Сучасні типи уроків зарубіжної літературиСкачати 35.33 Kb.
Дата конвертації20.11.2018
Розмір35.33 Kb.
#65443
СУЧАСНІ ТИПИ УРОКІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Особливістю нестандартних уроків є прагнення вчителя зробити життя своїх учнів різноманітним і багатим, викликати інтерес до пізнавального спілкування, максимально сприяти розвиткові читацької, комунікативної, культурологічної, інтелектуальної, емоційної, аксіологічної та інших компетентностей. Проведення таких уроків свідчить про намагання сучасного вчителя зарубіжної літератури вийти за межі шаблону у побудові методичної структури заняття.

Більше сотні нових типів уроків використовують сьогодні педагоги. Це свідчить про їх зацікавленість в застосуванні новітніх технологій навчання, про креативне мислення й інтегративні підходи до викладання предмету.


1. Уроки-портрети (у центрі уваги таких уроків – постать автора або героя твору; складається опорна схема-конспект, портфоліо, план-характеристика або особиста карта із зазначенням національності, соціального стану, роду занять, місця проживання, кола спілкувань, життєвого кредо тощо):

урок – творчий портрет письменника (О.Пушкіна, О.Вайльда);

урок-портрет героя (Гамлета, Доріана Грея);

урок-портрет перекладача (М.Рильського, М.Лукаша та ін.);

урок – інтерв’ю з письменником або героєм (М.Павичем, Ф.Достоєвським, Онєгіним);

урок – віртуальний музей письменника, поета або героя (наприклад, Дон Кіхота, М.Гоголя, Л.Толстого; кожен етап уроку оформлений слайдом – стендом музейного залу: «Батьківщина письменника (героя)», «Час письменника (героя)», «Дитинство письменника (героя)», «Духовні пошуки», «Становлення письменника (героя)», «Твори, збірки, літературне визнання» «Письменник (герой) у світі» та ін.);

урок – щоденник душі поета (Дж.Байрона, Г.Гейне, М.Лермонтова);

урок – портретна галерея (боги Давньої Греції, адресати пушкінської лірики, поети срібної доби).


2. Уроки-подорожі (їх мета – відчути пригодницький дух, романтику мандрів, здійснити уявну подорож за заданим маршрутом; встановити зв'язок між теорією і практикою, між життєвими процесами і явищами):

урок – віртуальна подорож (на «П’яному кораблі» А.Рембо, за романом «П’ятнадцятирічний капітан» Ж.Верна);

урок – історична подорож (до Еллади, до епохи Просвітництва);

урок – заочна екскурсія («Гоголівські місця України», «Дорогами Дон Кіхота», «Місто Джульєтти», «Острів Робінзона Крузо»);

урок-подорож сторінками книги («Божественна комедія» Данте);

урок-експедиція (за творами Дж.Свіфта, Дж.Лондона);

урок – героїчні, авантюрні чи пізнавальні мандри (Гомер «Одісея», Дж.Толкін «Гобіт», М.Твен «Пригоди Тома Сойєра»);

урок-квест (за сучасними пригодницькими книгами: Л.Бессон «Артур і мініпути», К.С.Льюїс «Хроніки Нарнії», К.Паоліні «Ерагон». Основними формами організації таких уроків є випробування для учнів, пошук артефактів, пригоди);

урок – засідання клубу мандрівників (за творами Ж.Верна, Д.Дефо, Дж.Свіфта);

урок-подорож у часі і просторі («Подорожі з Гоголем у часі і просторі: Україною, Росією, Європою, Єрусалимом, Всесвітом»);

урок-подорож поза часом і простором («Подорож Маленького Принца Всесвітом», вивчення жанру притчі);

урок-мандрівка на хвилях-запитаннях (за творами фантастів Г.Веллса, А.Азімова та ін.);

урок-подорож у світ людської психіки (Стендаль «Червоне і чорне», О.Вайльд «Портрет Доріана Грея»).
3. Уроки-пошуки (спрямовані на знаходження тайного смислу, філософського наповнення, розшифрування символіки того чи іншого твору):

урок пошуку істини («Бути чи не бути?» – за трагедією В.Шекспіра «Гамлет»);

урок – філософсько-психологічний пошук (Кальдерон «Життя – це сон», Й.В.Гете «Фауст»);

змістово-пошуковий урок (поезія митців срібної доби, література постмодернізму);

урок проблемного пошуку (М.Гоголь «Мертві душі», Ф.Кафка «Перевтілення»);

урок – пошук асоціацій (Стендаль «Червоне і чорне», поезії В.Вітмена);

урок-прорив (М.Булгаков «Майстер і Маргарита»);

урок-дослідження («Перемога чи поразка?» – за повістю Е.Хемінгуея «Старий і море»);

урок – сходження до нового смислу («навчання спрямоване на роздуми в одному напряму: всі учні рухаються однією і тією ж траєкторією сходження» – наприклад, аналіз вірша Ш.Бодлера «Альбатрос»).

урок – розшифрування символів (М.Метерлінк «Синій птах», П.Коельо «Алхімік»).


4. Уроки вивчення художнього образу (їх мета – формування читацької компетентності; розвиток глибокого, уважного, тонкого сприйняття образної системи твору):

урок-образ («Останній лист» О.Генрі, «Краса і таємниця соборів: за романами В.Гюго і О.Гончара»);

урок-аналіз образної системи твору (М.Гоголь «Мертві душі», М.Лермонтов «Герой нашого часу»);

урок порівняльної характеристики персонажів («Онєгін і Ленський», «Кохання трьох чоловічих сердець: Клода Фролло, Феба де Шатопера, Квазімодо»);

урок психологічного малюнку персонажів (О.Вайльд «Портрет Доріана Грея»);

урок-осягнення образу ( Е.Т.А.Гофман «Малюк Цахес на прізвисько Циннобер»);

урок-розкриття образу (О.Бальзак «Гобсек»);

урок-осмислення образу головного героя (Й.В.Гете «Фауст»);

урок-еволюція («Еволюція поглядів на античного героя»; «Еволюція героя в романі Ч.Діккенса «Пригоди Олівера Твіста»; еволюція сприйняття образу персонажа – наприклад, Дон Кіхота).
5. Інтегровані уроки (покликані поєднувати у свідомості учня інформацію різних навчальних дисциплін: зарубіжної літератури і української літератури, іноземної мови, психології, філософії, історії, географії, музики, образотворчого мистецтва тощо):

урок – літературно-музична композиція («Космос у світовій поезії і музика Й.С.Баха»);

урок – літературно-музичний салон (романси на вірші російських поетів);

урок-виставка (визначні твори мистецтва античності, Відродження, декадансу тощо);

урок-презентація історико-культурної доби (культура Давньої Греції, романтизму, постмодернізму);

урок краси (осінь у творах різних видів мистецтва, ідеал жінки різних історико-культурних епох);

урок-концерт (вірші про кохання, різні пори року в російській поезії);

урок-інтеграція різних навчальних дисциплін (англійська мова і світова література – сонети В.Шекспіра, поезія Дж.Байрона; географія, біологія і світова література – твори Ж.Верна, Д.Дефо; інформатика, психологія і світова література – «Квіти зла» Ш.Бодлера; архітектура, релігія, філософія і світова література – «Дамаскин» М.Павича тощо).


6. Уроки-майстерні (максимальне наближення до реального досвіду істинно наукового або художнього збагнення світу, отримання нового знання і нового досвіду шляхом самостійного або колективного відкриття. Мета – підведення учня до психологічного стану розриву, коли йому раптово відкривається нове бачення явища, образу):

урок-майстерня побудови знань (літературні напрями і течії модернізму; художні особливості маленьких оповідань А.Чехова);

урок-майстерня створення листа (до головного персонажа – наприклад, до Маленького Принца, до Чайки Джонатана Лівінгстона);

урок-майстерня з вивчення лірики (О.Хайяма, Б.Пастернака);- урок – з’ясування естетики (Ш.Бодлера, О.Вайльда);

урок-стилізація (творча манера романтизму, декадансу, футуризму);

урок сумісної творчості вчителя і учнів (вивчення японських гномічних жанрів і спроба власної творчості);

урок розвитку творчих здібностей (створення візуальної поезії після вивчення творчості Г.Аполлінера);

урок-вдосконалення (навичок аналізу ліричного твору, навичок виразного читання, асоціативного мислення тощо).
7. Уроки-діалоги (мета таких занять – входження у діалогічні відношення з художнім твором спочатку одного, а згодом кількох читацьких свідомостей. Діалогічне пізнання на уроці літератури – це завжди співтворчість, співбесіда, спів-відкриття, спів-відчуття):

урок-діалог із образом (з Маленьким Принцом, Гамлетом, Дон Кіхотом);

урок компаративного аналізу (домінуючим є порівняльний аналіз творів різних національних літератур, що дає можливість показати учням риси, які об’єднують різні народи, і особливості, які свідчать про неповторність кожної нації. З компаративним аналізом пов’язано вивчення таких термінів, як вічні образи, мандрівні сюжети, пародія, переклад, плагіат, ремінісценція, стилізація, цитата та ін.);

урок культурологічного аналізу (вивчення твору у контексті культури: духовної культури конкретного народу, історико-культурної доби, неповторного культурного світу письменника. Твір, що аналізується, розуміється учнем як складова частина загальнокультурного процесу);

семіотичний урок (семіотика – наука про знаки; знаходження у творі знаків певної історико-культурної епохи: архітектури, інтер’єру, моди, особливостей мовлення тощо);

урок-панорама (діалог з часом і простором: епоха античності, Просвітництво, модернізм);

урок-рецензія (після перегляду екранізацій або спектаклів за класичними творами; рецензії на твори позакласного читання, новинки світової літератури тощо);

урок творчого читання («Снігова королева» Г.Х.Андерсена, поезія Мацуо Басьо).


8. Уроки-диспути (проводяться в старших класах; їх мета – формування в учнів уміння шукати вирішення проблеми, всебічно розкривати й розвивати їхні інтелектуальні та моральні якості, навчити обґрунтовувати власну позицію, розвивати уміння відстоювати свої погляди; перед початком заняття нагадуються правила ведення диспуту):

урок-дуель (поезії С.Єсеніна проти віршів В.Маяковського);

урок – літературознавчий бій (група «модерністів» проти групи «реалістів»);

урок-дискусія («Теорія Раскольникова: за і проти», «Мистецтво художнього слова проти війни»);

урок-вибір («Де б ви хотіли жити: у сім’ї Ростових чи сім’ї Болконських?» – за романом Л.Толстого «Війна і мир»);

проблемний урок («Влада грошей у творах світової літератури»);

урок-виклик (творчість футуристів, Дж.Селінджер «Над прірвою у житі»);

урок-протистояння (протистояння поету і натовпу в поезії романтизму, «Протистояння долі та волі людини в трагедії Софокла «Цар Едип»);

урок-дебати (його основа – популярна сьогодні технологія дебатів, яка є ефективним засобом навчання учнів умінню ясно і логічно формулювати свою позицію, знаходити переконливі факти та доводи на свою підтримку, виховує толерантність, терпимість до думки іншого).
9. Театралізовані уроки (проводяться з використанням театральних атрибутів, засобів, елементів; надають учням можливість пізнання себе, виступаючи у різних ролях; розвивають акторську майстерність, ораторське мистецтво, вміння творчо працювати у колективі):

урок-перетворення (на героїв Еллади, персонажів казок Г.Х.Андерсена);

урок-інсценівка («Маленький принц» А.Сент-Екзюпері);

урок-суд (над Гамлетом, над героями «Мертвих душ» М.Гоголя, над збіркою «Квіти зла» Ш.Бодлера);

урок-вистава (за «Синім птахом» М.Метерлінка);

урок-засідання Нобелівського комітету (обговорення творів сучасної світової літератури);

урок – засідання вченої ради (літературознавці про О.Пушкіна, Ф.Достоєвського, А.Чехова та ін.);

урок – засідання редакційної ради (сучасна поезія);

урок – засідання клубу знавців (життєвого і творчого шляху М.Гоголя, роману М.Булгакова «Майстер і Маргарита»).

прес-конференція («Література і життя»);

урок-репортаж (репортаж з місця події за оповіданням Г.Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»; враження від подорожі Гулівера в Ліліпутію).
10. Нестандартні уроки-лекції  (як і на звичайній лекції, головна роль відводиться слову вчителя):

урок-презентація твору (В.Скот «Айвенго», М.Гоголь «Тарас Бульба»);

урок-знайомство із жанром (сонету, рубаї, танка);

урок-лекція у вигляді опорних схем (огляд античної літератури, творчість В.Шекспіра, світобудова за «Божественною комедією» Данте);

лекція-парадокс (Ф.Кафка «Перевтілення», твори постмодернізму);

урок-пізнання (творчість Р.Рільке, Е.Хемінгуей «Старий і море»);

урок-відкриття (О.Грін «Червоні вітрила», поезія А.Рембо);

урок-хроніка (Л.Толстой «Війна і мир»);

урок-погляд (А.Чехов «Людина у футлярі»);

урок-анонс (короткий огляд літератури для читання влітку).


11. Нестандартні уроки-бесіди (як і традиційні уроки-бесіди, проводяться у формі відкритого обміну думок учнів і вчителя):

урок – евристична бесіда («Проза та поезія у формуванні духовності людини»);

урок – усний журнал («Свято Великодня»);

урок-засідання «круглого столу» («Казка як інструмент формування цілісної особистості»);

урок-роздум за твором (В.Гюго «Собор Паризької Богоматері»);

урок-спогад (систематизація вивченого матеріалу за 5-9 класи, 10-11 класи);

урок-аргумент (у ході вивчення теми учні мають скласти монологічне висловлювання щодо істинності запропонованих учителем тез (наприклад: 1. Антична література – вихідна основа європейських літератур. 2. Оспівування людини та її світу – одна з провідних тем античності); враховується уміння аргументовувати висловлені думки, переконливо спростовувати помилкові докази).
12. Уроки-ігри (Гра – це вільний впорядкований простір, вона не виснажує людину, а розвиває її, робить сильнішою й досконалішою. Урок-гра стимулює інтерес учнів до певної теми і активізує їхню навчальну діяльність через прагнення позмагатися, перевірити власні сили. Зміст літературних ігор повинен враховувати вікові можливості учнів, орієнтуватись на фантазію, творчість, спонукати до самостійної роботи):

ток-шоу (ігри за аналогією з телевізійними: «Розумники і розумниці», «Що, де, коли?», «Перший мільйон», «Літературний брейн-ринг»);

інтелект-шоу (за творами Дж.Ролінг «Гаррі Поттер і таємна кімната», Й.Колфера «Артеміс Фаул», Дж.Толкіна «Гобіт», Л.Бессона «Артур і мініпути» та ін.);

рольова гра («Світ Дж.Толкіна» – раси ельфів, гобітів, гномів, магів та ін. виконують одне завдання);

ділова гра (її завдання – моделювання життєвої ситуації та відносин, у рамках яких обирається оптимальний варіант рішення);

інтерактивна гра («Провідні теми сучасної світової літератури»);

урок – художньо-екзистенціальна гра (за новелою Ф.Кафки «Перевтілення», повістю Е.Хемінгуея «Старий і море»).
13. Уроки почуттів (Мистецтво художнього слова має справу з різноманітними відтінками почуттів. Розвиток емоційної компетентності, емоційного інтелекту – головне завдання таких уроків):

урок – емоційне враження (поезія срібної доби російської культури);

урок естетичних переживань (епоха Відродження, декаданс);

урок-сповідь (творчість Г.Гейне, А.Рембо);

урок-подяка (заключний урок вивчення літератури в навчальному році; подяка письменникам, нагородження їх символічними медалями: «За неперевершену майстерність у стилі хоку», «За уславлення в поезії справжніх людських чеснот», «За яскраве зображення світу тварин» та ін.);

урок-інтрига (біографія Шекспіра, містифікації в історії світової літератури);

урок-одкровення (вивчення священних книг людства, Г.Г.Маркес «Сто років самотності»);

урок-засудження (стикання Гамлета зі злом; характеристика рис героїв – носіїв зла; засудження жахів війни в оповіданні Белля «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа…»);

урок-реквієм («Втілення в образі Офелії ренесансного ідеалу жінки»);

урок-сумнів (Ф.Достоєвський «Злочин і кара», П.Зюскінд «Запахи»);

урок-оберег (головні висновки такого типу уроку – боронити учня від світу шахрайства, несправедливості, розпусти; світу руйнації і зла протиставляється життя, повне оптимізму і віри в людину);

урок-рефлексія (Г.Маркес «Стариган із крилами», М.Павич «Дамаскин»).


14. Уроки-фантазії  (розкривають, перш за все, творчість конкретного вчителя, його талант зробити на уроці свято краси, дива, таємниці):

урок-казка (Г.Х.Андерсен «Снігова королева», казки О.Вайльда);

урок-сюрприз (Дж.Толкін «Гобіт», Л.Бессон «Артур і мініпути»);

урок-подарунок від… (Оле Лукойє, Дон Кіхота, Гаррі Поттера);

урок-дзеркало (вічні образи світової літератури);

урок-стріла (влучити у мету, поставлену на початку уроку);

урок-зустріч (зустріч зі світом поезії, зустріч із поетом, «Дві зустрічі у колі мудрості Омара Хайяма»);

урок-знахідка (аналіз детективних оповідань, уроки з вивчення ліричних творів);

урок – чайна церемонія (Я.Кавабата «Тисяча журавлів»);

урок – літературна кав’ярня (присутні сидять за окремими столиками, також запрошуються гості; учні по черзі представляють свої твори, ілюстрації, вірші);

урок мудрості (священні книги народів світу).
15. Мультимедійні уроки, або уроки з використанням ІКТ (інформаційно-комунікативних технологій):

урок-презентація («Художники італійського Ренесансу»);

урок-розробка інтерактивного плакату або колажу («Усмішка» за оповіданням Р.Бредбері, «Квітка зла» за віршами Ш.Бодлера, «Обличчя війни» за антивоєнними творами ХХ ст.);

урок захисту проектів (індивідуальних проектів або проектів-звітів творчих груп; наприклад, підготовка інформації про В.Вітмена: «Компакт-біографія В.Вітмена», «Соціальний портрет поета», «Мистецький портрет поета»);

урок-коментар аудіокниги (на матеріалі новели Гі де Мопасана «Намисто»);

урок-екранізація роману (М.Гоголь «Мертві душі», Л.Толстой «Війна і мир»);

Серед головних завдань сучасних типів уроків зарубіжної літератури можна назвати:

- використання новітніх технологій (створення ситуації успіху);

- урізноманітнення методів і прийомів у викладі матеріалу;

- збагачення інтелектуального і чуттєвого досвіду учнів;

- підвищення якості знань учнів;

- формування гуманістичного світогляду учнів;

- розвиток пізнавальних та естетичних інтересів молоді;

- розкриття творчих можливостей учнів засобами художнього слова;

- виховання духовних цінностей, почуття патріотизму, розуміння себе і прийняття позиції іншої людини.
До основних засад новаторських уроків зарубіжної літератури можна віднести наступні:

- гармонізація та діалогізація навчання;

- творча співпраця учителя й учнів;

- науковість;

- робота в творчих динамічних групах;

- розгляд просторово-часових характеристик твору в їх взаємозв’язку з сучасністю та зверненістю у завтрашній день;

- сприйняття та осмислення через художній твір відносин «людина – світ»;

- використання інтерактивних методів і прийомів;

- особистісно-орієнтований, гуманний підхід у навчанні.
Рекомендації по проведенню нестандартних уроків:

1. Нетрадиційний урок треба готувати заздалегідь і розробити систему конкретних цілей навчання і виховання.

2. Обираючи тип нестандартного уроку, викладачу потрібно враховувати особливості своєї вдачі і темпераменту, рівень підготовки і специфічні особливості класу в цілому і окремих учнів.

3. Інтегрувати зусилля вчителів при підготовці сумісних уроків.

4. При проведенні новаторського уроку керуватися принципом «разом з дітьми і для дітей».

5. Нетрадиційні уроки проводити у атмосфері розкутості, добра, творчості, радості, душевного й інтелектуального піднесення.За умов використання на практиці нетрадиційних типів уроку зросте мотивація до навчальної діяльності, до літератури в цілому. За допомогою вчителя учні реалізують себе у творчості, створять умови для саморозвитку.
Скачати 35.33 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка