. За умовчанням присутньо дві панелі інструментів – Стандартна і Форматування. Під панелями інструментів розташовується лінійка, проградуйована в сантиметрах. Вона допомагає контролювати розміщення елементів сторінки і управляти операціями форматування.

Основну частину вікна займає робоча область, що містить вікно редагованого документа. Якщо вікно документа розгорнене на всю робочу область, то воно збігається з вікном програми. Тому у вікні присутньо два набори кнопок управління розміром. Верхні кнопки відносяться до програми, а нижние – до документа.Виділення тексту

Виділення тексту є однією з важливих операцій, оскіль­ки редагування можна виконувати тільки з виділеним фрагментом тексту.

Для виділення тексту мишею слід встановити курсор миші на початокі фрагменту, натиснути на ліву кнопку і, не відпускаючи її, перемістити курсору до кінця фрагменту. При цьому колір виділеного фрагменту буде інверту­ватись. Подвійне натискування лівої кнопки миші виділяє слово, на яке встановлено курсор миші. Натискування лівої кнопки миші, коли курсор знаходиться біля лівої межі рядка, виділяє рядок, а подвійне натискування —1 весь абзац. Весь текст можна виділити, виконавши команду меню Правка/Внделить все. Фрагмент залишається виділеним, поки не буде виділено-інший фрагмент. Для зняття виділення слід встановити курсор миші в будь-якві місце поза виділеним фрагментом і натиснути ліву кнопку миші. Фрагмент можна виділити і за допомогою комбінацій клавіш:

[Shift-<-], [Shift-->] — виділення символу ліворуч, праворуч від курсора;

[Shift-^], [Shift--!}] — виділення рядка зверху, знизу від курсора;

[Shift-Home], [Shift-End] — виділення тексту від курсора до початку, кінця рядка;

[Shift-PgUp], [Shift-PgDn] — виділення фрагмента від курсора до початку, кінця тексту.
Редагування виділеного фрагменту.

Виділений фрагмент можна вилучити, перемістити, скопіювати. За таких операцій часто використовують буфер обміну Windows. Через цей буфер редактор Word може обмінюватись інфор­мацією з іншими програмами, що працюють у середовищі Windows.

Вилучити виділений фрагмент можна за допомогою команди Правка/Вырезать або кнопки Удалить панелі інструментів Стандартная. Фрагмент вилу­чається із тексту і поміщається в буфер обміну. Текст з буферу обміну можна багаторазово читати. Цей текст зберігається в буфері доти, поки в нього не буде занесено новий фрагмент (це може зробити і будь-яка інша програма, що працює в середовищі Windows). Вилучити виділений фрагмент можна і за допомогою клавіші [Del], але при цьому фрагмент у буфер обміну не заноситься. Вставка фрагменту з буферу обміну здійснюється командою Правка/Вставить

Перенести фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд: Правка/Внрезать і Правка/Вставить. Досить просто можна пере­містити фрагмент за допомогою миші. Для цього слід встановити курсор миші на виділеному фрагменті і, не відпускаючи натиснутої лівої кнопки, від­буксувати фрагмент на нове місце. Якщо тепер відпустити ліву кнопку, то фрагмент буде переміщено.

Скопіювати фрагмент можна за допомогою послідовно виконаних двох команд: Правка/Копировать і Правка/Вставить. При виконанні першої ко­манди виділений фрагмент переноситься в буфер обміну, але з тексту не вилучається. Копіювання за допомогою миші аналогічне переміщенню, але при цьому повинна бути додатково натиснутою клавіша [Ctrl].

Команди редагування діють і при роботі з документами в різних вікнах. Це дає змогу обмінюватись фрагментами тексту між різними документами.
   1. Форматування тексту


Під форматуванням розуміють операції, які зв'язані з оформленням тексту і зміною його зовнішнього вигляду. Операції форматування дійсні тільки для виділених фрагментів.

Розрізняють три основні операції форматування: форматування символів; форматування абзаців; форматування сторінок.Форматування символів.

При форматуванні символів можна змінити шрифти, його розмір. Форматування здійснюється командою Формат/Шрифт. При цьому на екрані з'явиться вікно діалогу Шрифт, в якому можна встановити такі параметри:

•шрифт (вибирається із списка шрифтів);

•стиль (можна вибрати звичайний стиль, курсив, напівжирний і напів­жирний з курсивом шрифти);

• розмір шрифта;

• підкреслення (вибір різних варіантів підкреслення);

• колір символів;

• ефекти (верхній і нижній індекс, перекреслений).

У полі Образец цього вікна показується зовнішній вигляд тексту при вибраних параметрах.

Отступм й интервалм

Ряд параметрів можна встановити і за допомогою кнопок панелі Форматирование.


Форматування абзаців.

Під абзацем у Word розуміють частину документа, за якою поміщається маркер абзацу. При введенні тексту абзац завжди закінчується натискуванням клавіші FEnter. Для форматування абзацу використовують команду Формат/Абзац, відкриває вікно діалогу Абзац в якому можна здійснити:

вирівнювання абзаців;

• встановлення відступів абзаців;

• встановлення відстані між рядками і абзацами.

За замовчуванням Word вирівнює абзаци ліворуч. За допомогою опції Внравнивание можна встановити вирівнювання праворуч, центрування (ряд­ки розміщуються симетрично відносно уявної вертикальної лінії, що проходить через середину сторінки) або блочне вирівнювання (рядки вирівнюються як ліворуч, так і праворуч).

Опція Отступ дозволяє встановити відступи зліва і справа рядків виділеного абзаца, а також окремо лівий відступ першого рядка абзацу. Відстань за замовчуванням вимірюється в дюймах, але за допомогою команди Сервис/Параметрн/Общие можна встановити інші одиниці (сантиметри та ін.).

Для встановлення відступів можна використовувати і горизонтальну ліній­ку. На ній є маркери відступу ліворуч (нижній лівий), відступу праворуч (нижній правий) і відступу першого рядка абзацу (верхній лівий). В разі зміни положення цих маркерів за допомогою миші виділений абзац буде автоматично переформатовуватися.

Відстань між рядками встановлює опція Межстрочннй вікна діалогу Абзац, а між абзацами — опція Интервал. За допомогою останньої можна встановити параметри Перед (інтервал перед виділеним абзацем) і После (інтервал після виділеного абзацу).

При встановленні параметрів форматування абзацу зовнішній вигляд цього абзацу зображується в полі Образец вікна діалогу Абзац.
  1. Скачати 206.06 Kb.

   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка