Судово-медична експертизаСкачати 179.5 Kb.
Дата конвертації02.09.2018
Розмір179.5 Kb.Практична підготовка лікарів-інтернів за спеціальністю 8

судово-медична експертиза” на базі стажування
Назва відділу Бюро

та відділення

лабораторії


Код, назва курсу

навчальної програмиКільк.

навчальних годинЧисло

тижнів практичної

роботи


1

2

3

4

Відділ

судово -


медичної

експертизи

трупів


02. Розлад здоров’я та смерть від

ушкоджень


03. Автомобільна травма

04. Мотоциклетна та велосипедна травма

05. Травма від дії рейкового транспорту

07. Спортивна травма

08. Ушкодження, які виникають при падінні

09. Промислова і сільськогосподарська травма  1. Ушкодження гострими предметами

  2. Вогнестрільні ушкодження

12. Розлад здоров’я та смерть від дії електрики

13. Розлад здоров’я та смерть від дії низької та високої температур

16. Розлад здоров’я та смерть при порушенні зовнішнього дихання, викликаного механічними перешкодами, утоплення та раптова смерть у воді

17. Розлад здоров’я та смерть від отруєнь

19. Огляд трупа на місці його виявлення

20. Судово-медичне дослідження трупа

21. Судово-медична експертиза раптової смерті

22. Судово-медичне дослідження трупів новонароджених


546

14


Відділ судово-

медичної експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб18. Судово-медична експертиза потерпілих, осіб, які звинувачуються, та інших.
25. Судово-медична експертиза за матеріалами слідчих та судових справ

507

13
Відділення судово-медичної криміналіс-тики

19. Огляд трупа на місці його виявлення

24. Медико-криміналістичні методи дослідження39

1

Відділення судово-медичної гістології

23. Мікроскопічні дослідження об’єктів судово-медичної експертизи

39

1

Відділення судово-медичної токсикології

17. Розлад здоров’я та смерть від отруєнь

19. Огляд трупа на місці його виявлення39

1

Відділення судово-медичної імунології19. Огляд трупа на місці його виявлення

20. Судово-медичне дослідження трупа

18. Судово-медична експертиза осіб, які звинувачуються та ін.


39

1

Відділення

судово-медичної цитології
19. Огляд трупа на місці його виявлення

20. Судово-медичне дослідження трупа

18. Судово-медична експертиза осіб, які звинувачуються та ін.


39

1

Практична підготовка лікарів-інтернів на базах стажування здійснюється шляхом активної участі молодих лікарів у експертній роботі. Базами інтернатури є Бюро судово-медичної експертизи, де лікарі-інтерни працюють під керівництвом висококваліфікованих судово-медичних експертів із значним стажем практичної експертної роботи. Під час роботи на базі стажування, керівник має здійснювати відбір експертиз таким чином, щоб були охоплені всі курси програми згідно з викладеним навчальним планом діяльності лікарів-інтернів в Бюро судово-медичної експертизи. На базах стажування лікарі-інтерни знайомляться з роботою всіх відділів та відділень Бюро судово-медичної експертизи, оволодівають методиками дослідження (експертизи) трупів та огляду (експертизи) потерпілих, звинувачених та інших осіб, беруть участь у невідкладних слідчих діях, судових засіданнях та ін. При роботі на базах стажування, при необхідності, допускається внесення коректив у структуру занять, регламентованих даною програмою, в межах 15 – 20% від загального обсягу.

Статус лікаря-інтерна в Бюро

В адміністративному відношенні лікар-інтерн підпорядковується керівництву Бюро судово-медичної експертизи.

На нього повністю поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, права та пільги, що встановлені для медичних працівників даного Бюро.

Під час проходження інтернатури, лікар-інтерн може приймати участь в маніпуляціях, пов’язаних з виконанням експертиз трупів, потерпілих, звинувачених та інших осіб, речових доказів, експертиз за матеріалами слідчих та судових справ при різних видах смерті.

Відповідальність за проведену судово-медичну експертизу покладається на керівника інтернатури.
Експертна робота:
Згідно з планом практичної підготовки лікарів-інтернів на базах стажування, лікарі-інтерни мають ознайомитись з усіма видами практичної експертної роботи, оволодіти навиками та маніпуляціями, необхідними для самостійної роботи фахівця – судово-медичного експерта.
У відділі судово-медичної експертизи трупів:
Лікар-інтерн має набути практичні навики проведення первинного огляду трупа, встановлення причини смерті, визначення давності її настання; опанувати методики судово-медичного дослідження трупа при різних видах смерті, визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, вилучення, упакування і направлення об’єктів судово-медичної експертизи на лабораторні дослідження. Також, лікар-інтерн обов’язково має навчитись визначити необхідний обсяг конкретних лабораторних досліджень при різних видах насильницької та ненасильницької смерті, вміти оформити протокольну частину “Висновків” (Акту дослідження), сформулювати експертні підсумки та скласти лікарське свідоцтво про смерть.
У відділі експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб:
Лікар-інтерн має навчитись проведенню різних видів експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб, визначенню ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, знати особливості вилучення судово-медичного матеріалу для необхідних лабораторних досліджень, вміти оформити вилучений матеріал. Крім того, в даному відділі Бюро судово-медичної експертизи, лікар-інтерн обов’язково має ознайомитись з особливостями проведення судово-медичних експертиз за матеріалами слідчих та судових справ.
У відділенні судово-медичної криміналістики Бюро судово-медичної експертизи:

Під час навчання на базі стажування лікар-інтерн має обов’язково ознайомитись із структурою відділення, видами роботи в ньому, набути навики судової фотографії та проведення безпосередньої стереомікроскопії, опанувати особливості дослідження ушкоджень та їх слідів за допомогою оптичних методів.


У відділенні судово-медичної токсикології Бюро судово-медичної експертизи:

Лікар-інтерн має обов’язково ознайомитись із структурою відділення, видами роботи в ньому, ознайомитися з особливостями вилучення судово-медичного матеріалу для подальших токсикологічних досліджень, з’ясувати можливості досліджень, які виконуються в даному відділенні лабораторії Бюро.


У відділенні судово-медичної гістології Бюро судово-медичної експертизи:

Лікар-інтерн має обов’язково ознайомитись із структурою відділення, видами роботи в ньому, ознайомитися з особливостями вилучення судово-медичного матеріалу для подальших гістологічних досліджень, з’ясувати можливості досліджень, які виконуються в даному відділенні лабораторії Бюро.


У відділенні судово-медичної імунології Бюро судово-медичної експертизи:

Лікар-інтерн має обов’язково ознайомитись із структурою відділення, видами роботи в ньому, ознайомитися з особливостями вилучення судово-медичного матеріалу у трупів та живих осіб для подальших судово-імунологічних досліджень, з’ясувати можливості досліджень, які виконуються в даному відділенні лабораторії Бюро.


У відділенні судово-медичної цитології Бюро судово-медичної експертизи:

Лікар-інтерн має обов’язково ознайомитись із структурою відділення, видами роботи в ньому, ознайомитися з особливостями вилучення судово-медичного матеріалу у трупів та живих осіб для подальших судово-цитологічних досліджень, з’ясувати можливості досліджень, які виконуються в даному відділенні лабораторії Бюро.ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА ЛІКАРЯ-ІНТЕРНА
Основою теоретичної підготовки лікаря-інтерна є самостійна робота з літературою. Згідно з планом навчання лікар-інтерн при консультативні й роботі куратора, обов’язково має підготувати реферат з використанням судово-медичної літератури, а також – додаткових джерел спеціальної медичної літератури. При підготовці реферату можуть бути використані монографії, журнали, збірники, у вибірці яких повинен надати допомогу керівник інтернатури. Виконання даного виду роботи розпочинається під час навчання на базі стажування, завершується вона під час навчання на кафедрі.


ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ:
Має бути побудованою таким чином:

  • обов’язкова участь лікарів-інтернів у виробничих ранкових конференціях лікарів. При цьому керівник інтернатури повинен забезпечити присутність лікарів-інтернів на таких конференціях та обов’язкове доведення до інтернів важливої інформації, що стосується особливостей проведення найбільш складних експертиз;

  • обов’язкова участь лікарів-інтернів в чергуваннях судово-медичних експертів та у невідкладних слідчих діях (виїзди на місця пригод, участь у відтворенні обстановки та обставин події), у судових засіданнях;

  • участь лікарів-інтернів у клініко-патологоанатомічних конференціях з обов’язковим подальшим розбором основних положень конференції сумісно з керівником інтернатури.

  • участь лікарів-інтернів в науково-практичних конференціях Бюро судово-медичної експертизи; при цьому бажаною є виступ лікаря-інтерна з доповіддю, яка готується разом з керівником інтернатури.

Навчання лікарів-інтернів на кафедрі судової медицини та суміжних кафедрах (очна частина інтернатури) відбувається протягом двох періодів навчання, згідно з наведеними навчальними планами.Учбовий план І періоду навчання на кафедрі

6 місяців

936 годинКод курсу

Назва курсу

Всього

Лекції

Семінари

Практична експертна діяльність

Тест-

конт-

роль

1

2

3

4

5

6

7

1.

Судово-медична служба в системі охорони здоров’я

8

2

_

6

_

2.

Розлад здоров’я і смерть від ушкоджень

46

2

4

36

4

3.

Автомобільна травма

20

2

4

12

2

4.

Мотоциклетна та велосипедна травма

9

2

2

4

1

5.

Травма від дії рейкового транспорту

9

2

2

4

1

6.

Авіаційна травма

5

2

2

-

1

7.

Спортивна травма

2

-

2

-

-

8.

Ушкодження, які виникають при падінні

37

2

10

24

1

9.

Промислова та сільськогосподарська травма

2

_

2

_

_

10.

Ушкодження гострими предметами

13

2

2

8

1

11.

Вогнепальні ушкодження

13

2

2

8

1

12.

Розлад здоров’я та смерть від дії електрики


9


2


2


4


1

13.

Розлад здоров’я та смерть від дії високої та низької температури


12


2


4


4


2

14.

Розлад здоров’я та смерть від змінення атмосферного тиску


2


_


2


_


_

15.

Розлад здоров’я та смерть від дії променистої енергії


2


_


2


_


_

16.

Розлад здоров’я та смерть при порушенні зовнішнього дихання, викликаного механічни-ми перешкодами. Утоплення та раптова смерть у воді.


34


2


10


20


2

17.

Розлад здоров’я та смерть від отруєння

38

2

10

24

2

18.

Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачених та інших осіб


180


2


18


158


2


19.

Огляд трупа на місці його виявлення

23

2

2

18

1

20.

Судово-медичне дослідження трупа

190

2

20

166

2

21.

Судово-медична експертиза трупа при раптовій смерті


35


2


8


24


1

22.

Судово-медичне дослідження трупів новонароджених


15


_


4


10


1

23.

Мікроскопічні дослідження об’єктів судово-медичної експертизи


12


_


2


10


_

24.

Медико-криміналістичні методи дослідження

14

_

2

12

_

25.

Судово-медична експертиза за матеріалами слідчих та судових справ.


54


_


4


50


_
Конференції

4
Базовий комп’ютерний контроль знань


6
Проміжна атестація

6
Разом

800

34

122

602

26

Додаткові та суміжні програми:

Код курсу

Назва курсу

Кількість годин

26.

Патологічна анатомія захворювань людини

72

27.

Клінічні прояви черепно-мозкової травми

12

28.

Військово-медична підготовка

10

29.


Організація невідкладної допомоги населенню при надзвичайних станах


6

30.

Медична психологія

12

31.

Медична інформатика

6

32.

СНІД та діагностика гепатитів

6

33.

Фтизіатрія

6

34.

Трансплантологія

6
Разом

136

Учбовий план ІІ періоду навчання на кафедрі

3 місяці

468 годинКод курсу

Назва курсу

Всього

Семінари

Практична експертна діяльність

Тест-контроль

1

2

3

4

5

6

2.

Розлад здоров’я і смерть від ушкоджень

44

8

32

4

3.

Автомобільна травма

30

4

24

2

4.

Мотоциклетна та велосипедна травма

13

_

12

1

5.

Травма від дії рейкового транспорту

13

_

12

1

8.

Ушкодження, які виникають при падінні

18

_

16

2

10.

Ушкодження гострими предметами

17

_

16

1

11.

Вогнепальні ушкодження

17

-

16

1

12.

Розлад здоров’я та смерть від дії електрики

5

_

4

1

13.


Розлад здоров’я та смерть від дії високої та низької температури


9

_


8


1

16.


Розлад здоров’я та смерть при порушенні зовнішнього дихання, викликаного механічними перешкодами. Утоплення та раптова смерть у воді.18_162

17.

Розлад здоров’я та смерть від отруєння

26

_

24

2

18.

Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачених та інших осіб


59


8


48


3

19.

Огляд трупа на місці його виявлення

9

_

8

1

20.

Судово-медичне дослідження трупа

111

16

92

3

21.

Судово-медична експертиза трупа при раптовій смерті

13

___

12

1

23.

Медико - криміналістичні методи дослідження

13

____

12

1

25.


Судово-медична експертиза за матеріалами слідчих та судових справ.

25

_______

24

1
Конференції

4

Перевірка практичних навичок

18

Заключна атестація

6

Разом

468

36

376

28

Наведені навчальні плани визначають тривалість підготовки інтернів протягом обох періодів навчання, розподіл годин, відведених на теоретичне вивчення розділів навчальної програми.

У навчанні інтернів на кафедрах використовуються лекції (протягом першого року навчання в очній частині інтернатури 5% від загального обсягу навчальних годин), семінари та практичні заняття.

Практичні заняття включають секційний курс, експертизи (огляд) потерпілих, звинувачених та інших осіб, експертизи за матеріалами справ з оформленням відповідних документів (актів дослідження, висновків експерта), участь в невідкладних слідчих діях (виїздах на місця пригоди, відтворення обстановки і обставин події та ін.), у судових засіданнях.

Семінарські заняття передбачають контроль оволодіння практичними навичками та аналіз складених лікарями-інтернами експертних висновків під час роботи з архівним матеріалом Бюро судово-медичної експертизи.

Теоретична підготовка лікарів-інтернів передбачає обов’язкове відвідування лекцій (5% від загального обсягу навчальних годин), практичних занять, активну участь в семінарських заняттях.

З найбільш актуальних тем програми лікарі-інтерни готують реферати, які обговорюються на семінарах.

На практичних заняттях лікарі-інтерни під керівництвом викладача ознайомлюються та засвоюють практичні навички, передбачені учбовою програмою.


Програма інтернатури за спеціальністю “судово-медична експертиза”

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, які є необхідними для самостійної роботи лікаря-фахівця в галузі судово-медичної експертизи. Програма включає 34 курси, які розбиті на розділи. Для полегшення орієнтації у програмі та впорядкуванні інформації, що міститься в ній, курси і розділи закодовано.

Відповідно до програми, курси 1-25 викладаються на профільній кафедрі, курси 26 - 34 (передбачені додатковими та суміжними розділами програми) - на суміжних кафедрах. По закінченню підготовки в інтернатурі, лікарі-інтерни підлягають атестації на визначення рівня засвоєння знань і практичних навичок з присвоєнням звання “лікар-спеціаліст” з фаху “судово-медична експертиза”.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка