«Сучасна єврейська філософія»Скачати 172.56 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір172.56 Kb.
ТипПрограма
Р.Димерець
Національний університет

«Києво-Могилянська академія»


Кафедра історії

Програма курсу«Сучасна єврейська філософія»Автор: Р. Й. Димерець, к.ф.н.

Обсяг годин:

Лекційних – 32

Семінарських – 20

Консультацій – 2

Самостійної роботи –27

Триместр викладання – 5

Кредитів за курс – 1,5

Форма контролю – іспит

Схвалено на засіданні кафедри, протокол № __ від ___________ 2009 р.

Завідувач кафедри, професор Н.М. Яковенко

Викладач Р. Й. Димерець
АНОТАЦІЯ
Курс «Сучасна єврейська філософія» створено для студентів першого року навчання сертифікатної програми з юдаїки.
Метою курсу є висвітити особливості проблематики сучасної єврейської філософії, показати її зв’язок із основними тенденціями розвитку світової філософії.

Метод викладання. Курс читається у III триместрі і розрахований на 17 навчальних тижнів (по 3 ауд. год. щотижня). Курс складається з лекцій (32 год.) і практичних занять (20 год.), які матимуть інтерактивний характер, що сприятиме кращому засвоєнню нового матеріалу, отриманню навичок ведення дискусій та досягнення спільних рішень. Семінар-дискусія призначатиметься для коментування прочитаного матеріалу, представлення власної точки зору на досліджувану проблему та презентації результатів свого дослідження відповідно до проблематики заняття. Література до даного курсу доступна або в електронній читанці, або в бібліотеці НаУКМА.

Перший тиждень – лекційний. У лекціях здійснюється аналіз філософських концепцій видатних єврейських філософів модерну та постмодерну, таких як Б.Спіноза, М.Мендельсон, С.Формштекер, С.Гірш, Н.Крохмаль, С.Л.Штайнгайм, Г.Коген, М.Бубер, Ф.Розенцвайґ, А.І.Кук, А.Д.Гешель, Й.Д.Соловейчик, Е.Левінас та ін., які зробили важливий та оригінальний внесок у розвиток сучасної єврейської філософії.

Практичні заняття спрямовані на поглиблене вивчення першоджерел.

Вимоги: Студенти повинні брати активну участь у семінарських заняттях, робити презентації прочитаного матеріалу відповідно до формату семінару. Якщо студент/ка не будуть присутні на семінарі, то вона/він як виняток одноразово можуть підготувати 10-хв. презентацію на тему, спільно визначену з викладачем, на наступному після пропущеного семінарі.

Система контролю. Упродовж триместру студент зобов’язаний відпрацювати практичні заняття (максимальна оцінка – 36 балів) і підготувати реферат (24 бали). Після закінчення курсу студент складає іспит (максимальна оцінка – 40 балів).

Система оцінок та контролю:

Робота в триместрі – 60 балів

Участь у семінарах – 36 (3х12)

Реферат (мінімальний обсяг - 0,5 др. арк. /20 тис. знаків/) – максимальна оцінка – 24 бали.
Іспит – 40 балів
Теми лекційних занять


Тема 1. Вступ до сучасної єврейської філософії

Лекція (2 год.) 1 тиждень.

 1. Визначення сучасної єврейської філософії та її хронологічних меж.

 2. Сучасна єврейська філософія: проблема джерел.

 3. Періодизація сучасної єврейської філософії.

 4. Особливості тематики та проблематики сучасної єврейської філософії.


Тема 2. Філософія Б.Спінози

Лекція (3 год.) 1-2 тиждень.

1. Життя і твори Б.Спінози.

2. Дослідження про Б.Спінозу.

3. Проблематика Б.Спінози.

4. Спінозівський метод.

5. Головні поняття філософії Б.Спінози.

6. Особливість місця Б.Спінози в контексті нової єврейської філософії.
Тема 3. Філософія М.Мендельсона

Лекція (3 год.) 4-5 тиждень

1. Життя і твори М.Мендельсона.

2. Дослідження про М.Мендельсона.

3. Проблематика М.Мендельсона.

4. Головні поняття філософії юдаїзму М.Мендельсона.

6. Особливість місця М.Мендельсона в контексті єврейської філософії періоду Гаскали.


Тема 4. Єврейська філософія в XIX ст.

Лекція (3 год.) 5-6 тиждень

1. Кантіанський і посткантіанський ідеалізм і його вплив на єврейську філософію.

2. С.Формштекер.

3. С.Ґірш.

4. Wissenschaft des Judentums.

5. Н.Крохмаль.

6. С.Л.Штайнґайм.
Тема 5. Філософія Г.Когена

Лекція (3 год.) 6-7 тиждень


 1. 1. Неокантіанство і Г.Коген.

2. Життя і твори Г.Когена.

3. Дослідження про Г.Когена.

4. Проблематика Г.Когена.

5. Головні поняття філософії юдаїзму Г.Когена.

6. Особливість місця Г.Когена в контексті єврейської філософії новітнього періоду.
Тема 6. Філософія М.Бубера

Лекція (3 год.) 7-8 тиждень

1. Життя М.Бубера.

2. М.Бубер як філософ. Твори М.Бубера.

3. Дослідження про М.Бубера.

4. Проблематика М.Бубера.

5. Головні поняття філософії М.Бубера.

6. Особливість місця М.Бубера в контексті сучасної єврейської філософії.
Тема 7. Екзистенційна філософія Ф.Розенцвайґа

Лекція (3 год.) 11 тиждень

1. Життя Ф.Розенцвайґа.

2. Ф.Розенцвайґ як філософ. Твори Ф.Розенцвайґа.

3. Дослідження про Ф.Розенцвайґа.

4. Проблематика Ф.Розенцвайґа.

5. Головні поняття філософії Ф.Розенцвайґа.

6. Особливість місця Ф.Розенцвайґа в контексті сучасної єврейської філософії.
Тема 8. Містична філософія р. А.І.Кука

Лекція (3 год.) 12 тиждень

1. Життя р. А.І.Кука.

2. Р. А.І.Кук як філософ. Твори р. А.І.Кука.

3. Дослідження про р. А.І.Кука.

4. Проблематика р. А.І.Кука.

5. Головні поняття філософії р. А.І.Кука.

6. Особливість місця р. А.І.Кука в контексті сучасної єврейської філософії.
Тема 9. Філософія А.Д.Гешеля

Лекція (3 год.) 13 тиждень

1. Життя А.Д.Гешеля.

2. А.Д.Гешель як філософ. Твори А.Д.Гешеля.

3. Дослідження про А.Д.Гешеля.

4. Проблематика А.Д.Гешеля.

5. Головні поняття філософії А.Д.Гешеля.

6. Особливість місця А.Д.Гешеля в контексті сучасної єврейської філософії.

Тема 10. Філософія Й.Д.Соловейчика


Лекція (3 год.) 14 тиждень

1. Родина Й.Д.Соловейчика та його життя.

2. Становлення Й.Д.Соловейчика як філософа, головні структурні складові його філософії.

3. Творчість Й.Д.Соловейчика, його твори.

4. Дослідження про Й.Д.Соловейчика.

5. Проблематика Й.Д.Соловейчика.

6. Головні поняття філософії Й.Д.Соловейчика.

7. Особливість місця Й.Д.Соловейчика в контексті сучасної єврейської філософії.Тема 11. Філософія Е.Левінаса


Лекція (3 год.) 15 тиждень

1. Життя Е.Левінаса.

2. Становлення Е.Левінаса як філософа. Е.Левінас і Е.Гусерль. Е.Левінас і А.Берґсон.

3. Твори Е.Левінаса.

4. Дослідження про Е.Левінаса.

5. Проблематика Е.Левінаса.

6. Головні поняття філософії Е.Левінаса.

7. Особливість місця Е.Левінаса в контексті сучасної єврейської філософії. Е.Левінас і Ж.Деріда.


Тематика семінарських занять


 1. Субстанціальність і текстуальність у розумінні Б.Спінози (6 год.) 2-4 тиждень.

1. Методологія Б.Спінози в контексті єврейської традиції тлумачення тексту. 1. Б.Спіноза і М.Маймонід: два підходи до тлумачення тексту.

 2. Спінозівський підхід до тексту: з’ясування істинного смислу і творення.

 3. «Богословсько-політичний трактат» Б.Спінози.

 4. «Етика» Б.Спінози.

 5. Концепція Бога, природи, субстанції у Б.Спінози.

 6. Концепція творіння у Б.Спінози.

 7. Концепція людської свідомості у Б.Спінози.


Література:

Обов’язкова:

 1. Spinoza B. de. Die Ethik. Lateinisch und Deutsch. – Stuttgart: Philipp Reclam Jun., 1977.

 2. Spinoza B. Tractatus theologico-politicus // Spinoza. Opera. Im Aufrag der Heidelberg Academie der Wissenschaften, hrsg von C. Gebhardt. B. III. – Heidelberg, 1925. – S. 1-268.Додаткова:

 1. Guttmann J. Philosophies of Judaism. The History of Jewish philosophy from Biblical times to Franz Rosenzweig. – New York, 1966.

 2. Nadler S. Spinoza. A Life. – Cambridge, 1999.

 3. Röd W. Benedictus de Spinoza. Eine Einführung. – Stuttgart: Reclam, 2002.

 4. Дымерец Р. Концепция творения в философии Б. Спинозы // Материалы Одиннадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Ч. 2. – М., 2004. – С. 79—90.

 5. Дымерец Р. К вопросу о концепции творения в философии Бенедикта Спинозы // Sententiae. – № 1-2 (VIII-IX), 1 (X). – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003-2004. – С. 43-60. 1. Філософія діалогу М.Бубера (7 год.) 8-10 тиждень

1. Тлумачення М.Бубером філософії хасидизму.

2. Праця М.Бубера «Я і Ти».

3. Проблема спілкування в філософії М.Бубера.

4. Поняття діалогу у М.Бубера.
Література:

Обов’язкова:


 1. Бубер М. Веление духа. — Иерусалим, 1978.

 2. Бубер М. Избранные произведения. — Иерусалим, 1989.

 3. Бубер М. Два образа веры. — М.: Республика, 1995.

 4. Бубер М. Путь человека по хасидскому учению. – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1995.

 5. Бубер М. Хасидские предания. – М.: Республика, 1997.Додаткова:


 1. Goodman L.E. Jewish philosophy. In E. Craig (Ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy. London: Routledge. Retrieved January 09, 2008

 2. Great Jewish Thinkers of the Twentieth Century (ed. S. Noveck), 1963.

 3. Лифинцева Т. П. Философия диалога Мартина Бубера. – М., 1999.

 4. Дымерец Р. Проблема символизма в еврейской философии: А. Д. Гешель versus М. Бубер // Материалы Девятой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Ч. 2. – М., 2002. – С. 66—78.
 1. Етика Е.Левінаса (7 год.) 16-17 тиждень
 1. Феноменологія Е.Гусерля і етика Е.Левінаса.

 2. Онтологія М.Гайдегера і етика Е.Левінаса.

 3. Інтерпретація Талмуду Е.Левінасом.

 4. Праця Е.Левінаса «Тотальність і нескінченність».

 5. Праця Е.Левінаса «Важка свобода».

 6. Концепція творіння в філософії Е.Левінаса.

 7. Концепція часу в філософії Е.Левінаса.

 8. Поняття іншого і відповідальності за іншого в етиці Е.Левінаса.

Література:Обов’язкова:

 1. Левинас Э. Диахрония и репрезентация. // Интенциональность и текстуальность (сб.). — Томск: Водолей, 1998. – С. 141-161.

 2. Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное. Москва – Санкт-Петербург, 2000.

 3. Левинас Э. Избранное: Трудная свобода. – М., 2004.

 4. Левинас Э. Философская интуиция. // Интенциональность и текстуальность (сб.). — Томск, 1998, с. 110-140.

 5. Эмманюэль Левинас: путь к Другому. Сборник статей и переводов, посвященный 100-летию со дня рождения Э. Левинаса. – СПб., 2006.


Додаткова:


 1. Дымерец Р. И. К вопросу о соотношении понятий «власть» и «ответственность» в философии Э. Левинаса // Вісник Міжнародного Соломонового університету, 8/2002. – К., 2002. – С. 64-71.

 2. Дымерец Р. Концепция творения в философии Э. Левинаса // Материалы Десятой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Ч. 2. – М., 2003. – С. 60—67.

 3. Дымерец Р. Левинас и Спиноза // Материалы Двенадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. – Ч. 1. – Москва: Сэфер, 2005. – С. 140-147.

 4. Дымерец Р. Левинас о свободе // Материалы Тринадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. – Москва: Сэфер, 2006. – С. 119-124.


ЗАГАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ


Першоджерела

 1. Бубер М. Веление духа. — Иерусалим, 1978.

 2. Бубер М. Избранные произведения. — Иерусалим, 1989.

 3. Бубер М. Два образа веры. — М.: Республика, 1995.

 4. Бубер М. Путь человека по хасидскому учению. – СПб.: Высшая религиозно-философская школа, 1995.

 5. Бубер М. Хасидские предания. – М.: Республика, 1997.

 6. Левинас Э. Диахрония и репрезентация. // Интенциональность и текстуальность (сб.). — Томск: Водолей, 1998. – С. 141-161.

 7. Левинас Э. Избранное: Тотальность и бесконечное. Москва – Санкт-Петербург, 2000.

 8. Левинас Э. Избранное: Трудная свобода. – М., 2004.

 9. Левинас Э. Философская интуиция. // Интенциональность и текстуальность (сб.). — Томск, 1998, с. 110-140.

 10. Эмманюэль Левинас: путь к Другому. Сборник статей и переводов, посвященный 100-летию со дня рождения Э. Левинаса. – СПб., 2006.

 11. Kook A. I. The Lights of Penitence, Lights of Holiness, The Moral Principles, Essays, Letters, and Poems. – New York, 1978.

 12. Rosenzweig F. The Star of Redemption. – Boston, 1971.

 13. Spinoza B. de. Die Ethik. Lateinisch und Deutsch. – Stuttgart: Philipp Reclam Jun., 1977.

 14. Spinoza B. Tractatus theologico-politicus // Spinoza. Opera. Im Aufrag der Heidelberg Academie der Wissenschaften, hrsg von C. Gebhardt. B. III. – Heidelberg, 1925. – S. 1-268.

Дослідження


 1. Дымерец Р. К вопросу о концепции творения в философии Бенедикта Спинозы // Sententiae. – № 1-2 (VIII-IX), 1 (X). – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003-2004. – С. 43-60.

 2. Дымерец Р. И. К вопросу о соотношении понятий «власть» и «ответственность» в философии Э. Левинаса // Вісник Міжнародного Соломонового університету, 8/2002. – К., 2002. – С. 64-71.

 3. Димерець Р. Й. Концепція влади в філософії Б. Спінози (Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук). – К, 2006. – 20 с.

 4. Дымерец Р. Концепция времени в философии А. Д. Гешеля // Материалы Восьмой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Ч. 2. – М., 2001. – С. 108—118.

 5. Димерець Р. Й. Концепція могутності (potentia) у метафізиці Бенедикта Спінози // Sententiae. – № 1 (XII). – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, Критика, 2005. – С. 3-23.

 6. Дымерец Р. Концепция творения в философии Б. Спинозы // Материалы Одиннадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Ч. 2. – М., 2004. – С. 79—90.

 7. Дымерец Р. Концепция творения в философии Э. Левинаса // Материалы Десятой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Ч. 2. – М., 2003. – С. 60—67.

 8. Дымерец Р. Левинас и Спиноза // Материалы Двенадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. – Ч. 1. – Москва: Сэфер, 2005. – С. 140-147.

 9. Дымерец Р. Левинас о свободе // Материалы Тринадцатой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. – Москва: Сэфер, 2006. – С. 119-124.

 10. Димерець Р. Й. Поняття «conceptus» та «intellectus» Б.Спінози у світлі його теорії могутності (potentia) субстанції // Дні науки філософського факультету-2005: Міжнародна наукова конференція (26-27 квітня 2005 року): Матеріали доповідей та виступів. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2005. – Ч. I. – С. 17-19.

 11. Дымерец Р. Проблема символизма в еврейской философии: А. Д. Гешель versus М. Бубер // Материалы Девятой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. Ч. 2. – М., 2002. – С. 66—78.

 12. Димерець Р. Й. Спінозівська концепція природної могутності (potentia) і трансформація поняття природи в натурфілософії XVI – XVII століть // Sententiae. – № 2 (XI). – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – С. 83-101.

 13. Лифинцева Т. П. Философия диалога Мартина Бубера. – М., 1999.

 14. Goodman L.E. Jewish philosophy. In E. Craig (Ed.), Routledge Encyclopedia of Philosophy. London: Routledge. Retrieved January 09, 2008

 15. Great Jewish Thinkers of the Twentieth Century (ed. S. Noveck), 1963.

 16. Guttmann J. Philosophies of Judaism. The History of Jewish philosophy from Biblical times to Franz Rosenzweig. – New York, 1966.

 17. Nadler S. Spinoza. A Life. – Cambridge, 1999.

 18. Röd W. Benedictus de Spinoza. Eine Einführung. – Stuttgart: Reclam, 2002.

Скачати 172.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка