Сучасні підходи до оцінювання педагогічної діяльності учителяДата конвертації26.10.2018
Розмір0.58 Mb.
#54554

Сучасні підходи до оцінювання педагогічної діяльності учителя

…Управление качеством в школе начинается с работы с человеком и, прежде всего с учителем, и заканчивается работой с кадрами, повышением их профессионального уровня. Других путей нет…

 • Ю.А. Конаржевский
 • ЯКІСТЬ ОСВІТИ =
 • якість умов +
 • якість процесу +
 • якість результатів

Умови функціонування освітньої сфери

 • Створення умов для профільного навчання
 • Мова навчання та вивчення іноземних мов
 • Охоплення освітою дітей шкільного віку
 • Створення умов для безпеки життєдіяльності учасників НВП
 • Кадрове забезпечення
 • Навчально-методичне забезпечення
 • Матеріально-технічне забезпечення
 • Діяльність методичних служб
 • Інформатизація освітньої сфери

Освітні процеси

 • Викладання базових дисциплін за новими навчальними програмами
 • Реалізація обласних освітніх програм
 • Психологічне супроводження навчального процесу
 • Виховні системи ЗНЗ
 • Стан здоров’я, фізичного розвитку учнів, учителів
 • Впровадження освітніх інновацій
 • Оздоровлення дітей
 • Пільговий контингент
 • Індивідуальне навчання
 • Харчування учнів

Освітні результати

 • Рівень навчальних досягнень учнів (ДПА)
 • Медалісти
 • Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін
 • Мала академія наук
 • Міжнародні порівняльні дослідження
 • Зовнішнє оцінювання
 • Працевлаштування випускників

Моніторинг

 • За процесом: моніторинг – це циклічний процес порівняння, зіставлення, оцінювання існуючого стану об`єкта із запланованим та прийняття на цій основі управлінського рішення щодо поточного коригування.
 • За сутністю: моніторинг – це інформаційна система (збір, обробка, збереження та використання інформації про стан керованого об`єкта), яка постійно поповнюється і вказує на безперервність відстеження.
 • За технологічністю: моніторинг – це технологія вимірювання існуючого стану об`єкта.

ЯКІСТЬ ОСВІТИ НА РІВНІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 • МЕТА
 • (ЗАМОВЛЕННЯ)
 • ЗМІСТ
 • ДІЯЛЬНІСТЬ
 • ПЕДАГОГА
 • ДІЯЛЬНІСТЬ
 • ДИТИНИ
 • РЕЗУЛЬТАТ

Для забезпечення якості освіти створюються стандарти шляхом визначення системи критеріїв та показників

 • Стандарти створюють систему індикаторів якості освітньої галузі
 • Індикатор – це засіб, який відображає стан об'єкта, процесу, що спостерігається

Стандартизація освіти необхідна для створення єдиного освітнього простору країни. Це дозволить забезпечити єдиний рівень освіти в закладах різних типів

 • Освітній стандарт – це обов'язковий рівень вимог до підготовки випускників. Їм відповідає зміст, методи, форми засоби навчання та контролю.
 • Це норма, зразок, діагностичний опис глобальної мети освіти

Характеристика стандартів, що визначають стратегію й тактику управління освіти на всіх рівнях:

 • Характеристика стандартів, що визначають стратегію й тактику управління освіти на всіх рівнях:
 • Рівень суспільства в цілому;
 • Рівень регіону;
 • Рівень навчального закладу;
 • Рівень педагога;
 • Рівень батьків, дітей.

Алгоритм вивчення системи роботи вчителя

 • 1. Підготовка до вивчення системи уроків вчителя:
 • Опрацювання науково-методичної літератури про вивчення роботи вчителя
 • Опрацювання пояснювальних записок до програм навчального предмета, фактичного матеріалу до визначеного розділу
 • Розробка діагностичних карт, анкет, тестів тощо.
 • 2. Вивчення системи уроків вчителя відповідно до складеного плану:
 • Визначення рівня загальної підготовки вчителя
 • Підготовка вчителя до вивчення теми
 • Відвідування усіх уроків з теми, яка вивчається
 • 3. Вивчення успішності учнів
 • 4. Вивчення позакласної роботи з предмета
 • 5. Узагальнення результатів та експертна оцінка системи уроків
 • 6. Бесіда з учителем за результатами вивчення та визначення орієнтирів професійного вдосконалення вчителя
 • 7. Поширення позитивних розробок системи

План і методи вивчення системи роботи вчителя

 • Аспекти, що вивчаються
 • Методи і форми вивчення
 • Ознайомлення із загальною підготовкою вчителя (наукова, методична, психолого-педагогічна), знання вчителем програми та пояснювальної записки до неї, спеціальної літератури з теми, яка вивчається
 • Бесіда
 • Підготовка вчителя до вивчення теми
 • Вивчення документації
 • Якість календарно-тематичного планування. Відвідування всіх уроків з теми, яка вивчається
 • Спостереження, аналіз
 • Якість уроків, їх ефективність. Ступінь опанування учнями фактичним матеріалом. Просування учня у розумовому розвитку, вихованні. Система контрольно-коригуючих заходів. Організація позакласної роботи.
 • Аналіз поточних оцінок, перевірочні контрольні роботи
 • Наявність гуртків, факультативів, консультацій, якість знань. Участь учнів в олімпіадах, конкурсах, предметних турнірах, творчих змаганнях
 • Особисте опитування. Порівняння, аналіз підсумкових таблиць успішності

КВАДРАНТ-АНАЛІЗ

 • Метод дослідження

Квадрант-аналіз

 • надає можливість графічно представити залежність між двома показниками.
 • Положення кожної точки на координатній площині визначається двома координатами, які відповідають значенням цих показників.

Дослідження взаємозв’язку між рівнем навчальних досягнень учнів та рівнем кваліфікації вчителів

Вивчення стану викладання базових дисциплін

 • Показники:
 • рівень навчальних досягнень учнів
 • рівень кваліфікації вчителів
 • Спеціаліст вищої категорії
 • Спеціаліст І категорії
 • Спеціаліст ІІ категорії
 • Спеціаліст
 • Високий
 • Достатній
 • Середній
 • Початковий
 • Шкала рівня кваліфікації педагогічних працівників
 • Шкала рівня навчальних досягнень
 • Рівень навчальних досягнень учнів
 • Рівень кваліфікації педпрацівників
 • 5
 • 7
 • 6
 • 2
 • 1
 • 3
 • 4

Етапи аналізу:

 • Обчислення середнього бала за предметами
 • Обчислення середнього рівня кваліфікації вчителів
 • Побудова точкової діаграми за двома групами показників
 • Інтерпретація результатів

Середній бал за предметами

 • Сер. бал = (2∙П + 5∙С + 8∙Д + 11∙В)/К, де
 • П – кількість учнів, які показали результати ДПА на початковому рівні;
 • С – кількість учнів, які показали результати ДПА на середньому рівні;
 • Д – кількість учнів, які показали результати ДПА на достатньому рівні;
 • В – кількість учнів, які показали результати ДПА на високому рівні;
 • К – загальна кількість учнів, які проходили ДПА з певного предмета (К = П + С + Д + В).

Рівень кваліфікації вчителів

 • Рівень кваліфікації =
 • (2∙К1 + 5∙К2 + 8∙К3 + 11∙К4)/К, де
 • К1 – кількість учителів кваліфікаційної категорії «Спеціаліст»;
 • К2 – кількість учителів кваліфікаційної категорії «Спеціаліст ІІ категорії»;
 • К3 – кількість учителів кваліфікаційної категорії «Спеціаліст І категорії»;
 • К4 – кількість учителів кваліфікаційної категорії «Спеціаліст вищої категорії»;
 • К – кількість учителів (К = К1 + К2 + К3 + К4).
 • ЗНЗ
 • Рівень кваліфікації вчителів
 • Рівень навчальних досягнень учнів
 • 1.
 • 7,50
 • 8,11
 • 2.
 • 6,08
 • 7,46
 • 3.
 • 7,17
 • 7,61

Інтерпретація результатів

 • Рівень кваліфікаційної категорії вчителів
 • Рівень навчальних досягнень учнів
 • І
 • ІІ
 • ІІІ
 • ІV

Інтерпретація результатів

 • Розміщення точок у І квадранті означає відповідність достатнього чи високого рівня навчальних досягнень учнів умовно достатньому чи високому рівню кваліфікації вчителів,
 • у ІІ квадранті – відповідність достатнього чи високого рівня навчальних досягнень учнів умовно середньому чи низькому рівню кваліфікації вчителів,

Інтерпретація результатів

 • у ІІІ квадранті – відповідність середнього чи початкового рівня навчальних досягнень учнів умовно середньому чи низькому рівню кваліфікації вчителів,
 • у ІV квадранті – відповідність середнього чи початкового рівня навчальних досягнень учнів умовно достатньому чи високому рівню кваліфікації вчителів.

Алгоритм дій щодо визначення рівня професійної компетентності учителя

 • 1. Діагностичне оцінювання
 • 2. Визначення рівнів компетентності:
 • - спроб і помилок;
 • - спостереження;
 • - наслідування;
 • - аналізу;
 • - розвитку;
 • - становлення;
 • - удосконалення.
 • 3. Постановка завдань. Визначення динаміки зростання професіоналізму:
 • - вираження;
 • - ствердження;
 • - вплив
 • 4. Поетапне здійснення управління процесом досягнення вищої майстерності:
 • - під керівництвом методиста;
 • - участь у методичних формах;
 • - робота у шкільному МО та РМО;
 • - курси підвищення кваліфікації;
 • - самоосвіта
 • 5. Вибір змісту
 • і форм роботи
 • 6. Організація
 • навчання учителя
 • 7. Контроль за
 • досягненням
 • педмайстерності
 • 8. Підсумкове
 • оцінювання (творчі звіти,
 • атестація)

9. Моніторинг сформованості професійної компетентності на всіх рівнях досягнення вищої педагогічної майстерності (моніторинг професійної діяльності)

 • 9. Моніторинг сформованості професійної компетентності на всіх рівнях досягнення вищої педагогічної майстерності (моніторинг професійної діяльності)

Ефективний педагогічний досвід

 • Система роботи щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду є важливою складовою та передумовою здійснення інноваційної діяльності педагогами навчальних закладів.
 • У ході виявлення, вивчення та узагальнення ЕПД відбувається процес оцінювання педагогічної діяльності учителя та визначається її якісний рівень.

Тренінг “Створення моделі моніторингу системи виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду”

 • Тренінг “Створення моделі моніторингу системи виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду”

Етапи:

 • І етап – виявлення ЕПД;
 • ІІ етап – вивчення ЕПД;
 • ІІІ етап – узагальнення ЕПД;
 • IV етап – поширення ЕПД.

Завдання

 • Визначити мету та завдання етапу
 • Визначити об`єкти дослідження
 • Запропонувати перелік інструментарію для проведення дослідження
 • Визначити зміст заходів у рамках проведення моніторингу

Тренінг “Створення базової кваліметричної моделі оцінки педагогічної діяльності учителя”

Критерії оцінки діяльності вчителя

 • Перший критерій :
 • виконання державних програм у повному обсязі. Оцінюючи роботу вчителів, необхідно переконатись, що вони працювали згідно з програмою, забезпечили вивчення передбачених тем, виконання практичних, лабораторних і контрольних робіт, екскурсій.
 • Другий критерій :
 • рівень знань і розвитку учнів, ступінь їх самостійності, оволодіння навичками навчальної праці, інтелектуальними вміннями.

Третій критерій :

 • Третій критерій :
 • якість навчально-виховної роботи на уроці. Чи вчить, виховує вчитель на уроці, чи добивається він того, що саме під час уроку відбувається процес формування знань, розвиток самостійності, чи здійснюється виховання в процесі навчання?     Особливо треба приділити увагу питанням: які методи роботи застосовує вчитель, чи вміє він обирати оптимальні прийоми навчання з урахуванням навчального матеріалу і особливостей класу? Не існує універсальних методів навчання, їх нескінченна множина. Вибір правильних методів - ознака професійної майстерності.
 • Четвертий критерій :
 • диференційований підхід до учнів у процесі навчання, який забезпечує оптимальний розумовий розвиток учнів, попереджає неуспішність. Одним із способів перевірки ступеня ефективності індивідуального підходу до учнів в умовах колективної роботи з класом є вивчення системи роботи вчителя із слабими та відстаючими учням, а також з тими, хто проявляє особливий інтерес до вивчення того чи іншого предмету, роботи вчителя після уроків.

Завдання

 • Визначити основні блоки показників педагогічної діяльності вчителя, що підлягають оцінюванню
 • Визначити складові блоків показників (над окремим блоком працює окрема група)
 • Обмін думками (доповнення)
 • Ранжування блоків показників за вагомістю (здійснюється кожним з членів групи окремо)
 • Ранжування складових блоку показників (здійснюється кожним з членів групи окремо)

Кваліметрична модель оцінки педагогічної діяльності учителя

 • Кваліметрична модель оцінки педагогічної діяльності учителя

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка