Сучасний урок, вимоги до сучасного уроку Мета діяльностіДата конвертації20.11.2018
Розмір84.5 Kb.
#65569
ТипУрок
Сучасний урок, вимоги до сучасного уроку
Мета діяльності: Осмислення підходів до структури сучасного уроку.

У 1650 році 58-річний єпископ протестантської общини Чеських братів - він же великий педагог і гуманіст ХVII століття - Ян Амос Коменській придумав геніальну систему масового "навчання всіх і всьому". Тобто, фактично придумав нашу з вами школу.

Він вперше розсортував учнів за віком по класах; він розрізав грамоту на декілька учбових дисциплін; написав перший підручник; ввів поняття: "учбовий день", "урок", "оцінка", "вправа". Встановив єдиний день початку занять - щоб дітей в школу приймати не коли завгодно, але лише один раз в рік, "краще восени... і вести їх весь рік, нікого вже не приймаючи і не відпускаючи".

Вважається, що він придумав і канікули ... але, що стосується канікул, та поява їх в університетському житті мала сувору причину – чуму. Саме вона кожне літо викошувала значну частину міського населення Європи, і, щоб хоч в якійсь мірі уникнути епідемії, магістри придумали…канікули.

З того часу спливло багато води, а урок залишився незмінним атрибутом навчання у школі.

Урок (за Касьяненком М.Д.) – це цілісний, логічно завершений у часі, регламентований обсягом навчального матеріалу основний елемент педагогічного процесу.

Будь-який урок має певні ознаки: • постійний склад учнів;

 • точно регламентований час;

 • системність проведення;

 • поєднання різноманітних форм діяльності...

І. Що таке сучасний урок?

Сучасний урок – урок, що відповідає сьогоднішнім вимогам підготовки конкурентноздатного учня-випускника. Зразу виникає питання: Що впливає на сучасність уроку? Яким він має бути, сучасний урок?

Вчителі висувають свої вимоги до учнів, Учні, в свою чергу – вчителям. Загальна картина яку може намалювати вчитель така: ми – хороші, вони – погані. Ми будемо ще кращі, якщо вони вивчать, виконають, організують, і т.д.

Учні малюють картину зовсім протилежного змісту
Існують чотири мети визнані навчання визнані міжнародною громадськістю:


 1. Вчимо для того, щоб випускники вміли заробляти.

 2. Вчимо для того, щоб випускники вміли вчитися.

 3. Вчимо для того, щоб випускники вміли влаштувати свій побут.

 4. Вчимо для того, щоб випускники вміли спілкуватися.

На зміну випускнику, що багато знає має прийти компетентний випускник.

Сучасний урок – той урок, який приведе до формування саме такого випускника.

До сучасного уроку висувають певні вимоги, які умовно можна поділити на: дидактичні, виховні, психологічні, гігієнічні.

В Україні не існує єдиної загальновизнаної типології уроків. Найбільш поширена класифікація Онищука, яка ґрунтується на визначенні провідної дидактичної мети.

За цією типологією виділяють шість основних типів уроків:

Завдання процесу навчання


 • Освітні завдання (пізнавальні, когнітивні): оволодіння знаннями, вміннями, навичками.

 • Розвивальні: розвиток інтелектуальної, емоційно-вольової сфери.

 • Виховні: формування наукового світогляду, моральної, естетичної, правової, екологічної культури.


Організаційні форми навчання

Уроки, консультації, семінари, практикуми, лабораторні заняття, заліки, іспити, індивідуальні консультації, факультативи, гуртки, конференції, домашні завдання, екскурсії, змагання, конкурси і т. д.Найпоширеніша структурна одиниця – урок.

Ознаки уроку:

 • постійний склад учнів;

 • точно регламентований час;

 • системність проведення;

 • поєднання різноманітних форм організації діяльності та методів навчання;

 • наявність контролю.

Кожен із етапів уроку має свою структуру, але вона є орієнтовною: є етапи обов’язкові для даного типу уроку, а є й такі, що можуть бути відсутні. Не існує єдиної загальновизнаної типології уроків. В Україні найбільш поширена класифікація В. Онищука.


Структура уроків (за В.Онищуком)
Урок засвоєння нових знань

 1. Початок уроку (перевірка д/з, актуалізація опорних знань).

 2. Повідомлення теми й мети уроку; мотивація навчальної діяльності.

 3. Сприймання та первинне усвідомлення матеріалу.

 4. Узагальнення та систематизація вивченого, первинне застосування знань.

 5. Підсумки уроку.

 6. Повідомлення домашнього завдання.


Урок засвоєння умінь та навичок

 1. Початок уроку (перевірка д/з, актуалізація і корекція опорних знань).

 2. Повідомлення теми й мети уроку; мотивація навчальної діяльності.

 3. Вступні вправи (вивчення нового матеріалу, правил для виконання певних дій).

 4. Пробні вправи (використання вивченого в стандартних умовах).

 5. Тренувальні вправи (використання вивченого в стандартних умовах).

 6. Творчі вправи.

 7. Підсумки уроку.

 8. Повідомлення домашнього завдання.


Урок використання знань, умінь та навичок

 1. Початок уроку (перевірка д/з, актуалізація і корекція опорних знань, умінь та навичок).

 2. Повідомлення мети уроку; мотивація навчальної діяльності, загальний інструктаж.

 3. Усвідомлення змісту й послідовності використання практичних дій (інструкції, картки).

 4. Самостійне виконання учнями практичних завдань під контролем і за допомогою вчителя.

 5. Узагальнення та систематизація результатів роботи (взаємоконтроль).

 6. Звіт учнів про способи і результати виконаної роботи (колективна перевірка).

 7. Підсумки уроку.

 8. Повідомлення домашнього завдання.


Урок узагальнення і систематизації знань

 1. Повідомлення мети уроку; мотивація навчальної діяльності.

 2. Відтворення та корекція опорних знань.

 3. Повторення та аналіз основних фактів.

 4. Узагальнення та систематизація понять (створення узагальнюючих таблиць, схем тощо.) Використання системи знань для пояснення нових фактів.

 5. Засвоєння провідних ідей та основних теорій на основі систематизації.

 6. Підсумки уроку.

 7. Повідомлення домашнього завдання.


Урок перевірки і корекції знань, умінь та навичок

 1. Мотивація навчальної діяльності; повідомлення мети уроку.

 2. Перевірка знань фактичного матеріалу (усна фронтальна бесіда, індивідуальне опитування).

 3. Перевірка знань основних понять, законів, вміння самостійно пояснити їх суть.

 4. Перевірка глибини усвідомлення знань.

 5. Використання знань у стандартних умовах.

 6. Використання знань у змінених умовах.

 7. Збір виконаних завдань (їх перевірка, аналіз, оцінювання).

 8. Підсумки уроку.

 9. Повідомлення домашнього завдання.


Комбінований урок

Варіант 1

 1. Перевірка виконання учнями домашнього завдання практичного характеру.

 2. Перевірка раніше засвоєних знань.

 3. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності.

 4. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.

 5. Сприймання та усвідомлення нового навчального матеріалу.

 6. Осмислення, узагальнення і систематизація знань.

 7. Підсумки уроку.

 8. Повідомлення домашнього завдання.

Варіант 2

 1. Актуалізація опорних знань.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Вивчення нового матеріалу.

 4. Первинне застосування набутих знань.

 5. Формування набутих навичок.

 6. Формування узагальнених вмінь на основі застосування знань і навичок у стандартних ситуаціях.

 7. Самостійна робота та творче застосування навичок та вмінь.

 8. Підсумки уроку.

 9. Повідомлення домашнього завдання.Урок засвоєння навичок та умінь

І. Актуалізація (пожвавлення)

Новий матеріал спирається на попередньо здобуті знання. Завдання – оживити в пам’яті учнів досвід і поглибити поверхневі уявлення.

Як найчастіше ви проводите актуалізацію?

Прийоми і методи:  • перевірка домашнього завдання;

  • складання списку відомої інформації;

  • „чи вірите ви?”;

  • скласти речення за ключовими словами;

  • переплутані логічні ланцюжки.


ІІ. Мотивація.

Мотив – психологічна сторона діяльності, те що її викликаю, стимулює. Мотиваційний компонент проявляється в сформованості певної позиції, тобто бажанні (небажанні) вчитись; у сформованості пізнавального ставлення до оточуючого: бажання вчитись, інтерес до навчання; в пізнавальній активності, в мотивації досягнення;Має бути на кожнім етапі уроку.
ІІІ. Повідомлення теми, мети, завдань уроку.
ІV. Сприйняття і первинне усвідомлення нового матеріалу.

Способи сприйняття:

самостійне читання (робота з підручником)

    "  " – вже знав


    " + " – нове
    " - " – думав інакше
    " ? " – не зрозумів, є запитання.

  • знайти в тексті і прочитати відповіді на запитання;

  • знайти в тексті і переказати своїми словами;

  • визначити основну думку;

  • поділити текст на частини, скласти простий чи складний план тексту.


лекція

Урок-лекція передбачає послідовний виклад учителем навчального матеріалу. До основних вимог уроку належать: емоційність викладу, ці­лісне розкриття теми або певного розділу, аналіз конкретних фактів та явищ, чіткість аргументації та наукова доказовість висновків, викорис­тання вчителем різноманітних методичних прийомів. Такі уроки вима­гають довільних процесів: уваги, запам'ятовування. Тому вчитель пови­нен використати під час лекції такі прийоми, які допомагають утриму­вати увагу учнів та сприяють запам'ятовуванню матеріалу: наочність, складання плану, опорних схем; стисле конспектування основних мо­ментів тощо.

Час

1-4 хв.

5-23 хв.

23-34 хв.

35-45 хв.

Засвоюваність

60 %

80 %

45-60 %

6 %


Кризи уваги:

1 – 14-18 хвилина;

2 – через 11-14 хвилин;

3 – через 9-11 хвилин;

4 – через 8-9 хвилин.
Бортовий журнал:

Передбачення

Нова інформація

Піраміда навчання

V. Первинне застосування набутих знань

Мета – довести знання учнів до повного засвоєння й озброїти способами виконання визначених дій.

Виконання завдання з поясненням біля дошки.
VІ. Застосування знань і дій (тренувальні вправи)


  • Робота за алгоритмом.

  • „Навчаючись, вчу”


VІІ. Творчий перенос знань

   • Складання задач

   • Складання алгоритмів дій;

   • Чи правда, що...

   • Повернення до ключових слів, правильних і неправильних тверджень;

   • Написання творчих робіт.VІІІ. Підсумки.

Оцінка учнів, класу, виставлення оцінок.


ІX. Домашнє завдання

По объему домашняя работа не должна превышать одной трети того, что сделано на уроке в 1-7-х классах, и половины – в 9-11-х классах.


Задумаемся, уважаемые коллеги, над следующими цифрами:

Учитель за свою жизнь дает более 25 тысяч уроков.

Ученик за 10 лет посещает почти 10 тысяч уроков.

Все самое важное для ученика совершается на уроке. Обратимся еще раз к известной цитате В.А. Сухомлинского: "Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, эрудиции".


Каталог: uploads -> files -> 2015 -> ebook m -> SHMP
files -> Розділ 14. Словник Українсько-російсько-англійський А
files -> " Текстовий редактор Microsoft Word "
files -> Екологія: про що сповіщає на початку ХХІ ст цей термін?
files -> Реферат на тему: "Екологічні проблеми України та шляхи їх розв’язання "
files -> Кризові еколого-геоморфологічні ситуації в Україні
SHMP -> Функції перевірки і оцінювання знань, умінь і навичок
2015 -> Державний стандарт професійно-технічної освіти дспто 7412. C. 10. 70 2015
SHMP -> Урок має такі особливості


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка